KRAFTUTVEKSLING MED EU AGDERS MULIGHETER OG UTFORDRINGER. Grimstad 26. september 2012 Adm. direktør - Gaute Tjørhom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAFTUTVEKSLING MED EU AGDERS MULIGHETER OG UTFORDRINGER. Grimstad 26. september 2012 Adm. direktør - Gaute Tjørhom"

Transkript

1 KRAFTUTVEKSLING MED EU AGDERS MULIGHETER OG UTFORDRINGER Grimstad 26. september 2012 Adm. direktør - Gaute Tjørhom

2 INNHOLD Sira-Kvina kraftselskap Fornybar satsingen i EU Behovet for fleksibilitet Europeisk og norsk vannkraft Norske muligheter Utfordringer Oppsummering

3 Kort om Sira-Kvina kraftselskap

4 NEDSLAGSFELT / REGULERINGSOMRÅDE Energikonferansen Sør

5 EIERFORHOLD 14,6 % 12,2 % 32,1 % 41,1 % Lyse Produksjon AS Statkraft Energi AS Skagerak Kraft AS Agder Energi Produksjon AS Statkraft Energi AS har en direkte og indirekte eierandel på til sammen 47,38 % Energikonferansen Sør

6 HISTORIKK Utbyggingsmuligheter kartlegges Kombinert utbygging / separat utbygging Konsesjon på Kombinert utbygging ble gitt 5. juli Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet 4. oktober Første kraftverk ble åpnet på Tonstad med 2 x 160 MW Siste aggregat på 50 MW stod ferdig i Åna- Sira kraftverk. Utbygging i totalt 6 byggetrinn fra 1963 til kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasin Kraftselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad i Sirdal kommune Energikonferansen Sør

7 VANNVEISYSTEMET Energikonferansen Sør

8 NØKKELTALL Installert effekt: 1760 MW ( 6 % *) Pumpe effekt: 200 MW Årsproduksjon: 6,3 TWh ( 5 % *) Magasinkapasitet: 5,6 TWh ( 5 % *) Nedslagsfelt: 2700 km 2 (1,2 ganger Vestfold fylke) Ansatte: Ca. 100 årsverk * referert totaltall for Norge Energikonferansen Sør

9 Fornybar satsingen i EU

10 SOLKRAFT - DESERTEC PROSJEKTET Mål: Forsyne Europa med 15% av elbehovet fra Sahara I 2050 Energikonferansen Sør

11 VINDKRAFTUTBYGGING I NORDSJØOMRÅDET 2020 SCENARIO Offshore MW Totalt onshore/offshore MW Skaper et «vindbelte fra Storbritannia via Frankerrike, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark og sør Sverige Energikonferansen Sør

12 JANUAR 2030 I STORBRITANNIA VIND MØNSTER BASERT PÅ 2000 Energikonferansen Sør

13 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 Nov 22 Nov 23 Nov 24 Nov 25 Nov 26 Nov 27 Nov 28 Nov 29 Nov 30 Dec 1 Dec 2 Dec 3 Dec 4 Dec 5 Dec 6 Dec 7 Dec 8 Dec 9 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Dec 15 VINDKRAFT PRODUKSJON 10. NOVEMBER TIL 15. DESEMBER 2030 (PROFIL 2010) Installert kapasitet: MW Maks 68 % Middel produksjon: MW - 25 % MW 8,4 % (36 h) Irlande Danemark Svært kaldt Espagne France Allemagne Autriche Min 7 % Energikonferansen Sør

14 Behovet for fleksibilitet Energikonferansen Sør

15 FLEKSIBEL PRODUKSJON Tilpasninger til daglige forbruksvariasjoner Behovet antas å øke men dekkes nær forbruker Vårt marked blir Norge og Skandinavia Nye utfordringer Langtids «Backup» kapasitet Stor «Ramp-up» kapasitet Energikonferansen Sør

16 «BACKUP» OG «RAMP-UP» BEHOV Langtids «backup» behov basert på vind statistikk Dager med mindre enn 10 % vindkraftproduksjon Lite vind i dager Lite vind i mer enn 12 dager «Ramp-up» behov i Tyskland i MW i løpet av 2-6 timer Kilde: Franz Bauer, VGB PowerTech Energikonferansen Sør

17 KILDER TIL FLEKSIBILITET Produksjon Atomkraftanlegg Fossil fyrte anlegg (gass og kull) Magasinbasert vannkraft Lagring Pumpekraft Komprimert luft (CAES) Batteri Forbruk Forbruksregulering (Smart Grids) Energikonferansen Sør

18 EUROPEISK POLITIKK EUs strategi ( ) «Hydro resources in the Nordic countries and the Alpine region can be developed to deliver Ramp-up and Long Term Back-up Capacity in Western Europe.» Storbritannia «additional backup capacity can and will be provided through interconnection.» «34 GW of backup capacity, storage or interconnection can be made available» «design of a North Sea supergrid» Tyskland «we require a significant more flexible system of electricity supply» «use of foreign pumped storage plants to boost Germany s supply is of great significance» «Formidable potential for this exists in Norway,» «will begin talks with Norway.» Energikonferansen Sør

19 Europeisk og norsk vannkraft Energikonferansen Sør

20 PRISFORSKJELL TYSKLAND - NORGE Energikonferansen Sør

21 MAGASIN BASERT VANNKRAFT Område Produksjon (TWh) Magasin kapasitet (TWh) Installert kapasitet (GW) Produksjon / installert kapasitet (h) Magasin kapasitet / installert kapasitet (h) UCTE Nordel ex. NO 76,2 38,6 19, Norway 112,6 84,1 27, Sira-Kvina 6,3 5,6 1, Dersom norsk vannkraft var utbygd tilsvarende UCTE hadde installert kapasitet vært 72,3 GW Energikonferansen Sør

22 Norske muligheter Energikonferansen Sør 22012

23 LETT TILGJENGELIG POTENSIALE Vannkraft Installert kapasitet 28 GW Utvidelse i sør 6 7 GW Pumpekraft Installert kapasitet 1 GW (sesongpumping) Muligheter i sør 5 6 GW (120 timer) Eksisterende magasin Agder «midt i smørøyet» Kilde: CEDREN Energikonferansen Sør

24 MILJØGEVINST VED UTVEKSLING MED NORGE ET EKSEMPEL Import av overskudd vindkraft MW i 1500 timer Lagring i norske magasin MW reduksjon i ordinær vannkraftproduksjon MW pumping (effektfaktor 0,7) Eksport av «Peak Power» MW i 1280 timer Alternativ «Peak Power» er fossil fyrt varmekraft = 15 TWH = 7,5 TWh = 5,3 TWh = 12,8 TWh Resultat: Tatt vare på 12,8 TWh fornybar kraft som ellers ville gått til spille Redusert CO 2 utslipp Energikonferansen Sør

25 SIRA-KVINAS VISJON «Å være en ledende produsent av ren og fornybar vannkraft i Norge, og som effektprodusent, være en viktig bidragsyter til en bærekraftig energiproduksjon i Europa.» Energikonferansen Sør

26 MULIG EFFEKTUTVIDELSER TONSTAD III Naturgitte forutsetninger Cable Corner Konsekvensgrad + Liten negativ / ubetydelig Tonstad III Konsesjonssøkt 2007 (utsatt 2011) 960 MW - døgnregulering Homstølvatn - Sirdalsvatn Reguleringshastighet magasin + Øvre: Maks 50 cm/time + Nedre: Maks 3 cm/time Tømming/fylling magasin + Øvre: 1,5 døgn + Nedre: 1,5 døgn (kan enkelt forbedres) Energikonferansen Sør

27 MULIG EFFEKTUTVIDELSE TONSTAD III - MODIFISERT Sirdalsvatn Homstølvatn Nesjen (A1.1 + A1.2) Sirdalsvatn Nesjen (A2) Tonstad III modifisert (A2) 1400 MW (2 * kabel) Reguleringshastighet magasin + Øvre: Maks 14 cm/time + Nedre: Maks 3 cm/time Tømming/fylling magasin + Øvre: Min. 8,3 døgn + Nedre: Min. 1,3 døgn (kan enkelt forbedres) Foreløpig manglede lønnsomhet.1 A1.2 Energikonferansen Sør

28 Utfordringer Energikonferansen Sør

29 LITEN UTVEKSLINGSKAPASITET Eksisterende kapasitet fra Sør-Norge Sverige 2050 MW Danmark 950 MW Nederland 700 MW Sum 3700 MW Statnetts nettutviklingsplan 2011 Skagerak IV (Danmark) 700 MW 2014 Sydvest-Link (Sverige) 1400 MW NordGer/NORD.LINK (Tyskland) 1000 MW 2018/2021 NSN (England) 1000 MW 2018/2021 Sum 4100 MW Energikonferansen Sør

30 MARKED FULLT AV USIKKERHET Mange kabler må bygges for at europeiske prisvariasjonene skal prege det norske marked Neppe behov for pumpekraft før minst 10 GW kabelkapasitet er på plass! (ref CEDREN workshop i Düsseldorf desember 2010) 4,1 GW ny kapasitet planlagt innen 2020, i tillegg til dagens 1,7 GW Kun kabler er lønnsomme nå, ikke produksjonskapasitet Andre faktorer «Grønne» sertifikater -> Ca 8-10 GW ny uregulerbar kraft innen TWh kraftoverskudd fra 2020 (Thema Consulting og Econ Pӧyry) EUs behov (Tyskland og Storbritannia) AMS Energikonferansen Sør

31 BARRIERER Forretningsmodell Inntektsfordeling mellom kabeleier og produsent Dagens ordning gir kun inntekter til kabeleier Miljøtrusselen Akseptere betydningen av klimagass utslipp Akseptere lokal belastning for å oppnå global gevinst Samfunnsmessig aksept Uklart regelverk for kompensasjon til pumpekraftverk Minimal kompensasjon for framføring av infrastruktur Politisk vilje Norsk energipolitikk? Ting Tar Tid Energikonferansen Sør

32 Oppsummering Energikonferansen Sør 32012

33 OPPSUMMERING Norge har alene nær 50 % av magasinkapasiteten i Europa For å utnytte denne store reguleringsressursen trengs sterke overføringsforbindelser til «vind beltet» Fysisk, teknologisk og miljømessig er det mulig å levere store mengder ballansetjenester til EU innen 2030, men vil vi.? EU, Tyskland og Storbritannia er klar over Norges muligheter Nye forretningsmodeller må på plass Samfunnsmessig aksept er nødvendig Nye dammer og magasin er ikke nødvendig Agder «midt i smørøyet» TTT Energikonferansen Sør

34 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

FREMTIDENS ENERGISYSTEM

FREMTIDENS ENERGISYSTEM FREMTIDENS ENERGISYSTEM Monica Havskjold, Dr.ing MBA Energiseminar 2012, 25. mars 2012 No. 1 89% 283 33% 3300 EMPLOYEES... WITHIN RENEWABLES IN EUROPE RENEWABLE ENERGY POWER AND DISTRICT HEATING PLANTS

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Eller: Hva skjer når vinden stilner i Europa? Hva er behovet for energifleksibilitet i det Nord-Europeiske kraftmarkedet? Kan

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet En preliminær analyse av oppnåelige utslippsreduksjoner gjennom økt sammenkobling av det tyske og norske elektrisitetsmarkedet Helene Moen NorNed Aalborg

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge - Åpen Rapport Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge Forfatter(e) Eivind Solvang Atle Harby Ånund Killingtveit SINTEF Energi AS Energisystemer

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer