Hva betyr CO 2 -utfordringen for økt bruk av naturgass i Norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva betyr CO 2 -utfordringen for økt bruk av naturgass i Norge?"

Transkript

1 Hva betyr CO 2 -utfordringen for økt bruk av naturgass i Norge? Gasskonferansen i Bergen 4. mai 2006 Konserndirektør Ingelise Arntsen, Statkraft

2 Hva er status for bruk av gass i Norge? Kilde: OED s. 2

3 Hvorfor øke bruk av gass i Norge? Kraftbalansen i Norden prognose for 2008, normalsituasjon Norge i underskuddssituasjon i et normalår Gasskraft kan bidra til å bedre forsyningssikkerheten i år med normal eller lav nedbør s. 3 Kilde Nordel

4 Bruksområder for gass i Vest-Europa Stort potensial innen husholdninger? Transport? Eller først og fremst industri/varme og kraftproduksjon? Gassens prosentvise andel av det totale energiforbruket (2001) s. 4 Kilde: NVE

5 Hvorfor blir Statkraft spurt om å ha en holdning til økt bruk av naturgass? Statkraft tar nå i bruk gass til kraftproduksjon både i Norge og i Tyskland Norge er en energinasjon bunnet sammen med Europa både med gassrør og kraftkabler Statkraft er en betydelig aktør innen handel med kraft i både Norge og Europa og dermed godt posisjonert til å delta i det integrerte energimarkedet s. 5

6 Norges posisjon som energileverandør s. 6 Vi er en integrert del av og samtidig avhengig av det europeiske kraftmarkedet

7 Gassproduksjon fra norsk sokkel Kilde: NPD/MPE s. 7 Norges gassleveranser er av vesentlig betydning for Europa Ikke kun vannkraft som er sårbar for råvaretilførsel

8 Store likheter i gass- og kraftmarkedet Forsyning Begrensninger ved lagring/magasiner Flaskehalser i transmissionssystem Etterspørsel Sommer/vinter Natt/dag/weekend Prisvariasjon over tid og lokalisering Sesongpriser Peak/off-peak priser Spot og forward Optimalisering av vannmagasiner, gasslagre og gassrør Risikostyring s. 8

9 Reguleringsevne er konkurransefortrinn Det nordiske kraftmarkedet: Energidimensjonert system med mye effekt, men volatil energitilgang Fleksibel vannkraft er viktig i samspillet med varmekraft i og utenfor Norden Nordiske kraftpriser Pris CO 2 -kvoter Prisen bestemmes av: Tilsig i Norden Etterspørselsmønster Produksjonsmiks Gass-, kull- og CO 2 -priser Gasspriser Kullpriser Kontinentale kraftpriser Det kontinentale kraftmarkedet: Effektdimensjonert system med mye varmekraft ledig for eksport natt/helg Gasskraft (peak) og kullkraft (off-peak) prissettende s. 9

10 Statkraft i det europeiske kraftmarkedet Den mest fleksible produksjonskapasiteten i Europa Den største magasinkapasiteten i Europa Blant de største i Europa innenfor handel med kraft s. 10

11 s. 11 Stor i Norge, men liten i Europa

12 Statkrafts visjon å være ledende i Europa innen miljøvennlig energi Vannkraft Vindkraft Gasskraft Teknologiutvikling i Statkraft s. 12 View looking north/west on CO2 Capture Plant Saltkraft Havenergi Fornybar H 2 produksjon CO 2 teknologi

13 Statkrafts gasskraftsatsning (I) Kårstø (50%) Knapsack 4-5 TWh (800 MW) Herdecke 2,4 TWh (400 MW) Naturkraft 3,5 TWh (418 MW) s. 13 Knapsack (100%) Herdecke (50%) Statkrafts andel ca. NOK 5 mrd. og ca. 6 TWh

14 Statkrafts gasskraftsatsning (II) Skagerak Energi har som mål å fremme konsesjonssøknad for bygging av gasskraftverk i Grenland med CO 2 -fangst i løpet av kort tid Forutsetning for CO 2 -anlegget er et mottaksapparat for CO 2 Gasskraftverk i Grenland Positiv investeringsbeslutning for CO 2 renseanlegg forutsetter kostnadsdekning, fortrinnsvis gjennom pris for CO 2 Skisse av planlagt gasskraftverk på Herøya s. 14

15 Statkrafts gasskraftsatsning (III) CO 2 -fangst fra gasskraftverk: Just Catch -prosjektet Tekniske kvalifiseringer CO 2 transportalternativer opp til deponering/eor Kjemikaliekvalifikasjon Reduksjon i energiforbruk Nødvendige fysiske tester Markedsorientert forretningsutvikling Utvikling til demoanlegg s. 15 Aker Kværner, Skagerak, Østfold, Lyse, Statkraft, Fortum, Statoil, Hydro, Shell, Gassco, Petoro, Industrikraft Midt-Norge, Vattenfall og Gassnova

16 Utfordringer for økt bruk av gass i Norge? CO 2 en miljø-belastning s. 16

17 Utfordringer for økt bruk av gass i Norge? eller er CO 2 en ressurs? s. 17

18 Miljø-syn på bruk av gass i Tyskland Greenpeace advarer mot feilinvesteringer i klimaskadelige brunkull-kraftverk Greenpeace oppfordrer RWE til å satse på fornybare energikilder og klimavennlige gass- og dampkraftverk s. 18

19 Utfordringer for økt bruk av gass i Norge? Manglende infrastruktur for gass-distribusjon Kostbart å etablere parallell distribusjonsnettverk til elnettet Det nasjonale regnestykket oppfattes forskjellig for gass og el Gass pt ikke i bruk i stor utstrekning i Norge El pt i bruk i stor grad i Norge Mer akseptabelt at gassprisen er høy enn at prisen på kraft er det => uheldig ifht økt bruk av gass til kraftproduksjon s. 19

20 UTFORDRING Hva betyr CO 2 -utfordringen for økt bruk av naturgass i Norge?

21 Feil spørsmål? Forutsatt like krav til håndtering av CO 2 som i resten av Europa, - er det ingen spesiell utfordring rundt CO 2 i Norge - og har følgelig ingen betydning for å ta mer gass i bruk til el-produksjon innenlands Dersom ikke like krav må noen betale regningen (ta den økonomiske og tekniske risiko) Hvilke utfordringer er da størst ifht å ta i bruk mer gass i Norge? Gassprisen Det ligger lønnsomhet i fleksibel drift av kraftverk. Det forutsetter tilgang til fleksible gassleveranser og infrastruktur Følelser/holdninger Etablere CO 2 som en resurs frem for en belastning Tilgang til gass der man ønsker å bygge ny kraftproduksjon eller forbruke gass (infrastruktur) s. 21

22 Oppsummering Det finns mange muligheter for å ta mer gass i bruk i Norge Norge i en unik posisjon som energileverandør i Europa - innen både kraft og gass Statkraft i ferd med å fullføre gasskraftprosjekter i Norge og Tyskland, og ser forretningsmuligheter innenfor samspillet mellom el og gass Statkraft ønsker et marked der det legges til rette for fleksibel tilgang til infrastruktur og fri handel med gass, for å utnytte gasskraftens regulerbarhet og sunn markedsprising av gassen Det er på kort tid skjedd en stor utvikling i synet på gasskraft i den norske befolkning Dersom myndighetene ønsker spesiell fokus på CO 2 utslipp i Norge, bør myndighetene ta initiativ til å etablere CO 2 som en ressurs og forretningsmulighet s. 22

23 s. 23

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006)

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innst. S. nr. 152 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

CO 2 -fri gasskraft. Hva er det?

CO 2 -fri gasskraft. Hva er det? CO 2 -fri gasskraft? Hva er det? Gasskraft Norsk begrep for naturgassfyrt kraftverk basert på kombinert gassturbin- og dampturbinprosess ca. 56-60% av naturgassens energi elektrisitet utslippet av CO 2

Detaljer

Produksjon og forbruk av elektrisk kraft i Norge

Produksjon og forbruk av elektrisk kraft i Norge Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY1207 HØSTEN 2007 FY1207 F1-prosjekt F1-24-07 Produksjon og forbruk av elektrisk kraft i Norge Avdeling for teknologiske

Detaljer

Klimautslipp fra elektrisitet Framtidens byer

Klimautslipp fra elektrisitet Framtidens byer Klimautslipp fra elektrisitet Framtidens byer Sylvia Skar Framtidens byer, fagkoordinator stasjonær energi seksjon forskning og utvikling, Norconsult Bruksområder CO2-faktor Innsatsen innen de fire satsingsområdne

Detaljer

Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035. Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse

Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035. Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035 Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse Innhold Langsiktig markedsutvikling i Europa og Norden Mulig drivere og utfallsrom for nettbehov 2025-35 Langsiktig markedsanalyse

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. () NOU Norges offentlige utredninger 2012: 9 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 2012 NOU 2012: 9 1 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Gasskraftverk i Grenland

Gasskraftverk i Grenland Gasskraftverk i Grenland Presentasjon av Skagerak Energis planlagte gasskraftverk på Herøya 1 Skagerak gir full gass på Herøya Skagerak Energi planlegger å bygge et gasskraftverk på Herøya utenfor Porsgrunn.

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

ENERGISITUASJONEN I NORGE I DAG

ENERGISITUASJONEN I NORGE I DAG Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106-F1-PROSJEKT HØSTEN 2006 Forbruk og produksjon av elektrisitet i Norge F1-10-06 ENERGISITUASJONEN I NORGE

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING mars 1999. Tillegg til utredning februar 2000

KONSEKVENSUTREDNING mars 1999. Tillegg til utredning februar 2000 KONSEKVENSUTREDNING mars 1999 Tillegg til utredning februar 2000 1 1 INNLEDNING...4 2 SAMFUNNSØKONOMISKE KONSEKVENSER...4 2.1 INNLEDNING... 4 2.2 AVGRENSNING AV BEREGNINGENE... 4 2.3 INVESTERINGS- OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK Gasskraftverk -utfordringer og muligheter Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK BKK - Vestlandets eget kraftselskap Tema Litt om BKK Gasskraftverk i Norge Betydelig omfang! Utfordringer

Detaljer