Preferansebasert opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Preferansebasert opplæring"

Transkript

1 Viktigste kilde: Preference Based Teaching (2005), Dennis H. Reid og Carolyn W. Green Preferansebasert opplæring Foto: Geir Hageskal

2 Kontroll over eget liv Kontroll over eget liv er høyt verdsatt i vårt samfunn og vår kultur, uavhengig av om man har en funksjonshemming eller ikke Læring skal føre til økt ferdighetsrepertoar.. og til større grad av selvstendighet.. slik at man selv bedre kan ivareta sine personlige ønsker og behov.. og i mindre grad er avhengig av andres kontroll

3 Langsiktig perspektiv Læring krever elevens oppmerksomhet og samarbeid Sammenhengen mellom en læringsoppgave og ferdighetens funksjonalitet i framtid er ofte uklar, både for unge elever og for elever med utviklingsforstyrrelser Noen elever kan nekte åsamarbeide i opplæringssituasjonen ved åbli passive, utagerende, selvskadende eller ødelegge utstyr og opplæringsmateriell

4 Personer med utviklingsforstyrrelser.. har ofte mangelfulle samarbeidsferdigheter.. trenger mer tid for ålære nye ferdigheter.. har i svært mange tilfeller kortere oppmerksomhetsspenn enn andre.. trenger derfor en planlagt og strukturert fordeling av pauser og opplæringsøkter spredd ut over større deler av dagen for å oppnå en rimelig grad av likeverd i sitt opplæringstilbud

5 Funksjonelle ferdigheter Ferdigheter som må gjøres, enten av en selv eller ved andres hjelp, for eksempel ferdigheter knyttet til personlig hygiene Ferdigheter som brukes ofte Ferdigheter som kan føre til framtidig, evt. betalt, arbeid Alderstypiske fritidsaktiviteter Ferdigheter som føre til at man selv kan skaffe seg goder og unngå ubehageligheter uten åmåtte framvise problematferd Ferdigheter man selv verdsetter høyt

6 Et godt forhold lærer/elev Læreren er kanskje den viktigste faktoren i elevens opplæringstilbud Etablering av et godt forhold mellom lærer og elev er avgjørende for ågjøre læring attraktivt for eleven Målet er at eleven skal like å samhandle med læreren Dette vil sikre mer effektiv opplæring med raskere læringsresultater

7 Hvordan utvikle et godt forhold? Læreren må bruke tid pååhjelpe eleven til å kunne delta i aktiviteter som eleven liker Gi eleven hjelp til å unngå ubehagelige situasjoner Lær elevens kommunikasjon, det vil si forstå elevens egne uttrykksformer og samtidig selv uttrykke seg på en måte som eleven forstår

8 Hvordan vite hva eleven liker? Spør eleven selv eller noen som kjenner eleven godt om hva som er elevens favorittaktiviteter Observer hva eleven gjør i ustrukturert tid Gi eleven tydelige valg mellom aktiviteter og noter deg hvilke aktiviteter eleven velger

9 Bruk av elevens preferanser ved oppstart av opplæringsøkter under selve opplæringsøkta ved avslutning av opplæringsøkta

10 Ved oppstart Tilrettelegge opplæringssituasjonen ut fra elevens preferanser, for eksempel ved å tilføre elementer som eleven liker og fjerne elementer eleven ikke liker Eksempler: Noen elever liker å jobbe alene uten forstyrrelser fra omgivelsene, andre elever liker å jobbe i nærheten av andre. En elev kan mislike en av de andre elevene, slik at læring kun kan skje når denne eleven er ute av syne.

11 Ved oppstart Samhandle med eleven på måter som den enkelte eleven liker og som fremmer god kommunikasjon mellom lærer og elev Eksempler: Lett massasje av skuldre eller rygg, lett kiling, snakke om noe positivt eleven har gjort, gynge i gyngestol, lekemateriell eleven liker, synge for eleven osv Aktivitetene som velges skal foregå i kort tid og fungere som innledning til opplæringen.

12 I opplæringsøkta Det er ofte best åvariere mellom oppgaver som krever stor grad av oppmerksomhet og oppgaver som eleven mestrer Under opplæringsøkta presenteres goder som eleven har glede av selv om godene er tilgjengelige i svært kort tid. Goder presenteres mellom oppgaver der det ikke forstyrrer den pågående læringsaktiviteten og ut fra elevens prestasjoner

13 I opplæringsøkta Eksempler på gjenstander: En favorittleke, en liten bit av noe spiselig eleven liker, sansestimulerende materiell for eksempel gjenstand som vibrerer, se på favorittbilde, sette klistremerke i bok, sette brikke på tokenbrett Eksempler på tilbakemelding fra lærer: Ros, smil, klem, positive kommentarer

14 I opplæringsøkta Eksempler på muligheter for bevegelse: Bevegelsessang, kort stund med bøy og tøy, mulighet for lett massasje, hente og rydde opplæringsmateriell, gå til vinduet og se ut i skolegården eller ut på trafikkert vei Læreren må se etter tegn på at eleven er trøtt eller ukonsentrert og hjelpe eleven til åfånødvendige pauser med aktiviteter den enkelte eleven foretrekker.

15 Ved avslutning En opplæringsøkt skal avsluttes med noe en elev virkelig setter stor pris på. Denne aktiviteten kan godt ta lengre tid. Elevens preferanser kan graderes for eksempel i lav, moderat og høy grad. Preferanser av høy grad er som regel sammenfallende med elevens positive forsterkere. Positive forsterkere er de preferanser eleven er villig til å jobbe for.

16 Elevens egne valg Åla eleven gjøre valg ved oppstart og ved avslutning av ei opplæringsøkt fremmer elevens trivsel og reduserer sannsynligheten for at problematferd skal oppstå under opplæring. For noen elever er det åvelge i seg selv en attraktiv aktivitet. Vær obs på at noen elever ikke liker å velge.

17 Valg ved oppstart Velge hva : Noen elever kan noen ganger selv velge hva de vil jobbe med Velge hvordan : Eleven kan velge opplæringsmateriell, for eksempel telle penger eller legoklosser Velge hvor : Ved arbeidspult eller ved kjøkkenbordet, i gymsal eller ute Velge når : Eleven kan velge rekkefølge på innholdet i ei opplæringsøkt som inneholder flere ulike opplæringsaktiviteter

18 Valg ved avslutning Læreren må sørge for at eleven kan velge mellom to eller flere aktiviteter som er av høy verdi for eleven. Det er viktig at dette valget skjer i så nær tilknytning til opplæringssituasjonen at den valgte aktiviteten er avslutningen på opplæringsøkta, og ikke en løsrevet, frittstående aktivitet uten sammenheng med opplæringen.

19 Bruk av elevens preferanser for åmotivere eleven til å lære nye ferdigheter for åskape positiv innstilling hos eleven og trivsel i opplæringen generelt Som lærer er det derfor viktig å ikke bare ha fokus på å identifisere elevens positive forsterkere, men også å bruke elevens øvrige preferanser på en strukturert måte som støtte for læring.

20 Hva liker eleven? Stor variasjon fra individ til individ Personer med utviklingsforstyrrelser kan ha helt andre preferanser enn det man forventer ut fra for eksempel alder Preferanser kan være knyttet til bestemte situasjoner Preferanser kan være knyttet til samvær med bestemte personer

21 Hvordan kartlegge når personen selv ikke kan fortelle? Spørre personale som kjenner eleven godt. Forskning viser at godt kjent personale kjenner iallfall noen av de største preferansene, men det er også svært mye personalet ikke vet. Spørre foreldre. Foreldrene kjenner eleven over mye lengre tid og i mange flere situasjoner.

22 Hvordan kartlegge? Tilrettelegg for og observer eleven i situasjoner med fri tilgang til diverse goder. Noter hva eleven velger og hva eleven gjør med det han/hun valgte. Noter hvor lang tid eleven var opptatt med aktiviteten og/eller hvor mange ganger i et gitt tidsrom den samme aktiviteten ble valgt. Gjenta observasjonen over flere økter eller dager. Varier gjerne utvalget på en

23 Hvordan kartlegge..? Gjentatte valg der eleven blir presentert for to valgalternativer. Læreren har på forhånd plukket ut det antall alternativer man ønsker åteste. Det noteres hvilke to alternativer eleven får åvelge mellom til enhver tid og hva eleven velger. Dette gjøres systematisk, slik at man får en rangeringsliste som resultat. Det finnes en del litteratur om kartlegging av preferanser, men lite på norsk.

24 Vurderinger knyttet til state Er det tider på dagen der eleven er mer ukonsentrert, for eksempel på slutten av dagen? Er det medisinske forhold som i perioder spiller inn, for eksempel epilepsi? Har eleven store dagsformsvingninger som har betydning for oppmerksomhet og læringssituasjoner?

25 Læring i naturlige situasjoner Læring kan skje i alle situasjoner De aller fleste naturlige situasjoner kan være gode læringssituasjoner, og disse må utnyttes Naturlige situasjoner gir ofte få muligheter til repetisjoner gjennom en dag I planlegging av opplæring må det vurderes hvilke ferdigheter eleven kan jobbe med i naturlige situasjoner og

26 Sjekkliste Sjekkliste for preferansebasert læring.doc

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Førskolebarn med ASD

Førskolebarn med ASD Førskolebarn med ASD Redaktør: Eldri Essén Ytterland Forfatter: Katrine B. Hildebrand Illustrasjoner: Elfrid Emilia Moen Design: Jarle Johannessen Trykk: nxt graphic Oslo, april 2014 Utgiver: Autismeforeningen

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse BORGE skole 18.05.2010 1 FORORD Formålsparagrafen for skolen sier i 1-1 blant annet: Elevene skal utvikle kunnskap, dugleik

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen

Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen 2 Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen Forfattere: Vox i samarbeid med Hapro Senter for yrkeskvalifisering Vox 2013 ISBN 978-82-7724-186-9

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1

TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1 TEMAMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP OM GODE OG EFFEKTIVE BESKJEDER Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013

Detaljer