Hjem skole-samarbeid: et perspektiv på tilpasset opplæring Jeg prøvde å forstå hva skolen ville meg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjem skole-samarbeid: et perspektiv på tilpasset opplæring Jeg prøvde å forstå hva skolen ville meg"

Transkript

1 Hjem skole-samarbeid: et perspektiv på tilpasset opplæring Jeg prøvde å forstå hva skolen ville meg Skolekonferansen 2009 Sigrun Sand Høgskolen i Hedmark

2 Opplæringsloven: All opplæring skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev Hva betyr tilpasset opplæring for ulike grupper elever? Hvilken sammenheng kan det være mellom tilpasset opplæring for elevene og samarbeid med elevens foreldre/foresatte?

3 Hva viser undersøkelser om elevenes skolefaglige utbytte og foreldresamarbeid? Foreldrenes engasjement i elevenes skolegang motiverer barna og påvirker deres skoleprestasjoner på en positiv måte. Det er positiv sammenheng mellom et godt samarbeid mellom hjem og skole, foreldrestøtte og barnas skolefaglige prestasjoner, deres sosiale ferdigheter, barnas trivsel i skolen, relasjonene mellom elev og lærer og relasjoner mellom elevene i en klasse (Nordahl, 2007), (jf. Baker, 2006; Cummins, 2000).

4 Hva er viktig for et godt samarbeid mellom hjem - skole? Lærere som kjenner foreldrene, møter dem med større respekt og har en mer positiv holdning til eleven, sammenliknet med lærere som ikke kjenner foreldrene. For at relasjonen og samarbeidet mellom hjem og skole skal bli godt, er det viktig at lærerne kjenner og forstår elevenes bakgrunn. De må ha kunnskap om hvilke normer, verdier, språk, læringssyn og forventninger barnet møter i sitt hjemmemiljø, og hva foreldrene forventer av skolen. For foreldrene er det viktig å vite hvordan læreren vurderer elevene, og hvordan de kan støtte barnets skolefaglige læring (C. A. M. Banks, 2005).

5 Hva viser undersøkelser om samarbeid med minoritetsspråklige foreldre? Undersøkelser kan tyde på at samarbeidet mellom hjem og skole fungerer dårlig for foreldre som ikke kjenner det norske skolesystemet. Det skyldes at skolen som system er innrettet mot en majoritetskulturell og enspråklig foreldregruppe, og fordi mange lærer mangler kunnskap om språklig og kulturelt mangfold og hvordan det vil kreve andre tilnærminger og løsninger blant annet når det gjelder samarbeid med foreldrene (jfr. Boakaz 2007, Loona 1995, Sjögren 1996, Vedøy 2008)

6 Undersøkelser viser at Skolen i liten grad forholder seg til en flerspråklig og flerkulturell elev- og foreldregruppe, og at mangfold passer dårlig inn i mange skolers enspråklige og monokulturelle tenkning og praksis (jf. J. A. Banks & Banks, 2005; Gitz-Johansen, 2006; Lidén, 2001; Seeberg, 2006; Vedøy, 2008) Skolen har problemer med å etablere et jevnbyrdig samarbeid med foreldre med innvandrerbakgrunn (Loona, 1995) For å kunne påvirke i skolen må foreldrene beherske regler og koder, og mange føler seg underlegne både når det gjelder språket og kunnskap om skolesystemet (Sjögren, 1996). Foreldre med innvandrerbakgrunn har ofte en svært positiv holdning til skolen (Øzerk, 1992) Lærere opplever liten interesse for skolen og for elevenes opplæringssituasjon fra mange av disse foreldrene (jf. Agacanoglu, 2006; Kampmann, 1999; Lidén, 2001; Loona, 1995; Nordahl, 2007; Stave, 2003)

7 Minoritetsspråklige elever Antall språklige og kulturelle minoriteter i samfunnet, skole og barnehage har økt. Samarbeid hjem - skole vil være ekstra viktig for minoritetsspråklige elever sett på bakgrunn av at disse som gruppe i gjennomsnitt får lavere grunnskolepoengsum enn majoritetselevene, og at de oftere enn majoritetselever faller fra i videregående skole (jf. Bakken, 2003; Engen, Sand, & Kulbrandstad, 1997; Nes, Aasen, & Engen, 2003; Øzerk, 2003).

8 Faglige begrunnelser for samarbeid hjem - skole Motivasjon og læreforutsetninger, lærevilje og læreevne, er like mye kulturelt som individuelt og psykologisk betinget. Sammenfall i verdier gir motivasjon for å lære. Barnas motivasjon og læreforutsetninger øker dersom forholdet mellom hjem og skole er preget av verdifellesskap og interessefellesskap (Hoëm 1978, Engen 1989)

9 Å tilpasse opplæringa til elevens sosiokulturelle forutsetninger Eleven har språk- og kultur kompetanse som må være utgangspunktet for å lære mer og utvikle nye kompetanser Skolen må tilpasse undervisningen til språklig, kulturelt og religiøst mangfold for å gi reell sjanselikhet for alle Det forutsetter kritisk blikk på innholdet/pensum (Gitz- Johansen 2009)

10 å tilpasse opplæringa til elevens sosiokulturelle forutsetninger Pedagogikken må legges til rette ut i fra gruppetrekk; kollektive kulturelle og språklige forutsetninger i tillegg til individuelle forutsetninger Utvalg av lærestoffet Personalets kulturelle kompetanse Språklige forutsetninger (Engen 2007)

11 To tilnærminger Deprivasjonsforståelse Kompensatorisk undervisning Ressursforståelse Flerkulturell undervisning Think enrichment rather than remediation when you design programs for ELL. Your ELL are not broken and they don t need fixing. (T&C 1997)

12 Foreldresamarbeid og innholdet i skolen Dersom foreldrene har en aktiv rolle i samarbeid med skolen, kan det bidra til at språklig og kulturelt mangfold kan bli mer verdsatt i skolen, samtidig som det viser at foreldrene har en viktig rolle i barnas liv (C. A. M. Banks, 2005).

13 En flerkulturell og anerkjennende pedagogikk En flerkulturell pedagogikk bygger på en anerkjennelse av forskjeller Alle mennesker har et behov for og en rett til sosial anerkjennelse. Det motsatte av anerkjennelse er krenkelse. Det først når et menneske opplever anerkjennelse av egenskaper og prestasjoner som er forskjellige fra andre at de opplever anerkjennelse og mulighet for å forholde seg positivt til seg selv, verdsette seg selv (Honneth ref. i Gitz-Johansen 2009). Anerkjennelse er noe annet enn å tolerere forskjeller

14 Oppsummering Et forhold mellom hjem og skole som er preget av verdifellesskap støtter elevenes identitetsutvikling og gir gode forutsetninger for skolefaglig læring. Foreldrene på sin side trenger kunnskap om skolen, undervisningen og hvordan lærerne vurderer elevene for å kunne støtte elevene i skolearbeidet. Skolen og hjemmet til sammen vil kunne bidra til tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring forutsetter at både skolen og foreldrene er aktive deltakere i elevens læreprosesser. Uten et godt samarbeid hjem skole - er det vanskelig å snakke om tilpasset opplæring

15

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Et flerkulturelt perspektiv Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Oversikt Introduksjon - Hva er et flerkulturelt perspektiv - Innvandring i Norge i dag Migrasjon

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

«Få dem ut av klassen!»

«Få dem ut av klassen!» «Få dem ut av klassen!» Men hjelper det? n av hanne jahnsen, svein nergaard og nina grini Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke?

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Mye av den senere tids forskning om gutter og jenter i skolen har omhandlet at jenter generelt gjør det bedre i skolen enn gutter, og at

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

Et inkluderende språk

Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende samfunn, forutsetter et inkluderende språk. Ordvalg har betydning for den som omtales, men det påvirker også folks holdninger. I sin ytterste

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Morsmålet er hjertets språk

Morsmålet er hjertets språk Har morsmålet en egenverdi eller er det kun et verktøy for å lære seg norsk? Vi ser på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsløftet og Strategiplanen, likeverdig opplæring i praksis!

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Ann-Cathrin Faldet og Thomas Nordahl Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet Utdanningsforskning Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier

Detaljer

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap TEMA TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap av eirik s. jenssen og knut roald Tilpasset opplæring er et politisk begrep som må avklares og omsettes til praksis. Det

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer