The Picture Exchange Communication System (PECS) Are Karlsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The Picture Exchange Communication System (PECS) Are Karlsen"

Transkript

1 The Picture Exchange Communication System (PECS) Are Karlsen

2 PECS Utviklet ved Delaware Autistic Program. Utviklet med det siktemål å gi barn med autisme eller andre former for utviklingsforstyrrelser, som ikke utvikler talespråk, en alternativ form for funksjonell kommunikasjon (Bondy & Frost, 1998). Utviklingen har skjedd med inspirasjon fra den anvendte atferdsanalysen og teorier om alternativ og agumentativ kommunikasjon (Bondy & Frost, 1998). Programmet er detaljert beskrevet i en opplæringsmanual: The Picture Exchange Communication System (PECS): Training Manual (Frost & Bondy, 2002) Are Karlsen - pedagogikk.no 2

3 Innledende opplæring Kartlegge hvilke ting barnet har interesse for. Når vi vet hva barnet har interesse for, lages det bilder av objektene. Innledningsvis i opplæringen vil det være behov for to voksne. Ved initiativ mot en ønsket ting, blir barnet presentert for et bilde av tingen. Barnet gir bildet til den voksne og får tingen. I løpet av flere samhandlingssituasjoner innleder barnet samhandlingen med å ta opp bildet og gi det til den voksne. (Frost & Bondy, 2002) Are Karlsen - pedagogikk.no 3

4 Videre opplæring Den voksne beveger seg vekk fra barnet, slik at barnet må yte mer for å få gitt bildet til den voksne. Flere personer blir involvert som mottakere av bildet. Etter at barnet har lært å bruke ett bilde i forhold til flere personer, blir flere bilder av av ting som barnet vil ha tatt i bruk. Bildene blir plasser på en kommunikasjonstavle, med borrelås. Etter at barnet har klart å bruke flere bilder (ett om gangen), i forhold til flere personer, kan to bilder plasseres samtidig på tavlen. Senere kan antall bilder som presenteres samtidig økes. Alternative former for kommunikasjonstavler må vurderes, ut fra barnets behov og muligheter. (Frost & Bondy, 2002) Are Karlsen - pedagogikk.no 4

5 Forberedelse: Forsterkerkartlegging Opplæringen begynner med å kartlegge hvilke ting eleven har interesse for, dvs. ting som han vil ha. Lag en prioritert liste over disse tingene. Når den voksne på grunnlag av observasjoner og kartlegginger vet hva eleven vil ha, lages det et bilder av objektene. Are Karlsen - pedagogikk.no 5

6 Forsterkerkartlegging: Ulike områder 1. Hva liker barnet å spise? 2. Hva liker barnet å drikke? 3. Hva liker barnet å leke sammen med andre? 4. Hvilke lekeobjekter liker barnet? 5. Hvilke aktiviteter liker barnet? 6. Hvilke steder liker barnet å besøke? 7. Hva liker barnet å gjøre i fritiden? 8. Hvilke personer liker barnet å være sammen med? 9. Hva er det barnet IKKE liker (objekter, aktiviteter, etc.)? Are Karlsen - pedagogikk.no 6

7 FASE 1: Hvordan kommunisere? Målet er at barnet at barnet skal Plukke opp et bilde Føre bilde mot lærer Frigi bildet i lærers hånd (Frost & Bondy, 2002) Are Karlsen - pedagogikk.no 7

8 FASE 1: Hvordan kommunisere? Målet med fase 1 er å lære barnet å initiere kommunikasjon Opplæring fokuserer på hvordan barnet kan kommunisere Det blir benyttet et bilde av gangen Det kreves ingen diskriminasjon Are Karlsen - pedagogikk.no 8

9 FASE 1: Hvordan kommunisere? Are Karlsen - pedagogikk.no 9

10 FASE 1: Hvordan kommunisere: Planlegging Variert utvalg av forsterkere Flere tilgjengelige trenere Nødvendig materiell Plan for generalisering Start med en strukturert trening ved bordet Fortsett med initiativbasert læring (flytt treningen gradvis vekk fra bordet) Are Karlsen - pedagogikk.no 10

11 FASE 1: Hvordan kommunisere: To personers prompt Ved oppstart av trening er det nødvendig med to voksne. En er kommunikasjonspartner En er hjelper, og prompter (hjelper) eleven bakfra. Prompten benyttes for å lære eleven å initiere. Ideelt sett skal barnet ikke gjøre noen feil. Hvis ikke hjelper klarer å unngå at barnet gjør feil, gå et steg tilbake. Are Karlsen - pedagogikk.no 11

12 FASE 1: Hvordan kommunisere: Start! To personers prompt med kommunikasjonspartner og hjelper Sitte i strukturert setting ved bord. Treningen tar alltid utgangspunkt i elevens initiativ. Når han strekker seg etter tingen han ønsker, skal hjelper hjelpe eleven til å ta bildet og gi det til kommunikasjonspartneren. Kommunikasjonspartner benytter åpen hånd når bildet er tatt. Denne formidler ønsket ting umiddelbart. Kommunikasjonspartneren sier ingenting inntil eleven har lagt bildet i hånden hans/hennes. Hjelpen skal gradvis avtrappes, slik at eleven selvstendig leverer bildet og skaffer seg gjenstanden. Are Karlsen - pedagogikk.no 12

13 FASE1: Hvordan kommunisere: Huskeliste for de voksne Kommunikasjonspartner: Hjelper: Lokke frem initiativ Levere forsterker umiddelbart Organisere materiell Ingen verbale prompt Vent på initiativ Håndled bakfra Avtrapp hjelpen på følgende måte: Slipp gradvis tidligere, slik at barnet utfører siste del av handlingen selv. Ingen verbale prompt Are Karlsen - pedagogikk.no 13

14 FASE 1: Hvordan kommunisere: Åpen hånds rolle Åpen hånd hos kommunikasjonspartner Hensikt: Gi barnet informasjon om hvor bildet skal legges. Gir også et signal til barnet om at noen lytter når barnet kommuniserer. Åpen hånd må ikke vises før barnet har vist initiativ Åpen hånd fungerer som en prompt, og må gradvis fjernes Are Karlsen - pedagogikk.no 14

15 FASE 2: Avstand og opprettholdelse Målet er at barnet skal: Gå til kommunikasjonstavlen Ta av et bilde Gå til lærer Få lærers oppmerksomhet Legge bildet i lærers hånd (Frost & Bondy, 2002) Are Karlsen - pedagogikk.no 15

16 FASE 2: Avstand og utholdenhet Fase 2 innebærer at kommunikasjonspartneren beveger seg vekk fra eleven, slik at han må yte mer for å få gitt bildet. Flere personer blir nå involvert som mottakere av bildet. Etter at eleven har lært å bruke ett bilde med flere personer, blir flere bilder av ting som eleven har lyst på tatt i bruk. Are Karlsen - pedagogikk.no 16

17 FASE 2: Avstand og utholdenhet Fortsett å tren fase 1: Hvordan kommunisere Fase 2 kan også kreve to voksne. Et bilde av gangen på kommunikasjonsboken Det kreves ingen diskriminasjon Alle nye bilder som skal introduseres senere skal innom fase 1, 2 og 3 Are Karlsen - pedagogikk.no 17

18 FASE 2: Avstand og utholdenhet Det er to trinn i fase 2. Trinn en fullføres før trinn to introduseres: 1. Fjerne bildet fra kommunikasjonsboken 2. Øke distanse mellom trener og student Are Karlsen - pedagogikk.no 18

19 FASE 2: Avstand og utholdenhet: Trinn 1 Are Karlsen - pedagogikk.no 19

20 FASE 2: Avstand og utholdenhet: Trinn 2 Are Karlsen - pedagogikk.no 20

21 FASE 2: Avstand og utholdenhet: Planlegging Gi opplæring i ulike rom, med ulike personer, med ulike forsterkere I begynnelsen strukturert, gå raskt over til mer ustrukturert Jobb også på avdeling med andre aktiviteter rundt Are Karlsen - pedagogikk.no 21

22 FASE 2: Avstand og utholdenhet Brukt teknikken shaping; dvs å gradvis forsterke mestring med økt distanse Hvis ikke barnet mestrer valgt distanse, bruk en hjelper til å prompte, eller gå tilbake et trinn. Are Karlsen - pedagogikk.no 22

23 FASE 2: Avstand og utholdenhet Vær observant på prompt som gjør barnet mindre spontant. Avstand: Barnet blir vant med at boken ligger for nært, eller at den voksne er innenfor kort rekkevidde. Det blir ikke spontan kommunikasjon hvis barnet ikke blir selvstendig, slik at det selv er i stand til å be om ønskede objekter/ aktiviteter Utholdenhet: Den voksne har altfor mye forventningsblikk Den voksne står vendt mot barnet hver gang Hjelper prompter for seint Den voksne tar øyekontakt før bildet er levert Are Karlsen - pedagogikk.no 23

24 FASE 2: Avstand og utholdenhet: Viktige momenter Viktige momenter for lytter: Distanse til barnet Øyekontakt Skaffe oppmerksomheten fra en voksen / barn Ulike lyttere Forventningsfull Ulike positurer, lytteren skal ikke stå mot barnet hele tiden Ta med bildet til nye rom og finn nye lyttere Viktige faktorer ved miljøet: Avstand til kommunikasjonsboken Ulike rom Ulike forsterkere Foregå i ulike aktiviteter Sittende, stående, gående I ulike møbler Are Karlsen - pedagogikk.no 24

25 FASE 3: Billeddiskriminasjon Målet er at barnet skal: Gå til kommunikasjonstavlen Velge ett passende bilde fra ett utvalg av bilder Gå til lærer Gi lærer bildet (Frost & Bondy, 2002) Are Karlsen - pedagogikk.no 25

26 FASE 3: Bildediskriminasjon Etter at eleven en tid har klart å bruke forskjellige bilder, ett om gangen, kan to bilder plasseres på tavlen. I begynnelsen benyttes da et bilde av en ønsket ting (høy preferanse) sammen med et bilde av en uønsket/nøytral ting (distraktor). Diskriminasjonen utvides gradvis, både med to bilder der begge er ønsket ting, samt med flere bilder på tavlen. Are Karlsen - pedagogikk.no 26

27 FASE 3: Bildediskriminasjon Opplæringen foregår med ulike lyttere I ulike rom på avdelingen/hjemme Ulike forsterkere (bilder) Når nytt bilde introduseres kan det være hensiktsmessig å gjenta fase 2 Are Karlsen - pedagogikk.no 27

28 FASE 3: Bildediskriminasjon: Fire trinns feilkorrigeringsprosedyre 1. Modellering 2. Prompt 3. Switch eller forsinkelse (distraktor) 4. Gjentakelse Are Karlsen - pedagogikk.no 28

29 FASE 3: Bildediskriminasjon Fase 3 er delt i to trinn: A. Diskriminasjon mellom en preferanse og en distraktor B. Diskriminasjon mellom to preferanser Are Karlsen - pedagogikk.no 29

30 FASE 3: Bildediskriminasjon, trinn 1: Begynn med diskriminasjon mellom 2 bilder Manipulering av forsterkers verdi i forhold til to bilder/symboler: Foretrukket vs. ikke-foretrukket Kjent vs. ikke relevant i konteksten Eksempel: sjokolade vs. sokk Are Karlsen - pedagogikk.no 30

31 FASE 3: Bildediskriminasjon, trinn 1: Alternative strategier Blank distraktor gradvis tegn inn distraktor objekt Stor (forsterker) vs. liten (distraktor) Bilder, fargelagte tegninger, logoer, digitalt image Start fading så snart det virker! Fortsett å bruk feil korreksjonsprosedyren 3-dimensjonale bilder Arrangere bilder med korresponderende objekter i forkant Plasser bilde på boksen til favoritt godteriet, gradvis fade motivet på boksen Are Karlsen - pedagogikk.no 31

32 FASE 3: Bildediskriminasjon, trinn 2 Målet er å bevege seg mot like mye ønskede forsterkere Det er mulig å gjennomføre mellom trinn mot dette målet: To distraktorer (kan være blanke) og ett foretrukket bilde Tre distraktorer (kan være blanke) og ett foretrukket bilde Are Karlsen - pedagogikk.no 32

33 FASE 3: Bildediskriminasjon, trinn 2 2 like verdifulle og foretrekte forsterkere Lokk med begge objektene Gjennomføre diskriminasjonstester Ved feil strekker seg ikke etter korrekt objekt Fire trinns prosedyre Tren å strekke seg etter Begynn og avslutt med diskriminasjonstest Are Karlsen - pedagogikk.no 33

34 FASE 3: Bildediskriminasjon, trinn 2 Videre progresjon: Tre like mye ønskede bilder Fire like mye ønskede bilder Fem like mye ønskede bilder Andre faktorer: Oppretthold periodiske diskriminasjonstester Se etter bilder på inni boka Bla gjennom sidene i boka Organisere bildene i boka Are Karlsen - pedagogikk.no 34

35 FASE 4: Setningsstruktur Målet er at barnet skal forespørre en ønsket ting ved å: Gå til kommunikasjonstavla Plukke opp et Jeg vil ha kort Feste det på kommunikasjonstavla Plukke opp et bilde av det en ønsker og feste det på kommunikasjonstavla Gå til lærer Gi fra seg kommunikasjonstavla (Frost & Bondy, 2002) Are Karlsen - pedagogikk.no 35

36 FASE 5: Respondere til hva vil du? Målet er at barnet spontant skal forespørre ulike ting, og svare på spørsmålet hva vil du? (Frost & Bondy, 2002) Are Karlsen - pedagogikk.no 36

37 FASE 6: Kommentering Målet er at barnet skal Svare på spørsmålene hva vil du?, hva ser du?, hva har du?, hva hører du?, og hva er det? Spontant forespørre ulike ting Spontant kommentere ulike ting (Frost & Bondy, 2002) Are Karlsen - pedagogikk.no 37

38 Dokumentasjon Det finnes flere studier som dokumenterer at barn kan lære en funksjonell alternativ kommunikasjonsform ved hjelp av PECS (Bondy & Frost, 1993; Bondy & Frost, 1994; Bondy & Frost, 1998; Charlop-Christy, m. fl., 2002) Det finnes ingen eller få publikasjoner som direkte sammenligner PECS med andre former for alternativ kommunikasjon. Are Karlsen - pedagogikk.no 38

39 Styrker ved PECS Bondy fremhever at en styrke ved PECS er at systemet har hovedfokuset på den sosiale siden ved kommunikasjon, ved at barna tidlig lærer å oppsøke andre mennesker for å gi uttrykk for ønsker og behov (Kristensen, 2002). Skiller seg fra andre billedkommunikasjons- systemer ved at det baseres på egent initiativ hos barnet, og ved at strategier for generalisering er lagt inn som en del av opplæringsmanualen (Bauer & Garfinkle, 1997). Bondy & Frost (1994) fremhever at PECS ikke krever spesifikke forkunnskaper, er relativt enkelt og billig, og kan muligens fasilitere talespråk. Are Karlsen - pedagogikk.no 39

40 Utfordringer Det ligger store utfordringer i å gjennomføre kontrollerte studier som: Dokumenterer at PECS er mer effektivt enn andre former for alternativ kommunikasjon. Dokumenterer at bruk av PECS fasiliterer talespråk. Gi gode indikatorer på hvilke barn som vil ha best utbytte av PECS. (Karlsen, 2004) Are Karlsen - pedagogikk.no 40

41 Begrensninger Det er viktig å være oppmerksom på at PECS ikke er et helhetlig opplæringsprogram for barn med autisme eller andre utviklingsforstyrrelser. PECS er et system som utelukkende fokuserer på å etablere en alternativ form for kommunikasjon. Det anbefales derfor at det benyttes andre opplæringsprogram parallelt for å etablere andre typer ferdigheter. For små barn anbefales tidlig og intensiv opplæring, basert på anvendt atferdsanalyse. (Karlsen, 2004) Are Karlsen - pedagogikk.no 41

THE PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM (PECS): ET BILLEDKOMMUNIKASJONSSYSTEM

THE PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM (PECS): ET BILLEDKOMMUNIKASJONSSYSTEM THE PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM (PECS): ET BILLEDKOMMUNIKASJONSSYSTEM Karlsen, A. (2004) The Picture Exchange Communication System (PECS): Et billedkommunikasjonssystem. Autisme i dag. The Picture

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Videokonferanse 08.03.12

Videokonferanse 08.03.12 Videokonferanse 08.03.12 12.00 Undervisning om egenledelse 13.30 Arbeid i teamene. PIH s fagfolk er tilgjengelig på tlf. Mette: 38073838 Siri: 38074393 Torbjørg: 38074321 Kristian: 38073978 15.00 Slutt

Detaljer

Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom

Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom Operasjonalisering av mål. Tips til lærere i grunnskolen revidert september 2014 FORORD Dette eksempelheftet

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

for barn med autisme.

for barn med autisme. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2012, 39, 187-199 Nummer 2 (Vinter 2012) 187 Praktiske øvelser innen felles oppmerksomhet for barn med autisme Janne Fossnes a, Heidi Skorge Olaff b, og Jørn Isaksen

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Bachelor i Vernepleie 2010-2013

Bachelor i Vernepleie 2010-2013 Høgskolen i Lillehammer Bachelor i Vernepleie 2010-2013 Emne 8 - Bacheloroppgave Hvordan kan tegnøkonomi bidra til å etablere og opprettholde personlig hygiene hos en person med autisme? Dato: 14.05.2013

Detaljer

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson H E F T E F O R Ett skritt foran 2 Iréne Johansson K U R S H O L D E R 2 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE EN GOD LESER K A RTL E G G I N G AV KOM MU N I K ATI V KOM P E TA N S E H O S D Ø V E O G STE R K T TU N G H Ø RTE BA R N TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE PAT P R I TC H A R D O G TO R I L L S O L B Ø Z A

Detaljer

INNFØRING I ATFERDSANALYSE. Are Karlsen

INNFØRING I ATFERDSANALYSE. Are Karlsen INNFØRING I ATFERDSANALYSE Temaer Innføring i atferdsanalyse/grunnbegreper Målvalg og målformuleringer Analyse av atferd Forsterkning Side 2 ATFERDSANALYSE GRUNNBEGREPER Atferdsanalysens tre deler Atferdsanalysen

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Barnehageåret 2012-2013

Barnehageåret 2012-2013 Barnehageåret 2012-2013 Hei. Velkommen til et nytt barnehageår! Så er sommeren snart slutt og vi forbereder et nytt barnehage år. Vi ønsker alle nye og «gamle» barn og voksne velkommen, og velkommen tilbake.

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale

Detaljer

;Xe 4]VT] ^V 0]]T 1aXc 0]SaTPbbT] U^a bzaxucb_azz[xv dcexz[x]v Lesesenteret

;Xe 4]VT] ^V 0]]T 1aXc 0]SaTPbbT] U^a bzaxucb_azz[xv dcexz[x]v Lesesenteret Lesesenteret I 2002-2003 gjennomførte vi et utviklingsprosjekt der vi ønsket å kombinere ideer fra de tradisjonelle lesekursene med (for oss) relativt nye ideer fra New Zealand og USA om individuelle

Detaljer

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage.

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Hvilke forventninger til kjønnsroller møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Prosjektet Likestilling i barnehagene Likestillingssenteret 2010 Innledning Prosjektet

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Spill som pedagogisk virkemiddel og trivselsskapende tiltak for personer med store og sammensatte funksjonsvansker

Spill som pedagogisk virkemiddel og trivselsskapende tiltak for personer med store og sammensatte funksjonsvansker Spill som pedagogisk virkemiddel og trivselsskapende tiltak for personer med store og sammensatte funksjonsvansker Espen Ursin Svein Lillestølen Åsen voksenopplæringssenter Knut Slåtta Torshov Kompetansesenter

Detaljer