Thomas Nordahl om tester i skolen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thomas Nordahl om tester i skolen:"

Transkript

1

2 Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite. Og det forteller testene oss, sier han.»

3 Svarprosent 3

4 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: Sandved skole (Høst 2015) Sandved skole (Høst 2014) 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn 17,8% 15% 16,4% 12,3% 12,8% 14,6% 11,2% 0% 0% 0% 0% 18,1% 12,2% 12,7% 15,4% 15,4% 13,1% 12,7% 0% 0% 0,5% 0% Vg1 4

5 Trivsel Barnet mitt trives på skolen Litt enig enig eller enig eller Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 82,9% 13,9% 0,9% 1,4% - - Sandved skole (Høst 2014) 84,6% 12,2% - 1,4% - 0% Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene Sandved skole (Høst 2015) 84,1% 12,2% - 1,8% 0,9% - Sandved skole (Høst 2014) 84,9% 12,3% - 1,4% - 0% Motivasjon Barnet mitt er interessert i å lære på skolen Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 78,5% 17,2% 1,8% 1,6% 0,9% 0% Sandved skole (Høst 2014) 81,4% 15,4% 1,8% 1,4% 0% 0% Barnet mitt liker skolearbeidet Sandved skole (Høst 2015) 57,7% 31,6% 5% 4,3% 1,4% 0% Sandved skole (Høst 2014) 59,3% 31,2% 5% 4,5% 0% 0% 5

6 Litt enig Litt Helt Vet ikke Barnet mitt gleder seg til å gå på skolen Sandved skole (Høst 2015) 66,4% 25,2% 5,5% 1,8% 1,1% 0% Sandved skole (Høst 2014) 64,3% 25,8% 7,7% - - 0% Barnet mitt fortsetter å jobbe selv om det som skal læres, er vanskelig Sandved skole (Høst 2015) 46,5% 38% 7,1% 6,2% - - Sandved skole (Høst 2014) 47,5% 35,2% 8,7% 6,8% - - Litt enig Barnet mitt bruker tilstrekkelig tid på hjemmeleksene Sandved skole (Høst 2015) Sandved skole (Høst 2014) Litt Helt Vet ikke Ikke aktuelt 61,2% 26,8% 5% 5,7% - 0% - 64,1% 23,2% 7,3% 4,1% 1,4% 0% 0% 6

7 Hjem - Skole Jeg viser interesse for det barnet mitt gjør på skolen Litt enig Litt Helt Sandved skole (Høst 2015) 89,4% 10,2% - 0% - Sandved skole (Høst 2014) 87,7% 12,3% 0% 0% 0% Barnet mitt får hjelp til leksene hjemme Litt enig Litt Helt Ikke aktuelt Sandved skole (Høst 2015) 89,2% 9,8% - - 0% 0% Sandved skole (Høst 2014) 88,2% 10,4% - 0% - 0% Jeg oppmuntrer barnet mitt i skolearbeidet Litt enig Litt 7 Helt Sandved skole (Høst 2015) 94,3% 4,8% - - 0% Sandved skole (Høst 2014) 92,3% - - 0% 0%

8 Litt enig Litt Helt Jeg forventer at barnet mitt gjør sitt beste på skolen Sandved skole (Høst 2015) 92,9% 6,2% Sandved skole (Høst 2014) 93,7% 4,5% - - 0% Jeg synes det er viktig at barnet mitt gjør det godt på skolen Sandved skole (Høst 2015) 81,5% 16,4% - - 0% Sandved skole (Høst 2014) 82,3% 14,1% 3,6% 0% 0% Jeg får veiledning av skolen om hvordan jeg kan hjelpe barnet mitt med skolearbeidet Sandved skole (Høst 2015) 45,7% 32,3% 13,6% 6% 2,3% Sandved skole (Høst 2014) 42,5% 33,3% 14,6% 5,9% 3,7% Litt enig Jeg får veiledning av skolen om hvordan jeg bør følge opp lekser i de ulike fagene Litt Helt Ikke aktuelt Sandved skole (Høst 2015) 35,4% 35,4% 17,4% 6,4% 4,3% 1,1% Sandved skole (Høst 2014) 29,9% 39,8% 16,7% 9,5% 2,3% 1,8% 8

9 Støtte fra lærerne Jeg har inntrykk av at lærerne bryr seg om barnet mitt Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 83,1% 12,1% 3% 1,1% - - Sandved skole (Høst 2014) 85% 11,8% - - 0% 0% Jeg har inntrykk av at lærerne har positive forventninger til mitt barns læring og utvikling Sandved skole (Høst 2015) 83,8% 13,7% - 1,1% 0% - Sandved skole (Høst 2014) 82,7% 14,5% 2,7% 0% 0% 0% Jeg har inntrykk av at lærerne behandler barnet mitt med respekt Sandved skole (Høst 2015) 85,4% 12,1% 1,4% - 0% - Sandved skole (Høst 2014) 87,7% 8,2% 2,7% - 0% - Jeg har inntrykk av at barnet mitt spør læreren om hjelp hvis det er noe han/hun ikke får til Sandved skole (Høst 2015) 66,3% 23,6% 3,2% 4,4% - - Sandved skole (Høst 2014) 66,8% 22,3% 6,4% 1,8% 0% 2,7% Jeg har inntrykk av at lærerne hjelper barnet mitt slik at han/hun forstår det som skal læres Sandved skole (Høst 2015) 71,3% 22,5% 2,1% 2,5% 0,7% 0,9% Sandved skole (Høst 2014) 74,5% 18,6% 5%

10 Arbeidsforhold og læring Jeg har inntrykk av at det er god arbeidsro i timene Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 36,6% 36,1% 8,6% 11,4% 3% 4,3% Sandved skole (Høst 2014) 35,3% 42,1% 5,9% 9% 1,4% 6,3% Jeg har inntrykk av at i klassen til barnet mitt synes de det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet Sandved skole (Høst 2015) 49,5% 27,8% 11% - - 8% Sandved skole (Høst 2014) 47,5% 29% 10% 3,2% 0% 10,4% Jeg har inntrykk av at i klassen til barnet mitt vet elevene at det er greit å gjøre feil, fordi de kan lære av det Sandved skole (Høst 2015) 49,4% 23,6% 12,6% 4,8% 0% 9,6% Sandved skole (Høst 2014) 44,3% 24,4% 14% % Jeg har inntrykk av at barnet mitt får nok faglige utfordringer på skolen Sandved skole (Høst 2015) 60% 28,3% 4,8% 5,7% - - Sandved skole (Høst 2014) 62% 20,4% 5% 8,1% 1,8% 2,7% Jeg har inntrykk av at barnet mitt får oppgaver på skolen som han/hun klarer å løse på egen hånd Sandved skole (Høst 2015) 60,8% 31,2% 4,1% 3% - - Sandved skole (Høst 2014) 63,9% 27,9% - 4,6% 0% - Jeg har inntrykk av at lærerne gjennomgår og forklarer nytt stoff, slik at barnet mitt forstår innholdet 10

11 Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 63,8% 25,9% 4,8% 3,4% 0,7% 1,4% Sandved skole (Høst 2014) 66,8% 24,1% 4,1% 3,6% 0% 1,4% Litt enig Barnet mitt får lekser som han/hun greier å gjøre på egen hånd Sandved skole (Høst 2015) Sandved skole (Høst 2014) Litt Helt Vet ikke Ikke aktuelt 47,5% 36,8% 5% 8,2% - 0% - 47,5% 36,2% - 11,3% - 0% 0% Jeg har inntrykk av at lærerne sjekker at leksene er gjort. Sandved skole (Høst 2015) Sandved skole (Høst 2014) 63,6% 20,5% 6,6% 5,5% - 2,1% - 60,2% 26,2% 6,3% 2,7% - 3,6% - 11

12 Vurdering for læring I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag Jeg har inntrykk av at barnet mitt forstår hva som er målene i de ulike fagene I svært få fag Ikke i noen fag 12 Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 47,1% 29,8% 14,7% - - 5,8% Sandved skole (Høst 2014) 44,7% 32,7% 13,8% 3,7% 0% 5,1% Jeg har inntrykk av at barnet mitt vet hva det legges vekt på, når skolearbeidet hans/hennes vurderes Sandved skole (Høst 2015) 42,4% 30,4% 15,7% - - 7,7% Sandved skole (Høst 2014) 42,5% 27,1% 17,3% 2,8% 0% 10,3% Jeg har inntrykk av at barnet mitt vet hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene ved halvårsvurdering i fag Sandved skole (Høst 2015) Sandved skole (Høst 2014) Jeg har inntrykk av at barnet mitt får tilbakemeldinger om hva som er bra med arbeidet han/hun gjør Sandved skole (Høst 2015) 56,3% 28,5% 8,9% - - 3,5% Sandved skole (Høst 2014) 59% 25,3% 10,6% 1,4% 0% 3,7% Jeg har inntrykk av at barnet mitt får tilbakemeldinger om hva han/hun bør gjøre for å bli bedre i fagene Sandved skole (Høst 2015) 50,5% 30,8% 11,1% - - 4,4% Sandved skole (Høst 2014) 48,4% 32,3% 9,2% - - 7,4% Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å foreslå hva det skal legges vekt på, når skolearbeidet skal vurderes

13 I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 25,6% 19,1% 10% 4,2% 2,1% 39,1% Sandved skole (Høst 2014) 25,5% 16,7% 13,4% 5,6% 3,7% 35,2% Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å vurdere sitt eget skolearbeid Sandved skole (Høst 2015) 30,2% 24,1% 13,2% 3,9% 1,2% 27,4% Sandved skole (Høst 2014) 25% 23,1% 15,3% 6,9% 3,7% 25,9% Jeg har inntrykk av at barnet mitt får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan han/hun utvikler seg i faget Sandved skole (Høst 2015) 38,2% 26,2% 13,4% 3% 0,7% 18,5% Sandved skole (Høst 2014) 31,3% 26,7% 13,4% 4,1% 1,4% 23% Regler på skolen I svært stor grad I stor grad Jeg har inntrykk av at barnet mitt vet hvilke regler som gjelder på skolen I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Sandved skole (Høst 2015) 76,3% 21% 2,3% - 0% - Vet ikke Sandved skole (Høst 2014) 76,4% - - 0% 0% 0% 13

14 I svært stor grad I stor grad I noen grad Jeg har inntrykk av at de ansatte sørger for at elevene følger reglene på skolen I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 53,3% 36,2% 8% 0,5% 0,2% 1,8% Sandved skole (Høst 2014) 56,8% 33,6% 6,8% 0,5% 0% 2,3% Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen reagerer på samme måte, hvis elevene bryter reglene Sandved skole (Høst 2015) 39,3% 32,6% 9,4% 1,4% 0,7% 16,7% Sandved skole (Høst 2014) 40,9% 28,2% 10,9% 0,9% 0,9% 18,2% Trygt miljø Litt enig Litt Helt Vet ikke Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen har klare forventninger til hvordan elevene skal oppføre seg mot hverandre Sandved skole (Høst 2015) 78,9% 17,2% 1,6% 1,4% 0% 0,9% Sandved skole (Høst 2014) 78,6% 18,2% 1,4% 0,9% 0% 0,9% Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen reagerer når noen sier eller gjør noe ubehagelig mot en elev Sandved skole (Høst 2015) 58,9% 27,6% 4,6% 2,7% 0,7% 5,5% Sandved skole (Høst 2014) 65,6% 23,5% 3,2% 4,5% 0% 3,2% 14

15 Litt enig Litt Helt Vet ikke Jeg har inntrykk av at barnet mitt kan gjøre feil, uten å bli gjort narr av i klassen Sandved skole (Høst 2015) 49,1% 28,2% 6% 4,8% 0,7% 11,2% Sandved skole (Høst 2014) 50,2% 25,1% 5% 5% 1,4% 13,2% Jeg har inntrykk av at barnet mitt har noen voksne på skolen å prate med hvis han/hun har behov for det Sandved skole (Høst 2015) 57,8% 26,6% 5% - - 6,2% Sandved skole (Høst 2014) 61,6% 26,5% - - 0% 5,5% Er du fornøyd med skolehelsetjenesten? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 19,2% 38,8% 11,4% 3,9% 2,1% 24,7% Sandved skole (Høst 2014) 18,2% 37,3% 9,5% 2,7% 1,4% 30,9% 15

16 Mobbing på skolen Skolen håndterer mobbing av elever på en god måte Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 36,1% 24,9% 8,2% 4,1% 0,9% 25,8% Sandved skole (Høst 2014) 41,6% 20,4% 7,7% 4,1% 2,3% 24% Regning I svært stor grad I stor grad I noen grad Jeg har inntrykk av at barnet mitt bruker regning i flere fag enn i matematikk. I liten grad Ikke i det hele tatt 16 Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 17,4% 26,5% 33,8% 8,4% 0,9% 13% Sandved skole (Høst 2014) 17,7% 24,5% 33,2% 7,3% 1,8% 15,5% Jeg har inntrykk av at barnet mitt bruker regning for å forstå informasjon i de fleste fag Sandved skole (Høst 2015) 13,5% 22,5% 30,7% 11,7% 2,1% 19,5% Sandved skole (Høst 2014) 12,7% 22,6% 29,9% 10,9% 1,4% 22,6% Jeg har inntrykk av at barnet mitt bruker regning for å undersøke ting han/hun lurer på Sandved skole (Høst 2015) 17,6% 27% 32,3% 9,4% 2,1% 11,7% Sandved skole (Høst 2014) 15,8% 28,5% 33% ,2%

17 Lesing I svært stor grad I stor grad I noen grad Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun skal lese ulike tekster for å lære I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 33,4% 40,3% 20,6% 1,1% 0,9% 3,7% Sandved skole (Høst 2014) 38,5% 33% 18,1% - - 5,9% Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun skal arbeide med teksten før den leses Sandved skole (Høst 2015) 30% 39,7% 21,6% 2,3% 0% 6,4% Sandved skole (Høst 2014) 32,6% 33,5% 23,5% - - 6,8% Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun kan arbeide med en tekst for å forstå den Sandved skole (Høst 2015) 30% 38,2% 23,6% - - 5,3% Sandved skole (Høst 2014) 31,4% 34,5% 23,6% - - 6,8% Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem Sandved skole (Høst 2015) 26,7% 37,7% 24,4% - - 7,5% Sandved skole (Høst 2014) 30,9% 31,8% 22,3% - - 9,1% 17

18 Skriving I svært stor grad I noen I liten I liten grad Ikke i det Vet ikke I stor grad Vet ikke stor grad grad grad hele tatt Jeg har inntrykk av at lærerne viser barnet mitt eksempler på gode tekster før han/hun skal skrive selv Sandved skole (Høst 2015) Sandved skole (Høst 2014) 20,6% 26,6% 17,4% ,6% Jeg har inntrykk av at lærerne viser barnet mitt hvordan han/hun kan skrive gode tekster Sandved skole (Høst 2015) Sandved skole (Høst 2014) 20,1% 26,5% 22,4% 2,7% 0% 28,3% Informasjon fra skolen Jeg får invitasjon til foreldremøter Aldri Én gang per skoleår To ganger per skoleår Tre ganger per skoleår Flere enn tre ganger per skoleår 18 Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 2,1% 8,7% 74,1% 5,7% 6% 3,4% Sandved skole (Høst 2014) 1,4% 19,9% 59,3% 0% 15,8% 3,6%

19 Jeg er fornøyd med innholdet på foreldremøtene Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 50,6% 34,5% 5,1% 6,7% 0,7% 2,5% Sandved skole (Høst 2014) 43% 40,7% 9% 5,4% 0,5% 1,4% Jeg er fornøyd med skolens informasjon om den faglige utviklingen til barnet mitt Sandved skole (Høst 2015) 64,2% 24,8% 3,4% 4,6% 1,4% 1,6% Sandved skole (Høst 2014) 57,9% 31,2% 4,5% 4,5% - - Jeg er fornøyd med skolens informasjon om den sosiale utviklingen til barnet mitt Sandved skole (Høst 2015) 56,4% 29,7% 5,7% 5,7% 1,1% 1,4% Sandved skole (Høst 2014) 51,1% 32,4% 8,7% 5% 1,4% 1,4% Jeg finner den informasjonen jeg trenger på skolens hjemmeside eller på skolens digitale læringsplattform Sandved skole (Høst 2015) 50,7% 34% 10,3% 1,6% 1,1% 2,3% Sandved skole (Høst 2014) 44,3% 37,6% 8,6% 5% 1,4% 3,2% 19

20 Dialog og medvirkning Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god. Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 69,6% 24% 3,4% 1,8% - - Sandved skole (Høst 2014) 73,2% 20% 5% - - 0% Lærerne viser interesse for mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling Sandved skole (Høst 2015) 70,9% 17,4% 5,7% - - 3,7% Sandved skole (Høst 2014) 70,9% 21,8% 3,6% 1,8% - - Lærerne følger opp mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling Sandved skole (Høst 2015) 60,8% 20,5% 9% - - 6,9% Sandved skole (Høst 2014) 60,7% 22,4% 8,7% - - 5% Jeg blir tatt imot på en god måte når jeg kontakter skolen Sandved skole (Høst 2015) 83,7% 10,6% 3,4% 0,9% 0% 1,4% Sandved skole (Høst 2014) 83,6% 10,5% 4,5% Jeg kan raskt få til et møte med kontaktlæreren hvis jeg har behov for det Sandved skole (Høst 2015) 68,3% 8,9% 4,8% ,5% Sandved skole (Høst 2014) 70,8% 6,8% - 0% - 15,1% Jeg kan raskt få til et møte med skolens ledelse hvis jeg har behov for det 20

21 Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 46,7% 8,5% 7,1% ,1% Sandved skole (Høst 2014) 45,6% 5,5% 10,6% ,4% Foreldrenes arbeidsutvalg/fau og samarbeidsutvalget/su Litt enig FAU fremmer fellesinteressene til foreldrene på en god måte Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 47,2% 23,9% 11,5% 3,2% 0,7% 13,5% Sandved skole (Høst 2014) 45,8% 26,4% 8,8% 0,5% 1,9% 16,7% FAU bidrar til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø Sandved skole (Høst 2015) 50,8% 27,7% 7,6% 2,5% 0,2% 11,2% Sandved skole (Høst 2014) 50,2% 25,3% 7,4% 0,9% 2,3% 13,8% SU arbeider for å skape et godt skolemiljø Sandved skole (Høst 2015) 37,6% 21,5% 10,6% 0,9% 0,9% 28,4% Sandved skole (Høst 2014) 36,8% 16% 13,2% 0% 0,5% 33,5% 21

22 Litt enig Litt Helt Vet ikke Jeg tar aktivt del i foreldrearbeidet for å skape et godt skolemiljø Sandved skole (Høst 2015) 41,6% 34,1% 16,7% 2,7% 2,1% 2,7% Sandved skole (Høst 2014) 45,2% 30,9% 16,6% 3,2% 2,3% 1,8% Jeg tar aktivt del i foreldrearbeidet for å skape et godt klassemiljø Sandved skole (Høst 2015) 48,3% 35,7% 11,4% 1,8% 1,4% 1,4% Sandved skole (Høst 2014) 53,7% 31,7% 11% 1,8%

23 Utviklingssamtalene Litt enig enig eller enig eller Jeg er informert om hva som kan tas opp på utviklingssamtalene om barnet mitt Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 75,7% 17% 3,7% 2,1% - - Sandved skole (Høst 2014) 79,6% 14,9% 3,2% - - 0% Utviklingssamtalene har preg av samtale mellom kontaktlæreren og meg som forelder Sandved skole (Høst 2015) 68,1% 17,8% 5,9% 3,9% 2,5% 1,8% Sandved skole (Høst 2014) 67,9% 21,7% 4,5% 4,1% - - Jeg og barnet mitt blir enige med kontaktlæreren om hvordan barnet mitt skal følges opp, når det gjelder læring og utvikling Sandved skole (Høst 2015) 66,4% 21,9% 5,5% 3,2% - - Sandved skole (Høst 2014) 71% 17,2% 7,7% - - 1,8% Lærerne følger opp avtaler og beslutninger fra utviklingssamtalene Sandved skole (Høst 2015) 63% 21,5% 5,7% - - 8,2% Sandved skole (Høst 2014) 68,3% 18,1% 6,8% - - 5,9% Jeg følger opp avtaler og beslutninger fra utviklingssamtalene Sandved skole (Høst 2015) 67,4% 27,3% 3,2% - 0% - Sandved skole (Høst 2014) 68,3% 22,9% 6,9% Jeg ønsker flere eller lengre utviklingssamtaler med kontaktlæreren Sandved skole (Høst 2015) 28,5% 20,3% 24% 9,1% 14,6% 3,4% 23

24 Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2014) 32% 16,9% 28,3% 6,4% 14,2% 2,3% Jeg har problemer med å møte på utviklingssamtaler på dagtid Sandved skole (Høst 2015) 14,8% 31,4% 11,2% 7,5% 33,5% 1,6% Sandved skole (Høst 2014) 17,7% 26,4% 12,3% 14,1% 29,5% 0% Fysisk miljø og materiell Barnet mitt har en trygg skolevei Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 53,2% 32,9% 3,9% 7,3% 2,7% 0% Sandved skole (Høst 2014) 60,2% 25,8% 4,5% 7,7% 1,8% 0% Skolen tilbyr en hensiktsmessig skoleskyss med tanke på trygghet og reisetid Sandved skole (Høst 2015) 17,7% 5,1% 17,2% 0,2% 3,4% 56,3% Sandved skole (Høst 2014) 10,2% 2,3% 21,4% 0,5% 4,7% 60,9% Skolen har gode sosiale rammer rundt matpausene 24

25 Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 28,2% 24,4% 8% 8,2% 2,7% 28,5% Sandved skole (Høst 2014) 26% 26% 13,2% 9,1% 3,2% 22,4% Skolen har gode fysiske og hygieniske rammer rundt matpausene Sandved skole (Høst 2015) 20,9% 24,1% 9,6% 4,8% 1,8% 38,8% Sandved skole (Høst 2014) 19,1% 20,9% 14,4% 8,4% 0,9% 36,3% Standarden på skolebygningen er god Sandved skole (Høst 2015) 20,2% 27,1% 14,4% 24,3% 11,5% 2,5% Sandved skole (Høst 2014) 8,2% 28,6% 16,8% 33,6% 9,1% 3,6% Standarden på skolens utearealer er god Sandved skole (Høst 2015) 28,3% 31,8% 9,4% 20,3% 9,2% 0,9% Sandved skole (Høst 2014) 19,5% 36,7% 10,9% 25,8% 6,8% 0,5% Jeg er tilfreds med tilgangen på lærebøker og utstyr som barnet mitt har på skolen Sandved skole (Høst 2015) 46,6% 31,4% 8,7% 7,8% 1,8% 3,7% Sandved skole (Høst 2014) 40,7% 42,1% 7,7% 7,2% 1,8% 0,5% Jeg er tilfreds med kvaliteten på lærebøker og utstyr som barnet mitt har på skolen Sandved skole (Høst 2015) 46,8% 32,9% 8,7% 8% 2,3% 1,4% 25

26 Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2014) 43,4% 36,7% 10,9% 7,2% 0,9% 0,9% Jeg er tilfreds med tilgangen på digitale verktøy som barnet mitt har på skolen Sandved skole (Høst 2015) 30,4% 25,3% 13,2% 7,8% 5% 18,3% Sandved skole (Høst 2014) 28,1% 32,6% 10,9% 9,5% 5% 14% Jeg er tilfreds med kvaliteten på digitale verktøy som barnet mitt har på skolen Sandved skole (Høst 2015) 28,5% 22,8% 13,6% 8% 4,4% 22,8% Sandved skole (Høst 2014) 21,8% 32,7% 13,2% 7,7% 2,7% 21,8% Læring og utvikling Litt enig Barnet mitt får opplæring i tråd med egne evner og forutsetninger i alle fag Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 51,6% 31,9% 5% 7,3% 0,7% 3,4% Sandved skole (Høst 2014) 47,3% 34,1% 6,8% 7,7% - - Barnet mitt viser en positiv faglig utvikling på skolen 26

27 Litt enig Litt Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 74,9% 20,9% 2,1% 1,1% - - Sandved skole (Høst 2014) 72,7% 21,8% 3,6% - 0% - Hvis skolen oppdager at barnet mitt har svak faglig utvikling, får barnet mitt raskt ekstra støtte for å komme videre Sandved skole (Høst 2015) 31,1% 16,4% 12% 5,3% 1,8% 33,4% Sandved skole (Høst 2014) 23,3% 17,4% 14,6% 3,7% 1,4% 39,7% Skolefritidsordningen (SFO) 1 Barnet mitt trives på SFO Delvis enig Delvis Helt 27 Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 36,7% 19,8% 14,8% 7,2% 5,1% 16,5% Sandved skole (Høst 2014) 27,4% 25,5% 12,3% 9,4% 5,7% 19,8% Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et godt sosialt miljø for barna Sandved skole (Høst 2015) 25,4% 23,3% 17,8% 8,5% 6,8% 18,2% Sandved skole (Høst 2014) 17,9% 20,8% 16% 17% 5,7% 22,6%

28 Delvis enig Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et fysisk trygt miljø for barna Delvis Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 25,3% 22,4% 19,8% 9,3% 3,8% 19,4% Sandved skole (Høst 2014) 15,2% 19% 18,1% 18,1% 5,7% 23,8% Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er variert Sandved skole (Høst 2015) 17,7% 23,2% 21,5% 12,7% 5,9% 19% Sandved skole (Høst 2014) 8,5% 15,1% 18,9% 17% 16% 24,5% Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er godt tilpasset Sandved skole (Høst 2015) 16,1% 21,6% 21,2% 13,6% 6,8% 20,8% Sandved skole (Høst 2014) 8,5% 13,2% 23,6% 13,2% 17% 24,5% Aktivitetene i skolens ferier er gode Sandved skole (Høst 2015) 20,3% 18,1% 14,8% 7,6% 5,5% 33,8% Sandved skole (Høst 2014) 9,2% 14,7% 16,5% 5,5% 8,3% 45,9% Aktivitetene i skolens ferier er varierte Sandved skole (Høst 2015) 16,9% 18,6% 15,6% 8% 5,9% 35% Sandved skole (Høst 2014) 9,2% 12,8% 17,4% 5,5% 8,3% 46,8% 28

29 Skolefritidsordningen (SFO) 2 Jeg har et godt samarbeid med personalet på SFO Delvis enig Delvis Helt 29 Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 30,5% 24,6% 20,8% 4,7% 2,5% 16,9% Sandved skole (Høst 2014) 21,2% 26,9% - 16,3% - 20,2% Jeg opplever at beskjedene jeg gir til personalet på SFO, blir fulgt opp Sandved skole (Høst 2015) 29,7% 22,5% 14,4% 7,6% 6,4% 19,5% Sandved skole (Høst 2014) 27,2% 16,5% 15,5% 11,7% 7,8% 21,4% Jeg opplever at jeg får tilstrekkelig informasjon om SFO-tilbudet Sandved skole (Høst 2015) 28,2% 23,1% 18,4% 10,7% 2,6% 17,1% Sandved skole (Høst 2014) 16,3% 27,9% 17,3% 14,4% 2,9% 21,2% Det er nyttig for vår familie at informasjonen om SFO og dets aktivitetstilbud og matplaner er tilgjengelig på Internett Sandved skole (Høst 2015) 50% 14,4% 14% 0,8% 0,4% 20,3% Sandved skole (Høst 2014) 41,3% 16,3% 17,3% 1,9% 0% 23,1% Tilbudet om leksehjelp i SFO-tiden fungerer bra for mitt barn Sandved skole (Høst 2015) 9,1% - 17,2% - 12,1% 53% Sandved skole (Høst 2014) 12,5% 13,5% 22,1% 4,8% 7,7% 39,4% Måltidet på SFO er variert

30 Delvis enig Delvis Helt Vet ikke Sandved skole (Høst 2015) 15,8% 15% 17,1% 10,7% 5,1% 36,3% Sandved skole (Høst 2014) 11,4% 24,8% 22,9% 12,4% 1,9% 26,7% Måltidet på SFO er sunt Sandved skole (Høst 2015) 20,3% 16,9% 20,3% 5,5% 2,5% 34,3% Sandved skole (Høst 2014) 18,3% 20,2% 24% 7,7% 1% 28,8% Jeg synes det er riktig at SFO har enkelte foreldrebetalte aktiviteter Sandved skole (Høst 2015) 21,6% 15,7% 19,9% 8,1% 11,9% 22,9% Sandved skole (Høst 2014) 25,2% 15,5% 20,4% 5,8% 10,7% 22,3% 30

31

32

33

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Stavanger kommune (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren 2019.

Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren 2019. n utvalgte spørsmålsbolker. Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren. Trivsel Motivasjon Hjem-skole Barnet mitt trives på skolen Barnet mitt har medelever å være sammen

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2016 21.02.2017 Auglend skole (Vår 2017) Vår 2017 09.03.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Trivsel Barnet mitt trives på skolen,6,6 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene,8 Rogaland - 9. trinn (Høst 2015) 4,7,7 Motivasjon Barnet mitt er interessert i

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Foreldreundersøkelsen. Bakgrunn. 1, trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vgi.

Foreldreundersøkelsen. Bakgrunn. 1, trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vgi. Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vgi Kryss av for hvilket års barnet går på: I - - 0 0 0 0 0 0 0 991 779 759 0 (Vår 2015) Nordre Modum ungdomsskole - - 0 0 0 0 0 0 0 54 48 49 0 - i (Vår

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Bakgrunn 8. trinn 9. trinn 10. trinn I alt I alt Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 36,1% 30,6% 33,3% 96,7% 118/122 Trivsel Helt enig Litt enig

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Vår 2017) Vår 2017 30.08.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn 1. 2. 3. 4. Kryss

Detaljer

Foreldreundersøkelsen Smeaheia skole 5. februar 2018

Foreldreundersøkelsen Smeaheia skole 5. februar 2018 5. februar 2018 Deltakelse: Hele 70 % av foreldrene svarte på foreldreundersøkelsen. Vi er fornøyd med solid framgang! Trivsel: Foreldrene på Smeaheia oppgir at deres barn trives godt på skolen og har

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Vår 2018) Vår 2018 03.05.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Deltakelse

Detaljer

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016 Foreldreundersøkelsen 2015. Smeaheia 5. januar 2016 Deltakelse: 47 % av foreldrene har svart på foreldreundersøkelsen. I fjor svarte 56 %. Trivsel: Foreldrene på Smeaheia oppgir at deres barn trives godt

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 03.12.2014 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: Trivsel Barnet mitt trives på skolen 4,7 Barnet

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Gudeberg barne- og ungdomsskole (Høst 2018) Høst 2018 14.01.2019 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Møtereferat FAU Blussuvoll skole

Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtedato 04.02.2016 Referent S. Ellingsen Sted Personalrommet, Blussuvoll skole Godkjent Tilstede Deltaker Mailadresse Bente Skinderhaug benteski@yahoo.no X Sigrun Lande

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Foreldreundersøkelsen Melåsberget høst 2013

Foreldreundersøkelsen Melåsberget høst 2013 Foreldreundersøkelsen Melåsberget høst 2013 Brukerdeltakelse: 50% Informasjon til og fra skolen 1 - a) Skolen informerer oss om barnets utvikling 2 - b) Vi informerer skolen om barnets utvikling Side 1

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

Heilt einig. Litt einig

Heilt einig. Litt einig Trivsel Korkje eller u u u Barnet mitt trivst på skolen Barnet mitt har medelevar å være saman med i friminutta https://elfu.udir.no/administrasjon/order/preview.aspx?acid=1003&sid=364&bid=124660&did=1933&roleid=57&ugid=861002&qid=0&aid=0&lid=1&demo

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Skoleåret 2012/2013

Skoleåret 2012/2013 Skoleåret 2012/2013 Elevtall: 334 elever, 165 jenter, 169 elever 43 ansatte, 3 i ledelsen, 27 lærere, 10 assistenter 1.trinn: 53 elever, 3 klasser 3 kontaktlærere 2.trinn: 39 elever, 2 klasser 3 kontaktlærere

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Vi informerer skolen om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen]

Vi informerer skolen om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen] 1/12: Hvilket årstrinn går barnet på? 8. trinn 62 39% 9. trinn 58 37% 10. trinn 37 24% Skolen informerer oss om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen] Vet ikke/kjenner ikke til 2 1% Helt

Detaljer

Åstveit FAU/Åstveit skole: Kvalitetsoppfølgingen

Åstveit FAU/Åstveit skole: Kvalitetsoppfølgingen Åstveit FAU/Åstveit skole: Kvalitetsoppfølgingen Som en del av et helhetlig system for oppfølging av skolene i Bergen, har Bergen kommune innkalt til et møte 16. januar med skole, elevråd og representanter

Detaljer

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for 2015 Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene Lunner barneskole Innledning Oppvekstkomiteen i Lunner utarbeider hvert år en rapport om kvalitet

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst 2017 03.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Resultatvurdering Smeaheia skole 2018

Resultatvurdering Smeaheia skole 2018 Resultatvurdering Smeaheia skole 2018 SKOLEFAKTA: Rektor: Tor A. Isene Klassetrinn: 1-7 2018-2019 2017-2018 Antall elever 390 393 Antall barn i SFO 156 141 Årsverk lærere 30 24 Årsverk andre ansatte skole

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole KFU område F Bolteløkka skole 06.05.2014 Agenda Siden sist Elevundersøkelsen 201 Oslostandard for skole-hjem samarbeid Evt. Elevundersøkelsen201 Utdanningsdirektoratets undersøkelse Nasjonalt er undersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Hjelpespørsmål for FAU

Hjelpespørsmål for FAU Hjelpespørsmål for FAU Til kvalitetsoppfølgingsmøtet i 2017 skal skolen velge ett av punktene under. Elevråd, FAU og skolen skal alle presentere et vurderingskryss på dette punktet, med utgangspunkt i

Detaljer

Sandved skole skoleåret

Sandved skole skoleåret Sandved skole skoleåret 2018-2019 Ca. 625 elever Ca. 100 ansatte totalt (skole og sfo) Ca. 220 barn på SFO 90 barn registrert til neste års 1. trinn (4 grupper) God voksendekning på 1. trinnet. Kontaktlærere,

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg til Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2018 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 vedlegg Innhold 1. OM VEDLEGG TILSTANDSRAPPORTEN...3

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) 08.12.2015 Elevundersøkinga Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trivst

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» - samarbeid mellom hjem og skole

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» - samarbeid mellom hjem og skole Tønsberg kommune «Sammen om barna» - samarbeid mellom hjem og skole INNLEDNING «Sammen om barna» - samarbeid mellom hjem og skole, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sagene skole. Møtebok

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sagene skole. Møtebok Møtebok Møtegruppe: Driftstyret ved Tid og sted: Onsdag 8. mars 2017, kl. 1700 til 1900. Møterommet i 1. etasje, A-bygningen Tilstede: Hege Knarvik Sande (forel.), Kjetil Gjønnes (forel.) Camilla Johannessen

Detaljer

Spørsmålene i Foreldreundersøkelsen

Spørsmålene i Foreldreundersøkelsen Spørsmålene i Foreldreundersøkelsen 1. Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vg1 2. Hvem av foreldrene/foresatte

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer