Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel"

Transkript

1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst Ve skole (Høst 2014) Høst Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen? Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 Ve skole (Høst 2014) ,5 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,7 Ve skole (Høst 2014) ,8

2 T1 - Trivsel Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din? Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt Nasjonalt (Høst 2014) ,4 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5 Ve skole (Høst 2014) ,6 Trives du i friminuttene/fritimene? Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5 Ve skole (Høst 2014) ,6 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Hender det at du føler deg ensom på skolen? Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,2 Ve skole (Høst 2014) ,2 Motivasjon

3 Er du interessert i å lære på skolen? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,2 Ve skole (Høst 2014) ,2 Hvor godt liker du skolearbeidet? Svært godt Godt Nokså godt Ikke særlig godt Ikke i det hele tatt Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,7 Ve skole (Høst 2014) ,5 Jeg gleder meg til å gå på skolen Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,9 Ve skole (Høst 2014) ,7 I alle eller de fleste fag Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)? I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag

4 Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 Ve skole (Høst 2014) ,2 Helt enig Litt enig Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter jeg å jobbe selv om det jeg skal lære er vanskelig. Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 Ve skole (Høst 2014) ,1 Hjem - skole Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 Ve skole (Høst 2014) ,4 Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Nasjonalt (Høst 2014) ,9

5 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 Ve skole (Høst 2014) ,3 Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 Ve skole (Høst 2014) ,3 Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen Helt enig Litt enig Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,9 Støtte fra lærerne Alle De fleste Noen få Bare en Ingen Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 Ve skole (Høst 2014) ,4 Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5

6 Ve skole (Høst 2014) ,5 Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 Ve skole (Høst 2014) ,5 Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 Ve skole (Høst 2014) ,6 Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til Helt enig Litt enig Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig Nasjonalt (Høst 2014) ,4 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5 Ve skole (Høst 2014) ,5 Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5 Ve skole (Høst 2014) ,6 Arbeidsforhold og læring Helt enig Litt enig Verken uenig Litt uenig Helt uenig

7 eller enig Det er god arbeidsro i timene. Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,7 Ve skole (Høst 2014) ,8 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 Ve skole (Høst 2014) ,2 Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det. Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5 Ve skole (Høst 2014) ,7 Får du nok utfordringer på skolen? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,2 Ve skole (Høst 2014) ,2 I alle eller de fleste fag Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Har ikke lekser Nasjonalt (Høst 2014) ,2

8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 Ve skole (Høst 2014) ,3 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Jeg synes det vi lærer på skolen er viktig Helt enig Litt enig Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,2 Ve skole (Høst 2014) ,3 Det meste jeg lærer på skolen, vil jeg få nytte av senere i livet Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,9 Samme hvilken jobb jeg får, vil det jeg lærer på skolen være nyttig Nasjonalt (Høst 2014) ,6

9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,8 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem Nasjonalt (Høst 2014) ,6 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,8 Jeg synes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellige måter Helt enig Litt enig Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,9 Ve skole (Høst 2014) I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter (f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende) Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,2 Ve skole (Høst 2014) ,1

10 T2 - Arbeidsforhold og læring Hvor ofte bruker du PC/data/Internett i skolearbeidet? Hver time Hver dag Flere ganger i uken 1-3 ganger i måneden Sjeldnere Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,9 Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsformer? Hver time Hver dag Læreren underviser klassen samlet Flere ganger i uken 1-3 ganger i måneden Sjeldnere Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 Ve skole (Høst 2014) ,4 Samtale/diskusjon mellom lærere og elever Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,2 Ve skole (Høst 2014) ,4 Elevene jobber alene Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,7

11 To og to elever jobber sammen Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 Ve skole (Høst 2014) ,1 Gruppearbeid (ikke prosjektarbeid) Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5 Ve skole (Høst 2014) ,6 Prosjektarbeid Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,9 Ve skole (Høst 2014) ,9 Vurdering og læring I alle eller de fleste fag Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 Ve skole (Høst 2014) ,3 Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes. Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) ,2 Ve skole (Høst 2014) ,3 Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene i halvårsvurderingen i fag?

12 Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,1 Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 Ve skole (Høst 2014) Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,9 Ve skole (Høst 2014) ,8 Flere ganger i uken 1 gang i uken Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Nasjonalt (Høst 2014) ,4 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,6 Ve skole (Høst 2014) ,8 I alle eller de fleste fag Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 Ve skole (Høst 2014) ,2

13 Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,2 Ve skole (Høst 2014) ,2 Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget Nasjonalt (Høst 2014) ,4 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,7 Ve skole (Høst 2014) ,6 Medvirkning I svært stor grad Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 Ve skole (Høst 2014) Hører skolen på elevenes forslag? Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,9

14 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? Nasjonalt (Høst 2014) ,6 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,3 I alle eller de fleste fag Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,2 Ve skole (Høst 2014) ,2 T3 - Medvirkning I alle eller de fleste fag I hvor mange fag får du være med på å velge arbeidsmåter i fagene? I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) ,2 Oppmuntrer lærerne til at elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene?

15 Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5 Regler på skolen Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen? Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5 Ve skole (Høst 2014) ,6 De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 Ve skole (Høst 2014) ,6 De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene. Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,9 Ve skole (Høst 2014) ,1 T4 - Regler på skolen Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri

16 Kommer lærerne presis til timene/arbeidsøktene? Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) ,3 Trygt miljø Alle De fleste Noen få Bare en Ingen De voksne på skolen har klare forventninger om hvordan vi elever skal oppføre oss mot hverandre. Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 Ve skole (Høst 2014) ,6 De voksne på skolen synes det er viktig at vi elever er greie med hverandre. Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,9 Ve skole (Høst 2014) ,9 Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe ubehagelig/ekkelt mot en elev? Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 Ve skole (Høst 2014) ,5 Helt enig Litt enig Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil.

17 Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 Ve skole (Høst 2014) ,3 Hvis det er noe som plager meg, så kan jeg snakke med noen i klassen min Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 Ve skole (Høst 2014) ,3 Er du fornøyd med skolehelsetjenesten på skolen? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) ,1 Trygt miljø (2) Alle De fleste Noen få Bare en Ingen Finnes det lærere eller andre voksne på skolen som du kan prate med hvis du har behov for det? Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,7 Ve skole (Høst 2014) ,7

18 Har du hatt kontakt med noen voksne på skolen for å få hjelp med personlige og/eller sosiale problemer? Ja Nei Har ikke hatt behov for kontakt Nasjonalt (Høst 2014) ,4 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 Ve skole (Høst 2014) ,3 Har du hatt kontakt med noen voksne på skolen for å få hjelp med vanskelige ting i livet ditt (både problemer på og utenfor skolen)? Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 Ve skole (Høst 2014) ,1 Var dette til hjelp for deg? I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) ,9 T5 - Trygt miljø Hvis du har hatt kontakt med en/flere voksne på skolen var dette: Helsesøster Lærer Rådgiver Andre Nasjonalt (Høst 2014)

19 Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Trygt miljø (3.1) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Noen gjorde narr av eller ertet meg, slik at jeg ble lei meg Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 Ve skole (Høst 2014) ,5 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Andre Vet ikke I klasserommet På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder Hvor skjedde/skjer det?

20 Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) T6 - Trygt miljø (3.1.1) Fikk skolen greie på hva som hendte/hender deg? Fikk greie på alt Fikk greie på det meste Fikk greie på noe Fikk greie på nesten ingenting Fikk ikke greie på noe Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014)

21 Har du fortalt det til noen? Fortalt alt Fortalt det meste Fortalt noe Fortalt nesten ingenting Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Fortalte ingenting Trygt miljø (3.2) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Jeg ble holdt utenfor Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Nasjonalt (Høst 2014) ,6 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5 Ve skole (Høst 2014) ,6 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Andre Vet ikke

22 Hvor skjedde/skjer det? I klasserommet På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) T6 - Trygt miljø (3.2.1) Fikk skolen greie på hva som hendte/hender deg? Fikk greie på alt Fikk greie på det meste Fikk greie på noe Fikk greie på nesten ingenting Fikk ikke greie på noe Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014)

23 Har du fortalt det til noen? Fortalt alt Fortalt det meste Fortalt noe Fortalt nesten ingenting Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Fortalte ingenting Trygt miljø (3.3) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Noen spredte løgner om meg Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Nasjonalt (Høst 2014) ,6 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,6 Ve skole (Høst 2014) ,6 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Andre Vet ikke

24 Hvor skjedde/skjer det? I klasserommet På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) T6 - Trygt miljø (3.3.1) Fikk greie på alt Fikk greie på det meste Fikk greie på noe Fikk greie på nesten ingenting Fikk ikke greie på noe

25 Fikk skolen greie på hva som hendte/hender deg? Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Har du fortalt det til noen? Fortalt alt Fortalt det meste Fortalt noe Fortalt nesten ingenting Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Fortalte ingenting Trygt miljø (3.4) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Noen truet meg Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,9

26 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Andre Vet ikke Hvor skjedde/skjer det? I klasserommet På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) T6 - Trygt miljø (3.4.1)

27 Fikk skolen greie på hva som hendte/hender deg? Fikk greie på alt Fikk greie på det meste Fikk greie på noe Fikk greie på nesten ingenting Fikk ikke greie på noe Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Har du fortalt det til noen? Fortalt alt Fortalt det meste Fortalt noe Fortalt nesten ingenting Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Fortalte ingenting Trygt miljø (3.5) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Noen slo, dyttet, sparket eller holdt meg fast så jeg ble redd Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Nasjonalt (Høst 2014) ,9

28 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,8 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Andre Vet ikke Hvor skjedde/skjer det? I klasserommet På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute Andre steder Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Nasjonalt (Høst 2014)

29 Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) T6 - Trygt miljø (3.5.1) Fikk skolen greie på hva som hendte/hender deg? Fikk greie på alt Fikk greie på det meste Fikk greie på noe Fikk greie på nesten ingenting Fikk ikke greie på noe Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Har du fortalt det til noen? Fortalt alt Fortalt det meste Fortalt noe Fortalt nesten ingenting Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Fortalte ingenting Trygt miljø (3.6)

30 Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt Noen kommenterte utseendet mitt negativt på en måte jeg ikke likte. En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Nasjonalt (Høst 2014) ,6 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,6 Ve skole (Høst 2014) ,6 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Andre Vet ikke Hvor skjedde/skjer det? I klasserommet På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Nei, ingen voksne på Nei, skolen har ikke gjort noe Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye

31 Gjorde skolen noe som hjalp deg? skolen vet hva som har skjedd med meg som hjelper meg Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) T6 - Trygt miljø (3.6.1) Fikk skolen greie på hva som hendte/hender deg? Fikk greie på alt Fikk greie på det meste Fikk greie på noe Fikk greie på nesten ingenting Fikk ikke greie på noe Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Har du fortalt det til noen? Fortalt alt Fortalt det meste Fortalt noe Fortalt nesten ingenting Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Fortalte ingenting

32 Trygt miljø (4) Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,8 Har du blitt mobbet av elever i gruppa/klassen? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,8 andre elever på skolen? Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,9 en eller flere lærere? Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,9

33 Ve skole (Høst 2014) andre voksne på skolen? Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,9 Ve skole (Høst 2014) Utdannings- og yrkesrådgivning I svært stor grad Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt på ungdomsskolen. I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,9 Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt i videregående opplæring Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Hvor fornøyd er du med den rådgivingen du fikk om valg av utdanning og yrke på ungdomsskolen? Ikke særlig fornøyd Nasjonalt (Høst 2014) ,4

34 T7 - Utdannings- og yrkesrådgivning Så langt på ungdomsskolen har jeg: fått kunnskap om ulike utdanninger I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,7 fått kunnskap om arbeidslivet Nasjonalt (Høst 2014) ,6 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,7 fått hjelp til å tenke på hva jeg vil jobbe med Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 fått hjelp til å tenke på hva slags utdanning jeg vil ta Nasjonalt (Høst 2014) ,4 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 blitt utfordret til å tenke over hva som er typiske utdannings- og yrkesvalg for kvinner og menn Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3

35 På ungdomsskolen skulle jeg gjerne fått mer kunnskap om videregående opplæring I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Nasjonalt (Høst 2014) ,5 kunnskap om videre utdanning, ut over videregående Nasjonalt (Høst 2014) ,2 kunnskap om ulike yrker Nasjonalt (Høst 2014) ,3 individuell veiledning Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Så langt i videregående opplæring har jeg... fått kunnskap om ulike utdanningsmuligheter I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Nasjonalt (Høst 2014) ,2

36 fått kunnskap om ulike yrker og muligheter i yrkeslivet Nasjonalt (Høst 2014) ,2 blitt mer bevisst om hva jeg selv vil videre når det gjelder utdanning og yrke Nasjonalt (Høst 2014) ,2...blitt utfordret til å tenke over hva som er typiske utdannings- og yrkesvalg for kvinner og menn Nasjonalt (Høst 2014) T8 - Veiledning Ja, mer enn 3 ganger Har du hatt individuell veiledningssamtale med rådgiver på ungdomsskolen? Ja, 3 ganger Ja, 2 ganger Ja, 1 gang Nei, aldri Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig

37 fornøyd Hvor fornøyd var du med veiledningen? Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Ja, mer enn 3 ganger Har du hatt veiledning i gruppe om videre utdanning og yrkesvalg, på ungdomsskolen? Ja, 3 ganger Ja, 2 ganger Ja, 1 gang Nei, aldri Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Hvor fornøyd var du med denne veiledningen? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Ja, mer enn 3 ganger Har du hatt individuell veiledningssamtale med rådgiver i videregående opplæring Ja, 3 ganger Ja, 2 ganger Ja, 1 gang Nei, aldri Nasjonalt (Høst 2014) ,8

38 Hvor fornøyd var du med veiledningen? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Nasjonalt (Høst 2014) ,4 Ja, mer enn 3 ganger Har du hatt veiledning i gruppe om videre utdanning og yrkesvalg i videregående opplæring? Ja, 3 ganger Ja, 2 ganger Ja, 1 gang Nei, aldri Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Hvor fornøyd var du med denne veiledningen? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Nasjonalt (Høst 2014) ,3

39 T9 - Utdanningsvalg I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad I hvilken grad gir faget utdanningsvalg deg oversikt over utdanningsmulighetene som finnes i videregående opplæring? Ikke i det hele tatt Nasjonalt (Høst 2014) ,6 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,7 I hvilken grad hjelper faget utdanningsvalg deg til å velge riktig utdanningsprogram i videregående opplæring? Nasjonalt (Høst 2014) ,4 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5 Hvor fornøyd er du med veiledningen du har fått om dine videre utdannings- og yrkesplaner? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

40 I hvilken grad får du i faget utdanningsvalg kjennskap til innholdet i videregående opplæring og arbeidsliv? Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,5 T10 - Fysisk læringsmiljø På skolen min er det rent og ryddig Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Vi elever er flinke til å holde det ryddig på skolen Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Hvis noe går i stykker på skolen, blir det reparert med en gang Nasjonalt (Høst 2014) ,2 T11 - Regning

41 På skolen bruker vi regning i flere fag enn i matematikk I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 Jeg bruker regning for å forstå informasjon i de fleste fag Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,9 Jeg bruker regning for å undersøke ting jeg lurer på I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 T12 - Lesing På skolen lærer jeg hvordan jeg skal lese ulike tekster for å lære I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1

42 På skolen lærer jeg hvordan jeg skal arbeide med teksten før jeg leser den Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 Jeg lærer hvordan jeg kan arbeide med en tekst for å forstå den Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 Jeg lærer hvordan vi kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 T13 - Skriving Lærere viser meg eksempler på gode tekster før jeg skriver selv I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Lærere viser meg hvordan jeg kan skrive gode tekster Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014)

43 T14 - Digitale ferdigheter I alle eller de fleste fag På skolen lærer jeg å være kritisk til informasjon jeg finner på Internett I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,6 På skolen lærer jeg å tenke over hvordan jeg bruker informasjon fra Internett Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,9 På skolen bruker vi digitale verktøy for å lære (digitale verktøy er for eksempel datamaskin, nettbrett og interaktiv tavle). Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) ,7 T15 - Muntlige ferdigheter I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag På skolen lærer jeg å uttrykke meg muntlig på ulike måter (for eksempel ved å gi tilbakemeldinger, delta i rollespill og holde presentasjoner) Nasjonalt (Høst 2014) ,7

44 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,7 Jeg lærer hvordan jeg skal bruke argumenter i en diskusjon Nasjonalt (Høst 2014) ,4 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,4 På skolen lærer jeg hvordan jeg skal bruke fakta i en diskusjon Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 På skolen øver vi på å bruke fagbegreper i samtaler Nasjonalt (Høst 2014) ,4 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 T42 - Veien videre Hva vil du helst gjøre etter at du er ferdig med Vg1? Ta Vg2 og så gå ut i lære Ta Vg2 og så velge påbygg, studiespesialise ring Ta Vg2, så lære, og så påbygg studiespesialise ring Begynne på annen yrkesfaglig utdanning Annet Usikker/ har ikke bestemt meg Nasjonalt (Høst 2014)

45 Hva vil du helst gjøre etter at du er ferdig med Vg2? Gå ut i lære Ta påbygg, studiespesialise rende Gå ut i lære og så ta studiespesialise ring Begynne på annen yrkesfaglig utdanning Annet Usikker/ har ikke bestemt meg Nasjonalt (Høst 2014) Hva er den lengste utdanningen du har som mål å gjennomføre? Fagbrev/svenn ebrev Fagbrev/svenn ebrev og studiekompeta nse Fagskole/meste rbrev Studier på høyskole eller universitet Ikke sikker/annet Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Hvor fornøyd er du med opplæringen på skolen med tanke på forberedelse til det du skal lære i læretiden? Ikke særlig fornøyd Nasjonalt (Høst 2014) ,8

46 Helt enig Litt enig Jeg har fått informasjon om hvilke muligheter jeg har med et fag-/svennebrev innenfor mitt fagområde Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Jeg tror jeg vil få jobb med et fag-/svennebrev innenfor mitt fagområde Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Jeg tror det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg utdanner meg for Nasjonalt (Høst 2014) ,1 T43 - Yrkesretting: Lærerne i fellesfag og yrkesfag Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Undervisningen i fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, osv.) er tilpasset utdanningsprogrammet mitt Litt uenig Helt uenig Nasjonalt (Høst 2014) ,8

47 Jeg har inntrykk av at lærerne i fellesfagene har god innsikt i hva vi kommer til å møte i læretiden Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, osv.) bruker ofte eksempler fra yrkesfagene Nasjonalt (Høst 2014) ,6 Når vi gjør oppgaver i fellesfagene, er de ofte rettet mot yrkesfagene Nasjonalt (Høst 2014) ,6 Undervisningen i yrkesfagene gir meg et godt grunnlag for det jeg skal lære i læretiden Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Jeg har inntrykk av at lærerne i yrkesfagene har god innsikt i hva vi kommer til å møte i læretiden Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Måten vi arbeider på i yrkesfagene, oppleves som relevant for det vi skal lære i læretiden Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Det er en tydelig sammenheng mellom det jeg lærer i yrkesfagene og det jeg skal lære i læretiden Nasjonalt (Høst 2014) ,1

48 T44 - Praksis og prosjekt til fordypning Helt enig Litt enig Den praksisen jeg har hatt på skolen, virker relevant for den opplæringen jeg skal gjennom i læretiden Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Prosjekt til fordypning virker relevant for den opplæringen jeg skal gjennom i læretiden Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Hvor fornøyd er du med den praksisen (inkludert prosjekt til fordypning) som du har hatt til nå? Ikke særlig fornøyd Nasjonalt (Høst 2014) Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig

49 Jeg tror prosjekt til fordypning kan gjøre det lettere å få læreplass senere i opplæringen Nasjonalt (Høst 2014) ,2 T45 - Utstyr og hjelpemidler Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Maskiner, redskaper og utstyr vi får opplæring i på skolen, er det samme som vi kommer til å benytte i læretiden Litt uenig Helt uenig Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Tilgangen på oppdatert utstyr og hjelpemidler er viktig for at jeg skal få godt utbytte av opplæringen Nasjonalt (Høst 2014) ,3 Jeg ville fått større utbytte av opplæringen dersom jeg hadde tilgang på maskiner, redskaper og utstyr som jeg kommer til å møte i læretiden Nasjonalt (Høst 2014) ,2 Jeg får tilstrekkelig opplæring i hvordan utstyr og hjelpemidler skal brukes Nasjonalt (Høst 2014) ,2

50 Fysisk læringsmiljø Er du fornøyd med følgende forhold på skolen? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Luften i klasserommene Ikke særlig fornøyd Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 Ve skole (Høst 2014) ,8 Temperaturen i klasserommene Nasjonalt (Høst 2014) ,9 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,2 Ve skole (Høst 2014) ,8 Klasserommene ellers Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,1 Lærebøker og utstyr Nasjonalt (Høst 2014) ,6 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,9 Ve skole (Høst 2014) Skolebibliotek Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 Ve skole (Høst 2014) ,9 Toaletter

51 Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 Ve skole (Høst 2014) ,6 Garderobe og dusj Nasjonalt (Høst 2014) ,1 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,3 Ve skole (Høst 2014) ,2 Skolebygget Nasjonalt (Høst 2014) ,8 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,1 Ve skole (Høst 2014) ,3 Renhold/vasking Nasjonalt (Høst 2014) ,7 Kristiansand kommune (Høst 2014) ,8 Ve skole (Høst 2014) ,1 Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene Nasjonalt (Høst 2014) ,5 Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) ,4 Bakgrunnsvariabler Hvilken karakter fikk du i følgende fag ved siste karakteroppgjør (jul Har ikke faget

52 eller sommer)? Engelsk skriftlig Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Engelsk Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Kroppsøving Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Kunst og håndverk Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) , , , , , , , ,4

53 Ve skole (Høst 2014) Norsk hovedmål skriftlig Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Matematikk Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Samfunnsfag Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Naturfag Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansand kommune (Høst 2014) , , , , , , , , , ,3

54 Ve skole (Høst 2014) Bakgrunnsvariabler (2) Idrettsfa g Musikk, dans og drama Hvilke utdanningsprogram tilhører du? Nasjonalt (Høst 2014) Kristiansan d kommune (Høst 2014) Ve skole (Høst 2014) Studiesp esialiseri ng Bygg- og anleggst eknikk Design og håndverk Elektrofa g Helse- og oppvekst fag Medier og kommuni kasjon Naturbru k Restaura nt- og matfag Service og samferds el Teknikk og industriel l produksj on Påbyggin g

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Stavanger kommune (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Møtereferat FAU Blussuvoll skole

Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtedato 04.02.2016 Referent S. Ellingsen Sted Personalrommet, Blussuvoll skole Godkjent Tilstede Deltaker Mailadresse Bente Skinderhaug benteski@yahoo.no X Sigrun Lande

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst 2017 03.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren 2019.

Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren 2019. n utvalgte spørsmålsbolker. Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren. Trivsel Motivasjon Hjem-skole Barnet mitt trives på skolen Barnet mitt har medelever å være sammen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) 08.12.2015 Elevundersøkinga Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trivst

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn 1. 2. 3. 4. Kryss

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Vår 2017) Vår 2017 30.08.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Vår 2018) Vår 2018 03.05.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Deltakelse

Detaljer

Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen 2015 Innhold Informasjon til kontaktlærere:... 1 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Skippergata... 3 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Bekkegata... 4 Obligatoriske spørsmål i elevundersøkelsen 2015...

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Bakgrunn 8. trinn 9. trinn 10. trinn I alt I alt Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 36,1% 30,6% 33,3% 96,7% 118/122 Trivsel Helt enig Litt enig

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole KFU område F Bolteløkka skole 06.05.2014 Agenda Siden sist Elevundersøkelsen 201 Oslostandard for skole-hjem samarbeid Evt. Elevundersøkelsen201 Utdanningsdirektoratets undersøkelse Nasjonalt er undersøkelsen

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sagene skole. Møtebok

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sagene skole. Møtebok Møtebok Møtegruppe: Driftstyret ved Tid og sted: Onsdag 8. mars 2017, kl. 1700 til 1900. Møterommet i 1. etasje, A-bygningen Tilstede: Hege Knarvik Sande (forel.), Kjetil Gjønnes (forel.) Camilla Johannessen

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2016 21.02.2017 Auglend skole (Vår 2017) Vår 2017 09.03.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Vi har kun omtalt temaene i de obligatoriske spørsmålene og i de nye tilleggsspørsmålene i elevspørreskjemaet.

Vi har kun omtalt temaene i de obligatoriske spørsmålene og i de nye tilleggsspørsmålene i elevspørreskjemaet. Temaene i Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er revidert høsten 2013. I revisjonen har vi tatt utgangspunkt i regelverket og forskningen om elevenes læringsmiljø. Her finner dere mer informasjon om temaene

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Trivsel Barnet mitt trives på skolen,6,6 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene,8 Rogaland - 9. trinn (Høst 2015) 4,7,7 Motivasjon Barnet mitt er interessert i

Detaljer

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Temaene i Elevundersøkelsen Motivasjon, arbeidsforhold og læring Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Elever blir motiverte av å mestre. Ledelse av læringsaktiviteter innebærer å legge til

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer