Foreldreundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreldreundersøkelsen"

Transkript

1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst Stavanger kommune (Høst 2014) Høst Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vg1 Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: Auglend skole (Høst 2014) Stavanger kommune (Høst 2014) Trivsel Barnet mitt trives på skolen Litt uenig Helt uenig Auglend skole (Høst 2014) ,8

2 Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene Auglend skole (Høst 2014) ,8 Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Motivasjon Barnet mitt er interessert i å lære på skolen Litt uenig Helt uenig Auglend skole (Høst 2014) ,8 Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Barnet mitt liker skolearbeidet Auglend skole (Høst 2014) ,4 Stavanger kommune (Høst 2014) ,2 Barnet mitt gleder seg til å gå på skolen Auglend skole (Høst 2014) ,6 Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Barnet mitt fortsetter å jobbe selv om det som skal læres, er vanskelig Auglend skole (Høst 2014) ,1 Stavanger kommune (Høst 2014) ,2 Litt uenig Helt uenig Ikke aktuelt

3 Barnet mitt bruker tilstrekkelig tid på hjemmeleksene Auglend skole (Høst 2014) Stavanger kommune (Høst 2014) , ,3 Hjem - Skole Jeg viser interesse for det barnet mitt gjør på skolen Litt uenig Helt uenig Auglend skole (Høst 2014) ,8 Stavanger kommune (Høst 2014) ,9 Barnet mitt får hjelp til leksene hjemme Litt uenig Helt uenig Ikke aktuelt Auglend skole (Høst 2014) ,9 Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Litt uenig Helt uenig Jeg oppmuntrer barnet mitt i skolearbeidet

4 Auglend skole (Høst 2014) ,9 Stavanger kommune (Høst 2014) ,9 Jeg forventer at barnet mitt gjør sitt beste på skolen Auglend skole (Høst 2014) ,8 Stavanger kommune (Høst 2014) ,9 Jeg synes det er viktig at barnet mitt gjør det godt på skolen Auglend skole (Høst 2014) ,8 Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Jeg får veiledning av skolen om hvordan jeg kan hjelpe barnet mitt med skolearbeidet Auglend skole (Høst 2014) ,5 Stavanger kommune (Høst 2014) ,6 Jeg får veiledning av skolen om hvordan jeg bør følge opp lekser i de ulike fagene Litt uenig Helt uenig Ikke aktuelt Auglend skole (Høst 2014) ,4 Stavanger kommune (Høst 2014) ,5 Støtte fra lærerne Jeg har inntrykk av at lærerne bryr seg om barnet mitt Litt uenig Helt uenig Auglend skole (Høst 2014) ,6

5 Stavanger kommune (Høst 2014) ,6 Jeg har inntrykk av at lærerne har positive forventninger til mitt barns læring og utvikling Auglend skole (Høst 2014) ,7 Stavanger kommune (Høst 2014) ,6 Jeg har inntrykk av at lærerne behandler barnet mitt med respekt Auglend skole (Høst 2014) ,6 Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Jeg har inntrykk av at barnet mitt spør læreren om hjelp hvis det er noe han/hun ikke får til Auglend skole (Høst 2014) ,4 Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Jeg har inntrykk av at lærerne hjelper barnet mitt slik at han/hun forstår det som skal læres Auglend skole (Høst 2014) ,5 Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Arbeidsforhold og læring Jeg har inntrykk av at det er god arbeidsro i timene Litt uenig Helt uenig Auglend skole (Høst 2014) ,3 Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Jeg har inntrykk av at i klassen til barnet mitt synes de det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet Auglend skole (Høst 2014) Stavanger kommune (Høst 2014) ,2 Jeg har inntrykk av at i klassen til barnet mitt vet elevene at det er greit å gjøre feil, fordi de kan lære av det Auglend skole (Høst 2014)

6 Stavanger kommune (Høst 2014) ,1 Jeg har inntrykk av at barnet mitt får nok faglige utfordringer på skolen Auglend skole (Høst 2014) ,1 Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Jeg har inntrykk av at barnet mitt får oppgaver på skolen som han/hun klarer å løse på egen hånd Auglend skole (Høst 2014) ,5 Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Jeg har inntrykk av at lærerne gjennomgår og forklarer nytt stoff, slik at barnet mitt forstår innholdet Auglend skole (Høst 2014) ,3 Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Barnet mitt får lekser som han/hun greier å gjøre på egen hånd Auglend skole (Høst 2014) Stavanger kommune (Høst 2014) Jeg har inntrykk av at lærerne sjekker at leksene er gjort. Auglend skole (Høst 2014) Stavanger kommune (Høst 2014) Litt uenig Helt uenig Ikke aktuelt , , , ,3

7 Det mitt barn lærer på skolen, er viktig Litt uenig Helt uenig Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Jeg har inntrykk av at det barnet mitt lærer på skolen, vil være nyttig for han/henne senere i livet Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Jeg har inntrykk av at barnet mitt forstår hvorfor de jobber med ulike tema og oppgaver på skolen Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Jeg har inntrykk av at barnet mitt får arbeide med det de skal lære på ulike måter Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Jeg har inntrykk av at skolen legger til rette for at barnet mitt får bruke praktiske arbeidsmåter (for eksempel å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende) Stavanger kommune (Høst 2014) ,1 Vurdering for læring I alle eller de fleste fag Jeg har inntrykk av at barnet mitt forstår hva som er målene i de ulike fagene I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Stavanger kommune (Høst 2014) ,9

8 Jeg har inntrykk av at barnet mitt vet hva det legges vekt på, når skolearbeidet hans/hennes vurderes Stavanger kommune (Høst 2014) Jeg har inntrykk av at barnet mitt får tilbakemeldinger om hva som er bra med arbeidet han/hun gjør Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Jeg har inntrykk av at barnet mitt får tilbakemeldinger om hva han/hun bør gjøre for å bli bedre i fagene Stavanger kommune (Høst 2014) ,1 Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å foreslå hva det skal legges vekt på, når skolearbeidet skal vurderes Stavanger kommune (Høst 2014) ,5 Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å vurdere sitt eget skolearbeid Stavanger kommune (Høst 2014) ,6 Jeg har inntrykk av at barnet mitt får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan han/hun utvikler seg i faget Stavanger kommune (Høst 2014) ,9 Medvirkning I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å foreslå hvordan han/hun skal arbeide med fagene Stavanger kommune (Høst 2014) ,4

9 Jeg har inntrykk av at skolen legger til rette for at elevene kan delta i elevrådsarbeid og lignende Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Jeg har inntrykk av at skolen hører på elevenes forslag Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Jeg har inntrykk av at elevene får være med på å lage regler for hvordan klassen/gruppa skal ha det Stavanger kommune (Høst 2014) ,1 Regler på skolen I svært stor grad Jeg har inntrykk av at barnet mitt vet hvilke regler som gjelder på skolen I stor grad I noen grad I liten grad Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Jeg har inntrykk av at de ansatte sørger for at elevene følger reglene på skolen Stavanger kommune (Høst 2014) ,5 Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen reagerer på samme måte, hvis elevene bryter reglene Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Trygt miljø

10 Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen har klare forventninger til hvordan elevene skal oppføre seg mot hverandre Litt uenig Helt uenig Stavanger kommune (Høst 2014) ,6 Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen reagerer når noen sier eller gjør noe ubehagelig mot en elev Stavanger kommune (Høst 2014) ,2 Jeg har inntrykk av at barnet mitt kan gjøre feil, uten å bli gjort narr av i klassen Stavanger kommune (Høst 2014) ,2 Jeg har inntrykk av at barnet mitt har noen voksne på skolen å prate med hvis han/hun har behov for det Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Er du fornøyd med skolehelsetjenesten? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Stavanger kommune (Høst 2014) ,1 Hvor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret: En sjelden gang 2 eller 3 ganger i Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken

11 måneden Noen gjorde narr av eller ertet han/henne, slik at han/hun ble lei seg Stavanger kommune (Høst 2014) ,1 Vet skolen hva som hendte? I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Stavanger kommune (Høst 2014) ,2 Fulgte skolen opp dette? Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Ble dette gjort på en god måte? Stavanger kommune (Høst 2014) ,9 Hvor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret: Han/hun ble holdt utenfor En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Stavanger kommune (Høst 2014) ,4

12 Vet skolen hva som hendte? I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Fulgte skolen opp dette? Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Ble dette gjort på en god måte? Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Hvor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret: Noen spredte løgner om han/henne En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Hvor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret: Noen truet han/henne En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Stavanger kommune (Høst 2014) ,8

13 Vet skolen hva som hendte? I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Fulgte skolen opp dette? Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Ble dette gjort på en god måte? Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Hvor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret: En sjelden gang Noen slo, dyttet, sparket eller holdt han/henne fast så han/hun ble redd 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Vet skolen hva som hendte? I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad

14 Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Fulgte skolen opp dette? Stavanger kommune (Høst 2014) ,5 Ble dette gjort på en god måte? Stavanger kommune (Høst 2014) Hvor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret: En sjelden gang Noen kommenterte utseendet hans/hennes negativt på en måte han/hun ikke likte 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Stavanger kommune (Høst 2014) ,6 Vet skolen hva som hendte? I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Fulgte skolen opp dette? Stavanger kommune (Høst 2014) Ble dette gjort på en god måte?

15 Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Mobbing på skolen Skolen håndterer mobbing av elever på en god måte Litt uenig Helt uenig Auglend skole (Høst 2014) ,2 Stavanger kommune (Høst 2014) ,9 Regning I svært stor grad Jeg har inntrykk av at barnet mitt bruker regning i flere fag enn i matematikk. I stor grad I noen grad I liten grad Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Jeg har inntrykk av at barnet mitt bruker regning for å forstå informasjon i de fleste fag Stavanger kommune (Høst 2014) ,2 Jeg har inntrykk av at barnet mitt bruker regning for å undersøke ting han/hun lurer på Stavanger kommune (Høst 2014) ,3

16 Lesing I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun skal lese ulike tekster for å lære Stavanger kommune (Høst 2014) ,9 Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun skal arbeide med teksten før den leses Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun kan arbeide med en tekst for å forstå den Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Skriving I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Jeg har inntrykk av at lærerne viser barnet mitt eksempler på gode tekster før han/hun skal skrive selv

17 Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Jeg har inntrykk av at lærerne viser barnet mitt hvordan han/hun kan skrive gode tekster Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Digitale ferdigheter I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer å være kritisk til informasjon han/hun finner på Internett Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer å tenke over hvordan han/hun bruker informasjon fra Internett Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Jeg har inntrykk av at barnet mitt bruker digitale verktøy for å lære (digitale verktøy er for eksempel datamaskin, nettbrett og interaktiv tavle) Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Muntlige ferdigheter I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer å uttrykke seg muntlig på flere måter (for eksempel ved å gi tilbakemeldinger, delta i rollespill og holde presentasjoner)

18 Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer å bruke argumenter i en diskusjon Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun skal bruke fakta i en diskusjon Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Jeg har inntrykk av at barnet mitt øver på å bruke fagbegreper i samtaler Stavanger kommune (Høst 2014) Informasjon fra skolen Jeg får invitasjon til foreldremøter Aldri Én gang per skoleår To ganger per skoleår Tre ganger per skoleår Flere enn tre ganger per skoleår Auglend skole (Høst 2014) ,2 Stavanger kommune (Høst 2014) ,2 Jeg er fornøyd med innholdet på foreldremøtene Litt uenig Helt uenig Auglend skole (Høst 2014) ,2

19 Stavanger kommune (Høst 2014) ,2 Jeg er fornøyd med skolens informasjon om den faglige utviklingen til barnet mitt Auglend skole (Høst 2014) ,5 Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Jeg er fornøyd med skolens informasjon om den sosiale utviklingen til barnet mitt Auglend skole (Høst 2014) ,3 Stavanger kommune (Høst 2014) ,1 Jeg finner den informasjonen jeg trenger på skolens hjemmeside eller på skolens digitale læringsplattform Auglend skole (Høst 2014) ,2 Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Dialog og medvirkning Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god. Litt uenig Helt uenig Auglend skole (Høst 2014) ,3 Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Lærerne viser interesse for mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling Auglend skole (Høst 2014) ,5 Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Lærerne følger opp mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling Auglend skole (Høst 2014) ,3 Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Jeg blir imot på en god måte når jeg kontakter skolen Auglend skole (Høst 2014) ,7

20 Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Jeg kan raskt få til et møte med kontaktlæreren hvis jeg har behov for det Auglend skole (Høst 2014) ,5 Stavanger kommune (Høst 2014) ,6 Jeg kan raskt få til et møte med skolens ledelse hvis jeg har behov for det Auglend skole (Høst 2014) ,4 Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Foreldrenes arbeidsutvalg/fau og samarbeidsutvalget/su FAU fremmer fellesinteressene til foreldrene på en god måte Litt uenig Helt uenig Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 FAU bidrar til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø Stavanger kommune (Høst 2014) ,5 SU arbeider for å skape et godt skolemiljø Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Jeg tar aktivt del i foreldrearbeidet for å skape et godt skolemiljø Stavanger kommune (Høst 2014) ,1 Jeg tar aktivt del i foreldrearbeidet for å skape et godt klassemiljø

21 Stavanger kommune (Høst 2014) ,2 Kjennskap og forventninger Skolen har gjort meg kjent med mine rettigheter og plikter som forelder ut fra lovverket for skolen Litt uenig Helt uenig Auglend skole (Høst 2014) ,6 Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Skolen har gjort meg kjent med hva tilpasset opplæring vil si for barnet mitt Auglend skole (Høst 2014) ,7 Stavanger kommune (Høst 2014) ,6 Skolen har gjort meg kjent med hvordan jeg kan fremme klager, og forklart saksgangen i klagesaker Auglend skole (Høst 2014) ,7 Stavanger kommune (Høst 2014) ,1 Jeg er kjent med hvilke forventninger skolen har til meg når det gjelder samarbeid med skolen Auglend skole (Høst 2014) Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Som forelder kan jeg gi tilbakemelding til lærerne og skolen uten frykt for at det skal gå ut over mitt barn Auglend skole (Høst 2014) ,3 Stavanger kommune (Høst 2014) ,5 Utviklingssamtalene

22 Jeg er informert om hva som kan tas opp på utviklingssamtalene om barnet mitt Litt uenig Helt uenig Auglend skole (Høst 2014) ,3 Stavanger kommune (Høst 2014) ,5 Utviklingssamtalene har preg av samtale mellom kontaktlæreren og meg som forelder Auglend skole (Høst 2014) ,1 Stavanger kommune (Høst 2014) ,1 Jeg og barnet mitt blir enige med kontaktlæreren om hvordan barnet mitt skal følges opp, når det gjelder læring og utvikling Auglend skole (Høst 2014) ,6 Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Lærerne følger opp avtaler og beslutninger fra utviklingssamtalene Auglend skole (Høst 2014) ,4 Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Jeg følger opp avtaler og beslutninger fra utviklingssamtalene Auglend skole (Høst 2014) ,6 Stavanger kommune (Høst 2014) ,6 Jeg ønsker flere eller lengre utviklingssamtaler med kontaktlæreren Auglend skole (Høst 2014) ,4 Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Jeg har problemer med å møte på utviklingssamtaler på dagtid Auglend skole (Høst 2014) ,9 Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Fysisk miljø og materiell

23 Barnet mitt har en trygg skolevei Litt uenig Helt uenig Stavanger kommune (Høst 2014) ,7 Skolen tilbyr en hensiktsmessig skoleskyss med tanke på trygghet og reisetid Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Skolen har gode sosiale rammer rundt matpausene Stavanger kommune (Høst 2014) ,8 Skolen har gode fysiske og hygieniske rammer rundt matpausene Stavanger kommune (Høst 2014) Standarden på skolebygningen er god Stavanger kommune (Høst 2014) ,5 Standarden på skolens utearealer er god Stavanger kommune (Høst 2014) ,3 Jeg er tilfreds med tilgangen på lærebøker og utstyr som barnet mitt har på skolen Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Jeg er tilfreds med kvaliteten på lærebøker og utstyr som barnet mitt har på skolen Stavanger kommune (Høst 2014) ,4 Jeg er tilfreds med tilgangen på digitale verktøy som barnet mitt har på skolen

24 Stavanger kommune (Høst 2014) Jeg er tilfreds med kvaliteten på digitale verktøy som barnet mitt har på skolen Stavanger kommune (Høst 2014) Læring og utvikling Barnet mitt får opplæring i tråd med egne evner og forutsetninger i alle fag Litt uenig Helt uenig Auglend skole (Høst 2014) ,4 Stavanger kommune (Høst 2014) ,1 Barnet mitt viser en positiv faglig utvikling på skolen Auglend skole (Høst 2014) ,8 Stavanger kommune (Høst 2014) ,6 Hvis skolen oppdager at barnet mitt har svak faglig utvikling, får barnet mitt raskt ekstra støtte for å komme videre Auglend skole (Høst 2014) ,2 Stavanger kommune (Høst 2014) ,7

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 03.12.2014 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: Trivsel Barnet mitt trives på skolen 4,7 Barnet

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Vi informerer skolen om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen]

Vi informerer skolen om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen] 1/12: Hvilket årstrinn går barnet på? 8. trinn 62 39% 9. trinn 58 37% 10. trinn 37 24% Skolen informerer oss om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen] Vet ikke/kjenner ikke til 2 1% Helt

Detaljer

Åstveit FAU/Åstveit skole: Kvalitetsoppfølgingen

Åstveit FAU/Åstveit skole: Kvalitetsoppfølgingen Åstveit FAU/Åstveit skole: Kvalitetsoppfølgingen Som en del av et helhetlig system for oppfølging av skolene i Bergen, har Bergen kommune innkalt til et møte 16. januar med skole, elevråd og representanter

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Rapport skole: Abildsø skole

Rapport skole: Abildsø skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe B 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 69 21 5 4 73 19 6 2 63 25 9 4 74 19 5 3 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Grünerløkka skole

Rapport skole: Grünerløkka skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe D 67 22 7 3 69 22 6 2 66 22 10 2 63 23 11 3 68 23 8 1 69 25 6 0 67 21 11 1 58 24 17 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Voksen skole

Rapport skole: Voksen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 76 19 5 1 78 16 5 2 80 14 5 1 70 21 8 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Elvebakken videregående skole

Rapport skole: Elvebakken videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 68 15 9 9 64 20 7 8 67 14 7 13 62 19 9 10

Detaljer

Rapport skole: Persbråten videregående skole

Rapport skole: Persbråten videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 51 26 14 10 44 32 17 6 48 26 21 5 43 32 16

Detaljer

Rapport skole: Ullern videregående skole

Rapport skole: Ullern videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 67 11 5 17 73 16 1 10 61 20 5 14 51 27 11

Detaljer

Rapport skole: Bjerke videregående skole

Rapport skole: Bjerke videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 54 24 9 13 63 21 5 12 57 21 11 11 48 30 9

Detaljer

Rapport skole: Fagerborg videregående skole

Rapport skole: Fagerborg videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 52 24 12 11 50 26 12 12 52 26 15 7 47 18 15 19 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Sogn videregående skole

Rapport skole: Sogn videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 56 23 9 11 60 21 8 11 51 24 13 13 45 29 13 14 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Bjørnholt videregående skole

Rapport skole: Bjørnholt videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 60 21 9 11 58 23 13 6 64 22 8 6 46 33 15 7 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Nydalen videregående skole

Rapport skole: Nydalen videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 59 20 9 12 Utsagn 1 Spm 12.1 I hvilken grad får ditt

Detaljer

Rapport skole: Nordseter skole

Rapport skole: Nordseter skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 71 22 5 2 68 23 7 2 66 23 9 3 64 23 9 3 74 17 4 5 65 28 6 2 61 22 13 4 56 26 12 7 Utsagn 1 Spm

Detaljer

Rapport skole: Lambertseter videregående skole

Rapport skole: Lambertseter videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 72 18 2 8 71 17 4 8 57 19 8 16 57 28 7 9 Utsagn 1

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 Gjennomføring i videregående opplæring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2005/221-20512/2014 Dag Røise B41 19.06.2014

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2005/221-20512/2014 Dag Røise B41 19.06.2014 NYGÅRD SKOLE SU ved Nygård skole Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2005/221-20512/2014 Dag Røise B41 19.06.2014 Referat fra møte i samarbeidsutvalget (SU) på Nygård skole, torsdag 22.05.14

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Analysere data fra Elevundersøkelsen med PULS. Anders Ruud Fosnæs

Analysere data fra Elevundersøkelsen med PULS. Anders Ruud Fosnæs Analysere data fra Elevundersøkelsen med PULS Anders Ruud Fosnæs Forenkling av informasjonen i data slik at eventuelle mønstre avdekkes «Å organisere og sammenfatte datainformasjonen slik at det går an

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Videregående skole I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med en videregående skole i løpet av de siste 12 månedene. Dersom du er forelder eller pårørende og har flere barn

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Rapport skole: Li skole

Rapport skole: Li skole Totalresultat for satsingsområde: Digital kompetanse 36 35 24 5 37 34 24 4 35 34 26 4 30 33 31 6 28 29 37 6 38 36 21 5 40 35 22 3 38 35 23 4 32 33 30 6 23 29 42 6 41 35 21 3 38 36 24 2 29 33 35 3 26 32

Detaljer

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010

Ståstedsanalyse for Herøy Sentralskole 2010 Ståstedsanalyse for Herøy 2010 Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

Godt læringsmiljø i klassen betyr: For å få et godt læringsmiljø i klassen må: Elevene: Lærerne: Rektor skolens ledelse: Foreldrene: Kommunen: Andre:

Godt læringsmiljø i klassen betyr: For å få et godt læringsmiljø i klassen må: Elevene: Lærerne: Rektor skolens ledelse: Foreldrene: Kommunen: Andre: Læringsmiljø: Elevene har fokus og atferd som fremmer læring Lærerne bidrar til å motivere elevene til økt innsats Elevene trives på skolen Foreldrene bidrar til å gi sine barn holdninger som fremmer læring

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Søvik oppvekstsenter avd. skole SOLSKOLEN. Plan for samarbeid skole heim: Revidert, hovedplan april 2012 Vedtatt i samarbeidsutvalget 2009.

Søvik oppvekstsenter avd. skole SOLSKOLEN. Plan for samarbeid skole heim: Revidert, hovedplan april 2012 Vedtatt i samarbeidsutvalget 2009. Søvik oppvekstsenter avd. skole SOLSKOLEN Plan for samarbeid skole heim: Revidert, hovedplan april 2012 Vedtatt i samarbeidsutvalget 2009. Søvik oppvekstsenter avd. skole Sol-skolen Samarbeid Om Læring

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2010 PS sak: Utvalg Møtedato 27/11 Komite for liv og lære 04.05.2011 Arkivsak: 11/1991 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring RAMNESMODELLEN Vedtatt i SU 06.03.12 Ramnes skole har fokus på trivsel og læring OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Trygghet for alle, både elever og ansatte. Høyt faglig trykk/nivå slik at elevene får utnyttet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Grunnskole Elevundersøkelsen Læringsmiljø - Elevundersøkelsen Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Offentlig skole Grunnskole 1.-7. trinn christikrybbe.skole@bergen.kommune.no

Detaljer

TIMSS 2011. Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn. Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo

TIMSS 2011. Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn. Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo TIMSS 2011 Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn Framgang i Norge,

Detaljer

Start og sluttidspunkter

Start og sluttidspunkter Start og sluttidspunkter Småskoletrinnet Mellomtrinnet Mandag 8.30-13.30 Mandag 8.30-13.39 Tirsdag 8.30-14.10 Tirsdag 8.30-14.10 Onsdag 8.30-13.30 Onsdag 8.30-13.39 Torsdag 8.30-14.10 Torsdag 8.30-14.10

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer