Elevundersøkelsen ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevundersøkelsen ( )"

Transkript

1 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår , Vår 2011 Vår , Vår 2010 Vår , Vår 2009 Vår , Vår 2008 Vår , Vår 2007 Vår , Elevundersøkelsen ( ) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Er du gutt eller jente? Vår ,90 55,10 Vår ,18 61,82 Vår ,28 51,72 Vår ,97 53,03 Vår ,62 46,38 Vår ,00 50,00 Trivsel Trives svært godt Gutt Trives godt Trives litt Jente Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt Trives du godt på skolen? Vår ,57 55, ,00 Vår ,00 63, ,00 Vår ,98 44, ,00 Vår ,06 63, ,00 Vår ,23 47,83 15,94 0,00 0,00 Vår ,63 56, ,00 Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din? Vår ,33 50, ,00 Vår ,94 38, ,00 Vår ,10 50,00 6,90 0,00 0,00 Vår ,88 39, ,00 Vår ,77 40, ,00 Vår ,67 45,33 12,00 0,00 0,00 Trives du i friminuttene/fritimene? Vår ,94 46, ,00 Vår ,83 45,83 8,33 0,00 0,00 Vår ,00 36,21 13,79 0,00 0,00 Vår ,56 35, ,00 Vår ,69 44,62 7,69 0,00 0,00 Vår ,81 31, ,00 Side 1 av 22

2 I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Trives du sammen med lærerne dine? Vår ,98 36,73-0,00 - Vår ,27 52, ,00 Vår ,68 37, ,00 Vår ,29 35, ,00 Vår ,38 39, ,00 Vår ,84 38, ,00 Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? Vår ,91 38,30 19, Vår ,46 44,23 36,54 5,77 0,00 Vår ,56 40,35 28, Vår ,18 35,29 38, Vår ,99 44,93 23, Vår ,72 25,64-0,00 Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Er lærerne dine hyggelige mot deg? Vår ,35 24, ,00 Vår ,45 43,64 10,91 0,00 0,00 Vår ,93 33,90 10,17 0,00 0,00 Vår ,30 38,81 14,93 5,97 0,00 Vår ,67 26,09 7,25 0,00 0,00 Vår ,04 32, ,00 Motivasjon I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Er du interessert i å lære på skolen? Vår ,86-30,61-0,00 Vår ,94 24,53-0,00 Vår ,90 45, ,00 Vår ,36 41,79 23,88 5,97 0,00 Vår ,28 28, ,00 Vår ,16 29,87-0,00 Gjør du leksene dine? Vår ,00 18, ,00 Vår , ,00 0,00 Vår ,58 18,87 7,55 0,00 0,00 Vår ,00 20,00 5, Vår ,71-0,00-0,00 Vår ,61 10,45 8, Får du nok utfordringer på skolen? Vår ,08 43,75 25, Side 2 av 22

3 Svært godt Godt Nokså godt Ikke særlig godt Ikke i det hele tatt Hvor godt liker du skolearbeidet? Vår ,78 28,57 14,29 - Vår ,43 47,17 22,64 20,75 0,00 Vår ,79 58,62 22,41 5,17 0,00 Vår ,96 47,76 28,36 10,45 4,48 Vår ,04 43,48 30,43 13,04 0,00 Vår ,49 44,16 28,57 15,58 5,19 Svært lette Litt lette Verken lette eller vanskelige Litt vanskelige Svært vanskelige Hvordan er oppgavene du får på skolen? Vår ,41 40,82 28,57 - Vår ,85 50,00 15,38 - Vår ,14 39,66 25,86 - Vår ,94 45,59 14,71 - Vår ,88 39,71 22,06 - Vår ,36 44,87 17,95 - Motivasjon (2) Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Hvor ofte kjeder du deg på skolen fordi du gjør oppgaver du allerede kan? Vår ,00-57,14 20,41 - Hvor ofte får du skoleoppgaver som er så lette at de ikke stiller noen krav til deg? Vår ,00 14,29 34,69 42,86 8,16 Hvor ofte får du skoleoppgaver som er vanskelige, men som du tror du klarer? Vår ,37 61,22 12,24 - Hvor ofte får du skoleoppgaver som er vanskelige, og som du ikke får til? Vår ,90 30,61 12,24 T2 - Motivasjon Nedenfor står en liste over mange av fagene du har på skolen. Kryss av på de TRE fagene du liker best. Antall Engelsk Vår ,56 % Vår ,27 % Side 3 av 22

4 Vår ,74 % Vår ,43 % Vår ,37 % Vår ,40 % Fremmedspråk/ språklig fordyping Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % RLE Vår Vår ,00 % Vår ,74 % Vår ,96 % Vår ,94 % Vår ,71 % Kroppsøving Vår ,97 % Vår ,79 % Vår ,74 % Vår ,98 % Vår ,33 % Vår ,24 % Kunst og håndverk Vår ,78 % Vår ,70 % Vår ,42 % Vår ,61 % Vår ,30 % Vår ,21 % Mat og helse Vår ,50 % Vår ,88 % Vår ,05 % Vår ,25 % Vår ,50 % Vår ,09 % Matematikk Vår ,50 % Vår ,45 % Vår ,14 % Vår ,80 % Vår ,19 % Vår ,82 % Musikk Vår ,11 % Vår ,82 % Vår ,28 % Vår ,69 % Vår ,25 % Vår ,26 % Naturfag Vår ,94 % Vår Vår ,74 % Side 4 av 22

5 Vår ,39 % Vår ,88 % Vår ,85 % Norsk Vår Vår Vår ,91 % Vår ,94 % Vår ,91 % Vår ,99 % Samfunnsfag Vår ,86 % Vår ,45 % Vår ,23 % Vår ,94 % Vår ,31 % Vår ,42 % Elevrådsarbeid Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Programfag til valg (hvor elevene får prøve seg på programfag i videregående opplæring) Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Utdanningsvalg Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Vår ,00 % Side 5 av 22

6 T3 - Motivasjon Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Jeg liker å gjøre skolearbeid. Vår ,37 32,65 18,37 20,41 10,20 Vår ,91 47,27 30,91 10,91 0,00 Vår ,24 56,90 18,97 6,90 0,00 På skolen er jeg opptatt av å lære noe nytt. Vår ,02 32,65 12, Vår ,82 43,64 10, Vår ,86 36, ,00 Når jeg arbeider med skolefag, jobber jeg så hardt jeg kan. Vår ,61 38,78 18, Vår ,19 47,17 13,21 9,43 0,00 Vår ,32 45,61 22,81 5,26 0,00 Jeg liker å arbeide med skolefagene. Vår ,33 30,61 26,53 20,41 6,12 Vår ,75 45,28 16, Vår ,64 49,09 18, Side 6 av 22

7 Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Jeg gleder meg til å gå på skolen. Vår ,57 26,53 26,53 8,16 10,20 Vår ,36 41,82 29,09 7,27 5,45 Vår ,31 41,38 18, Når jeg er på skolen vil jeg helst lære så mye som mulig. Vår ,73 32,65 20, Vår ,45 41, ,00 Vår ,35 45, ,00 Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter jeg å jobbe selv om stoffet er vanskelig. Vår ,37 51,02 16,33 14,29 0,00 Vår ,09 40,00 27, Vår ,41 50,00 15, Jeg liker de fleste skolefagene. Vår ,57 38,78 10,20 14,29 8,16 Vår ,82 43,64 21,82 7,27 5,45 Vår ,33 43,86 12, I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)? Vår ,90 24,49 20, Vår ,82 34,55 14, Vår ,61 38,60 7, Læring I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Vet du hva du skal lære i de ulike fagene? Vår ,61 42, ,00 Vår ,55 45,45 14,55 5,45 0,00 Vår ,38 32, ,00 Vår ,75 31,34 10, Vår ,69 26,87-0,00 - Vår ,56 31,17 0,00 - Side 7 av 22

8 Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Når jeg arbeider med skolefag trenger jeg ikke å jobbe så hardt for å få dem til. Vår ,29 26,53 42,86 8,16 8,16 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Vår ,27 28,57-0,00 Vår ,00 63,64 32, Vår ,52 20,69-0,00 Hvor ofte bruker du skriftlige planer (ukeplan, periodeplan, eller lignende) i arbeidet med fagene? Vår ,24 38,78 36,73 12,24 0,00 Vår ,64 30,91 14, Vår ,66 36,21 13,79 10,34 0,00 Læring (2) Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Hvor ofte greier du de oppgavene du har som lekse uten å be om hjelp? Vår ,16 55,10 32, Vår ,09 21,82-0,00 Vår ,47 55,93 27,12 8,47 0,00 Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? Vår ,27 18,37-0,00 Vår ,96 55,56 25, Vår ,27 18,64-0,00 Hvor ofte gir du opp når du arbeider med skolearbeid fordi du synes det er for vanskelig? Vår ,69 38,78 14,29 Vår ,55 21,82 50,91 - Vår ,00 11,86 32,20 42,37 13,56 Side 8 av 22

9 I alle eller defleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noenfag Opplever du at arbeidet med skolefagene stiller krav som gjør at du må anstrenge deg for å greie oppgavene? Vår ,58 14,58 45,83 16,67 8,33 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Hvor ofte opplever du at arbeidet med skolefagene krever mye, men at du greier oppgavene hvis du virkelig prøver? Vår ,58 33,33 14,58 - Side 9 av 22

10 T6 - Læring Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsmåter? Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Tavleundervisning/læreren snakker Vår ,88 4,08 2,04 0,00 0,00 Vår ,55 5,45 0,00 0,00 0,00 Vår ,83 6,78 1,69 0,00 1,69 Vår ,62 10,77 1,54 0,00 3,08 Vår ,65 2,90 1,45 0,00 0,00 Vår ,59 1,28 2,56 0,00 2,56 Samtale/diskusjon mellom lærer og elevene Vår ,94 30,61 12,24 0,00 10,20 Vår ,59 29,63 18,52 1,85 7,41 Vår ,84 24,56 12,28 8,77 17,54 Vår ,08 33,85 9,23 4,62 9,23 Vår ,28 37,31 10,45 2,99 5,97 Vår ,72 29,49 12,82 3,85 5,13 Elevene jobber alene Vår ,67 10,20 2,04 0,00 4,08 Vår ,91 7,27 0,00 0,00 1,82 Vår ,44 8,47 1,69 1,69 1,69 Vår ,25 9,38 4,69 0,00 4,69 Vår ,64 17,91 2,99 0,00 7,46 Vår ,16 7,89 1,32 0,00 2,63 To og to elever jobber sammen Vår ,90 36,73 10,20 2,04 6,12 Vår ,85 22,22 12,96 1,85 11,11 Vår ,54 30,51 13,56 0,00 3,39 Vår ,77 33,85 7,69 1,54 6,15 Vår ,27 28,36 13,43 4,48 7,46 Vår ,44 41,03 2,56 0,00 8,97 Gruppearbeid (ikke prosjektarbeid) Vår ,37 42,86 26,53 2,04 10,20 Vår ,82 34,55 21,82 9,09 12,73 Vår ,25 30,51 32,20 6,78 15,25 Vår ,54 27,69 26,15 4,62 20,00 Vår ,53 36,76 23,53 7,35 8,82 Vår ,90 30,77 16,67 6,41 10,26 Prosjektarbeid Vår ,25 18,75 37,50 20,83 16,67 Vår ,69 25,00 21,15 17,31 28,85 Vår ,39 16,95 37,29 11,86 30,51 Vår ,81 14,06 25,00 20,31 32,81 Vår ,06 25,76 34,85 15,15 18,18 Vår ,16 10,53 23,68 39,47 13,16 Praktisk arbeid med fagene (forsøk, verksted, søm, matlaging osv.) Vår ,53 30,61 18,37 12,24 12,24 Vår ,37 50,00 16,67 9,26 3,70 Vår ,34 28,81 22,03 6,78 22,03 Vår ,31 39,06 18,75 6,25 15,63 Vår ,94 39,71 16,18 7,35 8,82 Vår ,05 39,74 12,82 3,85 11,54 Side 10 av 22

11 T7 - Læring Hvor fornøyd er du med måten dere arbeider på i de følgende fagene? Svært fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøy d Misfornøy d Svært misfornøy d Har ikke faget Engelsk Vår ,61 42,86 20,41 0,00 6,12 0,00 Vår ,73 45,45 16,36 5,45 0,00 0,00 Vår ,52 43,10 31,03 10,34 0,00 0,00 Vår ,52 33,33-0,00 0,00 Vår ,59 54,41 20,59 4,41 0,00 0,00 Vår ,77 53, ,00 0,00 Kroppsøving Vår ,19 27,66-0,00-0,00 Vår ,09 30,91 12,73 7,27 0,00 0,00 Vår ,65 33,33 7,02 0,00 0,00 0,00 Vår ,08 27, ,00 0,00 Vår ,17 40,58 7,25 0,00 0,00 0,00 Vår ,86 32,47 19,48 5,19 0,00 0,00 Kunst og håndverk Vår ,22 28,57 6, ,00 Vår ,78 14,81 7,41 0,00 0,00 0,00 Vår ,07 32,76 5,17 0,00 0,00 0,00 Vår ,46 27, ,00 0,00 Vår ,72 38, ,00 0,00 Vår ,44 37,18-0,00-0,00 Norsk Vår ,49 59,18 12, ,00 Vår ,82 20,00-0,00 0,00 Vår ,86 48,28 20, ,00 Vår ,46 50,77 24, ,00 Vår ,59 50,00 25, ,00 Vår ,84 47,37 27,63 7,89 5,26 0,00 Matematikk Vår ,02 40, ,00 Vår ,82 36,36 14, ,00 Vår ,38 43,10 12, ,00 Vår ,88 46,97-0,00-0,00 Vår ,03 44,93 8, ,00 Vår ,31 46,15 7,69 3,85 0,00 0,00 Samfunnsfag Vår ,65 53,06 8, ,00 Vår ,27 49, ,00 0,00 Vår ,93 46,55 10, ,00 Vår ,79 46,97 18, ,00 Vår ,13 42,03 14,49 4,35 0,00 0,00 Vår ,08 45,45 25, ,00 Naturfag Vår ,86 40,82 8, ,00 Vår ,91 58,18-0,00-0,00 Vår ,76 46,55 15, ,00 Vår ,85 43,94 13, ,00 Vår ,88 44, ,00 0,00 Vår ,79 38,46 30, ,00 Side 11 av 22

12 T8 - Læring Helt uenig Litt uenig Verken eller Litt enig Helt enig Jeg har tro på at jeg kan forbedre meg i fag hvis jeg selv vil. Vår ,29 30,61 44,90 Vår ,45 5,45 12,73 25,45 50,91 Vår ,62 37,93 43,10 Jeg har mistet troen på at jeg kan forbedre meg i fag selv om jeg vil det. Vår ,06 16,33 18, Vår ,64 23,64 18,18 7,27 7,27 Vår ,37 14,04 19,30 10,53 8,77 T9 - Læring Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Har ikke PC/data på skolen Hvor ofte bruker du PC/data til arbeid på skolen? Vår ,37 40,82 36,73 0,00 4,08 0,00 Vår ,93 30,36 53,57 3,57 3,57 0,00 Vår ,29 42,37 15,25 0,00 5,08 0,00 Vår ,00 50,00 19,12 1,47 4,41 0,00 Vår ,59 36,76 22,06 2,94 17,65 0,00 Vår ,18 19,48 23,38 11,69 23,38 3,90 Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Har ikke PC/data hjemme Hvor ofte bruker du PC/data til skolearbeid hjemme? Vår ,25 25,00 33,33 12,50 22,92 0,00 Vår ,73 14,55 21,82 20,00 30,91 0,00 Vår ,90 5,17 44,83 10,34 31,03 1,72 Vår ,82 17,65 30,88 8,82 30,88 2,94 Vår ,94 25,00 25,00 11,76 35,29 0,00 Vår ,09 11,69 35,06 10,39 24,68 9,09 Vurdering og veiledning I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Spør lærerne deg hva du selv synes om skolearbeidet ditt? Vår ,49 32,65 26,53 14,29 2,04 Vår ,36 36,36 30,91 12,73 3,64 Vår ,95 11,86 40,68 25,42 5,08 Vår ,09 18,18 39,39 22,73 10,61 Vår ,29 26,09 21,74 26,09 5,80 Vår ,10 21,79 39,74 15,38 8,97 Side 12 av 22

13 Vurdering og veiledning (2) I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? Vår ,65 24,49 24,49 16,33 2,04 Vår ,00 39,29 26,79 8,93 0,00 Vår ,79 29,31 34,48 18,97 3,45 Vår ,65 27,94 32,35 13,24 8,82 Vår ,74 44,93 13,04 18,84 1,45 Vår ,08 32,47 28,57 12,99 3,90 Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i fagene? Vår ,08 37,50 12,50 12,50 10,42 Vår ,36 38,18 16,36 1,82 7,27 Vår ,42 20,34 27,12 11,86 15,25 Vår ,24 22,06 17,65 8,82 13,24 Vår ,41 32,35 10,29 7,35 20,59 Vår ,36 25,97 16,88 9,09 11,69 I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Gjør tilbakemeldingene du får underveis i undervisningen/opplæringen at du blir bedre i fagene? Vår ,57 36,73 18,37 12,24 4,08 Vår ,79 37,50 25,00 8,93 1,79 Vår ,64 28,57 42,86 5,36 3,57 Side 13 av 22

14 Vurdering og veiledning (5) Får du støtte og hjelp i fagene når du trenger det... I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag fra læreren? Vår ,39 14,29 14,29 2,04 0,00 Vår ,36 26,79 12,50 5,36 0,00 Vår ,90 25,86 12,07 5,17 0,00 Vår ,24 32,35 25,00 4,41 0,00 Vår ,32 30,43 4,35 2,90 0,00 Vår ,89 31,58 10,53 0,00 0,00 fra elever i gruppa/klassen? Vår ,41 32,65 20,41 18,37 8,16 Vår ,36 32,14 19,64 8,93 8,93 Vår ,69 22,41 46,55 8,62 1,72 Vår ,88 29,85 26,87 17,91 1,49 Vår ,65 36,76 27,94 13,24 4,41 Vår ,42 26,32 38,16 11,84 5,26 hjemmefra? Vår ,27 22,45-6,12 - Vår ,73 20, Vår ,79 18, ,00 Vår ,52 25,76 16, Vår ,82 20,59 10, Vår ,37 28,95 15,79 7,89 0,00 fra organisert leksehjelp? Vår ,58 12,50 12,50 6,25 54,17 Vår ,32 11,32 9,43 3,77 64,15 Vår ,62 6,90 10,34 1,72 72,41 Vår ,96 5,97 2,99 4,48 77,61 Vår ,29 5,88 5,88 2,94 75,00 Vår ,43 7,14 7,14 4,29 80,00 T12 - Vurdering og veiledning Fire eller flere Tre To Én Ingen Hvor mange samtaler har du alene eller sammen med foreldrene dine, hatt med læreren din dette skoleåret om hvordan du gjør det på skolen? Vår ,37 8,16 38,78 30,61 4,08 Vår ,63 14,81 27,78 22,22 5,56 Vår ,79 10,34 36,21 25,86 13,79 Vår ,38 16,92 40,00 23,08 4,62 Vår ,94 13,04 28,99 28,99 13,04 Vår ,79 25,00 30,26 23,68 5,26 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Har ikke hatt slike samtaler Synes du at slike samtaler med læreren er nyttig? Vår ,57 24,49 28,57 10, Vår ,64 37,50 35, ,00 Vår ,43 21,43 35,71 10,71 5,36 5,36 Vår ,92 20,00 40,00 15, Vår ,00 32,35 25,00 11, Vår ,05 36,84 31, ,00 Side 14 av 22

15 Arbeidsmiljø Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Er du hyggelig mot lærerne dine? Vår ,18 26, ,00 Vår ,55 34, ,00 Vår ,63 25,42-0,00 - Vår ,34 52, ,00 Vår ,83 40, ,00 Vår ,26 42, ,00 Kommer lærerne presis til timene/arbeidsøktene? Vår ,22 28, ,00 Vår ,45 41,82-0,00 - Vår ,51 44, ,00 Vår ,34 35,82 22,39 5,97 4,48 Vår ,93 39, ,00 Vår ,95 33,77 9,09 5,19 0,00 Må lærerne bruke mye tid på å få ro i klassen? Vår ,29 34,69 40,82 10,20 0,00 Vår ,45 49,09 10,91 - Vår ,95 37,29 38, Vår ,90 44,78 28,36 5,97 0,00 Vår ,93 29,85 44, Vår ,69 33,77 44,16 10,39 0,00 Følger du med og hører etter når lærerne snakker? Vår ,73 48, ,00 Vår ,36 45,45 10, Vår ,68 42,37 16,95 0,00 0,00 Vår ,34 47, ,00 Vår ,33 50,72 11, Vår ,21 47, ,00 Forstyrrer du andre elever når de arbeider? Vår ,41 48,98 18,37 Vår ,87 54,72 15,09 Vår ,17 6,90 20,69 46,55 20,69 Vår ,48 0,00 22,39 53,73 19,40 Vår ,85 41,79 20,90 Vår ,95 6,58 13,16 59,21 17,11 Kommer elevene i din gruppe/klasse for sent til timene? Vår ,29 48,98 30,61 - Vår ,91 58,18 25,45 - Vår ,62 22,41 55,17 13,79 0,00 Vår ,00 49,23 20,00 - Vår ,58 16,67 51,52 24,24 0,00 Vår ,29 53,25 25,97 - Blir du forstyrret av at andre elever lager bråk og uro i arbeidsøktene? Vår ,16 34,69 34,69 16,33 6,12 Vår ,73 49,09 21,82 - Vår ,04 17,54 47,37 15,79 5,26 Vår ,08 52,31 12,31 - Vår ,64 36,23 27,54 - Vår ,99 14,29 42,86 24,68 5,19 Side 15 av 22

16 Arbeidsmiljø (2) Helt uenig Litt uenig Verken eller Litt enig Helt enig Jeg blir ofte forstyrret av andre elever når jeg arbeider på skolen. Vår ,41 18,37 16,33 36,73 8,16 Vår ,50 21,43 28,57 26,79 10,71 Vår ,62 24,14 27,59 32,76 6,90 Det er god arbeidsro i timene. Vår ,29 22,45 28,57 24,49 10,20 Vår ,14 17,86 12,50 41,07 21,43 Vår ,78 25,42 23,73 27,12 16,95 Elevene er stille og hører etter når læreren snakker. Vår ,25 22,92 31,25 29,17 10,42 Vår ,45 23,64 21,82 36,36 12,73 Vår ,51 29,82 24,56 33,33 8,77 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Får du god hjelp og støtte av læreren hvis det er noe du ikke greier på egen hånd? Vår ,94 36,73 8, Vår ,71 46, ,00 Vår ,76 51, ,00 Arbeidsmiljø (3) Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Vår ,27 26, ,12 Vår ,71 25,00 7, Vår ,91 26, ,00 Vår ,67 20,90 8,96 0,00 4,48 Vår ,87 26, ,80 Vår ,83 18,18 6, Side 16 av 22

17 Blir du mobbet av... Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken elever i gruppa/klassen? Vår ,39 24,49 0, Vår ,55 20, ,00 Vår ,14 17,24 8,62 0,00 0,00 Vår ,12 22,06 4,41 0,00 4,41 Vår ,57 18, ,80 Vår ,43 18, ,19 andre elever på skolen? Vår ,47-0,00 0,00 - Vår ,50 25,00-5,36 - Vår , ,00 0,00 Vår ,65 19,12 8, Vår ,12 26, Vår ,53 25, en eller flere lærere? Vår , ,00 0,00 Vår ,00 0,00 0,00 Vår ,64 5,36 0,00 0,00 0,00 Vår ,71-0,00 0,00 - Vår ,00 0,00 0,00 Vår ,40-0,00-0,00 andre voksne på skolen? Vår ,76 12,24 0,00 0,00 0,00 Vår ,00 0,00 0,00 Vår ,00 0,00 0,00 Vår ,71-0,00 0,00 - Vår ,00 0,00 0,00 Vår ,10-0,00-0,00 Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste månedene? Vår ,43-0,00 0,00 - Vår , ,00 0,00 Vår ,89 38, ,00 Vår ,52 34,85 7, Vår ,06 22, ,00 Vår ,47 31, ,00 Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Pleier elevene å si fra til lærerne hvis noen blir mobbet? Vår ,73 24,49 24,49 8,16 6,12 Vår ,45 40,00 25,45 9,09 0,00 Vår ,05 36,84 29,82 10,53 1,75 Vår ,12 26,47 30,88 22,06 1,47 Vår ,53 39,71 25,00 11,76 0,00 Vår ,18 50,65 20,78 9,09 1,30 Side 17 av 22

18 Arbeidsmiljø (4) Hvor ofte har du opplevd at noen av disse personene har brukt Internett, mobil eller e-post for å sende og spre ondsinnede meldinger om eller bilder av deg? Flere ganger i uken Omtrent 1 gang i uken 2 eller 3 ganger i måneden En sjelden gang Ikke i det hele tatt Elever i gruppen/klassen Vår , ,58 Andre elever på skolen Vår ,58 En eller flere lærere Vår ,08 4,17 2,08 2,08 89,58 Andre voksne på skolen Vår ,58 Ukjent person Vår ,42 81,25 Hvor ofte har du brukt Internett, mobil eller e-post for å sende og spre ondsinnede meldinger om eller bilder av andre elever? Vår ,16 0,00 0,00 6,12 85,71 Side 18 av 22

19 Hvorfor har du sendt og spredd ondsinnede meldinger om eller bilder av andre elever? Antall Fordi jeg ville såre Vår ,00 % Vår Vår Vår Vår Vår Det var bare for å tulle Vår Vår Vår Vår Vår Vår Vet ikke Vår Vår Vår Vår Vår Vår Jeg har ikke sendt og spredd ondsinnede meldinger om og bilder av andre elever Vår ,58 % Vår Vår Vår Vår Vår Arbeidsmiljø (5) Er du fornøyd med følgende forhold på skolen? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Luften i klasserommene Vår ,57 44,90 14,29 8,16 4,08 Vår ,71 44,64 14,29 17,86 12,50 Vår ,54 21,05 14,04 15,79 31,58 Vår ,88 41,79 17,91 11,94 4,48 Vår ,88 42,03 14,49 11,59 0,00 Vår ,67 41,33 14,67 10,67 2,67 Temperaturen i klasserommene Vår ,00 39,58 8,33 20,83 6,25 Vår ,71 41,07 17,86 21,43 8,93 Vår ,32 24,56 21,05 15,79 12,28 Vår ,39 41,79 14,93 19,40 1,49 Vår ,88 39,13 10,14 17,39 1,45 Vår ,33 40,00 10,67 16,00 4,00 Klasserommene ellers Vår ,78 36,73 10,20 10,20 4,08 Vår ,07 51,79 17,86 12,50 1,79 Vår ,82 38,60 10,53 15,79 5,26 Vår ,30 46,97 7,58 10,61 4,55 Vår ,38 43,48 8,70 1,45 0,00 Vår ,84 46,05 13,16 2,63 1,32 Lærebøker og utstyr Vår ,73 34,69 14,29 8,16 6,12 Vår ,21 41,07 16,07 14,29 5,36 Side 19 av 22

20 Vår ,35 36,84 14,04 5,26 3,51 Vår ,36 44,78 11,94 11,94 2,99 Vår ,88 44,93 8,70 10,14 4,35 Vår ,89 27,63 21,05 10,53 7,89 Skolebibliotek Vår ,65 26,53 22,45 12,24 6,12 Vår ,50 37,50 17,86 5,36 1,79 Vår ,84 38,60 8,77 12,28 3,51 Vår ,87 44,78 11,94 10,45 5,97 Vår ,09 42,03 11,59 14,49 5,80 Vår ,53 15,79 14,47 18,42 40,79 Toaletter Vår ,67 29,17 10,42 25,00 18,75 Vår ,93 28,57 14,29 23,21 25,00 Vår ,79 29,82 15,79 21,05 17,54 Vår ,12 28,79 12,12 22,73 24,24 Vår ,84 33,33 5,80 21,74 20,29 Vår ,21 32,89 14,47 21,05 22,37 Garderobe og dusj Vår ,33 33,33 22,92 16,67 18,75 Vår ,71 19,64 10,71 30,36 28,57 Vår ,32 22,81 12,28 22,81 15,79 Vår ,67 34,85 16,67 21,21 10,61 Vår ,40 43,28 19,40 10,45 7,46 Vår ,67 33,33 22,67 21,33 12,00 Skolebygget Vår ,75 29,17 12,50 10,42 4,17 Vår ,36 37,50 19,64 10,71 1,79 Vår ,73 23,64 14,55 5,45 3,64 Vår ,85 40,91 10,61 12,12 1,52 Vår ,17 28,99 15,94 1,45 1,45 Vår ,33 32,00 6,67 6,67 1,33 Renhold/vasking Vår ,66 42,55 14,89 8,51 6,38 Vår ,43 51,79 10,71 8,93 7,14 Vår ,33 24,56 17,54 15,79 8,77 Vår ,81 29,85 16,42 10,45 4,48 Vår ,76 42,65 14,71 2,94 2,94 Vår ,63 38,16 17,11 11,84 5,26 Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene Vår ,25 37,50 14,58 14,58 2,08 Vår ,21 26,79 28,57 14,29 7,14 Vår ,35 26,32 14,04 10,53 8,77 Vår ,36 25,76 7,58 21,21 9,09 Vår ,33 31,88 26,09 4,35 4,35 Vår ,79 28,95 10,53 14,47 5,26 Side 20 av 22

21 T14 - Arbeidsmiljø Helt uenig Litt uenig Verken eller Litt enig Helt enig Lærerne på denne skolen har de samme reglene for elevenes oppførsel. Vår ,20 24,49 10,20 24,49 30,61 Vår ,71 14,29 12,50 28,57 33,93 Vår ,62 10,34 25,86 31,03 24,14 Lærerne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene. Vår ,25 10,42 16,67 22,92 18,75 Vår ,09 14,55 25,45 16,36 34,55 Vår ,77 8,77 28,07 35,09 19,30 T15 - Arbeidsmiljø I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag I skoletimene tør jeg å si hva jeg mener. Vår ,53 34,69 20,41 10,20 8,16 Vår ,79 26,79 28,57 12,50 5,36 Vår ,31 24,14 27,59 12,07 6,90 Jeg tør å spørre lærer om hjelp når det er noe jeg ikke forstår. Vår ,39 14, ,00 Vår ,07 21,43 7,14 5,36 0,00 Vår ,62 24,14 10,34 6,90 0,00 I timene later jeg som om jeg forstår mer enn jeg egentlig gjør. Vår ,25 6,25 18,75 35,42 33,33 Vår ,43 26,79 39,29 Vår ,26 5,26 21,05 31,58 36,84 Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig I klassen min synes vi det er fint å være flinke på skolen. Vår ,17 25,00 22,92 8,33 14,58 Vår ,93 38,89 24, Vår ,32 35,09 26, Side 21 av 22

22 Elevmedvirkning I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene? Vår ,25 29,17 20,83 12,50 6,25 Vår ,00 39,29 17,86 16,07 1,79 Vår ,14 32,76 31,03 8,62 3,45 Vår ,46 38,46 26,15 15,38 1,54 Vår ,47 32,35 25,00 11,76 4,41 Vår ,79 36,84 39,47 5,26 2,63 Elevmedvirkning (2) Svært godt Godt Litt godt Dårlig Svært dårlig Vet ikke Hvor godt arbeid synes du elevrådet gjør på skolen? Vår ,78 38,78 16,33 2,04 0,00 4,08 Vår ,00 39,29 16,07 12,50 1,79 5,36 Vår ,21 27,59 24,14 10,34 1,72 0,00 Vår ,37 40,30 19,40 8,96 0,00 5,97 Vår ,68 33,33 23,19 4,35 1,45 0,00 Vår ,36 50,00 14,10 3,85 3,85 3,85 Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Hører skolen på elevenes forslag? Vår ,61 28,57 30,61 10,20 0,00 Vår ,29 30,36 44,64 10,71 0,00 Vår ,14 36,21 24,14 13,79 1,72 Vår ,90 29,85 40,30 8,96 0,00 Vår ,54 47,83 23,19 1,45 0,00 Vår ,79 48,72 26,92 0,00 2,56 Side 22 av 22

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst 2017 03.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Stavanger kommune (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole KFU område F Bolteløkka skole 06.05.2014 Agenda Siden sist Elevundersøkelsen 201 Oslostandard for skole-hjem samarbeid Evt. Elevundersøkelsen201 Utdanningsdirektoratets undersøkelse Nasjonalt er undersøkelsen

Detaljer

Møtereferat FAU Blussuvoll skole

Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtedato 04.02.2016 Referent S. Ellingsen Sted Personalrommet, Blussuvoll skole Godkjent Tilstede Deltaker Mailadresse Bente Skinderhaug benteski@yahoo.no X Sigrun Lande

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2016 21.02.2017 Auglend skole (Vår 2017) Vår 2017 09.03.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Temaene i Elevundersøkelsen Motivasjon, arbeidsforhold og læring Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Elever blir motiverte av å mestre. Ledelse av læringsaktiviteter innebærer å legge til

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) 08.12.2015 Elevundersøkinga Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trivst

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2012 Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater 1 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIEBASERT VURDERING... 7 3 EN MODELL FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ... 13 4 RESULTATER

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Trivsel Barnet mitt trives på skolen,6,6 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene,8 Rogaland - 9. trinn (Høst 2015) 4,7,7 Motivasjon Barnet mitt er interessert i

Detaljer

Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen 2015 Innhold Informasjon til kontaktlærere:... 1 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Skippergata... 3 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Bekkegata... 4 Obligatoriske spørsmål i elevundersøkelsen 2015...

Detaljer

Informasjon til hjemmene

Informasjon til hjemmene Informasjon til hjemmene God Morgen Norge på TV2 i dag søker et sted å reise til... Ett av 5 alternativene er KAPP bli med å stem fram til kl. 22.00 i dag Her er linken: http://www.tv2.no/gmn/hvor-skal-vi-reise-bli-med-og-stem-3699124.html

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Grunnskole Elevundersøkelsen Læringsmiljø - Elevundersøkelsen Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Offentlig skole Grunnskole 1.-7. trinn christikrybbe.skole@bergen.kommune.no

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Dette notatet er en sammenstilling av et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen. Mobbing Spørsmål:

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn 1. 2. 3. 4. Kryss

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Vedlegg tilleggsspørsmål

Vedlegg tilleggsspørsmål Vedlegg tilleggsspørsmål Noen hovedfunn Om lag 70-80 % av elevene sier at de i noen eller stor grad lærer så mye som de hadde forventet i fagene norsk, engelsk, samfunnsfag/samfunnslære, naturfag/natur

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer