Elevundersøkelsen ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevundersøkelsen ( )"

Transkript

1 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår , Kristiansand kommune Vår , Vardåsen skole Vår , Elevundersøkelsen ( ) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Er du gutt eller jente? Nasjonalt 50,63 49,37 Kristiansand kommune 50,93 49,07 Vardåsen skole 49,07 50,93 Trivsel Trives svært godt Gutt Trives godt Trives litt Jente Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt Trives du godt på skolen? Nasjonalt 41,68 46,25 8,81 2,03 1,23 Kristiansand kommune 50,44 40,92 6,62 1,06 0,97 Vardåsen skole 53,42 39,75 6,83 0,00 0,00 Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din? Nasjonalt 50,86 38,52 8,16 1,64 0,82 Kristiansand kommune 56,28 35,34 6,51 1,14 0,74 Vardåsen skole 58,06 35,48-0,00 - Trives du i friminuttene/fritimene? Nasjonalt 55,94 35,16 6,72 1,32 0,85 Kristiansand kommune 62,09 30,75 5,31 1,18 0,66 Vardåsen skole 69,03 26,45 2, fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Trives du sammen med lærerne dine? Nasjonalt 38,69 39,01 17,77 3,38 1,15 Kristiansand kommune 45,67 36,80 14,09 2,48 0,95 Vardåsen skole 59,01 34, ,00 Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med ene? Nasjonalt 21,03 35,50 31,60 9,18 2,70 Kristiansand kommune 24,48 37,30 28,31 7,68 2,23 Vardåsen skole 33,97 42,95 18, Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Er lærerne dine hyggelige mot deg? Nasjonalt 51,53 36,52 9,36 1,52 1,07 Kristiansand kommune 56,91 33,46 7,60 1,14 0,89 Vardåsen skole 69,57 24,84 5,59 0,00 0,00 Side 1 av 17

2 Motivasjon fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Er du interessert i å lære på skolen? Nasjonalt 41,79 38,13 15,95 2,99 1,15 Kristiansand kommune 45,24 37,54 13,57 2,75 0,90 Vardåsen skole 38,13 50, ,00 Gjør du leksene dine? Nasjonalt 68,02 18,18 8,26 3,76 1,77 Kristiansand kommune 72,96 16,24 6,35 2,93 1,53 Vardåsen skole 90,45 7,01 2,55 0,00 0,00 Får du nok utfordringer på skolen? Nasjonalt 36,19 40,45 18,63 3,67 1,07 Kristiansand kommune 40,91 38,50 16,65 2,93 1,02 Vardåsen skole 34,62 39,10 22, Svært godt Godt Nokså godt Ikke særlig godt Ikke i det hele tatt Hvor godt liker du skolearbeidet? Nasjonalt 12,98 42,08 28,33 11,39 5,22 Kristiansand kommune 15,82 40,61 28,71 10,30 4,56 Vardåsen skole 21,88 48,13 22, Svært lette Litt lette Verken lette eller vanskelige Litt vanskelige Svært vanskelige Hvordan er oppgavene du får på skolen? Nasjonalt 4,52 19,98 48,90 23,71 2,88 Kristiansand kommune 5,19 22,90 49,03 20,18 2,70 Vardåsen skole - 29,38 47,50 15,63 - Motivasjon (2) Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Hvor ofte kjeder du deg på skolen fordi du gjør oppgaver du allerede kan? Nasjonalt 3,20 17,97 49,22 25,17 4,44 Kristiansand kommune 3,09 15,15 47,49 28,50 5,77 Vardåsen skole 1,86 16,15 50,93 28,57 2,48 Hvor ofte får du skoleoppgaver som er så lette at de ikke stiller noen krav til deg? Nasjonalt 1,72 11,22 42,09 38,22 6,75 Kristiansand kommune 1,88 10,37 41,80 38,80 7,16 Vardåsen skole 1,88 6,88 49,38 36,88 5,00 Hvor ofte får du skoleoppgaver som er vanskelige, men som du tror du klarer? Nasjonalt 3,02 35,77 47,64 11,67 1,90 Kristiansand kommune 2,92 34,54 48,73 12,15 1,65 Vardåsen skole - 30,82 54,09 11,95 - Hvor ofte får du skoleoppgaver som er vanskelige, og som du ikke får til? Nasjonalt 2,34 14,28 38,42 38,16 6,79 Kristiansand kommune 2,33 12,72 38,20 39,57 7,19 Vardåsen skole 1,89 6,29 37,74 50,31 3,77 T2 - Motivasjon Nedenfor står en liste over mange av ene du har på skolen. Kryss av på de TRE ene du liker best. Antall Engelsk Nasjonalt 7,82 % Kristiansand kommune 8,00 % Vardåsen skole 5,46 % Fremmedspråk/ språklig fordyping Side 2 av 17

3 Nasjonalt 2,48 % Kristiansand kommune 2,10 % Vardåsen skole 0,00 % RLE Nasjonalt 2,59 % Kristiansand kommune 2,76 % Vardåsen skole 1,26 % Kroppsøving Nasjonalt 19,87 % Kristiansand kommune 18,81 % Vardåsen skole 23,53 % Kunst og håndverk Nasjonalt 15,54 % Kristiansand kommune 14,76 % Vardåsen skole 22,90 % Mat og helse Nasjonalt 13,36 % Kristiansand kommune 16,92 % Vardåsen skole 20,80 % Matematikk Nasjonalt 8,26 % Kristiansand kommune 6,91 % Vardåsen skole 5,46 % Musikk Nasjonalt 9,90 % Kristiansand kommune 10,97 % Vardåsen skole 11,13 % Natur Nasjonalt 7,10 % Kristiansand kommune 5,47 % Vardåsen skole 5,88 % Norsk Nasjonalt 3,56 % Kristiansand kommune 3,73 % Vardåsen skole 1,26 % Samfunns Nasjonalt 7,34 % Kristiansand kommune 7,00 % Vardåsen skole 2,31 % Elevrådsarbeid Nasjonalt 0,69 % Kristiansand kommune 1,00 % Vardåsen skole 0,00 % Program til valg (hvor elevene får prøve seg på program i videregående opplæring) Nasjonalt 0,00 % Kristiansand kommune 0,00 % Vardåsen skole 0,00 % Utdanningsvalg Nasjonalt 1,48 % Kristiansand kommune 1,57 % Vardåsen skole 0,00 % Side 3 av 17

4 T3 - Motivasjon Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Jeg liker å gjøre skolearbeid. Nasjonalt 15,15 37,53 24,21 12,82 10,30 Kristiansand kommune 14,76 38,32 24,84 12,64 9,44 Vardåsen skole 16,77 47,83 22,36 11,18 1,86 På skolen er jeg opptatt av å lære noe nytt. Nasjonalt 45,55 35,40 13,01 3,95 2,09 Kristiansand kommune 46,99 37,05 10,63 3,65 1,68 Vardåsen skole 51,55 34,78 10, Når jeg arbeider med skole, jobber jeg så hardt jeg kan. Nasjonalt 29,89 44,75 17,02 6,25 2,09 Kristiansand kommune 33,12 43,60 16,10 5,42 1,77 Vardåsen skole 32,30 50,93 11, Jeg liker å arbeide med skoleene. Nasjonalt 18,43 38,80 23,53 11,95 7,29 Kristiansand kommune 18,49 39,15 24,44 10,61 7,32 Vardåsen skole 23,60 45,34 22,36 6,83 1,86 Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Jeg gleder meg til å gå på skolen. Nasjonalt 22,73 36,53 21,81 10,30 8,63 Kristiansand kommune 23,55 37,57 21,87 9,89 7,13 Vardåsen skole 33,54 38,51 21,74 6,21 0,00 Når jeg er på skolen vil jeg helst lære så mye som mulig. Nasjonalt 46,72 31,67 14,72 4,67 2,23 Kristiansand kommune 47,13 32,25 14,64 4,29 1,68 Vardåsen skole 47,20 39,75 8,70 4,35 0,00 Når jeg arbeider med skole, fortsetter jeg å jobbe selv om stoffet er vanskelig. Nasjonalt 32,81 39,49 17,50 7,33 2,87 Kristiansand kommune 36,14 38,42 16,19 7,37 1,88 Vardåsen skole 37,89 38,51 16, Jeg liker de fleste skoleene. Nasjonalt 31,23 34,99 18,22 10,92 4,65 Kristiansand kommune 32,85 35,26 18,17 10,91 2,81 Vardåsen skole 42,24 29,19 17, fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)? Nasjonalt 38,23 35,14 19,61 5,11 1,90 Kristiansand kommune 41,82 34,66 18,59 3,91 1,02 Vardåsen skole 50,00 36,25 11, Læring fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Vet du hva du skal lære i de ulike ene? Nasjonalt 39,93 39,68 16,14 3,07 1,18 Kristiansand kommune 42,96 37,81 15,03 3,06 1,14 Vardåsen skole 40,37 39,75 14,91 4,97 0,00 Side 4 av 17

5 Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Når jeg arbeider med skole trenger jeg ikke å jobbe så hardt for å få dem til. Nasjonalt 11,67 37,50 32,63 13,26 4,94 Kristiansand kommune 13,71 37,57 32,49 11,67 4,55 Vardåsen skole 15,53 49,69 26,09 6,21 2,48 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Nasjonalt 12,32 64,71 19,34 2,75 0,87 Kristiansand kommune 12,56 65,76 18,16 2,63 0,90 Vardåsen skole - 75,16 14,91-0,00 Hvor ofte bruker du skriftlige planer (ukeplan, periodeplan, eller lignende) i arbeidet med ene? Nasjonalt 39,10 30,99 18,08 8,40 3,44 Kristiansand kommune 38,90 30,58 19,67 7,75 3,10 Vardåsen skole 24,84 38,51 24,22 10,56 1,86 Læring (2) Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Hvor ofte greier du de oppgavene du har som lekse uten å be om hjelp? Nasjonalt 12,86 64,15 18,58 3,24 1,16 Kristiansand kommune 13,20 63,89 18,61 3,15 1,15 Vardåsen skole - 75,78 16,15-0,00 Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? Nasjonalt 13,79 60,22 20,82 4,01 1,16 Kristiansand kommune 15,07 60,80 20,18 2,96 0,99 Vardåsen skole - 71,25 17,50-0,00 Hvor ofte gir du opp når du arbeider med skolearbeid fordi du synes det er for vanskelig? Nasjonalt 2,87 11,02 25,76 43,11 17,24 Kristiansand kommune 2,96 10,39 24,27 42,93 19,44 Vardåsen skole 2,53 5,06 27,22 46,84 18,35 fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Opplever du at arbeidet med skoleene stiller krav som gjør at du må anstrenge deg for å greie oppgavene? Nasjonalt 7,12 23,97 44,18 21,04 3,69 Kristiansand kommune 7,02 22,17 42,67 23,89 4,24 Vardåsen skole 3,13 18,75 40,00 35,00 3,13 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Hvor ofte opplever du at arbeidet med skoleene krever mye, men at du greier oppgavene hvis du virkelig prøver? Nasjonalt 9,98 38,67 39,47 10,22 1,66 Kristiansand kommune 9,58 37,44 39,69 11,23 2,06 Vardåsen skole - 37,97 42,41 12,66 - Side 5 av 17

6 T6 - Læring Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsmåter? Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Tavleundervisning/læreren snakker Nasjonalt 91,14 5,49 1,63 0,47 1,28 Kristiansand kommune 89,80 6,34 1,80 0,48 1,59 Vardåsen skole 88,13 8,13 2,50 0,63 0,63 Samtale/diskusjon mellom lærer og elevene Nasjonalt 44,59 27,00 14,29 7,58 6,53 Kristiansand kommune 40,18 27,42 14,87 9,73 7,79 Vardåsen skole 32,70 30,19 20,75 8,81 7,55 Elevene jobber alene Nasjonalt 84,89 9,38 2,98 0,73 2,02 Kristiansand kommune 84,60 9,82 3,13 0,53 1,91 Vardåsen skole 86,25 5,63 3,13 2,50 2,50 To og to elever jobber sammen Nasjonalt 35,72 41,37 16,82 2,49 3,59 Kristiansand kommune 30,90 42,26 20,06 2,51 4,27 Vardåsen skole 27,50 53,75 15,63 0,63 2,50 Gruppearbeid (ikke prosjektarbeid) Nasjonalt 13,63 30,48 38,61 11,02 6,26 Kristiansand kommune 12,92 28,26 39,88 11,09 7,86 Vardåsen skole 10,76 38,61 40,51 8,23 1,90 Prosjektarbeid Nasjonalt 6,78 13,98 37,73 27,56 13,96 Kristiansand kommune 6,59 14,42 33,37 27,70 17,93 Vardåsen skole 11,39 12,66 53,80 17,09 5,06 Praktisk arbeid med ene (forsøk, verksted, søm, matlaging osv.) Nasjonalt 15,14 39,38 22,92 12,36 10,20 Kristiansand kommune 17,48 42,23 21,57 11,14 7,58 Vardåsen skole 16,46 48,10 18,35 11,39 5,70 Side 6 av 17

7 T7 - Læring Hvor fornøyd er du med måten dere arbeider på i de følgende ene? Svært fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøy d Misfornøy d Svært misfornøy d Har ikke et Engelsk Nasjonalt 29,34 41,50 19,17 6,23 3,57 0,18 Kristiansand kommune 34,54 42,24 16,46 4,07 2,69 0,00 Vardåsen skole 35,63 52,50 9, ,00 Kroppsøving Nasjonalt 46,47 34,57 12,32 4,03 2,57 0,05 Kristiansand kommune 47,64 34,07 11,19 4,21 2,89 0,00 Vardåsen skole 64,15 28,93 4, ,00 Kunst og håndverk Nasjonalt 44,26 35,16 13,56 4,09 2,94 0,00 Kristiansand kommune 49,84 32,47 11,29 3,61 2,79 0,00 Vardåsen skole 63,35 26,71 7, ,00 Norsk Nasjonalt 27,70 44,94 19,16 5,14 3,04 0,03 Kristiansand kommune 30,18 45,73 17,38 4,27 2,45 0,00 Vardåsen skole 24,38 43,75 25,00 4,38 2,50 0,00 Matematikk Nasjonalt 34,15 37,10 17,60 6,57 4,39 0,19 Kristiansand kommune 33,44 39,40 17,38 6,46 3,32 0,00 Vardåsen skole 32,70 44,03 18, ,00 Samfunns Nasjonalt 36,78 40,86 15,57 4,05 2,45 0,30 Kristiansand kommune 38,77 40,15 15,86 3,27 1,95 0,00 Vardåsen skole 35,00 48,75 13,75 2,50 0,00 0,00 Natur Nasjonalt 37,33 38,78 15,87 4,60 3,12 0,30 Kristiansand kommune 36,98 40,00 16,67 3,77 2,58 0,00 Vardåsen skole 35,63 42,50 17, ,00 T8 - Læring Helt uenig Litt uenig Verken eller Litt enig Helt enig Jeg har tro på at jeg kan forbedre meg i hvis jeg selv vil. Nasjonalt 6,76 5,73 8,33 25,68 53,49 Kristiansand kommune 7,12 5,07 9,12 24,97 53,72 Vardåsen skole ,21 23,90 55,97 Jeg har mistet troen på at jeg kan forbedre meg i selv om jeg vil det. Nasjonalt 49,93 21,04 13,21 10,13 5,69 Kristiansand kommune 53,13 21,77 12,79 6,91 5,39 Vardåsen skole 59,38 23,75 7,50 5,63 3,75 T9 - Læring Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Har ikke PC/data på skolen Hvor ofte bruker du PC/data til arbeid på skolen? Nasjonalt 26,48 35,65 25,71 5,41 5,06 1,69 Kristiansand kommune 23,98 40,03 22,59 4,76 5,20 3,43 Vardåsen skole 25,47 50,93 17,39 1,86 4,35 0,00 Side 7 av 17

8 Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Har ikke PC/data hjemme Hvor ofte bruker du PC/data til skolearbeid hjemme? Nasjonalt 31,72 26,13 22,60 8,12 11,44 0,00 Kristiansand kommune 25,73 29,34 25,90 9,21 9,82 0,00 Vardåsen skole 20,00 29,38 34,38 10,63 5,63 0,00 Vurdering og veiledning fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Får du være med på å bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? Nasjonalt 5,91 15,07 30,49 28,98 19,55 Kristiansand kommune 6,82 13,86 28,88 29,14 21,29 Spør lærerne hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid? Nasjonalt 6,32 15,76 32,43 30,83 14,66 Kristiansand kommune 7,07 15,72 32,76 29,94 14,52 Spør lærerne deg hva du selv synes om skolearbeidet ditt? Nasjonalt 12,04 21,73 33,56 23,44 9,22 Kristiansand kommune 11,99 18,58 35,49 23,94 10,00 Vardåsen skole 10,00 17,50 41,88 24,38 6,25 Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? Nasjonalt 24,82 34,01 26,88 10,56 3,74 Kristiansand kommune 21,91 34,28 28,61 10,87 4,34 Vet du hva som kreves for å oppnå de ulike kompetansemålene? (Kompetansemålene står i læreplanen) Antall fleste Nasjonalt 22,37 % Kristiansand kommune 22,95 % Vardåsen skole - I mange Nasjonalt 33,53 % Kristiansand kommune 32,19 % Vardåsen skole - I noen Nasjonalt 26,59 % Kristiansand kommune 25,87 % Vardåsen skole - I svært få Nasjonalt 8,84 % Kristiansand kommune 7,53 % Vardåsen skole - Ikke i noen Nasjonalt 2,00 % Kristiansand kommune 1,70 % Vardåsen skole - Vet ikke hva kompetansemål betyr Nasjonalt 6,67 % Kristiansand kommune 9,76 % Vardåsen skole - Side 8 av 17

9 I alle eller de fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Vet ikke I hvor mange er du med på å sette dine egne læringsmål? Nasjonalt 5,22 13,61 26,96 25,01 15,78 13,41 Kristiansand kommune 5,35 13,31 24,19 23,59 20,72 12,84 - fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen I hvor mange synes du at undervisningen/opplæringen er tilpasset ditt nivå? Nasjonalt 13,98 40,08 32,64 10,26 3,04 Kristiansand kommune 14,18 41,16 33,05 9,09 2,52 Vurdering og veiledning (2) fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i ene? Nasjonalt 19,98 32,55 30,74 13,19 3,54 Kristiansand kommune 19,40 30,57 31,27 14,93 3,82 Vardåsen skole 17,61 30,19 33,33 17,61 1,26 Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i ene? Nasjonalt 15,81 24,88 29,75 19,38 10,18 Kristiansand kommune 14,26 23,60 28,90 21,63 11,61 Vardåsen skole 16,25 33,75 23,75 15,63 10,63 fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Gjør tilbakemeldingene du får underveis i undervisningen/opplæringen at du blir bedre i ene? Nasjonalt 18,16 32,68 33,55 11,47 4,14 Kristiansand kommune 19,18 32,44 34,52 10,12 3,74 Vardåsen skole 21,38 39,62 32,70 5,66 0,63 Vurdering og veiledning (3) Hvor ofte får du tilbakemelding på det lige arbeidet du gjør... Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere i form av skriftlig kommentar fra læreren? Nasjonalt 9,08 27,92 41,96 14,01 7,03 Kristiansand kommune 8,44 26,41 40,28 16,46 8,40 gjennom samtale med læreren? Nasjonalt 6,02 14,57 29,04 36,22 14,15 Kristiansand kommune 5,84 12,54 26,18 39,98 15,46 Hvor ofte får du tilbakemelding på arbeidsinnsatsen din... Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere i form av skriftlig kommentar fra læreren? Nasjonalt 6,76 19,52 34,91 23,46 15,36 Kristiansand kommune 5,94 19,11 33,32 25,17 16,46 gjennom samtale med læreren? Nasjonalt 7,52 16,17 28,21 33,08 15,03 Kristiansand kommune 6,48 15,48 27,19 35,80 15,05 Side 9 av 17

10 Vurdering og veiledning (4) Hvilke karakterer fikk du i følgende ved siste karakteroppgjør (jul eller sommer)? Har ikke et Engelsk skriftlig Nasjonalt 30,18 36,95 24,95 6,40 1,52 0,00 Kristiansand kommune 30,78 36,83 25,21 5,62 1,57 0,00 - Kroppsøving Nasjonalt 45,14 38,34 12,94 2,11 1,40 0,06 Kristiansand kommune 45,68 36,94 13,82 2,17 1,39 0,00 - Kunst og håndverk Nasjonalt 41,67 40,55 14,15 2,35 1,27 0,00 Kristiansand kommune 39,53 40,02 16,10 2,80 1,55 0,00 - Norsk hovedmål skriftlig Nasjonalt 27,23 40,68 25,88 4,97 1,20 0,05 Kristiansand kommune 27,50 41,95 24,97 4,28 1,31 0,00 - Matematikk Nasjonalt 28,35 29,80 26,59 12,88 2,18 0,20 Kristiansand kommune 30,51 29,95 25,52 12,02 2,00 0,00 - Samfunns Nasjonalt 39,10 34,67 19,63 4,82 1,31 0,47 Kristiansand kommune 40,10 35,30 18,61 4,67 1,31 0,00 - Natur Nasjonalt 37,16 33,67 20,94 6,43 1,43 0,36 Kristiansand kommune 39,44 32,26 19,59 7,18 1,52 0,00 - Vurdering og veiledning (5) Får du støtte og hjelp i ene når du trenger det... fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen fra læreren? Nasjonalt 42,54 33,95 17,10 4,67 1,74 Kristiansand kommune 44,76 33,08 16,28 4,28 1,60 Vardåsen skole 67,50 25,00 6,25 1,25 0,00 fra elever i gruppa/klassen? Nasjonalt 24,80 33,90 26,41 10,78 4,11 Kristiansand kommune 27,00 33,37 25,29 10,43 3,91 Vardåsen skole 31,25 33,13 22,50 10,63 2,50 hjemmefra? Nasjonalt 52,09 22,43 14,57 6,97 3,95 Kristiansand kommune 55,74 22,64 13,24 5,44 2,94 Vardåsen skole 68,75 19,38 8,13 3,75 0,00 fra organisert leksehjelp? Nasjonalt 11,25 9,66 9,40 6,55 63,13 Kristiansand kommune 10,65 8,86 8,60 6,91 64,98 Vardåsen skole 6,54 4,58 0,00 5,88 83,01 Side 10 av 17

11 Svært fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen fra ungdomsskolen i forhold til å velge type videregående opplæring som passer for deg? Nasjonalt 17,39 37,43 28,67 9,67 6,84 Kristiansand kommune 19,42 38,20 27,58 9,42 5,38 I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen du får på skolen om ulike utdannings- og yrkesvalg? Nasjonalt 16,82 38,36 28,68 9,78 6,36 Kristiansand kommune 17,96 38,26 29,44 8,88 5,46 T12 - Vurdering og veiledning Fire eller flere Tre To Én Ingen Hvor mange planlagte samtaler om din lig utvikling har du hatt med din kontaktlærer/lærer dette skoleåret? Nasjonalt 8,97 13,06 36,54 30,28 11,14 Kristiansand kommune 11,62 11,29 29,13 32,73 15,22 Hvor mange samtaler har du alene eller sammen med foreldrene dine, hatt med læreren din dette skoleåret om hvordan du gjør det på skolen? Nasjonalt 17,25 15,98 34,85 25,17 6,74 Kristiansand kommune 19,15 18,96 37,64 21,04 3,21 Vardåsen skole 11,32 15,72 49,69 20,75 2,52 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Har ikke hatt slike samtaler Synes du at slike samtaler med læreren er nyttig? Nasjonalt 22,33 31,72 27,80 10,06 5,15 2,94 Kristiansand kommune 24,39 31,86 26,60 9,98 3,89 3,29 Vardåsen skole 27,39 32,48 29,94 8,28 1,91 0,00 Side 11 av 17

12 Arbeidsmiljø Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Er du hyggelig mot lærerne dine? Nasjonalt 62,06 30,48 5,78 0,71 0,97 Kristiansand kommune 65,49 28,03 5,05 0,59 0,84 Vardåsen skole 70,19 26,09-0,00 - Kommer lærerne presis til timene/arbeidsøktene? Nasjonalt 29,39 45,45 19,12 4,06 1,99 Kristiansand kommune 34,91 44,24 15,80 3,15 1,90 Vardåsen skole 37,27 46,58 13,04 3,11 0,00 Må lærerne bruke mye tid på å få ro i klassen? Nasjonalt 12,54 24,59 42,60 16,90 3,37 Kristiansand kommune 12,14 23,77 45,40 16,05 2,64 Vardåsen skole 11,25 25,00 48,75 13,13 1,88 Følger du med og hører etter når lærerne snakker? Nasjonalt 41,20 44,99 10,67 1,89 1,26 Kristiansand kommune 43,98 43,72 9,62 1,48 1,21 Vardåsen skole 46,54 45,28 6, Forstyrrer du andre elever når de arbeider? Nasjonalt 3,63 4,01 19,00 48,52 24,85 Kristiansand kommune 4,46 3,85 17,77 47,58 26,34 Vardåsen skole ,29 51,55 31,06 Kommer elevene i din gruppe/klasse for sent til timene? Nasjonalt 6,84 17,23 47,36 24,51 4,05 Kristiansand kommune 7,16 18,41 49,47 21,34 3,62 Vardåsen skole 2,48 8,07 53,42 32,92 3,11 Blir du forstyrret av at andre elever lager bråk og uro i arbeidsøktene? Nasjonalt 10,28 18,72 38,12 25,05 7,83 Kristiansand kommune 9,69 17,67 39,28 26,74 6,63 Vardåsen skole 8,07 21,74 42,86 25,47 1,86 Arbeidsmiljø (2) Helt uenig Litt uenig Verken eller Litt enig Helt enig Jeg blir ofte forstyrret av andre elever når jeg arbeider på skolen. Nasjonalt 16,66 26,73 24,24 24,99 7,38 Kristiansand kommune 17,00 27,04 26,07 23,73 6,16 Vardåsen skole 18,13 26,88 21,88 28,13 5,00 Det er god arbeidsro i timene. Nasjonalt 7,88 22,49 22,48 32,80 14,35 Kristiansand kommune 7,74 22,53 23,14 32,79 13,80 Vardåsen skole 7,55 25,16 23,90 32,70 10,69 Elevene er stille og hører etter når læreren snakker. Nasjonalt 6,85 22,73 22,99 34,52 12,91 Kristiansand kommune 6,26 20,98 24,27 35,80 12,69 Vardåsen skole 6,96 20,25 18,99 43,04 10,76 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Får du god hjelp og støtte av læreren hvis det er noe du ikke greier på egen hånd? Nasjonalt 29,90 43,79 20,35 4,12 1,84 Kristiansand kommune 33,15 43,37 18,31 3,74 1,42 Vardåsen skole 41,51 49,69 5,66 3,14 0,00 Side 12 av 17

13 Arbeidsmiljø (3) Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Nasjonalt 74,96 16,20 3,53 2,16 3,15 Kristiansand kommune 78,03 15,29 2,98 1,75 1,95 Vardåsen skole 79,50 11,80 4,97 1,86 1,86 Blir du mobbet av... Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken elever i gruppa/klassen? Nasjonalt 79,09 14,13 2,64 1,78 2,37 Kristiansand kommune 81,31 13,14 2,27 1,61 1,67 Vardåsen skole 81,99 11,80 3, andre elever på skolen? Nasjonalt 80,44 13,51 2,68 1,42 1,96 Kristiansand kommune 84,21 11,38 2,07 0,95 1,39 Vardåsen skole 86,88 10, ,00 en eller flere lærere? Nasjonalt 91,24 5,03 1,33 0,65 1,75 Kristiansand kommune 93,40 3,65 0,98 0,58 1,39 Vardåsen skole 96,25 2,50-0,00 - andre voksne på skolen? Nasjonalt 94,01 3,11 0,97 0,41 1,50 Kristiansand kommune 95,18 2,51 0,69 0,25 1,37 Vardåsen skole 96,82 1,91-0,00 - Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste månedene? Nasjonalt 80,81 15,82 1,72 0,58 1,06 Kristiansand kommune 83,72 13,64 1,30 0,50 0,85 Vardåsen skole 84, ,00 0,00 Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Pleier elevene å si fra til lærerne hvis noen blir mobbet? Nasjonalt 20,76 25,45 27,28 18,61 7,89 Kristiansand kommune 23,55 26,73 28,17 15,79 5,76 Vardåsen skole 33,54 31,65 22,78 10,13 1,90 Side 13 av 17

14 Arbeidsmiljø (4) Hvor ofte har du opplevd at noen av disse personene har brukt Internett, mobil eller e-post for å sende og spre ondsinnede meldinger om eller bilder av deg? Flere ganger i uken Omtrent 1 gang i uken 2 eller 3 ganger i måneden En sjelden gang Ikke i det hele tatt Elever i gruppen/klassen Nasjonalt 3,07 1,63 1,48 8,23 85,59 Kristiansand kommune 3,55 1,96 1,55 8,40 84,54 Vardåsen skole - - 0,00 5,63 91,25 Andre elever på skolen Nasjonalt 2,76 1,72 1,55 6,36 87,62 Kristiansand kommune 3,27 1,92 1,53 5,65 87,63 Vardåsen skole 0,00-2,48-95,03 En eller flere lærere Nasjonalt 2,59 1,31 1,16 1,99 92,95 Kristiansand kommune 2,78 1,53 1,35 1,74 92,60 Vardåsen skole 0,00 1,86 1,24 0,00 96,89 Andre voksne på skolen Nasjonalt 2,45 1,28 0,96 1,75 93,56 Kristiansand kommune 2,69 1,49 1,14 1,78 92,89 Vardåsen skole 0,00 2, ,27 Ukjent person Nasjonalt 2,93 1,54 1,62 6,96 86,95 Kristiansand kommune 3,16 1,58 1,35 6,83 87,08 Vardåsen skole - 0,00-5,59 91,30 Hvor ofte har du brukt Internett, mobil eller e-post for å sende og spre ondsinnede meldinger om eller bilder av andre elever? Nasjonalt 2,06 1,34 0,99 4,74 90,87 Kristiansand kommune 2,24 1,70 0,95 4,41 90,71 Vardåsen skole 0, ,14 Hvorfor har du sendt og spredd ondsinnede meldinger om eller bilder av andre elever? Antall Fordi jeg ville såre Nasjonalt 1,28 % Kristiansand kommune 1,34 % Vardåsen skole 0,00 % Det var bare for å tulle Nasjonalt 3,19 % Kristiansand kommune 3,45 % Vardåsen skole - Vet ikke Nasjonalt 3,07 % Kristiansand kommune 3,13 % Vardåsen skole - Jeg har ikke sendt og spredd ondsinnede meldinger om og bilder av andre elever Nasjonalt 92,46 % Kristiansand kommune 92,08 % Vardåsen skole 96,84 % Side 14 av 17

15 Arbeidsmiljø (5) Er du fornøyd med følgende forhold på skolen? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Luften i klasserommene Nasjonalt 15,31 23,25 16,12 20,12 25,20 Kristiansand kommune 19,70 25,81 16,63 17,86 20,01 Vardåsen skole 28,57 33,54 19,25 15,53 3,11 Temperaturen i klasserommene Nasjonalt 13,45 23,05 18,87 22,35 22,28 Kristiansand kommune 16,94 23,89 18,96 20,30 19,91 Vardåsen skole 17,39 31,06 22,36 20,50 8,70 Klasserommene ellers Nasjonalt 21,38 27,82 20,85 16,65 13,30 Kristiansand kommune 29,03 30,66 20,26 11,89 8,16 Vardåsen skole 33,13 33,13 19,38 11,25 3,13 Lærebøker og utstyr Nasjonalt 20,61 30,92 22,07 16,35 10,06 Kristiansand kommune 27,16 33,61 20,84 11,45 6,94 Vardåsen skole 33,13 39,38 18,75 7,50 1,25 Skolebibliotek Nasjonalt 25,92 26,95 18,33 14,82 13,98 Kristiansand kommune 35,19 31,78 17,65 9,02 6,36 Vardåsen skole 54,04 23,60 13,66 6,21 2,48 Toaletter Nasjonalt 12,41 20,11 17,32 21,38 28,78 Kristiansand kommune 17,87 24,91 18,80 18,39 20,03 Vardåsen skole 8,75 13,13 20,63 23,75 33,75 Garderobe og dusj Nasjonalt 14,26 21,84 18,75 21,06 24,09 Kristiansand kommune 19,47 26,65 19,55 17,59 16,74 Vardåsen skole 13,21 21,38 18,24 23,27 23,90 Skolebygget Nasjonalt 28,69 27,82 18,12 13,10 12,27 Kristiansand kommune 38,46 32,19 16,28 7,83 5,23 Vardåsen skole 37,89 32,92 21,12 6,83 1,24 Renhold/vasking Nasjonalt 22,11 30,00 20,24 15,42 12,24 Kristiansand kommune 29,47 32,40 19,27 11,52 7,34 Vardåsen skole 22,98 34,78 21,12 10,56 10,56 Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene Nasjonalt 27,10 26,46 17,29 15,08 14,07 Kristiansand kommune 34,60 29,85 15,89 10,96 8,71 Vardåsen skole 30,63 29,38 16,25 20,00 3,75 T14 - Arbeidsmiljø Helt uenig Litt uenig Verken eller Litt enig Helt enig Lærerne på denne skolen har de samme reglene for elevenes oppførsel. Nasjonalt 14,50 19,56 20,66 24,31 20,98 Kristiansand kommune 14,55 19,73 18,95 23,79 22,97 Vardåsen skole 6,83 10,56 11,80 36,65 34,16 Lærerne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene. Nasjonalt 18,63 21,79 19,92 22,85 16,80 Kristiansand kommune 18,21 21,23 19,23 22,92 18,41 Vardåsen skole 5,59 18,01 13,04 36,02 27,33 Side 15 av 17

16 T15 - Arbeidsmiljø fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen I skoletimene tør jeg å si hva jeg mener. Nasjonalt 38,44 30,11 20,14 8,10 3,22 Kristiansand kommune 41,23 30,89 19,21 6,48 2,19 Vardåsen skole 40,00 34,38 16, Jeg tør å spørre lærer om hjelp når det er noe jeg ikke forstår. Nasjonalt 62,48 23,44 9,61 2,87 1,59 Kristiansand kommune 64,96 22,92 8,17 2,54 1,41 Vardåsen skole 66,04 27,04 5, I timene later jeg som om jeg forstår mer enn jeg egentlig gjør. Nasjonalt 6,86 8,72 16,58 32,53 35,31 Kristiansand kommune 7,29 8,54 17,24 31,86 35,07 Vardåsen skole ,38 40,63 38,75 Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig I klassen min synes vi det er fint å være flinke på skolen. Nasjonalt 39,98 31,17 20,13 5,23 3,49 Kristiansand kommune 42,91 29,45 20,28 4,69 2,68 Vardåsen skole 40,00 33,75 17, Elevmedvirkning I hvor mange får du være med på å... fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen lage arbeidsplaner (ukeplan, periodeplan, årsplan) i ene? Nasjonalt 5,12 4,11 8,45 18,66 63,66 Kristiansand kommune 5,60 4,29 6,34 14,79 68,99 velge mellom ulike oppgavetyper i ene? Nasjonalt 6,27 10,52 27,36 28,85 27,01 Kristiansand kommune 6,26 9,39 25,61 28,61 30,13 velge arbeidsmåter i ene? Nasjonalt 6,57 13,43 31,12 26,08 22,80 Kristiansand kommune 6,89 11,72 28,65 26,72 26,02 fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med ene? Nasjonalt 15,54 22,77 28,15 19,19 14,35 Kristiansand kommune 17,31 22,67 26,04 18,40 15,58 Vardåsen skole 23,42 32,91 20,25 17,72 5,70 Oppmuntrer lærerne til at elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med ene? Nasjonalt 7,77 15,19 30,51 25,33 21,20 Kristiansand kommune 9,34 14,69 28,23 24,25 23,50 Elevmedvirkning (2) Svært godt Godt Litt godt Dårlig Svært dårlig Vet ikke Hvor godt arbeid synes du elevrådet gjør på skolen? Nasjonalt 25,00 35,17 21,61 7,81 6,07 4,33 Kristiansand kommune 30,74 35,96 18,61 6,31 4,38 4,01 Vardåsen skole 41,25 36,25 14,38 3,75 1,88 2,50 Side 16 av 17

17 Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Hører skolen på elevenes forslag? Nasjonalt 18,62 31,98 31,11 13,24 5,04 Kristiansand kommune 22,53 34,15 28,55 10,94 3,82 Vardåsen skole 26,88 28,75 28,13 15,63 0,63 Side 17 av 17

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Stavanger kommune (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Møtereferat FAU Blussuvoll skole

Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtedato 04.02.2016 Referent S. Ellingsen Sted Personalrommet, Blussuvoll skole Godkjent Tilstede Deltaker Mailadresse Bente Skinderhaug benteski@yahoo.no X Sigrun Lande

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst 2017 03.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole KFU område F Bolteløkka skole 06.05.2014 Agenda Siden sist Elevundersøkelsen 201 Oslostandard for skole-hjem samarbeid Evt. Elevundersøkelsen201 Utdanningsdirektoratets undersøkelse Nasjonalt er undersøkelsen

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2016 21.02.2017 Auglend skole (Vår 2017) Vår 2017 09.03.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) 08.12.2015 Elevundersøkinga Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trivst

Detaljer

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Temaene i Elevundersøkelsen Motivasjon, arbeidsforhold og læring Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Elever blir motiverte av å mestre. Ledelse av læringsaktiviteter innebærer å legge til

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Grunnskole Elevundersøkelsen Læringsmiljø - Elevundersøkelsen Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Offentlig skole Grunnskole 1.-7. trinn christikrybbe.skole@bergen.kommune.no

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Trivsel Barnet mitt trives på skolen,6,6 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene,8 Rogaland - 9. trinn (Høst 2015) 4,7,7 Motivasjon Barnet mitt er interessert i

Detaljer

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2012 Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater 1 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIEBASERT VURDERING... 7 3 EN MODELL FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ... 13 4 RESULTATER

Detaljer

Tilleggsanalyser til Elevundersøkelsen. Analyse av indekser på obligatoriske trinn, fylkesog nasjonalt nivå. Oxford Research

Tilleggsanalyser til Elevundersøkelsen. Analyse av indekser på obligatoriske trinn, fylkesog nasjonalt nivå. Oxford Research Tilleggsanalyser til Elevundersøkelsen 2010 Analyse av indekser på obligatoriske trinn, fylkesog nasjonalt nivå. Oxford Research 1 Oxford Research er et skandinavisk konsulentselskap som dokumenterer og

Detaljer

standpunktkarakterer og klagerett Valgfag og vurdering Praktisk informasjon Berlin Klassemøter Oslo kommune Utdanningsetaten

standpunktkarakterer og klagerett Valgfag og vurdering Praktisk informasjon Berlin Klassemøter Oslo kommune Utdanningsetaten Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 9. trinn 26.03.2019 Læringsmiljø Elevundersøkelsen 2018 Ungdom og rus hva rører seg i bydelen? Mat og helse og kunst og håndverk Valgfag og vurdering Praktisk

Detaljer

Foreldreundersøkelsen. Bakgrunn. 1, trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vgi.

Foreldreundersøkelsen. Bakgrunn. 1, trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vgi. Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vgi Kryss av for hvilket års barnet går på: I - - 0 0 0 0 0 0 0 991 779 759 0 (Vår 2015) Nordre Modum ungdomsskole - - 0 0 0 0 0 0 0 54 48 49 0 - i (Vår

Detaljer

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Bakgrunn 8. trinn 9. trinn 10. trinn I alt I alt Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 36,1% 30,6% 33,3% 96,7% 118/122 Trivsel Helt enig Litt enig

Detaljer

Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen 2015 Innhold Informasjon til kontaktlærere:... 1 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Skippergata... 3 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Bekkegata... 4 Obligatoriske spørsmål i elevundersøkelsen 2015...

Detaljer

Besvarte / Inviterte

Besvarte / Inviterte Utvalg År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdatert Høst 2012 61228 / 76559 (79,97 %) 27.04.2013 Høst 2011 60353 / 76721 (78,67 %) 27.04.2013 Undervisningsevaluering Akershus (Høst Akershus (Høst 1.

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53 RESULTATER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD I dette dokumentet presenteres utvalgte resultater fra videregående opplæring i Vestfold fra skoleåret 2013-2014. Resultatene som presenteres er kun et lite

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2012

Analyser av indekser på Skoleporten 2012 Christian Wendelborg Analyser av indekser på Skoleporten 2012 Analyse av Elevundersøkelsen 2012 på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. og 10. trinn, samt VG1 Rapport 2012 Mangfold og inkludering Christian

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer