Elevundersøkelen ( >)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevundersøkelen ( >)"

Transkript

1 Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst , :43:32 Elevundersøkelen ( >) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært Trives ikke Trives ikke i Trives godt Trives godt noe særlig det hele Trives du? (45,08%) (44,62%) 30986(7,77%) 6655(1,67%) 3426(0,86%) 4,31 0,76 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri (75,90%) 70529(17,74%) 18877(4,75%) 3819(0,96%) 2579(0,65%) 4,67 0,67 Motivasjon Er du interessert i å lære på? alle eller de mange noen svært få kke i noen (40,90%) (38,61%) 68287(17,11%) 10537(2,64%) 2955(0,74%) 4,16 0,85 Hvor godt liker du skolearbei Svært godt Godt Nokså godt kke særlig godt kke i det hele 48369(12,14%) (43,36%) (31,31%) 41628(10,45%) 10881(2,73%) 3,52 0,93 Jeg gleder meg til å gå på Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig 97259(24,41%) (38,44%) 93349(23,43%) 34151(8,57%) 20458(5,14%) 3,68 1,09 Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)? alle eller de mange noen svært få kke i noen (38,32%) (34,65%) 82074(20,67%) 19910(5,01%) 5353(1,35%) 4,04 0,95 Når jeg arbeider med skole, fortsetter jeg å jobbe selv om det jeg skal lære er vanskelig. Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig (38,60%) (41,01%) 54066(13,60%) 20194(5,08%) 6768(1,70%) 4,10 0,93 Hjem skole Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Side 1 av 10

2 Hjemme viser de interesse for det jeg gjør (44,85%) (31,43%) 68556(17,27%) 18323(4,62%) 7278(1,83%) 4,13 0,98 Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri (40,40%) (26,21%) 69036(17,44%) 35619(9,00%) 27532(6,96%) 3,84 1, (44,86%) (28,71%) 63415(16,25%) 25207(6,46%) 14523(3,72%) 4,05 1,10 Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på Litt enig Helt enig 59466(14,99%) 13690(3,45%) 24200(6,10%) 54672(13,78%) (61,68%) 4,04 1,47 Støtte fra lærerne Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra? Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på, får jeg god hjelp av lærerne Alle De fleste Noen få Bare en ngen (29,23%) (50,30%) 64158(16,16%) 9289(2,34%) 7845(1,98%) 4,02 0, (38,83%) (44,49%) 52877(13,35%) 6867(1,73%) 6331(1,60%) 4,17 0, (41,11%) (42,38%) 50721(12,81%) 7671(1,94%) 7003(1,77%) 4,19 0, (41,41%) (42,82%) 50777(12,85%) 6540(1,65%) 5007(1,27%) 4,21 0,82 Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til Lærerne slik at jeg forstår det jeg skal lære Litt enig Helt enig 27676(6,97%) 26373(6,64%) 36701(9,25%) (29,87%) (47,26%) 4,04 1, (6,49%) 28701(7,26%) 44900(11,36%) (35,69%) (39,20%) 3,94 1,17 Arbeidsforhold og læring Det er god arbeidsro i timene. min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det. Litt enig Helt enig 28682(7,20%) 70273(17,64%) 88595(22,24%) (36,37%) 65891(16,54%) 3,37 1, (5,48%) 44530(11,44%) 94184(24,20%) (34,80%) 93703(24,08%) 3,61 1, (6,48%) 26085(6,81%) 73035(19,07%) (29,90%) (37,74%) 3,86 1,18 Får du nok utfordringer på? alle eller de mange noen svært få kke i noen (36,83%) (38,26%) 79203(19,97%) 15883(4,01%) 3682(0,93%) 4,06 0,90 Side 2 av 10

3 Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? alle eller de mange noen svært få kke i noen Har ikke lekser (38,55%) (37,76%) 67036(16,89%) 16624(4,19%) 3683(0,93%) 6705(1,69%) 4,11 0,90 Tenk på når du får arbeidsoppgaver som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri 55404(13,97%) (66,43%) 66692(16,82%) 8490(2,14%) 2523(0,64%) 3,91 0, (14,33%) (60,38%) 82915(20,99%) 13708(3,47%) 3299(0,84%) 3,84 0,74 Arbeidsforhold og læring (2) Jeg synes det vi lærer på er viktig Det meste jeg lærer på, vil jeg få nytte av senere i livet Samme hvilken jobb jeg får, vil det jeg lærer på være nyttig Litt enig Helt enig 14911(5,53%) 24629(9,13%) 35238(13,06%) (38,93%) 89961(33,35%) 3,85 1, (6,74%) 42473(15,89%) 54682(20,45%) 93397(34,93%) 58786(21,99%) 3,50 1, (8,04%) 41271(15,63%) 54321(20,58%) 84096(31,85%) 63093(23,90%) 3,48 1,23 Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri 36301(13,54%) (41,86%) 86189(32,14%) 26590(9,92%) 6810(2,54%) 3,54 0,93 Jeg synes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellige måter Litt enig Helt enig 15532(5,82%) 35829(13,43%) 76916(28,83%) (37,91%) 37344(14,00%) 3,41 1,07 Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter (f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende) alle eller de mange noen svært få kke i noen 21492(8,06%) 50772(19,04%) 98191(36,82%) 74879(28,08%) 21325(8,00%) 2,91 1,05 Vurdering for læring alle eller de mange noen svært få kke i noen Side 3 av 10

4 Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike ene slik at du forstår dem? Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes. Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike standpunktkarakterene? Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i ene? (35,32%) (38,32%) 80955(20,45%) 18737(4,73%) 4648(1,17%) 4,02 0, (31,69%) (40,37%) 85474(21,73%) 19591(4,98%) 4832(1,23%) 3,96 0, (24,94%) 95983(35,84%) 71549(26,71%) 25487(9,52%) 8011(2,99%) 3,70 1, (29,67%) (35,14%) 94892(24,08%) 34194(8,68%) 9585(2,43%) 3,81 1, (26,24%) (31,27%) (27,02%) 47057(11,98%) 13715(3,49%) 3,65 1,10 Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i ene? Flere uken halvåret Sjeldnere 70038(18,10%) (27,23%) (31,47%) 56810(14,68%) 32983(8,52%) 3,32 1,18 Vurdering for læring (2) Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i et alle eller de mange noen svært få kke i noen 49906(12,76%) 86754(22,19%) (28,63%) 84836(21,70%) 57567(14,72%) 2,97 1, (11,91%) 73890(18,88%) (28,29%) 97476(24,90%) 62687(16,02%) 2,86 1, (18,56%) (27,54%) (30,54%) 63530(16,30%) 27524(7,06%) 3,34 1,16 Medvirkning Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med ene? alle eller de mange noen svært få kke i noen 43569(11,08%) 94416(24,02%) (35,84%) 84763(21,56%) 29457(7,49%) 3,10 1,09 Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? svært stor grad stor grad noen grad liten grad kke i det hele 95043(24,53%) (36,25%) (28,44%) 31743(8,19%) 10016(2,59%) 3,72 1,01 Hører på elevenes forslag? Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri 58070(14,84%) (31,60%) (38,81%) 44482(11,37%) 13266(3,39%) 3,43 0,99 Side 4 av 10

5 Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i /gruppa? Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri 88311(22,53%) (31,87%) (26,95%) 49529(12,64%) 23563(6,01%) 3,52 1,15 Regler Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det? De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det De denne reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene. Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri (47,50%) (37,05%) 44895(11,38%) 10492(2,66%) 5602(1,42%) 4,27 0, (39,22%) (39,94%) 63111(16,04%) 13318(3,39%) 5523(1,40%) 4,12 0, (26,81%) (34,69%) 95605(24,56%) 37640(9,67%) 16604(4,27%) 3,70 1,09 Trygt miljø De voksne har klare forventninger om hvordan vi elever skal oppføre oss mot hverandre. De voksne synes det er viktig at vi elever er greie med hverandre. Reagerer de voksne når noen sier eller gjør noe ubehagelig/ekkelt mot en elev? Alle De fleste Noen få Bare en ngen (39,34%) (47,83%) 28688(10,75%) 1970(0,74%) 3557(1,33%) 4,23 0, (80,81%) 21278(16,79%) 2352(1,86%) 307(0,24%) 385(0,30%) 4,78 0, (40,04%) (41,95%) 55252(14,22%) 5872(1,51%) 8874(2,28%) 4,16 0,88 min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil. Hvis det er plager meg, så kan jeg snakke med noen i min Litt enig Helt enig 38158(9,69%) 59724(15,17%) 66720(16,94%) 98797(25,09%) (33,12%) 3,57 1, (9,88%) 30182(7,83%) 55145(14,30%) 86890(22,54%) (45,45%) 3,86 1,33 Er du fornøyd med skolehelsetjenesten på? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd kke særlig fornøyd 99759(26,02%) (33,18%) 82659(21,56%) 45956(11,99%) 27825(7,26%) 3,59 1,20 Trygt miljø (2) Alle De fleste Noen få Bare en ngen Side 5 av 10

6 Finnes det lærere eller andre voksne som du kan prate med hvis du har behov for 58090(14,96%) (37,11%) (32,23%) 31727(8,17%) 29234(7,53%) 3,44 1,08 Har du hatt kontakt med noen voksne for å få hjelp med personlige og/eller sosiale problemer? Har du hatt kontakt med noen voksne for å få hjelp med vanskelige ting i livet ditt (både problemer på og utenfor )? Ja Nei Har ikke hatt behov for kontakt 52734(19,74%) 53815(20,14%) (60,12%) 2,40 0, (36,78%) 21935(17,53%) 57186(45,69%) 2,09 0,90 Trygt miljø (2.1) svært stor kke i det stor grad noen grad liten grad grad hele Var dette til hjelp for deg? 26765(27,43%) 32509(33,31%) 24669(25,28%) 8114(8,31%) 5533(5,67%) 3,69 1,13 Hvor ofte har dette hendt med deg i dette skoleåret? Noen gjorde narr av eller ertet meg, slik at jeg ble lei meg kke i det hele En sjelden gang Flere uken (58,95%) (30,34%) 18795(4,78%) 11109(2,82%) 12247(3,11%) 4,39 0,94 Trygt miljø (3.1) Andre Vet ikke Hvem gjorde 23437(56,47%) 10448(25,17%) 1074(2,59%) 2448(5,90%) 1214(2,92%) 2885(6,95%) 1,64 1,02 Hvor skjedde/skjer Ute På nternett/ mobilen Andre steder 9964(24,20%) 5522(13,41%) 1624(3,94%) 1480(3,59%) 14804(35,95%) 1799(4,37%) 5982(14,53%) 3,85 2,14 Gjorde hjalp deg? vet hva som har skjedd med meg Nei, Er usikker 13196(32,26%) 7465(18,25%) 8647(21,14%) 7136(17,44%) 4466(10,92%) 2,57 1,38 Side 6 av 10

7 Hvor ofte har dette hendt med deg i dette skoleåret? kke i det hele En sjelden gang Jeg ble holdt utenfor (62,83%) (28,47%) 16086(4,13%) 8182(2,10%) 9638(2,47%) 4,47 0,87 Trygt miljø (3.2) Andre Vet ikke Hvem gjorde 21003(63,49%) 6567(19,85%) 688(2,08%) 1458(4,41%) 1003(3,03%) 2364(7,15%) 1,53 0,99 Hvor skjedde/skjer Ute På nternett/ mobilen Andre steder 6588(20,09%) 4397(13,41%) 1195(3,64%) 934(2,85%) 13603(41,48%) 758(2,31%) 5318(16,22%) 4,04 2,08 Gjorde hjalp deg? vet hva som har skjedd med meg Nei, Er usikker 12381(38,00%) 6435(19,75%) 7286(22,36%) 4234(12,99%) 2249(6,90%) 2,31 1,28 Hvor ofte har dette hendt med deg i dette skoleåret? kke i det hele En sjelden gang Noen spredte løgner om meg (63,14%) (28,84%) 17946(4,60%) 6336(1,62%) 7000(1,79%) 4,50 0,81 Trygt miljø (3.3) Andre Vet ikke Hvem gjorde 13910(45,24%) 9329(30,34%) 1407(4,58%) 1311(4,26%) 1135(3,69%) 3652(11,88%) 1,76 1,04 Hvor skjedde/skjer Ute På nternett/ mobilen Andre steder 3640(11,98%) 3581(11,79%) 1132(3,73%) 922(3,03%) 9165(30,17%) 3501(11,52%) 8439(27,78%) 4,73 2,08 Gjorde hjalp deg? vet hva som har skjedd med meg Nei, Er usikker 12913(42,65%) 5944(19,63%) 6128(20,24%) 3373(11,14%) 1917(6,33%) 2,19 1,27 Side 7 av 10

8 Hvor ofte har dette hendt med deg i dette skoleåret? kke i det hele En sjelden gang Noen truet meg (83,73%) 50280(12,84%) 6182(1,58%) 2940(0,75%) 4274(1,09%) 4,77 0,62 Trygt miljø (3.4) Andre Vet ikke Hvem gjorde 5410(41,38%) 3313(25,34%) 831(6,36%) 1406(10,75%) 819(6,26%) 1294(9,90%) 2,06 1,28 Hvor skjedde/skjer Ute På nternett/ mobilen Andre steder 2026(15,59%) 1600(12,31%) 1045(8,04%) 708(5,45%) 4473(34,42%) 877(6,75%) 2265(17,43%) 4,21 2,03 vet hva som har skjedd med meg Nei, Er usikker Gjorde hjalp deg? 4410(34,11%) 3091(23,91%) 2680(20,73%) 1587(12,27%) 1161(8,98%) 2,38 1,30 Hvor ofte har dette hendt med deg i dette skoleåret? Noen slo, dyttet, sparket eller holdt meg fast så jeg ble redd kke i det hele En sjelden gang (86,25%) 41010(10,47%) 5796(1,48%) 2881(0,74%) 4180(1,07%) 4,80 0,60 Trygt miljø (3.5) Andre Vet ikke Hvem gjorde 6037(47,92%) 3258(25,86%) 586(4,65%) 1186(9,41%) 649(5,15%) 881(6,99%) 1,90 1,21 Hvor skjedde/skjer Ute Andre steder 1468(11,70%) 2156(17,18%) 1060(8,45%) 702(5,59%) 5381(42,88%) 1783(14,21%) 4,08 1,88 Side 8 av 10

9 Gjorde hjalp deg? vet hva som har skjedd med meg Nei, Er usikker 3774(30,21%) 2870(22,97%) 2695(21,57%) 1904(15,24%) 1249(10,00%) 2,52 1,33 Hvor ofte har dette hendt med deg i dette skoleåret? Noen kommenterte utseendet mitt negativt på en måte jeg ikke likte. kke i det hele En sjelden gang (66,42%) (25,65%) 16025(4,10%) 6936(1,78%) 8030(2,06%) 4,53 0,83 Trygt miljø (3.6) Andre Vet ikke Hvem gjorde 16508(54,40%) 8747(28,82%) 999(3,29%) 1172(3,86%) 1302(4,29%) 1619(5,33%) 1,68 1,04 Hvor skjedde/skjer Ute På nternett/ mobilen Andre steder 7120(23,59%) 5547(18,38%) 930(3,08%) 1274(4,22%) 8894(29,47%) 1455(4,82%) 4959(16,43%) 3,78 2,19 vet hva som har skjedd med meg Nei, Er usikker Gjorde hjalp deg? 13623(45,46%) 6176(20,61%) 5614(18,73%) 2905(9,69%) 1648(5,50%) 2,09 1,23 Trygt miljø (4) Er du b mobbet de siste e? kke i det hele En sjelden gang (85,21%) 40444(10,28%) 7272(1,85%) 4297(1,09%) 6163(1,57%) 4,76 0,69 Har du b mobbet av kke i det hele En sjelden gang elever i gruppa/? (84,88%) 40857(10,76%) 6762(1,78%) 4279(1,13%) 5520(1,45%) 4,76 0,68 andre elever? (86,11%) 39231(10,44%) 6375(1,70%) 2860(0,76%) 3702(0,99%) 4,80 0,60 en eller flere lærere? (93,88%) 15122(4,08%) 2828(0,76%) 1365(0,37%) 3359(0,91%) 4,90 0,49 andre voksne? (96,50%) 7625(2,06%) 1678(0,45%) 786(0,21%) 2858(0,77%) 4,93 0,42 Side 9 av 10

10 Utdannings- og yrkesrådgivning Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt på ungdoms. Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt i videregående opplæring svært stor grad stor grad noen grad liten grad kke i det hele 21340(22,75%) 34962(37,27%) 23700(25,26%) 8986(9,58%) 4827(5,15%) 3,63 1, (20,76%) 23952(33,01%) 20552(28,33%) 8571(11,81%) 4418(6,09%) 3,51 1,13 Hvor fornøyd er du med den rådgivingen du fikk om valg av utdanning og yrke på ungdoms? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd kke særlig fornøyd 14220(23,66%) 17296(28,78%) 10543(17,54%) 8814(14,66%) 9232(15,36%) 3,31 1,38 Side 10 av 10

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Stavanger kommune (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) 08.12.2015 Elevundersøkinga Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trivst

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Møtereferat FAU Blussuvoll skole

Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtedato 04.02.2016 Referent S. Ellingsen Sted Personalrommet, Blussuvoll skole Godkjent Tilstede Deltaker Mailadresse Bente Skinderhaug benteski@yahoo.no X Sigrun Lande

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Vår 2018) Vår 2018 03.05.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Deltakelse

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn 1. 2. 3. 4. Kryss

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Vår 2017) Vår 2017 30.08.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst 2017 03.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen 2015 Innhold Informasjon til kontaktlærere:... 1 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Skippergata... 3 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Bekkegata... 4 Obligatoriske spørsmål i elevundersøkelsen 2015...

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole KFU område F Bolteløkka skole 06.05.2014 Agenda Siden sist Elevundersøkelsen 201 Oslostandard for skole-hjem samarbeid Evt. Elevundersøkelsen201 Utdanningsdirektoratets undersøkelse Nasjonalt er undersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2016 21.02.2017 Auglend skole (Vår 2017) Vår 2017 09.03.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren 2019.

Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren 2019. n utvalgte spørsmålsbolker. Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren. Trivsel Motivasjon Hjem-skole Barnet mitt trives på skolen Barnet mitt har medelever å være sammen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Trivsel Barnet mitt trives på skolen,6,6 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene,8 Rogaland - 9. trinn (Høst 2015) 4,7,7 Motivasjon Barnet mitt er interessert i

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Bakgrunn 8. trinn 9. trinn 10. trinn I alt I alt Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 36,1% 30,6% 33,3% 96,7% 118/122 Trivsel Helt enig Litt enig

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Temaene i Elevundersøkelsen Motivasjon, arbeidsforhold og læring Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Elever blir motiverte av å mestre. Ledelse av læringsaktiviteter innebærer å legge til

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Gudeberg barne- og ungdomsskole (Høst 2018) Høst 2018 14.01.2019 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 03.12.2014 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: Trivsel Barnet mitt trives på skolen 4,7 Barnet

Detaljer

Foreldreundersøkelsen. Bakgrunn. 1, trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vgi.

Foreldreundersøkelsen. Bakgrunn. 1, trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vgi. Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vgi Kryss av for hvilket års barnet går på: I - - 0 0 0 0 0 0 0 991 779 759 0 (Vår 2015) Nordre Modum ungdomsskole - - 0 0 0 0 0 0 0 54 48 49 0 - i (Vår

Detaljer

Heilt einig. Litt einig

Heilt einig. Litt einig Trivsel Korkje eller u u u Barnet mitt trivst på skolen Barnet mitt har medelevar å være saman med i friminutta https://elfu.udir.no/administrasjon/order/preview.aspx?acid=1003&sid=364&bid=124660&did=1933&roleid=57&ugid=861002&qid=0&aid=0&lid=1&demo

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sagene skole. Møtebok

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sagene skole. Møtebok Møtebok Møtegruppe: Driftstyret ved Tid og sted: Onsdag 8. mars 2017, kl. 1700 til 1900. Møterommet i 1. etasje, A-bygningen Tilstede: Hege Knarvik Sande (forel.), Kjetil Gjønnes (forel.) Camilla Johannessen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Vi har kun omtalt temaene i de obligatoriske spørsmålene og i de nye tilleggsspørsmålene i elevspørreskjemaet.

Vi har kun omtalt temaene i de obligatoriske spørsmålene og i de nye tilleggsspørsmålene i elevspørreskjemaet. Temaene i Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er revidert høsten 2013. I revisjonen har vi tatt utgangspunkt i regelverket og forskningen om elevenes læringsmiljø. Her finner dere mer informasjon om temaene

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53 RESULTATER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD I dette dokumentet presenteres utvalgte resultater fra videregående opplæring i Vestfold fra skoleåret 2013-2014. Resultatene som presenteres er kun et lite

Detaljer

standpunktkarakterer og klagerett Valgfag og vurdering Praktisk informasjon Berlin Klassemøter Oslo kommune Utdanningsetaten

standpunktkarakterer og klagerett Valgfag og vurdering Praktisk informasjon Berlin Klassemøter Oslo kommune Utdanningsetaten Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 9. trinn 26.03.2019 Læringsmiljø Elevundersøkelsen 2018 Ungdom og rus hva rører seg i bydelen? Mat og helse og kunst og håndverk Valgfag og vurdering Praktisk

Detaljer