Møtereferat FAU Blussuvoll skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat FAU Blussuvoll skole"

Transkript

1 Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtedato Referent S. Ellingsen Sted Personalrommet, Blussuvoll skole Godkjent Tilstede Deltaker Mailadresse Bente Skinderhaug X Sigrun Lande Sørensen X Inger Lise Stavehaug X Marthe Skolmli Reidun Værnes X Sigmund Ellingsen Tonje Benjaminsen X Ragnhild By X Merete Rishaug X Camilla Høgden X Sissel D Fjæran sisselfj@online.no X Lars Henrik Rygh lars-henrik.rygh@trondheim.kommune.no Saksliste: 1. Rektors innlegg. 2. Informasjon fra Brukerråd 3. Gjennomgang av referat 4. Temamøte i mars 5. Evt. ID REFERAT ANSVARLIG FRIST 54/14- Orientering fra rektor Det vil bli innført et nytt system for digital læringsplatform. Dette er GAFE (Google Apps for Education). Det vil bli gitt ut nye brukere på denne plattformen i løpet av et par måneder. Det vurderes å innføre mobilfri skole. Dette jobbes det med, og det vil eventuelt bli samme opplegg som ved Hoeggen skole. Avgjørelsen vil

2 Møtereferat FAU Blussuvoll skole ID REFERAT ANSVARLIG FRIST bli tatt i brukerrådet etter en grundig evaluering og høring blant alle skolens brukere inkludert elever, lærere, foreldre og ansatte. Rektor ved Hoeggen, Lars Kvendbø, kommer på Temamøte den 7. mars som omhandler dette. Økonomi: Det er en generell nedskjæring av økonomien. Dette skyldes i hovedsak at det blir færre 8.trinns elever til neste år. Dessverre betyr dette at noen lærere antakeligvis må gå. Det oppfordres til å ta etterutdanning. Dette betyr også en nedskjæring av driftsmidlene, som går til bøker, viskelær og materiell. Dette blir om lag for neste år. (om lag kr pr. elev.) Det blir begrensninger rundt læreres muligheter for å bli med skoleturer. Skolen kommer til å informere rundt dette i neste FAUmøte. Rektor gikk gjennom elevundersøkelsen. Denne ligger vedlagt. Det er gode resultater ved skolen. Resultater fra foreldreundersøkelsen ligger også vedlagt. 55/14-15 Informasjon av brukerråd. Det har ikke vært avholdt brukerrådsmøte siden sist. 56/14-15 Gjennomgang av forrige referat 57/14-15 Temamøte. Det er ingen kommentarer til forrige referat. Vi skifter tema til mobilbruk i skolen for temamøtet i mars. Rektor må holde en innledning og trekke inn noen som har erfaring med mobilfri skole. Det må vurderes om man skal dele tilhørerne i undergrupper eller om alt skal være i plenum. Det er naturlig at det er med elever til et slikt møte. Her er Lars Kvendbø kontaktet og Lars Henrik finner en innleder til. FAU kommer også til å ha et innlegg. Tonje spørres om dette. 9C og 9D kan selge kaffe og kaker til dette møtet. Tonje informerer alle trinnkontaktene for dette. Lars Henrik Tonje Dette gjelder temamøtet den 7.mars. 58/14-15 Trafikksikkerhet. Det er til dels en del dårlig brøyting langs skolene. Dette bør meldes som avvik til Trondheim Bydrift.

3 Møtereferat FAU Blussuvoll skole ID REFERAT ANSVARLIG FRIST Det er kommet en henvendelse fra Jan Myrseth om samarbeid om trafikksikkerhet. Sigmund henviser til rektor om dette. Det er satt i gang et arbeid om trafikksikkerhet ved naboskolene. Blussuvoll er selvsagt positiv til et slikt arbeid og vil bli med på dette ved en henvendelse. Neste møte er kl Trondheim den , Sigmund Ellingsen

4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert 8. trinn Høst trinn Høst trinn Høst Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen? Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt 8. trinn ,6 9. trinn ,5 10. trinn ,4 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 8. trinn ,8 9. trinn ,8 10. trinn ,7 T1 - Trivsel Trives svært godt Trives godt Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din? Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt 8. trinn ,5 9. trinn ,6 10. trinn ,4 Trives du i friminuttene/fritimene? 8. trinn ,7 9. trinn ,6 10. trinn ,5

5 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Hender det at du føler deg ensom på skolen? 8. trinn ,6 9. trinn ,3 10. trinn ,1 Motivasjon I alle eller de fleste Er du interessert i å lære på skolen? I mange I noen I svært få Ikke i noen 8. trinn ,1 9. trinn ,1 10. trinn ,1 Hvor godt liker du skolearbeidet? Svært godt Godt Nokså godt Ikke særlig godt Ikke i det hele tatt 8. trinn ,5 9. trinn ,4 10. trinn ,3 Jeg gleder meg til å gå på skolen Verken enig Litt uenig Helt uenig 8. trinn ,9 9. trinn ,7 10. trinn ,5 I alle eller de fleste I mange I noen I svært få Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)? Ikke i noen 8. trinn ,3 9. trinn trinn Verken enig Litt uenig Helt uenig

6 Når jeg arbeider med skole, fortsetter jeg å jobbe selv om det jeg skal lære er vanskelig. 8. trinn ,1 9. trinn trinn Hjem - skole Svært ofte eller alltid Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen Ofte Av og til Sjelden Aldri 8. trinn ,5 9. trinn ,2 10. trinn ,2 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme 8. trinn ,3 9. trinn ,1 10. trinn ,8 Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet 8. trinn ,4 9. trinn ,2 10. trinn ,2 Verken uenig eller enig Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen Litt uenig Helt uenig 8. trinn ,8 9. trinn ,8 10. trinn ,7 Støtte fra lærerne Alle De fleste Noen få Bare en Ingen Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 8. trinn ,3

7 9. trinn ,2 10. trinn Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? 8. trinn ,4 9. trinn ,3 10. trinn ,1 Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? 8. trinn ,4 9. trinn ,3 10. trinn ,1 Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne 8. trinn ,5 9. trinn ,2 10. trinn ,1 Verken uenig eller enig Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til Litt uenig Helt uenig 8. trinn ,5 9. trinn ,3 10. trinn ,2 Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære 8. trinn ,5 9. trinn ,3 10. trinn ,1 Arbeidsforhold og læring Det er god arbeidsro i timene. Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig 8. trinn ,7 9. trinn ,6 10. trinn ,3 I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet 8. trinn ,9 9. trinn ,8 10. trinn ,6 Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det. 8. trinn ,6

8 9. trinn ,5 10. trinn ,3 I alle eller de fleste Får du nok utfordringer på skolen? I mange I noen I svært få Ikke i noen 8. trinn ,3 9. trinn ,2 10. trinn ,1 I alle eller de fleste I mange I noen Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? I svært få Ikke i noen Har ikke lekser 8. trinn ,4 9. trinn ,3 10. trinn ,4 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? 8. trinn ,1 9. trinn trinn Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? 8. trinn ,9 9. trinn ,8 10. trinn ,8 Jeg synes det vi lærer på skolen er viktig Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig 8. trinn ,3 9. trinn ,1 10. trinn ,8 Det meste jeg lærer på skolen, vil jeg få nytte av senere i livet 8. trinn trinn ,6

9 10. trinn ,1 Samme hvilken jobb jeg får, vil det jeg lærer på skolen være nyttig 8. trinn ,1 9. trinn ,6 10. trinn ,2 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem 8. trinn ,9 9. trinn ,6 10. trinn ,5 Verken uenig eller enig Jeg synes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellige måter Litt uenig Helt uenig 8. trinn ,1 9. trinn trinn ,7 I alle eller de fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter (f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende) 8. trinn ,3 9. trinn ,3 10. trinn ,2 Vurdering og læring I alle eller de fleste I mange I noen I svært få Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike ene slik at du forstår dem? Ikke i noen 8. trinn ,1 9. trinn ,9 10. trinn ,8 Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes. 8. trinn ,1 9. trinn

10 10. trinn ,9 Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene i halvårsvurderingen i? 8. trinn ,3 9. trinn ,5 10. trinn ,5 Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 8. trinn ,8 9. trinn ,9 10. trinn ,8 Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i ene? 8. trinn ,4 9. trinn ,6 10. trinn ,5 Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i ene? 8. trinn ,5 9. trinn trinn I alle eller de fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? 8. trinn trinn ,9 10. trinn Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 8. trinn ,7 9. trinn ,8 10. trinn ,3 Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i et 8. trinn ,4 9. trinn ,3 10. trinn ,1 Medvirkning I svært stor I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det

11 grad hele tatt Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 8. trinn trinn trinn Svært ofte eller alltid Hører skolen på elevenes forslag? Ofte Av og til Sjelden Aldri 8. trinn ,8 9. trinn ,6 10. trinn ,4 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? 8. trinn ,6 9. trinn ,4 10. trinn ,5 I alle eller de fleste I mange I noen I svært få Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med ene? Ikke i noen 8. trinn ,2 9. trinn ,9 10. trinn ,1 Regler på skolen Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen? 8. trinn ,3 9. trinn ,3 10. trinn ,1 De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen 8. trinn ,5 9. trinn ,3 10. trinn

12 De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene. 8. trinn ,9 9. trinn ,6 10. trinn ,3 Trygt miljø Alle De fleste Noen få Bare en Ingen De voksne på skolen har klare forventninger om hvordan vi elever skal oppføre oss mot hverandre. 8. trinn ,6 9. trinn ,6 10. trinn ,3 Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe ubehagelig/ekkelt mot en elev? 8. trinn ,5 9. trinn ,4 10. trinn ,2 Verken uenig eller enig I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil. Litt uenig Helt uenig 8. trinn ,9 9. trinn ,8 10. trinn ,4 Hvis det er noe som plager meg, så kan jeg snakke med noen i klassen min 8. trinn ,1 9. trinn ,2 10. trinn ,2 Svært fornøyd Fornøyd Er du fornøyd med skolehelsetjenesten på skolen? Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd 8. trinn ,2 9. trinn ,7 10. trinn ,3 Trygt miljø (2.1)

13 Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Noen gjorde narr av eller ertet meg, slik at jeg ble lei meg Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 8. trinn ,5 9. trinn ,7 10. trinn ,5 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre 8. trinn trinn trinn Vet ikke I klasserommet Hvor skjedde/skjer det? På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen 8. trinn trinn trinn Andre steder Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye 8. trinn trinn trinn Trygt miljø (2.2) Hvor ofte har dette hendt Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken

14 med deg på skolen i dette skoleåret? Jeg ble holdt utenfor måneden 8. trinn ,7 9. trinn ,7 10. trinn ,6 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre 8. trinn trinn trinn Vet ikke I klasserommet Hvor skjedde/skjer det? På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen 8. trinn trinn trinn Andre steder Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye 8. trinn trinn trinn Trygt miljø (2.3) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken

15 skoleåret? Noen spredte løgner om meg 8. trinn ,6 9. trinn ,7 10. trinn ,6 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre 8. trinn trinn trinn Vet ikke I klasserommet Hvor skjedde/skjer det? På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen 8. trinn trinn trinn Andre steder Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye 8. trinn trinn trinn Trygt miljø (2.4) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken

16 Noen truet meg 8. trinn ,8 9. trinn ,9 10. trinn ,8 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre 8. trinn trinn trinn Vet ikke I klasserommet Hvor skjedde/skjer det? På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen 8. trinn trinn trinn Andre steder Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye 8. trinn trinn trinn Trygt miljø (2.5) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Noen slo, dyttet, sparket eller holdt meg fast så jeg ble redd Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 8. trinn ,9

17 9. trinn trinn ,9 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre 8. trinn trinn trinn Vet ikke I klasserommet Hvor skjedde/skjer det? På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute Andre steder 8. trinn trinn trinn Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye 8. trinn trinn trinn Trygt miljø (2.6) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Noen kommenterte utseendet mitt negativt på en måte jeg ikke likte. Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 8. trinn ,5 9. trinn ,6 10. trinn ,5

18 Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre 8. trinn trinn trinn Vet ikke I klasserommet Hvor skjedde/skjer det? På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen 8. trinn trinn trinn Andre steder Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye 8. trinn trinn trinn Trygt miljø (3) Ikke i det hele tatt En sjelden gang Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 8. trinn ,8 9. trinn ,9 10. trinn ,8 Har du blitt Ikke i det En sjelden 2 eller 3 Omtrent 1 Flere ganger

19 mobbet av hele tatt gang ganger i måneden elever i gruppa/klassen? gang i uken i uken 8. trinn ,8 9. trinn ,9 10. trinn ,8 andre elever på skolen? 8. trinn ,8 9. trinn ,9 10. trinn ,9 en eller flere lærere? 8. trinn ,9 9. trinn trinn ,9 andre voksne på skolen? 8. trinn ,9 9. trinn trinn ,9 Utdannings- og yrkesrådgivning I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt på ungdomsskolen. 8. trinn trinn ,3 10. trinn ,8 T12 - Lesing I alle eller de fleste I mange I noen På skolen lærer jeg hvordan jeg skal lese ulike tekster for å lære I svært få Ikke i noen 8. trinn ,1 9. trinn ,8 10. trinn ,7 På skolen lærer jeg hvordan jeg skal arbeide med teksten før jeg leser den 8. trinn ,1 9. trinn ,7 10. trinn ,5

20 Jeg lærer hvordan jeg kan arbeide med en tekst for å forstå den 8. trinn ,1 9. trinn ,8 10. trinn ,6 Jeg lærer hvordan vi kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem 8. trinn ,2 9. trinn ,9 10. trinn ,6

21 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blussuvoll skole (Høst 2013) Høst Blussuvoll skole (Høst 2014) Høst Blussuvoll skole (Høst 2015) Høst Elevundersøkelsen Indekser Blussuvoll skole (Høst 2013) Blussuvoll skole (Høst 2014) Blussuvoll skole (Høst 2015) Trivsel 4,2 4,4 4,5 Støtte fra lærer 3,9 4,2 4,2 Støtte hjemmefra 4 4,2 4,2 Vurdering for læring 3,2 3,4 3,4 Læringskultur 3,4 3,9 3,9 Mestring 4 4,1 4,1 Motivasjon 3,6 3,8 3,7 Elevdemokrati og medvirkning 3,2 3,5 3,5 Felles regler 3,8 4 4 Mobbing på skolen 4,7 4,8 4,8 Fysisk læringsmiljø - 3,5 - Utdanning og yrkesveiledning (ungdomsskolen) 3,4 3,6 3,5 Praktisk opplæring 3 3,2 3,3 Variert opplæring 3,3 3,9 3,9 Relevant opplæring 3,4 3,8 3,7 Innsats 4 4 4,1

22 Elevundersøkelsen Indekser Høst trinn 9. trinn 10. trinn Trivsel 4,6 4,5 4,4 Støtte fra lærer 4,4 4,3 4,1 Støtte hjemmefra 4,4 4,2 4,1 Vurdering for læring 3,5 3,4 3,3 Læringskultur 4,1 4 3,7 Mestring 4,1 4 4,1 Motivasjon 3,8 3,7 3,6 Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,5 3,5 Felles regler 4,3 4,1 3,8 Mobbing på skolen 4,8 4,9 4,8 Utdanning og yrkesveiledning (ungdomsskolen) - 3,3 3,8 Praktisk opplæring 3,3 3,3 3,2 Variert opplæring 4,1 4 3,7 Relevant opplæring 4,1 3,8 3,3 Innsats 4,2 4 4

23 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 Høst Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vg Trivsel Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke Barnet mitt trives på skolen ,6 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene ,8

24 Motivasjon Barnet mitt er interessert i å lære på skolen Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke ,5 Barnet mitt liker skolearbeidet ,9 Barnet mitt gleder seg til å gå på skolen Barnet mitt fortsetter å jobbe selv om det som skal læres, er vanskelig , Barnet mitt bruker tilstrekkelig tid på hjemmeleksene Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke Ikke aktuelt ,5 Hjem - Skole Verken enig Litt uenig Helt uenig Jeg viser interesse for det barnet mitt gjør på skolen ,7

25 Barnet mitt får hjelp til leksene hjemme Verken enig Litt uenig Helt uenig Ikke aktuelt ,5 Verken enig Litt uenig Helt uenig Jeg oppmuntrer barnet mitt i skolearbeidet ,8 Jeg forventer at barnet mitt gjør sitt beste på skolen ,8 Jeg synes det er viktig at barnet mitt gjør det godt på skolen Jeg får veiledning av skolen om hvordan jeg kan hjelpe barnet mitt med skolearbeidet , Jeg får veiledning av skolen om hvordan jeg bør følge opp lekser i de ulike ene Verken enig Litt uenig Helt uenig Ikke aktuelt ,7 Støtte fra lærerne

26 Jeg har inntrykk av at lærerne bryr seg om barnet mitt Jeg har inntrykk av at lærerne har positive forventninger til mitt barns læring og utvikling Jeg har inntrykk av at lærerne behandler barnet mitt med respekt Jeg har inntrykk av at barnet mitt spør læreren om hjelp hvis det er noe han/hun ikke får til Jeg har inntrykk av at lærerne hjelper barnet mitt slik at han/hun forstår det som skal læres Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke , , , , ,2 Arbeidsforhold og læring Jeg har inntrykk av at det er god arbeidsro i timene Jeg har inntrykk av at i klassen til barnet mitt synes de det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet Jeg har inntrykk av at i klassen til barnet mitt vet elevene at det er greit å gjøre feil, fordi de kan lære av det Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke , , Jeg har inntrykk av at barnet mitt får ,3

27 nok lige utfordringer på skolen Jeg har inntrykk av at barnet mitt får oppgaver på skolen som han/hun klarer å løse på egen hånd Jeg har inntrykk av at lærerne gjennomgår og forklarer nytt stoff, slik at barnet mitt forstår innholdet , ,1 Barnet mitt får lekser som han/hun greier å gjøre på egen hånd Jeg har inntrykk av at lærerne sjekker at leksene er gjort. Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke Ikke aktuelt , ,9 Det mitt barn lærer på skolen, er viktig Jeg har inntrykk av at det barnet mitt lærer på skolen, vil være nyttig for han/henne senere i livet Jeg har inntrykk av at barnet mitt forstår hvorfor de jobber med ulike tema og oppgaver på skolen Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke , , ,1

28 Jeg har inntrykk av at barnet mitt får arbeide med det de skal lære på ulike måter Jeg har inntrykk av at skolen legger til rette for at barnet mitt får bruke praktiske arbeidsmåter (for eksempel å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende) , Vurdering for læring Jeg har inntrykk av at barnet mitt forstår hva som er målene i de ulike ene Jeg har inntrykk av at barnet mitt vet hva det legges vekt på, når skolearbeidet hans/hennes vurderes Jeg har inntrykk av at barnet mitt vet hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene ved halvårsvurdering i Jeg har inntrykk av at barnet mitt får tilbakemeldinger om hva som er bra med arbeidet han/hun gjør Jeg har inntrykk av at barnet mitt får tilbakemeldinger om hva han/hun bør gjøre for å bli bedre i ene I alle eller de fleste I mange I noen I svært få Ikke i noen Vet ikke , , Jeg har inntrykk av at barnet mitt får ,3

29 være med på å foreslå hva det skal legges vekt på, når skolearbeidet skal vurderes Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å vurdere sitt eget skolearbeid Jeg har inntrykk av at barnet mitt får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan han/hun utvikler seg i et , ,7 Regler på skolen Jeg har inntrykk av at barnet mitt vet hvilke regler som gjelder på skolen Jeg har inntrykk av at de ansatte sørger for at elevene følger reglene på skolen Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen reagerer på samme måte, hvis elevene bryter reglene I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke , , ,2 Trygt miljø Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke

30 Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen har klare forventninger til hvordan elevene skal oppføre seg mot hverandre Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen reagerer når noen sier eller gjør noe ubehagelig mot en elev Jeg har inntrykk av at barnet mitt kan gjøre feil, uten å bli gjort narr av i klassen Jeg har inntrykk av at barnet mitt har noen voksne på skolen å prate med hvis han/hun har behov for det , , , ,5 Er du fornøyd med skolehelsetjenesten? Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Vet ikke ,8 Mobbing på skolen Skolen håndterer mobbing av elever på en god måte Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke ,1

31 Utdannings- og yrkedsrådgivning Mitt barn har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke så langt på ungdomstrinnet I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke ,7 Lesing Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun skal lese ulike tekster for å lære Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun skal arbeide med teksten før den leses Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun kan arbeide med en tekst for å forstå den Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke , , , ,6

32 Digitale ferdigheter Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer å være kritisk til informasjon han/hun finner på Internett Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer å tenke over hvordan han/hun bruker informasjon fra Internett Jeg har inntrykk av at barnet mitt bruker digitale verktøy for å lære (digitale verktøy er for eksempel datamaskin, nettbrett og interaktiv tavle) I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke , , ,1 Muntlige ferdigheter Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer å uttrykke seg muntlig på flere måter (for eksempel ved å gi tilbakemeldinger, delta i rollespill og holde presentasjoner) I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke ,1 Jeg har inntrykk av at barnet mitt ,8

33 lærer å bruke argumenter i en diskusjon Jeg har inntrykk av at barnet mitt lærer hvordan han/hun skal bruke fakta i en diskusjon Jeg har inntrykk av at barnet mitt øver på å bruke begreper i samtaler , ,3 Informasjon fra skolen Aldri Én gang per skoleår To ganger per skoleår Tre ganger per skoleår Flere enn tre ganger per skoleår Jeg får invitasjon til foreldremøter ,3 Vet ikke Jeg er fornøyd med innholdet på foreldremøtene Jeg er fornøyd med skolens informasjon om den lige utviklingen til barnet mitt Jeg er fornøyd med skolens informasjon om den sosiale utviklingen til barnet mitt Jeg finner den informasjonen jeg trenger på skolens hjemmeside eller Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke , , , ,8

34 på skolens digitale læringsplattform Dialog og medvirkning Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god. Lærerne viser interesse for mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling Lærerne følger opp mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling Jeg blir tatt imot på en god måte når jeg kontakter skolen Jeg kan raskt få til et møte med kontaktlæreren hvis jeg har behov for det Jeg kan raskt få til et møte med skolens ledelse hvis jeg har behov for det Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke , , , , , ,5 Kjennskap og forventninger Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke

35 Skolen har gjort meg kjent med mine rettigheter og plikter som forelder ut fra lovverket for skolen Skolen har gjort meg kjent med hva tilpasset opplæring vil si for barnet mitt Skolen har gjort meg kjent med hvordan jeg kan fremme klager, og forklart saksgangen i klagesaker Jeg er kjent med hvilke forventninger skolen har til meg når det gjelder samarbeid med skolen Som forelder kan jeg gi tilbakemelding til lærerne og skolen uten frykt for at det skal gå ut over mitt barn , , , , ,5 Utviklingssamtalene Jeg er informert om hva som kan tas opp på utviklingssamtalene om barnet mitt Utviklingssamtalene har preg av samtale mellom kontaktlæreren og meg som forelder Jeg og barnet mitt blir enige med kontaktlæreren om hvordan barnet mitt skal følges opp, når det gjelder læring og utvikling Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke , ,3

36 Lærerne følger opp avtaler og beslutninger fra utviklingssamtalene Jeg følger opp avtaler og beslutninger fra utviklingssamtalene Jeg ønsker flere eller lengre utviklingssamtaler med kontaktlæreren Jeg har problemer med å møte på utviklingssamtaler på dagtid , , ,7 Læring og utvikling Barnet mitt får opplæring i tråd med egne evner og forutsetninger i alle Barnet mitt viser en positiv lig utvikling på skolen Hvis skolen oppdager at barnet mitt har svak lig utvikling, får barnet mitt raskt ekstra støtte for å komme videre Verken enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke , ,4

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Stavanger kommune (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn 1. 2. 3. 4. Kryss

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Vår 2017) Vår 2017 30.08.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Vår 2018) Vår 2018 03.05.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Deltakelse

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Bakgrunn 8. trinn 9. trinn 10. trinn I alt I alt Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 36,1% 30,6% 33,3% 96,7% 118/122 Trivsel Helt enig Litt enig

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren 2019.

Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren 2019. n utvalgte spørsmålsbolker. Spørsmålsbolker markert i blått er de som er utvalgt til undersøkelsen våren. Trivsel Motivasjon Hjem-skole Barnet mitt trives på skolen Barnet mitt har medelever å være sammen

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 03.12.2014 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: Trivsel Barnet mitt trives på skolen 4,7 Barnet

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2016 21.02.2017 Auglend skole (Vår 2017) Vår 2017 09.03.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst 2017 03.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Foreldreundersøkelsen. Bakgrunn. 1, trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vgi.

Foreldreundersøkelsen. Bakgrunn. 1, trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vgi. Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vgi Kryss av for hvilket års barnet går på: I - - 0 0 0 0 0 0 0 991 779 759 0 (Vår 2015) Nordre Modum ungdomsskole - - 0 0 0 0 0 0 0 54 48 49 0 - i (Vår

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Trivsel Barnet mitt trives på skolen,6,6 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene,8 Rogaland - 9. trinn (Høst 2015) 4,7,7 Motivasjon Barnet mitt er interessert i

Detaljer

Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen 2015 Innhold Informasjon til kontaktlærere:... 1 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Skippergata... 3 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Bekkegata... 4 Obligatoriske spørsmål i elevundersøkelsen 2015...

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) 08.12.2015 Elevundersøkinga Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trivst

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole KFU område F Bolteløkka skole 06.05.2014 Agenda Siden sist Elevundersøkelsen 201 Oslostandard for skole-hjem samarbeid Evt. Elevundersøkelsen201 Utdanningsdirektoratets undersøkelse Nasjonalt er undersøkelsen

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Gudeberg barne- og ungdomsskole (Høst 2018) Høst 2018 14.01.2019 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Heilt einig. Litt einig

Heilt einig. Litt einig Trivsel Korkje eller u u u Barnet mitt trivst på skolen Barnet mitt har medelevar å være saman med i friminutta https://elfu.udir.no/administrasjon/order/preview.aspx?acid=1003&sid=364&bid=124660&did=1933&roleid=57&ugid=861002&qid=0&aid=0&lid=1&demo

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sagene skole. Møtebok

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sagene skole. Møtebok Møtebok Møtegruppe: Driftstyret ved Tid og sted: Onsdag 8. mars 2017, kl. 1700 til 1900. Møterommet i 1. etasje, A-bygningen Tilstede: Hege Knarvik Sande (forel.), Kjetil Gjønnes (forel.) Camilla Johannessen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

standpunktkarakterer og klagerett Valgfag og vurdering Praktisk informasjon Berlin Klassemøter Oslo kommune Utdanningsetaten

standpunktkarakterer og klagerett Valgfag og vurdering Praktisk informasjon Berlin Klassemøter Oslo kommune Utdanningsetaten Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 9. trinn 26.03.2019 Læringsmiljø Elevundersøkelsen 2018 Ungdom og rus hva rører seg i bydelen? Mat og helse og kunst og håndverk Valgfag og vurdering Praktisk

Detaljer

Hjelpespørsmål for FAU

Hjelpespørsmål for FAU Hjelpespørsmål for FAU Til kvalitetsoppfølgingsmøtet i 2017 skal skolen velge ett av punktene under. Elevråd, FAU og skolen skal alle presentere et vurderingskryss på dette punktet, med utgangspunkt i

Detaljer

Vi informerer skolen om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen]

Vi informerer skolen om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen] 1/12: Hvilket årstrinn går barnet på? 8. trinn 62 39% 9. trinn 58 37% 10. trinn 37 24% Skolen informerer oss om barnets utvikling [2/12: Informasjon til og fra skolen] Vet ikke/kjenner ikke til 2 1% Helt

Detaljer

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016 Foreldreundersøkelsen 2015. Smeaheia 5. januar 2016 Deltakelse: 47 % av foreldrene har svart på foreldreundersøkelsen. I fjor svarte 56 %. Trivsel: Foreldrene på Smeaheia oppgir at deres barn trives godt

Detaljer