Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn"

Transkript

1 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår , Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår , Kragerø videregående skole - Vår 2007 Vår , Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Er du gutt eller jente? Kragerø videregående skole - Vår ,25 43,75 Kragerø videregående skole - Vår ,21 53,79 Kragerø videregående skole - Vår ,59 47,41 Trivsel Trives svært godt Gutt Trives godt Trives litt Jente Trives ikke noe særlig Trives ikke i det Trives du godt på skolen? Kragerø videregående skole - Vår ,57 57,34 6, Kragerø videregående skole - Vår ,59 55,64 9,77 0,00 0,00 Kragerø videregående skole - Vår ,97 38,79 14, Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din? Kragerø videregående skole - Vår ,62 45,86 3,76 3,76 0,00 Kragerø videregående skole - Vår ,27 40, ,00 Kragerø videregående skole - Vår ,25 35,71 5, Trives du i friminuttene/fritimene? Kragerø videregående skole - Vår ,38 40,60 4, Kragerø videregående skole - Vår ,83 34,35-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,61 30, ,00 fleste I mange I noen Trives du sammen med lærerne dine? Kragerø videregående skole - Vår ,97 36,36 34, Kragerø videregående skole - Vår ,91 43,94 33,33 6,82 0,00 Kragerø videregående skole - Vår ,14 38,79 29, Seks eller flere Fire-fem To-tre En Ingen Hvor mange gode venner har du på skolen? Kragerø videregående skole - Vår ,65 19, ,00 Kragerø videregående skole - Vår ,71 9, ,00 Kragerø videregående skole - Vår ,10 24,14 5, Side 1 av 12

2 Motivasjon fleste I mange I noen Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)? Kragerø videregående skole - Vår ,01 43,66 26, Kragerø videregående skole - Vår ,56 34,59 30, Kragerø videregående skole - Vår ,52 38,79 25,00 17,24 3,45 Er du interessert i å lære på skolen? Kragerø videregående skole - Vår ,45 36,36 14, Kragerø videregående skole - Vår ,59 41,35 18,80 2,26 0,00 Kragerø videregående skole - Vår ,00 33,04 18, Gjør du leksene dine? Kragerø videregående skole - Vår ,67 32,17 21,68 9,09 8,39 Kragerø videregående skole - Vår ,83 24,81 27,82 9,77 3,76 Kragerø videregående skole - Vår ,81 16,67 28,95 24,56 7,02 Får du nok utfordringer på skolen? Kragerø videregående skole - Vår ,51 44,37 16, Kragerø videregående skole - Vår ,12 38,64 19, Kragerø videregående skole - Vår ,09 38,94 24, godt Godt Nokså godt Ikke særlig godt Hvor godt liker du skolearbeidet? Kragerø videregående skole - Vår ,63 44,37 31,69 13,38 4,93 Kragerø videregående skole - Vår ,78 41,86 15,50 - Kragerø videregående skole - Vår ,30 31,30 30,43 23,48 3,48 Motivasjon (2) fleste I mange I noen Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med ene? Kragerø videregående skole - Vår ,39 36,36 41,96 10,49 2,80 Kragerø videregående skole - Vår ,06 45,86 19,55 - Kragerø videregående skole - Vår ,65 28,95 36,84 21,93 2,63 lette Litt lette Verken lette eller vanskelige Litt vanskelige vanskelige Hvordan er oppgavene du får på skolen? Kragerø videregående skole - Vår ,00 8,39 41,96 46,15 3,50 Kragerø videregående skole - Vår ,77 49,62 33,83 - Kragerø videregående skole - Vår ,65 7,08 48,67 37,17 4,42 Side 2 av 12

3 Læring Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsmåter? 1 gang i halvåret Sjeldnere Tavleundervisning/læreren snakker Kragerø videregående skole - Vår ,89 8, Kragerø videregående skole - Vår ,48-0,00-0,00 Kragerø videregående skole - Vår ,52 5,17-0,00 - Samtale/diskusjon mellom lærer og elevene Kragerø videregående skole - Vår ,28 35,42 18,06 3,47 2,78 Kragerø videregående skole - Vår ,64 28,79 17,42 10,61 4,55 Kragerø videregående skole - Vår ,60 28,07 18,42 5,26 9,65 Elevene jobber alene Kragerø videregående skole - Vår ,58 25,69 4, Kragerø videregående skole - Vår ,92 22, ,76 Kragerø videregående skole - Vår ,91 18, ,48 To og to elever jobber sammen Kragerø videregående skole - Vår ,85 31,47 12,59 2,10 0,00 Kragerø videregående skole - Vår ,12 28,03 8, Kragerø videregående skole - Vår ,61 26,09 6, Gruppearbeid (ikke prosjektarbeid) Kragerø videregående skole - Vår ,00 32,64 29,86 9,72 2,78 Kragerø videregående skole - Vår ,85 37,69 24,62 9,23 4,62 Kragerø videregående skole - Vår ,26 32,17 33,91 11,30 4,35 Prosjektarbeid Kragerø videregående skole - Vår ,11 20,83 33,33 25,00 9,72 Kragerø videregående skole - Vår ,88 15,91 39,39 25,76 6,06 Kragerø videregående skole - Vår ,34 7,76 39,66 23,28 18,97 Praktisk arbeid med ene (forsøk, verksted, søm, matlaging osv.) Kragerø videregående skole - Vår ,92 22,22 20,14 18,75 15,97 Kragerø videregående skole - Vår ,32 22,14 34,35 16,03 9,16 Kragerø videregående skole - Vår ,43 12,17 35,65 7,83 13,91 Side 3 av 12

4 Hvor fornøyd er du med måten dere arbeider på i de følgende ene? fornøyd Fornøyd Verken fornøyd Misfornøy eller d misfornøyd misfornøyd Har ikke et Engelsk Kragerø videregående skole - Vår ,48 26,57 18,88 16,78 13,29 6,99 Kragerø videregående skole - Vår ,91 21,21 26,52 18,18 14,39 3,79 Kragerø videregående skole - Vår ,39 31,30 19,13 15,65 12,17 4,35 Kroppsøving Kragerø videregående skole - Vår ,51 44,37 15,49 2, Kragerø videregående skole - Vår ,12 41,67 10,61 6, Kragerø videregående skole - Vår ,30 38,26 14,78 7,83 2,61 5,22 Norsk hovedmål skriftlig Kragerø videregående skole - Vår ,48 43,36 18,88 6,99 6,99 6,29 Kragerø videregående skole - Vår ,52 31,06 24,24 7,58 4,55 6,06 Kragerø videregående skole - Vår ,30 27,83 28,70 18,26 9,57 4,35 Matematikk Kragerø videregående skole - Vår ,08 31,47 24,48 11,19 9,79 6,99 Kragerø videregående skole - Vår ,03 25,56 26,32 16,54 12,78 6,77 Kragerø videregående skole - Vår ,68 29,82 21,93 8,77 12,28 3,51 Samfunns Kragerø videregående skole - Vår ,29 14,29 7,86 2,14 0,00 66,43 Kragerø videregående skole - Vår ,24 11,81 11, ,63 Kragerø videregående skole - Vår ,19 15,04 12,39 4,42 6,19 55,75 Natur Kragerø videregående skole - Vår ,28 37,06 24,48 9,79 2,80 5,59 Kragerø videregående skole - Vår ,61 31,82 31,82 12,12 6,06 7,58 Kragerø videregående skole - Vår ,13 39,13 20,87 9,57 6,96 4,35 Læring (2) Flere 1 gang i 1-3 ganger i 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Har ikke PC/data på skolen Hvor ofte bruker du PC/data til arbeid på skolen? Kragerø videregående skole - Vår ,06 38,46 11,89-3,50 - Kragerø videregående skole - Vår ,59 43,61 12,78 3, Kragerø videregående skole - Vår ,97 43,97 24,14-6,90 - Flere 1 gang i 1-3 ganger i 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Har ikke PC/data hjemme Hvor ofte bruker du PC/data til skolearbeid hjemme? Kragerø videregående skole - Vår ,66 27,97 16,08-7,69 - Kragerø videregående skole - Vår ,36 24,24 22,73 9,09 5,30 2,27 Kragerø videregående skole - Vår ,55 16,38 25,86 10,34 18,97 6,90 fleste I mange I noen Bruker du skriftlige planer (ukeplan, periodeplan, årsplan) i arbeidet med ene? Kragerø videregående skole - Vår ,86 20,57 24,82 18,44 16,31 Kragerø videregående skole - Vår ,54 17,32 26,77 25,20 14,17 Kragerø videregående skole - Vår ,79 12,93 25,86 25,00 22,41 Vet du hva du skal lære i de ulike ene? Kragerø videregående skole - Vår ,28 36,88 28,37 11,35 2,13 Kragerø videregående skole - Vår ,28 44,19 22,48 12,40 4,65 Kragerø videregående skole - Vår ,35 31,30 26,09 12,17 6,09 Side 4 av 12

5 Vurdering og veiledning fleste I mange I noen Får du være med på å bestemme hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? Kragerø videregående skole - Vår ,04 18,71 34,53 30,94 10,79 Kragerø videregående skole - Vår ,76 12,03 40,60 29,32 14,29 Kragerø videregående skole - Vår ,89 13,16 25,44 23,68 29,82 Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene? Kragerø videregående skole - Vår ,44 37,96 30,66 7,30 3,65 Kragerø videregående skole - Vår ,19 28,13 39, Kragerø videregående skole - Vår ,21 25,89 30,36 16,07 4,46 I alle eller de fleste I mange I noen Ikke i noen Vet ikke hva kompetans emål betyr Vet du hva som kreves for å oppnå de ulike kompetansemålene? (Kompetansemålene står i læreplanen) Kragerø videregående skole - Vår ,07 33,81 31,65 14,39 4,32 5,76 Kragerø videregående skole - Vår ,85 26,52 37,12 15,15 5,30 6,06 Kragerø videregående skole - Vår ,04 24,35 26,96 16,52 6,96 12,17 I alle eller de fleste I mange I noen Ikke i noen Vet ikke I hvor mange er du med på å sette dine egne læringsmål? Kragerø videregående skole - Vår ,86 15,00 24,29 29,29 15,71 12,86 Kragerø videregående skole - Vår ,01 7,52 37,59 29,32 14,29 8,27 Kragerø videregående skole - Vår ,22 13,91 24,35 20,87 17,39 18,26 fleste I mange I noen Spør lærerne hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid? Kragerø videregående skole - Vår ,11 18,31 33,10 25,35 21,13 Kragerø videregående skole - Vår ,51 12,78 27,82 36,09 18,80 Kragerø videregående skole - Vår ,14 15,79 26,32 26,32 25,44 Vurdering og veiledning (2) fleste I mange I noen Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i ene? Kragerø videregående skole - Vår ,29 33,57 31,47 16,78 4,90 Kragerø videregående skole - Vår ,03 24,81 37,59 22,56 3,01 Kragerø videregående skole - Vår ,97 21,55 31,03 20,69 7,76 1 gang i halvåret Sjeldnere Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i ene? Kragerø videregående skole - Vår ,09 25,53 36,88 17,02 13,48 Kragerø videregående skole - Vår ,51 18,05 36,09 23,31 18,05 Kragerø videregående skole - Vår ,76 19,83 25,86 28,45 18,10 fleste I mange I noen Gjør tilbakemeldingene du får underveis i undervisningen/opplæringen at du blir bedre i ene? Kragerø videregående skole - Vår ,64 24,82 44,68 14,18 5,67 Kragerø videregående skole - Vår ,33 25,00 37,12 26,52 3,03 Kragerø videregående skole - Vår ,66 17,24 43,97 15,52 8,62 Side 5 av 12

6 Hvor ofte vurderes arbeidet ditt ved hjelp av... 1 gang i halvåret Sjeldnere skriftlige prøver? Kragerø videregående skole - Vår ,06 35,46 40,43 7,09 4,96 Kragerø videregående skole - Vår ,92 38,17 36,64 12,98 2,29 Kragerø videregående skole - Vår ,76 31,03 44,83 12,93 3,45 muntlig presentasjon? Kragerø videregående skole - Vår ,14 17,86 46,43 25,00 8,57 Kragerø videregående skole - Vår ,33 14,39 45,45 21,97 9,85 Kragerø videregående skole - Vår ,90 14,66 38,79 26,72 12,93 leksehøring? Kragerø videregående skole - Vår ,22 29,08 21,99 17,02 22,70 Kragerø videregående skole - Vår ,11 29,01 34,35 12,21 18,32 Kragerø videregående skole - Vår ,24 27,59 26,72 12,93 15,52 innlevering av hjemmearbeid (skriftlig lekse)? Kragerø videregående skole - Vår ,97 33,80 35,92 7,04 11,27 Kragerø videregående skole - Vår ,82 25,00 53,03 6,82 8,33 Kragerø videregående skole - Vår ,52 31,90 32,76 12,07 7,76 mapper? Kragerø videregående skole - Vår ,29 26,43 35,71 Kragerø videregående skole - Vår ,79 9,09 30,30 22,73 34,09 Kragerø videregående skole - Vår ,31 13,79 30,17 25,00 26,72 praktiske oppgaver? Kragerø videregående skole - Vår ,40 14,89 25,53 19,86 16,31 Kragerø videregående skole - Vår ,52 21,05 45,86 14,29 11,28 Kragerø videregående skole - Vår ,21 18,97 30,17 16,38 23,28 Vurdering og veiledning (3) Hvilke karakterer fikk du i følgende ved siste karakteroppgjør (jul eller sommer)? Har ikke et Engelsk Kragerø videregående skole - Vår ,20 28,87 32,39 13,38 3,52 5,63 Kragerø videregående skole - Vår ,13 32,84 28,36 8, Kragerø videregående skole - Vår ,10 26,72 33,62 16,38 2,59 2,59 Kroppsøving Kragerø videregående skole - Vår ,82 29,58 12,68-2,11 - Kragerø videregående skole - Vår ,89 28,57 10, ,51 Kragerø videregående skole - Vår ,62 47,41 9,48 2,59 4,31 2,59 Norsk hovedmål skriftlig Kragerø videregående skole - Vår ,27 45,77 32, ,93 Kragerø videregående skole - Vår ,91 50,00 22,39 2,24 0,00 7,46 Kragerø videregående skole - Vår ,21 30,17 45,69 7, Matematikk Kragerø videregående skole - Vår ,90 24,65 23,24 22,54 5,63 7,04 Kragerø videregående skole - Vår ,67 26,12 23,13 23,13 4,48 7,46 Kragerø videregående skole - Vår ,39 21,74 32,17 18,26 7,83 2,61 Samfunns Kragerø videregående skole - Vår ,91 7,91 5, ,54 Kragerø videregående skole - Vår ,03 9,16 3,05 0,00 0,00 71,76 Kragerø videregående skole - Vår ,11 13,51 9, ,96 Natur Kragerø videregående skole - Vår ,29 30,00 26,43 15,71 2,86 5,71 Kragerø videregående skole - Vår ,10 24,63 21,64 13,43 3,73 7,46 Kragerø videregående skole - Vår ,18 16,67 34,21 17,54 7,02 4,39 Side 6 av 12

7 Fire eller flere Tre To Én Ingen Hvor mange utviklingssamtaler/elevsamtaler har du hatt med din kontaktlærer dette skoleåret? Kragerø videregående skole - Vår ,96 9,93 63,12 17,02 4,96 Kragerø videregående skole - Vår ,72 11,94 52,99 23,88 4,48 Kragerø videregående skole - Vår ,96 9,73 46,90 30,97 4,42 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Har ikke hatt slike samtaler Synes du at slike samtaler med læreren er nyttig? Kragerø videregående skole - Vår ,20 31,69 26,06 14,08 9,15 2,82 Kragerø videregående skole - Vår ,61 22,73 37,88 23,48 5,30 0,00 Kragerø videregående skole - Vår ,65 29,57 26,09 15,65 10,43 2,61 Vurdering og veiledning (4) Får du støtte og hjelp i ene når du trenger det... fleste I mange I noen fra læreren? Kragerø videregående skole - Vår ,06 35,92 26, Kragerø videregående skole - Vår ,05 37,59 30, Kragerø videregående skole - Vår ,34 31,90 17,24 12,93 2,59 fra elever i gruppa/klassen? Kragerø videregående skole - Vår ,78 37,76 25,17 10,49 2,80 Kragerø videregående skole - Vår ,56 43,61 24,06 6,77 3,01 Kragerø videregående skole - Vår ,55 38,79 22,41 11,21 6,03 hjemmefra? Kragerø videregående skole - Vår ,77 20,98 21,68 13,99 12,59 Kragerø videregående skole - Vår ,05 24,06 24,81 20,30 9,77 Kragerø videregående skole - Vår ,72 18,10 23,28 15,52 16,38 fra organisert leksehjelp? Kragerø videregående skole - Vår ,17 8,70 6,52 10,14 72,46 Kragerø videregående skole - Vår ,51 6,02 10,53 9,77 69,17 Kragerø videregående skole - Vår ,14 7,02 9,65 8,77 68,42 fleste I mange I noen I hvor mange synes du at undervisningen/opplæringen er tilpasset ditt nivå? Kragerø videregående skole - Vår ,99 33,57 39,16 11,19 2,10 Kragerø videregående skole - Vår ,79 35,34 38,35 8,27 2,26 Kragerø videregående skole - Vår ,10 23,28 43,10 12,93 2,59 fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Misfornøyd misfornøyd I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen fra ungdomsskolen i forhold til å velge type videregående opplæring som passer for deg? Kragerø videregående skole - Vår ,06 40,43 25,53 12,06 9,93 Kragerø videregående skole - Vår ,05 33,08 29,32 11,28 8,27 Kragerø videregående skole - Vår ,21 33,62 31,90 13,79 9,48 I hvilken grad er du fornøyd med informasjonen du får på skolen om ulike utdannings- og yrkesvalg? Kragerø videregående skole - Vår ,18 48,23 28, Kragerø videregående skole - Vår ,03 38,35 36,09 9,02 4,51 Kragerø videregående skole - Vår ,10 28,45 37,07 10,34 6,03 Side 7 av 12

8 Fire eller flere ganger Tre ganger To ganger En gang Ingen ganger Har du hatt samtale med rådgiver på skolen om hvilke yrker som kan passe for deg? Kragerø videregående skole - Vår ,34 9,86 9,86 22,54 51,41 Kragerø videregående skole - Vår ,30 8,33 7,58 25,00 53,79 Kragerø videregående skole - Vår ,08 9,73 12,39 16,81 53,98 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Har ikke hatt samtale med rådgiver Synes du samtalene med rådgiver har vært nyttige? Kragerø videregående skole - Vår ,29 20,00 11,43 6,43 2,86 45,00 Kragerø videregående skole - Vår ,45 17,91 13,43 7,46 4,48 46,27 Kragerø videregående skole - Vår ,02 21,05 19,30 5,26 5,26 42,11 Arbeidsmiljø ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Er du hyggelig mot lærerne dine? Kragerø videregående skole - Vår ,24 39, ,00 Kragerø videregående skole - Vår ,18 26,12 8, Kragerø videregående skole - Vår ,30 39,13 4,35 2,61 2,61 Er lærerne dine hyggelige mot deg? Kragerø videregående skole - Vår ,56 40,56 16, Kragerø videregående skole - Vår ,76 34,33 14, Kragerø videregående skole - Vår ,62 53,45 7, Kommer lærerne presis til timene/arbeidsøktene? Kragerø videregående skole - Vår ,19 51,05 29,37 6,29 2,10 Kragerø videregående skole - Vår ,19 43,28 37, Kragerø videregående skole - Vår ,55 54,31 21, Må lærerne bruke mye tid på å få ro i klassen? Kragerø videregående skole - Vår ,34 22,54 43,66 23,24 4,23 Kragerø videregående skole - Vår ,28 15,79 43,61 27,07 2,26 Kragerø videregående skole - Vår ,97 17,24 31,03 29,31 3,45 Følger du med og hører etter når lærerne snakker? Kragerø videregående skole - Vår ,27 56,64 12,59 3,50 0,00 Kragerø videregående skole - Vår ,31 43,28 16, Kragerø videregående skole - Vår ,70 46,96 16,52 3,48 4,35 Forstyrrer du andre elever når de arbeider? Kragerø videregående skole - Vår ,13 4,96 21,28 56,74 14,89 Kragerø videregående skole - Vår ,76 3,01 21,80 51,13 20,30 Kragerø videregående skole - Vår ,70 13,91 23,48 40,87 13,04 Kommer elevene i din gruppe/klasse for sent til timene? Kragerø videregående skole - Vår ,09 30,07 51, Kragerø videregående skole - Vår ,61 50,00 10,45 - Kragerø videregående skole - Vår ,24 38,79 38, Blir du forstyrret av at andre elever lager bråk og uro i arbeidsøktene? Kragerø videregående skole - Vår ,19 22,38 35,66 24,48 6,29 Kragerø videregående skole - Vår ,85 15,15 35,61 32,58 6,82 Kragerø videregående skole - Vår ,62 19,83 37,07 27,59 6,90 Arbeidsmiljø (2) Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Side 8 av 12

9 En sjelden gang 2 eller 3 Omtrent 1 gang Er du blitt mobbet på skolen de siste e? Kragerø videregående skole - Vår ,33 11,59-2,17 - Kragerø videregående skole - Vår ,08 5,34 2, Kragerø videregående skole - Vår ,33 12,28 2, Blir du mobbet av... En sjelden gang 2 eller 3 Omtrent 1 gang elever i gruppa/klassen? Kragerø videregående skole - Vår ,09 3,60-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,48 3,76 2, Kragerø videregående skole - Vår ,19 13, andre elever på skolen? Kragerø videregående skole - Vår ,43 10, Kragerø videregående skole - Vår ,98 6,02-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,92 3,54-0,00 - en eller flere lærere? Kragerø videregående skole - Vår ,09-3,60 0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,48 3, Kragerø videregående skole - Vår ,27 5,31-0,00 - andre voksne på skolen? Kragerø videregående skole - Vår ,65 2,17-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,24 0,00 2, Kragerø videregående skole - Vår ,92 4,42-0,00 - En sjelden gang 2 eller 3 Omtrent 1 gang Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste e? Kragerø videregående skole - Vår ,43 18,44-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,02 7,63 3,05 0,00 2,29 Kragerø videregående skole - Vår ,54 17,86 6, ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Pleier elevene å si fra til lærerne hvis noen blir mobbet? Kragerø videregående skole - Vår ,88 14,39 28,03 37,88 6,82 Kragerø videregående skole - Vår ,66 11,72 29,69 21,09 14,84 Kragerø videregående skole - Vår ,12 10,81 23,42 30,63 18,02 Side 9 av 12

10 Arbeidsmiljø (3) Er du blitt utsatt for urettferdig behandling/diskriminering på skolen på grunn av... En sjelden gang 2 eller 3 Omtrent 1 gang kjønn? Kragerø videregående skole - Vår ,20 6,38-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,67 4,55 2, Kragerø videregående skole - Vår ,96 12,39-0,00 - funksjonshemming? Kragerø videregående skole - Vår , ,00 - Kragerø videregående skole - Vår Kragerø videregående skole - Vår ,27 5, nasjonalitet? Kragerø videregående skole - Vår ,00 2,14-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,08 4, ,82 Kragerø videregående skole - Vår ,99 6,31-0,00 - religion eller livssyn? Kragerø videregående skole - Vår ,74 2,84-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår Kragerø videregående skole - Vår ,27 4,42 2, seksuell orientering? Kragerø videregående skole - Vår ,91 4, Kragerø videregående skole - Vår Kragerø videregående skole - Vår Er du blitt utsatt for urettferdig behandling/diskriminering av... En sjelden gang 2 eller 3 Omtrent 1 gang elever i gruppa/klassen? Kragerø videregående skole - Vår ,00 7,14-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,55 16, Kragerø videregående skole - Vår ,99 20,35-0,00 - andre elever på skolen? Kragerø videregående skole - Vår ,58 7,97-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,61 12,88-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,96 11,50-0,00 - en eller flere lærere? Kragerø videregående skole - Vår ,17 7,91-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,06 12, ,03 Kragerø videregående skole - Vår ,30 11,50 3, andre voksne på skolen? Kragerø videregående skole - Vår ,65 2,17-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,37 5,34-0,00 - Kragerø videregående skole - Vår ,75-0,00 0,00 - Side 10 av 12

11 Arbeidsmiljø (4) Er du fornøyd med følgende forhold på skolen? fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Luften i klasserommene Kragerø videregående skole - Vår ,09 32,62 20,57 21,28 18,44 Kragerø videregående skole - Vår ,06 28,03 26,52 22,73 16,67 Kragerø videregående skole - Vår ,28 21,05 27,19 23,68 15,79 Temperaturen i klasserommene Kragerø videregående skole - Vår ,09 24,11 16,31 19,15 33,33 Kragerø videregående skole - Vår ,11 24,43 22,90 22,14 24,43 Kragerø videregående skole - Vår ,62 18,58 30,97 26,55 13,27 Klasserommene ellers Kragerø videregående skole - Vår ,22 34,75 26,95 20,57 8,51 Kragerø videregående skole - Vår ,91 25,76 35,61 14,39 8,33 Kragerø videregående skole - Vår ,42 34,21 28,07 14,91 4,39 Lærebøker og utstyr Kragerø videregående skole - Vår ,86 43,57 27,86 15,71 5,00 Kragerø videregående skole - Vår ,42 37,88 26,52 13,64 4,55 Kragerø videregående skole - Vår ,70 34,21 21,05 9,65 4,39 Skolebibliotek Kragerø videregående skole - Vår ,21 48,23 13, Kragerø videregående skole - Vår ,09 44,70 15,91 3,03 2,27 Kragerø videregående skole - Vår ,33 33,33 24,56 4,39 4,39 Toaletter Kragerø videregående skole - Vår ,44 43,97 21,28 9,22 7,09 Kragerø videregående skole - Vår ,21 42,42 21,21 9,09 6,06 Kragerø videregående skole - Vår ,19 33,33 23,68 8,77 7,02 Garderobe og dusj Kragerø videregående skole - Vår ,22 51,06 18,44 14,18 7,09 Kragerø videregående skole - Vår ,69 31,30 25,19 21,37 11,45 Kragerø videregående skole - Vår ,79 29,82 25,44 15,79 13,16 Skolebygget Kragerø videregående skole - Vår ,71 49,29 19,29 8,57 2,14 Kragerø videregående skole - Vår ,73 50,76 16,67 6,06 3,79 Kragerø videregående skole - Vår ,82 38,60 21,05 7,02 3,51 Renhold/vasking Kragerø videregående skole - Vår ,24 46,10 16,31 8,51 2,84 Kragerø videregående skole - Vår ,03 43,18 18,18 6,06 4,55 Kragerø videregående skole - Vår ,23 38,60 14, Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene Kragerø videregående skole - Vår ,06 39,01 18,44 20,57 9,93 Kragerø videregående skole - Vår ,72 34,35 22,14 7,63 9,16 Kragerø videregående skole - Vår ,12 35,40 19,47 12,39 10,62 Side 11 av 12

12 Elevmedvirkning I hvor mange får du være med på å... fleste I mange I noen lage arbeidsplaner (ukeplan, periodeplan, årsplan) i ene? Kragerø videregående skole - Vår ,13 4,96 11,35 28,37 53,19 Kragerø videregående skole - Vår ,03 3,03 14,39 34,09 45,45 Kragerø videregående skole - Vår ,93 5,36 11,61 22,32 51,79 velge mellom ulike oppgavetyper i ene? Kragerø videregående skole - Vår ,55 12,06 26,24 36,88 21,28 Kragerø videregående skole - Vår ,55 9,85 28,79 35,61 21,21 Kragerø videregående skole - Vår ,04 11,61 24,11 34,82 21,43 velge arbeidsmåter i ene? Kragerø videregående skole - Vår ,86 13,57 35,71 30,00 17,86 Kragerø videregående skole - Vår ,79 17,42 28,03 35,61 15,15 Kragerø videregående skole - Vår ,00 13,64 27,27 32,73 16,36 fleste I mange I noen Har lærerne forklart hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med ene? Kragerø videregående skole - Vår ,62 18,12 28,99 33,33 15,94 Kragerø videregående skole - Vår ,58 12,88 31,82 29,55 18,18 Kragerø videregående skole - Vår ,04 14,29 33,04 21,43 23,21 Oppmuntrer lærerne til at elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med ene? Kragerø videregående skole - Vår ,04 13,67 34,53 30,22 16,55 Kragerø videregående skole - Vår ,11 12,98 32,82 31,30 16,79 Kragerø videregående skole - Vår ,73 11,82 30,91 24,55 20,00 Elevmedvirkning (2) I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Oppmuntrer lærerne til at elevene kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? Kragerø videregående skole - Vår ,63 23,02 48,92 14,39 5,04 Kragerø videregående skole - Vår ,21 20,61 32,06 26,72 8,40 Kragerø videregående skole - Vår ,50 22,12 26,55 26,55 13,27 godt Godt Litt godt Dårlig dårlig Vet ikke Hvor godt arbeid synes du elevrådet gjør på skolen? Kragerø videregående skole - Vår ,71 36,43 25,71 16,43 9,29 6,43 Kragerø videregående skole - Vår ,33 37,88 30,30 4,55 3,03 15,91 Kragerø videregående skole - Vår ,28 34,21 18,42 7,02 10,53 17,54 ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Hører skolen på elevenes forslag? Kragerø videregående skole - Vår ,76 35,77 41,61 10,95 2,92 Kragerø videregående skole - Vår ,36 37,88 40,91 6,06 3,79 Kragerø videregående skole - Vår ,27 30,97 33,63 15,04 7,08 Side 12 av 12

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Høst 2017 07.01.2018 Elevundersøkelsen Indekser Vaulen skole - 6. trinn (Høst 2017) Trivsel 4,5 Støtte fra lærer 4,6 Støtte hjemmefra

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn)

Elevundersøkelsen 2017 (7.trinn) Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på Har du noen medelever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1

Utvalg År Prikket Sist oppdatert. Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? ,1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2017) - TOTAL Høst 2017 27.11.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Blindern videregående skole (Høst 2018) Høst 2018 23.11.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring

Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Spørsmål frå Elevundersøkinga Ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,7 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Røra skole( høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Klikk på «Historiske spørsmål»

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole KFU område F Bolteløkka skole 06.05.2014 Agenda Siden sist Elevundersøkelsen 201 Oslostandard for skole-hjem samarbeid Evt. Elevundersøkelsen201 Utdanningsdirektoratets undersøkelse Nasjonalt er undersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Dette notatet er en sammenstilling av et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen. Mobbing Spørsmål:

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Grunnskole Elevundersøkelsen Læringsmiljø - Elevundersøkelsen Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Offentlig skole Grunnskole 1.-7. trinn christikrybbe.skole@bergen.kommune.no

Detaljer

Møtereferat FAU Blussuvoll skole

Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtedato 04.02.2016 Referent S. Ellingsen Sted Personalrommet, Blussuvoll skole Godkjent Tilstede Deltaker Mailadresse Bente Skinderhaug benteski@yahoo.no X Sigrun Lande

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2012

Analyser av indekser på Skoleporten 2012 Christian Wendelborg Analyser av indekser på Skoleporten 2012 Analyse av Elevundersøkelsen 2012 på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. og 10. trinn, samt VG1 Rapport 2012 Mangfold og inkludering Christian

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2017) Høst 2017 03.01.2018 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen 2015 Innhold Informasjon til kontaktlærere:... 1 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Skippergata... 3 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Bekkegata... 4 Obligatoriske spørsmål i elevundersøkelsen 2015...

Detaljer

Tilleggsanalyser til Elevundersøkelsen. Analyse av indekser på obligatoriske trinn, fylkesog nasjonalt nivå. Oxford Research

Tilleggsanalyser til Elevundersøkelsen. Analyse av indekser på obligatoriske trinn, fylkesog nasjonalt nivå. Oxford Research Tilleggsanalyser til Elevundersøkelsen 2010 Analyse av indekser på obligatoriske trinn, fylkesog nasjonalt nivå. Oxford Research 1 Oxford Research er et skandinavisk konsulentselskap som dokumenterer og

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Stavanger kommune (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Vår 2018 17.04.2018 Vår 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Besvarte / Inviterte

Besvarte / Inviterte Utvalg År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdatert Høst 2012 61228 / 76559 (79,97 %) 27.04.2013 Høst 2011 60353 / 76721 (78,67 %) 27.04.2013 Undervisningsevaluering Akershus (Høst Akershus (Høst 1.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2017) Høst 2017 15.01.2018 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Vedlegg tilleggsspørsmål

Vedlegg tilleggsspørsmål Vedlegg tilleggsspørsmål Noen hovedfunn Om lag 70-80 % av elevene sier at de i noen eller stor grad lærer så mye som de hadde forventet i fagene norsk, engelsk, samfunnsfag/samfunnslære, naturfag/natur

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Bakgrunn 8. trinn 9. trinn 10. trinn I alt I alt Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 36,1% 30,6% 33,3% 96,7% 118/122 Trivsel Helt enig Litt enig

Detaljer

Denne veilederen inneholder oversikt over krav til innhold og eksempelark som kan være til hjelp

Denne veilederen inneholder oversikt over krav til innhold og eksempelark som kan være til hjelp Veileder for lovpålagte samtaler og tilbakemeldinger i skolen HAUGESUND KOMMUNE En hjelp til gjennomføring av: o elevsamtalen o dialog om annen utvikling o tilbakemelding orden og oppførsel o skole-hjemsamtalen

Detaljer

Rapport skole: Foss videregående skole

Rapport skole: Foss videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 59 22 9 10 64 19 5 12 48 27 16 10 57 24 10

Detaljer

Rapport skole: Sollerudstranda skole

Rapport skole: Sollerudstranda skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 82 9 3 5 82 9 2 8 76 12 9 3 85 9 2 4 Utsagn 1

Detaljer

Rapport skole: Majorstuen skole

Rapport skole: Majorstuen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 74 17 5 4 70 19 5 6 60 27 10 3 51 32 12 5 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Grindbakken skole

Rapport skole: Grindbakken skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 70 21 8 2 81 12 6 0 78 13 8 1 70 22 5 3 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Nordstrand videregående skole

Rapport skole: Nordstrand videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 54 22 8 16 55 25 10 10 49 27 10 14 49 18 14 18 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Smestad skole

Rapport skole: Smestad skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 79 14 5 1 75 17 7 1 61 26 10 3 72 19 7 2 Utsagn 1 Spm 12.1

Detaljer

Rapport skole: Gamlebyen skole

Rapport skole: Gamlebyen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 73 18 7 2 73 19 6 2 68 17 14 1 64 21 12 3 Utsagn 1 Spm

Detaljer