Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -"

Transkript

1 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst Høst Høst Høst Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen? Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? ,8% 13,4% 2,2% ,9% 9,3% - - 0% 80,2% 16,8% 3% 0% 0%

2 - 80,4% 14,3% T1 - Trivsel Trives svært godt Trives godt Trives du sammen med elevene i gruppa/klassen din? Trives du i friminuttene/fritimene? Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt 54,7% 35,6% 7,2% 1,3% 1,3% 62,6% 32,7% 4,7% 0% 0% 58,4% 31,7% - - 0% 43,8% 42% 8% 2,7% 3,6% 59,4% 34,3% 3,6% 1,3% 1,3% 70,6% - - 0% 0% 60,2% 29% 7,5% ,1% 44,4% - - 2,8% Hender det at du føler deg ensom på skolen? - 8. Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri 2,2% 1,6% 11,6% 36,3% 48,4% 0% 0% 8,4% 26,2% 65,4%

3 ,9% 42,6% 38,6% ,5% 40,2% 41,1% Motivasjon I alle eller de fleste fag Er du interessert i å lære på skolen? I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 41,6% 35,3% 18,9% 4,1% 0% 58,7% 32,7% 8,7% 0% 0% 31,7% 35,6% 28,7% 4% 0% 34,8% 37,5% 19,6% 8% 0% Hvor godt liker du skolearbeidet? Svært godt Godt Nokså godt Ikke særlig godt Ikke i det hele tatt 8,2% 43,4% 30,8% 11,6% 6% 10,4% 57,5% 28,3% - - 6% 38% 29% 17% 10% 8% 34,8% 34,8% 17% 5,4%

4 Helt enig Jeg gleder meg til å gå på skolen Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig 20,9% 40,5% 23,1% 7,3% 8,2% 34,9% 44,3% 17% ,1% 39,4% 26,3% 8,1% 12,1% 13,5% 37,8% 26,1% 10,8% 11,7% I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)? ,5% 31,7% 16,6% 5,3% 0,9% 65,4% 27,1% - - 0% 35% 36% 22% ,7% 32,1% 21,4% - - Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter jeg å jobbe selv om det jeg skal lære er vanskelig Helt uenig 36,2% 39,9% 15,4% 6,3% 2,2% 51,9% 38,7% 6,6% % 37% 20% 8% 4%

5 - 25,9% 43,8% 19,6% - - Hjem - skole Svært ofte eller alltid Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen Ofte Av og til Sjelden Aldri 49,4% 29,6% 17,5% ,1% 27,6% 14,3% 0% 0% 53% 20% 22% 5% 0% 37,6% 40,4% 16,5% - - Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet - 8. Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri 44,1% 32,1% 13,3% 6,7% 3,8% 50,5% 35,2% 10,5% % 28% 15% 9% 4% 38,2% 32,7% 14,5% 9,1% 5,5% 51,8% 26,9% 13,6% 5,5% 2,3% 58,4% 28,7% - - 0%

6 ,1% 23,5% 10,2% 7,1% 6,1% 44,5% 28,2% 19,1% - - Helt enig Litt enig Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig 83,8% 15% - 0% - 92,5% - - 0% 0% 82,2% 17,8% 0% 0% 0% 76,8% 20,5% - 0% - Støtte fra lærerne Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? Alle De fleste Noen få Bare en Ingen 35% 48,3% 11,4% 3,8% 1,6% 60% - - 0% 0% 27,7% 49,5% 17,8% % 55,9% 15,3% 8,1% 2,7% Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? 40% 47,3% 8,3% - -

7 ,6% 36,5% 2,9% 0% 0% 34,7% 49,5% 9,9% ,5% 55,5% 11,8% 7,3% 0% Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? ,7% 40,7% 13,2% 3,8% 1,6% 68,6% - - 0% 0% 32,7% 46,5% 16,8% ,6% 45,9% 20,7% 8,1% 3,6% Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne ,2% 41,7% 8,6% ,5% 29,5% 0% 0% 0% 40,6% 47,5% - 0% - 27,8% 48,1% 14,8% - - Helt enig Litt enig Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til - 8. Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig 59,2% 28,3% 7,3% 4,1% 1% 72,4% 20% 4,8% 2,9% 0% 55,7% 28,9% 9,3% 6,2% 0%

8 % 35,7% 8% 3,6% 2,7% Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære ,6% 37,2% 8,8% 4,7% 1,6% 74,3% - - 0% 0% 44% 37% 10% ,9% 50% 14,3% 7,1% 2,7% Arbeidsforhold og læring Helt enig Det er god arbeidsro i timene Litt enig Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig 23,8% 46,4% 21% 6,3% 2,5% 38,7% 39,6% 16% 5,7% 0% 7,9% 52,5% 25,7% 10,9% 3% 24,1% 47,3% 21,4% 2,7% 4,5% I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet ,2% 42% 26,2% 5,4% 1,3% 39% 44,8% - - 0% 20% 34% 35% 11% 0%

9 - 17% 46,4% 28,6% 4,5% 3,6% Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det ,9% 37,7% 14,2% 2,9% 3,2% 59,6% 32,7% 7,7% 0% 0% 37,5% 41,7% 13,5% 3,1% 4,2% 29,1% 39,1% 20,9% 5,5% 5,5% I alle eller de fleste fag Får du nok utfordringer på skolen? I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 44% 38,6% 15,2% ,2% 39,4% - - 0% 38% 43% - - 0% 48,2% 33,9% 14,3% - - I alle eller de fleste fag I mange fag Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? - 8. trinn (Høst I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Har ikke lekser 44,8% 36,2% 15,6% 2,5% 1% 0% 53,8% 31,7% - - 0% 0%

10 - 9. trinn (Høst trinn 42% 38% 14% - - 0% 38,7% 38,7% 19,8% - - 0% Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? ,7% 64,3% 18,2% 1,6% 1,3% 15,1% 71,7% 13,2% 0% 0% 8,9% 65,3% 20,8% ,6% 56,3% 20,5% - - Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? ,2% 55,6% 20,6% 6,3% 2,2% 21% 66,7% 9,5% 2,9% 0% 11% 49% 30% ,6% 50,9% 22,7% 8,2% 4,5% Helt enig Jeg synes det vi lærer på skolen er viktig Litt enig Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig 34,8% 47,7% 9,7% 5,5% 2,3%

11 ,5% 44,6% - - 0% 23,2% 56,6% 10,1% ,7% 42,7% 13,6% 6,4% 4,5% Det meste jeg lærer på skolen, vil jeg få nytte av senere i livet ,3% 37,5% 19,7% 6,8% 2,6% 47,5% 38,6% 10,9% 3% 0% 30,3% 42,4% 19,2% ,9% 32,1% 28,4% 10,1% 6,4% Samme hvilken jobb jeg får, vil det jeg lærer på skolen være nyttig ,5% 34,9% 15,3% 8,8% 3,6% 56% 29% 11% ,7% 40,8% 14,3% ,8% 34,9% 20,2% 13,8% 6,4% Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem ,2% 42,7% 26,4% 7,2% 2,6% 38% 47% - - 0% 13,3% 44,9% 29,6% 8,2% 4,1%

12 - 12,8% 36,7% 34,9% 11,9% 3,7% Helt enig Litt enig Jeg synes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellige måter Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig 32,5% 42,2% 15,6% 7,5% 2,3% 52,5% 42,6% 5% 0% 0% 26,5% 41,8% 18,4% 10,2% 3,1% 19,3% 42,2% 22,9% 11,9% 3,7% I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter (f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende) ,3% 16,2% 32,4% 26,9% 12,3% 18% 25% 41% - - 7,1% 17,2% 27,3% 33,3% 15,2% 11,8% 7,3% 29,1% 32,7% 19,1% Vurdering og læring

13 I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? ,1% 39,6% 23,4% 6% 1,9% 46,7% 37,4% - - 0% 24,8% 43,6% 23,8% 7,9% 0% 15,7% 38% 32,4% 8,3% 5,6% Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes ,9% 41% 22,1% 6,7% 2,2% 42,7% 38,8% - - 0% 22,8% 39,6% 24,8% 9,9% 3% 18,5% 44,4% 24,1% 9,3% 3,7% Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene i halvårsvurderingen i fag? ,4% 31,7% 25,6% 16% 4,2% 28,6% 30,5% 27,6% 9,5% 3,8% 16,8% 31,7% 26,7% 20,8% 4% 21,7% 33% 22,6% 17,9% 4,7% Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? % 34,6% 30,8% 7,7% 1,9% 32,1% 40,6% 23,6% - -

14 % 38% 32% 8% 0% 20,8% 25,5% 36,8% 12,3% 4,7% Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? ,8% 32,2% 31,2% 10,3% 1,6% 32,7% 28,8% 30,8% 7,7% 0% 24% 34% 31% ,8% 33,6% 31,8% 14% 2,8% Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? Sjeldnere 21,1% 34,4% 30,2% 11% 3,2% 36,9% 41,7% - - 0% 13,1% 24,2% 40,4% 15,2% 7,1% 13,2% 36,8% 31,1% 16% 2,8% I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? ,6% 18% 31,6% 27,5% 15,2% 11,4% 27,6% 39% 16,2% 5,7%

15 Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? % 16% 26% 34% 18% 5,4% 10,8% 29,7% 32,4% 21,6% 7,6% 12,6% 27,1% 29,3% 23,3% 12,3% 21,7% 37,7% 17% 11,3% 7% 11% 24% 38% 20% 3,6% 5,4% 19,8% 33,3% 37,8% Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget ,2% 25,9% 32% 21,2% 6,6% 22,4% 41,1% 26,2% ,1% 22,2% 32,3% 24,2% 10,1% 9,1% 14,5% 37,3% 30% 9,1% Medvirkning I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? - 8. Ikke i det hele tatt 17,9% 37,7% 30,4% 10,9% 3,2% 27,9% 50% 18,3% 3,8% 0%

16 ,1% 37,4% 36,4% 10,1% 3% 12,7% 26,4% 36,4% 18,2% 6,4% Svært ofte eller alltid Hører skolen på elevenes forslag? Ofte Av og til Sjelden Aldri 12,9% 29,7% 42,3% 11,4% 3,8% - 40,6% 35,8% - 0% - 28,7% 44,6% 16,8% - 8,2% 20% 46,4% 15,5% 10% Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? ,8% 34,2% 21,2% 10,4% 5,4% 45,8% 41,1% 13,1% 0% 0% 20,2% 32,3% 26,3% 15,2% 6,1% 20% 29,1% 24,5% 16,4% 10% I alle eller de fleste fag Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag

17 ,1% 18% 40,5% 23,7% 7,6% 19,8% 32,1% 37,7% ,9% 42,6% 29,7% - 8,3% 7,3% 41,3% 32,1% 11% Regler på skolen Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen? ,2% 38,2% 6,6% 3,1% 2,8% 65,4% 33,6% 0,9% 0% 0% 41% 45% 7% 2% 5% 41,1% 36,6% 11,6% 7,1% 3,6% De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen ,5% 41,2% 12,9% 2,5% 1,9% 63,2% - - 0% 0% 36% 47% 14% ,9% 41,1% 23,2% 5,4% 4,5% De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene. 32% 35,4% 22,5% 6% 4,1%

18 ,5% 39% - - 0% 26,3% 37,4% 27,3% 3% 6,1% 20,5% 30,4% 29,5% 13,4% 6,3% Trygt miljø Alle De fleste Noen få Bare en Ingen De voksne på skolen har klare forventninger om hvordan vi elever skal oppføre oss mot hverandre ,3% 37,4% 8,2% 1,3% 1,9% 72% 24,3% - - 0% 50% 42% 6% ,4% 45,9% 15,3% - - Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe ubehagelig/ekkelt mot en elev? ,7% 44,1% 12,4% 1% 2,9% 65,4% 29% 5,6% 0% 0% 31,3% 53,5% 12,1% % 50,5% 19,3% - - Helt enig Litt enig Verken uenig eller enig Litt uenig Helt uenig

19 I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil ,2% 31,9% 15,8% 7,9% 6,3% 50,9% 36,8% 7,5% ,4% 29,3% 17,2% 8,1% 6,1% 25% 29,5% 22,3% 12,5% 10,7% Hvis det er noe som plager meg, så kan jeg snakke med noen i klassen min ,9% 25,3% 12% 5,7% 5,1% 57,9% 29% 6,5% 2,8% 3,7% 53,5% 21,2% 14,1% 6,1% 5,1% 44,5% 25,5% 15,5% 8,2% 6,4% Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Er du fornøyd med skolehelsetjenesten på skolen? Ikke særlig fornøyd 29% 35,5% 20,2% 9,1% 6,2% 35,4% 39,4% 23,2% ,1% 36,5% 15,6% 13,5% 6,3% 24,1% 31,3% 21,4% 12,5% 10,7% Trygt miljø (2)

20 Alle De fleste Noen få Bare en Ingen Finnes det lærere eller andre voksne på skolen som du kan prate med hvis du har behov for det? ,5% 32,2% 37% 8% 10,3% 16,2% 52,4% 24,8% ,8% 18,9% 42,1% 11,6% 11,6% 6,3% 24,3% 44,1% 10,8% 14,4% Ja Nei Har ikke hatt behov for kontakt Har du hatt kontakt med noen voksne på skolen for å få hjelp med personlige og/eller sosiale problemer? 22,8% 16,8% 60,4% ,1% 8,5% 76,4% ,5% 23,5% 50% ,8% 18,8% 54,5% Var dette til hjelp for deg? I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt 28,6% 24,3% 28,6% 8,6% 10% 53,3% 26,7% - - 0% 30,8% 26,9% 26,9% ,8% 20,7% 37,9% 10,3% 17,2%

21 Trygt miljø (3.1) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang Noen gjorde narr av eller ertet meg, slik at jeg ble lei meg eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 66,8% 25,9% 3,2% 1,9% 2,2% 80,4% 15,9% - 0% - 63,3% 29,6% 4,1% ,8% 32,4% 2,7% 3,6% 4,5% Hvem gjorde det? - 8. trinn (Høst - 9. trinn (Høst trinn Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Vet ikke 30,4% 34,8% 0% 26,1% ,9% 0% 0% - 0% - 25% 0% 50% 0% - I klasserom met På gangen På do I garderobe ne/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder Hvor skjedde/skjer det?

22 e (Høst e - 8. trinn e - 9. trinn e trinn 23,1% 15,4% 10,3% 12,8% 30,8% % 0% 42,9% 0% - 33,3% - 0% 0% 41,7% - 0% 20% - 20% 25% 20% - 0% Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye 40,9% 22,7% 22,7% % 50% 0% - 41,7% 41,7% - - 0% Trygt miljø (3.2) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Jeg ble holdt utenfor Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 72,5% 23,6% - - 2,2%

23 ,4% - 0% - 0% 72,6% 23,2% - 0% - 65,8% 27,9% - 0% - Hvem gjorde det? - 8. trinn (Høst - 9. trinn (Høst trinn Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Vet ikke 41,7% 25% 0% - 0% % - 0% - I klasserom met Hvor skjedde/skjer det? e (Høst e - 8. trinn e - 9. trinn På gangen På do I garderobe ne/ dusjen Ute På Internett/ mobilen 25% 20,8% 0% - 20,8% 16,7% % 0% Andre steder - 37,5% 0% %

24 e trinn 36,4% - 0% Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye 33,3% 33,3% - - 0% ,9% - - 0% Trygt miljø (3.3) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Noen spredte løgner om meg Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 71,7% 22,3% 3,8% % 16% 0% 0% 0% 69,8% 20,8% - 0% - 61,6% 29,5% 4,5% - -

25 Hvem gjorde det? - 8. trinn (Høst - 9. trinn (Høst trinn Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Vet ikke 31,6% 36,8% 0% - 0% ,3% 33,3% 0% 0% 0% 33,3% 30% 40% 0% - 0% - I klasserom met Hvor skjedde/skjer det? e (Høst e - 8. trinn e - 9. trinn e trinn På gangen På do I garderobe ne/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder 14,3% 14,3% ,3% 25% 14,3% ,7% 20% ,1% - Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye

26 med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? ,9% 22,2% 27,8% ,5% 0% 37,5% % - 0% 0% Trygt miljø (3.4) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Noen truet meg Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 87,3% 9,6% 1,9% ,6% - - 0% 0% 89,6% 8,3% - 0% - 81,1% 12,6% 3,6% - - Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Vet ikke 0% 0% 0% ,6%

27 - 8. trinn (Høst - 9. trinn (Høst trinn % 0% 0% ,9% I klasserom met Hvor skjedde/skjer det? e (Høst e - 8. trinn e - 9. trinn e trinn På gangen På do I garderobe ne/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder 0% 0% 0% ,4% 27,3% % 0% 0% ,5% - Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye - 44,4% - 0% 0%

28 - - 42,9% - 0% 0% Trygt miljø (3.5) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang Noen slo, dyttet, sparket eller holdt meg fast så jeg ble redd eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 90,1% 7,6% 1,3% ,7% - - 0% 0% 94,8% - - 0% 0% 86,5% 9,9% Hvem gjorde det? - 8. trinn (Høst - 9. trinn (Høst trinn Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Vet ikke - - 0% - 0%

29 Hvor skjedde/skjer det? - 8. trinn (Høst - 9. trinn (Høst trinn I klasseromme t På gangen På do I garderobene / dusjen Ute Andre steder - - 0% % - - 0% 0% % 0% 0% Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Trygt miljø (3.6) Hvor ofte har Ikke i det hele En sjelden 2 eller 3 Omtrent 1 Flere ganger i

30 dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? tatt gang ganger i måneden Noen kommenterte utseendet mitt negativt på en måte jeg ikke likte gang i uken uken 65,4% 27,3% 2,5% 2,2% 2,5% 78,5% 18,7% - - 0% 66% 26,8% - - 3,1% 52,3% 36% 3,6% 3,6% 4,5% Hvem gjorde det? - 8. trinn (Høst - 9. trinn (Høst trinn Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Vet ikke 39,1% 39,1% 0% 0% ,1% 0% 0% - 0% 38,5% 30,8% 0% 0% - - I klasserom met Hvor skjedde/skjer det? e (Høst På gangen På do I garderobe ne/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder 17,6% 11,8% ,5% 15,7% 21,6% - - 0% 0% - - -

31 e - 8. trinn e - 9. trinn e trinn - - 0% - 21,4% - 28,6% 16,7% 10% ,7% 20% 16,7% Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye 54,5% 22,7% - - 0% % - - 0% 0% 53,8% 23,1% - - 0% Trygt miljø (4) Ikke i det hele tatt En sjelden gang Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 87,7% 7,3% 1,3% 1,3% 2,5% 95,3% - 0% - 0% 89% 7% - - -

32 - 79,3% 10,8% - - 5,4% Har du blitt mobbet av elever i gruppa/klassen? andre elever på skolen? en eller flere lærere? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 87,6% 8,3% - - 2,2% 95,3% - 0% 0% - 89,9% 5,1% ,8% 15,7% 0% ,8% 10,7% - - 1,9% 91,5% - 0% - 0% 86,6% 10,3% ,4% 14,2% 4,7% 0% 4,7% 90% 5,5% - - 3,6% 97,2% 2,8% 0% 0% 0% 93,8% 4,2% 0% ,4% 9,3% - - 9,3%

33 andre voksne på skolen? ,5% 2,9% 0% 0% 2,6% 100% 0% 0% 0% 0% 96,8% 3,2% 0% 0% 0% 86,9% 5,6% 0% 0% 7,5% Utdannings- og yrkesrådgivning I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt på n Ikke i det hele tatt 34% 36,8% 20,8% 7,1% 1,4% ,7% 38,6% 19,8% 6,9% 0% 33,3% 35,1% 21,6% 7,2% 2,7% T11 - Regning I svært stor grad På skolen bruker vi regning i flere fag enn i matematikk I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt 13,2% 29,2% 37% 18,2% 2,5%

34 ,2% 34,6% 46,7% 7,5% 0% 16% 36% 32% ,5% 17,9% 32,1% 31,3% 6,3% Jeg bruker regning for å forstå informasjon i de fleste fag ,8% 17,5% 35,4% 28,2% 10,1% - 27,4% 41,5% 20,8% - 9,4% 15,6% 36,5% 27,1% 11,5% 8,5% 9,4% 28,3% 36,8% 17% I alle eller de fleste fag Jeg bruker regning for å undersøke ting jeg lurer på I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 11,2% 21,7% 33,2% 28,4% 5,4% 12,4% 30,5% 38,1% 16,2% 2,9% 10,3% 20,6% 29,9% 35,1% 4,1% 10,8% 14,4% 31,5% 34,2% 9% T12 - Lesing I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag

35 På skolen lærer jeg hvordan jeg skal lese ulike tekster for å lære ,3% 36,1% 22,5% 7% 3,2% 48,6% 38,3% - - 0% 21,4% 39,8% 24,5% 9,2% 5,1% 23,4% 30,6% 31,5% 9,9% 4,5% På skolen lærer jeg hvordan jeg skal arbeide med teksten før jeg leser den % 36,7% 26,8% 8,9% 3,5% 39,3% 42,1% 15,9% 2,8% 0% 12,4% 42,3% 29,9% 11,3% 4,1% 19,3% 26,6% 34,9% 12,8% 6,4% Jeg lærer hvordan jeg kan arbeide med en tekst for å forstå den ,2% 36,9% 22,8% 10,6% 2,6% 43,4% 42,5% 11,3% 2,8% 0% 14,4% 43,3% 29,9% ,9% 25,7% 27,5% 18,3% 5,5% Jeg lærer hvordan vi kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem ,8% 35,2% 23,2% 8,3% 2,5% 44,9% 37,4% 15% 2,8% 0% 21,4% 41,8% 23,5% 10,2% 3,1%

36 - 25,5% 27,3% 30,9% 11,8% 4,5% Fysisk læringsmiljø Er du fornøyd med følgende forhold på skolen? Luften i klasserommene Temperaturen i klasserommene Klasserommene ellers Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd 16% 31,1% 16,7% 14,2% 22% 31,8% 47,7% 9,3% 6,5% 4,7% 9% 27% 21% 19% 24% 7,2% 18,9% 19,8% 17,1% 36,9% 17% 24,8% 19,8% 17% 21,4% 27,1% 44,9% 15,9% 8,4% 3,7% 16% 23% 18% 16% 27% 8,1% 7,2% 25,2% 26,1% 33,3% 23% 31,9% 18,3% 15,5% 11,4% 39,3% 43,9% 13,1% 2,8% 0,9% 19% 27% 16% 23% 15%

37 - Lærebøker og utstyr Skolebibliotek Toaletter Garderobe og dusj 10,9% 24,5% 25,5% 20,9% 18,2% 16,3% 28,5% 23,5% 17,9% 13,8% 27,1% 31,8% 21,5% 16,8% 2,8% 14% 33% 21% 17% 15% 8% 21,4% 27,7% 19,6% 23,2% 23% 34,3% 22,6% 9,4% 10,7% 39,6% 40,6% 12,3% 5,7% 1,9% 17% 35% 23% 10% 15% 12,5% 27,7% 32,1% 12,5% 15,2% 22,4% 31,5% 22,1% 14,8% 9,1% 36,8% 38,7% 14,2% 8,5% 1,9% 19% 32% 26% 14% 9% 11,7% 24,3% 26,1% 21,6% 16,2% 39,7% 31,1% 15,6% 6% 7,6%

38 Skolebygget Renhold/vasking Uteområdet elevene kan bruke i friminuttene % 32,7% 8,4% 0,9% 0,9% 39,8% 31,6% 14,3% 5,1% 9,2% 22,7% 29,1% 23,6% 11,8% 12,7% 26,4% 33,6% 18,2% 11,3% 10,4% 43,9% 40,2% 13,1% 2,8% 0% 24,2% 32,3% 20,2% 11,1% 12,1% 11,6% 28,6% 21,4% 19,6% 18,8% 32% 38,9% 14,4% 6,9% 7,8% 49,5% 40,2% 7,5% 0% 2,8% 27% 42% 13% 9% 9% 19,6% 34,8% 22,3% 11,6% 11,6% 20,1% 25,5% 21,4% 18,6% 14,5% 30,2% 32,1% 16% 14,2% 7,5% 23% 26% 21% 15% 15% 8% 18,8% 26,8% 25,9% 20,5%

39 Bakgrunnsvariabler Hvilken karakter fikk du i følgende fag ved siste karakteropp gjør (jul eller sommer)? Engelsk skriftlig e (Høst e - 8. trinn e - 9. trinn e trinn Kroppsøving e (Høst e - 8. trinn e - 9. trinn e trinn Kunst og håndverk e (Høst Har ikke faget - 13,1% 30,9% 25,8% 7,6% - 15,3% - 0% 0% 0% 0% 0% - 8,3% 14,6% 34,4% 34,4% - 0% - 5,6% 15,7% 37% 25,9% 11,1% - - 6,3% 45% 26,9% 4,2% ,3% - 0% 0% 0% 0% 0% - 6,2% 53,6% 37,1% - 0% 0% - 7,3% 50,5% 25,7% 8,3% 5,5% - - 6,3% 42,9% 29% 4,6% ,7%

40 e - 8. trinn e - 9. trinn e trinn Norsk hovedmål skriftlig e (Høst e - 8. trinn e - 9. trinn e trinn Matematikk e (Høst e - 8. trinn e - 9. trinn e trinn Samfunnsfag e (Høst - 0% 0% 0% 0% 0% - 5,2% 48,5% 37,1% 7,2% - 0% - 8,3% 50,5% 30,3% 3,7% 3,7% - - 4,7% 15,3% 39,6% 20,4% ,3% - 0% 0% 0% 0% 0% - 6,3% 18,9% 45,3% 22,1% 4,2% 0% 3,2% 3,7% 16,5% 45,9% 24,8% 5,5% - - 8,8% 17,9% 26,3% 24,6% 7,9% 1,3% 13,3% - 0% - - 9,1% 0% 78,8% 10,2% 19,4% 35,7% 22,4% 7,1% - - 9,2% 22% 23,9% 33% 8,3% ,3% 25,9% 26,4% 14,2% 5,4% 1,3% 15,5%

41 e - 8. trinn e - 9. trinn e trinn Naturfag e (Høst e - 8. trinn e - 9. trinn e trinn - 0% 0% 0% 0% 0% - 10,2% 32,7% 29,6% 17,3% 6,1% ,7% 27,5% 31,2% 15,6% 6,4% ,8% 23% 23,8% 15,5% 6,3% 2,5% 15,1% - 0% 0% 0% 0% 0% - 15,3% 28,6% 27,6% 15,3% 6,1% ,6% 24,8% 27,5% 20,2% 8,3% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Rennesøy skule (Høst 2015) Høst Rennesøy skule (Høst 2013) Høst ,4 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2014 30.06.2015 Høst 2013 30.06.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2015) Høst 2015 22.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt ,5 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2015) Høst 2015 15.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vardenes skole 7.trinn høst 2015 Høst 2015 11.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult. "Prikkeregler": For å hindre at noen blir indirekte

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Trives du på skolen? 4,6. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Høyeste skåre er: 5 Trivsel Trives du på skolen? 4,6 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Møtereferat FAU Blussuvoll skole

Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtereferat FAU Blussuvoll skole Møtedato 04.02.2016 Referent S. Ellingsen Sted Personalrommet, Blussuvoll skole Godkjent Tilstede Deltaker Mailadresse Bente Skinderhaug benteski@yahoo.no X Sigrun Lande

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss av

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) 08.12.2015 Elevundersøkinga Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trivst

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen 2015

Elevundersøkelsen 2015 Innhold Informasjon til kontaktlærere:... 1 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Skippergata... 3 Gjennomføring av elevundersøkelsen i Bekkegata... 4 Obligatoriske spørsmål i elevundersøkelsen 2015...

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Vår 2017) Vår 2017 30.08.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Bakgrunn Kryss

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten KFU område F. Bolteløkka skole KFU område F Bolteløkka skole 06.05.2014 Agenda Siden sist Elevundersøkelsen 201 Oslostandard for skole-hjem samarbeid Evt. Elevundersøkelsen201 Utdanningsdirektoratets undersøkelse Nasjonalt er undersøkelsen

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2016 21.02.2017 Auglend skole (Vår 2017) Vår 2017 09.03.2017 Foreldreundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Detaljer

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Bakgrunn 8. trinn 9. trinn 10. trinn I alt I alt Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 36,1% 30,6% 33,3% 96,7% 118/122 Trivsel Helt enig Litt enig

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sagene skole. Møtebok

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sagene skole. Møtebok Møtebok Møtegruppe: Driftstyret ved Tid og sted: Onsdag 8. mars 2017, kl. 1700 til 1900. Møterommet i 1. etasje, A-bygningen Tilstede: Hege Knarvik Sande (forel.), Kjetil Gjønnes (forel.) Camilla Johannessen

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen Trivsel Barnet mitt trives på skolen,6,6 Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene,8 Rogaland - 9. trinn (Høst 2015) 4,7,7 Motivasjon Barnet mitt er interessert i

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene

Temaene i Elevundersøkelsen. Motivasjon, arbeidsforhold og læring. Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Temaene i Elevundersøkelsen Motivasjon, arbeidsforhold og læring Ha tydelige forventninger til og motivere elevene Elever blir motiverte av å mestre. Ledelse av læringsaktiviteter innebærer å legge til

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 03.12.2014 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: Trivsel Barnet mitt trives på skolen 4,7 Barnet

Detaljer

Heilt einig. Litt einig

Heilt einig. Litt einig Trivsel Korkje eller u u u Barnet mitt trivst på skolen Barnet mitt har medelevar å være saman med i friminutta https://elfu.udir.no/administrasjon/order/preview.aspx?acid=1003&sid=364&bid=124660&did=1933&roleid=57&ugid=861002&qid=0&aid=0&lid=1&demo

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Vi har kun omtalt temaene i de obligatoriske spørsmålene og i de nye tilleggsspørsmålene i elevspørreskjemaet.

Vi har kun omtalt temaene i de obligatoriske spørsmålene og i de nye tilleggsspørsmålene i elevspørreskjemaet. Temaene i Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er revidert høsten 2013. I revisjonen har vi tatt utgangspunkt i regelverket og forskningen om elevenes læringsmiljø. Her finner dere mer informasjon om temaene

Detaljer

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53 RESULTATER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD I dette dokumentet presenteres utvalgte resultater fra videregående opplæring i Vestfold fra skoleåret 2013-2014. Resultatene som presenteres er kun et lite

Detaljer

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i. Er

Detaljer

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for 2015 Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene Lunner barneskole Innledning Oppvekstkomiteen i Lunner utarbeider hvert år en rapport om kvalitet

Detaljer

Hjelpespørsmål for FAU

Hjelpespørsmål for FAU Hjelpespørsmål for FAU Til kvalitetsoppfølgingsmøtet i 2017 skal skolen velge ett av punktene under. Elevråd, FAU og skolen skal alle presentere et vurderingskryss på dette punktet, med utgangspunkt i

Detaljer

Rapport skole: Foss videregående skole

Rapport skole: Foss videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 59 22 9 10 64 19 5 12 48 27 16 10 57 24 10

Detaljer

Rapport skole: Sollerudstranda skole

Rapport skole: Sollerudstranda skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 82 9 3 5 82 9 2 8 76 12 9 3 85 9 2 4 Utsagn 1

Detaljer

Rapport skole: Majorstuen skole

Rapport skole: Majorstuen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 74 17 5 4 70 19 5 6 60 27 10 3 51 32 12 5 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Grindbakken skole

Rapport skole: Grindbakken skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 70 21 8 2 81 12 6 0 78 13 8 1 70 22 5 3 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Nordstrand videregående skole

Rapport skole: Nordstrand videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 54 22 8 16 55 25 10 10 49 27 10 14 49 18 14 18 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Smestad skole

Rapport skole: Smestad skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 79 14 5 1 75 17 7 1 61 26 10 3 72 19 7 2 Utsagn 1 Spm 12.1

Detaljer

Rapport skole: Gamlebyen skole

Rapport skole: Gamlebyen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 73 18 7 2 73 19 6 2 68 17 14 1 64 21 12 3 Utsagn 1 Spm

Detaljer

Rapport skole: Rustad skole

Rapport skole: Rustad skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 68 23 7 2 78 18 4 1 79 14 6 1 81 13 4 2 Utsagn 1 Spm 12.1

Detaljer

Rapport skole: Abildsø skole

Rapport skole: Abildsø skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe B 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 69 21 5 4 73 19 6 2 63 25 9 4 74 19 5 3 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Grünerløkka skole

Rapport skole: Grünerløkka skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe D 67 22 7 3 69 22 6 2 66 22 10 2 63 23 11 3 68 23 8 1 69 25 6 0 67 21 11 1 58 24 17 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Voksen skole

Rapport skole: Voksen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 76 19 5 1 78 16 5 2 80 14 5 1 70 21 8 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Elvebakken videregående skole

Rapport skole: Elvebakken videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 68 15 9 9 64 20 7 8 67 14 7 13 62 19 9 10

Detaljer

Rapport skole: Persbråten videregående skole

Rapport skole: Persbråten videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 51 26 14 10 44 32 17 6 48 26 21 5 43 32 16

Detaljer