Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole"

Transkript

1 Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd for Håkvik skole Håkvik skole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte jobber sammen mot mobbing og antisosial atferd 1. Inspeksjon inspeksjonsplanen gjennomgås ved starten av hvert semester hendelser/episoder som skal noteres, tilsnakk osv., overleveres muntlig/skriftlig til kontaktlærer, som noterer. noter det vi opplever og det som blir sagt følges opp på S-timen torsdag - hva har skjedd i løpet av uka SFO noterer også saker som de observerer, i egen bok 2. Foreldremøter informasjon om Olweus-prosjektet i felles, ferdig impressdokument, hvert år på høstmøtet på trinnene og på SFO-møtet i oktober. Referat skrives til internkontroll. resultat fra ulike spørreundersøkelser taes opp på høstmøtet Oppfordre foreldre til planlegging/gjennomføring av aktiviteter for klassen utenom skoletid 3. Pedagogiske samtalegrupper temamøter på trinnene tas opp på team-møter en gang i måneden mobbing er tema på teammøter 5 ganger i løpet av skoleåret (Pedagogisk samtalegruppe). Temamøter skal framgå av halvårsplanen for teamet. Referat skrives. 4. Møter om mobbing på trinnene hver andre uke holdes møte mot mobbing på alle trinn og på SFO. Referat skrives. reglene mot mobbing skal være sak på alle møter elevene skal sitte i ring

2 temamøter med diskusjon/debatt en gang i måneden, f.eks med film, rollespill, case. Skriv på ukeplanen hvilket tema som skal taes opp. Referat skrives. noter hva hver enkelt elev forteller på møtene alle skal si noe informasjon på S-timene om hva som ble tatt opp/kom fram på møtene 5. Skolereglene mot mobbing. Lærere og øvrige personale skal alle aktivt bruke de fire skolereglene mot mobbing, og håndheve dem så konsekvent som mulig. 6. Inn/utmarsj - gangene voksne skal være tilstede til alle er gått ut voksne skal komme raskt tilstede når det ringer inn 7. Forebyggende aktiviteter 1.Bli bedre kjent med hverandre Forslag: etablere tilhørighetsgrupper på trinnet hemmelig venn, på trinnet og på tvers av trinnene gjøre ting sammen, f.eks. turer gym spise svømming turer med overnatting idémylder på trinnet: Hva kan vi gjøre sammen for å bli bedre kjent Skal: 6. trinn skal overnatte ute 6. trinn er fadder for 1. trinn 2.Trivsel og skolemiljø Forslag: overnatting på skolen med foresatte turer med foresatte

3 hva kan vi gjøre sammen for å bli bedre kjent med hverandre? trinnene gjør noe for hverandre Vennegrupper Skal: sosiometriske undersøkelser/kartlegging av miljøet legge tilrette for uteaktiviteter, f.eks. slåball fotball tau aking lek fysisk aktivitet hver dag. TL-programmet innført trivselstiltak på trinnene, f.eks. pynte lunch kosetime - skolemåltid samlingsstund for hele skolen arrangere elevkvelder for kl. avslutning med foresatte høflighetskampanje 7. trinn arrangerer aldersblanda aktivitetsdag 8. Elevråd mobbing fast sak på elevrådsmøtet ved start av hvert semester. Referat skrives på skjema for kvalitetssikring. Original finnes i ER-permen ER-referat legges ut på hjemmesida 9. Elevsamtaler/samtaletimer mobbing skal være et punkt på samtalearket til alle samtaletimer og elevsamtaler 10. Oppfølging av enkeltelever undersøk, grip inn, stopp situasjonen. ALLE har handlings plikt ved mobbing eller antisosial atferd, ringer kontaktlærer eller kontaktperson SFO til forsatte vurderes tilfellet slik at foresatte bør underrettes, gjøres det umiddelbart

4 mobbere følges tett opp etter avtale med foresatte rektor kobles/informeres. JF rutinebeskrivelse i Opplæringsloven 9a (finnes i Handboka under Rutiner) hvis kontaktlærer / kontaktperson SFO er borte, skal rektor/ SFO-leder råde/avgjøre hvem som underretter foresatte vi intensiverer observasjoner av aktuell elev i skolegården, klassen og på andre steder 11. Spørreundersøkelse spørreundersøkelse om mobbing for elever på årstrinn hvert år. Olweus-instruktør gir beskjed når undersøkelsen skal tas IKT-veileder koordinerer arbeidet rundt undersøkelsen 12. Oppfølging av programmet bruke 5-10 min. hver S-time/SFO-møte for personalet til informasjon om hva som har skjedd denne uka gjennomgå handlingsplanen på planleggingsdag /samarbeidstid i pedagogisk personale hver høst og vår SFO- leder med på S-timene når mobbing taes opp hvis mulig Regler mot mobbing skal henge i alle klasserom og i gangene på skolen, og skal repeteres på alle møter mot mobbing på trinnene holde seg àjour med aktuell litteratur og annet materiell (ped. samtalegrupper) nytt materiell presenteres på S-timen lage kartotek med materiell til temamøter Handlingsplanen mot mobbing og antisosial atferd skal komme fram i årsplanene på hvert trinn og i Virksomhetsplanen for skolen kurs for nytilsatte samtalegrupper: De voksne repeterer handlingsplanen på S-timen (del av felleseid) årlig (høst)

5 13. Personalmøter høst og vår Skolens handlingsplan mot mobbing, samt hovedelementer i tidligere og framtidig antimobbearbeid ved skolen, skal gjennomgås og diskuteres på møtene med hele personalet, høst og vår 14. Kurs nytilsatte Alle nytilsatte ved Håkvik skole, skal ha minimum et endagskurs som omhandler Olweus-programmet. 15. Oppfølging av kvalitetssikring hvert årstrinn har ei mappe hvor alt av referater i forhold til kvalitetssikring samles. Mappa inneholder også skolens Handlingsplan mot mobbing, og originaler av skjemaer til bruk i kvalitetssikringsarbeidet (finnes i Moodle på eget Olweus-område) rektor/olweus-kontakt tar inn alle skjemaer i kvalitetssikringssystemet til jul og før sommerferien Alle referater fra ped. samtalegrupper, referater fra alle trinnmøter og ER, sjekklister kontaktlærer, sjekklister regler mot mobbing Olweus-lærer på trinnet har ansvar for at mappa er fullstendig, når den overleveres annet trinn/annen lærer 1 vedlegg: Rutinebeskrivelse 9a

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer