kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg."

Transkript

1 Vår ref. 13/ /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato Seljord kommune - Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg. Dersom de ikkje kan møte må det snarast meldast ifrå til sekretær for, på e-post: eller mobil Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal kallast inn til kl 10:30 i sak 5/13. Vara møter berre etter eiga innkalling. Vedlagt følgjer sakene 1/13-7/13 for Helge Kasland Leiar Line Bosnes Sekretær for Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 Sakliste for Seljord kommune - Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 1/13 13/81 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /13 13/82 ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I SELJORD KOMMUNE 3/13 13/84 ORIENTERING FRÅ REVISOR 4/13 12/607 ÅMOTSDAL SKULE 5/13 13/86 FORVALTNINGSREVISOR SI SJØLVSTENDE /13 12/291 EIGEDOMSFORVALTNING I SELJORD KOMMUNE - FORVALTNINGSPROSJEKT NR /13 13/88 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER

3 Sak nr. 1/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 13/81 Arkivkode: 033 1/13 Seljord kommune - Møteprotokollen frå godkjennast. Møteprotokollen frå leggast fram for godkjenning i møtet. Vedlegg: Møteprotokoll Sak 1/13 Side 3 av 9

4 Sak nr. 2/13 ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I SELJORD KOMMUNE Arkivsaksnr.: 13/82 Arkivkode: 004 2/13 Seljord kommune - Tilråding til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner «Årsmelding 2012 frå i Seljord kommune». Årsmelding 2012 for i Seljord kommune leggast fram for godkjenning i møtet. Vedlegg: Årsmelding 2012 frå i Seljord kommune. Sak 2/13 Side 4 av 9

5 Sak nr. 3/13 ORIENTERING FRÅ REVISOR Arkivsaksnr.: 13/84 Arkivkode: 210 3/13 Seljord kommune - Saka vert teke til orientering. Revisor Britt Kristin Gravalid orienterer om revisjonens sitt arbeid hittil og korleis det ligg an i høve årsrekneskapet. Sak 3/13 Side 5 av 9

6 Sak nr. 4/13 ÅMOTSDAL SKULE Arkivsaksnr.: 12/607 Arkivkode: /12 Seljord kommune - 4/13 Seljord kommune - Vedtaket frå Fylkesmannen i Telemark vert teke til orientering. Kontrollutvalet mottok eit brev frå FAU Åmotsdal skule om kommunestyret sitt vedtak om skulenedlegging. Rådmann kom i kontrollutvalsmøte og orienterte om sakshandsaminga i saka. Kontrollutvalet kan ikkje gjere ein lovlegkontroll av kommunestyrevedtaket, det er det Fylkesmannen som gjer. Kontrollutvalet fatta derfor eit vedtak om å vente på vedtak frå Fylkesmannen i saka. Fylkesmannen i Telemark fatta følgjande vedtak: «Kommunestyret har gjort eit vedtak på grunnlag av ei forsvarleg førebudd og tilstrekkeleg opplyst sak. Det er ikkje knytt vesentlege feil til sakshandsaminga. Kommunestyret sitt vedtak i sak 49/12 vert ståande som endeleg.» Sekretariatet si vurdering Kontrollutvalet kan ikkje overprøve Fylkesmannen sitt vedtak, gjere lovlegkontroll av kommunestyret sitt vedtak og heller ikkje overprøve politiske vedtak. Kontrollutvalet kan i denne konkrete saka kun ta saka til orientering og orientere FAU Åmotsdal om sitt vedtak. Vedlegg: Vedtak frå Fylkesmannen i Telemark av Sak 4/13 Side 6 av 9

7 Sak nr. 5/13 FORVALTNINGSREVISOR SI SJØLVSTENDE 2013 Arkivsaksnr.: 13/86 Arkivkode: 210 5/13 Seljord kommune - Brevet frå Telemark kommunerevisjon IKS om forvaltningsrevisor si sjølvstende vert teke til orientering. Vedlagt i saka følgjer brev frå Telemark kommunerevisjon IKS til orientering. Vedlegg: Brev frå Telemark kommunerevisjon IKS, datert Sak 5/13 Side 7 av 9

8 Sak nr. 6/13 EIGEDOMSFORVALTNING I SELJORD KOMMUNE - FORVALTNINGSPROSJEKT NR Arkivsaksnr.: 12/291 Arkivkode: /12 Seljord kommune - 6/13 Seljord kommune - Ingen forslag. Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon Seljord kommune blei vedteke i kommunestyret Fyrste prosjekt på planen er eigedomsforvaltning. Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal frå Telemark kommunerevisjon IKS kjem i møte for å legge fram skisse over problemstillingar som skal arbeidast vidare med i rapporten og framdriftsplan for arbeidet. Kontrollutvalet skal her komme med innspel til revisor om prosjektet. Det er som har bestilt rapporten og må i denne delen av førebuingane til undersøkinga, sikre seg at dei spørsmåla ein ønskjer å få svar på blir presentert for forvaltningsrevisor. Sak 6/13 Side 8 av 9

9 Sak nr. 7/13 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Arkivsaksnr.: 13/88 Arkivkode: 033 7/13 Seljord kommune - Ingen forslag. Ny sekretær orientering om sekretariatet Kort oppsummering av NKRF konferansen på Gardermoen februar Vårkonferansen i Bø tidspunkt og tema Evt. Sak 7/13 Side 9 av 9

Nissedal kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 24.01.2014. Nissedal kommune - kontrollutvalget

Nissedal kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 24.01.2014. Nissedal kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/41-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 24.01.2014 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 03.02.2014 Tid: 10.00 Sted: Møterom Teknisk, Kommunehuset

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 13/111-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Telemark fylkeskommune - Det vert med dette kalla inn til møte i : Dato: 27.02.2013 MERK DATO! Tid: 10:00-15:00 Stad: Fylkeshuset

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

Bø kommune - kontrollutvalet

Bø kommune - kontrollutvalet Bø kommune - kontrollutvalet Kontrollutval Møteprotokoll frå Bø kommune - kontrollutvalet Møtedato: 13.12.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Kommunestyresalen 2.etg. Bø kommunehus Ole Morten Aasgrav Karstein

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/926-3 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014 Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 16.12.2014 Tid: 10.00 13.00 Sted: Formannskapssalen,

Detaljer

Hjartdal kommune Kontrollutvalet

Hjartdal kommune Kontrollutvalet Hjartdal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 12/610-2 033 /BERO Medlemmar Dato 07.11.2012 Hjartdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: onsdag 21 og torsdag 22.11.2012 Tid:

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalg

Kragerø kommune Kontrollutvalg Kragerø kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.01.2011 Møtested: Møteleder: Glasshuset Gotfred Nilsen Frafall: Medlem Brit Sjetne Vara Medlem Lasse Lyng

Detaljer

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 21.08.2015 kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Birkenes kommune Kontrollutvalget

Birkenes kommune Kontrollutvalget Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, møterom Flakksvann Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til stede:

Detaljer

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.01/15 MØTEBOK Dato: 27.01.2015 kl. 13.00-15.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Arendal kommune. Jan Askeland. Ragnhild Thomassen Arne Bergersen Anne Rostad Terje Stiansen. Øystein Bergh

Arendal kommune. Jan Askeland. Ragnhild Thomassen Arne Bergersen Anne Rostad Terje Stiansen. Øystein Bergh Arendal kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Arendal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2014 Møtested: Møteleder: Rådhusgt. 10, 2 etg, Arendal Jan Askeland Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Drangedal kommune kontrollutvalget

Drangedal kommune kontrollutvalget Drangedal kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 07.05.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, Møterommet Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

Møteprotokoll fra Kristiansand kommune - kontrollutvalget

Møteprotokoll fra Kristiansand kommune - kontrollutvalget Kristiansand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kristiansand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 11.08.2014 Møtested: Møteleder: Rådhuskvartalet, Kristiansand Vidar Kleppe Forfall: Til stede:

Detaljer

Drangedal kommune Kontrollutvalg

Drangedal kommune Kontrollutvalg Drangedal kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 03.05.2011 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, "Møterommet" Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE

M Ø T E B O K. for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE M Ø T E B O K for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE MØTETID: 29.05.2015 kl. 08.30 12.25. MØTESTAD: Hareid rådhus, formannskapsromet. MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Vara som møtte: Faste medlemer som ikkje

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer