Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:"

Transkript

1 Vår ref. 14/ /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: Tid: Sted: Formannskapssalen, Rjukan Dersom de ikkje kan møte må det snarast meldast ifrå til sekretær for kontrollutvalet, på e-post: eller tlf Vara møter berre etter eiga innkalling. Vedlagt følgjer sakene 21/14-27/14 Under møtet vert fylgjande saker vurdert lukka: 23/14. for Leiar Kjetil Høstrup Djuve Beate Marie Dahl Eide Sekretær for kontrollutvalet Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 Sakliste for Tinn kommune - kontrollutvalget Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 21/14 14/922 LOKALE TILLEGGSAVTALER MELLOM TINN KOMMUNE OG SYKEHUSET TELEMARK HF 22/14 14/923 HÅNDTERING AV PASIENTSENSITIVE OPPLYSNINGER OG ELEKTRONISK MELDINGSSYSTEM 23/14 14/924 ORIENTERING OM MULIG KORRUPSJONSSAK 24/14 14/925 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT/RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON /14 14/920 ORIENTERING FRA REVISOR I MØTE /14 14/801 MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR /14 14/921 EVENTUELT I MØTE

3 Sak nr. 21/14 LOKALE TILLEGGSAVTALER MELLOM TINN KOMMUNE OG SYKEHUSET TELEMARK HF Arkivsaksnr.: 14/922 Arkivkode: 217 F00 21/14 Tinn kommune - kontrollutvalget Saken legges frem utan innstilling. Tinn kontrollutvalg behandla i møte sak 16/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om Samhandlingsreformen. I tilknytning til saken ba kontrollutvalget om tilbakerapportering ila på om hvordan de lokale tilleggsavtalene mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF blir fulgt opp. Kommunalsjef Terje Bjerkehagen, Tjenesteområdet utvikling, velferd og levekår, vil orientere i møtet. Vurdering fra sekretariatet Saken legges frem uten innstilling da orientering vil bli gitt i møtet. Sak 21/14 Side 3 av 11

4 Sak nr. 22/14 HÅNDTERING AV PASIENTSENSITIVE OPPLYSNINGER OG ELEKTRONISK MELDINGSSYSTEM Arkivsaksnr.: 14/923 Arkivkode: 217 F00 22/14 Tinn kommune - kontrollutvalget Saken legges frem utan innstilling. Tinn kontrollutvalg behandla i møte sak 16/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om Samhandlingsreformen. I tilknytning til saken ba kontrollutvalget om tilbakerapportering ila på håndteringen av pasientsensitive opplysninger, spesielt med henblikk på det nye elektroniske meldingssystemet. Kommunalsjef Terje Bjerkehagen, Tjenesteområdet utvikling, velferd og levekår, vil orientere i møtet. Vurdering fra sekretariatet Saken legges frem uten innstilling da orientering vil bli gitt i møtet. Sak 22/14 Side 4 av 11

5 Sak nr. 23/14 ORIENTERING OM MULIG KORRUPSJONSSAK Arkivsaksnr.: 14/924 Arkivkode: /14 Tinn kommune - kontrollutvalget Saken legges frem uten innstilling. Det er fremkommet informasjon i media om at Tinn kommune har koblet inn Økokrim for å undersøke om det er foregått forsøk på korrupsjon fra Rjukan Technology Center AS (RTC) i kontakt med næringssjef Audun Mogen. vil få orientering om saka i møtet. Vurdering fra sekretariatet Saken legges frem uten innstilling siden orienteringen vil bli gitt i møtet. Sak 23/14 Side 5 av 11

6 Sak nr. 24/14 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT/RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Arkivsaksnr.: 14/925 Arkivkode: /14 Tinn kommune - kontrollutvalget rullerer Plan for forvaltningsrevisjon Rekkefølgen på de resterende prosjektene blir som følger: 1) Eiendomsforvaltning 2) Miljøarbeid 3) Personvern bestiller forvaltningsrevisjonsrapport på Eiendomsforvaltningen i Tinn kommune, og ber Telemark kommunerevisjon IKS legge frem en plan for hvordan prosjektet kan gjennomføres snarest mulig. Tinn kommunestyre har delegert myndighet til kontrollutvalget å foreta rullering og endring av plan for forvaltningsrevisjon i planperioden. rullerte planen forrige gang , og prioriterte da følgende prosjekt: 1. Samhandlingsreformen 2. Miljøarbeid 3. Personvern 4. Eiendomsforvaltning Den endelige rapporten på Samhandlingsreformen ble levert i kontrollutvalgets møte i september i år. I tillegg i denne perioden har utvalget fått levert ett prosjekt på IT- drift og sikkerhet, som ble behandlet i kontrollutvalget i november Det er ønskelig at utvalget nå vurderer en eventuell rullering av plan for forvaltningsrevisjon, og bestiller et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. Sekretariatet ser at kommunenes rolle som eiendomsforvalter er løftet frem flere steder, og det er også i Telemark gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter på dette temaet. Kommunene Sak 24/14 Side 6 av 11

7 Sak 24/14 er ofte store eiendomsforvaltere, og benytter seg både av eid og leid eiendom. Det er viktig å se til at kommunen har gode strategier og behovsanalyser for de eiendommene man har, at man har god oversikt over eiendomsmassen, at den blir forvaltet på en god måte, at det blir utført tilstrekkelig verdibevarende vedlikehold osb. At det er best mulig oversikt over eiendomsmassen tilgjengelig er også viktig for at politisk nivå skal ha tilstrekkelig grunnlag å fatte sine beslutninger på. Vurdering fra sekretariatet må vurdere hvilket prosjekt de ønsker å sette i gang nå. Utvalget kan følge prioriteringen som er vedtatt, omprioritere på rekkefølgen eller foreslå/vedta nye prosjekter inn. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Eiendomsforvaltningen i Tinn kommune. Side 7 av 11

8 Sak nr. 25/14 ORIENTERING FRA REVISOR I MØTE Arkivsaksnr.: 14/920 Arkivkode: /14 Tinn kommune - kontrollutvalget Saken tas til orientering. Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin vil orientere om det løpende revisjonsarbeidet i møtet. Sak 25/14 Side 8 av 11

9 Sak nr. 26/14 MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR 2015 Arkivsaksnr.: 14/801 Arkivkode: /14 Tinn kommune - kontrollutvalget Møte- og arbeidsplan for 2015 vedtas som den foreligger. må vedta en møte- og arbeidsplan for det kommende året. Utvalget må fortløpende vurdere arbeidet sitt, og hvilken arbeidsform som er hensiktsmessig. Valgperioden går mot slutten, og det er viktig at sittende kontrollutvalgs erfaringer tas med videre til neste kontrollutvalg. Opplæring av nytt kontrollutvalg vil skje i første møte etter oppnemning av nytt utvalg, og gjennom konferanser/kurs i regi av Temark, evt. andre. Tinn kommune har fem møter i året, fordelt på tre møter på våren og to møter på høsten. Ordinære møter bør kunne holdes innenfor en tidsramme på tre fire timer per møte. Møte-/arbeidsplan for 2015 Onsdag 25. februar 2015, kl Selskapskontroll Rjukanlys AS(?) s årsmelding for 2014 Orientering fra etatssjef/enhetsbesøk? Orientering fra revisor Onsdag 06. mai 2015, kl Kommuneregnskapet for 2014 Regnskapet for Rjukanbadet KF for 2014 Melding om andre reviderte regnskap (skatteoppkreveren) Onsdag 10. juni 2015, kl Sak 26/14 Side 9 av 11

10 Sak 26/14 Orientering fra etatssjef/enhetsbesøk? Orientering fra revisor Orientering fra økonomisjef Onsdag 21. oktober 2015, kl Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016 Orientering fra revisor (revisjonsplanleggingen) Onsdag 25. november 2015, kl Orientering fra revisor Orientering fra økonomisjef Møte- og arbeidsplan for 2016 Orientering om Kommunebudsjettet for 2016 Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møter de ønsker. I tillegg kommer rapporter fra eventuelle forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller når disse er klare. Side 10 av 11

11 Sak nr. 27/14 EVENTUELT I MØTE Arkivsaksnr.: 14/921 Arkivkode: /14 Tinn kommune - kontrollutvalget Sak 27/14 Side 11 av 11

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Birkenes kommune Kontrollutvalget

Birkenes kommune Kontrollutvalget Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, møterom Flakksvann Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til stede:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 24.03.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 24.03.2015 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer