Telemark fylkeskommune -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemark fylkeskommune -"

Transkript

1 Telemark fylkeskommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Møtedato: Møtestad: Møteleiar: Møterom Møsvatn, Fylkeshuset Skien Erling Dahl Fråfall: Anne Nora Oma Dale Meldt fråfall, vara kunne ikkje møte Jone Blikra Meldt fråfall, vara innkalla Tilstades: Leiar Medlem Medlem Varamedlem Sekretær Oppdragsrevisor Forvaltningsrevisor Erling Dahl Per Lykke Solfrid Rui Slettebakken Tahar Haddad Marianne Lundeberg Birgitte Holmberg Aud Bjervamoen Innkallinga blei godkjend. Saklista blei godkjend. Møteprotokollen frå møte Sakene blei behandla slik: 25-30/12 Leiar Erling Dahl Sekretær Marianne Lundeberg Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 25/12 12/247 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ /12 12/248 EIENDOMSFORVALTNING - TFK EIENDOM FORVALTNINGSPROSJEKT 27/12 12/258 RULLERING AV FORVALTNINGSREVISJONSPLAN FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE /12 12/249 RESSURSBRUK TANNHELSE - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 29/12 12/251 ORIENTERING FRÅ REVISOR /12 12/252 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Side 2 av 7

3 Sak nr. 25/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ Møteprotokollen frå godkjennast. Møteprotokollen frå blei lagt fram for godkjenning i møtet. Møteprotokollen frå godkjennast. Sak nr. 26/12 EIENDOMSFORVALTNING - TFK EIENDOM FORVALTNINGSPROSJEKT Tilråding til fylkestinget: Kontrollutvalet anbefaler eieren, fylkestinget å: utarbeide en eierstrategi for TFK Eiendom holde regelmessige eiermøter med foretaket se til at TFK Eiendom alltid har et styre med tilstrekkelig fagteknisk kompetanse klargjøre rollene til henholdsvis styret/daglig leder i foretaket og fylkesrådmannen/- fylkesadministrasjonen vurdere om det er hensiktsmessig å samle all eiendomsmasse og alle eiendomsrelaterte oppgaver i TFK Eiendom vurdere hvilke driftsutgifter som det er naturlig å få dekket av husleien, og om foretaket bør få betalt for andre utførte tjenester, i tillegg til leieinntektene. Ved uenighet mellom foretaket og fylkesrådmannen om hvordan tjenester skal prises, bør eierne gi føringer, alternativt godkjenne avtaler. vurdere om foretaket skal beholde momskompensasjonen på de utgiftene de har vurdere hvordan TFK Eiendom kan gis mulighet til å opparbeide et vedlikeholdsfond for å kunne ivareta nødvendig vedlikehold i et langsiktig perspektiv vurdere om kapitalutgiftene bør legges inn i husleien for å vise reell kostnad TFK Eiendom bør: vurdere om det er mulig å legge inn livsløpsperspektivet i planleggingen innenfor eiendomsforvaltningen benytte nøkkeltall for sammenligninger over tid og sammenligning med andre som et styringsverktøy, og å rapportere dette til eierne vurdere å gjennomføre brukerundersøkelser som et styringsverktøy forbedre arbeidet med å synliggjøre foretaket for eierne, fylkesadministrasjonen og brukerne/leietakerne; virksomhet/resultater og informasjon om de langsiktige virkningene eiendomsforvaltningen har for fylkeskommunen og fylkeskommunens økonomi TFK Eiendom, evaluering av virksomheten Telemark fylkeskommune Side 3 av 7

4 Fylkesrådmannen bør: bedre kommunikasjonen mellom foretakets ledelse og fylkesrådmannen, evt. hans lederteam (regelmessig kontakt) Til slutt vil vi anbefale Temaheftet Kommunal eiendomsforvaltning en veileder/-verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak for alle som er involvert i eiendomsforvaltningen. Det inneholder mye informasjon og gode råd. Temaheftet ble utgitt i 2011 og kan hentes her: Fylkestinget ber fylkesrådmann: se nøye på rapporten og dens anbefalinger i ny sak om eigarstrategi og eigarmeldingane. Innhente erfaringer fra andre kommuner og fylkeskommuner i det videre arbeid. Orientere kontrollutvalet om hva som er gjort med anbefalingene i rapporten våren Forvaltningsrevisor Aud Bjervamoen la fram forvaltningsrevisjonsrapport nr: TFK Eigedom evaluering av virksomheten Telemark fylkeskommune i møtet. Høringsvar frå TFK Eigedom vart levera forvaltningsrevisor og blei lagt fram i ferdig rapport i møtet. Tilråding til fylkestinget: Kontrollutvalet anbefaler eieren, fylkestinget å: utarbeide en eierstrategi for TFK Eiendom holde regelmessige eiermøter med foretaket se til at TFK Eiendom alltid har et styre med tilstrekkelig fagteknisk kompetanse klargjøre rollene til henholdsvis styret/daglig leder i foretaket og fylkesrådmannen/- fylkesadministrasjonen vurdere om det er hensiktsmessig å samle all eiendomsmasse og alle eiendomsrelaterte oppgaver i TFK Eiendom vurdere hvilke driftsutgifter som det er naturlig å få dekket av husleien, og om foretaket bør få betalt for andre utførte tjenester, i tillegg til leieinntektene. Ved uenighet mellom foretaket og fylkesrådmannen om hvordan tjenester skal prises, bør eierne gi føringer, alternativt godkjenne avtaler. vurdere om foretaket skal beholde momskompensasjonen på de utgiftene de har vurdere hvordan TFK Eiendom kan gis mulighet til å opparbeide et vedlikeholdsfond for å kunne ivareta nødvendig vedlikehold i et langsiktig perspektiv vurdere om kapitalutgiftene bør legges inn i husleien for å vise reell kostnad TFK Eiendom bør: Side 4 av 7

5 vurdere om det er mulig å legge inn livsløpsperspektivet i planleggingen innenfor eiendomsforvaltningen benytte nøkkeltall for sammenligninger over tid og sammenligning med andre som et styringsverktøy, og å rapportere dette til eierne vurdere å gjennomføre brukerundersøkelser som et styringsverktøy forbedre arbeidet med å synliggjøre foretaket for eierne, fylkesadministrasjonen og brukerne/leietakerne; virksomhet/resultater og informasjon om de langsiktige virkningene eiendomsforvaltningen har for fylkeskommunen og fylkeskommunens økonomi TFK Eiendom, evaluering av virksomheten Telemark fylkeskommune Fylkesrådmannen bør: bedre kommunikasjonen mellom foretakets ledelse og fylkesrådmannen, evt. hans lederteam (regelmessig kontakt) Til slutt vil vi anbefale Temaheftet Kommunal eiendomsforvaltning en veileder/-verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak for alle som er involvert i eiendomsforvaltningen. Det inneholder mye informasjon og gode råd. Temaheftet ble utgitt i 2011 og kan hentes her: Sak nr. 27/12 RULLERING AV FORVALTNINGSREVISJONSPLAN FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Plan for forvaltningsrevisjon endrast slik: Prosjekt prioriteringa blir som fylgjande: 5.1 Tannhelse 5.2 KRD-midler 5.3 Kunst 5.4 Bestillerfunksjonen innen samferdsel 5.5 Kollektivplan- gjennomføring og virkninger 5.6 Folkehelsearbeid og samhandlingsreformen 5.7 Informasjonssikkerhet 5.8 Nytt prosjekt. 5.9 Forslag for 2014 og 2015 Forslag til rullering av forvaltningsrevisjonsplanen blei lagt fram i møtet. Kontrollutvalet i Skien ynskjer ikkje sluttrapport for prosjekt Hjalmar Johansen/ Skien fritidspark og TKR IKS har kome med innspel på at det pr. dato er liten nytteverdi å ha prosjektet og foreslår at det utgår. Tannhelseprosjektet er starta og KRD midlar prosjektet kan startas opp før kunst prosjektet. Side 5 av 7

6 Forvaltningsrevisor Aud Bjervamoen frå Telemark kommunerevisjon IKS møtte for å orientere om omprioriteringa i prosjekta. Plan for forvaltningsrevisjon endrast slik: Prosjekt prioriteringa blir som fylgjande: 5.1 Tannhelse 5.2 KRD-midler 5.3 Kunst 5.4 Bestillerfunksjonen innen samferdsel 5.5 Kollektivplan- gjennomføring og virkninger 5.6 Folkehelsearbeid og samhandlingsreformen 5.7 Informasjonssikkerhet 5.8 Nytt prosjekt. 5.9 Forslag for 2014 og 2015 Sak nr. 28/12 RESSURSBRUK TANNHELSE - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonens framlagte notat som det føreligg og ber om tilbakemelding om prosjektet må endrast undervegs. Forvaltningsrevisor frå TKR IKS Aud Bjervamoen var tilstades i møtet å tok imot innspel til prosjektet ressursbruk tannhelse. Notat om disponering av oppdraget vert utdela i møtet og arkiverast i saka. Saka leggast fram utan tilråding. Sak nr. 29/12 ORIENTERING FRÅ REVISOR Basert på informasjon frå revisor ynskjer kontrollutvalet å i verksetta ei undersøking om samarbeidsavtale/partnerskapsavtale med Grenland Fotball AS og Fylkeskommunen. Kontrollutvalet ber Telemark kommunerevisjon IKS å undersøke saken og komme tilbake med en rapport som utgreier lovlegheita i saka. Side 6 av 7

7 Kontrollutvalet igangsetter undersøkelse uten å ha konkludert i saken. Kontrollutvalet anmodar fylkestinget om å stille utbetalingar i bero inntil konklusjonen føreligg. Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orientera utvalet førebels om spørsmål i saka kring partnerskapsavtale samarbeidsavtale mellom Fylkeskommunen og Grenland Fotball AS.. Punkt som vert sett på var blant anna: Saksbehandling/avtaleinngåelse og -innhold EØS-regelverket om offentlig støtte Lov om offentlige anskaffelser Bruk av regionale utviklingsmidler Kostnader TUF Telemark utviklingsfond. Det har kome spørsmål til kontrollutvalet om TUF driv i samsvar med vedtekter og lovverk. TKR IKS ser på saken og kommer tilbake til utvalet med meir informasjon. Saka tas til orientering. Sak nr. 30/12 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Sakene tas til orientering. Saker til neste møte. informasjon og innspel Eventuelt Sakene tas til orientering. Side 7 av 7

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 13/111-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Telemark fylkeskommune - Det vert med dette kalla inn til møte i : Dato: 27.02.2013 MERK DATO! Tid: 10:00-15:00 Stad: Fylkeshuset

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/926-3 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014 Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 16.12.2014 Tid: 10.00 13.00 Sted: Formannskapssalen,

Detaljer

Bø kommune - kontrollutvalet

Bø kommune - kontrollutvalet Bø kommune - kontrollutvalet Kontrollutval Møteprotokoll frå Bø kommune - kontrollutvalet Møtedato: 13.12.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Kommunestyresalen 2.etg. Bø kommunehus Ole Morten Aasgrav Karstein

Detaljer

kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg.

kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg. Vår ref. 13/89-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 04.02.2013 Seljord kommune - Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg.

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Nissedal kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 24.01.2014. Nissedal kommune - kontrollutvalget

Nissedal kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 24.01.2014. Nissedal kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/41-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 24.01.2014 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 03.02.2014 Tid: 10.00 Sted: Møterom Teknisk, Kommunehuset

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 11/123 Møtedato/tid: 10.03.2011, kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thulitt Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi:

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalg

Kragerø kommune Kontrollutvalg Kragerø kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.01.2011 Møtested: Møteleder: Glasshuset Gotfred Nilsen Frafall: Medlem Brit Sjetne Vara Medlem Lasse Lyng

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Arendal kommune. Jan Askeland. Ragnhild Thomassen Arne Bergersen Anne Rostad Terje Stiansen. Øystein Bergh

Arendal kommune. Jan Askeland. Ragnhild Thomassen Arne Bergersen Anne Rostad Terje Stiansen. Øystein Bergh Arendal kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Arendal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2014 Møtested: Møteleder: Rådhusgt. 10, 2 etg, Arendal Jan Askeland Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Drangedal kommune kontrollutvalget

Drangedal kommune kontrollutvalget Drangedal kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 07.05.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, Møterommet Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Lillesand kommune Kontrollutvalget

Lillesand kommune Kontrollutvalget Lillesand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 04.12.2012. Formannskapssalen Kommunehuset

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 04.12.2012. Formannskapssalen Kommunehuset Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 04.12.2012 Møtested: Møteleder: Formannskapssalen Kommunehuset Bjarne Bakken Til stede: Leder Bjarne Bakken

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Drangedal kommune Kontrollutvalg

Drangedal kommune Kontrollutvalg Drangedal kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 03.05.2011 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, "Møterommet" Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll fra Kristiansand kommune - kontrollutvalget

Møteprotokoll fra Kristiansand kommune - kontrollutvalget Kristiansand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kristiansand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 11.08.2014 Møtested: Møteleder: Rådhuskvartalet, Kristiansand Vidar Kleppe Forfall: Til stede:

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer