Drangedal kommune Kontrollutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drangedal kommune Kontrollutvalg"

Transkript

1 Drangedal kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: Møtested: Møteleder: Kommunehuset, "Møterommet" Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder Medlem Sekretær Trond Inge Haugen Jorun Opsahl Magnus Straume Helle Vold Fra Telemark kommunerevisjon IKS: Oppdragsrevisor Jens Sandberg Assiterende revisorsjef Berit Dalvik (sak 10/11) Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud Mikelborg (sak11/11) Fra kommunen: E-verkssjef Jan Gunnar Thors (sak 12 og 13/11) Daglig leder for Tor Jørgen Melås (sak 14 og 15/11) Gautefall Biathlon og DKE Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen (sak 16/11) Fungerende rådmann Hilde Molberg (sak 16/11) Innkallingen ble enstemmig godkjent. Saklisten ble enstemmig godkjent. Møteprotokollen fra møte ble enstemmig godkjent. Sakene ble behandlet slik: 9 17/11. Drangedal Tron Inge Haugen Leder i kontrollutvalget Temark Postboks BØ Telefon Helle Vold Sekretær for kontrollutvalget E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 9/11 11/260 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /11 11/263 SELSKAPSKONTROLLRAPPORT NR I 2011 AV DRANGEDAL NÆRINGSSELSKAP AS 11/11 11/266 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR SEKTOR FOR TEKNIKK, LANDBRUK OG KULTUR - VEI, VANN OG AVLØP - DRANGEDAL KOMMUNE /11 11/264 SMÅKRAFTVERK I TØRRDAL 13/11 11/265 ÅRSREGNSKAP 2010 DRANGEDAL E-VERK KF 14/11 11/267 ÅRSREGNSKAP 2010 FOR GAUTEFALL BIATHLON KF 15/11 11/268 ÅRSREGNSKAP 2010 FOR DRANGEDAL KOMMUNALE EIENDOMSFORVALTNING KF 16/11 11/261 DRANGEDAL KOMMUNES ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2010, KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 17/11 11/269 ORIENTERING FRA OPPDRAGSREVISOR 18/11 11/262 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Side 2 av 7

3 Sak nr. 9/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Møteprotokoll fra godkjennes. Møteleder la frem møteprotokoll for til godkjenning.. Kontrollutvalget ønsket at dokumenter ved oppfølging av møteprotokoll ble sendt umiddelbart og ikke lagt under referat- og drøftingssaker i neste møte. Møteprotokoll fra godkjennes. Sak nr. 10/11 SELSKAPSKONTROLLRAPPORT NR I 2011 AV DRANGEDAL NÆRINGSSELSKAP AS Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar rapporten til etterretning og følger opp revisors anbefalinger. Eier bør sørge for at selskapet følger opp revisors anbefalinger. Kontrollutvalget ber om rapportering om kommunestyrets oppfølging innen Rapporten unntas ikke fra offentligheten. Assisterende revisjonssjef Berit Dalvik fra Telemark kommunerevisjon IKS la frem selskapskontrollrapporten av Drangedal Næringsselskap AS. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunen tar rapporten til etterretning og følger opp revisors anbefalinger. Utarbeide en eiermelding eller eierstrategi med kommunens forventninger til selskapet. Sak nr. 11/11 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR SEKTOR FOR TEKNIKK, LANDBRUK OG KULTUR - VEI, VANN OG AVLØP - DRANGEDAL KOMMUNE 2011 Side 3 av 7

4 Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i Drangedal: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten nr Sektor for teknikk, landbruk og kultur vei, vann og avløp til etterretning og følger opp revisors anbefalinger. 1. Leder bør ha tid til å drive lederoppgaver. 2. STLK bør fortsette arbeidet med å utvikle organisasjonsstrukturen og å etablere planleggingsverktøy. 3. Administrasjonen bør vurdere behovet for å ha rutiner eller maler for saksfremlegg og rapportering i forbindelse med investeringer. 4. Administrasjonen bør fortsette arbeidet med å fremme realistiske budsjettforslag for kommunestyret. Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud Mikelborg fra Telemark kommunerevisjon IKS la frem forvaltningsrevisjonsrapporten av sektor for teknikk, landbruk og kultur vei, vann og avløp. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i Drangedal: Kommunen tar forvaltningsrevisjonsrapporten nr Sektor for teknikk, landbruk og kultur vei, vann og avløp til etterretning og følger opp revisors anbefalinger. 1. Leder bør ha tid til å drive lederoppgaver. 2. STLK bør fortsette arbeidet med å utvikle organisasjonsstrukturen og å etablere planleggingsverktøy. 3. Administrasjonen bør vurdere behovet for å ha rutiner eller maler for saksfremlegg og rapportering i forbindelse med investeringer. 4. Administrasjonen bør fortsette arbeidet med å fremme realistiske budsjettforslag for kommunestyret. Sak nr. 12/11 SMÅKRAFTVERK I TØRRDAL Kontrollutvalget tar saken til orientering. E-verkssjefen redegjorde for Overenskomst mellom Drangedal e-verk og eiere av grunn og vassdragsretttigheter i Suvdøla-vassdraget (tinglyst ). E-verket legger denne til grunn når de påberoper seg også å ha fallrettigheter i Lindalselva/ Grave-elva. E-verkssjefen viste til korrespondansen mellom e-verket og grunneiere tilknyttet Lindalselva/ Grave-elva. Side 4 av 7

5 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Sak nr. 13/11 ÅRSREGNSKAP 2010 DRANGEDAL E-VERK KF Kontrollutvalgets uttalelse til Drangedal e-verk KF s og årsmelding for 2010: Kontrollutvalget anbefaler at fremlagt regnskap og årsmelding fra styret fastsettes som Drangedal e-verk KF del av kommune regnskap Kontrollutvalget har ingen merknader til at overskuddet utover kr. 10,0 mill. etter skatt som utgjør kr tilføres e-verkets egenkapital for invistering i lønnsomme fiberprosjekter for kommunen. E-verkssjefen orienterer om regnskapet for blir lagt frem i møtet. Sak nr. 14/11 ÅRSREGNSKAP 2010 FOR GAUTEFALL BIATHLON KF Kontrollutvalget anbefaler at særregnskapet fastsettes som Gautefall Biathlon KF sitt særregnskap for Daglig leder av Gautefall Biathlon la frem årsregnskapet for blir lagt frem i møtet. Sak nr. 15/11 ÅRSREGNSKAP 2010 FOR DRANGEDAL KOMMUNALE EIENDOMSFORVALTNING KF Kontrollutvalget anbefaler at særregnskapet fastsettes som Drangedal kommunale eiendomsforvaltning KF sitt særregnskap for Side 5 av 7

6 Daglig leder av Drangedal kommunale eiendomsforvaltning la frem årsregnskapet for blir lagt frem i møtet. Sak nr. 16/11 DRANGEDAL KOMMUNES ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2010, KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet med årsmelding fastsettes som Drangedal kommune sitt regnskap for Økonomisjefen og rådmannen la frem regnskapet og årsmelding fra Drangedal kommune for Det ble delt ut oppsummeringsbrev fra rådmannen og ny årsmelding pga feil i forrige. blir lagt frem i møtet. Sak nr. 17/11 ORIENTERING FRA OPPDRAGSREVISOR Kontrollutvalget tar sakene til orientering. Oppdragsrevisor orienterte om bemanningen hos revisjonen og om arbeidet i Drangedal kommune. Kontrollutvalget tar sakene til orientering. Sak nr. 18/11 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Side 6 av 7

7 Kontrollutvalget tar sakene til orientering. Kontrollutvalget vil få lagt frem selskapskontrollen av Drangedal Produkter AS på kontrollutvalgsmøte Kontrollutvalget tar sakene til orientering. Side 7 av 7

Lillesand kommune Kontrollutvalget

Lillesand kommune Kontrollutvalget Lillesand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Birkenes kommune Kontrollutvalget

Birkenes kommune Kontrollutvalget Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, møterom Flakksvann Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til stede:

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møte dato Torsdag 15. mai 2014 kl. 09.00 14.30 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Odd Bekkevold, medlem Torstein Tuv, varamedlem Bernt Müller Forfall

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 27.01.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:45 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Ulf

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune Vår ref. 15/643-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar Kragerø kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: mandag 15.06.2015

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE Møte dato Torsdag 28. mai 2015 kl. 09.00 14.00 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer Leder Odd Bekkevold, til stede i møtet Nestleder Helga Søland Medlem Torstein Tuv Forfall

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 07.05.2014 Møtetid: Kl. 13.00 16.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen Møteleder: Heider Sæther Saker: Sak 012-017 Av 3 medlemmer

Detaljer

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen Fra: Sendt: 30. mai 2013 21:00 Til: Epost Gol Postmottak Kopi: Hallvor Lilleslett; 'Erika Maria Braaten'; Leon Grinde; Turid Berglund Ekeberg; Jan Erik Svingen (j-svin@online.no);

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/926-3 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014 Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 16.12.2014 Tid: 10.00 13.00 Sted: Formannskapssalen,

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LONGYEARBYEN LOKALSTYRE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 21.2.2012 Varighet: 0900-1125 Møteleder: Sekretær: Jon Sandmo Bjørn-Harald Christensen

Detaljer

SKJERVØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2015 Varighet: 11.00 14.

SKJERVØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2015 Varighet: 11.00 14. SKJERVØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2015 Varighet: 11.00 14.10 Møteleder: Sekretær: Robert Hansen Audun Haugan Faste

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr.

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr. KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Møtenr.: 4-2011 Møtedato: 12. april 2011 Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11 Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Christian

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00. Kontrollutvalget i Larvik kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 28.04.2015 Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes Disse møtte: Ingar Døler, leder Live Jetlund, nestleder Kjersti Michaelsen, medlem Janne Ekmann,

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath

Detaljer