Kunnskap er makt nødvendig, men ikke tilstrekkelig for god ledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap er makt nødvendig, men ikke tilstrekkelig for god ledelse"

Transkript

1 Kunnskap er makt nødvendig, men ikke tilstrekkelig for god ledelse Norges Politilederlag 16 juni 2011 Magne Lerø Ukeavisen Ledelse

2 Disposisjon Observasjoner - mellom fag og synsing om - Styringskåthet og kunnskapshunger - Forskjellene på styring og ledelse - Diverse intelligenser gode å ha - Toppsjefers erfaringer - Ledelse nå

3 Forskningen om ledelse Framskritt akkumulering av kunnskap og erfaringer Rundt i ring alt gjentar seg Flere veier å følge differensiering

4 Ledelse hva? RESULTAT - sak, strategi, omgivelser (kompetanse) RELASJONER kommunikasjon og påvirkning (lederen som person)

5 Ledelse på ulike nivå og ståsted Næringslivet 1. Operativ 2. Administrativ 3. Strategisk 4. Ideologisk/CSR 5. Eierstyring Offentlige Operativt Administrativt Strategisk ::::::::::::::::::: Politisk Styring

6 To verdener Fornuft Tall Prognoser Objektiv/saklighet Etterprøvbarhet Autoriteter Ovenfrastyrt Kontroll Følelser Meninger/ politikk Signaler Subjektiv Akseptabelt Eget valg Innenfrastyrt Stole på

7 Den rasjonelle systemtroen Taylor: Scientistic management (tidsstudier) Management by objectives (målstyring) Balanced Scorcard (Benchmarking) Quality management (TQM, ISO-sertifisering) Preformance Management (Resultatstyring) Key Preformance Indicators (Nøkkeltallsmåling)

8 Statlig styringstro Krav (lov og forskrift) Kontroll (Tilsyn) Kunnskap (Rapportering, datainnsamling)

9 Statlig styringstro Vi styrer best fra toppen og nedover Vi skjerper kravene presiserer regler og gir flere lover mer detaljerte rapporter Styring er sikrere enn delegering og ledelse Men med sterk styring oppnår en mindre kreativitet, engasjement og motivasjon

10 Styringstrender i offentlig sektor Målstyring Service - tjenestefokus Kvalitetsfokus New public management Nye styringsparametre og aktivitetsrapportering Økt kontroll (Riksrevisjonen)

11 Konsekvensene Etatsledere i utsatte posisjoner må bruke mye tid på ryggdekning Toppledere i det offentlige påføres stadig omdømmetap Stor utskifting - størst i helsevesenet og blant rådmenn

12 Etatslederne Etatsledere gjøres ansvarlig for politikernes ulne kompromisser og manglende prioriteringer - Einar Enger - Elisabeth Enger - Ingelin Killengreen - Tor Saglie - Sverre Diesen - Einar Førde - Siri Hatlen andre sykehusdirektørene

13 Ledelse frihetsgrad og roller Departementsråd og ekspedisjonssjefer Mellomledere Etatssjefer Politiske rammebetingelser:statsråden som styrleder eller adm.dir Trond Giske, Kristin Clemet, Knut Storberget som statsråder

14 Motkreftene interne prosesser Triksing med tall Fokusforskyvning Mellomledere som endringssabotører Omkamper, begynner kamp for eget syn Bygger motallianser Mistolker informasjon Produserer skrekkscenarier Endringer og strategi må følges opp- motkreftene må regnes med

15 Ledelse er valg ikke styring A. Prioritering velge bort og sette øverst. B. 20 % av kundene som skaper 80 prosent av resultatene. C. Mer opptatt av å gjøre de riktige tingene enn å gjøre tingene riktig D. Frihet til å skape resultater E. Individuelt, aktuelt, kontekstuelt, personlig. F. Ledelse er risiko G.Ledelse er å rette eget blikket utover, ikke bare oppover og innover

16 Styring og ledelse Fra de over Effektiv ressursutnyttelse Kontroll med ressurser ned til minste krone Planer Rapportering Utløse ressurser hos andre Motivasjon Risiko Prosess Mennesker

17 Veiviseren

18 Statlig ledertenkning En harmoniserende, idealisert statlig ledertenkning som lukker øynene for maktperspektivet i ledelse Plattform for ledelse i staten (2008)- først og fremst samarbeid med ansatte. Sjef, beslutning avgjørelse 1 gang samarbeide og medarbeider -30 ganger

19 Statens krav og ønsker Lederens driv, lyst og kompetanse Kundenes behov

20 Ledelse som skaper mer enn det som nevnes Transaksjonsledelse Presis informasjonsoverføring fra sjefen og nedover kontrollert situasjon Tranformasjonsledelse Idealisert innflytelse Inspirerende og motiverende Intellektuell stimulans Individualisert oppmerksomhet Etterlater seg gode følelser Skaper hos den ansatte noe utover det som bli sagt Lederen utløser virketrang og innsatsvilje som gir effektivitet mht resultatoppnåelse.

21 Ulike intelligenser Intellektuelle ferdigheter Emosjonell intelligens Kontekstuell intelligens

22 I skvis mellom styring og ledelse Hva sliter lederne med - Omstilling skjerpede resultatkrav bruk av makt - Oppblomstringen av følelser - Krav om godt psykososialt arbeidsmiljø - Åpenhet og prosesser - Det plager de mest samvittighetsfulle lederne mest

23 Emosjonell intelligens Å forstå seg selv ha kunnskap om egne følelser og drivkrefter, kunne utnytte sin emosjonalitet, kunne styre sine følelser. Adrenalinkontrollert ledelse. Å forstå andres følelser. Kunne være nær, komme tett inn på medarbeidere. Kunne forstå følelsenes dynamikk i organisasjonen og handle klokt deretter. Evne til å motivere.

24 Hva motiverer? Opplevelse av ansvar Beslutningsmulighet Læring i jobben Verdifulle oppgaver Variasjon i arbeidsoppgaver En sjef som ser meg

25 Dilemma fra toppen Sterkere styring og kontroll for å forvisse seg om at en utnytter hver krone på best mulig måte KONTROLL OG KVALITETSSTYRINGS-STRATEGI Større frihet, mer delegering i håp om ut det utløser større engasjement MOTIVASJONSSTRATEGI

26 Kompeksitetsteori Ledelse er å ha mot til å delta i prosesser uten facit Full oversikt, styring og forutsigbarhet er en drøm Ingen klar sammenheng mellom årsak og virkning, paradoksene må holdes levende Målstyring gir fokusforskyvning Lev godt med usikkerhet og uforutsigbarhet Oppgi kontrollen - slipp kompetente personer løs Riv pyramidene våg delegering

27 Hva kreves av ledere? At man kan trives med å leve i komplekse situasjoner og med komplekse mennesker. Teatersjefen

28 Kontekstuell intelligens Situasjonsbestemt ledelse på et stategisk plan Breddesyn Evne til å finne ut av det der og da Rett timing Rett ord Å tråkke uti, men ikke falle uti Oppdage de strategiske anledninger som kommer rekende på ei fjøl

29 Carpe diem Ledelse er å forstå og handle Ledelse er å selv finne ut av det når få eller ingen ting er som det burde være Ledelse er noe du tar, ikke noe du får. Ledelse kommer innenfra, fra deg selv, aller minst kan det kommanderes fram av andre

30 Krav til toppsjefer Oppnår gode resultater over tid Er i stand til å gjennomføre omstillinger Er nytenkende, kreativ og en pådriver for innovasjon Kommuniserer tydelig internt slik at strategier forstås Er besluttsom, kan bruke makt om nødvendig

31 Krav til toppsjefer Løser konflikter på en konstruktiv måte Skaper motivasjon, innsatsvilje og lagånd blant medarbeidere Gir virksomheten et positivt omdømme i offentligheten Har høy integritet, er etisk bevisst og verdiorientert Har sosial teft, inviterer til nærhet, kommer godt ut av det med folk

32 Den gjennomsnittlige toppsjef 1 Oppnår gode resultater over tid 7.6 7,3 2 Er i stand til å gjennomføre omstillinger 7,3 7,3 3 Er nytenkende, kreativ og en pådriver for innovasjon 6,8 6,5 4 Kommuniserer tydelig internt slik at strategiene forstås 7,0 7,5 5 Er besluttsom, kan bruke makt om nødvendig 8,0 8,2 Sterkest 6 Løser konflikter på en konstruktiv måte 5,9 6,0 Svakest 7 Skaper motivasjon, innsatsvilje og lagånd blant medarbeidere 7,0 7,0 8 Gir virksomheten et positivt omdømme i offentligheten 7,1 7,4 9 Har høy integritet, er etisk bevisst og verdiorientert 7,3 8,0 10 Har sosial teft, inviterer til nærhet, kommer godt ut av det med folk 7,0 6,5

33 Toppsjefer i off sektor Åge Svein Ingelin Tove Einar John G. Danielsen Gjedrem Killengren Strand Enger Bernander 1.Resultater 7, ,5 7,5 7 2.Omstilling 7 8 6,5 6 7,5 7 3.Nyskaping 6, ,5 6 4.Intern kommunikasjon 7 6,5 7,5 7 8,5 6,5 5.Makt/besluttsomhet ,5 7 7,5 6.Konfliktøsning ,5 7 7.Motivator 7 6, Omdømme 7,5 6,5 7, Integritet/etikk 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 10.Sosia teft , ,

34 Toppsjefer i off sektor Jens Trond Hans-Tore John G. Stoltenberg Giske Bjerkaas Bernander 1.Resultate 7,0 7,0 7,5 7 2.Omstilling 6,0 7,0 7,5 7 3.Nyskaping 7,0 6,5 6,5 6 4.Intern kommunikasjon 7,5 4,5 7,0 6,5 5.Makt/besluttsomhet 6,5 9,5 6,5 7,5 6.Konfliktøsning 6,5 4, Motivator 7,5 4, Omdømme 8,0 6, Integritet/etikk 8,0 5,0 9,0 8,5 10.Sosia teft 9,0 5,5 7,5 8,5 73 6,

35 Konklusjoner Gjennomsnitt 73 Offentlige sjefer scorer mye likt med andre, særlig politikere Men offentlige ledere - har høyere gjennomsnitt (69,7-71,6) - er bedre på å løse konflikter - større integritet, verdiorientering

36 Offentlige toppsjefer Utmerker ser ikke med - å være nyskapende - gode til å motivere - ha mye sosial teft Stø, pålitelige, usedvanlig skikkelige og litt kjedelige

37 Hvordan lede her og nå? Et barn av sin tid Den rollen du er i Den situasjonen du/organisasjonen er i nå Det mennesket du er personligheten og de derav følgende sterke og svake sider Det du for tiden har lyst og krefter til å utrette. Gnistfaktoren

38 Til slutt var det reklamen Gratis nyhetsbrev hver morgen 9.45 Registrer deg på

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Det offentlige som eier av kulturinstitusjoner

Det offentlige som eier av kulturinstitusjoner Det offentlige som eier av kulturinstitusjoner Foto: Chris Harrison Notat utarbeidet av professor Jan Grund ved Handelshøyskolen BI etter initiativ fra Arbeidsgiverforeningen Spekter. Mars 2008-1 - Innledning

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Konsulentrollen i ledelsestrening

Konsulentrollen i ledelsestrening av John-Erik Stenberg, Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten. Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy.

Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten. Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy. Målstyring og transformasjonsledelse: veier til en integrert ledelse av spesialisthelsetjenesten Gruppeoppgave: Mette Garvoll Værøy Tor Erik Befring Ian V. Dahl Nasjonalt topplederprogram 2009 Kull 7,

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland INNHOLDFORTEGNELSE Kjære medlem og kollegaer av Lillian Mistereggen s.3 Styret i 2013. s.5 Årsberetning og regnskap for 2012..

Detaljer

Klar og tydelig ledelse

Klar og tydelig ledelse TS KALENDEREN 2010 Klar og tydelig ledelse januar Årets farge på løfteutstyr er gul (følger fargen på oblat på bilskilt). Uke 53 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 Nyttårsdag 1 4

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor HR Personalsjefnettverk i Akershus 5 juni - 2015 Anne Margrete Fletre fagsjef ledelse KS Arbeidsgiverpolitikk Hva skal jeg si noe om? Guide til

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune.

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team. Et godt sted å være. Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. Enhet barnehager og spesialpedagogisk team Et godt sted å være Blad for mål og strategi 2015. Barnehager og Spesialpedagogiske team i Frognkommune. KPI 2015 KPI-NØKKELINDIKATORER Kjære kollega Jeg har

Detaljer

10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 1 LEDELSE YRKESFAGLIG TEMAHEFTE 3-2005

10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 1 LEDELSE YRKESFAGLIG TEMAHEFTE 3-2005 10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 1 LEDELSE YRKESFAGLIG TEMAHEFTE 3-2005 10339_Temahefte32 04.10.05 09:54 Side 2 INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE s 3: Involver de ansatte s 4: En visjonær kommune s 8:

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring November 2011 1 Eirik J. Irgens Dynamiske og lærende organisasjoner Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

U T F O R D R I N G H O G A N L E D E R S K A P HDS - RISIKOFAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK. Rapport for: Jane Average

U T F O R D R I N G H O G A N L E D E R S K A P HDS - RISIKOFAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK. Rapport for: Jane Average U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N L E D E R S K A P U T F O R D R I N G HDS - FAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK Rapport for: Jane Average ID: UH002959

Detaljer

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte.

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Kristian Brenden Masteroppgave i organisasjon og ledelse Spesialisering

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Hotelledelse i Grenland

Hotelledelse i Grenland NORGES HANDELSHØYSKOLE Porsgrunn, 16.06.2006 Hotelledelse i Grenland Av Alf Olav Uldal Veileder: Førsteamanuensis Rune Lines Masteroppgave ved institutt for Strategi og Ledelse NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne

Detaljer