MAKROKURS HJERNE, HJERNENERVER, RYGGMARG 4.SEM. TANNLEGESTUDENTER, uke 9. Kursleder: M. Wika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAKROKURS HJERNE, HJERNENERVER, RYGGMARG 4.SEM. TANNLEGESTUDENTER, uke 9. Kursleder: M. Wika"

Transkript

1 MAKROKURS HJERNE, HJERNENERVER, RYGGMARG 4.SEM. TANNLEGESTUDENTER, uke 9. Kursleder: M. Wika Utstyr: engangshansker og labfrakk. Få en generell oversikt over hjernen (encephalon), som kan inndeles i storehjernen (cerebrum), lillehjernen (cerebellum) og hjernestammen (truncus encephali) - noen lar mellomhjernen (diencephalon) være en del av hjernestammen. Gi deg god til til å studere hjernehinnene (meninges). Bare få eksemplarer har noe av dura mater med. Pass på å få sett den. Hva er falx cerebri og tentorium cerebelli? Hva er karakteristisk for: pia mater, arachnoidea (og villi arachnoidales - pass på å få sett også disse) dura mater? Repeter så gyri (ent gyrus) og sulci (ent sulcus) eller fissurae. Se på fissura longitudinalis cerebralis og fissura (eller sulcus) cerebri lateralis (den Sylviske spalte) - legg merke til vindingene innover i denne, som vi skal se danner insula i snitt av hjernen. Forsøk å finne sulcus centralis. Da kan du også lokalisere gyrus precentralis (primær motorisk cortex) og gyrus postcentralis (primær sensorisk cortex). Se på de to hemisfærene og antyd inndeling i lobi (lapper).

2 2 Lobus frontalis lobus parietalis lobus occipitalis lobus temporalis Har du hørt om en femte hemisfærelapp. Hvor er den? Hvilke funksjoner er tilknyttet den? Hva vet du nå om cortikal funksjonell representasjon (= funksjonell hjernelokalisasjon)? Finn corpus callosum (hjernebjelken) ved å trekke hemisfærene litt fra hverandre. Hva består corpus callosum av? Bak corpus callosum ser du kanskje corpus pineale (epiphysis cerebri) og corpora quadrigemina (colliculi superiores et inferiores). Se på lillehjernen (cerebellum). Beskriv den. Ventralsiden av hjernen: Finn medulla oblongata med pyramis

3 3 og nucleus olivarius (oliva). Se på pons og midtre lillehjernestilk (= brachium pontis = pedunculus cerebellaris medius). Hva består lillehjernestilkene av og hva foregår i øvre, midtre og nedre lillehjernestilker? Hvor mange lillehjernestilker blir det totalt? Finn mesencephalon med crura cerebri (= pedunculi cerebri, storehjernestilkene). Hvor mange storehjernestilker er det? Hva består crura cerebri av? Hvilke strukturer inneholder mesencephalon? Studer hjernestammen. Navngi dens deler og finn dem. Finn hjernens hovedarterier: to aa. carotis internae, to aa. vertebrales, a. basilaris, circulus arteriosus (=circulus Willisi). Sistnevnte består av a. cerebri posterior (2), a. communicans posterior (2), a.cerebri media (2), a. cerebri anterior (2) og a. communicans anterior (1). Det er imidlertid

4 4 mange individelle variasjoner. Circulus arteriosus kan sikre hjernen blodforsyning selv om enkeltkar er tett. Hvordan er hjernens venøse drenasje? Kjenner du noen venesinuser? Finn hjernenervene - 12 par - navn og hovedfunksjon må kunnes. (Mer detaljert i oral anatomi senere.) Noen nerver kan være slitt av - bruk flere hjerner + plastmodeller + atlas + plansjer - I n. olfactorius - luktenerven (pek på bulbus olfactorius) De to første hjernenerver kalles ikke egentlige hjernenerver - hvorfor? II n. opticus - synsnerven Hvor er første neuron i henholdsvis syns- og lukteopplevelse. Hva vet du mer om synsog luktebaner? III n. oculomotorius - øyets store bevegelsesnerve kommer ut ved oversiden av pons, på medialsiden av hjernestilkene IV n. trochlearis - øyets lille bevegelsesnerve (tynn - fra dorsalsiden - utspring kaudalt for colliculus inferior) V n. trigeminus - trillingnerven - den tykkeste av hjernenervene, utløper fra siden av pons (hjernebroen). Tynn somatisk efferent rot (tyggemuskulatur) + tykk somatisk afferent rot (ansiktets følenerve) med oppsvulmingen ganglion semilunare (tilsvarer et spinalganglion) - tre grener, to rent sensoriske (n. ophtalmicus og n. maxillaris), den motoriske rot slutter seg til n. mandibularis - derved blir denne nervegrenen blandet, n. mandibularis. Hvorfor er V. hjernenerve viktig for tannleger? VI n. abducens - øyets laterale bevegelsesnerve, kommer ut medialt mellom pons og medulla oblongata. VII n. facialis - ansiktets bevegelsesnerve - motoriske fibre til overflatiske muskler på hode og platysma, liten gren som beveger stigbøylen + grener til m. stylohyoideus og

5 5 m. digastricus. Tilsluttet n. facialis en liten nerve, n. intermedius, som utgjør den sensoriske facialisrot (smak) og sekretoriske fibre (fra nucleus salivatorius i pons). VIII n. vestibulocochlearis (= statoacusticus) - høre- likevektsnerven, en forening av n. vestibularis fra buegangene og n. cochlearis fra sneglehuset. VII og VIII kommer ut lateralt mellom pons og medulla oblongata Fra medulla oblongata: IX n. glossopharyngeus - tungesvelgnerven -blandet, overveiende sensorisk nerve med alminnelige og spesielle (smaksløk) sensoriske fibre - også sensoriske fibre til øvre del av svelg, øretube og mellomøre. Somatisk motoriske fibre til m. stylopharyngeus og sekretoriske fibre (visceralefferenter) til spyttkjertler og kjertler i pharynx. X n. vagus - den vidvankende - er en innvollsnerve, innerverer glatt muskulatur i luftveier og fordøyelsestraktus, innerverer kjertler og hjerte og har også somatiske efferenter til tverrstripet muskulatur i bløte gane, ganebuer, svelg og strupehode. Viscerale afferente fibre går fra hjerte, luftveier og fordøyelseskanal. XI n. accessorius - vagus hjelpenerve - rent somatisk motorisk til m. sternocleidomastoideus og m. trapezius. IX, X og XI kommer ut dorsalt for oliva. XII n. hypoglossus - tungens bevegelsesnerve, innerverer tungemuskulaturen - røttene kommer ut mellom pyramis og oliva. Hva vet du om cerebrospinalvæsken - produksjon, sirkulasjon, drenering? Fikk du sett villi arachnoidales ( =granulationes arachnoidales = araknoidaltotter)? Hva er disse til? Hvor skulle hypofysen vært? (Hypofysen er ikke med på hjernene vi studerer.) Hva heter området over hypofysen? Finn videre:

6 6 chiasma opticum (synsnervekrysningen) corpora mamillaria, pons Hva er telencephalon? Hva er diencephalon? Hvilken hjernedel tilhører corpus pineale? Hvilken hjernedel tilhører corpora quadrigemina? HALVERT HJERNE (MEDIANSNITT) Identifiser strukturene og rommene på/i mediansnittet. Pek på telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon (pons + lillehjerne) og medulla oblongata. Finn tredje og fjerde ventrikkel og beskriv deres form. Finn gyrus cinguli (del av femte hjernelapp og limbiske system) Se på thalamus og eventuelt massa intermedia (adhesio interthalamica). Sistnevnte finnes ikke alltid. Beskriv diencephalons bestanddeler.

7 7 Pek på thalamus og angi dens funksjoner Pek på hypothalamus og sulcus hypothalamicus. Beskriv hypothalamus avgrensninger. Området er ikke stort - men er svært viktig funksjonelt. Angi hypothalamus funksjoner: Finn aquaeductus cerebri (= aquaeductus mesencephali). Den er trang. Kjenner du problemer som kan forekomme i forbindelse med denne dannelsen? Hvilken hjernedel ligger den i? Ser du plexus choroideus? Hvor finner du denne strukturen? Hvordan dannes den? Prøv å lokalisere: corpus pineale, corpora quadrigemina og pedunculus cerebri nå. Lokaliser foramen interventriculare? Hva er dette hullet til?

8 8 Repeter det du vet om cerebrospinalvæsken - hvor finnes den - produksjon, sirkulasjon, drenering. Ser du septum pellucidum (skillevegg mellom sideventriklene)? VERTIKALSKÅRET HJERNEHALVDEL - midt gjennom thalamus. Identifiser grå substans, og hvit substans samt strukturer og rom på/i snittflaten. Finn cortex cerebri og medulla cerebri. Ser du insula? Hvilke basalganglier ser du? Nucleus caudatus, nucleus lentiformis - (claustrum og amygdala ble tidligere regnet til basalgangliene) Hvilken funksjon har basalgangliene? Se på capsula interna? Den er ganske smal. Lokaliserte du: corpus nuclei caudati, nucleus lentiformis (globus pallidus + putamen),

9 9 capsula interna claustrum og insula? Kan du lokalisere ventriklene nå? Beskriv lillehjernen (cortex cerebelli, medulla cerebelli) HORISONTALSKÅRET HJERNEHALVDEL - gjennom thalamus og caput nuclei caudati. Identifiser strukturer og rom på/i snittflaten. Orienter deg om sideventriklene. Finn de tre horn på sideventrikkelen. Finn en V-formet lys sone mellom thalamus, caput nuclei caudati og nucleus lentiformis - capsula interna igjen - i dette snittplanet. Finn cauda nuclei caudati. Nucleus caudatus, halekjernen, er en stor kjerne med caput (hode), corpus (kropp) og cauda (hale). Hva er striatum? Se på plexus choroideus i sideventriklene. Hva er: commissurfibre assosiasjonsfibre projeksjonsfibre Kan du navngi den substans disse fibrene går i? Kan du kort angi hvor du finner neuroner i CNS. Kan du gi en generell beskrivelse av motoriske baner

10 10 - og sensoriske baner? Hvor mange neuroner er det i en motorisk bane - fra motor cortex til muskel? Hvor mange neuroner er det i en sensorisk bane - fra periferien til sensorisk cortex? Hva menes med at det er en somatotopisk ordning i nervesystemet? Hvilke hjernenerver har parasympatiske fibre? Hvor kommer hjernens sympatiske fibre fra? Hvor finnes motoriske pyramideceller? Hvor finnes motoriske forhornceller (alfa- og gammamotoneuroner)? Kan du beskrive: hjernestammen? retikulærsubstansen? Hva er substantia nigra og nucleus ruber? MEDULLA SPINALIS: repeter grå substans,

11 11 fremre horn, bakre horn, lateralhorn, organisering av grå substans - hva finner man hvor -. centralkanalen (canalis centralis) - hva finnes i den? hvit substans - organisering ventrale røtter - hva slags nervefibre er dette - hvor ender de? dorsale røtter - hvor er perikaria for nervefibrene. Kan du beskrive disse nervecellene. Fikk du med deg at begge utløpere kalles axon (pseudounipolare nerveceller). Hva vet du om ryggmargsreflekser? Kan du beskrive forskjellige typer nerveceller. Hva er en spinalnerve? Den er kort og grener seg (rami) Angi antall spinalnerver. Hva er cauda equina? Hva menes med et ryggmargssegment? Beskriv beliggenhet av ulike ryggmargssegmenter i forhold til tilsvarende spinalnerver. Hvordan forholder det seg med hjernehinnene omkring medulla spinalis? AUTONOME NERVESYSTEMET (ANS) Husker du andre vanlige navn for dette systemet? Kan du beskrive ANS generelt? Pass på å få med todelingen i: 1.Perifere nervesystems sympatiske del - bruk også andre vanlige navn på dette system.

12 12 2.Perifere nervesystemets parasympatiske del - kjenner du andre brukte navn på dette systemet? Tilleggsspørsmål Hvilken transmittersubstans har preganglionære fibre i: sympatiske n.s. parasympatiske n.s. og hvilke transmittere fins i postganglionære fibres terminaler i de to systemene. Hva er intermediolaterale cellesøyle? Kritikk, forslag til forbedringer mottas med takk - vennlig hilsen forfatteren. M. Wika Litteratur: Per Brodal SENTRALNERVESYSTEMET Sobotta: Anatomy 1

EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika

EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika Sentralnervesystemet (CNS) og det perifere nervesystem (PNS) må kunne beskrives generelt.

Detaljer

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve Den spinale trigeminuskjernen For mange nakkeskadde er det uten tvil en sammenheng mellom skader i nakken og symptomer/smerter i ansikt/kjeve/hode.

Detaljer

Nevrologisk undersøkelse

Nevrologisk undersøkelse Nevrologisk undersøkelse Finnmark Legeforenings kurs i Karasjok Svein Ivar Mellgren 11.04.2008 University Hospital of North Norway Department of Neurology Nevrologisk undersøkelse Anamnese etiologisk diagnose

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Nervesystemet

Flervalgsoppgaver: Nervesystemet Flervalgsoppgaver - nervesystemet Hver oppgave har ett riktig svaralternativ Nervesystemet 1 Hva er riktig navn på strukturene? A. I: Ranviers innsnøring II: myelinhinne III: cellekropp B. I: myelinhinne

Detaljer

Respirasjonsanatomi. Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200

Respirasjonsanatomi. Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200 Respirasjonsanatomi Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200 Trygve B. Leergaard Institutt for medisinske basalfag, seksjon anatomi 2015 Luftveiene Cavum nasi Cavum oris Pharynx Larynx

Detaljer

Studieplan i. Soneterapi. ved. Akademiet Helbredi november 2012 Lærer i soneterapi Terje Horpestad

Studieplan i. Soneterapi. ved. Akademiet Helbredi november 2012 Lærer i soneterapi Terje Horpestad Studieplan i Soneterapi ved Akademiet Helbredi november 2012 Lærer i soneterapi Terje Horpestad 1 Side 1. Fag/emneoversikt Modul 1. Side 2. Teori og praktisk behandling av muskulatur i bakende, hofte,

Detaljer

Smertefysiologi. Definisjon. Smertetyper ulike inndelinger 27.02.2012. Petter Bogsti Manuellterapeut

Smertefysiologi. Definisjon. Smertetyper ulike inndelinger 27.02.2012. Petter Bogsti Manuellterapeut Smertefysiologi Petter Bogsti Manuellterapeut 1 Definisjon En ubehagelig sensorisk eller emosjonell opplevelse, som opptrer i sammenheng med vevsskade eller truende vevsskade, eller blir beskrevet som

Detaljer

Sensorveiledning Skriftlig utsatt eksamen MD4020 semester IC/D kull 10

Sensorveiledning Skriftlig utsatt eksamen MD4020 semester IC/D kull 10 NTNU Det medisinske fakultet Sensurfrist: 10. september 2012 Sensorveiledning Skriftlig utsatt eksamen MD4020 semester IC/D kull 10 20.august 2012 Kl. 09.00 15.00 (16.00) Oppgavesettet er på xxx sider

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Eksamen 7. semester Kull H01 Utsatt prøve. 16. februar 2005

Eksamen 7. semester Kull H01 Utsatt prøve. 16. februar 2005 Eksamen 7. semester Kull H01 Utsatt prøve 16. februar 2005 Oppgave 1 Espen, 1½ år kommer med sin mor til legesenteret der du er turnuslege. Han har vært forkjølet i noen dager, og i natt har han skreket

Detaljer

Kompendium MEDSEM7R. Laget mai 2009

Kompendium MEDSEM7R. Laget mai 2009 Kompendium MEDSEM7R Laget mai 2009 1 KOMPENDIUM MEDSEM7R... 1 NEVROLOGI... 16 ANATOMI OG FYSIOLOGI... 17 HJERNEANATOMI... 17 STEMMEBÅNDENE... 17 MEDULLA SPINALIS OG SPINALNERVER... 18 HOSTEREFLEKSEN...

Detaljer

Hjerneslag. Disposisjon. Hjernens lapper 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor 1

Hjerneslag. Disposisjon. Hjernens lapper 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor 1 Hjerneslag Karl-Friedrich Amthor Nevrologisk avdeling Drammen sykehus Disposisjon Litt anatomi Epidemiologi Risikofaktorer Akuttbehandling - trombolyse Frontallappen Motorisk cortex Følelser Fremre språkområdet

Detaljer

Dias 1. Dias 2. Dias 3

Dias 1. Dias 2. Dias 3 Dias 1 Nevrogen stamming 2ste Nordiske konference om stamming og løpsk tale Sonja Helgesen Ofte Spesialpsykolog/Dr. Psychol., Statped Vest, Bergen, Norge. Dias 2 Ulike typer stamming Utviklingsmessig stamming

Detaljer

Affeksjon av det visuelle system ved nakkeslengskader

Affeksjon av det visuelle system ved nakkeslengskader Affeksjon av det visuelle system ved nakkeslengskader Nakkesleng kan gi opphav til et bredt spekter av kliniske manifestasjoner, inklusive endringer i visuelle funksjoner som akkommodasjon og okulær motorikk.

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Affeksjon av det visuelle system ved øvre cervical skader. Inga-Britt Kjellevold Haugen Jan Richard Bruenech

RAPPORT RAPPORT. Affeksjon av det visuelle system ved øvre cervical skader. Inga-Britt Kjellevold Haugen Jan Richard Bruenech R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 43 RAPPORT RAPPORT Affeksjon av det visuelle system ved øvre cervical skader Inga-Britt Kjellevold Haugen Jan Richard Bruenech Rapporter

Detaljer

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng av Lars Norderhus D.O. Mål Beskrive klinisk tilnærming Kartlegge overbelastninger Anatomi og innervasjon av immunsystemet Hvordan kan

Detaljer

Fagplan - Anatomi. Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester

Fagplan - Anatomi. Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester Fagplan - Anatomi Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester Innledning Anatomi er læren om kroppens bygning på alle plan. Organenes struktur og funksjon

Detaljer

Kids who «don t wanna»?

Kids who «don t wanna»? Kids who «don t wanna»? Å forstå det uforståelige Traumebegreper Smerteuttrykk det nye paradigmet: S A R spør ikke: hva er det som feiler barnet/ungdommen, spør heller: Hva er det han/hun har opplevd Trigger

Detaljer

Autonome nervesystem (ANS)

Autonome nervesystem (ANS) Autonome nervesystem (ANS) Trond Sand? 2015? Oversikt Autonome motoriske systemer har to perifere nevroner, mens det somatiske motoriske system har ett nevron 1 Autonom postganglionær nervefiberforgrening

Detaljer

Det autonome nervesystem, fysiologi. ANS-1: Oversikt

Det autonome nervesystem, fysiologi. ANS-1: Oversikt Det autonome nervesystem, fysiologi ANS-1: Oversikt MED2200, 18.08.2015 Arild Njå Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Organsystemer må reguleres Nervesystemet og hormonsystemet regulerer

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet?

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Vi vet at bare en eneste w h i p l a s h - u l y k k e k a n forårsake langvarige smerter og plager hos mennesker. H u n d e n s a n a t o m

Detaljer

BACHELOR I OSTEOPATI VED NORGES HELSEHØYSOKOLE BACHELOROPPGAVE. Statisk versus dynamisk behandling av kraniale asymmetrier hos spebarn

BACHELOR I OSTEOPATI VED NORGES HELSEHØYSOKOLE BACHELOROPPGAVE. Statisk versus dynamisk behandling av kraniale asymmetrier hos spebarn BACHELOR I OSTEOPATI VED NORGES HELSEHØYSOKOLE BACHELOROPPGAVE Statisk versus dynamisk behandling av kraniale asymmetrier hos spebarn VF200 KULL 2012 Henriette Magnus/ 101331 Thale C. Strand/ 101497 Innleveringsfrist:

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet Innhold KAPITTEL 1 Litt grunnleggende cellebiologi...................................... 13 Cellemembranen er en livsviktig grense mellom cellen og dens omgivelser.. 13 Transport gjennom cellemembranen

Detaljer

Herniering. i klinisk, patologisk-anatomisk og billeddiagnostisk perspektiv. Charlotte Røiseland. Prosjektoppgave ved medisinsk fakultet

Herniering. i klinisk, patologisk-anatomisk og billeddiagnostisk perspektiv. Charlotte Røiseland. Prosjektoppgave ved medisinsk fakultet Herniering i klinisk, patologisk-anatomisk og billeddiagnostisk perspektiv Charlotte Røiseland Prosjektoppgave ved medisinsk fakultet UNIVERSITETET I OSLO Mars 2009 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag:

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvilken effekt har suboccipital inhibisjon på det parasympatiske nervesystemet målt gjennom blodtrykk og puls?

Bacheloroppgave. Hvilken effekt har suboccipital inhibisjon på det parasympatiske nervesystemet målt gjennom blodtrykk og puls? Bacheloroppgave Hvilken effekt har suboccipital inhibisjon på det parasympatiske nervesystemet målt gjennom blodtrykk og puls? En randomisert kontrollert studie Av Bjørn Aarø og Andreas Haugen 18.05.2015

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg Skolelaboratoriet i biologi - Cato Tandberg Sansene våre Hva sier læreplanen.. Etter 2. årstrinn bruke sansene

Detaljer

I dette dokumentet er det en stikkordsmessig oversikt over emnene, unntatt Hode-hals.

I dette dokumentet er det en stikkordsmessig oversikt over emnene, unntatt Hode-hals. 1 MOMENTLISTE rev.18.08.2006 Institutt for biomedisin Nevrobiologi Medisinerstudenter (MED1NEVRO) Masterstudenter (HUFY235) 2006/7 ------------------------------ Emnet Nevrobiologi gis til medisinerstudenter

Detaljer

MYELOMENINGOCELE. Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag

MYELOMENINGOCELE. Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag MYELOMENINGOCELE Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag Epidemiologi - Ca 0,5 % av 1000 fødsler her i Norge - Ca 20-25 barn hvert år Etiologi - Genetikk Assosiert med trisomi 13 og 18, Waardenburg

Detaljer

Undervisning palliasjon. Elisabeth Farbu Avd.sjef Nevrosenteret SUS Prof.II UiB

Undervisning palliasjon. Elisabeth Farbu Avd.sjef Nevrosenteret SUS Prof.II UiB Undervisning palliasjon Elisabeth Farbu Avd.sjef Nevrosenteret SUS Prof.II UiB Hjernen er mennesket Hjernen og nervesystemet er grunnlaget for all menneskelig sivilisasjon og kulturbygging Snaut 1,5 kg

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DET MEDISINSKE FAKULTET FASIIT Utsatt eksamen, MEDSEM7 Høst 2012 Onsdag den 20. februar 2013 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet med fasft består av 6 sider Viktige opplysninger: Eksamen

Detaljer

Regionalanestesi Bedøving av cauda equina og medulla: Spinal Bedøving av spinale nerverøtter: Epidural, sacral Bedøving av autonome nerver:

Regionalanestesi Bedøving av cauda equina og medulla: Spinal Bedøving av spinale nerverøtter: Epidural, sacral Bedøving av autonome nerver: Historie 1860: Niemann framstiller kokain (nummen på tunga). 1883: Kokain brukt til konjunktivalanestesi 1885: Corning sette kokain epiduralt 1898: Bier(tysk kirurg) sette kokain spinalt og skildra postspinal

Detaljer

MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi

MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi Medisinstudenter (MED1NEVRO, 20 studiepoeng) Masterstudenter (BMED251, 15 studiepoeng) Emnet Nevrobiologi gis til medisinstudenter i 2. studieår (MED1NEVRO),

Detaljer

Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade

Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade 1 Nevrogene blæreforstyrrelser ved ryggmargsskade Overlege Annette van der Meer Halvorsen Avdeling for Spinalskader St.Olavs Hospital 2 Ryggmargsskade 3 Ryggmargsskade 4 Behandling - rehabilitering,akuttfasen

Detaljer

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Lumbalcolumna Klinisk anatomi Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Den funksjonelle enhet i columna Fremre del: Rygghvirvelen - Intervertebralskiven Longitudinale ligamenter Pediklene Bakre del:

Detaljer

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis:

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: Oppgave 1 a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: M. Erector spinae (den store ryggstrekker). Den er delt i to deler, en på hver side av ryggsøylen. Dersom

Detaljer

Den tredelte hjernen. Kaptein (Prefrontal Cortex) Den tenkende hjernen. Maskinist (Det limbiske system) Følelseshjernen

Den tredelte hjernen. Kaptein (Prefrontal Cortex) Den tenkende hjernen. Maskinist (Det limbiske system) Følelseshjernen Den tredelte hjernen For å forstå hvordan hjernen reagerer ved fare og belastninger, må vi skaffe oss kunnskap om hvordan hjernen er bygd opp, og hvilke deler av hjernen som styrer ulike funksjoner. En

Detaljer

c. Dette er et MR-bilde av hjernen. Hvilke strukturer er merket med nummererte piler (1-5) på bildet? (1p)

c. Dette er et MR-bilde av hjernen. Hvilke strukturer er merket med nummererte piler (1-5) på bildet? (1p) Oppgave 1 (10 poeng) Ei 48 år gammel kvinne, med kjent hyperkolesterolemi og diabetes type 1, kontaktet fastlegen på grunn av en ubehagelig følelse av nummenhet, kuldefølelse og «prikking» i huden i venstre

Detaljer

Kan du dempe lyset? Lysømfintlighet og øyemotoriske vansker etter traumatisk hjerneskade. En synspedagogisk tilnærming. Kari Opsal

Kan du dempe lyset? Lysømfintlighet og øyemotoriske vansker etter traumatisk hjerneskade. En synspedagogisk tilnærming. Kari Opsal Kan du dempe lyset? Lysømfintlighet og øyemotoriske vansker etter traumatisk hjerneskade En synspedagogisk tilnærming Kari Opsal Masteroppgave ved Institutt for spesialpedagogikk, Utdanningsvitenskapelig

Detaljer

12. Nakkens anatomi. Side 63 av 168. Halsvirvler (Cervicalvirvler) C1-C7. lordose. Brystvirvler (Toracalvirvler) T1-T12. kyfose

12. Nakkens anatomi. Side 63 av 168. Halsvirvler (Cervicalvirvler) C1-C7. lordose. Brystvirvler (Toracalvirvler) T1-T12. kyfose 12. Nakkens anatomi I Norge har nevrologene hatt ansvar for diagnostikk/vurdering av alle typer nakkeskader, og operasjoner har vært nevrokirurgenes ansvar. Pasientene er altså blitt undersøkt/vurdert

Detaljer

Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91

Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91 Modul 4 Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91 84. Munnsone: trigeminus -neuralgi, munnproblem, betennelse i munnhula (stomatitis). Hjelpende punkt ved avhengighetsproblem,

Detaljer

Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter

Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter Timeplan for ukene 33-45 (oppdatert 19.06.15) Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter Kull 15 E1: Helse, aktivitet og aktivitetsanalyse, 15 studiepoeng E2: Anatomi og fysiologi, 15 studiepoeng

Detaljer

Kjeveleddet. Temporomandibulærleddet. Os temporale og os mandibulare Mekanisk enkelt kjente akser Anatomisk sammensatt -discus

Kjeveleddet. Temporomandibulærleddet. Os temporale og os mandibulare Mekanisk enkelt kjente akser Anatomisk sammensatt -discus Kjeveleddet. Temporomandibulærleddet Os temporale og os mandibulare Mekanisk enkelt kjente akser Anatomisk sammensatt -discus Forekomst. Alvorlige og behandlingstrengende kjeveleddsplager hos 5 % av befolkningen

Detaljer

Tema Bevegelsesforstyrrelser

Tema Bevegelsesforstyrrelser Bevegelsesforstyrrelser er en samlebetegnelse på en spesiell gruppe nevrologiske sykdommer som kjennetegnes ved at pasientene har for lite eller for mye bevegelser. Denne type lidelser forekommer hyppig,

Detaljer

Påvirker anorexia nervosa hjernestrukturer?

Påvirker anorexia nervosa hjernestrukturer? Påvirker anorexia nervosa hjernestrukturer? Bodø 30.05.15 MED-3950 5.-årsoppgaven Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Ingrid Norstad Aanerød, MK-10 Veileder: Torgil Riise Vangberg, førsteamanuensis

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap

EKSAMENSOPPGAVE I NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for nevromedisin EKSAMENSOPPGAVE I NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap Faglig kontakt under eksamen: Menno Witter Tlf.: 46811983 - Eksamensdato:

Detaljer

Design? Hvordan kan vi skjelne mellom design og tilfeldighet?

Design? Hvordan kan vi skjelne mellom design og tilfeldighet? Design? Den sovende soldat, Troms Mount Rushmore, South Dakota Hvordan kan vi skjelne mellom design og tilfeldighet? Uavhengig mønster Mønsteret må være uavhengig av hendelsen KMKKKMMKMMKKKKKMKMKKMMMKK

Detaljer

Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter

Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter Timeplan for ukene 33-45 (oppdatert 04.08 CK - Dorte ) Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter Kull 15 E1: Helse, aktivitet og aktivitetsanalyse, 15 studiepoeng E2: Anatomi og fysiologi,

Detaljer

Innhold. Mangfold i naturen Celler Arv Jorda Økologi Naturvern Hvordan utnytter urfolk naturen?

Innhold. Mangfold i naturen Celler Arv Jorda Økologi Naturvern Hvordan utnytter urfolk naturen? Innhold Mangfold i naturen Celler Arv Jorda Økologi Naturvern Hvordan utnytter urfolk naturen? Kropp og helse Seksualitet Svangerskap og fødsel Immunforsvaret Hormoner Hjernen og nervesystemet Lev sunt

Detaljer

Kontinuasjon/Utsatt eksamen, MEDSEM7, grunnstudiet i medisin m/sensorveiledning våren2010

Kontinuasjon/Utsatt eksamen, MEDSEM7, grunnstudiet i medisin m/sensorveiledning våren2010 Kontinuasjon/Utsatt eksamen, MEDSEM7, grunnstudiet i medisin m/sensorveiledning våren2010 Onsdag11.08.10, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Eksamen består av 2 fagområder:

Detaljer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Local guidelines for University Hospital of Northern Norway Lise Balteskard, MD, PhD Dept of Radiotherapy Indikasjon for preoperativ strålebehandling

Detaljer

Hjernekontusjoner og diffus aksonal skade. Professor og overlege Anne Vik Nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital, Trondheim

Hjernekontusjoner og diffus aksonal skade. Professor og overlege Anne Vik Nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital, Trondheim Hjernekontusjoner og diffus aksonal skade Professor og overlege Anne Vik Nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital, Trondheim Hjernekontusjoner og diffus aksonal skade Intraparenkymal skade Disposisjon

Detaljer

Dysfagi (spise-/svelgevansker)

Dysfagi (spise-/svelgevansker) Dysfagi (spise-/svelgevansker) Tilrettelegging for konsistenstilpasset kost Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE) Fagseminar og årsmøte Ingeniørenes hus, Oslo 20. Januar 2011 Maribeth Caya Rivelsrud

Detaljer

Migrenesmerte mekanismer og konsekvenser for behandling 3064 8

Migrenesmerte mekanismer og konsekvenser for behandling 3064 8 MEDISIN OG VITENSKAP Oversiktsartikkel Oversiktsartikkel Migrenesmerte mekanismer og konsekvenser for behandling 3064 8 Sammendrag Bakgrunn. Migrene er en meget vanlig tilstand, med hodepine som det viktigste

Detaljer

Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Sorry kurset er fulltegnet! 2 Nakken Klinisk anatomi Cervikalcolumna er det mest kompliserte

Detaljer

Hjerneslag Definisjon (WHO):

Hjerneslag Definisjon (WHO): Hjerneslag Definisjon (WHO): Plutselig oppstått global eller fokal forstyrrelse i hjernens funksjoner Vaskulær årsak Vedvarer mer enn 24 timer eller fører til død Hjerneslag.no Norge: 16.000 pr år 3. hyppigste

Detaljer

Smertefysiologi kortversjon 2012

Smertefysiologi kortversjon 2012 Smertefysiologi kortversjon 2012 Trond H Sand (Bilder fra Kandel E. Principles of Neural Science 3dje og 4de utgave), Purves D Neuroscience 4th ed og Brodal P Sentralnervesystemet 4. utgave To viktige

Detaljer

Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve. Kull V02

Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve. Kull V02 Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve Kull V02 Oppgave 1 En 3 år gammel gutt har hatt gradvis tiltagende heshet, og med tiden blir hans stemmeproblem permanent. Han får visse pusteproblemer når

Detaljer

Prosjektoppgave for Dennis Frydenberg. Bevissthetsforstyrrelser

Prosjektoppgave for Dennis Frydenberg. Bevissthetsforstyrrelser Prosjektoppgave for Dennis Frydenberg Bevissthetsforstyrrelser 1 Innholdsfortegnelse 1. Forord Side 3 2. Innledning Side 3 3. Begrensninger i oppgaven Side 4 3.1 Bevissthetsforstyrrelser Side 4 4. Begrepsavklaringer

Detaljer

Dysartri etter hjerneslag: talemotoriske og nevrologiske utfall

Dysartri etter hjerneslag: talemotoriske og nevrologiske utfall Løpetittel: DYSARTRI ETTER HJERNESLAG: TALEMOTORISKE- OG NEVROLOGISKE UTFALL Dysartri etter hjerneslag: talemotoriske og nevrologiske utfall av Marianne Bøthun Masteroppgåve Master i helsefag, studieretning

Detaljer

Årstidsvariasjon av migrene og sammenheng mellom migrene og sollys blant kvinner med migrene i Nord-Norge

Årstidsvariasjon av migrene og sammenheng mellom migrene og sollys blant kvinner med migrene i Nord-Norge Årstidsvariasjon av migrene og sammenheng mellom migrene og sollys blant kvinner med migrene i Nord-Norge Hiba Bashari Tromsø 2010 1 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 HVA ER MIGRENE... 4

Detaljer

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene Fysisk aktivitet Effekt av fysisk aktivitet på hjernen Masood Zangani Overlege, Akershus universitetssykehus Bergen 07.06.2012 Fysisk aktivitet Mekanismene Mekanismene Depresjon Nevrogenese Synaptisk plastisitet

Detaljer

Kurs i spinalpunksjon. Ferdighetssenteret 2014. Program

Kurs i spinalpunksjon. Ferdighetssenteret 2014. Program Kurs i spinalpunksjon Ferdighetssenteret 2014 Program 1. Teori 2. Demonstrasjon inkl. sterilprosedyre 3. Det viktigste: ØVE SELV Korrekt stilling/leiring Steril prosedyre Spinalpunksjon på modell Videodemonstrasjon:

Detaljer

KVINNEN SEKSUAL ANATOMI

KVINNEN SEKSUAL ANATOMI KVINNEN SEKSUAL ANATOMI Clinically Oriented Anatomy Moore & Dallay 4th edition 1999 Basic Clinical Neuroanatomy Young&Young 1st edition 1997 UpToDate Wickipedia Google KVINNENS SEKSUALANATOMI Cortex Det

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Radiografi Kull : R-10 Emnekode og navn/namn : BRA120 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og farmakologi Eksamensform : Skriftlig

Detaljer

Eksamensoppgaver 7. semester Utsatt prøve. Kull V01. Onsdag 11. august 2004

Eksamensoppgaver 7. semester Utsatt prøve. Kull V01. Onsdag 11. august 2004 Eksamensoppgaver 7. semester Utsatt prøve Kull V01 Onsdag 11. august 2004 Oppgave 1 En tidligere frisk mann kommer til legen fordi han har vært svimmel i noen måneder. Tilfeldig har han merket at når han

Detaljer

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret?

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret? Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon Hilde Nordgarden tannlege dr. odont Pamela Åsten logoped Litt om Hva er sikling (ikke) Årsaker til sikling Behandling Oralmotorisk trening og stimulering Oppsummering

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Fleksjon Ekstensjon Proksimale radioulnar

Detaljer

ACUDO Ryu. Treningsdokument. Akupunktør Nils Erik Volden

ACUDO Ryu. Treningsdokument. Akupunktør Nils Erik Volden ACUDO Ryu Treningsdokument Forfatter: Akupunktør Nils Erik Volden Treningnummer: 04 Dato: 02.11.2005 Treningstid: 21.00-22.00 Sted: Trondheim kampsportsenter Trener: Soke Nils Erik Volden Kontaktadresse:

Detaljer

Del 3. 3.6 Hjerneslag

Del 3. 3.6 Hjerneslag Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Nervesystemet og hjernen

Nervesystemet og hjernen Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

NEVROLOGISKE DYSFUNKSJONER OG

NEVROLOGISKE DYSFUNKSJONER OG NEVROLOGISKE DYSFUNKSJONER OG DYSLEKSI I. DYSFUNKSJONER 1. Metoder ved kartlegging av hjernen MRI (magnetic resonance imaging) fmri (funksjonell MRI) PET scan (Positron emission tomography) DTI (Diffusion

Detaljer

Nervesystemet og sansene. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU

Nervesystemet og sansene. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Nervesystemet og sansene v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Følelser og aktivitet knyttet til kroppstemp, respirasjon, sirkulasjon, osmolaritet i kroppsvæsker, seksuell adferd,

Detaljer

Disposisjon. Noen fakta om hjernen 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor VVHF 1

Disposisjon. Noen fakta om hjernen 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor VVHF 1 Hjernens plastisitet - konsekvenser for slagrehabilitering Karl-Friedrich Amthor Nevrolgisk avdeling Drammen sykehus Disposisjon Noen (u)nyttige fakta om hjernen Hva skjer ved et hjerneslag Behandling

Detaljer

Bacheloroppgave!!!! Osteopaters oppfatning av årsaker og symptomer hos pasienter med kjeveleddsproblematikk

Bacheloroppgave!!!! Osteopaters oppfatning av årsaker og symptomer hos pasienter med kjeveleddsproblematikk Bacheloroppgave Osteopaters oppfatning av årsaker og symptomer hos pasienter med kjeveleddsproblematikk av 101469/101336 18.05.2015 VF200 Bacheloroppgave BacheloriOsteopati 12284ord Mai,2015 NorgesHelsehøyskole

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgaven består av 5 oppgaver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Prøveeksamen i MBV 1020 - Del 1 (Dyrefysiologi) Oppgavegjennomgang: 22. oktober 2008 Tid for gjennomgangen: kl. 12.15-14.00 Oppgavesettet

Detaljer

Vansker med å spise og drikke på grunn av nedsatt muskelfunksjon i munn og svelg

Vansker med å spise og drikke på grunn av nedsatt muskelfunksjon i munn og svelg D Y S F A G I Vansker med å spise og drikke på grunn av nedsatt muskelfunksjon i munn og svelg Afasiforbundet i Norge 1 Måltider skal være en glede. Men for mange mennesker er måltidene et angstfylt slit.

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 NOEN NYTTIGE ORD OG BEGREPER... 23

Innhold. Kapittel 1 NOEN NYTTIGE ORD OG BEGREPER... 23 Kapittel 1 NOEN NYTTIGE ORD OG BEGREPER..................................... 23 De fleste navnene i anatomien kommer fra latin og gresk......................... 23 Den anatomiske utgangsstillingen er en

Detaljer

Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv. Arnstein Finset

Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv. Arnstein Finset Hvorfor blir smerten kronisk? Psykologisk perspektiv Arnstein Finset Smertetransmisjon Hvordan bearbeides smerteimpulsene i hjernen? Somatosensorisk område Senter for sensorisk smerteoppfatning Kognitiv

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

MCQ-SPØRSMÅL FRA 1C/D VÅREN 2011 laget av studentene selv

MCQ-SPØRSMÅL FRA 1C/D VÅREN 2011 laget av studentene selv MQ-SPØRSMÅL FRA 1/ VÅRN 2011 laget av studentene selv Sendt inn til fakultetet 21.03.2011 ---------------------------------------------------------------------------------- Oppgaven laget av: Anders lilie

Detaljer

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter av Nils Erik Volden for utøvere av Acudo. Beskrivelsene av punkt lokaliseringene er praktiske. Det taes forbehold for eventuelle feil. Praktisk

Detaljer

Forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. Forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. Rundskriv I-39/97 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets sykehus Statens helsetilsyn

Detaljer

Side 1 av 31 MEDSEM7_V13_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM7_V13_KONT

Side 1 av 31 MEDSEM7_V13_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM7_V13_KONT Side 1 av 31 Eksamensbesvarelse Eksamen: MEDSEM7_V13_KONT Side 2 av 31 Oppgave: MEDSEM7_NEVROLOGI1_V13_KONT Del 1: En 31 år gammel tidligere frisk kvinne har en 4 ukers sykehistorie med lave ryggsmerter

Detaljer

Side 1 av 31 MEDSEM7_V13_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM7_V13_ORD. Fasit

Side 1 av 31 MEDSEM7_V13_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM7_V13_ORD. Fasit Side 1 av 31 Eksamensbesvarelse Eksamen: Fasit Side 2 av 31 Oppgave: MEDSEM7_NEVROLOGI1_V13_ORD Del 1: Pasienten er en 28 år gammel mann, tidligere frisk. Han fikk litt feber og hodepine dagen før konsultasjonen,

Detaljer

1.1 ØRETS ANATOMI OG FYSIOLOGI. Grunnleggende innføring i hvordan øret er bygd opp og hvordan det tekniske systemet gjør at vi kan oppfatte lyd

1.1 ØRETS ANATOMI OG FYSIOLOGI. Grunnleggende innføring i hvordan øret er bygd opp og hvordan det tekniske systemet gjør at vi kan oppfatte lyd 1.1 ØRETS ANATOMI OG FYSIOLOGI Forfatter: Olav Overvik, Møller kompetansesenter Grunnleggende innføring i hvordan øret er bygd opp og hvordan det tekniske systemet gjør at vi kan oppfatte lyd Stikkord:

Detaljer

Eksamensoppgaver Utsatt prøve 7. semester 16. august 2006 kull V03

Eksamensoppgaver Utsatt prøve 7. semester 16. august 2006 kull V03 Eksamensoppgaver Utsatt prøve 7. semester 16. august 2006 kull V03 Oppgave 1 (Nevrologi) En 60 år gammel kvinne oppsøkte sin fastlege etter å ha merket gradvis redusert hørsel over det siste halve året.

Detaljer

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet.

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet. Eksamen kroppsøving Oppgave 1 a) M. erector spina (stor ryggstrekker) er spesielt ansvarlig for ekstensjon og lateralfleksjon i ryggen. Siden m. erector spina går over hele ryggen er det tosidig kontraksjon

Detaljer

Ervervet Horners syndrom950 4

Ervervet Horners syndrom950 4 Oversiktsartikkel Ervervet Horners syndrom950 4 Sammendrag Bakgrunn. Skade i de sympatiske fibrenes forløp fra hypothalamus til øyet og ansiktet kan gi Horners syndrom, som består av den klassiske triaden

Detaljer

Innføring i oralmotorikk gjennom sikling

Innføring i oralmotorikk gjennom sikling Innføring i oralmotorikk gjennom sikling PTØ-foreningen 2. april 2011 Pamela Åsten logoped Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo Dagens program Spytt og sikling- hva er det? Undersøkelse av sikling Behandlingsalternativer

Detaljer