MAKROKURS HJERNE, HJERNENERVER, RYGGMARG 4.SEM. TANNLEGESTUDENTER, uke 9. Kursleder: M. Wika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAKROKURS HJERNE, HJERNENERVER, RYGGMARG 4.SEM. TANNLEGESTUDENTER, uke 9. Kursleder: M. Wika"

Transkript

1 MAKROKURS HJERNE, HJERNENERVER, RYGGMARG 4.SEM. TANNLEGESTUDENTER, uke 9. Kursleder: M. Wika Utstyr: engangshansker og labfrakk. Få en generell oversikt over hjernen (encephalon), som kan inndeles i storehjernen (cerebrum), lillehjernen (cerebellum) og hjernestammen (truncus encephali) - noen lar mellomhjernen (diencephalon) være en del av hjernestammen. Gi deg god til til å studere hjernehinnene (meninges). Bare få eksemplarer har noe av dura mater med. Pass på å få sett den. Hva er falx cerebri og tentorium cerebelli? Hva er karakteristisk for: pia mater, arachnoidea (og villi arachnoidales - pass på å få sett også disse) dura mater? Repeter så gyri (ent gyrus) og sulci (ent sulcus) eller fissurae. Se på fissura longitudinalis cerebralis og fissura (eller sulcus) cerebri lateralis (den Sylviske spalte) - legg merke til vindingene innover i denne, som vi skal se danner insula i snitt av hjernen. Forsøk å finne sulcus centralis. Da kan du også lokalisere gyrus precentralis (primær motorisk cortex) og gyrus postcentralis (primær sensorisk cortex). Se på de to hemisfærene og antyd inndeling i lobi (lapper).

2 2 Lobus frontalis lobus parietalis lobus occipitalis lobus temporalis Har du hørt om en femte hemisfærelapp. Hvor er den? Hvilke funksjoner er tilknyttet den? Hva vet du nå om cortikal funksjonell representasjon (= funksjonell hjernelokalisasjon)? Finn corpus callosum (hjernebjelken) ved å trekke hemisfærene litt fra hverandre. Hva består corpus callosum av? Bak corpus callosum ser du kanskje corpus pineale (epiphysis cerebri) og corpora quadrigemina (colliculi superiores et inferiores). Se på lillehjernen (cerebellum). Beskriv den. Ventralsiden av hjernen: Finn medulla oblongata med pyramis

3 3 og nucleus olivarius (oliva). Se på pons og midtre lillehjernestilk (= brachium pontis = pedunculus cerebellaris medius). Hva består lillehjernestilkene av og hva foregår i øvre, midtre og nedre lillehjernestilker? Hvor mange lillehjernestilker blir det totalt? Finn mesencephalon med crura cerebri (= pedunculi cerebri, storehjernestilkene). Hvor mange storehjernestilker er det? Hva består crura cerebri av? Hvilke strukturer inneholder mesencephalon? Studer hjernestammen. Navngi dens deler og finn dem. Finn hjernens hovedarterier: to aa. carotis internae, to aa. vertebrales, a. basilaris, circulus arteriosus (=circulus Willisi). Sistnevnte består av a. cerebri posterior (2), a. communicans posterior (2), a.cerebri media (2), a. cerebri anterior (2) og a. communicans anterior (1). Det er imidlertid

4 4 mange individelle variasjoner. Circulus arteriosus kan sikre hjernen blodforsyning selv om enkeltkar er tett. Hvordan er hjernens venøse drenasje? Kjenner du noen venesinuser? Finn hjernenervene - 12 par - navn og hovedfunksjon må kunnes. (Mer detaljert i oral anatomi senere.) Noen nerver kan være slitt av - bruk flere hjerner + plastmodeller + atlas + plansjer - I n. olfactorius - luktenerven (pek på bulbus olfactorius) De to første hjernenerver kalles ikke egentlige hjernenerver - hvorfor? II n. opticus - synsnerven Hvor er første neuron i henholdsvis syns- og lukteopplevelse. Hva vet du mer om synsog luktebaner? III n. oculomotorius - øyets store bevegelsesnerve kommer ut ved oversiden av pons, på medialsiden av hjernestilkene IV n. trochlearis - øyets lille bevegelsesnerve (tynn - fra dorsalsiden - utspring kaudalt for colliculus inferior) V n. trigeminus - trillingnerven - den tykkeste av hjernenervene, utløper fra siden av pons (hjernebroen). Tynn somatisk efferent rot (tyggemuskulatur) + tykk somatisk afferent rot (ansiktets følenerve) med oppsvulmingen ganglion semilunare (tilsvarer et spinalganglion) - tre grener, to rent sensoriske (n. ophtalmicus og n. maxillaris), den motoriske rot slutter seg til n. mandibularis - derved blir denne nervegrenen blandet, n. mandibularis. Hvorfor er V. hjernenerve viktig for tannleger? VI n. abducens - øyets laterale bevegelsesnerve, kommer ut medialt mellom pons og medulla oblongata. VII n. facialis - ansiktets bevegelsesnerve - motoriske fibre til overflatiske muskler på hode og platysma, liten gren som beveger stigbøylen + grener til m. stylohyoideus og

5 5 m. digastricus. Tilsluttet n. facialis en liten nerve, n. intermedius, som utgjør den sensoriske facialisrot (smak) og sekretoriske fibre (fra nucleus salivatorius i pons). VIII n. vestibulocochlearis (= statoacusticus) - høre- likevektsnerven, en forening av n. vestibularis fra buegangene og n. cochlearis fra sneglehuset. VII og VIII kommer ut lateralt mellom pons og medulla oblongata Fra medulla oblongata: IX n. glossopharyngeus - tungesvelgnerven -blandet, overveiende sensorisk nerve med alminnelige og spesielle (smaksløk) sensoriske fibre - også sensoriske fibre til øvre del av svelg, øretube og mellomøre. Somatisk motoriske fibre til m. stylopharyngeus og sekretoriske fibre (visceralefferenter) til spyttkjertler og kjertler i pharynx. X n. vagus - den vidvankende - er en innvollsnerve, innerverer glatt muskulatur i luftveier og fordøyelsestraktus, innerverer kjertler og hjerte og har også somatiske efferenter til tverrstripet muskulatur i bløte gane, ganebuer, svelg og strupehode. Viscerale afferente fibre går fra hjerte, luftveier og fordøyelseskanal. XI n. accessorius - vagus hjelpenerve - rent somatisk motorisk til m. sternocleidomastoideus og m. trapezius. IX, X og XI kommer ut dorsalt for oliva. XII n. hypoglossus - tungens bevegelsesnerve, innerverer tungemuskulaturen - røttene kommer ut mellom pyramis og oliva. Hva vet du om cerebrospinalvæsken - produksjon, sirkulasjon, drenering? Fikk du sett villi arachnoidales ( =granulationes arachnoidales = araknoidaltotter)? Hva er disse til? Hvor skulle hypofysen vært? (Hypofysen er ikke med på hjernene vi studerer.) Hva heter området over hypofysen? Finn videre:

6 6 chiasma opticum (synsnervekrysningen) corpora mamillaria, pons Hva er telencephalon? Hva er diencephalon? Hvilken hjernedel tilhører corpus pineale? Hvilken hjernedel tilhører corpora quadrigemina? HALVERT HJERNE (MEDIANSNITT) Identifiser strukturene og rommene på/i mediansnittet. Pek på telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon (pons + lillehjerne) og medulla oblongata. Finn tredje og fjerde ventrikkel og beskriv deres form. Finn gyrus cinguli (del av femte hjernelapp og limbiske system) Se på thalamus og eventuelt massa intermedia (adhesio interthalamica). Sistnevnte finnes ikke alltid. Beskriv diencephalons bestanddeler.

7 7 Pek på thalamus og angi dens funksjoner Pek på hypothalamus og sulcus hypothalamicus. Beskriv hypothalamus avgrensninger. Området er ikke stort - men er svært viktig funksjonelt. Angi hypothalamus funksjoner: Finn aquaeductus cerebri (= aquaeductus mesencephali). Den er trang. Kjenner du problemer som kan forekomme i forbindelse med denne dannelsen? Hvilken hjernedel ligger den i? Ser du plexus choroideus? Hvor finner du denne strukturen? Hvordan dannes den? Prøv å lokalisere: corpus pineale, corpora quadrigemina og pedunculus cerebri nå. Lokaliser foramen interventriculare? Hva er dette hullet til?

8 8 Repeter det du vet om cerebrospinalvæsken - hvor finnes den - produksjon, sirkulasjon, drenering. Ser du septum pellucidum (skillevegg mellom sideventriklene)? VERTIKALSKÅRET HJERNEHALVDEL - midt gjennom thalamus. Identifiser grå substans, og hvit substans samt strukturer og rom på/i snittflaten. Finn cortex cerebri og medulla cerebri. Ser du insula? Hvilke basalganglier ser du? Nucleus caudatus, nucleus lentiformis - (claustrum og amygdala ble tidligere regnet til basalgangliene) Hvilken funksjon har basalgangliene? Se på capsula interna? Den er ganske smal. Lokaliserte du: corpus nuclei caudati, nucleus lentiformis (globus pallidus + putamen),

9 9 capsula interna claustrum og insula? Kan du lokalisere ventriklene nå? Beskriv lillehjernen (cortex cerebelli, medulla cerebelli) HORISONTALSKÅRET HJERNEHALVDEL - gjennom thalamus og caput nuclei caudati. Identifiser strukturer og rom på/i snittflaten. Orienter deg om sideventriklene. Finn de tre horn på sideventrikkelen. Finn en V-formet lys sone mellom thalamus, caput nuclei caudati og nucleus lentiformis - capsula interna igjen - i dette snittplanet. Finn cauda nuclei caudati. Nucleus caudatus, halekjernen, er en stor kjerne med caput (hode), corpus (kropp) og cauda (hale). Hva er striatum? Se på plexus choroideus i sideventriklene. Hva er: commissurfibre assosiasjonsfibre projeksjonsfibre Kan du navngi den substans disse fibrene går i? Kan du kort angi hvor du finner neuroner i CNS. Kan du gi en generell beskrivelse av motoriske baner

10 10 - og sensoriske baner? Hvor mange neuroner er det i en motorisk bane - fra motor cortex til muskel? Hvor mange neuroner er det i en sensorisk bane - fra periferien til sensorisk cortex? Hva menes med at det er en somatotopisk ordning i nervesystemet? Hvilke hjernenerver har parasympatiske fibre? Hvor kommer hjernens sympatiske fibre fra? Hvor finnes motoriske pyramideceller? Hvor finnes motoriske forhornceller (alfa- og gammamotoneuroner)? Kan du beskrive: hjernestammen? retikulærsubstansen? Hva er substantia nigra og nucleus ruber? MEDULLA SPINALIS: repeter grå substans,

11 11 fremre horn, bakre horn, lateralhorn, organisering av grå substans - hva finner man hvor -. centralkanalen (canalis centralis) - hva finnes i den? hvit substans - organisering ventrale røtter - hva slags nervefibre er dette - hvor ender de? dorsale røtter - hvor er perikaria for nervefibrene. Kan du beskrive disse nervecellene. Fikk du med deg at begge utløpere kalles axon (pseudounipolare nerveceller). Hva vet du om ryggmargsreflekser? Kan du beskrive forskjellige typer nerveceller. Hva er en spinalnerve? Den er kort og grener seg (rami) Angi antall spinalnerver. Hva er cauda equina? Hva menes med et ryggmargssegment? Beskriv beliggenhet av ulike ryggmargssegmenter i forhold til tilsvarende spinalnerver. Hvordan forholder det seg med hjernehinnene omkring medulla spinalis? AUTONOME NERVESYSTEMET (ANS) Husker du andre vanlige navn for dette systemet? Kan du beskrive ANS generelt? Pass på å få med todelingen i: 1.Perifere nervesystems sympatiske del - bruk også andre vanlige navn på dette system.

12 12 2.Perifere nervesystemets parasympatiske del - kjenner du andre brukte navn på dette systemet? Tilleggsspørsmål Hvilken transmittersubstans har preganglionære fibre i: sympatiske n.s. parasympatiske n.s. og hvilke transmittere fins i postganglionære fibres terminaler i de to systemene. Hva er intermediolaterale cellesøyle? Kritikk, forslag til forbedringer mottas med takk - vennlig hilsen forfatteren. M. Wika mariew@odont.uio.no Litteratur: Per Brodal SENTRALNERVESYSTEMET Sobotta: Anatomy 1

EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika

EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika EN KORTFATTET OVERSIKT OVER NERVESYSTEMETS ANATOMI FOR TANNLEGESTUDENTER i 4. sem. del 2, uke 9. H11 v. M. Wika Sentralnervesystemet (CNS) og det perifere nervesystem (PNS) må kunne beskrives generelt.

Detaljer

EKSAMEN Våren PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap 1. Onsdag 8. juni kl. 09:00 (6 timer)

EKSAMEN Våren PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap 1. Onsdag 8. juni kl. 09:00 (6 timer) EKSAMEN Våren 2016 PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap 1 Onsdag 8. juni kl. 09:00 (6 timer) Kjære student på PSYC2206 Du får her eksamensoppgaver fra hver av de fire delene i dette emnet. Vi anbefaler at

Detaljer

EKSAMEN Høst 2014 PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap Desember kl. 09:00 (6 timer)

EKSAMEN Høst 2014 PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap Desember kl. 09:00 (6 timer) EKSAMEN Høst 2014 PSYC2206 Kognitiv Nevrovitenskap 1 10. Desember kl. 09:00 (6 timer) Kjære student! Du får her eksamensoppgaver fra hver av de fire delene i dette emnet. Vi anbefaler at du beregner ca

Detaljer

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer.

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer. Studentens navn: Kristin J Harila Type oppgave: Eksamens forberedelse, seminar oppgave Innleverings: Vår 2011 Antall tegn (uten mellomrom): 5656 Oppgave 14: Gi en enkel oversikt over hjernens struktur.

Detaljer

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve Den spinale trigeminuskjernen For mange nakkeskadde er det uten tvil en sammenheng mellom skader i nakken og symptomer/smerter i ansikt/kjeve/hode.

Detaljer

Hele eksamen består av 68 oppgaver (100 poeng) på 6 sider (inkludert forside).

Hele eksamen består av 68 oppgaver (100 poeng) på 6 sider (inkludert forside). 6 juni 2013 Eksamen i NEVR2010 Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. Hvert kortsvarsspørsmål krever kun et kort svar og etter hvert spørsmål er det oppgitt hvor mange

Detaljer

Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet

Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet 1. Hvilke to hoveddeler består nervesystemet av? 2. Hvilke tre anatomiske deler består hjernen av? 3. Storhjernen deles inn i fire lapper. Gi navnet

Detaljer

22. Mai Eksamen i NEVR2030. Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT.

22. Mai Eksamen i NEVR2030. Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. 22. Mai 2014 Eksamen i NEVR2030 Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. Hvert kortsvarsspørsmål krever kun et kort svar og etter hvert spørsmål er det oppgitt hvor mange

Detaljer

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet.

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. 1 Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. De kan inngå i et sanseorgan eller ligge mer spredt rundt i kroppen. er

Detaljer

Nevrologisk undersøkelse

Nevrologisk undersøkelse Nevrologisk undersøkelse Finnmark Legeforenings kurs i Karasjok Svein Ivar Mellgren 11.04.2008 University Hospital of North Norway Department of Neurology Nevrologisk undersøkelse Anamnese etiologisk diagnose

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Samling 5 dag 1. Tenner/tannsoner/kjeve. Samling 5. Tennene kan forårsake flere problemer; Bittproblemer som igjen gir kjevespenningerkjevesonen

Samling 5 dag 1. Tenner/tannsoner/kjeve. Samling 5. Tennene kan forårsake flere problemer; Bittproblemer som igjen gir kjevespenningerkjevesonen Samling 5 dag 1 1 Tenner/tannsoner/kjeve 2 Tennene kan forårsake flere problemer; Bittproblemer som igjen gir kjevespenningerkjevesonen vises på stortåens innside mot tå 2. øverste del kjeveledd videre

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Nervesystemet

Flervalgsoppgaver: Nervesystemet Flervalgsoppgaver - nervesystemet Hver oppgave har ett riktig svaralternativ Nervesystemet 1 Hva er riktig navn på strukturene? A. I: Ranviers innsnøring II: myelinhinne III: cellekropp B. I: myelinhinne

Detaljer

Nervesystemets bygning og funksjon. Noen hovedtrekk.

Nervesystemets bygning og funksjon. Noen hovedtrekk. Nervesystemets bygning og funksjon. Noen hovedtrekk. 1. Nervesystemets bygningselementer og deres virkemåte Nerveceller og nervevev - Nerveceller har et soma (perikaryon) og lange utløpere: et akson og

Detaljer

Respirasjonsanatomi. Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200

Respirasjonsanatomi. Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200 Respirasjonsanatomi Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200 Trygve B. Leergaard Institutt for medisinske basalfag, seksjon anatomi 2015 Luftveiene Cavum nasi Cavum oris Pharynx Larynx

Detaljer

CNS histologi - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin

CNS histologi - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin CNS histologi - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin Camillo Golgi (1843-1926) reazione nera (1873) Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Fridtjof Nansen (1861-1930) Dr. avh. (Bergen 1887)

Detaljer

MED3: Thalamus og cortex cerebri. Espen Hartveit, Institutt for biomedisin (2017)

MED3: Thalamus og cortex cerebri. Espen Hartveit, Institutt for biomedisin (2017) MED3: Thalamus og cortex cerebri Espen Hartveit, Institutt for biomedisin (2017) Thalamus og cortex cerebri Cortex cerebri Thalamus Cortex cerebri Thalamus og cortex cerebri Corpus callosum Nucleus caudatus

Detaljer

22. Mai Eksamen i NEVR2010. Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT.

22. Mai Eksamen i NEVR2010. Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. 22. Mai 2014 Eksamen i NEVR2010 Du vil få to ulike typer oppgaver. KORTSVARSSPØRSMÅL og SANT eller USANT. Hvert kortsvarsspørsmål krever kun et kort svar og etter hvert spørsmål er det oppgitt hvor mange

Detaljer

Betydning av kognitiv anatomi med relevans for MR undersøkning under utredning av pasienter med demens

Betydning av kognitiv anatomi med relevans for MR undersøkning under utredning av pasienter med demens Betydning av kognitiv anatomi med relevans for MR undersøkning under utredning av pasienter med demens Karin Persson LIS i rotasjon indremedisin, PhD Disposisjon Hjerneanatomi og kognitive funksjoner Når

Detaljer

BINGO - Kapittel 3. Navn på del av hjernen som er med på å styre bevegelse og balanse (lillehjernen) Nervecellen; utløper som mottar info (dendritt)

BINGO - Kapittel 3. Navn på del av hjernen som er med på å styre bevegelse og balanse (lillehjernen) Nervecellen; utløper som mottar info (dendritt) BINGO - Kapittel 3 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 3 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (enfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

Studieplan i. Soneterapi. ved. Akademiet Helbredi november 2012 Lærer i soneterapi Terje Horpestad

Studieplan i. Soneterapi. ved. Akademiet Helbredi november 2012 Lærer i soneterapi Terje Horpestad Studieplan i Soneterapi ved Akademiet Helbredi november 2012 Lærer i soneterapi Terje Horpestad 1 Side 1. Fag/emneoversikt Modul 1. Side 2. Teori og praktisk behandling av muskulatur i bakende, hofte,

Detaljer

Smertefysiologi. Definisjon. Smertetyper ulike inndelinger 27.02.2012. Petter Bogsti Manuellterapeut

Smertefysiologi. Definisjon. Smertetyper ulike inndelinger 27.02.2012. Petter Bogsti Manuellterapeut Smertefysiologi Petter Bogsti Manuellterapeut 1 Definisjon En ubehagelig sensorisk eller emosjonell opplevelse, som opptrer i sammenheng med vevsskade eller truende vevsskade, eller blir beskrevet som

Detaljer

Del 1 Hovedtrekk i nervesystemets bygning og funksjon... 29

Del 1 Hovedtrekk i nervesystemets bygning og funksjon... 29 Forord... 24 Innledning... 25 Et fugleperspektiv... 25 Hvordan undersøkes nervesystemets bygning og funksjon?... 26 Dyreeksperimenter har i særlig grad bidratt til økt kunnskap... 26 Dyreeksperimenter

Detaljer

Sensorveiledning Skriftlig utsatt eksamen MD4020 semester IC/D kull 10

Sensorveiledning Skriftlig utsatt eksamen MD4020 semester IC/D kull 10 NTNU Det medisinske fakultet Sensurfrist: 10. september 2012 Sensorveiledning Skriftlig utsatt eksamen MD4020 semester IC/D kull 10 20.august 2012 Kl. 09.00 15.00 (16.00) Oppgavesettet er på xxx sider

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 8. august 2019 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 8. august 2019 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 8. august 2019 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 11 Klargjøring

Detaljer

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes

Anatomi II. Skjelettsystemet. Organsystemer. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Svein Ove Husnes Svein Ove Husnes Anatomi II Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Muskelsystemet Oppbygning Funksjon (muskler) Nervesystemet Oppbygning Funksjon Organsystemer Skjelettsystemet

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 14 Klargjøring

Detaljer

Hjerneslag. Disposisjon. Hjernens lapper 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor 1

Hjerneslag. Disposisjon. Hjernens lapper 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor 1 Hjerneslag Karl-Friedrich Amthor Nevrologisk avdeling Drammen sykehus Disposisjon Litt anatomi Epidemiologi Risikofaktorer Akuttbehandling - trombolyse Frontallappen Motorisk cortex Følelser Fremre språkområdet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Smerte. Arne Tjølsen

Smerte. Arne Tjølsen Smerte Arne Tjølsen Om smerte Disposisjon 1) Hva er smerte? 2) Nosiseptiv smerte 3) Modulering og sensitivisering Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av faktisk eller potensiell

Detaljer

HYPOTHALAMUS Disposisjon Overordnet funksjon Hypofysen og endokrin regulering Regulering av kroppstemperatur Regulering av matinntak

HYPOTHALAMUS Disposisjon Overordnet funksjon Hypofysen og endokrin regulering Regulering av kroppstemperatur Regulering av matinntak HYPOTHALAMUS hypothalamus Disposisjon Overordnet funksjon Hypofysen og endokrin regulering Regulering av kroppstemperatur Regulering av matinntak 1 Hypothalamus og hypofysen (Kap 30; Brodal 5 utgave) Momentliste:

Detaljer

Musklene. Samling 5 dag 1

Musklene. Samling 5 dag 1 Samling 5 dag 1 1 Musklene Det er viktig å behandle musklene som hjelper å holde ryggen oppe og gi oss smidighet. En rygglidelse er ofte et problem som kan løses ved å behandle musklene. 2 Institutt for

Detaljer

Affeksjon av det visuelle system ved nakkeslengskader

Affeksjon av det visuelle system ved nakkeslengskader Affeksjon av det visuelle system ved nakkeslengskader Nakkesleng kan gi opphav til et bredt spekter av kliniske manifestasjoner, inklusive endringer i visuelle funksjoner som akkommodasjon og okulær motorikk.

Detaljer

Kompendium MEDSEM7R. Laget mai 2009

Kompendium MEDSEM7R. Laget mai 2009 Kompendium MEDSEM7R Laget mai 2009 1 KOMPENDIUM MEDSEM7R... 1 NEVROLOGI... 16 ANATOMI OG FYSIOLOGI... 17 HJERNEANATOMI... 17 STEMMEBÅNDENE... 17 MEDULLA SPINALIS OG SPINALNERVER... 18 HOSTEREFLEKSEN...

Detaljer

Eksamen 7. semester Kull H01 Utsatt prøve. 16. februar 2005

Eksamen 7. semester Kull H01 Utsatt prøve. 16. februar 2005 Eksamen 7. semester Kull H01 Utsatt prøve 16. februar 2005 Oppgave 1 Espen, 1½ år kommer med sin mor til legesenteret der du er turnuslege. Han har vært forkjølet i noen dager, og i natt har han skreket

Detaljer

Oppgave: MED4400_MEDGEN_V18_ORD

Oppgave: MED4400_MEDGEN_V18_ORD Side 2 av 36 Oppgave: MED4400_MEDGEN_V18_ORD Familietreet nedenfor viser en familie med dystrofia myotonika type 1. Hvilket av utsagnene nedenfor er korrekt? Familietreet tyder på en multifaktoriell tilstand

Detaljer

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng av Lars Norderhus D.O. Mål Beskrive klinisk tilnærming Kartlegge overbelastninger Anatomi og innervasjon av immunsystemet Hvordan kan

Detaljer

Autonome nervesystem (ANS)

Autonome nervesystem (ANS) Autonome nervesystem (ANS) Trond Sand? 2015? Oversikt Autonome motoriske systemer har to perifere nevroner, mens det somatiske motoriske system har ett nevron 1 Autonom postganglionær nervefiberforgrening

Detaljer

Oppgave: MED1100_OPPGAVE3_V16_ORD

Oppgave: MED1100_OPPGAVE3_V16_ORD Side 17 av 32 Oppgave: MED1100_OPPGAVE3_V16_ORD Del 1: I en minneverdig scene fra TV-serien Grey s anatomy, kommer det inn en ulykke der to pasienter er spiddet gjennom thorax av samme jernstang. Når pasientene

Detaljer

Dias 1. Dias 2. Dias 3

Dias 1. Dias 2. Dias 3 Dias 1 Nevrogen stamming 2ste Nordiske konference om stamming og løpsk tale Sonja Helgesen Ofte Spesialpsykolog/Dr. Psychol., Statped Vest, Bergen, Norge. Dias 2 Ulike typer stamming Utviklingsmessig stamming

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Affeksjon av det visuelle system ved øvre cervical skader. Inga-Britt Kjellevold Haugen Jan Richard Bruenech

RAPPORT RAPPORT. Affeksjon av det visuelle system ved øvre cervical skader. Inga-Britt Kjellevold Haugen Jan Richard Bruenech R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 43 RAPPORT RAPPORT Affeksjon av det visuelle system ved øvre cervical skader Inga-Britt Kjellevold Haugen Jan Richard Bruenech Rapporter

Detaljer

Undersøkelse og behandling av svimmelhet og balanseforstyrrelser

Undersøkelse og behandling av svimmelhet og balanseforstyrrelser Undersøkelse og behandling av svimmelhet og balanseforstyrrelser Aina K. Paulsen, fysioterapeut Autorisert behandler innen Vestibulær rehabilitering UCLA, California Muskel- og skjelettkongressen 2019,Oslo

Detaljer

BACHELOR I OSTEOPATI VED NORGES HELSEHØYSOKOLE BACHELOROPPGAVE. Statisk versus dynamisk behandling av kraniale asymmetrier hos spebarn

BACHELOR I OSTEOPATI VED NORGES HELSEHØYSOKOLE BACHELOROPPGAVE. Statisk versus dynamisk behandling av kraniale asymmetrier hos spebarn BACHELOR I OSTEOPATI VED NORGES HELSEHØYSOKOLE BACHELOROPPGAVE Statisk versus dynamisk behandling av kraniale asymmetrier hos spebarn VF200 KULL 2012 Henriette Magnus/ 101331 Thale C. Strand/ 101497 Innleveringsfrist:

Detaljer

Fagplan - Anatomi. Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester

Fagplan - Anatomi. Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester Fagplan - Anatomi Innledning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester, A og B 7. semester 9. semester Innledning Anatomi er læren om kroppens bygning på alle plan. Organenes struktur og funksjon

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet?

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Vi vet at bare en eneste w h i p l a s h - u l y k k e k a n forårsake langvarige smerter og plager hos mennesker. H u n d e n s a n a t o m

Detaljer

Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den.

Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den. Hjernen erdeg Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den. Alt du føler og mener, tenker og tror, alt du finner

Detaljer

Kids who «don t wanna»?

Kids who «don t wanna»? Kids who «don t wanna»? Å forstå det uforståelige Traumebegreper Smerteuttrykk det nye paradigmet: S A R spør ikke: hva er det som feiler barnet/ungdommen, spør heller: Hva er det han/hun har opplevd Trigger

Detaljer

Det autonome nervesystem, fysiologi. ANS-1: Oversikt

Det autonome nervesystem, fysiologi. ANS-1: Oversikt Det autonome nervesystem, fysiologi ANS-1: Oversikt MED2200, 18.08.2015 Arild Njå Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Organsystemer må reguleres Nervesystemet og hormonsystemet regulerer

Detaljer

I dette dokumentet er det en stikkordsmessig oversikt over emnene, unntatt Hode-hals.

I dette dokumentet er det en stikkordsmessig oversikt over emnene, unntatt Hode-hals. 1 MOMENTLISTE rev.18.08.2006 Institutt for biomedisin Nevrobiologi Medisinerstudenter (MED1NEVRO) Masterstudenter (HUFY235) 2006/7 ------------------------------ Emnet Nevrobiologi gis til medisinerstudenter

Detaljer

Samling 2 Nervesystemet

Samling 2 Nervesystemet aartsentertainment.wordpress.com Samling 2 Nervesystemet Soneterapi og massasjeterapi Læringsutbyttebeskrivelser Etter gjennomført emne er det forventet at studenten kan: Beskrive nervecellenes oppbygning

Detaljer

Samling 2 Nervesystemet

Samling 2 Nervesystemet aartsentertainment.wordpress.com Samling 2 Nervesystemet Soneterapi og massasjeterapi Læringsutbyttebeskrivelser Etter gjennomført emne er det forventet at studenten kan: Beskrive nervecellenes oppbygning

Detaljer

Oppgave: MED2200_OPPGAVE3_V18_KONT

Oppgave: MED2200_OPPGAVE3_V18_KONT Side 17 av 37 Oppgave: MED2200_OPPGAVE3_V18_KONT Del 1: HETEBØLGE I MADRID En 70 år gammel kvinne som veier 70 kg, bor alene i 4. etasje i et bolighus uten heis. Leiligheten har ikke aircondition. En uke

Detaljer

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet Innhold KAPITTEL 1 Litt grunnleggende cellebiologi...................................... 13 Cellemembranen er en livsviktig grense mellom cellen og dens omgivelser.. 13 Transport gjennom cellemembranen

Detaljer

Viktige funksjoner. Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser

Viktige funksjoner. Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser Viktige funksjoner Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser Sende impulser til muskler og kjertler Tenkning Følelser Hukommelse Språk Læring Bevissthet 103 Celler i nervesystemet Nerveceller

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Kl. 09:00 til 13:00. Faglærer: Eksamenskontoret: Hanne Holm

Emnenavn: Eksamenstid: Kl. 09:00 til 13:00. Faglærer: Eksamenskontoret: Hanne Holm EKSAMEN Emnekode: HVPAR10113 Emnenavn: Akuttmedisin 1, 20 stp. PARAMEDIC Dato: 23. november 2016 Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt Eksamenstid: Kl. 09:00 til 13:00 Faglærer: Thor-David Halstensen,

Detaljer

Motoriske systemer. Motorisk Cortex (Brodman area 4)

Motoriske systemer. Motorisk Cortex (Brodman area 4) Motoriske systemer En oversikt Trond Sand 2015-2016 Figurer fra Kandel, Schwartz and Jessel. Principles of Neural Science ed 3 og ed 4 og Brodal P. Sentralnervesystemet 4 utgave Motorisk Cortex (Brodman

Detaljer

MOTORISKE SYSTEMER. Introduksjon ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 16 oktober 2017 MED3. Arvid Lundervold

MOTORISKE SYSTEMER. Introduksjon ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 16 oktober 2017 MED3. Arvid Lundervold MOTORISKE SYSTEMER Introduksjon ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN 16 oktober 2017 motorikk_intro_(a.lundervold)_20171016.pptx Tidsplan Nevrobiologi-delen av 14/8-2017 15/12-2017 Temablokk 3 Motoriske

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

Grunnleggende om nervesystemet

Grunnleggende om nervesystemet Grunnleggende om nervesystemet Nevronal cellebiologi Membranpotensialet Aksjonspotentialet Synapsepotensialet Nevrotransmittere Gliaceller Synaptisk plastisitet Basal medisinsk nevrobiologi Underviser:

Detaljer

Makroanatomi - Kneleddet og kneregionen

Makroanatomi - Kneleddet og kneregionen Makroanatomi - Kneleddet og kneregionen Forfatter Navn Institutt Undervisningsenhet E-post Telefon Henrik Sahlin IKOM Anatomi Henrik.s.pettersen@ntnu.no 91781065 Pettersen Eksaminatorer Navn Institutt

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Akuttbehandling av hjerneslag. Guri Hagberg og Hege Ihle-Hansen Slagenheten, OUS, Ullevål

Akuttbehandling av hjerneslag. Guri Hagberg og Hege Ihle-Hansen Slagenheten, OUS, Ullevål Akuttbehandling av hjerneslag Guri Hagberg og Hege Ihle-Hansen Slagenheten, OUS, Ullevål Hva er hjerneslag? Subaraknoidalblødning (rumpert aneurysme, AV malfomasjon,hodetraume) Intracerebral blødning (hypertensjon)

Detaljer

Herniering. i klinisk, patologisk-anatomisk og billeddiagnostisk perspektiv. Charlotte Røiseland. Prosjektoppgave ved medisinsk fakultet

Herniering. i klinisk, patologisk-anatomisk og billeddiagnostisk perspektiv. Charlotte Røiseland. Prosjektoppgave ved medisinsk fakultet Herniering i klinisk, patologisk-anatomisk og billeddiagnostisk perspektiv Charlotte Røiseland Prosjektoppgave ved medisinsk fakultet UNIVERSITETET I OSLO Mars 2009 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag:

Detaljer

Anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi hva betyr det? Anatomi: Gresk= Ta ifra hverandre Læren om hvordan kroppen er satt sammen av ulike organer og vev. Anatomi og fysiologi hva betyr det? Fysiologi:

Detaljer

Janicke Nordgreen Seksjon for farmakologi og toksikologi NVH

Janicke Nordgreen Seksjon for farmakologi og toksikologi NVH Smerte og nosisepsjon hos fisk Janicke Nordgreen Seksjon for farmakologi og toksikologi NVH 30.11.2010 Oversikt Definisjoner og smertefysiologi Hva vet vi om fisk? Kan vi si noe om bevissthet hos fisk?

Detaljer

Forelesningsoversikt. Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur. Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon

Forelesningsoversikt. Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur. Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon Ola Eriksrud Forelesningsoversikt Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur q q q Anatomi Mikroskopisk anatomi Kontraksjon Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon

Detaljer

MOTORISKE SYSTEMER. Sentrale motoriske baner ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 18 oktober 2017 MED3

MOTORISKE SYSTEMER. Sentrale motoriske baner ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN. 18 oktober 2017 MED3 MOTORISKE SYSTEMER Sentrale motoriske baner ARVID LUNDERVOLD INSTITUTT FOR BIOMEDISIN 18 oktober 2017 motoriske_baner_(a.lundervold)_20171018.pptx Dobbelttime 1 2 Temablokk 3 - Motoriske systemer: Momentliste

Detaljer

FORDØYELSE OG ERNÆRING. 3. (MR) Hvilke komponenter består en micelle av? (4 SVAR RIKTIGE) Kolesterol Triasylglyserol

FORDØYELSE OG ERNÆRING. 3. (MR) Hvilke komponenter består en micelle av? (4 SVAR RIKTIGE) Kolesterol Triasylglyserol REPRODUKSJON 1. Gjennom den månedlige reproduksjonssyklusen hos fertile kvinner går både ovariene og endometriet gjennom tre faser. Kvinnen kan merke denne syklusen både på humøret og rent fysisk, ikke

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvilken effekt har suboccipital inhibisjon på det parasympatiske nervesystemet målt gjennom blodtrykk og puls?

Bacheloroppgave. Hvilken effekt har suboccipital inhibisjon på det parasympatiske nervesystemet målt gjennom blodtrykk og puls? Bacheloroppgave Hvilken effekt har suboccipital inhibisjon på det parasympatiske nervesystemet målt gjennom blodtrykk og puls? En randomisert kontrollert studie Av Bjørn Aarø og Andreas Haugen 18.05.2015

Detaljer

MR ved ervervet hjerneskade. seksjonsoverlege dr med Kjell Arne Kvistad Klinikk for bildediagnostikk St. Olavs Hospital, Trondheim

MR ved ervervet hjerneskade. seksjonsoverlege dr med Kjell Arne Kvistad Klinikk for bildediagnostikk St. Olavs Hospital, Trondheim MR ved ervervet hjerneskade seksjonsoverlege dr med Kjell Arne Kvistad Klinikk for bildediagnostikk St. Olavs Hospital, Trondheim Hodetraumer CT er førstevalg 1500 CT caput pga traume årlig ved St Olavs

Detaljer

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg Skolelaboratoriet i biologi - Cato Tandberg Sansene våre Hva sier læreplanen.. Etter 2. årstrinn bruke sansene

Detaljer

Læringsmålene finnes på:

Læringsmålene finnes på: Det medisinske fakultet Eksamensdokument Mal for spørsmål og sensorveiledning av kortsvarsoppgaver Utarbeidet av Cicilie Nordvik, Maria Radtke, Ingunn Bakke, Anne Vik, Marte Laugen og Tobias S. Slørdahl

Detaljer

MYELOMENINGOCELE. Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag

MYELOMENINGOCELE. Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag MYELOMENINGOCELE Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag Epidemiologi - Ca 0,5 % av 1000 fødsler her i Norge - Ca 20-25 barn hvert år Etiologi - Genetikk Assosiert med trisomi 13 og 18, Waardenburg

Detaljer

SMERTE OG SANSEFYSIOLOGI

SMERTE OG SANSEFYSIOLOGI SMERTE OG SANSEFYSIOLOGI Amer Sehic Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 SMERTEFYSIOLOGI 1 Smerte er en subjektiv bevisstgjøring av en skade eller trussel mot vevet. Den defineres også

Detaljer

REPRODUKSJON. 1. I noen målceller blir testosteron gjort om til a. Progesteron b. LH c. Østrogen d. Dihydrotestosteron

REPRODUKSJON. 1. I noen målceller blir testosteron gjort om til a. Progesteron b. LH c. Østrogen d. Dihydrotestosteron REPRODUKSJON 1. I noen målceller blir testosteron gjort om til a. Progesteron b. LH c. Østrogen d. Dihydrotestosteron 2. Hvilke av følgende utsagn er riktige om mamma? a. Hovedkomponenter av mamma er melkekjertler,

Detaljer

MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi

MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi MOMENTLISTE (H2012) 2012-08-10 Nevrobiologi Medisinstudenter (MED1NEVRO, 20 studiepoeng) Masterstudenter (BMED251, 15 studiepoeng) Emnet Nevrobiologi gis til medisinstudenter i 2. studieår (MED1NEVRO),

Detaljer

Delemne 2.6: Sanser og nervesystem 1

Delemne 2.6: Sanser og nervesystem 1 Delemne 2.6: Sanser og nervesystem 1 Inngår i emne: MED- 2501 Oppdatert: 11.02.2019 Åshild Odden Miland Godkjent av Programrådet for medisin: februar 2019 Omfang: 9 uker Faglig innhold I dette delemnet

Detaljer

2 Histo: respirasjonsorganer 2 Lungevolumfunksjonskurs 3 Respirasjonskurs

2 Histo: respirasjonsorganer 2 Lungevolumfunksjonskurs 3 Respirasjonskurs UKE HOVEDTEM orelesning Kurs Gruppe 1 Det autonome nervesystem 4 1 Velkommen til modul 2 - oversikt over modulen 1 / Oversikt sentralnervesystemet 1 Ryggmarg og det perifere nervesystem 1 Det autonome

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap

EKSAMENSOPPGAVE I NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for nevromedisin EKSAMENSOPPGAVE I NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap Faglig kontakt under eksamen: Menno Witter Tlf.: 46811983 - Eksamensdato:

Detaljer

Fagkurs på Frambu. 29. april

Fagkurs på Frambu. 29. april Fagkurs på Frambu 29. april Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger Munnmotorikk og munnmotorisk trening Lena Wik side 1 TAKO Besøksadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus Lovisenberggt.

Detaljer

Bacheloroppgave. Effekten av pusteøvelser på innsovningstiden til personer med innsovningsproblemer og

Bacheloroppgave. Effekten av pusteøvelser på innsovningstiden til personer med innsovningsproblemer og Bacheloroppgave Effekten av pusteøvelser på innsovningstiden til personer med innsovningsproblemer. av 101727 og 101782 29.04.2016 VF 201 Bacheloroppgave Osteopati - Kull 2013 Antall ord 10 986 april,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DET MEDISINSKE FAKULTET FASIIT Utsatt eksamen, MEDSEM7 Høst 2012 Onsdag den 20. februar 2013 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet med fasft består av 6 sider Viktige opplysninger: Eksamen

Detaljer

Enkel oversikt-smertefysiologi

Enkel oversikt-smertefysiologi Smertefysiologi Overlege Dr Med Lars Jørgen Rygh KSK/Seksjon for Smertebehandling og Pallisjon/OT-anestesi, HUS Novemberkurset 03.11.2014 kl 09:30-10:00 Enkel oversikt-smertefysiologi Transduksjon Transmisjon

Detaljer

Smak. Bjarte Skille LIS-geriatri LØKTA

Smak. Bjarte Skille LIS-geriatri LØKTA Smak Bjarte Skille LIS-geriatri LØKTA 11.11.13 Footer Text 11/12/2013 1 Smak Definisjon Anatomi Fysiologi Lukt Anatomi Fysiologi Appetitt Definisjon Endokrin kontroll Disposisjon Footer Text 11/12/2013

Detaljer

HØRSEL og LIKEVEKT - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin

HØRSEL og LIKEVEKT - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin HØRSEL og LIKEVEKT - MED3 (2017) Espen Hartveit Institutt for biomedisin Hørsel og likevekt Hørselssansen Lydbølger Mekanisk overføring Frekvensanalyse Sentrale hørselsbaner Lokalisering av lyd Audiometri

Detaljer

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis:

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: Oppgave 1 a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: M. Erector spinae (den store ryggstrekker). Den er delt i to deler, en på hver side av ryggsøylen. Dersom

Detaljer

Myofasciale triggerpunkter

Myofasciale triggerpunkter Myofasciale triggerpunkter 2 1 3 4 2 Hva er et triggerpunkt? Ofte palperbar ømhet i en spent muskel. Palpasjon skaper umiddelbart en gjenkjennbar og identifiserbar smertefornemmelse hos pasienten. Smerteubredelsen

Detaljer

Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter

Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter Timeplan for ukene 33-45 (oppdatert 19.06.15) Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter Kull 15 E1: Helse, aktivitet og aktivitetsanalyse, 15 studiepoeng E2: Anatomi og fysiologi, 15 studiepoeng

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON INJEKSJONSVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV BELKYRA Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk av Belkyra for å minimere risikoen for nerveskade på injeksjonsstedet

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 9. august 2018 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 11 Klargjøring

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 Biologisk psykologi I Faglig kontakt under eksamen: Bente Gunnveig Berg Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 13.12.13 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

Syn og eldre..også litt om hjerneslag og øyesymptomer. Sahand Nazari B-gren geriatri, Bærum sykehus Optiker, høgskolen i Buskerud

Syn og eldre..også litt om hjerneslag og øyesymptomer. Sahand Nazari B-gren geriatri, Bærum sykehus Optiker, høgskolen i Buskerud Syn og eldre.også litt om hjerneslag og øyesymptomer. Sahand Nazari B-gren geriatri, Bærum sykehus Optiker, høgskolen i Buskerud Øye:oppbygning og struktur Hornhinnen er det første av de optiske medier

Detaljer

Regionalanestesi Bedøving av cauda equina og medulla: Spinal Bedøving av spinale nerverøtter: Epidural, sacral Bedøving av autonome nerver:

Regionalanestesi Bedøving av cauda equina og medulla: Spinal Bedøving av spinale nerverøtter: Epidural, sacral Bedøving av autonome nerver: Historie 1860: Niemann framstiller kokain (nummen på tunga). 1883: Kokain brukt til konjunktivalanestesi 1885: Corning sette kokain epiduralt 1898: Bier(tysk kirurg) sette kokain spinalt og skildra postspinal

Detaljer

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Lumbalcolumna Klinisk anatomi Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Den funksjonelle enhet i columna Fremre del: Rygghvirvelen - Intervertebralskiven Longitudinale ligamenter Pediklene Bakre del:

Detaljer