Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter"

Transkript

1 Timeplan for ukene (oppdatert ) Med forbehold om endringer, følg med på nyheter i Fronter Kull 15 E1: Helse, aktivitet og aktivitetsanalyse, 15 studiepoeng E2: Anatomi og fysiologi, 15 studiepoeng Emne 1: betyr at det registreres tilstedeværelse i denne undervisningen. For å gå opp til eksamen i emne 1 kan du ikke ha over 20% fravær fra denne undervisningen Uke S642 kull Velkommen og registrering Mona Dahl Dorte Lybye Norenberg Individ. Mentorsamtaler (20 min pr student) S642 kull Informasjon om studiet og intro til emne mentorer Dorte,, +2 studenter kull E2: Intro til emne 2 Else Britt S642 Individ. Mentorsamtaler og fadderopplegg 8 mentorer S642 kull E1: Panel med ergoterapeuter + 5 ergoterapeuter S642, Storgr E1: Funksjonsnedsettelse,,,, aktivitet og deltakelse Dorte og Lena 701A Oppmøte; se detaljer i 1.etg ukeplanen S642 Kull E1: Kartlegging av daglige aktiviteter (KDA) Gymsal i Klasse A E1: Kreativ kommunikasjon P44-V- 2U Gymsal i P44-V- 2U44 E1: Kreativ kommunikasjon. Uke 34

2 S642 Kull Intro til Universell utforming U.U S642 Kull Intro til feltarbeid om U.U S Arb.gr Etablering av arbeidsgrupper rom UiO Kull + E2: Om anatomifaget, arbeidsmåter, målsetting, studieteknikk, terminologi og litteratur Hele dagen HiOA Arb.gr E1: Feltarbeid Universell Utforming på HIOA S642 kull E2: Forelesning: Intro til begreper, fysiologi, cellen S642 kull E1: E1: Forventninger til deg som ergoterapeutstudent. Informasjon om bl.a. studieadministrasjon, oppgaveskriving, mappeoppgaver, eksamen og skikkethet S642 Kull / Universell Utforming, praktiske arb.gr øvelser S642 og Klasser forberede fremlegg til fredag E1: Fremlegg Universell utforming Deltasenteret,, Dorte og Mona Lydia Ragan Gard Filip Gjerdalen Studieadmin., Dorte og Tord og og S642 Kull Brukerperspektivet og Uke S642 Kull E2: Begreper - anatomi Else Britt S642 Kull E1: ICF og begrepet funksjonshemming, intro til mappeoppgave S642 kull E1: Introduksjon til aktivitetsanalyse og forberedelse til tur S642 åpent Seminar om oppgaveskriving Ca Kull E1: Ut på tur til Skjennungen i Nordmarka Med aktivitetsanalyse og veiledning ved bålet,, Dorte, Mali og Mona S642 kull E2: Forelesning: Muskelfysiologi Gard S642 Kull Metodisk bruk av aktivitet og og vaffelsteking

3 S storgr E1: Oppsummering av KDA,, Mona og Dorte S642 Kull E1: Intro til sykehjemsprosjekt, intervju med bruk av MOHO og S642 Kull E1: Informasjon om studentvelferd, Valg av tillitsvalgte og vararepresentanter mm, Studentparlamentet, studentprest og SIO Uke 36 Kull E1: Forberedelse til intervju på sykehjem, tid for veiledning, se ukeplanen UiO Kull + E2: Ledd, muskulatur, muskelformer, muskelspoler,, Lena og Mali UiO Storgr.3 E2: DEMO, hvirvler, thorax Lydia Ragan UiO Storgr.4 E2: DEMO, hvirvler, thorax Lydia Ragan UiO Kull+ E2: Columna vertebralis, funksjon og struktur. Akser og krumninger. Hvirvler, bygning. Leddforbindelser i columna. Øvre og nedre nakkeledd. Mellomvirvelskiver. Prolaps. Aldersforandringer ? P32, store auditori um Kull + E1: HPG: Introduksjon til Helseprofesjonenes grunnlag (HPG) og Helse- og sykdomsbegrepet Anne Gerd Granås, HiOA UiO Storgr.1 E2: DEMO, hvirvler, thorax Lydia Ragan UiO Storgr.2 E2: DEMO, hvirvler, thorax Lydia Ragan UiO Kull+ E2: Thorax: Skjelett. Leddforbindelser, Costae, Costovertebralledd, Respirasjonsmuskler. Ryggmuskler 4 timer SYE E1: Intervju på sykehjem alt. 1 4 timer SYE E1: Intervju på sykehjem alt. 2 Uke 37

4 Kull + E1: HPG. Kommunikasjon i helsefaglig praksis P32: Store + lille auditor S642 Kull Ergoterapeuters kompetanse og samfunnets behov. Informasjon ved Nils Erik Ness og Ergoterapistudentene S642 Klasse A E1: Intro til analyse av motoriske ferdigheter , Klasse A E1: Metodisk bruk av aktivitet, S642, Oppsummering SYE intervju. P667, Planlegging av 2.g og analyse av motoriske ferdigheter S642 E1: Intro til analyse av motoriske S642 P667 ferdigheter E1: Metodisk bruk av aktivitet, Oppsummering SYE intervju. Planlegging av 2.g og analyse av motoriske ferdigheter Hanne Cathrine Lie Norsk Ergoterapeutforbund og ergoterapistudentenes fagorganisasjon og,, Lena, Mali og,, Lena, Mali P32, Store + lille auditor. Kull + E1: HPG. Etikk i helsefaglig praksis Jens Erik Paulsen UiO Kull + E2: CNS 1: Generell nevrobiologi: nevroner, synapser, gliaceller, aksjonspotensiale, membranpotensiale, transmittere 4 timer SYE E1: Gruppeaktivitet på sykehjem alt 1 4 timer SYE E1: Gruppeaktivitet på sykehjem alt 2 Uke Kull + E1: HPG, Vitenskapsteori og Per Arne Tufte metode S642 Kull Læringssenteret, Bibsys, Læringssenteret databaser S642 Kull Intro til End-note Læringssenteret

5 UiO Kull + E2: CNS 2 Inndeling av CNS. Encephalon, Cerebellum, Medulla spinalis. Spinalnerver S642 E1: Intro til analyse av S prosessferdigheter E1: Oppsummering av SYE + planlegging av gruppeaktivitet siste gang og analyse av prosessferdigheter S642 Klasse A E1: Intro til analyse av prosessferdigheter S642 Klasse A E1: Oppsummering av SYE + P667 planlegging av gruppeaktivitet siste gang og analyse av prosessferdigheter, Mali, Lena, /, Mali, Lena, P32 store + lille auditor. Kull + E1: HPG. Helselovgivning Susanna Aschehoug UiO Kull+ E2: CNS 3, Motoriske systemer S642 Klasse A Gruppeveiledning og,, 664 Arb.gr tilbakemelding på Dorte og Mona 659 mappeoppgave 667 (deltakelse forutsetter innlevert oppgave 14.09) S642 kull Kullets time tillitsvalgte S642 Gruppeveiledning og 664 Arb.gr tilbakemelding på 659 mappeoppgave (deltakelse forutsetter innlevert oppgave 14.09),, Dorte og Mona Uke timer SYE E1: Gruppeaktivitet på sykehjem, alt 1 4 timer SYE E1: Gruppeaktivitet på sykehjem, alt S642 kull E2: Forelesning: Biomekanikk, del UiO Kull + E2: CNS 4: Det autonome nervesystem. Somatosensoriske Griet van Veldhoven

6 systemer. Følesans, smerte, modulerende systemer S642 Kull E2: Forelesning: Anatomi, bekken, hofte S642 Kull E2: Info om ferdighetstreningbevegelsesanalyse S642 Kull E2: Forelesning: Anatomi, kne, fot S642 Kull Fordeling av praksisplasser til Obs, intro-praksis sjekk rom S742 S S742 S642 Klasse A E1: Oppsummering sykehjemsprosjekt, metodisk bruk av aktivitet og arbeidsprosessmodell E1: Oppsummering sykehjemsprosjekt, metodisk bruk av aktivitet og arbeidsprosessmodell Gard Else Britt og Gard Gard Lillabeth og,, Mali, Lena,, Mali, Lena Uke UiO Storgr.1 E2: DEMO. Bekken/hofte Lydia Ragan UiO Storgr.2 E2: DEMO. Bekken/hofte Lydia Ragan S642 Kull E1: Å være profesjonell Mona D ergoterapeut S642 Kull E1: Psykologi Leif Helgesen S642 Kull E1: Psykologi Leif Helgesen S642 Kull E2: Forelesning: Fysiologi; sirkulasjon Gard S642 Kull Forberede intropraksis og oppgaver Uke 41 7,5 timer E1: Intropraksis ,5 timer E1: Intropraksis

7 ,5 timer E1: Intropraksis S642 Kull E1: Etikk i ergoterapi Anne Lund S642 Kull Kullets time tillitsvalgte , S742 S642 Grupper E1: Oppsummering fra praksis med oppgaver; terapeutrollen, kommunikasjon og etikk Se detaljer i ukeplan og mappen for ferdighetstrening,, Mona og? Uke S642 + Storgr.3 E2: Overflateanatomi 1 kne/fot Øyvind Heiberg Storgr.4 Sundby S642 Storgr.1 Storgr.2 E2: Overflateanatomi 1 kne/fot Øyvind Heiberg Sundby S642 Kull E1: Aktivitet i et hverdagslivs Mona perspektiv S642 Kull E1: Hverdagsrehabilitering Ida Wulff Jacobsen S642 Kull Artikkelsøk, knyttet til Unni Sveen mappeoppgave S642 kull E1: Model of Human Occupation, overblikk S642 Klasse A E1: MOHO, kasusoppgaver med posterfremvisning, Klasse A Kreativ oppgave S642 Klasse A Analyse av kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter Kreativ oppgave S642 Analyse av kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter Uke S642,, E1: Seminar: Hverdagsliv Hasselkus og Pierce, balanse i hverdagsaktiviteter (deltakelse forutsetter innlevert oppgave ), Mona og Mali

8 S642,, Klasse A E1: Seminar: Hverdagsliv Hasselkus og Pierce, balanse i hverdagsaktiviteter, Mona og Mali UiO Storgr.3 E2: DEMO: kne, legg, fot Lydia Ragan UiO Storgr.4 E2: DEMO: kne, legg, fot Lydia Ragan UiO Storgr.1 E2: DEMO: kne, legg, fot Lydia Ragan UiO Storgr.2 E2: DEMO: kne, legg, fot Lydia Ragan S642 Kull E2: Forelesning: Fysiologi, Gard respirasjon UiO Kull+ E2: CNS 5: Hjernestammen, hjernenerver Uke timer pr S642 S742 Kull + E1: Tilbakemelding på mappeoppgave 3, 3.-1.år. Se,, Dorte gruppe oversikt i ukeplanen S642 Kull E1: Selvstendig arbeid med oppgaver UiO Kull+ E2: CNS 6. Thalamus, S642 S S642 S742 Klasse A cerebellum, basalganglier E1: Sosiokulturell kontekst, seminar (deltakelse forutsetter innlevert oppgave ) E1: Sosiokulturell kontekst, seminar (deltakelse forutsetter innlevert oppgave ) Dorte Dorte Uke S642 Kull E1: Forberede eksamen, trekke oppgave. Frivillig oppmøte, oppgaven legges ut i fronter kl Avklare eventuelle spørsmål kl /

9 S642 Kull E1: Hjemmeeksamen, mapper S642 Kull E1: Hjemmeeksamen, mapper E1: Mappeeksamen, innlevering i Fronter, frist kl 14.00

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Nils Erik Ness Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2011

Detaljer

Møt opp på Møteplasse

Møt opp på Møteplasse Møt opp på Møteplasse Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer jevnlig konferanser som kalles «Møteplasser» for medlemmer fra hele landet. Målet med Møteplas - sene er å oppdatere medlemmer om utvikling og

Detaljer

- har en du spennende arbeidsdag - kan du å være din egne sjef

- har en du spennende arbeidsdag - kan du å være din egne sjef Som osteopat: - Kan du behandle barn med kolikk til topp idrettsutøvere - behandle pasienter ved din egen klinikk - hjelpe mennesker med vondt i kroppen - kan du mye om anatomi og medisin - har en du spennende

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Student, som alle andre

Student, som alle andre Eva Magnus Student, som alle andre En studie av hverdagslivet til studenter med nedsatt funksjonsevne Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

HVA SKJER MELLOM OSS?

HVA SKJER MELLOM OSS? HVA SKJER MELLOM OSS? VURDERING AV KOMMUNIKASJONS- OG SAMHANDLINGSFERDIGHETER HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Av Ingunn Myraunet, Cecilia Celo, Brian Ellingham, Kjell-Emil Granå og Tore Bonsaksen Ingunn

Detaljer

Veileder: Kartleggingsskjema del 1

Veileder: Kartleggingsskjema del 1 Veileder: Kartleggingsskjema del 1 Organisering 1. Lage planer/oversikt over daglige/ukentlige gjøremål 2. Huske daglige gjøremål eller aktiviteter (Personlig stell, ivaretakesle av egen helse, huslige

Detaljer

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering for læring Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering på Løren skole Tilstanden ved Løren skole, 2009; Fra pilotskoler til en skole i oppstart med VFL Svært ulik praksis

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen,

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Introduksjon Fra skoleåret 2013/2014 er Fronter valgt som læringsplattform. Implementeringen av Fronter kommer til å gjennomføres i 4 faser. Denne håndboken

Detaljer

Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 studiepoeng.

Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 studiepoeng. Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 Hver modul gir 7,5 Studiet er i samarbeid med Høyskolen i Molde. Opptakskrav: Studiet krever ikke andre opptakskrav enn

Detaljer

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Ved prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge Nils Erik Ness, prosjektleder, Norsk Ergoterapeutforbund Toril Laberg, Norsk Ergoterapeutforbund Malene Haneborg

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett?

Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett? Uniped årgang 35, 3/2012, side 6986 Artikkelen er vitenskapelig vurdert av forskere utenfor redaksjonen Av Hanne Maria Bingen og Reidun Lid Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Barnehagelærerens musikkfaglige kompetanse; hvor blir den av i møtet med arbeidslivet?

Barnehagelærerens musikkfaglige kompetanse; hvor blir den av i møtet med arbeidslivet? Barnehagelærerens musikkfaglige kompetanse; hvor blir den av i møtet med arbeidslivet? Tony Valberg Dr. philos Institutt for musikk Universitetet i Agder 1 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PILOTSTUDIEN...

Detaljer

stice Rett til aktivitet og deltagelse Dr. Elisabeth Townsend og Dr. Ann Wilcock presenterte

stice Rett til aktivitet og deltagelse Dr. Elisabeth Townsend og Dr. Ann Wilcock presenterte u Occ J Rett til aktivitet og deltagelse pational stice Tenk deg at du er i ferd med å starte studenttilværelsen. Du skal flytte til en ny by, finne bolig og bli kjent med nye mennesker. Dette er situasjonen

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? En effektstudie *

Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? En effektstudie * Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, årgang 35 (2008), nr 3, 131 139 Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? En effektstudie * Jon A. Løkke¹, Gunn E.

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer