MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Tittel Arkivsaksnr. 0025/08 08/00518 KRAV OM INNLØYSING AV EIENDOMMEN GBNR. 55/30, KRISTOFFERVALEN PÅ VANNØYA 0026/08 08/00520 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSPARSELL TIL GBNR. 44/112, FRA GBNR. 44/106, HANSNES. 0027/08 07/03989 FLYTEBRYGGE FOR LEGE / AMBULANSEBÅTEN - H.HOEL SJØTRANSPORT AS Leie eventuelt kjøp 0028/08 08/00188 BYGGERIET VANNØY TREVARE - SØKNAD OM NÆRINGSLÅN 0029/08 08/00309 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET- KARIN E. SCHJØLBERG 0030/08 08/00539 SØKNAD OM LÅN FRA NÆRINGSFONDET - MICHAEL NILSSON, VANNVÅG 0031/08 08/00232 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT I DAGLIGVAREBUTIKK I UTKLANTSTRØK - JOKER STAKKVIK 0032/08 08/00242 SØKNAD OM STØTTE "KVINNER I TIDEN" - BYGGERIET VANNØY TREVARE

2 0033/08 08/00114 SØKNAD OM MIDLER FOR Å DELTA PÅ KONFERANSE "SVARTA BJØRN" - VANNØY NETTVERKSKREDITT 0034/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY 0035/08 08/00204 REFERAT SAKER Følgende saker blir ettersendt som tilleggssaker: Sak 36/08: Søknad om lån/tilskudd til kjøp av fiskefartøy Simon og Torleif Wærås, Vannareid Sak 37/08: Søknad om lån/tilskudd til kjøp av fiskefartøy Thomas Pettersen, Skogsfjord Sak 38/08: Vindkraftavtalen Troms Kraft Sak 39/08: Flytekai Torsvåg - utvidelse Formannskapet starter møtet med befaring på flytebryggen i valen kl Hansnes Bent Gabrielsen Ordfører

3 KRAV OM INNLØYSING AV EIENDOMMEN GBNR. 55/30, KRISTOFFERVALEN PÅ VANNØYA Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/00518 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/08 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune erverver eiendommen gnr. 55, bnr. 30 i Karlsøy, til en pris av kr 30,- pr kvadratmeter. 2. Karlsøy kommune dekker utgiftene til tinglysing av skjøte. 3. Kjøpesummen utbetales når heftefritt skjøte er klart for tinglysing. Saksutredning til formannskapets møte : Innledning Det er innkommet skriftlig henvendelse fra Thor Tøllefsen, med krav om innløysing av eiendommen gbnr. 55/30, Kristoffervalen på Vannøya. Årsaken til slikt krav bunner i Karlsøy kommunes regulering av boligfeltet i Kristoffervalen i 2002, og senere opparbeidelse for deler av dette feltet. Tøllefsen påpeker at adkomstvegen til feltet er etablert på den øvre del av denne tomta, ca. 250m2, samt at tomteinndelingen i planen viser at resterende av gbnr,.55/30 inngår i ny tomt,merket B1 i planen. Ut fra overnevnte krever Tøllefsen at Karlsøy kommune innløyser/overtar denne tomta. Prisforlangende Tomt gbnr. 55/30- areal 1008m2 a`kr. 30,-...kr ,00 Overskjøting /tinglysing....kr. 1548,00 Dokumentavgift..2,5% av kjøpesum kr. 756,00 Til sammen.kr ,00

4 Vurdering Ved opparbeidelsen av feltet,viser det seg at adkomstvegen er etablert inntil 9m lengre ned mot fylkesvegen enn det fremgår av reguleringsplanen. Dette har medført at en betydelig del av Tøllefsens tomt er gått med til denne vegen. Videre bemerkes at denne tomta i henhold til tomteinndelingen i planen er inngått i ny tomt med en helt annen form og areal. Ut fra overnevnte finner bygningssjefen å anbefale at Karlsøy kommune innløyser denne tomta i henhold til innkomne krav. Vedlegg: Krav om innløysing Kopi av reguleringsplan Kartplott med opprinnelig utstukne vegtrasse ( striplet midtlinje), og etablert veg (hel strekmidtlinje)

5 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSPARSELL TIL GBNR. 44/112, FRA GBNR. 44/106, HANSNES. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/00520 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0026/08 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Søknaden innvilges til en pris av kr. 35,- pr. m2. I tillegg må kjøper betale etableringskostnader og tinglysing. 2. Kjøpesum inklusive etableringskostnader skal være innbetalt før parsellen overskjøtes til kjøpere. Omregulering fremmes som egen sak for kommunens planutvalg (Teknisk utvalg). Saksutredning til formannskapets møte : Det er innkommet søknad om kjøp av tilleggsparsell til gbnr. 44/112, fra eiendommen gbnr. 44/106,Nedre Kardemomme på Hansnes. Omsøkt areal er ca. 95m2. Bakgrunn for søknaden er at tidligere eiere av gbnr. 44/112, paralellt med oppføring av boligen i 1979, etablerte avkjørsel/adkomstveg på Karlsøy kommunes eiendom gbnr. 44/106. Denne avkjørselen med adkomstveg har så vært vedlikeholdt av både tidligere og nåværende eiere. Eiendommen gbnr. 44/106 er bebygget med en barnehage. Da denne ble oppført ble det så satt opp gjerde, hvor omsøkte tilleggsparsell ligger utenfor. Søkere: Lisa Stien Strand og Viktor Strand Plansituasjon: Omsøkte parsell er i henhold til reguleringsplan for Hansnes regulert til offentlige bygninger.

6 Vurdering: Administrasjonen kjenner ikke bakgrunnen for at denne avkjørselen/adkomstvegen ble etablert over gbnr. 44/106,slik den ligger i dag, men ser ikke at fradeling av dette vegarealet vil være til hinder for drift av barnehagen. Dersom søknaden innvilges, må det foretas reguleringsendring til boligformål. Vedlegg: Søknad Kartutsnitt Kopi av reguleringsplan

7 FLYTEBRYGGE FOR LEGE/AMBULANSEBÅTEN - H.HOEL SJØTRANSPORT AS Leie eventuelt kjøp Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/03989 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0027/08 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saksutredning til formannskapets møte : H. Hoel Sjøtransport as søker i brev av om kjøp eventuelt endret leiepris for flytebrygga for lege/ambulansebåten. Av ulike årsaker har ikke denne saken blitt lagt fram til behandlig tidligere. I brev av etterlyser de svar på henvendelsen. Rederiet har som kjent leid båtplass oog 50 m3 areal på land (båthus), hos Karlsøy kommune siden Leieprisen ble den gang satt til kr pr. år, samt at leieprisen skulle indeksreguleres hvert 3 år. Pr. i dag er den årlige leien kommet opp i kr Under planleggingsfasen av brygga, påpekte rederiet skriftlig at den årlige leien var altfor høy. Da sammenlignet med hva andre ambulansebåter i landet betalte. Man ble enig om at Karlsøy kommune måtte ha denne prisen for å dekke merutgifter som ville bli i forbindelse med ny mudring i havneinnløpet. Rederiet viser til at den årlige leien stadig er for høy i forhold til utgiftene kommunen har på anlegget i dag, samt de prisene andre leietakere betaler i havna. Rederiet har tre forslag til løsninger:

8 1. Rederiet kjøper flytebrygga hos kommunen. Rederiet betaler en årlig leie for området på lan og forplikter seg til å opprettholde sørsiden av flytebrygga som service/pendlerkai slik den er i dag. 2. Rederiet kjøpet nordsida av flytebrygga, og betaler årlig leie av området på land. 3. Leieprisen settes ne i henhold til de leiepriser som tas hos de øvrige leietakerne i havna. Saken forelegges formannskapet til diskusjon og avgjørelse om kommunen skal selge eller eventuelt gå ned på leieprisen. Saken forelegges uten innstilling Vedlegg: Leieavtalen

9 BYGGERIET VANNØY TREVARE - SØKNAD OM NÆRINGSLÅN Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: U62 Arkivsaksnr.: 08/00188 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0028/08 Formannskapet Rådmannens innstilling: Byggeriet Vannøy Trevare innvilget næringslån, stort kr til kjøp av butikk og lagerbygg. Belastes næringsfondet. Saksutredning til formannskapets møte : Byggeriet Vannøy Trevare v/arne Schjølberg søker i brev av , om næringslån stort, kr ,- til kjøp av butikk og lagerbygg. Arne Schjølberg har siden 1995 leid og drevet butikken Bryggeriet Vannøy Trevare. De har vært i kontakt med Kåre Gabrielsen for å få kjøpe butikken og lager bygget. Bygget er oppført i 1980 og påbygd i Butikklokalet er på 195 m2 isolert. Lagerbygget er på 250 m2 og er uisolert. Kjøpesummen er på kr ,-. Finansieringsbehovet: 1.prioritetslån bank kr ,- 2.prioritetslån kommunen ,- Totalt kr ,-

10 Innstilling: Byggeriet Vannøy Trevare innvilget næringslån, stort kr til kjøp av butikk og lagerbygg.

11 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET- KARIN E. SCHJØLBERG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 08/00309 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0029/08 Formannskapet Rådmannens innstilling: Karin E.Schjølberg innvilges: kr investeringstilskudd opplæringstilskudd markedsføringstilskudd Totalt kr Beløpet belastes næringsfondet Saksutredning til formannskapets møte : Karin E. Schjølberg søker om tilskudd til oppstart av verksted for glass. Der hun ønsker å lage fat, boller, lysestaker, veggfliser etc. Hun har vært i Kristiansand på opplæring i denne teknikken. Investeringen er store, men hun har bestilt en liten brenneovn som hun har fått og en stor oven som er underveis. Videre har hun bestilt glass og glasspulver, samt en hel del utstyr som hun må ha for å kunne starte prosuksjonen. Utgiftene til dette beregner hun til om lag kr i år. I tillegg har hun fått lagt inn 3 fase strøm til utstyret. Planen var å starte ett smykkekurs, men pga. stor interesse har hun allerede bestemt å kjøre to kurs, i tillegg til et glassfusing-kurs for fat og lignede. For uten kurset i Kristiansand har hun også deltatt i Tromsø, og no ønkser hun å lære Marrokansk

12 pulverteknikk som blir kurset i Levanger. Hun ønsker å ta dette kurset for å lære dette videre i sitt verksted, og søker derfor opplæringsstøtte til dette. Karin Schjølberg er en allsidig dame som kan mange ting som hun ønsker å dele med andre. Hun tover og strikker alt av ull til sølvsmykker. Videre har hun nettopp laget et lite verksted hvor hun maler akvareller, olje og akryl, samt glass- og tremaling. Karin baker også i dag både lefser og flatbrød. Markedet, spesielt flatbrød er stort. Pr. i dag foregår dette aktiviteten fra hennes kjøkken. Dette er ikke optimal utnyttelse, så hun ønsker å lage eget baksterom hvor 2-3 personer kan arbeide. Utstyr til dette beregner hun til kr Videre er hun avhengig av å få markedsført det hun jobber med, bl.a. vil hun få utarbeidet en logo for helheten, samt etiketter for enkelte ting. Hun ønsker å ha ei utstilling med glassbildene, men da må bildene være innrammet. Det er en helt spesiell boks som brukes. Karin viser videre til at hun ønsker å være en ressurs for kommunen og ser for seg en møteplass for store og små, og i tillegg lage jule- og påskeverksted spesielt for barna. Karin har lang erfaring innenfor psykiatrien og helsesektoren. I den forbindelse kan hun tenke seg å kunne bidra med aktiviteter i forhold til ungdom, vanskeligstilte barn/ungdom og voksne. For øvrig kurs for barn og voksne både innenfor og utenfor kommunen. Karin søker om tilskudd til innkjøp av utstyr, opplæring og til markedsføring. Hun har hatt betydelige investeringer i det hun allerede har gjort både til verksted, opplæring, 3 fase strøm osv. I følge næringsfondets vedtekter kan samlet støtte som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov. Ved prosjekter med særlig betydning for kvinner og ungdom, samt nyetablering kan det gis inntil 75%. Næringskonsulenten er svært positiv til dette prosjektet. Karin skaper arbeidsplasser og aktiviteter på Reinøya som er kjæmpepositiv. Der er veldig viktig for bygdene at det fins slike kreative personer som kan bidra. Kvinnearbeidsplasser er mangelvare i kommunen vår, og dette er det viktig at vi støtter opp om. Innstilling: Karin E.Schjølberg innvilges:

13 kr investeringstilskudd opplæringstilskudd markedsføringstilskudd Totalt kr

14 SØKNAD OM LÅN FRA NÆRINGSFONDET- MICHAEL NILSSON, VANNVÅG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 08/00539 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0030/08 Formannskapet Rådmannens innstilling: Micahel Nilsson innvilgets næringslån stort, kr ,- til oppstart av reklameavis. Belastes næringsfondet. Saksutredning til formannskapets møte : Micahel Nilsson, Vannvåg søker om lån i næringsfondet stort, kr ,- til oppstart av reklameavis. Michael Nilsson kommer opprinnelig fra Boden i Nord-Sverige, men flyttet til Vannøya i I 2000 ble han plaget med ryggen og har derfor sett etter nytt arbeid slik at han fortsatt kan bo på Vannøya. Han har nå bestemt seg for å starte egen arbeidsplass. Michael vil starte reklameavis. I Sverige fins slik reklameavis i de fleste byene. I Tromsø fins ingen lignede avis, så markedet vil derfor være bra. Avisen vil inneholde annonser fra butikker i Tromsø, men for å fylle avisen vil han også ta inn private annonser, samt litt redaksjonelt innhold. I søknaden viser han til at hans kunnskap innen avisbransjen kunne vært bedre, men de forskjellige bitene som han trenger for i drive avisen har han gjennom tidligere jobber. Salg og reklame erfaring har han han jobbet i butikk. Han anser seg selv som en god selger. Redaksjonell erfaring har han fra jobb som programleder for radioprogram i Sverige. I tilegg har han vært med å starte opp avis for fotballklubben Hornkroken IF. Dette innebar både reklame, redaksjonellt stoff, trykking osv.

15 Videre har Micahel praktisk og teoretisk arbeidsleder utdannelse gjennom militæret, samt gymnas med økonomi og prosjektledelse. Kapitalbehov og finansering: Han regner med å bruke 2 måneder til å komme i gang. Og trenger derfor lønn for 2 måneder, samt midler trykking og utdeling. Lønn: Kr Trykking: Kr (inkl. MVA) Utdeling: (inkl. MVA) Totalt: kr Micahel Nilsson søker derfor om kr i lån fra næringsfondet for oppstart av reklameavisen Annons Bjørnen Da regner han med å starte opp etter sommeren, da med 2 arbeidplasser. Mot slutten av 2009 regner han med at det skal være 4 arbeidsplasser. Micahel la fram ideen på NæringslivsDagen på Vannøya 8.mars. Han var en av de 5 ideene som kom fram på dette arrangementet. Vurdering: Michael Nilsson har i møte med rådmannen lagt fram sin forretningside. Rådmannen er svært positiv til ideen.

16 I flg.vedtektene til nærigsfondet pkt. 4, skal samlet støtte fra næringsfondet som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov. Ved prosjekter med særlig betydning for kvinner og ungdom, samt nyetablering kan det gis inntil 75 %. Dette prosjektet er ei nyetablering av en type virksomhet som ikke fins i Karlsøy fra tidligere, og som kan gi 4 arbeidsplasser innen utgangen av Innstilling: Micahel Nilsson innvilgets næringslån stort, kr ,- til oppstart av reklameavis. Belastes næringsfondet. Vedlegg: Forretningsplan m/budsjett

17 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT I DAGLIGVAREBUTIKK I UTKLANTSTRØK - JOKER STAKKVIK Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: U62 Arkivsaksnr.: 08/00232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0031/08 Formannskapet Rådmannens innstilling: Under forutsetning av at Troms fylkeskommune innvilger tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk, til Joker Stakkvik, innvilger Karlsøy kommune samme beløp, med grense oppad på kr ,-. Beløpet belastes næringsfondet. Saksutredning til formannskapet : Joker Stakkvik søker om tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. Joker Stakkvik, er eneste butikken på Reinøya. Avstanden til nærmeste dagligvarebutikk ligger ca. 4 km unna, da er ca. 20 min. fergereise inkl. Det bor mange eldre mennesker på øya som har liten mulighet til å reise med ferge til Hansnes for å handle. I tillegg er det er det flere bedrifter på øya, bl.a. flere jordbruk, 2 gartneri, Reinøy Sjømat. Totalt bor det ca. 250 personer på øya. Pkt. 4 i retningslinjene er oppfylt med unntak av totalomsetningen, den er en del høyere enn grensen. Butikken i Stakkvik har de senere år hatt flere drivere. Kommunen ser det som svært viktig for bosettingen på Reinøya at de får tilskuddet. I søknaden til Troms fylkeskommune viser ordfører til at det er veldig viktig at butikken på Reinøya opprettholdes at denne må innvilges tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk. Formannskapet har i alle tidligere saker innvilget samme beløp som Troms fylkeskommune har

18 innvilget når det gjelder støtte til dagligvarebutikker i utkantstrøk. Ut fra overnevnte innstiller rådmannen flg.: Under forutsetning av at Troms fylkeskommune innvilger tilskudd til drift av dagligvarebutikk i utkantstrøk, til Joker Stakkvik, innvilger Karlsøy kommune samme beløp, med grense oppad på kr Vedlegg: Retningslinjer for tilskuddordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms Søknad fra Joker Stakkvik

19 SØKNAD OM STØTTE "KVINNER I TIDEN" - BYGGERIET VANNØY TREVARE Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00242 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0032/08 Formannskapet Rådmannens innstilling: Søknaden kan ikke innvilges. Saksutredning til formannskapet : Byggeriet Vannøy Trevare v/andrea Pedersen søker i brev av om støtte til kurset Kvinner i tiden som finner sted i Tromsø. I søknaden heter det at dette vil være en super inspirasjonskilde som hun vil kunne bringe videre til de andre i bedriften. De søker om å få dekt kursavgiften på kr mva. = kr Egenandelen vil være: Ferge: kr. 222 Bil: kr. 420 Avbest.forsikring: kr. 125 Sum egenandel: kr. 765 I flg. næringsfondets vedtekter kan det gis støtte til opplæring. I tillegg kan det gis inntil 75% dekning når det gjelder støtte bl.a. til kvinner. Konferansen er en motivasjonskurs for kvinner i arbeidslivet. Viser for øvrig til vedlagte beskrivelse av kurset.

20

21 SØKNAD OM MIDLER FOR Å DELTA PÅ KONFERANSE "SVARTA BJØRN" - VANNØY NETTVERKSKREDITT Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00114 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0033/08 Formannskapet Rådmannens innstilling: Vannøy Nettverkskreditt innvilges kursavgift for en person, totalt kr. 850,-. Belastes næringsfondet. Saksutredning til formannskapet : Vannøy Nettverkskreditt v/andrea Pedersen søker i brev av om midler til å sende to personer på Svarta Bjørn konferansen i Narvik i begynnelsen mars 08. Det er snakk om en kursdag og avgiften er på kr. 850,- pr. person. Finansiering: Konferanseavgift 2 personer à kr. 850,- Reiseutgifter/overnatting Tilskudd fra kommunen Egenandel I flg.telefonsamtale med Andrea er det kun en person som har deltatt. Rådmannen innstiller flg.: Vannøy Nettverkskreditt innvilges kursavgift for en person, totalt kr Belastes næringsfondet.

22 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00455 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0034/08 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. På grunn av den vanskelig økonomiske situasjonen Karlsøy kommune er i, kan det ikke innvilges driftstilskudd på 2008-budsjettet. 2. Fast driftstilskudd fra Karlsøy kommune for 2009 og videre framover må vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett- og økonomiplanen høsten Saksutredning til formannskapets møte : Bygdesentralen Vannøy søker i brev av om tilskudd, stort kr , til videre drift av sentralen for Da Frivillighetssentralen ble nedlagt i 1999 ble Bygdesentralen opprettet. Bygdesentralen Vannøy ble opprettet av Vannareid pensjonistforening, Vannareid fiskarlag, Vannøy Sportsklubb og B/L Frema i juli I februar 2007 gikk Vannareid pensjonistforening ut av Bygdesentralen og Vestre Vannøy utviklingslag kom inn i deres plass i mars I følge vedtektene pkt. 3, formål, skal ikke Bygdesentralen være konkurrent, men medhjelper og koordinator i eksisterende lag, foreninger og klubber, - der frivillige jobber for unge, eldre og andre får fritidstilbud de trives med, - som igjen gir trivsel og samhold blant befolkningen. Bygdesentralen skal også yte frivillig assistanse til eldre og uføre ved behov. Bygdesentralen Vannøy har daglig leder i 100% stilling. Kultur- og kirkedepartementet tildeler fast årlig tilskudd til lønnsmidler. For 2008 utgjør dette kr

23 Midlene tildeles med det formål at frivillighetssentralen skal være lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke og kulturelt mangfold. Sentralene skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige på lokalt plan, til beste for alle som ønsker å delta i utviklingen av gode levende lokalsamfunn. Bygdesentralen har siden oppstart i privat regi i 1999 eksistert på tilfeldige tilskudd fra lag og foreninger og kommunen, samt inntekter fra bingo og basarer. Inntektene har variert fra år til år. Karlsøy kommunens tilskudd til sentralen er gratis kontorlokaliteter. De første årene fikk sentralen kulturmidler på lik linje med andre lag og foreninger. Formannskapet bevilget kr til drift av sentralen i Etter dette har det ikke vært bevilget kommunale midler til sentralen. Eiernsøker om kr til drift av Bygdesentralen Vannøy for (Underskudd 2007 kr og revisjon kr ). De viser til at revisor over flere års har utelatt å sende regning derfor har dette hopet seg opp. I tillegg søker de om å få Bygdesentralen inn på kommunens budsjett med fast årlig støtte fra I tillegg til at sentralen er vikig for bygda viser de også til at dette gjelder en arbeidsplass hvor lønnsmidlene kommer direkte fra Kultur- og kirkedepartementet. Vurdering: Bygdesentralen Vannøy er et svært positivt tiltak for lokalsamfunnet. Dette er utvilsomt viktig for aktiviteten i bygdene. På den andre siden er kommunens økonomiske situasjon slik at det er vanskelig å finne midler. At søknaden om driftstilskudd forelegges midt i budsjettåret gjør kanskje ikke saken lettere. Det har i tillegg vært store kutt på områder som gjelder bla. både skole, omsorg og kultur. Det eneste muligheten som kanskje kan vurderes er om kommunen kan kjøpe merkantile tjenester på Vannareid hos Bygdestralen. Men dette må utredes nærmere. Karlsøy kommunes bidrag har vært og er fortsatt gratis husleie. Når det gjelder søknad om at det legges inn fast tilskudd i de årlige budsjettene, må dette avklares i forbindelse med budsjettbehandligen til høsten.

24 Vedlegg: Årsrapport 2007 Vedtekter for Bygdesentralen Vannøya Retningslinjer for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler Referat fra årsmøtet

25 REFERAT SAKER Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/00204 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/08 Formannskapet /08 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saksutredning til formannskapets møte : Følgende referatsaker foreligger: 1. Valg av medlemmer til Overordnet samarbeidsorgan mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene brev fra UNN datert Befolkningsendringer i kommunene fra statistisk sentralbyrå 3. Protokoll fra friluftsrådet for Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø fra møte Ad.tomtekjøp Gamnes, mail fra Frode Karlsen, datert

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0070/04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0070/04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 21.04.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 10.03.2004 Tid: 11.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED LUNSJ I VINTERHAGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 17.08.2005 kl. 10.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 28.05.2015 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer FO Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer