AIDS. HIV og aldring. Aksept 25 år. = Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome. Fase 1: AIDS Mulige etiologiske faktorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AIDS. HIV og aldring. Aksept 25 år. = Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome. Fase 1: 1981-1983. AIDS Mulige etiologiske faktorer"

Transkript

1 Aksept 25 år HIV og aldring Stig S. Frøland Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet Oslo, 12. juni : 1982: 1983: 1983: : : 1989: 1989: 1989: 1991: 1994: 1995: : 1998: 1999: 2003: Milepæler og faser i AIDS-epidemiens historie Erkjennelse av ny sykdom AIDS-sykdommen definert Første norske AIDS-tilfelle Økende holdepunkter for smitte med sex og blod Viruset definitivt påvist CD4-molekylet påvist som receptor Virusgenomet kartlagt Antistofftest etablert HIV-terminologien innføres AZT lanseres som første virksomme medikament Primær PCP-profylakse innføres DDI lanseres Virusresistens karakterisert DDC lanseres AZT-profylakse mor/barn-smitte innføres Nytt paradigme for HIV-patogenesen HAART innføres (nukleosidanaloger proteasehemmere) HIV RNA-kvantitering innføres Nevirapin lanseres Kjemokinreceptorene erkjennes som co-receptorer Erkjennelse at viruset ikke utryddes fra pasienten med HAART Metabolske langtidsbivirkninger påvist Nysmitte med resistent virus påvist Resistenstesting innføres i rutine Fusjonshemmeren enfuvirtide lanseres 1981: 1982: 1983: 1983: Fase 1: Erkjennelse av ny sykdom AIDS-sykdommen definert Første norske AIDS-tilfelle Økende holdepunkter for smitte med sex og blod AIDS = Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome Fase 1: : Erkjennelse av ny sykdom 1982: AIDS-sykdommen definert 1983: Første norske AIDS-tilfelle 1983: Økende holdepunkter for smitte med sex og blod Fase 1: : Erkjennelse av ny sykdom 1982: AIDS-sykdommen definert 1983: Første norske AIDS-tilfelle 1983: Økende holdepunkter for smitte med sex og blod Uvisshet Angst Sensasjonslyst Hypoteser Spekulasjoner AIDS Mulige etiologiske faktorer Kjente infeksiøse agens Cytomegalovirus (CMV) Epstein-Barr-virus (EBV), dvs mononukleosevirus Farmaka Nitritter ("poppers") Narkotika Sæd-assosierte faktorer ("overdosering") Spermie-antigener Passasjære T-lymfocytter "Nye" virale agens Humant T-celle levkemi/lymfom-virus (HTLV) Lymfadenopati-assosiert virus (LAV) Cyclosporin-lignende mekanisme CyAIDS produsert av soppart Kombinasjon av flere av ovennevnte faktorer Mikrober fra det ytre verdensrom

2 Fase 2: Viruset definitivt påvist CD4-molekylet påvist som receptor Virusgenomet kartlagt Antistoff-test etablert 1986: HIV-terminologien innføres Smittemåtene kartlagt Fase 2: Viruset definitivt påvist Virusgenomet kartlagt Antistoff-test etablert 1986: HIV-terminologien innføres B-celler CD4-molekylet påvist som receptor (produserer B-lymfocytt CD4 EF Antall CD4 T-celler i blod 1000 (produserer 800 B-celler 600 antistoffer) Infisert verts-celle Stimulator-celle immunglobulin- CD4 CD4 T-hjelper-celle B-lymfocytt Nedre normalgrense 400 Makrofag ( etecelle ) 200 CD8 T-drepe-celle 0 CD4 7 HIV virus 9 10 ÅR Alvorlige immunsviktkomplikasjoner T-regulator-celle EF 8 EF Makrofag ( etecelle ) CD8 CD4 T-regulator-celle antistoffer) Smittemåtene kartlagt Infisert verts-celle Stimulator-celle immunglobulin- T-hjelper-celle T-drepe-celle

3 Fase 2: Fase 2: Viruset definitivt påvist Viruset definitivt påvist CD4-molekylet påvist som receptor CD4-molekylet påvist som receptor Virusgenomet kartlagt Virusgenomet kartlagt Antistoff-test etablert Antistoff-test etablert 1986: HIV-terminologien innføres 1986: HIV-terminologien innføres Smittemåtene kartlagt Smittemåtene kartlagt Smittefrykt Mediehysteri Fase 2: Fase 2: : Viruset definitivt påvist CD4-molekylet påvist som receptor Virusgenomet kartlagt Antistoff-test etablert HIV-terminologien innføres Smittemåtene kartlagt Smittefrykt Mediehysteri Diskriminering av risikogrupper og HIV-positive 1986: Viruset definitivt påvist CD4-molekylet påvist som receptor Virusgenomet kartlagt Antistoff-test etablert HIV-terminologien innføres Smittemåtene kartlagt Smittefrykt Mediehysteri Diskriminering av risikogrupper og HIV-positive Hard ideologisk debatt Terapeutisk hjelpeløshet

4 1987: 1989: 1989: 1989: 1991: 1994: 1995: Fase 3: AZT lanseres som første virksomme medikament Primær PCP-profylakse innføres DDI lanseres Virusresistens karakterisert DDC lanseres AZT-profylakse mor/barn-smitte Ny kunnskap om HIV-patogenesen Proteasehemmere taes i bruk Fase 4: HAART innføres (nukleosidanaloger proteasehemmere) HIV-måling i blod innføres Nevirapin lanseres Kjemokinreceptorene erkjennes som co-receptorer Fase 4: Fase 5: 1997 HAART HAART innføres (nukleosidanaloger proteasehemmere) HIV-måling i blod innføres Nevirapin lanseres 1997: 1998: 1999: Erkjennelse at viruset ikke utryddes fra pasienten med HAART Metabolske langtidsbivirkninger påvist Nysmitte med resistent virus påvist Highly Active AntiRetroviral Therapy Kjemokinreceptorene erkjennes som co-receptorer 2003: Resistenstesting innføres i rutine Enfuvirtide lanseres Sterk optimisme tildels eufori Fase 5: fase fase 1997: Erkjennelse at viruset ikke utryddes fra pasienten med HAART HIV RNA i plasma (kopier/ml) fase Deteksjonsgrense Eliminering? HIV RNA i plasma (kopier/ml) fase Blip Deteksjonsgrense Kryptisk virusreplikasjon Latent infeksjon i CD4 T-celler Eliminering? : 1999: 2003: Metabolske langtidsbivirkninger påvist Nysmitte med resistent virus påvist Resistenstesting innføres i rutine Enfuvirtide lanseres Frapperende og stadig bedre resultater av HAART Utprøvning av nye medikamenter EF Behandlingstid med HAART (mdr) EF Behandlingstid med HAART (mdr)

5 Modent virus Utviklingen av antiretrovirale medikamenter frem til i dag Antiretrovirale medikamenter - Hovedgrupper i dag Revers transkriptasehemmerhemmerhemmerhemmere Protease- Fusjons- Integrase- CCR5-antagonister Inngangshemmere Hivid Epivir Combivir Ziagen Emtriva Kivexa Intelence Nukleosid/ nukleotidanaloger (NRTI) Nonnukleosidanaloger (NNRTI) (PI) Retrovir Videx Zerit Rescriptor Stocrin Trizivir Fuzeon Aptivus Celsentri Edurant Zidovudin Nevirapin Saquinavir Enfuvirtide Raltegravir Maraviroc Didanosin Efavirenz Ritonavir (Zalcitabin) (Delavirdin) Indinavir Viramune Viracept Kaletra Isentress Atripla (Stavudin) Etravirin Nelfinavir Integrase Reverse transkriptasehemmere Proteasehemmere Nukleosidanaloger Nukleotidanaloger Nonnukleosidanaloger Proteasehemmere Fusjonshemmere Integrasehemmere CCR5-hemmere EF Invirase Norvir Crixivan Fortovase Agenerase Viread Telzir Prezista Reyataz Truvada Lamivudin Rilpirivin Amprenavir Abacavir Lopinavir/ ritonavir Emtricitabin Atazanavir Tenofovir Fosamprenavir Tipranavir Antiretroviral terapi (ART) Darunavir Alltid kombinasjonsterapi Forsterket effekt (synergisme) Forebyggelse av HIV-resistens Optimal vevspenetrasjon (NB! CNS) Hva er oppnådd? Sterk reduksjon av virusmengde i plasma Ofte ikke påvisbart virus etter terapi Økning av CD4-tall i blod, ofte dramatisk Betydelig bedring av sykdomstegn Ikke sjelden full symptomfrihet Forebyggelse av nye sykdomstegn og komplikasjoner Reduksjon av HIV-dødelighet Reduksjon av innleggelser pga HIV (men økt press på poliklinisk virksomhet) Nye aktuelle helsetilbud for HIV-pasienter Hjelp til å få barn (assistert befruktning) Mer aggressiv kreftbehandling Forsikring Organtransplantasjon The Lancet 2008,372:1373

6 Problemer med HAART Ikke alle svarer på behandling Behandlingssvikt kan inntreffe NB! Resistensutvikling Bivirkninger Interaksjoner med andre medikamenter Ressurskrevende (men lønnsomt!) R.B.Effros et al. CID 2008;47: Antall personer med HIV / AIDS i New ork City Menn år Menn >50 år Kvinner >50 år Kvinner år År for diagnose Menn Menn Menn >50 Kvinner Kvinner30-49 Kvinner >50 (B.Hasse et al. CID 2011;53:1130)

7 HIV / AIDS Immunsvikt Kronisk inflammasjon og immunologisk hyperaktivering AIDS = Acquired immunodeficiency syndrome P.Aukrust et al. J Infec Disease 1999;179:74-82 Anti-oksidanter Toksiske oksidanter Anti-oksidanter Toksiske oksidanter PA.Holme et al. FASEB J 1998;12:79-89 NORMAL HIV / AIDS OKSDATIVT STRESS M.Battegay, L.Elzi. Swiss Med Wkly 2009;139:564-70

8 Illustrasjon v/e.finsberg Illustrasjon v/e.finsberg Illustrasjon v/e.finsberg Ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV-infeksjon HIV / AIDS Kronisk inflammasjon og immunologisk hyperaktivitet ved HIV-infeksjon Kardio-vaskular sykdom Cancer (ikke-aids-relatert) Aktiv også hos velbehandlede pasienter! Kognitive problemer / demens Osteopeni / osteoporose Nefropati Immunsvikt Kronisk inflammasjon og immunologisk hyperaktivering Viktig i patogenesen ved ikke-immunsviktrelaterte sykdomskomplikasjoner! Diabetes II Leversykdom Frailty AIDS = Acquired immunodeficiency syndrome AIDS = Acquired inflammation disease syndrome HIV HIV HIV Tarm med bakterier GI tractus CD4-celler Lymfocytt produksjon Thymus Tarm med bakterier GI tractus Skade Antigen stim. TAT Lymfocytt produksjon Skade Proinflammatoriske cytokiner Thymus Tarm med bakterier GI tractus Skade Antigen stim. TAT Lymfocytt produksjon Skade Proinflammatoriske cytokiner Thymus = infeksjon Immunsvikt Mikrobiell translokasjon (LPS etc.) = aktivering/inflammasjon = infeksjon CMV etc. Immunsvikt Mikrobiell translokasjon (LPS etc.) = aktivering/inflammasjon = infeksjon Proinflammatoriske cytokiner Inflammasjon CMVetc. Immunsvikt Opportunistiske infeksjoner og maligne sykdommer Opportunistiske infeksjoner og maligne sykdommer Ikke-immunsvikt-relaterte komplikasjoner Opportunistiske infeksjoner og maligne sykdommer Økende ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV- infeksjon Increased risk of AMI in HIV- infection Nevrokognitiv dysfunksjon >50% av HIV-pasienter Cardiovaskulær sykdom 75% økt risiko for hjerteinfarkt Redusert benmineraltetthet Økt prevalens av osteoporose/ osteopeni >60% av HIV-pasienter Nedsatt nyrefunksjon 30% av HIV-pasienter Cancer Økt forekomst av non-aids-definerende cancere, f.eks anal, vaginal, lever, lunger,colorectal, renal, melanom, levkemi Clifford. Top HIV- Med 2008;2 Brown et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;3 Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;4 Gupta et al, Clin Infect Dis 2005; Patel et al. Ann Intern Med 2008 VA.Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:

9 Higher rates of MI in HIV-infected versus HIV-uninfected patients Rates per 1000 person-yrs MI rates by age group in HIV-infected and HIV-uninfected patients HIV-infected patients HIV-uninfected patients Adapted from Triant VA, et al. J Clin Endocrin Metab 2007;92: Age group (yrs) n=1,048, Increased risk of AMI in HIV infection Relationship to age VA.Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;92: Økende ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV- infeksjon Nevrokognitiv dysfunksjon >50% av HIV-pasienter Redusert benmineraltetthet Økt prevalens av osteoporose/ osteopeni >60% av HIV-pasienter Cancer Økt forekomst av non-aids-definerende cancere, f.eks anal, vaginal, lever, lunger,colorectal, renal, melanom, levkemi Cardiovaskulær sykdom 75% økt risiko for hjerteinfarkt Nedsatt nyrefunksjon 30% av HIV-pasienter Clifford. Top HIV- Med 2008;2 Brown et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;3 Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;4 Gupta et al, Clin Infect Dis 2005; Patel et al. Ann Intern Med 2008 Dyslipidemi ved HIV- infeksjon Økende ikk-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV- infeksjon ART-Naive Post-ART ART Interruption Total cholesterol LDL cholesterol HDL cholesterol Triglycerider Nevrokognitiv dysfunksjon >50% av HIV-pasienter Redusert benmineraltetthet Økt prevalens av osteoporose/ osteopeni >60% av HIV-pasienter Cardiovaskulær sykdom 75% økt risiko for hjerteinfarkt Nedsatt nyrefunksjon 30% av HIV-pasienter Triant, JCEM 2007;92: Hadigan, CID 2001;32;130-9 Worm, CROI 2010 Riddler, JAMA 2003;289: Cancer Økt forekomst av non-aids-definerende cancere, f.eks anal, vaginal, lever, lunger,colorectal, renal, melanom, levkemi Clifford. Top HIV- Med 2008;2 Brown et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;3 Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;4 Gupta et al, Clin Infect Dis 2005; Patel et al. Ann Intern Med Infiserte lymfocytter og makrofager i CSF og meninger HANDs HIV-associated neurocognitive disorders 4. Parenchyminflammasjon (bl.a. cytokiner, oksydativt stress), synapseskader, nevronskade 30%: ANI Asymptomatic neurocognitive impairment 20-30%: MND Minor neurocognitive disorder 2. i perivaskulære makrofager 2-8%: HAD HIV-associated dementia 1. Innvandring av aktiverte, infiserte monocytter BM Ances, RJ Ellis. Seminars in Neurology 2007;27:86-92

10 SSF/EF 2011 Økende ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV- infeksjon FEMALES Fracture prevalence according to HIV status in women Nevrokognitiv dysfunksjon >50% av HIV-pasienter o Population-based study o 8,525 HIV-infected patients Redusert benmineraltetthet Økt prevalens av osteoporose/ osteopeni >60% av HIV-pasienter Cancer Økt forekomst av non-aids-definerende cancere, f.eks anal, vaginal, lever, lunger,colorectal, renal, melanom, levkemi Cardiovaskulær sykdom 75% økt risiko for hjerteinfarkt Nedsatt nyrefunksjon 30% av HIV-pasienter Clifford. Top HIV- Med 2008;2 Brown et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;3 Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;4 Gupta et al, Clin Infect Dis 2005; Patel et al. Ann Intern Med 2008 VA Triant et al. JCEM 2008;93: o 2,208,792 non HIV-infected patients Overall comparison p= n=1,236, Fracture prevalence/100 persons Age (years) Fracture prevalence is significantly higher in patients with HIV (p=0.002) HIV HIV- Adapted from Triant VA, et al. J Clin Endocrinol Metab 2008;93: MALES Økende ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV- infeksjon Ikke-immunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner ved HIV-infeksjon Nevrokognitiv dysfunksjon >50% av HIV-pasienter Cardiovaskulær sykdom 75% økt risiko for hjerteinfarkt Kardio-vaskular sykdom Cancer (ikke-aids-relatert) Redusert benmineraltetthet Økt prevalens av osteoporose/ osteopeni >60% av HIV-pasienter Nedsatt nyrefunksjon 30% av HIV-pasienter Kognitive problemer / demens Osteopeni / osteoporose Nefropati VA Triant et al. JCEM 2008;93: Cancer Økt forekomst av non-aids-definerende cancere, f.eks anal, vaginal, lever, lunger,colorectal, renal, melanom, levkemi Clifford. Top HIV- Med 2008;2 Brown et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;3 Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;4 Gupta et al, Clin Infect Dis 2005; Patel et al. Ann Intern Med 2008 Diabetes II Leversykdom Frailty Aldringsprosessen Hyppige sykdomsproblemer og komplikasjoner Benmarg: Nedsatt funksjon bl.a.redusert IL-7 produksjon Makrofager: Økt produksjon av pro-inflammatoriske cytokiner Nedsatt antimikrobiell funksjon Svekket immunforsvar B-celler og T-celler Kardiovaskulær sykdom Cancer Kognitive problemer / demens Osteopeni / osteoporose Nefropati Diabetes II Frailty Thymus: Atrofi Nedsatt produksjon av naive CD4 T-celler GALT: Svekket mucosaforsvar Mikrobiell translokasjon CD4 T-celler: Gradvis destruksjon, særlig av naive celler Nedsatt funksjon CD8 T-celler: Nedsatt antall og funksjon Økt produksjon av proinflammatoriske cytokiner Immunorganer Celle-mediert, adaptiv immunitet Innate immunitet Humoral, adaptiv immunitet Nøytrofile: Nedsatt antimikrobiell funksjon DCs: Nedsatt funksjon NK-celler: Nedsatt funksjon B-lymfocytter: Nedsatt funksjon Aktivering Antistoffer: Økt produksjon av inferiøre antistoffer

11 HIV-infeksjon Fysiologisk aldring CD4-tall HIV-replikasjon Subkliniske Dysbalanse infeksjoner Proinflamm./anti-inflamm. cytokiner Bakteriell translokasjon HIV-proteiner (GI-traktus, LPS) (gp120,nef,tat) Overvekt Røyking Reaktivering av virus ART? Endokrine forandringer (f.eks CMV, EBV) Inflammasjon Inflammasjon Immunaktivering Inflamm-ageing Defekt og dysregulert T-celle og B-celle-system Hjerte / kar-sykdom Cancer (non-aids) Kognitiv affeksjon/demens Osteopeni / osteoporose Diabetes II Nefropati Generell fysisk svekkelse ( frailty ) Leversykdom Utfordringene hos aldrende HIV-pasienter Tidlig diagnostikk og terapi viktig Økt mortalitet ubehandlet Tenk HIV- ogsåhos eldre! Økt risiko for ikke-immunsvikt-komplikasjoner Aggressiv forebyggelse, diagnostikk, terapi Tverrfaglig samarbeid Problemer ved antiretroviral terapi Økt risiko for medikament-interaksjoner Økt bruk av medikasjon for andre sykdommer Økt risiko for toksisitet / bivirkninger NB! Aldersrelatert nedsatt nyre-og leverfunksjon Mer forskning påhiv-infeksjoner hos eldre nødvendig Antiretroviral terapi hos eldre Bedre compliance Sjeldnere virologisk svikt Langsommere stigning av CD4-tall Mindre fullstendig immunologisk rekonstitusjon Enda viktigere med god CNS-penetrasjon av medikamentene? Raskere progresjon til død NC Casau Clin Infec Dis 2005;41: JB Kirk. JAGS 2009;57: Earlier Treatment Recommended Regardless of CD4 Count Condition DHHS IAS EACS Symptomatic/AIDS Recommended Recommended Recommended HBV (if treatment indicated) Recommended Recommended Recommended HIV nephropathy Recommended Recommended Recommended Pregnancy Recommended Recommended Consider HIV-1 RNA > 100,000 c/ml Consider Recommended Consider CD4 decline > cells/mm 3 per year Consider Recommended Consider HCV Recommended Recommended Age Recommended (>60) Consider (>50) High CV risk Recommended Consider Malignancy Risk for secondary HIV transmission is high Recommended Consider Utfordringene hos aldrende HIV-pasienter Tidlig diagnostikk og terapi viktig Økt mortalitet ubehandlet Tenk HIV- ogsåhos eldre! Økt risiko for ikke-immunsvikt-komplikasjoner Aggressiv forebyggelse, diagnostikk, terapi Kan påvirke tidspunkt for behandlingsstart med ART Tverrfaglig samarbeid Problemer ved antiretroviral terapi Økt risiko for medikament-interaksjoner Økt bruk av medikasjon for andre sykdommer Økt risiko for toksisitet / bivirkninger NB! Aldersrelatert nedsatt nyre-og leverfunksjon Mer forskning påhiv-infeksjoner hos eldre nødvendig US Department of Health and Human Services Guidelines; Revised December 1, Available at: Thompson MA, et al. JAMA 2010;304(3): ;

12 Earlier Treatment Recommended Regardless of CD4 Count Condition DHHS IAS EACS Symptomatic/AIDS Recommended Recommended Recommended HBV(if treatment indicated) Recommended Recommended Recommended HIV nephropathy Recommended Recommended Recommended Pregnancy Recommended Recommended Consider HIV-1 RNA > 100,000 c/ml Consider Recommended Consider CD4 decline > cells/mm 3 per year Consider Recommended Consider HCV Recommended Recommended Indikasjoner for bentetthetsmåling hos HIV-pasienter >50 år Postmenopausale kvinner Fraktur Age Recommended (>60) Consider (>50) High CV risk Recommended Consider Malignancy Consider Risk for secondary HIV Recommended transmission is high Utfordringene hos aldrende HIV-pasienter Tidlig diagnostikk og terapi viktig Økt mortalitet ubehandlet Tenk HIV- ogsåhos eldre! Økt risiko for ikke-immunsvikt-komplikasjoner Aggressiv forebyggelse, diagnostikk, terapi Tverrfaglig samarbeid Problemer ved antiretroviral terapi Økt risiko for medikament-interaksjoner Økt bruk av medikasjon for andre sykdommer Økt risiko for toksisitet / bivirkninger NB! Aldersrelatert nedsatt nyre- og leverfunksjon Mer forskning påhiv-infeksjoner hos eldre nødvendig B.Hasse et al. CID 2011;53:1130 Utfordringene hos aldrende HIV-pasienter Tidlig diagnostikk og terapi viktig Økt mortalitet ubehandlet Tenk HIV- ogsåhos eldre! Økt risiko for ikke-immunsvikt-komplikasjoner Aggressiv forebyggelse, diagnostikk, terapi Tverrfaglig samarbeid Problemer ved antiretroviral terapi Økt risiko for medikament-interaksjoner Økt bruk av medikasjon for andre sykdommer Økt risiko for toksisitet / bivirkninger NB! Aldersrelatert nedsatt nyre-og leverfunksjon Kompetanseheving! Fastleger Sykehjemspersonell Mer forskning påhiv-infeksjoner hos eldre nødvendig De tre hovedfasene i HIV / AIDS-behandling I. Før Behandling av opportunistiske infeksjoner og AIDSrelaterte maligne sykdommer II. Fra 1996 til i dag: Antiretroviral terapi med fokus på maksimal HIVsuppresjon og bedring av immundefekt III. Fra i dag: Mål som I og II, men i tillegg økende fokus på ikkeimmunsvikt-relaterte sykdomskomplikasjoner Anti-inflammatorisk terapi? Nye muligheter for HIV-terapi i årene fremover Nye og bedre midler i eksisterende medikamentgrupper Antiretrovirale midler med nye angrepspunkter Immunterapi Genterapi

13 HIV-forebyggelse Muligheter Behandling av HIV-infeksjon Definisjoner Adferd! ("safe sex" osv) HIV-medikamenter Posteksposisjon (etter smittemulighet) Preeksposisjon (før smittemulighet) Sterk økt bruk av HAART ("test and treat") Medikamenter til lokal anvendelse (genitalia) Omskjæring (menn) Vaksine? Suppressiv (undertrykkende) terapi : Klinisk virologisk og immunologisk remisjon under vedvarende terapi Viruset er ikke eliminert! Kurativ (helbredende) terapi : Total eliminasjon av HIV med klinisk og immunologisk remisjon etter permanent seponering av terapi Behandling av HIV-infeksjon Definisjoner Helbredende behandling av HIV-infeksjon Utfordringene Suppressiv (undertrykkende) terapi : Klinisk virologisk og immunologisk remisjon under vedvarende terapi Viruset er ikke eliminert! Kurativ (helbredende) terapi : Total eliminasjon av HIV med klinisk og immunologisk remisjon etter permanent seponering av terapi Anatomiske gjemmesteder for HIV F.eks. hjerne, genitalia Latent infeksjon (særlig T-celler) Helbredende behandling av HIV-infeksjon Utfordringene Anatomiske gjemmesteder for HIV F.eks. hjerne, genitalia Revers transkripsjon CD4 T celle CD4 Hvilende CD4-T-celle Aktivering av hvilende HIV-virus Latent infeksjon (særlig T-celler) Provirus DNA Latent infeksjon Kun provirus Ingen virusreplikasjon Ingen celleskade Kromosomalt DNA Produktiv infeksjon Virusreplikasjon Celledød Hvilende HIV-virus EF Latent HIV-infeksjon Aktiv HIV-infeksjon

14 Nevrokognitiv dysfunksjon Cardiovaskulær sykdom Redusert benmineraltetthet Nedsatt nyrefunksjon Cancer Nevrokognitiv dysfunksjon Cardiovaskulær sykdom Redusert benmineraltetthet Nedsatt nyrefunksjon Cancer NC Casau Clin Infec Dis 2005;41: SSF/elf Indikasjoner for bentetthetsmåling hos HIV-pasienter >50 år Postmenopausale kvinner Fraktur TM Rickabaugh, BD Jamieson. J Am Geriatr Soc 2009;57:

15 Adapted from Triant V, et al., 18th IAC 2010, Vienna, Austria. Poster WEPE0130. Indikasjoner for bentetthetsmåling hos HIV-pasienter >50 år Postmenopausale kvinner Fraktur JB Kirk. JAGS 2009;57: Odds Ratios and 95% CIs for acute MI with different ARVs DDI D4T ABC 3TC AZT TDF FTC NVP EFV SQV NFV IDV LPV/r RTV ATV For each medication from top to bottom, models are additively adjusted for: o Age, gender and ethnicity o ARV medications significant in univariate analyses with > 25% concurrent use o HTN, DM, dyslipidemia and CKD o CD4, HIV viral load In model 4, medications significantly associated with AMI included: - Indinavir (OR 1.93, 95% CI , p = 0.04) - Nelfinavir (OR 1.75, 95% CI , p = 0.04) - Didanosine (OR 1.74, 95% CI , p = 0.05)

HIV. Fra å dø av til å leve med

HIV. Fra å dø av til å leve med HIV Fra å dø av til å leve med Viktige år 1981 1983 1987 1991 1996 1999 AIDS definert som et syndrom Oppfattet som en infeksjon HIV påvist og dyrket AZT (zidovudin) behandling ddi o.a.nukleosidanaloger

Detaljer

HIV infeksjon Aktuelle mikrobiologiske analyser. Anne Marte Bakken Kran Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål

HIV infeksjon Aktuelle mikrobiologiske analyser. Anne Marte Bakken Kran Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål HIV infeksjon Aktuelle mikrobiologiske analyser Anne Marte Bakken Kran Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål 1 HIV infeksjon: Dagens plan Epidemiologi, virologi og behandling HIV primærdiagnostikk EIA Western

Detaljer

Effektiv behandling av HIV: medaljens bakside

Effektiv behandling av HIV: medaljens bakside Effektiv behandling av HIV: medaljens bakside Anne Maagaard, Overlege, ph.d., Infeksjonsmedisinsk avd., Ullevål, Oslo universitetssykehus. Høstkonferansen for bioingeniører, 2011. AM2011 HIV-medikamenter:

Detaljer

HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005)

HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005) Dødsrisiko Uførerisiko KS-risiko HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005) Ved HIV-infeksjon var det tidligere generelt stor sykelighet og høy dødelighet. I 1996 ble det introdusert en ny behandlingsstrategi

Detaljer

www.aidsmap.com HIV-behandling Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com HIV-behandling Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com HIV-behandling Norsk Første utgave 2010 Skrevet av Michael Carter Første norske utgave - 2010 Tilpasset fra fjerde engelske utgave - 2008 Takk til Kirsti Spaven for oversettelse av denne

Detaljer

HIV behandling og langtidstoksisitet. Anne Maagaard, NFIM/NFMM Vårmøtet 2010.

HIV behandling og langtidstoksisitet. Anne Maagaard, NFIM/NFMM Vårmøtet 2010. HIV behandling og langtidstoksisitet Anne Maagaard, NFIM/NFMM Vårmøtet 2010. HIV-medikamenter: angrepspunkt Nukleosid reverse transcriptase inhibitors (NRTI) Infected cell Non-nukleosid reverse transcriptase

Detaljer

NYE FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR OPPFØLGNING OG BEHANDLING AV HIV 2014 Bente Magny Bergersen Seksjonsoverlege Infeksjonsmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål 1 2 2 Bygger som før på de europeiske

Detaljer

HIV forekomst. HIV infiserer CD4+ celler. Barn og HIV. Forebygging av mor-barn HIV-smitte: Hvor står vi nå? Bilde fjernet

HIV forekomst. HIV infiserer CD4+ celler. Barn og HIV. Forebygging av mor-barn HIV-smitte: Hvor står vi nå? Bilde fjernet HIV forekomst Forebygging av mor-barn HIV-smitte: Hvor står vi nå? Henrik Døllner BUK, St. Olavs Hospital LBK, NTNU 1 2011: Prevalens 34,2 mill Insidens 2,5 mill Prevalens barn 3,4 mill Insidens barn 330.000

Detaljer

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV FASTLEGEN OG HIV Fastlegen og hiv Behandling av hivinfeksjon skjer i regi av spesialisthelsetjenesten, men alle mennesker som lever med hiv bør ha en fastlege som er informert om diagnosen og som spesialisthelsetjenesten

Detaljer

HIV-epidemiologi i Norge

HIV-epidemiologi i Norge HIV-epidemiologi i Norge Som atisk e sykehus i H else N ord R H F H am m erfe st s y k ehus Kirkenes sykehus U N N T rom s ø U N N H arsta d NLS H Vesterålen UNN Narvik N LSH Lofo ten N LS H B odø H S

Detaljer

RAVN Resistensovervåking av virus i Norge. Anita Kanestrøm 04. desember 2015

RAVN Resistensovervåking av virus i Norge. Anita Kanestrøm 04. desember 2015 RAVN Resistensovervåking av virus i Norge Anita Kanestrøm 04. desember 2015 RAVN: bakgrunn Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkningssystem for resistens hos bakterier,

Detaljer

HIV / AIDS -infeksjon - behandling

HIV / AIDS -infeksjon - behandling HIV / AIDS -infeksjon - behandling HIV / AIDS 1981 første gang anerkjent som distinkt sykdom Opprinnelig overført fra sjimpanse Viruset kan ha sirkulert fra 1915-1941 Trolig sirkulert blant populasjoner

Detaljer

HIV, behandling og resistensutvikling mot medikamentene som brukes.

HIV, behandling og resistensutvikling mot medikamentene som brukes. HIV, behandling og resistensutvikling mot medikamentene som brukes. 5. års oppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Skrevet av Heikki Niskanen Hansen, MK-05 knh025@post.uit.no

Detaljer

H I V H E L S E F O N N A. Pr. 18.11.2013

H I V H E L S E F O N N A. Pr. 18.11.2013 H I V H E L S E F O N N A Pr. 18.11.2013 Hiv tilfeller i Norden per million innbyggere Antall meldte tilfeller per million innbyggere 70 60 50 40 30 Norge 20 Sverige Danmark 10 Finland Island 0 2000 2001

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2016 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning...4 Indikasjon for oppstart av antiretroviral terapi (ART) ved hivinfeksjon...8 Supplerende informasjon:...7

Detaljer

Erstatning for Kapittel 10.3 i Smittevern 7 Behandling og forebygging av tuberkulose hos hivsmittede.

Erstatning for Kapittel 10.3 i Smittevern 7 Behandling og forebygging av tuberkulose hos hivsmittede. Erstatning for Kapittel 10.3 i Smittevern 7 Behandling og forebygging av tuberkulose hos hivsmittede. 10.3 Behandling og forebygging av tuberkulose hos hivsmittede 10.3.1 Bakgrunn Hivepidemien har hatt

Detaljer

www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010 Skrevet av Michael Carter Første norske utgave 2010 Tilpasset fra første engelske utgave 2009 Takk til Kirsti Spaven for oversettelse av denne ressursen

Detaljer

Virus: problematikk i forbindelse med immunsuppresjon

Virus: problematikk i forbindelse med immunsuppresjon Virus: problematikk i forbindelse med immunsuppresjon NSFFNSs Vårkurs 25-26 april 2013 Halvor Rollag Mikrobiologisk avdeling Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Oversikt Virusmorfologi og inndeling

Detaljer

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015 Generell Immunologi Tor B Stuge Immunologisk forskningsgruppe, IMB Universitetet i Tromsø Innhold: 1. Immunsystemets

Detaljer

Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen Epstein Barr virus Cytomegalovirus Humant herpesvirus 6/7 Borreliose Q-feber Enterovirusinfeksjoner Parvovirus

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 337116 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A61K 31/496 (06.01) A61K 4/06 (06.01) A61P 31/18 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 06447 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 0.03.01 PCT/US0/06277

Detaljer

HIV 2015. Guro-Marte Gulstad Mpote

HIV 2015. Guro-Marte Gulstad Mpote HIV 2015 Guro-Marte Gulstad Mpote Kasuistikk Epidemiologi Mikrobiologi Klinikk Diagnostikk Komplikasjoner Behandling Forebygging Oppsummering Disposisjon Læringsmål KASUISTIKK EPIDEMIOLOGI Adults and

Detaljer

Hiv og alderdom - komorbiditeter

Hiv og alderdom - komorbiditeter Hiv og alderdom - komorbiditeter Dag Henrik Reikvam Overlege/post doc Infeksjonsmedisinsk avdeling Oslo UniversitetssykehusUllevål og K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning Universitetet i Oslo Innhold

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2012 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Oppfølging og kontroller 5 1. gangskonsultasjon(er)...5 1. gangskonsultasjon; kartleggingsnotat hiv lege...5 1. gangskonsultasjon;

Detaljer

5.års oppgave. HIV og amming. Forfatter: Torill Brevig Aarseth, MK-05 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø

5.års oppgave. HIV og amming. Forfatter: Torill Brevig Aarseth, MK-05 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø 5.års oppgave HIV og amming. Forfatter: Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Veileder: Jon Øyvind Odland 1.0 Sammendrag Formålet med denne oppgaven er å tilegne seg kunnskaper om sykdommen

Detaljer

Hovedpine, træthet og tristhet hvordan er linket mellom Lupus/SLE og hjernen? Anne Bolette Tjensvoll, Overlege, Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Forskningsprogrammet Revmatisk sykdom

Detaljer

Utvikling og effekt av antiretroviral behandling ved HIV/AIDS

Utvikling og effekt av antiretroviral behandling ved HIV/AIDS Utvikling og effekt av antiretroviral behandling ved HIV/AIDS Fra et historisk perspektiv Stud.med Tor G. Simonsen Veileder: Prof. Stig S. Frøland OBLIGATORISK PROSJEKTOPPGAVE UNIVERSITETET I OSLO 29.09.2009

Detaljer

Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar

Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar FIRM konferanse Bodø 25.08.13 Eigil Gulliksen Forsvaret Stamina Bryggeklinikken Disposisjon Kort om immunsvikt Immunsvikt og vaksinering generelt Immunsvikt

Detaljer

Null i virus = null smittefare? Harald Steinum St. Olavs Hospital

Null i virus = null smittefare? Harald Steinum St. Olavs Hospital Null i virus = null smittefare? Harald Steinum St. Olavs Hospital 10.11.16 Antatt transmisjonsrate ved eksponering fra hiv-positiv Eksponeringstype Antatt transmisjonsrate (%) Reseptivt analt samleie 0,1

Detaljer

Hepatitt B-diagnostikk LIS-undervisning. Dag Henrik Reikvam Infeksjonsmedisinsk avd. 27.11.2014

Hepatitt B-diagnostikk LIS-undervisning. Dag Henrik Reikvam Infeksjonsmedisinsk avd. 27.11.2014 Hepatitt B-diagnostikk LIS-undervisning Dag Henrik Reikvam Infeksjonsmedisinsk avd. 27.11.2014 HBV-diagnostikk Tidligere sykdommer: Hepatitt B??????? Innhold Epidemiologi Virologi Sykdomsforløp Diagnostikk

Detaljer

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og Trening Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og trening Hvordan virker trening? Hvilken treningstype er best? Utfordringer ved trening og diabetes Er det for sent å

Detaljer

Hepatitt B Ilsetra Klinisk emnekurs HBV og nye behandlingsmuligheter

Hepatitt B Ilsetra Klinisk emnekurs HBV og nye behandlingsmuligheter Hepatitt B Ilsetra 2017 Klinisk emnekurs HBV og nye behandlingsmuligheter Pasienthistorie Kvinne fra Sudan, født 1979. I Norge fra 1999. Gift, 3 barn. 2, 6 og 16 år I arbeid, god i norsk, trives, frisk

Detaljer

Tuberkulose i Afrika for Afrikastudiet 2012-1 Sykdommen. Lungelege Phd Ingunn Harstad

Tuberkulose i Afrika for Afrikastudiet 2012-1 Sykdommen. Lungelege Phd Ingunn Harstad Tuberkulose i Afrika for Afrikastudiet 2012-1 Sykdommen Lungelege Phd Ingunn Harstad Innhold Risikofaktorer for tuberkulose Smitte - sykdom Hva er tuberkulose (TB) Barn Diagnose Behandling Konsekvenser

Detaljer

Antioksidanter: mat eller tilskudd?

Antioksidanter: mat eller tilskudd? Antioksidanter: mat eller tilskudd? Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus Oksygen et tveegget sverd

Detaljer

Hepatologi. Kveldskurs, Rogaland Legeforening, 3. februar, 2015. Lars Karlsen Seksjonsoverlege Gastroenterologisk seksjon Medisinsk avdeling

Hepatologi. Kveldskurs, Rogaland Legeforening, 3. februar, 2015. Lars Karlsen Seksjonsoverlege Gastroenterologisk seksjon Medisinsk avdeling Hepatologi Kveldskurs, Rogaland Legeforening, 3. februar, 2015. Lars Karlsen Seksjonsoverlege Gastroenterologisk seksjon Medisinsk avdeling Agenda Hepatitt C Hepatitt B Non alkoholisk fettleversykdom Non

Detaljer

Bjørn Åsheim Hansen. Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold

Bjørn Åsheim Hansen. Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold Bjørn Åsheim Hansen Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold Disposisjon Epidemiologi Smitte Sykdomsforløp Behandling Framtidsutsikter Epidemiologi - verden 170 millioner smittede

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2013 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Undersøkelse og oppfølgning 5 Årskontroll 7 Vurdering før oppstart hivmedisiner 8 Valg av hivmedisiner 12 Oppfølgning

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Viramune 200 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 200 mg nevirapin (vannfritt). Hjelpestoff med kjent effekt: Hver

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Epivir 150 mg tabletter, filmdrasjerte. Epivir 300 mg tabletter, filmdrasjerte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Epivir 150 mg tabletter, filmdrasjerte.

Detaljer

Diagnostikk av HIV-infeksjon

Diagnostikk av HIV-infeksjon Diagnostikk av HIV-infeksjon Anne-Marte Bakken Kran Førsteamanuensis, konst. overlege Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål HIV diagnostikk Primærdiagnostikk: Hvilke tester har vi og når skal de brukes? Analysestrategier

Detaljer

Hyperkolesterolemi/hyperlipidemi. Leif Erik Vinge, overlege, dr. med. Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Hyperkolesterolemi/hyperlipidemi. Leif Erik Vinge, overlege, dr. med. Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus Hyperkolesterolemi/hyperlipidemi Leif Erik Vinge, overlege, dr. med. Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus Bakgrunn Dyslipidemi er en etablert risikofaktor for utvikling av kardiovaskulær sykdom Adderer/potensierer

Detaljer

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 245 mg tenofovirdisoproksil (som fumarat).

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 245 mg tenofovirdisoproksil (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Tenofovir disoproxil Teva 245 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 245 mg tenofovirdisoproksil (som fumarat).

Detaljer

Første studie i mennesker med hiv-vaksinen Vacc-C5 godkjent for oppstart. Sammendrag

Første studie i mennesker med hiv-vaksinen Vacc-C5 godkjent for oppstart. Sammendrag MeldingsID: 306356 Innsendt dato: 29.05.2012 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: BIONOR Bionor Pharma ASA XOSL

Detaljer

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler?

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Symptomer og sykdom ved eksponering for bioaerosoler Helse effekter Infeksjon Patogener Toksiske effekter Mykotoksiner Inflammasjon Uspesifikt medfødt immunforsvar

Detaljer

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 1 Befolkningsutvikling SUS 2 Befolkningsutvikling SUS Demografi hvor stor og aktuelt er utfordringen?

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

BIOS 1 Biologi

BIOS 1 Biologi . Figurer kapittel 10: Menneskets immunsystem Figur s. 281 En oversikt over immunsystemet og viktige celletyper.> Immunsystemet Uspesifikt immunforsvar Spesifikt immunforsvar Ytre forsvar: hindrer mikroorganismer

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Ziagen 300 mg filmdrasjerte tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg abakavir (som sulfat). For

Detaljer

NFIM. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

NFIM. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv NFIM Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2015 Innhold Innledning... 2 Oppfølging og kontroller... 3 1. gangskonsultasjon... 3 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 3 Årskontroll...

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN CELSENTRI 150 mg tabletter, filmdrasjerte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg maraviroc. Hjelpestoffer

Detaljer

Autoimmun Hepatitt. Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus

Autoimmun Hepatitt. Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi

Detaljer

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1 Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi Prevalens i Norge (1986-1995)

Detaljer

Primære immunsviktsykdommer

Primære immunsviktsykdommer Primære immunsviktsykdommer Stor variasjon i alvorlighetgrad ØKT INFEKSJONS- TENDENS SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no PRIMÆRE IMMUNSVIKTSYKDOMMER Primære immunsviktsykdommer er en gruppe

Detaljer

Cytomegalovirusi 2013

Cytomegalovirusi 2013 Cytomegalovirusi 2013 fortsatt av klinisk betydning? Arne Broch Brantsæter Nettundervisning 19.09.2013 Disposisjon Historikk Epidemiologi Virologi Klinisk betydning Direkteeffekter (infeksjon og sykdom)

Detaljer

Ufrivillig vekttap ved sykdom er ugunstig og bør forebygges! Hvorfor er det ennå viktigere å forebygge vekttap/underernæring ved sykdom hos eldre?

Ufrivillig vekttap ved sykdom er ugunstig og bør forebygges! Hvorfor er det ennå viktigere å forebygge vekttap/underernæring ved sykdom hos eldre? Fagdag i klinisk ernæring, UNN Harstad 05.03.15 Ufrivillig vekttap ved sykdom er ugunstig og bør forebygges! Hvorfor er det ennå viktigere å forebygge vekttap/underernæring ved sykdom hos eldre? Hanne

Detaljer

Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom

Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom Eva Gerdts professor dr. med. Klinisk institutt 2 Universitetet i Bergen Medisinsk leder Noninvasiv billeddiagnostikk Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1 Autoimmune leversykdommer Autoimmun hepatitt Autoimmun hepatitt Vestre Viken HF Bærum Sykehus Primær biliær cirrhose Primær skleroserende cholangitt Overlappstilstander Pasientforeningen AIH 2013 Autoimmunitet

Detaljer

Global distribuering av HIVinfiserte Ekspanderende epidemi

Global distribuering av HIVinfiserte Ekspanderende epidemi HIV / AIDS - infeksjon - behandling HIV / AIDS 1981 første gang anerkjent som distinkt sykdom Opprinnelig overført fra sjimpanse Viruset kan ha sirkulert fra 1915-1941 Trolig sirkulert blant populasjoner

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN TRIZIVIR 300 mg/150 mg/300 mg tabletter, filmdrasjerte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg abakavir (som

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Tablett, filmdrasjert. Mørkerød, 20,0 mm ovalt formet tablett, med 800 nedfelt på én side av tabletten og T på den andre siden.

Tablett, filmdrasjert. Mørkerød, 20,0 mm ovalt formet tablett, med 800 nedfelt på én side av tabletten og T på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN PREZISTA 800 mg tabletter, filmdrasjerte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 800 mg darunavir (som etanolat). For fullstendig liste over

Detaljer

Et langsiktig fokus paradigmer, praksis og pasienter i endring

Et langsiktig fokus paradigmer, praksis og pasienter i endring Et langsiktig fokus paradigmer, praksis og pasienter i endring Sammendrag av noen temaer som ble presentert på Abbott-symposiet i Barcelona, 19. 20. mars 2011 Epidemiologi og utvikling: Pasientene lever

Detaljer

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer viktigste dødsårsak for både kvinner og menn Økende prevalens av overvekt og diabetes Ca 90% av all kardiovaskulær sykdom skyldes forhold ved våre levevaner som vi kan

Detaljer

Non opportunistic complications of HIV infection related to immune activation

Non opportunistic complications of HIV infection related to immune activation Non opportunistic complications of HIV infection related to immune activation Ph.d trial lecture Frank Olav Pettersen Oslo University Hospital Department of Infectious Diseases Innhold Introduksjon Definisjoner

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

Vellykket immunrespons og sikker bruk er dokumentert i studie med nasal vaksinering (nesedråper) av HIV vaksinen Vacc-4x sammen med Endocine

Vellykket immunrespons og sikker bruk er dokumentert i studie med nasal vaksinering (nesedråper) av HIV vaksinen Vacc-4x sammen med Endocine MeldingsID: 304913 Innsendt dato: 10.05.2012 08:31 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: BIONOR Bionor Pharma ASA XOSL

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Lørdagsseminar 8.november 2014 Kampen mot kreft Velkommen ved prodekan Kristin Heggen og professor Marit Bragelien Veierød Kulturelt

Detaljer

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Marianne A. Riise Bergsaker, overlege Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006 Pressemelding Nr.: 5

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Atripla 600 mg/200 mg/245 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 600 mg efavirenz, 200

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kivexa 600 mg/300 mg tabletter, filmdrasjerte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 600 mg abakavir (som sulfat)

Detaljer

Kvinner og hjertesykdom

Kvinner og hjertesykdom Kvinner og hjertesykdom Anne Grete Semb, overlege dr med Hjertespesialist og forsker Leder Forebyggende Hjerte-Revma Klinikk Diakonhjemmet sykehus - Oslo Dødsårsaker (%) hos kvinner i Norge 2008 35 30

Detaljer

Utvikling av nyresvikt

Utvikling av nyresvikt Utvikling av nyresvikt Stein Hallan, MD PhD St. Olavs Hospital, Trondheim Definisjon Nyresvikt = Chronic renal failure = Chronic kidney failure = Chronic kidney disease stage 5 S-Creatinine >200 umol/l?

Detaljer

Infeksjoner på sykehjem

Infeksjoner på sykehjem Infeksjoner på sykehjem Tromsø 19.11.09 Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus Sykehjem Største institusjonsvesen 38.000 plasser (17% av alle >80 år) Kvinner 70% av de med fast plass Økt

Detaljer

5. års oppgåve. Forfattar: Kristin Skutle, MK-06 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø

5. års oppgåve. Forfattar: Kristin Skutle, MK-06 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø 5. års oppgåve 'Amming og HIV-infeksjon i eit historisk perspektiv korleis førebyggje vertikal overføring av HIV-smitte samstundes som ein tek vare på mor og barn si helse. Ei litteraturstudie med fokus

Detaljer

Parvovirusinfeksjoner Virologi, Klinikk, Patogenese, Diagnostikk. Halvor Rollag Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet

Parvovirusinfeksjoner Virologi, Klinikk, Patogenese, Diagnostikk. Halvor Rollag Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Parvovirusinfeksjoner Virologi, Klinikk, Patogenese, Diagnostikk Halvor Rollag Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Hundeparvovirus-infeksjoner Erythema infectiousum (Parvovirus B19) HPB19 Hydrops foetalis

Detaljer

antiviral behandling ved kronisk HIVinfeksjon. hos voksne Tema: Infeksjoner

antiviral behandling ved kronisk HIVinfeksjon. hos voksne Tema: Infeksjoner Antiviral behandling av kronisk HIV-infeksjon hos voksne Tema: Infeksjoner I Tidsskriftet nr. 26 29/2001 publiseres en serie artikler om mikrobiologiske og infeksjonsmedisinske emner. Serien er redigert

Detaljer

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Barn påp reise 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Risiko for alvorlig infeksjoner hos de minste barnna NORMENN PÅ REISE ÅR 2006 Ca. 1,2 mill. nordmenn dro ut av Norge juli med fly!! 1 av 3 blir syke på

Detaljer

Diabetes og fysisk aktivitet

Diabetes og fysisk aktivitet Kan vi gjøre noe for å forebygge diabetes og tidlig død? Diabetes og fysisk aktivitet Hvordan forebygge diabetes med fysisk aktivitet? Hvordan behandle diabetes med fysisk aktivitet? Mikkel Høiberg Endokrinolog

Detaljer

Bacheloroppgave. Oral pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) mot HIV-infeksjon Et steg fremover eller et steg i feil retning?

Bacheloroppgave. Oral pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) mot HIV-infeksjon Et steg fremover eller et steg i feil retning? Bacheloroppgave Oral pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) mot HIV-infeksjon Et steg fremover eller et steg i feil retning? Oral pre-exposure prophylaxis (PrEP) against HIV infection A step forward or a step

Detaljer

Intensiv trening ved spondyloartritt

Intensiv trening ved spondyloartritt Intensiv trening ved spondyloartritt Diakonhjemmet Sykehus Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering Silje Halvorsen Sveaas 29. april 2015 Disposisjon Introduksjon Risiko for hjerte-og

Detaljer

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen.

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Kasuistikk tirsdag 08.10.13 Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Bakgrunn Mann, 43 år gammel. Samboer, ett barn. Kontorarbeid. Aldri eksponert for støv eller gass. Aldri røkt. Ingen kjent forekomst av

Detaljer

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Emnekurs i diabetes, 24.- 25. september 2014 Siri Carlsen, PhD stipendiat/overlege Diabetes Tilstand med hyperglykemi forårsaket av redusert insulinsekresjon og/eller

Detaljer

Antibiotikabruk i Vestfold Hvordan nå nasjonale mål for antibiotikabruk i Norge

Antibiotikabruk i Vestfold Hvordan nå nasjonale mål for antibiotikabruk i Norge Antibiotikabruk i Vestfold Hvordan nå nasjonale mål for antibiotikabruk i Norge Overlege Heidi C. Villmones, Mikrobiologisk avdeling, SiV Medlem av fagrådet i NORM Fastlege 2002-2012 Etablert som en del

Detaljer

Levertransplantasjon. Aksel Foss Seksjonsoverlege/Professor Transplantasjonskirurgi Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Levertransplantasjon. Aksel Foss Seksjonsoverlege/Professor Transplantasjonskirurgi Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Levertransplantasjon Aksel Foss Seksjonsoverlege/Professor Transplantasjonskirurgi Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 1 Transplantasjonshistorikk Nyretransplantasjon: 1956 Benmargstransplantasjon

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Fra dødelig syndrom til kronisk sykdom

Fra dødelig syndrom til kronisk sykdom T EMA: HIV/ AIDS Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 102 6 Johan N. Bruun, Linda Skeie, Arild Mæland, Susanne G. Dudman, Mette Sannes og Vidar Ormaasen Fra dødelig syndrom til kronisk sykdom Bakgrunn. I 1981,

Detaljer

Asylsøkere, smitte og risikovurdering

Asylsøkere, smitte og risikovurdering Asylsøkere, smitte og risikovurdering Smitteverndag på Agder, 27.9.2016 Preben Aavitsland Preben Aavitsland 1 Utbredelse blant asylsøkere Avhenger av utbredelse i hjemlandet, smitte under flukten og eventuelt

Detaljer

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015.

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Over 30 000 personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Hvordan har utviklingen vært? Hvordan blir den fremover? Hva kan vi bidra med? Steinar Tretli, PhD, Professor Kreftregisteret/ NTNU- ISM Litt

Detaljer

Infeksjoner på sykehjem. Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009

Infeksjoner på sykehjem. Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009 Infeksjoner på sykehjem Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009 Hva skal jeg snakke om? Hva kjennetegner sykehjemsbeboeren? Risikofaktorer for infeksjoner Konsekvenser av infeksjoner

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Inflammasjonens betydning for endotel dysfunksjon og atherosklerose

Inflammasjonens betydning for endotel dysfunksjon og atherosklerose Inflammasjonens betydning for endotel dysfunksjon og atherosklerose Ingebjørg Seljeflot Senter for klinisk hjerteforskning Kardiologisk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål http:/ous-research.no/clinicalheartresearch/

Detaljer

Demens. Knut Engedal, prof. Aldring og helse Oslo universitetssykehus, Ullevål

Demens. Knut Engedal, prof. Aldring og helse Oslo universitetssykehus, Ullevål Demens Knut Engedal, prof. Aldring og helse Oslo universitetssykehus, Ullevål Sykdommer som kan føre til demens Degenerative hjernesykdommer Alzheimers sykdom Frontotemporal degenerasjon Demens med Lewylegemer

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Viread 123 mg filmdrasjerte tabletter tenofovirdisoproksil

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Viread 123 mg filmdrasjerte tabletter tenofovirdisoproksil Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Viread 123 mg filmdrasjerte tabletter tenofovirdisoproksil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før barnet ditt begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Diabetes nefropati. En mikroangiopatisk komplikasjon. Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus

Diabetes nefropati. En mikroangiopatisk komplikasjon. Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus Diabetes nefropati En mikroangiopatisk komplikasjon Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus Kronisk nyresykdom definisjon Forekomst CKD > 10 % av befolkningen De fleste

Detaljer

Screening i lavprevalent befolkning

Screening i lavprevalent befolkning Screening i lavprevalent befolkning Mona H Fenstad AIT St. Olavs hospital 1 2 Unngå smitte Frivillige eller betalte donasjoner? Prevalens av transfusjonsoverførbare sykdommer? Utelukkelse av givere Testing

Detaljer

Australsk prospektiv studie. Metode Hicke et al. Mononukleose. Resultater Hickie et al. Mange opplever at sykdommen startet med en infeksjon

Australsk prospektiv studie. Metode Hicke et al. Mononukleose. Resultater Hickie et al. Mange opplever at sykdommen startet med en infeksjon Infeksjoner som utløsende årsak til kronisk utmattelses syndrom Kristine Mørch Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Nasjonalt Kompetansesenter for Tropiske Infeksjonssykdommer Mange opplever

Detaljer