HIV-behandling Norsk Første utgave 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.aidsmap.com HIV-behandling Norsk Første utgave 2010"

Transkript

1 HIV-behandling Norsk Første utgave 2010

2 Skrevet av Michael Carter Første norske utgave Tilpasset fra fjerde engelske utgave Takk til Kirsti Spaven for oversettelse av denne ressursen (www.scandinaviantranslations.com) Innhold & design finansieres av det britiske NHS Pan-London HIV Prevention Programme og det britiske helsedepartementet, Department of Health Oversettelser finansieres av Merck, Sharp og Dohme Brosjyren er tilgjengelig med større skrift via PDF-filen på vårt nettsted Informasjon i denne brosjyren bygger på anbefalt praksis for behandling og pleie av HIV i Europa.

3 HIV-behandling Opplysningene i denne brosjyren er basert på retningslinjer for HIV-behandling. Det finnes europeiske retningslinjer (skrevet av European AIDS Clinical Society), men mange land har også sine egne nasjonale retningslinjer, som kan variere noe. Disse retningslinjene er ingen oppskrift på behandling av din HIV-infeksjon. HIV krever alltid individualisert pleie, basert både på din tidligere og nåværende helsetilstand, og på andre faktorer som påvirker dagliglivet. HIV-forskning kan gjøre raskere fremskritt enn det som er vanlig innen medisinsk vitenskap. Det betyr at retningslinjer alltid bør vurderes som beste praksis, basert på hva vi på ethvert tidspunkt vet om HIV-infeksjon og dens behandling. Denne brosjyren er utarbeidet for å hjelpe deg til å avgjøre hvilke spørsmål du skal stille legen om eventuelle behandlingsmetoder du vurderer. Brosjyren er ikke ment å erstatte diskusjon med legen om behandling.

4 Innhold Hva er HIV-behandling? 1 Når bør HIV-behandling settes i gang? 1 OOHvis du nylig har pådratt deg HIV 1 OOHvis du har en etablert (kronisk) infeksjon, men ikke har hatt symptomer 3 OOPersoner med symptomer på HIV-sykdom eller AIDS 4 Hva du skal starte behandling med 5 Når bør behandlingen endres 10 OOBehandlingsendring etter flere enn én mislykket behandling 11 Slik tar du behandlingen 14 Oppsummering 15

5 Hva er HIV-behandling? Når bør HIV-behandling settes i gang? Hva er HIV-behandling? Legemidler som gis til behandling av HIV kalles også antiretrovirale midler. For å sørge for at slike antiretrovirale medisiner har en sterkt og langvarig effekt på HIV, er det nødvendig å ta en kombinasjon av tre (eller flere) anti-hiv-midler. Nåværende HIV-behandling fjerner ikke viruset fra kroppen. I stedet kan den forlenge liv og god helse ved å undertrykke HIV-replikasjon, og derved redusere den skadelige effekten av HIV på immunsystemet. 1 Når bør HIV-behandling settes i gang? Det foreligger ingen klare bevis for hva som er det beste tidspunktet for å sette i gang anti-hiv behandling. Det betyr at du, i samråd med legen, må veie opp sannsynlig nytte og risiko for deg ved å begynne behandling nå, eller vente til et senere tidspunkt. I dag anses behandling for å være klart fordelaktig: OOHvis du har symptomer på HIV eller AIDS. OOHvis du CD4-tall på ca. 350 celler/mm 3. Hvis du nylig har pådratt deg HIV 6-månedersperioden umiddelbart etter at du har pådratt deg HIV kalles primærinfeksjon. Det

6 Når bør HIV-behandling settes i gang? foreligger ingen bevis for at du vil komme til å leve lenger eller være friskere hvis du starter behandling på dette tidspunktet. Enkelte leger mener imidlertid at behandling i denne perioden kan være en unik mulighet til å intervenere som senere kan gå tapt på grunn av infeksjon, ettersom immunsystemet ditt pådrar seg kontinuerlig skade og kan selv bli i mindre stand til å bekjempe HIV. De fleste oppdager imidlertid ikke at de er smittet før de begynner å utvikle symptomer flere måneder eller år senere. Den mulige fordelen må veies opp mot risikoen for å få bivirkninger fra medisinene. Du kan komme til å oppdage at behandling reduserer livskvaliteten, og det er mulighet for at du kan bli sittende igjen med legemiddelresistent virus dersom behandlingen du får slutter å virke effektivt mot HIV. Resultater fra mindre studier som har tatt for seg risiko og nytte ved behandling av ny HIV-smitte er langt fra overbevisende. Enkelte pasienter som fikk HIV-behandling kort tid etter at de ble smittet later til å ha opprettholdt ekstremt lave nivåer av HIV, selv etter avsluttet behandling. Andre som har forsøkt samme strategi har imidlertid ikke hatt en slik respons. På grunn av manglende klarhet på dette området pågår det nå en mye større studie som tar for seg fordelene ved behandling på dette stadiet. Resultatene fra studien vil være tilgjengelige om noen år. 2

7 Når bør HIV-behandling settes i gang? Før disse resultatene foreligger er det bare personer med følgende tilstander som anbefales å overveie behandling kort tid etter at de er blitt HIV-smittet: OOAll AIDS-definert sykdom. OONevrologiske (hjerne-) sykdommer som er forbundet med HIV. 3 OO CD4 celletall på under 200 celler/mm i tre måneder eller mer. Hvis du har en etablert (kronisk) infeksjon, men ikke har hatt symptomer Du bør i alle fall starte HIV-behandling før CD4- verdiene synker til under 200 celler/ mm 3. Hvis du starter behandling med CD4-verdier lavere enn 200 celler/ mm 3, er det større risiko for at du på kort sikt vil utsettes for dårlig helse, til og med dødsfall, enn hvis du starter mens CD4-verdiene fremdeles er over 200 celler/ mm 3. Det hersker nå enighet om at det er fordeler ved å starte behandling når CD4-verdiene er rundt 350 celler/mm 3. Legen din bør diskutere igangsetting av HIV-behandling når CD4-verdien er rundt det tallet, og det anbefales at du starter behandling så snart du er klar til det. Det finnes gode bevis på at behandlingsstart ved CD4- verdier rundt 350 celler/mm 3 reduserer risiko for å utvikle ikke bare HIV-relatert sykdom, men også andre alvorlige sykdommer, inkludert hjerte-, nyre- og leversykdom og noen typer kreft. 3

8 Når bør HIV-behandling settes i gang? Behandling ved CD4-verdier rundt 350 celler/ mm 3 oppmuntres spesielt for personer med en eller flere av følgende: OOen virusmengde på over OOraskt synkende CD4-celletall (80 celler eller mer pr. år). OOall HIV-relatert sykdom. OOkoinfeksjon med hepatitt B virus eller hepatitt C virus. OOalder over 50 år. OOrisiko for hjertesykdom. OOforhold til HIV-negative personer. OOenkelte leger mener også at igangsetting av behandling på dette tidspunktet er tilrådelig for personer av afrikansk opprinnelse som har nyresykdom. Hvis du rådes til å starte behandling, men velger ikke å gjøre det, bør du tenke over denne avgjørelsen med jevne mellomrom samt kontrollere CD4-verdier og virusmengde oftere enn det som vanligvis anbefales. Personer med symptomer på HIV-sykdom eller AIDS Alle som er diagnostisert med en AIDSdefinert infeksjon eller kreft anbefales å sette i gang med HIV-behandling. Tuberkulose (TB) 4

9 er et unntak hvis du har CD4-verdier over 350 celler/mm 3. I de fleste tilfeller vil HIV-behandling igangsettes etter at infeksjonen du hadde er ferdig behandlet. Grunnen er at anti-hiv-legemidler av og til kan interagere med andre medisiner som brukes til å behandle infeksjoner. Det kan også være risiko for en samling ubehagelige symptomer som kalles inflammatorisk immunrekonstitusjonssyndrom hvis du får behandling for enkelte infeksjoner og HIV-terapi for nært hverandre. Dersom du er diagnostisert med lymfom bør du starte HIV-behandling så snart du setter i gang med kjemoterapi. Hva du skal starte behandling med Hva du skal starte behandling med Standard HIV-behandling for personer som får det for første gang vil innebære en kombinasjon, eller regime, av tre antiretrovirale midler. Anbefalt kombinasjon: 1 NNRTI pluss 2 NRTI Hvis du starter HIV-behandling for første gang anbefales du å ta non-nukleosid revers transkriptasehemmer (NNRTI) efavirenz (Sustiva eller Stocrin) eller NNRTI nevirapin (Viramune) sammen med en av nukleosid/ nukleotid revers transkriptasehemmer (NRTI) kombinasjonspillene - enten Truvada (som inneholder FTC og tenofovir) eller Kivexa (som inneholder abakavir og 3TC). 5

10 Hva du skal starte behandling med Det finnes gode bevis for at efavirenz har en sterk og langvarig anti-hiv effekt. Den forårsaker også relativt få bivirkninger, og er lett å bruke. En stor ulempe ved efavirenz er imidlertid at det er lett for HIV å utvikle resistens overfor den. Det er derfor det er så viktig å ta den sammen med to andre legemidler. Den kan også forårsake nevrologiske bivirkninger. Disse varer normalt bare i noen uker, men for noen er symptomer som f. eks. hodepine, mareritt, desorientering og depresjon mer langvarige og problematiske. Du må ikke starte behandling med efavirenz hvis du planlegger å bli gravid ettersom det finnes en teoretisk risiko for misdannelser i fosteret. Dersom du allerede tar efavirenz og blir gravid, bør du søke råd ved HIV-klinikken din så snart som mulig. NNRTI nevirapine (Viramun) er et alternativ til efavirenz. Den anbefales spesielt til enkelte pasientgrupper, bl. a. til kvinner som ønsker å bli gravide, fordi dette legemidlet trygt kan brukes under graviditet. Nevirapine kan også være et mulig alternativ hvis du ikke tolererer de nevrologiske bivirkningene av efavirenz. Nevirapine kan forårsake utslett og potensielt farlige bivirkninger i leveren. For å redusere risikoen for disse, bør kvinner ikke starte HIV-behandling med nevirapine hvis antallet CD4-celler er over 250, og menn bør ikke starte behandling med dette legemidlet hvis CD4- verdien er over

11 Hva du skal starte behandling med Anbefalt kombinasjon: 1 forsterket ( boosted ) proteasehemmer pluss 2 NRTI En forsterket ( boosted ) proteasehemmer (i slike proteasehemmere er anti-hiv-effekten forsterket ved at de tas sammen med en liten dose ritonavir) er et alternativ til en NNRTI. Forsterkede proteasehemmere anbefales spesielt hvis du: OOer smittet med HIV som er resistent overfor NNRTI eller NRTI. OOer gravid eller planlegger å bli gravid. OOikke kan tolerere de nevrologiske bivirkningene av efavirenz, eller har tidligere hatt depresjon. OOsannsynligvis vil ha problemer med å ta HIV-medisinene på riktig måte. Under slike omstendigheter er det mindre risiko for resistens med en forsterket proteasehemmer enn med efavirenz. Anbefalte forsterkede proteasehemmere er: OOAtazanavir ( Reyataz) pluss ritonavir. OODarunavir ( Prezista) pluss ritonavir. OOLopinavir/ritonavir ( Kaletra). Dette er den eneste forsterkede proteasehemmer som inkluderer ritonavir i samme tablett. OOSaquinavir ( Invirase) pluss ritonavir. 7

12 Hva du skal starte behandling med Foretrukne NRTI Det finnes to NRTI kombinasjonspiller for pasienter som starter behandling. FTC (emtricitabine, Emtriva) og tenofovir (Viread) er kombinert i pillen Truvada. Disse legemidlene har en sterk og langvarig anti-hiveffekt og er lette å bruke. Det foreligger bevis som forbinder tenofovir med økt risiko for nyresykdom, særlig hos personer som allerede har problemer med nyrene. Alternativet er Kivexa,en kombinasjonspille som inneholder abakavir og 3TC. Ca. 5-8 % av personer som starter behandling med abakavir opplever en alvorlig allergisk eller overfølsomhetsreaksjon. Dette har vist seg å være forbundet med et spesielt gen som kalles HLA B*5701. Du bør undersøkes for å se om du har dette genet før du setter i gang behandling med abakavir. Hvis testen er positiv bør du ikke bruke abakavir. Hvis testen er negativ er det usannsynlig at du vil få en allergisk reaksjon på abakavir, men hvis du får symptomer som utslett, mageproblemer, kvalme og brekninger og du føler deg generelt uvel like etter at du har startet med abakavir, bør du ta kontakt med HIVklinikken så snart som mulig. Kivexa har en sterk og langvarig anti-hiv-effekt og er lett å bruke. Det foreligger imidlertid noe bevis på mindre sannsynlighet for at personer med høy virusmengde vil oppleve en reduksjon i virusmengden til udetekterbare nivåer hvis de 8

13 Hva du skal starte behandling med tar abakavir istedenfor tenofovir, så hvis du har høy virusmengde bør du ikke ta den. Abakavir er i en stor studie forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt, spesielt hos personer som allerede har risikofaktorer for hjertesykdom. Resultatene fra studien er imidlertid begrenset, ikke minst fordi den ikke undersøkte risikoen for hjerteinfarkt ved verken tenofovir eller FTC. du er gravid eller planlegger å bli gravid, fordi det foreligger gode bevis på at AZT i høy grad hemmer overføring av HIV fra mor til barn. Kivexa anbefales som et alternativ til Truvada, spesielt for personer med nyresykdom eller risiko for nyresykdom. Combivir (AZT og 3TC) anbefales ikke til personer som starter HIV-behandling. Grunnen er at AZT er assosiert med tap av fettvev (lipoatrofi). Den kan imidlertid fremdeles være et bra valg hvis 9

14 Når bør behandlingen endres Målet med HIV-behandling er en udetekterbar virusmengde (under 50 kopier/ml blod i testene som utføres ved de fleste HIV-klinikker). Dersom virusmengden er høyere enn dette vil det si at HIV fortsatt reproduserer seg. Virusmengden kan komme til å falle til udetekterbare nivåer, for så igjen å bli detekterbar. Hvis det skjer i to etterfølgende tester, bør behandlingen endres. Behandling som ikke undertrykker virusmengden til udetekterbare nivåer bør endres hvis andre legemiddelkombinasjoner som kan oppnå dette er tilgjengelige. Når bør behandlingen endres 10 Behandling anses også for å være mislykket hvis en oppnår et udetekterbart virusnivå og deretter har to tester med minst to ukers mellomrom hvor begge viser en viremi på over 50 kopier/ml. Hvis andre legemidler som gir deg en mulighet til å oppnå en udetekterbar virusmengde er tilgjengelige for deg og du vil kunne tolerere disse, bør du overveie å bytte over til en annen behandling. Du bør også ta i betraktning resultatene fra en resistenstest og din tidligere behandlingshistorie når du velger hvilke legemidler som skal erstatte ditt nåværende regime. Virusmengden kan av og til øke til så vidt over et detekterbart nivå, og deretter gå tilbake

15 Når bør behandlingen endres ved neste test. Dette kalles en blip, og betyr at virusmengden bør testes på nytt så snart som mulig, fortrinnsvis innen to uker. Selv om blips som skjer kun én gang kan forårsakes av problemer med selve testen for virusmengde, bør de også utløse en vurdering av mulige andre årsaker, for eksempel legemiddelinteraksjoner, problemer med etterlevelse, sykdom eller vaksinasjoner. Regelmessige blips kan være tegn på større sannsynlighet for mislykket behandling. Hvis behandlingen din endres på grunn av bivirkninger, men virusmengden er under 50 kopier/ml, er det greit å bytte ut kun legemidlet/ legemidlene som forårsaker problemer. Hvis du har hatt problemer med å ta medisinene dine regelmessig (dette kalles etterlevelse), vil det være en fordel å bytte ut nåværende regime som ikke fungerer så bra med medisiner som er lettere å bruke. Du bør også få hjelp og støtte til bedre etterlevelse. Behandlingsendring etter flere enn én mislykket behandling Leger skiller ofte mellom pasienter som behøver å endre HIV-legemidler for første gang, og pasienter som allerede har endret behandlingsregimet fordi behandlingen ikke klarte å kontrollere virusmengden eller fordi det var en økning i virusmengde ved flere enn én anledning. Den nye behandlingen bør ideelt inkludere to, fortrinnsvis tre nye legemidler, minst en av dem fra en ny klasse. 11

16 Når bør behandlingen endres Flere nye anti-hiv-legemidler er nylig blitt tilgjengelige. Det er vanskeligere for HIV å bli resistent overfor noen av disse nye legemidlene enn det var for mange av de eldre anti-hivlegemidlene. Noen av disse nye medisinene virker mot HIV på en helt annen måte enn eldre anti-hiv-medisiner. Disse legemidlene gir derfor viktige nye behandlingsmuligheter for personer som tidligere har tatt veldig mange anti-hivlegemidler og som har legemiddelresistent virus. De nye anti-hiv-legemidlene som er viktige behandlingsopsjoner for personer som tidligere har tatt veldig mange anti-hiv-legemidler er følgende: OODarunavir ( Prezista)/ritonavir. OOMaraviroc ( Celsentri). OORaltegravir ( Isentress). OOEtravirine ( Intelence). T-20 (enfuvirtide, Fuzeon) har vært tilgjengelig i flere år, men er fremdeles en viktig behandlingsopsjon for noen. Leger mener i dag at bedre standard i HIV-behandling, for eksempel bruk av resistenstesting og disse nye legemidlene, betyr at en udetekterbar virusmengde bør være målet for alle som tar medisiner mot HIV. Selv om du ikke kan oppnå en udetekterbar virusmengde, kan selv ganske små reduksjoner i virusmengden bety at du har redusert risikoen for sykdom eller dødsfall. Vedlikehold av antallet 12

17 Når bør behandlingen endres CD4-celler vil også sannsynligvis prioriteres under slike omstendigheter. din individuelle behandlingshistorie samt resistensprofil. Behandlingsavbrudd (ofte kalt strukturerte behandlingsavbrudd eller drug holidays, dvs. medikamentfrie dager) anbefales ikke. Resirkulering av legemidler (dvs. det å ta en behandling som du tidligere har utviklet resistens mot) kan være fordelaktig under enkelte omstendigheter, og det foreligger bevis for at 3TC har noen anti-hiv-effekter og fordeler selv om viruset har blitt resistent. I enkelte tilfeller er det nødvendig å fortsette med en mislykket kombinasjon på kort sikt til en finner en effektiv kombinasjon. Du vil behøve ekspert overvåking som tar i betraktning 13

18 Slik tar du behandlingen God effekt av anti-hiv-legemidler krever et høyt dedikasjonsnivå fra deg. Etterlevelse er uttrykket som brukes til å beskrive det å ta HIV-medisiner nøyaktig som foreskrevet, uten at du hopper over doser eller tar dem for sent, og at du spiser riktig mat til riktig tid i forhold til medisinene, hvis det er nødvendig. Målet er å ta hver eneste dose av medisinen. Hvis du hopper over bare noen få doser kan behandlingen mislykkes, og det er gode bevis for at det kreves en etterlevelse på % for at du skal få den beste respons. Det vil si at du ikke må hoppe over mer enn én dose i måneden hvis du tar behandlingen én gang om dagen, eller to ganger i måneden hvis du tar dine HIV-medisiner to ganger daglig. Slik tar du behandlingen 14 Hjelp og støtte med etterlevelse bør være en del av den rutinemessige behandlingen du får fra klinikken. Følgende punkter er viktige elementer av effektiv etterlevelse, og disse bør vurderes regelmessig som en del av din HIV-omsorg, og alltid når du setter i gang med en ny kombinasjon av HIV-medisiner: OOdin motivasjon til å sette i gang og fortsette med behandling. OOdin forståelse av etterlevelse og legemiddelresistens. OOhvordan behandlingen virker inn på din livsstil og velvære. OOdin psykiske helse.

19 OOrisiko for bivirkninger og behandling av disse. Oppsummering Oppsummering OOnytte og risiko av behandlingen OOat du har de opplysningene du trenger for å kunne ta behandlingen din, inkludert skriftlig informasjon Pilleesker har vist seg å forbedre etterlevelse. HIV-klinikker kan ofte skaffe pilleesker med adskilte rom for hver dose du skal ta, slik at du kan holde rede på hvilke doser du har tatt. OOPersoner med HIV behøver alltid individualisert omsorg. OODagens HIV-terapi fjerner ikke HIV fra kroppen. OOHvis antallet CD4-celler er ca. 350 celler/mm 3, eller hvis du er syk pga. HIV, rådes du til å ta behandling. OOHIV-terapi som ikke undertrykker virusmengden til udetekterbare nivåer bør endres hvis andre legemidler som sannsynligvis kan oppnå dette er tilgjengelige. OOHvis du har tatt veldig mange anti-hivlegemidler tidligere, kan det hende at du 15

20 vil dra fordel av visse nye typer anti-hivmedisiner. OOHIV-medisiner må tas på riktig måte hvis de skal virke. Sannsynligheten for at det skal skje er større hvis du selv har tatt del i avgjørelsen om behandling og du får støtte til å ta den og er selv engasjert i å gjøre det. Oppsummering 16

21 NAM er en frivillig organisasjon for HIVrammede i Storbritannia. Vi har et nært samarbeid med eksperter innen medisin, forskning og sosial omsorg, og med mennesker som er personlig berørt av HIV. Vi produserer trykt og nettbasert HIV-informasjon på engelsk, inkludert informasjon til personer som lever med HIV og profesjonelle helsearbeidere som jobber med HIV. Dette stoffet er basert på en opprinnelig opphavsrettsbeskyttet publikasjon fra NAM. NAM kan ikke holdes ansvarlig for oversettelsens nøyaktighet eller dens lokale relevans.

22 Vi beklager at vi, som en engelsktalende organisasjon, ikke kan besvare korrespondanse på norsk. Vårt nettsted, aidsmap.com inneholder imidlertid en søkbar database over tjenester i hele verden. Du kan bruke denne til å finne eventuelle organisasjoner eller helsetjenester der du er. På aidsmap.com finner du også annen oversatt informasjon som du kan lese og laste ned. NAM gir hvert år ut informasjon kostnadsfritt, som denne brosjyren, til tusenvis av mennesker som lever med HIV. For å kunne gjøre det, er vi helt avhengig av gaver fra personer som deg til å hjelpe oss med å fortsette vårt viktige arbeid. Du kan gjøre en forskjell i dag. Du kan gi en gave ved å gå til Registrert som veldedig organisasjon nr i Storbritannia

23 NAM Lincoln House 1 Brixton Road London SW9 6DE Storbritannia Tlf.: +44 (0) Faks: +44 (0) Nettsted: E-post: Copyright NAM 2010 Forbeholdt alle rettigheter. NAM er en frivillig organisasjon for HIV-rammede i Storbritannia. Vi har et nært samarbeid med eksperter innen medisin, forskning og sosial omsorg, og med mennesker som er personlig berørt av HIV.

www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010 Skrevet av Michael Carter Første norske utgave 2010 Tilpasset fra første engelske utgave 2009 Takk til Kirsti Spaven for oversettelse av denne ressursen

Detaljer

HIV. Fra å dø av til å leve med

HIV. Fra å dø av til å leve med HIV Fra å dø av til å leve med Viktige år 1981 1983 1987 1991 1996 1999 AIDS definert som et syndrom Oppfattet som en infeksjon HIV påvist og dyrket AZT (zidovudin) behandling ddi o.a.nukleosidanaloger

Detaljer

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV FASTLEGEN OG HIV Fastlegen og hiv Behandling av hivinfeksjon skjer i regi av spesialisthelsetjenesten, men alle mennesker som lever med hiv bør ha en fastlege som er informert om diagnosen og som spesialisthelsetjenesten

Detaljer

CD4, virusmengde og andre prøver

CD4, virusmengde og andre prøver www.aidsmap.com CD4, virusmengde og andre prøver Norsk Første utgave 2010 Skrevet av Michael Carter Første norske utgave 2010 Tilpasset fra første engelske utgave 2009 Takk til Kirsti Spaven for oversettelse

Detaljer

NYE FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR OPPFØLGNING OG BEHANDLING AV HIV 2014 Bente Magny Bergersen Seksjonsoverlege Infeksjonsmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål 1 2 2 Bygger som før på de europeiske

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Pasientveiledning Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Melding av bivirkninger Kontakt lege dersom du

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB) FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING (RITUKSIMAB) VED IKKE-ONKOLOGISKE INDIKASJONER 2 3 I denne håndboken vil du få svar på noen av spørsmålene du kanskje har vedrørende bivirkninger og potensiell risiko ved

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2017 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Veiledning til forskriver

Veiledning til forskriver Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Veiledning til forskriver Melding av bivirkninger Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til sitt regionale legemiddelinformasjonssenter

Detaljer

HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005)

HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005) Dødsrisiko Uførerisiko KS-risiko HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005) Ved HIV-infeksjon var det tidligere generelt stor sykelighet og høy dødelighet. I 1996 ble det introdusert en ny behandlingsstrategi

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

Din veiledning for YERVOY. Informasjonsbrosjyre til pasient

Din veiledning for YERVOY. Informasjonsbrosjyre til pasient 1 Din veiledning for YERVOY Informasjonsbrosjyre til pasient Innledning Du har fått foreskrevet Yervoy (ipilimumab) av din lege. Yervoy brukes ved behandling av avansert melanom (en type hudkreft) hos

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter Lojuxta (lomitapid)-kapsler Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter Dette dokumentet gir viktig informasjon om noen av bivirkningene som er forbundet med Lojuxta, hva du kan gjøre for å forhindre dem

Detaljer

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Dette legemidlet er underlagt særlig

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

bokmål fakta om hepatitt A, B og C

bokmål fakta om hepatitt A, B og C bokmål fakta om hepatitt A, B og C Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset.

Detaljer

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon BCG-medac Behandling med BCG-medac - Pasientinformasjon Introduksjon Diagnos Legen din har gitt deg diagnosen urinblærekreft og har anbefalt at du behandles med BCG. Legen din har ansett risikoen for at

Detaljer

Bjørn Åsheim Hansen. Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold

Bjørn Åsheim Hansen. Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold Bjørn Åsheim Hansen Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold Disposisjon Epidemiologi Smitte Sykdomsforløp Behandling Framtidsutsikter Epidemiologi - verden 170 millioner smittede

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter Jinarc (tolvaptan) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2523/arabisk/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hepatitt A, B og C" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Helsenett.no - Sist oppdatert torsdag 15. november 2012 13:59 Skrevet av Helsenett. Malaria

Helsenett.no - Sist oppdatert torsdag 15. november 2012 13:59 Skrevet av Helsenett. Malaria Malaria Malaria er en febersykdom som skyldes parasitter i blodet. Sykdommen overføres av mygg som er stikker i skumringstiden, fra solnedgang til soloppgang. De fire malariaparasittene som kan gi sykdom

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE?

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? Nasonex kan hjelpe! Nyhet! Nå reseptfritt på ditt nærmeste apotek! Fra 18 år Hvorfor blir man snørrete og tett i nesen når man er allergisk? Når man er allergisk,

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ditt navn: Din adresse: Ditt telefonnummer: Din leges navn: _ Din leges adresse: _ Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter Din leges telefonnummer: _ Her kan du notere legens

Detaljer

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er Hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A- viruset, hepatitt

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ferdigfylte Stelara -sprøyter! Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter 2 Dette heftet inneholder viktig informasjon om Stelara (ustekinumab) som du har fått foreskrevet til

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Viread 123 mg filmdrasjerte tabletter tenofovirdisoproksil

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Viread 123 mg filmdrasjerte tabletter tenofovirdisoproksil Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Viread 123 mg filmdrasjerte tabletter tenofovirdisoproksil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før barnet ditt begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Tuberkulose i Afrika for Afrikastudiet 2012-1 Sykdommen. Lungelege Phd Ingunn Harstad

Tuberkulose i Afrika for Afrikastudiet 2012-1 Sykdommen. Lungelege Phd Ingunn Harstad Tuberkulose i Afrika for Afrikastudiet 2012-1 Sykdommen Lungelege Phd Ingunn Harstad Innhold Risikofaktorer for tuberkulose Smitte - sykdom Hva er tuberkulose (TB) Barn Diagnose Behandling Konsekvenser

Detaljer

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris)

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris) Allergivaksinasjon Allergivaksinasjon 3 Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med allergivaksinasjon, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du

Detaljer

Bruk av sædvask ved assistert befruktning

Bruk av sædvask ved assistert befruktning Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref.: 2013/149 Deres ref.: 13/5263-1 Dato: 23.6.2014 Bruk av sædvask ved assistert befruktning Helsedirektoratet har bedt Bioteknologirådet uttale

Detaljer

Viktig å vite for deg som skal starte behandling

Viktig å vite for deg som skal starte behandling Viktig å vite for deg som skal starte behandling med qgilenya (fingolimod) q Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Innspill til høring - overføring av finansieringsansvar for legemidler mot hiv, hepatitt B og C og alvorlig astma (Referanse: 17/ )

Innspill til høring - overføring av finansieringsansvar for legemidler mot hiv, hepatitt B og C og alvorlig astma (Referanse: 17/ ) Helsedirektoratet Avdeling legemiddel- og tannhelserefusjon Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet 14. november 2017 Vår ref: AKH Innspill til høring - overføring

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner Immunterapi kan hjelpe - Er det mulig å behandle dyreallergi? - Det mest vanlige har vært å behandle selve symptomene. Til dette bruker man gjerne antihistaminer, enten i form av tabletter, inhalasjonsspray,

Detaljer

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling BCG-TICE Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling Generelt Du har fått diagnostisert overflatisk blærekreft, og din urolog anbefaler behand ling med BCG. Her følger informasjon

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer!

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! HPV og Informasjon om HPV-infeksjon vaksine Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! Det er nå det skjer! Nå får du som er ung kvinne tilbud om gratis HPV-vaksine

Detaljer

Vellykket immunrespons og sikker bruk er dokumentert i studie med nasal vaksinering (nesedråper) av HIV vaksinen Vacc-4x sammen med Endocine

Vellykket immunrespons og sikker bruk er dokumentert i studie med nasal vaksinering (nesedråper) av HIV vaksinen Vacc-4x sammen med Endocine MeldingsID: 304913 Innsendt dato: 10.05.2012 08:31 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: BIONOR Bionor Pharma ASA XOSL

Detaljer

Bio-Strath 100 tabletter

Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter 0650 Bio-Strath AG (Sveits); Overskudd og vitalitet med naturlig næringsekstrakt i tablettform, med immunstyrkende betaglukaner og 60 andre nyttige stoffer,

Detaljer

Korleis artar depresjonen seg for meg. Kva er depresjon Åpne førelesningar 2 febuar 2017

Korleis artar depresjonen seg for meg. Kva er depresjon Åpne førelesningar 2 febuar 2017 Korleis artar depresjonen seg for meg. Kva er depresjon Åpne førelesningar 2 febuar 2017 Laila Horpestad og Agathe Svela Depresjon, hva er det Depresjon hos voksne En depresjon er ikke det samme som å

Detaljer

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 Denne utgaven er redigert av Positively UK (tidligere Positively Women) Første norske utgave 2010 Tilpasset fra fjerde engelske utgave 2010 Takk til

Detaljer

Viktig informasjon til helsepersonell som behandler. HBV-pasienter. (voksne og barn) med tenofovir disoproksil. TEVA 245 mg filmdrasjerte tabletter

Viktig informasjon til helsepersonell som behandler. HBV-pasienter. (voksne og barn) med tenofovir disoproksil. TEVA 245 mg filmdrasjerte tabletter Viktig informasjon til helsepersonell som behandler HBV-pasienter (voksne og barn) med tenofovir disoproksil TEVA 245 mg filmdrasjerte tabletter Til helsepersonell som behandler voksne med HBV Renal håndtering

Detaljer

HIV infeksjon Aktuelle mikrobiologiske analyser. Anne Marte Bakken Kran Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål

HIV infeksjon Aktuelle mikrobiologiske analyser. Anne Marte Bakken Kran Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål HIV infeksjon Aktuelle mikrobiologiske analyser Anne Marte Bakken Kran Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål 1 HIV infeksjon: Dagens plan Epidemiologi, virologi og behandling HIV primærdiagnostikk EIA Western

Detaljer

Bacheloroppgave. Oral pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) mot HIV-infeksjon Et steg fremover eller et steg i feil retning?

Bacheloroppgave. Oral pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) mot HIV-infeksjon Et steg fremover eller et steg i feil retning? Bacheloroppgave Oral pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) mot HIV-infeksjon Et steg fremover eller et steg i feil retning? Oral pre-exposure prophylaxis (PrEP) against HIV infection A step forward or a step

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinedagene 2014 2 Følger av at

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon til støtte for helsepersonell i kontakt med pasienter som behandles med MabThera *

Sikkerhetsinformasjon til støtte for helsepersonell i kontakt med pasienter som behandles med MabThera * Sikkerhetsinformasjon til støtte for helsepersonell i kontakt med pasienter som behandles med MabThera * * ved ikke-onkologiske indikasjoner Om denne brosjyren Hensikten med brosjyren er å gjennomgå viktig

Detaljer

Det sitter i klisteret

Det sitter i klisteret Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Proteiner som skrur av DNA ved Huntingtons sykdom: Mer enn hva man ser ved første

Detaljer

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker

BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker BCG-vaksinasjon i første leveår: ny anbefaling om å vaksinere ved alder 6 uker Tuberkulose og BCG-vaksinasjon 600 500 400 300 200 100 0 Totalt Norskfødte Utenlandsfødte Fra sommeren 2009 ble BCG-vaksine

Detaljer

PrEP prak sk informasjon for brukere

PrEP prak sk informasjon for brukere PrEP prak sk informasjon for brukere www.olafia.no 58958_PrEP_Pas_brosjyre_A5.indd 1 10.07.17 09.02 PrEP PRAKTISK INFORMASJON FOR BRUKERE Hva er PrEP? PrEP står for preeksponeringsprofylakse. Pre: Før

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

BCG-medac Behandling med BCG-medac

BCG-medac Behandling med BCG-medac NO BCG-medac Behandling med BCG-medac Informasjonsbrosjyre Behandlingen av overfladisk blærekreft følger en bestemt plan og denne brosjyren er ment som en veileder i behandlingsforløpet. Urinblærekreft

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2016 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning...4 Indikasjon for oppstart av antiretroviral terapi (ART) ved hivinfeksjon...8 Supplerende informasjon:...7

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

BCG-medac. Behandling med BCG-medac

BCG-medac. Behandling med BCG-medac NO BCG-medac Behandling med BCG-medac Behandlingen av overfladisk blærekreft følger en bestemt plan og denne brosjyren er ment som en veileder i behandlingsforløpet. Urinblærekreft Det finnes mange typer

Detaljer

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Hvilke typiske helseproblemer har LAR-pasientene? Får pasientene den behandlingen de bør ha krav på? Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Nye legemidler i behandlingen av hepatitt C

Nye legemidler i behandlingen av hepatitt C Nye legemidler i behandlingen av hepatitt C Knut Boe Kielland Inntil nylig fastlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Sex i Norge norsk utgave

Sex i Norge norsk utgave Sex i Norge norsk utgave Synes du det er vanskelig å forstå noe som står i denne brosjyren?, snakk med de som jobber på stedet der du er eller ring Sex og samfunn senter for ung seksualitet. Sex og samfunn

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Medisinsk informasjonsservice Ta gjerne kontakt med sanofi-aventis Norge AS ved spørsmål om testing av plasmakonsentrasjoner ved bruk av Arava. Farmasøyt eller lege vil besvare

Detaljer

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Nyhetsbrev 10-02-23 Tilfeldig oppfølging av asylsøkere med tuberkulose Doktorgradsarbeid ved lungelege Ingunn Harstad

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Konsekvenser av rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor

Konsekvenser av rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor Konsekvenser av rusmiddelbruk Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor En helt tilfeldig tirsdag Mann, 35 år, startet lar for 3.gang Mann, 68 år, økende sosial

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? 1 KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være

Detaljer

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag Med hjerte for diabetes type 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Hjerte og blodårer annet i de små blodårene, nerveforsyningen og hjertemuskelcellene. Diabetes type 2 gir

Detaljer

NFIM. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

NFIM. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv NFIM Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2015 Innhold Innledning... 2 Oppfølging og kontroller... 3 1. gangskonsultasjon... 3 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 3 Årskontroll...

Detaljer

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges Med hjerte for diabetes type 2 DIABETES TYPE 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Kom Hjerte og blodårer Diabetes type 2 øker risikoen for hjerte- og karsykdom Diabetes type

Detaljer

Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya (fingolimod)

Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya (fingolimod) Til Oslo, tirsdag 8. januar 2013 alle landets nevrologer, sykehusapotek og RELIS Viktig informasjon til helsepersonell Oppdaterte anbefalinger om prosedyren for gjentatt overvåking av første dose med Gilenya

Detaljer

Blod-hjerne-barrieren

Blod-hjerne-barrieren Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Kan en egen transporttjeneste i hjernen få legemidler mot Huntingtons sykdom dit

Detaljer