Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet"

Transkript

1 Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Marianne A. Riise Bergsaker, overlege Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006

2 Pressemelding Nr.: 5 Dato: Alle spedbarn skal få pneumokokkvaksine Alle spedbarn født fra og med 2006 skal tilbys gratis pneumokokkvaksine som del av barnevaksinasjonsprogrammet. Ordningen som innføres fra 1. juli 2006 innebærer at vaksinen vil inngå i helsestasjonenes tilbud ved 3, 5 og 12 måneders kontrollene. - Jeg er godt fornøyd med at barn nå får vaksine mot denne sykdommen, og at vi får dette på plass allerede i år, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. 2

3 Streptococcus pneumoniae 3 National Foundation for Infectious Diseases

4 Pneumokokksykdom S. pneumoniae forårsaker hjernehinnebetennelse, sepsis, lungebetennelse og andre mindre alvorlige infeksjoner som mellomørebetennelse og bihulebetennelse Pneumokokkinfeksjoner er fortsatt en viktig årsak til sykdom og død. Hvert år dør ca 1.2 millioner mennesker av lungebetennelse forårsaket at S. pneumoniae Mellom 5 til 60% av friske personer har bakterien i nese/svelg (bærere). Større andel blant barn enn voksne. Studie fra Norge: 45% av barnehagebarna var bærer 4 Pedersen et al. 4th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases, May 9-13, 2004, Helsinki, Finland.

5 Risikofaktorer for invasiv pneumokokksykdom Anatomisk eller funksjonell miltmangel HIV-infeksjon eller annen immunsvikttilstand Alvorlig hjerte- eller lungesykdom (inkl. astma) Annen kronisk sykdom, som sigdcelleanemi lekkasje av cerebrospinalvæske nyresvikt, nefrotisk syndrom diabetes mellitus Gjennomgått alvorlig pneumokokksykdom Alder Barn som er antatt å ha økt risiko: Premature spedbarn og spedbarn med lav fødselsvekt Barn med residiverende akutte otitter Barnehagebarn < 12 måneder 5

6 Tilfeller av systemisk pneumokokksykdom i Norge meldt til MSIS Antall tilfeller Total > 64 år 200 < 10 år

7 Systemisk pneumokokksykdom i Norge, meldte tilfeller hos barn under 10 år (MSIS) år 3-11 mndr år 2-4 år mndr

8 Systemisk pneumokokksykdom hos barn < 10 år i Norge. Antall meldte tilfeller per barn for noen utvalgte år i perioden Insidens per per år IR-1993 IR-1998 IR-1999 IR-2000 IR-2001 IR-2002 IR-2003 IR m ndr 3-11 m ndr 1 år 2-4 år 5-9 år 8

9 Systemisk pneumokokksykdom hos barn under 10 år meldt til MSIS Totalt 828 meldte tilfeller av systemisk pneumokokksykdom 9 19% lungebetennelse (n=154) 18% hjernehinnebetennelse (n=151) 17% sepsis (n=138) 4% hjernehinnebetennelse og sepsis (n=30) 42% annen eller ikke oppgitt diagnose (n=350) Totalt ble det registrert 26 dødsfall hos barn under 10 år (letalitet 3%) i løpet av 11- årsperioden.

10 Fordeling av serotyper/grupper etter fallende hyppighet av pneumokokkisolater fra systemisk pneumokokk-sykdom hos barn under 5 år i Norge, Serotype/ Antall isolater Forekomst % Serogruppe 14* B C F F F V A A F N A C F F Andre typer** Total Pedersen MK et al. Epidemiol Infect 2004; 132:

11 Pneumokokk-polysakkaridvaksine I Norge ble 14-valent polysakkaridvaksine tatt i bruk i 1979 og avløst av 23-valent i 1984 Renset kapselpolysakkarid fra de 23 pneumokokkserotypene som hyppigst forårsaker invasive pneumokokkinfeksjoner (dekker 90%) De fleste større barn og voksne responderer godt på vaksinen Begrenset respons på polysakkaridvaksine ikke god immunrespons hos små barn ikke immunologisk hukommelse i noen aldersgruppe ikke antistoffer på slimhinnen 11

12 Pneumokokkonjugatvaksine (PKV) Består av pneumokokk-polysakkarid konjugert til proteiner (CRM 197, tetanus- eller difteritoksoid, evt. andre) Konjugatvaksinen induserer: -God immunrespons hos små barn -Immunologisk hukommelse -Antistoffer på slimhinnen I 2000 ble en 7-valent konjugert pneumokokkvaksine (KPV-7) godkjent og tatt i bruk i det amerikanske barnevaksinasjonsprogrammet (inneholder serotypene 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) Vaksinen ble godkjent for bruk i Europa i

13 Vaksinebeskyttelse Vaksinen gir høy grad av beskyttelse mot systemisk pneumokokksykdom (97% mot vaksine-serotypene hos de som har fått alle dosene) Vaksinasjon med PKV-7 fører til en nedgang i forekomst av lungebetennelse (20% ved samtidig pos. funn på røntgenbildet) Generell risiko for mellomørebetennelse reduseres med 6-7% 13 Black et al Pediatr Infect Dis 2000; 19: , Black et al Pediatr Infect Dis J. 2002; 21: , Eskola et al New Engl J Med 2001: 344;

14 Systemisk pneumokokksykdom i aldersgrupper over 5 år i USA 14 Whitney et al New Engl J Med 2003;348:1737

15 Dekning av PKV-7 i ulike regioner Små barn Eldre barn og voksne % North America Europe Latin America Asia 0 North America Europe 15 Tilpasset fra Hausdorff CID 2000;30:100

16 Mulig dekningsgrad av ulike pneumokokkvaksiner ved bruk i Norge 23-valent polysakkaridvaksine 7-valent konjugert vaksine Serotypedekning i prosent < 2 år < 15 år år > 65 år Totalt 97 95,7 96,6 95,3 95,8 72,7 59,5 43,3 58,7 52,2 16 Pedersen MK et al. Epidemiol Infect 2004; 132:

17 Vaksinasjonsregimer for KPV-7 I barnevaksinasjonsprogrammet: - 3 doser ved alder 3, 5 og 12 måneder - Ved vaksinasjonsstart i første leveår anbefales intervall på 2 mnd mellom 1. og 2. dose og 6 mnd mellom 2. og 3. dose Brukt til andre aldersgrupper: måneder: Ved vaksinasjonsstart i andre leveår anbefales 2 doser med intervall på minst 2 mnd 2-5 år: Ved førstegangsvaksinasjon etter alder 2 år trengs bare 1 dose Man bør i hvert enkelt tilfelle vurdere om vaksinen skal benyttes hos barn med disponerende faktorer. Barn som tidligere er vaksinert med Prevenar og tilhører risikogruppene, bør etter 2 års alder tilbys vaksinasjon med den 23-valente polysakkaridvaksinen. 17

18 Indikasjoner for PKV-7 Spedbarn i henhold til det anbefalte vaksinasjonsprogrammet Barn under 5 år med spesielle risikofaktorer manglende miltfunksjon, HIV-infeksjon eller annen immunsvikttilstand alvorlig hjerte- eller lungesykdom annen kronisk sykdom gjennomgått alvorlig pneumokokksykdom antatt økt risiko for invasiv pneumokokksykdom disponerende faktorer, etter individuell vurdering Til barn mellom 2 og 5 år med spesielle risikofaktorer er det ofte aktuelt å tilby en dose PKV-7 etterfulgt av en dose 23- valent polysakkaridvaksine 18

19 Forholdsregler ved vaksinasjon Generelle kontraindikasjoner som ved andre vaksiner -alvorlig reaksjon på tidligeredose -kjent allergi mot innholdsstoffer -akutt feber>38 ºC Kan gis samtidig med andre programvaksiner- -forskjellige stikksteder Data foreligger ikke for alle kombinasjoner -Obs meningokokk C-konjugatvaksine Bivirkningsprofil som ved de andre spedbarnsvaksinene Mer lokalreaksjoner etter enkeltdose hos barn 2-5 år enn hos spedbarn 19

20 Oppsummering Pneumokokker er hovedårsaken til alvorlig bakteriell infeksjon hos små barn, og de senere årene har det vært en gradvis økning De fleste barna som rammes av alvorlig pneumokokksykdom, er tidligere friske og har ikke kjente disponerende faktorer Bruk av konjugert pneumokokkvaksine (KPV) synes å motvirke utviklingen antibiotikaresistens hos pneumokokkbakterier Generell vaksinasjon av barn fører til færre tilfeller av alvorlig pneumokokkinfeksjon hos voksne og eldre (flokkeffekt). 20