Saksdokumenter. Årsmøte mars kl.1830

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter. Årsmøte 2014. 13.mars kl.1830"

Transkript

1 Saksdokumenter Årsmøte mars kl.1830

2 (sendes ut/legges ut på klubbens nettside/gjøres tilgjengelig på annen måte en uke før årsmøtet) Til Medlemmene i Idrettsforeningen Tyristubben (IFT) Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Tyristrand den 6.mars 2014 Det vises til innkallingen til årsmøte av 13.februar 2014 (lagt ut på IF Tyristubbens hjemmeside). Årsmøtet avholdes på Klubbhuset 13.mars og begynner kl 18:30 Saksliste: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede (Krever at medlemskontingent er betalt). Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

3 Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker Sak A: Forslag fra fotballgruppa om å endre retningslinjene for barneidrett i IFT Sak 7. Fastsette medlemskontingent Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan utgår, er ikke klar til behandling. Se årsberetning, forpliktelse til nytt styre. Sak 10. Valg Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3. Med vennlig hilsen Styret

4 ÅRSBERETNING 2013 ALLIDRETTSGRUPPA Styret sesongen 2013/2014: Leder: Mette Heieren Kasserer: Siv Modalen Bakken Styremedlem: Øyvind Førland Standal For sammensetning av styret sesongen 2012/2013: se årsberetning for Allidrettens målsetting: Allidrettsgruppa skal tilrettelegge for allsidig idrettsopplæring og gi innføring i flere idretter. Gjennom dette skal man stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Vi har gjennom året hatt både inne- og uteaktiviteter: Ulike turnaktiviteter, tarzanløyper, ulike typer balleik/ballspill, sykkel, naturstier/mørkeorientering, friidrett, skøyter og ski (klubbrenn i regi av skigruppa). 2. Gruppeinndeling/ansvar/antall deltagere: Gruppeinndeling 2013: 4-6- årsgruppe og 6-7- årsgruppe. På grunn av svært mange deltagere i 4-6- årsgruppa ble 4-6- årsgruppa delt i 4-5 årsgruppa og 5-6- årsgruppa etter høstferien. Ansvar vårsesongen 2013: 4-5- årsgruppa: Mette Heieren, Linda Madsen, Connie Nybakke og Merethe Bjerke årsgruppa: Cecilie Eikrem Stillerud, Øyvind Standal og Siv Modalen Bakken årsgruppa: Steffen Tangen Fossum

5 Ansvar høstsesongen 2013: 4-5- årsgruppa: Ragnhild Bjørkli Fossum, Marianne Linnerud Krogstad, Lise Standal/Pål Jensen 5-6 årsgruppa: Mette Heieren, Linda Madsen, Connie Nybakke og Merethe Bjerke. Øvrige foreldre har hjulpet til etter behov i disse to gruppene årsgruppa: Øyvind Førland Standal. Særidrettsgruppene i klubben har bidratt med assistanse til gjennomføring av økter innenfor sine respektive idretter i denne gruppa. Samarbeidet anses som positivt både med tanke på rekruttering og kvaliteten på introduksjonen av de idrettene som klubben senere tilbyr. Antall deltagere: Det har gjennom året vært et flytende antall på rundt 50 deltagere. Pr var det totalt 51 deltagere: 12 stk i 4-5- årsgruppa, 18 stk i 5-6- årsgruppa og 21 stk i 6-7- årsgruppa. 3. Treningsavgift: Treningsavgiften er satt til 2oo kroner pr barn for hele sesongen. De barna som starter etter nyttår betaler kr 100 for deltagelse i vårsesongen. I tillegg betaler allidrettsbarna, som alle andre deltagere, kr 50 pr gang for deltagelse i klubbskirenn. Disse inntektene går til skigruppa. 4. Regnskap/budsjett: Se egen oversikt over regnskap for 2013 og budsjett for Allidrettsgruppa har en sunn økonomi med få transaksjoner og en god bankbeholdning. På grunn av uklarheter omkring rutiner rundt nytt faktureringssystem, har det meste av treningsavgiftene uteblitt fra regnskapet i Dette utgjør 6400 kroner. Summen overføres til allidretten fra hovedkasserer på nyåret Tas dette med i betraktning er budsjettert underskudd vesentlig lavere enn antatt og skyldes inntekter fra pin-lotterioverskudd. Bankbeholdningen er fortsatt god, og fordi vi ønsker å investere i ytteligere noe utstyr, blant annet flyttbare basketkurver, har vi budsjettert med et lite underskudd også i Det er for øvrig ingen store planlagte innkjøp i nærmeste fremtid. 5. Forpliktelser til neste styre: Videreføre allidrettstilbudet for medlemmer i aldersgruppen 4-7 år, jfr Tyristubbens retningslinjer for barneidretten. Ny leder for allidrettsgruppen sesongen 2014/2015 er Pål Jensen. Øvrige medlemmer i styret er ikke besatt i skrivende stund. Mette Heieren,

6

7 ÅRSBERETNING FRA FOTBALLGRUPPA Styrets sammensetning Leder:(v) Kasserer: Sekretær:(v) Styremedlem:(v) (v) På valg i år. Roger Østebø Geir Inge Jensen Nils Magnus Hagen Monica Sørstrøm 2. Utvalg og representanter: Valgkomitè Lagledere Medlem av husstyret Sportslig leder Trenerkoordinator Medlem Fair play ambassadør Kioskansvarlig(v) Dommeransvarlig(v) Baneansvarlig Materialforvalter Dugnadsansvarlig(v) Odd Lorang Dalen Frode Røste Trond Ole Høglund Monica Sørstrøm Seniorlaget Marianne Vesetrud Sveen (v) På valg i år. Det lyktes ikke å velge kioskansvarlig, dommeransvarlig, materialforvalter og dugnadsansvarlig på årsmøtet. De 3 førstnevnte ble besatt etter årsmøtet, mens styret har ivaretatt jobben som dugnadsansvarlig. Hvert enkelt lag har hatt ansvaret for å ha en fair play representant på hjemmekamper. Vi har ikke hatt et sportslig utvalg denne sesongen. 3. Sammendrag av møter og aktiviteter Det har vært avholdt 6 gruppemøter i perioden. Gressbanen på Nakkerud har blitt tatt i bruk på enkelte treninger. Det har vært avholdt barnefotballkveld med Øyvind Nilsen fra Buskerud FK på våren, og trenerseminar med Torgeir Hoås fra HBK i oktober. Lagenes egne årsberetninger: Kan sendes pr. mail på forespørsel.

8 Lag GJ06 GJ05 GJ04 4. Aktive lag og dommere GJ03 G02 G01 G98/99/00 Trenere/lagleder Morten Dahle Olsen/Thor Ivar Bratvold Helge Myhren og Petter Kristiansen/Lena Fossum Rune Bakken/Erik G.Jensen/August Schartau/Nils M. Hagen, Linda Nordgården. Ulrik Dybdal/Sigurd Hølen og Michael Gisselbæk Nils C. Helgesen/Marianne Leite Allan Simonsen/Helge Myhren Odd L. Dalen/Atle Frydenberg J00/01 Morten Sjaamo/Ole Even Arntzen A-laget Frode Røste/Even Rotherud Følgende dommere har vært aktive i 2013: Ole Henrik Thorvaldsen, Henrik Hilden, Markus Aurland, August Schartau, Snorre Ring Strandberg, Brage Ring Strandberg, Tom Erik Thorvaldsen, Henrik Hilden, Mats Frydenberg, Maren Sjaamo, Maria Sørstrøm Nilssen, Andrine Mykleseth Myhre, Nils Oddvar Midthun, Marius Harhaug Olsen, Bjørn Ståle Nordahl. 4. Antall aktive utøvere Det har i perioden vært +/- 150 aktive utøvere. 5. Kurs Det har vært avholdt klubbdommerkurs 20/3, med 8 deltagere, i tillegg til dommeransvarlig Monica Sørstrøm og Nils Oddvar Midthun. Kurset ble holdt av Jan Olav Knutsen. Markus Aurland, August Schartau og Ole Henrik Thorvaldsen deltok på rekrutteringsdommerkurs /4 i Hønefoss, og hadde praksis under Drammens Cup /4. 8 medlemmer har deltatt på trenerkurs i regi av Buskerud Fotballkrets. Kurset ble avholdt på Tyristrand av Arnfinn Danielsen. 6. Mottatte midler: Pinslotteri, felles reklame, inntekter fra kioskdrift, grasrot og bingo. 7. Arrangement Alle lagene har deltatt i serien/aktivitetsturneringer. LSK cup: G03 Skiold cup: G01 Moingen cup: G06 Samsung Romjulscup Raufoss: G06 Buskerudcup: A-laget Mange lag har deltatt bl.a i Knøttefestivalen, Ringeriksmesterskapet på Hallingby, julecup på Jevnaker etc. For nærmere info se lagenes årsberetninger. 8. Mesterskap 9. Rekorder A-laget kom på 3.plass i 5.divisjon etter en veldig god sesong, og dette er klubbrekord, i alle fall i nyere tid.

9 10. Oversikt over instruksjon og trening Vintertrening har foregått i Hønefoss, i Tyristrandhallen og ute på Tyristrand. I sesongen har alle lag trent på Tyristrand stadion, og takket være bra innsats over flere år har banen holdt veldig bra. Unntaksvis har lag trent på grusbanen og på Nakkerud. Utviklingsansvarlig i HBK, Torgeir Hoås, har stilt opp og kjørt treninger for de lag som har ønsket det. Lærerikt og inspirerende for både spillere og trenere. 11. Anlegg Det jobbes videre med fotballhall. Sparebakstiftelsen Ringerike skal avgjøre hvor mye de skal gi i støtte til prosjektet i løpet av mars Vi jobber videre med finansieringsplanen utover året, hvis finansieringsplanen er på plass innen høsten i år så kan hallen stå ferdig høsten Oppussing av klubbhuset ikke ferdigstilt etter planen 2013, og fortsetter i Forpliktelser til det nye styret Fotballgruppa har økonomiske forpliktelser knyttet til den planlagte fotballhallen, og i så måte er årets regnskap særdeles uheldig. Fotballgruppa må i årene fremover jobbe for å sikre oppslutning om Tyristubbens dag, som er en viktig inntektskilde. Det må også finnes andre arenaer for dugnad som sikrer inntektsgrunnlaget, og som sikrer god likviditet også den dagen vi skal gi vårt økonomiske bidrag til hallen. 13. Valg av nytt styre i fotballgruppa Følgende kandidater stiller til valg i det nye styret: Leder: Odd Einar Reitan (2 år) Sekretær: Kasserer: Geir Inge Jensen (gjenstår 1 år) Kioskansvarlig: Inger Lise Ruud og Lena Fossum (2 år) Dugnadsansvarlig: Martin Haug (1 år) Dommeransvarlig: Fair play ambassadør: Roger Østebø (1 år) 14. Materialliste Alle lag skal gjøre opptelling i slutten av hver sesong i henhold til gjeldende utstyrsliste for fotballgruppa. 15. Grupperegnskap Se eget vedlegg. 16. Oppsummering Det har sportslig vært et bra år for Tyristubben Fotball. A-laget er nevnt, men det gror også godt i de yngre rekker. Vi har en lang rekke spillere på akademiet i HBK, under kyndig ledelse av vår egen Morten Dahle Olsen, som uten tvil vil heve nivået på treningene våre. Vi har kontinuitet på trenersiden, og deltagelsen på trenerkurset vitner om at vi har ambisjoner om å heve nivået ute på treningsfeltet. Gode trenere gir motiverte spillere. Tyristrand, 8. februar 2013 Roger Østebø Leder Geir Inge Jensen Kasserer

10 RAPPORT FRA HUSSTYRET 2014 Medlemmer i husstyret: Leder: Kasserer: Arild Andresen Kjell Willand Barnehagen leier deler av huset, huset har også blitt brukt av Aktiv Sommer. Annen utleie: Klubbhuset har vært utleie 15 ganger til private arrangementer, noen grupper har lånt huset til sosiale sammenkomster. Påkostninger/Vedlikehold Det ble opprettet en oppussingsgruppe som bestemte hva som skulle utføres. Det som er utført er bytting av drenering utenfor garderobene, pusset opp garderober, fjernet oljekjele, byttet varmtvannsbereder, ny varmepumpe (vann vann), nytt ventilasjonsanlegg i underetasje, ny kjøkken og byttet alle toaletter. Kostnader ca ,- kr. Husfondet har bidratt med ,- kr. Tyristrand 19/ Arild Andresen

11

12

13

14

15

16 Årsberetning IF Tyristubben 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben.

17 Styrets sammensetning Leder: Bård Risøy Nestleder: Nina Johansen Kasserer: Terje Haug Sekretær: Ingvild Vigdal Styremedlem: Trine M. Sørensen Varamedlem: Steffen Tangen Fossum Valgkomité: Nina Johansen Sonja Simonsen Richard Samuelsen Erik Jensen Mette Heieren Revisorer: Vara: Bjørn Anders Ulsund Helge Ivar Melbye Herborg Slaatten Berit Skaug Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 9 styremøter hvor 22 saker er behandlet. Spesielle oppgaver Oppgaver som har tatt mye av styrets tid: 1. Oppfølging av prosjektet oppussing av klubbhuset. Det ble satt ned en egen gruppe, se vedlegget «styrets sammensetning 2013». Sparebankstiftelsen Ringerike bevilget kr til prosjektet etter en god søknad fra IFT. I søknaden fra IFT ble kostnaden for prosjektet stipulert til kr kroner. Dette ble brukt som budsjett for oppussingsarbeidet. I 2013 ble det brukt nær kr Beløpet fordeler seg grovt innen postene nedenfor: a. Brønn og energiborring, ventilasjon, varmepumpe og sanitærutstyr, drenering, fliser, kjøkkeninnredning, innredning garderober og snekkerarbeid. I søknaden vi sendte til sparebankstiftelsen ble det antydet en dugnadsinnsats på kr Det har ikke lykkes å få utført dugnadsarbeid i denne størrelsesordenen. Antar at verdien av dugnadsarbeidet dreier seg om ca kr b. Følgende arbeid gjenstår: Estetisk arbeid innvendig, bytte vinduer, bytte ytterdører, bytte ventilasjon på loftet, etterisolere loftet og takutstikk over inngangsparti. Dette er planlagt utført i 2014 og Det forventes at gruppene må stille med dugnadspersonell for at oppussingen skal bli fullført. c. En lærdom en kan trekke av oppussingsprosjektet er at bindende pristilbud må innhentes før arbeidet igangsettes. Det er ikke fastslått et det vil ha ført til lavere kostnader, men en unngår overraskelser og oppnår bedre økonomikontroll. Det er det mest kostnadskrevende arbeidet som er gjort nå og mye av dette er ikke synlig

18 for brukere. Det er forventet at driftsutgiftene vil bli mye lavere nå i fm at det er montert varmepumpe vann-vann. 2. Prosjekt fotballhall med flerbruksmuligheter på grusbanen - Planene er idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent. Det har blitt jobbet med finansieringsplan. Ringeriks-Kraft AS har besluttet og støtte prosjektet med Kr Sparebankstiftelsen Ringerike skal avgjøre sin støtte til prosjektet i mars Veien videre avhenger av støttens størrelse. Det er lite trolig at vi har finansieringsplan på plass allerede høsten Det mest realistiske er at det kan søkes om spillemidler høsten Siden planlegging av prosjektet startet så har eurokursen steget med 1 krone. Dette fordyrer prosjektet med 10 % og gir større utfordringer i forhold til finansiering. Det jobbes også med et samarbeid med kommunen i forhold til utvidet barnehagedekning ved at barnehagen kan få plass i servicebygget til hallen. Signalene fra kommunen er at Tyristrand er ikke prioritert område i forhold til flere barnehageplasser. Dette vil trolig bli avgjort i løpet av våren. Aktivitet IF Tyristubben har aktive innen ski, trim, løp, håndball, fotball og allidrett. Innen skigruppa har det vært gjennomført treninger og klubbrenn. På treninger har det vært barn. På klubbrenn opp til 100 barn. Innen håndball har flere lag oppnådd gode resultater og hevdet seg ulike cuper og blitt seriemestere i regionserien. Samarbeid med Heradsbygda har vært viktig for å kunne stille lag for aldersgruppene over 12 år. Innen gruppen er det 111 aktive innen håndball og beach. I fotballgruppa har det vært høy aktivitet med 13 påmeldte lag i serie. Det er godt samarbeid med HBK og klubben bidrar bl.a i forhold til kurs og talentutvikling. Flere av IF Tyristubbens utøvere (både jenter og gutter) har valgt å delta på HBK-akademiet 2 dager i uken. Dette har gitt disse gode treningsmuligheter gjennom hele året. Seniorlaget ble på 3.plass i 5 divisjon, noe som skal være klubbrekord i nyere tid. Innen allidrett har det vært høy aktivitet med rundt 50 barn i alderen 4-7 år som har deltatt i lek både inne og ute. I tillegg har IF Tyristubben stilt med flere lag i Ringeriksmaraton. Våre poster i turløypene har vært brukt mye. Det vises videre til gruppenes egne årsberetninger. Medlemstall for Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall) Kjønn Kvinner Menn Totaler Alderstrinn 0-5 år 6-12 år år år 26- år 0-5 år 6-12 år år år Medlemmer år Økonomi Oppussing av klubbhuset har ført til et forbruk på ca kr av lagets oppsparte midler.

19 Husleien som Ringerike kommune betaler vil bli økt i IFT har varslet en økning på 46 %. Fra kr til kr ,-. Det vises videre til regnskapsrapport for Styret vil takke gruppene, komiteene og enkeltmedlemmer for innsatsen i foreningsåret Tyristrand 22.februar 2014 Bård Risøy Nina Johansen Terje Haug Leder Nestleder Kasserer Ingvild Vigdal Trine M. Sørensen Steffen T. Fossum

20 IF TYRISTUBBEN ALLIDRETT Regnskap for perioden RESULTATKONTO UTGIFTER INNTEKTER Treningsavgifter 700,- Renteinntekter bank 1200,- Inntekt overskudd pin-lotteri 4800,- Innkjøp av div. utstyr 5719,- Øvrige driftskostnader ifht bilag 8340,50 Underskudd ,50 Sum 6700,- 6700,- BALANSEKONTO PR Beholdning bank ,67 Beholdning kasse pr ,- Sum 59233,67

21

22

23 Årsregnskap pr Årsregnskap IF Tyristubben håndballgruppa 2013 Resultatregnskap Konto Junior Damer Sum Inntekter 3000 Treningskontingent Pins Grasrotandelen Bingo Kiosksalg Billettinntekter Sponsorgenserer Sponsorinntekter Dugnad Dugnader - ref styret Damelaget godskrives med 50% av 1/7 av fellesinntekter Sum inntekter på grunn av halv sesong (225338x50%/7). Varekostnader 4300 Varekjøp kiosk Innkj supportergensere/shortser 0 Sum varekostnader Driftskostnader 6300 Halleie Påmelding cuper Utgifter loppemarked Driftsutstyr, tape, klister etc Drakter Diverse utgifter Beachbanen Dommerutgifter Trenerkurs Regionserien Mini/Aktivitetsturneringer Beachserien /7141 Trenerutgifter Reklamekostnader Kontingent NHF Bankgebyr Sum driftsutgifter Driftsresultat Renteinntekter bank (8960) Sum årsresultat Balanserapport pr Fordringer medlemmer Ekstra kostnader Andre korts fordringer Andre forskuddsbet kostnader Halleie (Ikke avklart) 1900 Kontantkasse Fellescup Dommerkasse Ekstratilskudd 1905 Vekslepenger lag i serie Bank hovedkonto Bot dommerkvote Bank Medisinbager Bank Div utstyr (Baller, oppblåsbare mål) Sum fordringer/likvider Underskudd damer (Halv sesong) Årets underskudd Annen egenkapital Påløpte kostnader Sum gjeld/egenkapital Årsregnskap pr

24

25

26

27

28

29

30

31 Til årsmøtet i IF Tyristubben UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2013 Vi har revidert årsregnskapet for 2013 for IF Tyristubben i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, kapittel 4. Det er framlagt regnskap som omfatter de enkelte grupper og totalregnskap for hele foreningen på lik linje med tidligere år. Årsregnskapet for regnskapsåret 2013 viser et underskudd på kr ,34. Det framlagte totalregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapet er avgitt av foreningens arbeidsutvalg (styre). Vi har ikke avdekket noen vesentlige feil eller mangler i regnskapet. Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2013 kan fastsettes som idrettsforeningens årsregnskap for Nakkerud 5. mars 2014 Bjørn Anders Ulsund Revisor Herborg Slaaten Revisor

32 Gjeldende retningslinjer: Tyristubbens retningslinjer for barneidretten 1. Aktiviteten i de yngste årsklasser skal fokusere på allsidighet, mestring og trygge sosiale rammer. 2. Treningen skal i størst mulig grad tilpasses barnas ferdighetsnivå. Dette åpner for at barn i spesielle tilfeller skal gis muligheter til å hospitere på andre aldersnivåer. Hospitering skal foreslås av hovedtrener. Hospitering kan ikke skje på dager, eller til tider som skaper konflikt med annen aktivitet barnet deltar i. Hospitering kan skje fra og med 10 års alder. 3. Allidrett i aldersgruppen 4-7 år: 1.september 1. juni Fotball i aldersgruppen 7-10 år: 1. april 1. oktober med mulighet for å starte sesongen 1. februar hvis dette ikke kommer i konflikt med andre særidretter som er inne i sin høysesong. Håndball 7-10 år i perioden:1.oktober 1. april. Ski 6-12 år i perioden:1. oktober 1. april. For aldersgruppen 7-10 år tilbys èn trening i èn og samme gren èn gang pr. uke for å sikre barna muligheter til å delta i flere aktiviteter. Disse retningslinjene er ikke til hinder for at lag eller medlemmer innen særidrettene kan delta på cup`er eller turneringer utenfor sesong så lenge dette ikke kommer i konflikt med andre særidretter som er inne i sin høysesong. Med høysesong menes periodene som er understreket ovenfor. 4. I aldersgruppen år åpnes det for at særidrettene kan utvide aktivitetstilbudet til helårstilbud. Forslag til endringer: 2. Treningen skal i størst mulig grad tilpasses barnas ferdighetsnivå. Dette åpner for at barn i spesielle tilfeller skal gis muligheter til å hospitere på andre aldersnivåer. Hospitering skal foreslås av hovedtrener. 3. Det er opp til hver enkelt særidrett å avgjøre når man finner det hensiktsmessig å starte med organisert trening, deltagelse i serie og cuper. Særidrettene har prioritet i egen høysesong. Dvs at det skal tilstrebes å unngå kollisjon med treningstider. Det er viktig med godt samarbeid mellom særidrettene og allidrett for å få en glidende overgang fra allidrett til særidrettene. Med høysesong menes: Allidrett: Fotball: Håndball: Ski: 1.september 1.juni 1.april 1.oktober 1.oktober 1.april 1.oktober 1.april

33 4. Det er opp til særidrettene fra hvilket årstrinn man ønsker å gi et helårs aktivitetstilbud. Kommentar: Bakgrunn for forslag til endringer er at jeg mener dagens retningslinjer legger mange meningsløse begrensninger. Konsekvenser er bl.a at mange barn som spiller fotball, men ikke verken går på ski eller spiller håndball, sitter uten tilbud fra 1.oktober 1.februar. Jeg ser ingen grunn til at unge talenter ikke skal kunne hospitere før de er 10 år. Opprinnelig tekst i punkt 2 etter «hovedtrener» virker lite gjennomtenkt. Dette må være opp til foreldre og barnet å bestemme, og ikke reguleres av et regelverk. Hvis et barn driver med 2 særidretter, som enkelte ganger kolliderer, f.eks som følge av begrenset tilgang til treningsfasiliteter, må det være opp til barn/foreldre å velge. 27/ Roger Østebø

34 Følgende kontingentsatser vedtas for 2015 Familie (samme bosted): kr 650 (før 600,-) Barn: kr 250 (før 200,-) Voksen (f.o.m 16 år): kr 350 (før 300,-) Støttemedlem, minimum: kr 200 (uforandret)

35

36

37 Budsjett IF Tyristubben håndball Inntekter: Total alle lag Treningskontingent Pins Grasrot Bingo Spons Kiosk netto Billetter Håndballskole netto (dugnad 98/99) Salg klær (genser,shorter, sokker) 2000 Dugnad Utgifter: Halleie Påmelding cuper Utgifter loppemarked Driftsutstyr, tape, klister etc Drakter Diverse utgifter Beachbanen 8000 Kontorrekv, it, porto etc 3000 Dommerutgifter Trenerkurs Regionserien Mini/Aktivitetsturneringer Beachserien Trenerutgifter Reklamekostnader Kontingent NHF 3000 Bankgebyr Budsjettert resultat

38 periode Budsjett - Resultat (Budsjett 2014) For IF Tyristubben - skigruppe nr. Kontonavn Budsjett Salg kiosk kr 7000, Salg Luer skidresser o.l kr 2500, Treningsavgift kr 18000, Startkontigent kr 17500, Egenandel deltagere treningssamlinger kr 45000, Andre inntekter kr 5000, Pinslotteriet, andel overskudd kr 18000, Grasrotandel kr 25000, Bingoinntekter, andel kr 15000, Sponsorinntekter kr 40000,00 Salgs- og driftsinntekter kr ,00 Varekostnad 4010 Startkontingenter kr 5000, Diverse utgifter arrangement kr 15000, Innkj. Av varer for videresalg kr 4000,00 Varekostnad kr 24000,00 Lønnskostnad 5000 Trenerhonorar kr - Lønnskostnad kr - Driftskost. Og av- og nedskrivninger 6010 Avskrivn. Transportm., maskiner og inventar kr 20000, Bensin, dieselolje kr 18000, Leie lokaler kr 5000, Annen leiekostnad kr Vedlikehold anlegg kr 10000, Rekvisita kr 4000, Reparasjon og vedlikehold av utstyr kr 20000, Kontorrekvisita kr 1500, Aviser, tidsskrifter, bøker o.lign kr Møter, kurs, oppdateringer o.lign kr 15000, Utgifter treningssamlinger kr 50000, Porto kr 250,00 Driftskost. Og av- og nedskrivninger kr ,00 Annen driftskostnad 7100 Bilgodtgjørelse kr 5000, Kontingenter, fradragsberettiget kr 2000, Premier kr 10000, Forsikringspremie kr 9000, Bank- og kortgebyr kr 150, Annen kostnad kr - Annen driftskostnad kr 26150, Renteinntekt bankinnskudd kr 3500,00 Årsresultat kr 2600,00

39 Budsjett Klubbhuset 2014 Inntekter Tilbake fra Naturbarnehagen ,- ( Andel av strøm-,søppel og kloakkavgifter) Leieinntekt Utleie 30000,- Leieinntekt Naturbarnehage 75000,- Leieinntekter Garderober 70000,- Fra Hovedstyret ,- Renteinntekter 500, ,- Utgifter Driftsutgifter 20000,- (Renhold,renholdsmiddler,vaktmester,lysrør/pærer etc.) Strøm 60000,- Olje 0,- Forsikring 50000,- Vannavgift 7500,- Kommunale avgifter 30000,- Vedlikehold , ,- Overskudd ,- Tyristrand 19/ Arild Andresen

40

41 Valgkomiteens forslag til nytt styre for foreningsåret 2014 Arbeidsutvalget: Leder Bård Risøy Nestleder Nina Johansen Kasserer Terje Haug Sekretær Ingvild Vigdal Styremedlem Øyvind Førland Standal Varamedlem Steffen Fossum Gruppeledere: Allidrett Pål Jensen Fotball Odd Einar Reitan Håndball Per Tore Strømsodd Ski/trim Richard Samuelsen Komitèer: Husstyret: Driftsgruppe: Espen Sørensen Stene (leder) Brynhild Stene (kasserer) Petter Præsius-Kristiansen Ole Bjørn Haug Ståle Trinterud Bendik Nafstad Fotballhall prosjektet: Bård Risøy (leder) Geir Jensen (økonomi) Nils C Helgesen (strategi finansiering) Bjørn O Grønseth (strategi finansiering) Morten D Olsen (markedsansvarlig) Innsatsutvalget: Vidar Ros Bjørn Ove Grønseth Herborg Slaatten Revisorer: Bjørn Anders Ulsund Helge Ivar Melbye Berit Skaug (vara) Herborg Slaatten (vara)

42 Valgkomite: Nina Johansen Per Tore Strørnsodd eller representant. Richard Samuelsen eller representant. Odd Einar Reitan eller representant. Pål Jensen eller representant

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 FOR GULSET FOTBALL. Fremlagt på årsmøte torsdag 13. februar 2014

ÅRSBERETNING 2013 FOR GULSET FOTBALL. Fremlagt på årsmøte torsdag 13. februar 2014 ÅRSBERETNING 2013 FOR GULSET FOTBALL Fremlagt på årsmøte torsdag 13. februar 2014 Klubbhus: 2013 har også vært ett år med mye dugnad, men nå står hele klubbhuset fredig. I 2etg er nå klubbstuen ferdig

Detaljer

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Sted: Linken Forskningsparken møtesenter Torsdag 29. april 2010 kl. 19:00 SAKSLISTE sak 1) sak 2) sak 3) sak 4) sak 5) sak 6) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte 2008 - Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer