Saksdokumenter. Årsmøte mars kl.1830

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter. Årsmøte 2014. 13.mars kl.1830"

Transkript

1 Saksdokumenter Årsmøte mars kl.1830

2 (sendes ut/legges ut på klubbens nettside/gjøres tilgjengelig på annen måte en uke før årsmøtet) Til Medlemmene i Idrettsforeningen Tyristubben (IFT) Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Tyristrand den 6.mars 2014 Det vises til innkallingen til årsmøte av 13.februar 2014 (lagt ut på IF Tyristubbens hjemmeside). Årsmøtet avholdes på Klubbhuset 13.mars og begynner kl 18:30 Saksliste: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede (Krever at medlemskontingent er betalt). Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

3 Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker Sak A: Forslag fra fotballgruppa om å endre retningslinjene for barneidrett i IFT Sak 7. Fastsette medlemskontingent Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan utgår, er ikke klar til behandling. Se årsberetning, forpliktelse til nytt styre. Sak 10. Valg Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3. Med vennlig hilsen Styret

4 ÅRSBERETNING 2013 ALLIDRETTSGRUPPA Styret sesongen 2013/2014: Leder: Mette Heieren Kasserer: Siv Modalen Bakken Styremedlem: Øyvind Førland Standal For sammensetning av styret sesongen 2012/2013: se årsberetning for Allidrettens målsetting: Allidrettsgruppa skal tilrettelegge for allsidig idrettsopplæring og gi innføring i flere idretter. Gjennom dette skal man stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Vi har gjennom året hatt både inne- og uteaktiviteter: Ulike turnaktiviteter, tarzanløyper, ulike typer balleik/ballspill, sykkel, naturstier/mørkeorientering, friidrett, skøyter og ski (klubbrenn i regi av skigruppa). 2. Gruppeinndeling/ansvar/antall deltagere: Gruppeinndeling 2013: 4-6- årsgruppe og 6-7- årsgruppe. På grunn av svært mange deltagere i 4-6- årsgruppa ble 4-6- årsgruppa delt i 4-5 årsgruppa og 5-6- årsgruppa etter høstferien. Ansvar vårsesongen 2013: 4-5- årsgruppa: Mette Heieren, Linda Madsen, Connie Nybakke og Merethe Bjerke årsgruppa: Cecilie Eikrem Stillerud, Øyvind Standal og Siv Modalen Bakken årsgruppa: Steffen Tangen Fossum

5 Ansvar høstsesongen 2013: 4-5- årsgruppa: Ragnhild Bjørkli Fossum, Marianne Linnerud Krogstad, Lise Standal/Pål Jensen 5-6 årsgruppa: Mette Heieren, Linda Madsen, Connie Nybakke og Merethe Bjerke. Øvrige foreldre har hjulpet til etter behov i disse to gruppene årsgruppa: Øyvind Førland Standal. Særidrettsgruppene i klubben har bidratt med assistanse til gjennomføring av økter innenfor sine respektive idretter i denne gruppa. Samarbeidet anses som positivt både med tanke på rekruttering og kvaliteten på introduksjonen av de idrettene som klubben senere tilbyr. Antall deltagere: Det har gjennom året vært et flytende antall på rundt 50 deltagere. Pr var det totalt 51 deltagere: 12 stk i 4-5- årsgruppa, 18 stk i 5-6- årsgruppa og 21 stk i 6-7- årsgruppa. 3. Treningsavgift: Treningsavgiften er satt til 2oo kroner pr barn for hele sesongen. De barna som starter etter nyttår betaler kr 100 for deltagelse i vårsesongen. I tillegg betaler allidrettsbarna, som alle andre deltagere, kr 50 pr gang for deltagelse i klubbskirenn. Disse inntektene går til skigruppa. 4. Regnskap/budsjett: Se egen oversikt over regnskap for 2013 og budsjett for Allidrettsgruppa har en sunn økonomi med få transaksjoner og en god bankbeholdning. På grunn av uklarheter omkring rutiner rundt nytt faktureringssystem, har det meste av treningsavgiftene uteblitt fra regnskapet i Dette utgjør 6400 kroner. Summen overføres til allidretten fra hovedkasserer på nyåret Tas dette med i betraktning er budsjettert underskudd vesentlig lavere enn antatt og skyldes inntekter fra pin-lotterioverskudd. Bankbeholdningen er fortsatt god, og fordi vi ønsker å investere i ytteligere noe utstyr, blant annet flyttbare basketkurver, har vi budsjettert med et lite underskudd også i Det er for øvrig ingen store planlagte innkjøp i nærmeste fremtid. 5. Forpliktelser til neste styre: Videreføre allidrettstilbudet for medlemmer i aldersgruppen 4-7 år, jfr Tyristubbens retningslinjer for barneidretten. Ny leder for allidrettsgruppen sesongen 2014/2015 er Pål Jensen. Øvrige medlemmer i styret er ikke besatt i skrivende stund. Mette Heieren,

6

7 ÅRSBERETNING FRA FOTBALLGRUPPA Styrets sammensetning Leder:(v) Kasserer: Sekretær:(v) Styremedlem:(v) (v) På valg i år. Roger Østebø Geir Inge Jensen Nils Magnus Hagen Monica Sørstrøm 2. Utvalg og representanter: Valgkomitè Lagledere Medlem av husstyret Sportslig leder Trenerkoordinator Medlem Fair play ambassadør Kioskansvarlig(v) Dommeransvarlig(v) Baneansvarlig Materialforvalter Dugnadsansvarlig(v) Odd Lorang Dalen Frode Røste Trond Ole Høglund Monica Sørstrøm Seniorlaget Marianne Vesetrud Sveen (v) På valg i år. Det lyktes ikke å velge kioskansvarlig, dommeransvarlig, materialforvalter og dugnadsansvarlig på årsmøtet. De 3 førstnevnte ble besatt etter årsmøtet, mens styret har ivaretatt jobben som dugnadsansvarlig. Hvert enkelt lag har hatt ansvaret for å ha en fair play representant på hjemmekamper. Vi har ikke hatt et sportslig utvalg denne sesongen. 3. Sammendrag av møter og aktiviteter Det har vært avholdt 6 gruppemøter i perioden. Gressbanen på Nakkerud har blitt tatt i bruk på enkelte treninger. Det har vært avholdt barnefotballkveld med Øyvind Nilsen fra Buskerud FK på våren, og trenerseminar med Torgeir Hoås fra HBK i oktober. Lagenes egne årsberetninger: Kan sendes pr. mail på forespørsel.

8 Lag GJ06 GJ05 GJ04 4. Aktive lag og dommere GJ03 G02 G01 G98/99/00 Trenere/lagleder Morten Dahle Olsen/Thor Ivar Bratvold Helge Myhren og Petter Kristiansen/Lena Fossum Rune Bakken/Erik G.Jensen/August Schartau/Nils M. Hagen, Linda Nordgården. Ulrik Dybdal/Sigurd Hølen og Michael Gisselbæk Nils C. Helgesen/Marianne Leite Allan Simonsen/Helge Myhren Odd L. Dalen/Atle Frydenberg J00/01 Morten Sjaamo/Ole Even Arntzen A-laget Frode Røste/Even Rotherud Følgende dommere har vært aktive i 2013: Ole Henrik Thorvaldsen, Henrik Hilden, Markus Aurland, August Schartau, Snorre Ring Strandberg, Brage Ring Strandberg, Tom Erik Thorvaldsen, Henrik Hilden, Mats Frydenberg, Maren Sjaamo, Maria Sørstrøm Nilssen, Andrine Mykleseth Myhre, Nils Oddvar Midthun, Marius Harhaug Olsen, Bjørn Ståle Nordahl. 4. Antall aktive utøvere Det har i perioden vært +/- 150 aktive utøvere. 5. Kurs Det har vært avholdt klubbdommerkurs 20/3, med 8 deltagere, i tillegg til dommeransvarlig Monica Sørstrøm og Nils Oddvar Midthun. Kurset ble holdt av Jan Olav Knutsen. Markus Aurland, August Schartau og Ole Henrik Thorvaldsen deltok på rekrutteringsdommerkurs /4 i Hønefoss, og hadde praksis under Drammens Cup /4. 8 medlemmer har deltatt på trenerkurs i regi av Buskerud Fotballkrets. Kurset ble avholdt på Tyristrand av Arnfinn Danielsen. 6. Mottatte midler: Pinslotteri, felles reklame, inntekter fra kioskdrift, grasrot og bingo. 7. Arrangement Alle lagene har deltatt i serien/aktivitetsturneringer. LSK cup: G03 Skiold cup: G01 Moingen cup: G06 Samsung Romjulscup Raufoss: G06 Buskerudcup: A-laget Mange lag har deltatt bl.a i Knøttefestivalen, Ringeriksmesterskapet på Hallingby, julecup på Jevnaker etc. For nærmere info se lagenes årsberetninger. 8. Mesterskap 9. Rekorder A-laget kom på 3.plass i 5.divisjon etter en veldig god sesong, og dette er klubbrekord, i alle fall i nyere tid.

9 10. Oversikt over instruksjon og trening Vintertrening har foregått i Hønefoss, i Tyristrandhallen og ute på Tyristrand. I sesongen har alle lag trent på Tyristrand stadion, og takket være bra innsats over flere år har banen holdt veldig bra. Unntaksvis har lag trent på grusbanen og på Nakkerud. Utviklingsansvarlig i HBK, Torgeir Hoås, har stilt opp og kjørt treninger for de lag som har ønsket det. Lærerikt og inspirerende for både spillere og trenere. 11. Anlegg Det jobbes videre med fotballhall. Sparebakstiftelsen Ringerike skal avgjøre hvor mye de skal gi i støtte til prosjektet i løpet av mars Vi jobber videre med finansieringsplanen utover året, hvis finansieringsplanen er på plass innen høsten i år så kan hallen stå ferdig høsten Oppussing av klubbhuset ikke ferdigstilt etter planen 2013, og fortsetter i Forpliktelser til det nye styret Fotballgruppa har økonomiske forpliktelser knyttet til den planlagte fotballhallen, og i så måte er årets regnskap særdeles uheldig. Fotballgruppa må i årene fremover jobbe for å sikre oppslutning om Tyristubbens dag, som er en viktig inntektskilde. Det må også finnes andre arenaer for dugnad som sikrer inntektsgrunnlaget, og som sikrer god likviditet også den dagen vi skal gi vårt økonomiske bidrag til hallen. 13. Valg av nytt styre i fotballgruppa Følgende kandidater stiller til valg i det nye styret: Leder: Odd Einar Reitan (2 år) Sekretær: Kasserer: Geir Inge Jensen (gjenstår 1 år) Kioskansvarlig: Inger Lise Ruud og Lena Fossum (2 år) Dugnadsansvarlig: Martin Haug (1 år) Dommeransvarlig: Fair play ambassadør: Roger Østebø (1 år) 14. Materialliste Alle lag skal gjøre opptelling i slutten av hver sesong i henhold til gjeldende utstyrsliste for fotballgruppa. 15. Grupperegnskap Se eget vedlegg. 16. Oppsummering Det har sportslig vært et bra år for Tyristubben Fotball. A-laget er nevnt, men det gror også godt i de yngre rekker. Vi har en lang rekke spillere på akademiet i HBK, under kyndig ledelse av vår egen Morten Dahle Olsen, som uten tvil vil heve nivået på treningene våre. Vi har kontinuitet på trenersiden, og deltagelsen på trenerkurset vitner om at vi har ambisjoner om å heve nivået ute på treningsfeltet. Gode trenere gir motiverte spillere. Tyristrand, 8. februar 2013 Roger Østebø Leder Geir Inge Jensen Kasserer

10 RAPPORT FRA HUSSTYRET 2014 Medlemmer i husstyret: Leder: Kasserer: Arild Andresen Kjell Willand Barnehagen leier deler av huset, huset har også blitt brukt av Aktiv Sommer. Annen utleie: Klubbhuset har vært utleie 15 ganger til private arrangementer, noen grupper har lånt huset til sosiale sammenkomster. Påkostninger/Vedlikehold Det ble opprettet en oppussingsgruppe som bestemte hva som skulle utføres. Det som er utført er bytting av drenering utenfor garderobene, pusset opp garderober, fjernet oljekjele, byttet varmtvannsbereder, ny varmepumpe (vann vann), nytt ventilasjonsanlegg i underetasje, ny kjøkken og byttet alle toaletter. Kostnader ca ,- kr. Husfondet har bidratt med ,- kr. Tyristrand 19/ Arild Andresen

11

12

13

14

15

16 Årsberetning IF Tyristubben 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben.

17 Styrets sammensetning Leder: Bård Risøy Nestleder: Nina Johansen Kasserer: Terje Haug Sekretær: Ingvild Vigdal Styremedlem: Trine M. Sørensen Varamedlem: Steffen Tangen Fossum Valgkomité: Nina Johansen Sonja Simonsen Richard Samuelsen Erik Jensen Mette Heieren Revisorer: Vara: Bjørn Anders Ulsund Helge Ivar Melbye Herborg Slaatten Berit Skaug Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 9 styremøter hvor 22 saker er behandlet. Spesielle oppgaver Oppgaver som har tatt mye av styrets tid: 1. Oppfølging av prosjektet oppussing av klubbhuset. Det ble satt ned en egen gruppe, se vedlegget «styrets sammensetning 2013». Sparebankstiftelsen Ringerike bevilget kr til prosjektet etter en god søknad fra IFT. I søknaden fra IFT ble kostnaden for prosjektet stipulert til kr kroner. Dette ble brukt som budsjett for oppussingsarbeidet. I 2013 ble det brukt nær kr Beløpet fordeler seg grovt innen postene nedenfor: a. Brønn og energiborring, ventilasjon, varmepumpe og sanitærutstyr, drenering, fliser, kjøkkeninnredning, innredning garderober og snekkerarbeid. I søknaden vi sendte til sparebankstiftelsen ble det antydet en dugnadsinnsats på kr Det har ikke lykkes å få utført dugnadsarbeid i denne størrelsesordenen. Antar at verdien av dugnadsarbeidet dreier seg om ca kr b. Følgende arbeid gjenstår: Estetisk arbeid innvendig, bytte vinduer, bytte ytterdører, bytte ventilasjon på loftet, etterisolere loftet og takutstikk over inngangsparti. Dette er planlagt utført i 2014 og Det forventes at gruppene må stille med dugnadspersonell for at oppussingen skal bli fullført. c. En lærdom en kan trekke av oppussingsprosjektet er at bindende pristilbud må innhentes før arbeidet igangsettes. Det er ikke fastslått et det vil ha ført til lavere kostnader, men en unngår overraskelser og oppnår bedre økonomikontroll. Det er det mest kostnadskrevende arbeidet som er gjort nå og mye av dette er ikke synlig

18 for brukere. Det er forventet at driftsutgiftene vil bli mye lavere nå i fm at det er montert varmepumpe vann-vann. 2. Prosjekt fotballhall med flerbruksmuligheter på grusbanen - Planene er idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent. Det har blitt jobbet med finansieringsplan. Ringeriks-Kraft AS har besluttet og støtte prosjektet med Kr Sparebankstiftelsen Ringerike skal avgjøre sin støtte til prosjektet i mars Veien videre avhenger av støttens størrelse. Det er lite trolig at vi har finansieringsplan på plass allerede høsten Det mest realistiske er at det kan søkes om spillemidler høsten Siden planlegging av prosjektet startet så har eurokursen steget med 1 krone. Dette fordyrer prosjektet med 10 % og gir større utfordringer i forhold til finansiering. Det jobbes også med et samarbeid med kommunen i forhold til utvidet barnehagedekning ved at barnehagen kan få plass i servicebygget til hallen. Signalene fra kommunen er at Tyristrand er ikke prioritert område i forhold til flere barnehageplasser. Dette vil trolig bli avgjort i løpet av våren. Aktivitet IF Tyristubben har aktive innen ski, trim, løp, håndball, fotball og allidrett. Innen skigruppa har det vært gjennomført treninger og klubbrenn. På treninger har det vært barn. På klubbrenn opp til 100 barn. Innen håndball har flere lag oppnådd gode resultater og hevdet seg ulike cuper og blitt seriemestere i regionserien. Samarbeid med Heradsbygda har vært viktig for å kunne stille lag for aldersgruppene over 12 år. Innen gruppen er det 111 aktive innen håndball og beach. I fotballgruppa har det vært høy aktivitet med 13 påmeldte lag i serie. Det er godt samarbeid med HBK og klubben bidrar bl.a i forhold til kurs og talentutvikling. Flere av IF Tyristubbens utøvere (både jenter og gutter) har valgt å delta på HBK-akademiet 2 dager i uken. Dette har gitt disse gode treningsmuligheter gjennom hele året. Seniorlaget ble på 3.plass i 5 divisjon, noe som skal være klubbrekord i nyere tid. Innen allidrett har det vært høy aktivitet med rundt 50 barn i alderen 4-7 år som har deltatt i lek både inne og ute. I tillegg har IF Tyristubben stilt med flere lag i Ringeriksmaraton. Våre poster i turløypene har vært brukt mye. Det vises videre til gruppenes egne årsberetninger. Medlemstall for Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall) Kjønn Kvinner Menn Totaler Alderstrinn 0-5 år 6-12 år år år 26- år 0-5 år 6-12 år år år Medlemmer år Økonomi Oppussing av klubbhuset har ført til et forbruk på ca kr av lagets oppsparte midler.

19 Husleien som Ringerike kommune betaler vil bli økt i IFT har varslet en økning på 46 %. Fra kr til kr ,-. Det vises videre til regnskapsrapport for Styret vil takke gruppene, komiteene og enkeltmedlemmer for innsatsen i foreningsåret Tyristrand 22.februar 2014 Bård Risøy Nina Johansen Terje Haug Leder Nestleder Kasserer Ingvild Vigdal Trine M. Sørensen Steffen T. Fossum

20 IF TYRISTUBBEN ALLIDRETT Regnskap for perioden RESULTATKONTO UTGIFTER INNTEKTER Treningsavgifter 700,- Renteinntekter bank 1200,- Inntekt overskudd pin-lotteri 4800,- Innkjøp av div. utstyr 5719,- Øvrige driftskostnader ifht bilag 8340,50 Underskudd ,50 Sum 6700,- 6700,- BALANSEKONTO PR Beholdning bank ,67 Beholdning kasse pr ,- Sum 59233,67

21

22

23 Årsregnskap pr Årsregnskap IF Tyristubben håndballgruppa 2013 Resultatregnskap Konto Junior Damer Sum Inntekter 3000 Treningskontingent Pins Grasrotandelen Bingo Kiosksalg Billettinntekter Sponsorgenserer Sponsorinntekter Dugnad Dugnader - ref styret Damelaget godskrives med 50% av 1/7 av fellesinntekter Sum inntekter på grunn av halv sesong (225338x50%/7). Varekostnader 4300 Varekjøp kiosk Innkj supportergensere/shortser 0 Sum varekostnader Driftskostnader 6300 Halleie Påmelding cuper Utgifter loppemarked Driftsutstyr, tape, klister etc Drakter Diverse utgifter Beachbanen Dommerutgifter Trenerkurs Regionserien Mini/Aktivitetsturneringer Beachserien /7141 Trenerutgifter Reklamekostnader Kontingent NHF Bankgebyr Sum driftsutgifter Driftsresultat Renteinntekter bank (8960) Sum årsresultat Balanserapport pr Fordringer medlemmer Ekstra kostnader Andre korts fordringer Andre forskuddsbet kostnader Halleie (Ikke avklart) 1900 Kontantkasse Fellescup Dommerkasse Ekstratilskudd 1905 Vekslepenger lag i serie Bank hovedkonto Bot dommerkvote Bank Medisinbager Bank Div utstyr (Baller, oppblåsbare mål) Sum fordringer/likvider Underskudd damer (Halv sesong) Årets underskudd Annen egenkapital Påløpte kostnader Sum gjeld/egenkapital Årsregnskap pr

24

25

26

27

28

29

30

31 Til årsmøtet i IF Tyristubben UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2013 Vi har revidert årsregnskapet for 2013 for IF Tyristubben i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, kapittel 4. Det er framlagt regnskap som omfatter de enkelte grupper og totalregnskap for hele foreningen på lik linje med tidligere år. Årsregnskapet for regnskapsåret 2013 viser et underskudd på kr ,34. Det framlagte totalregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapet er avgitt av foreningens arbeidsutvalg (styre). Vi har ikke avdekket noen vesentlige feil eller mangler i regnskapet. Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2013 kan fastsettes som idrettsforeningens årsregnskap for Nakkerud 5. mars 2014 Bjørn Anders Ulsund Revisor Herborg Slaaten Revisor

32 Gjeldende retningslinjer: Tyristubbens retningslinjer for barneidretten 1. Aktiviteten i de yngste årsklasser skal fokusere på allsidighet, mestring og trygge sosiale rammer. 2. Treningen skal i størst mulig grad tilpasses barnas ferdighetsnivå. Dette åpner for at barn i spesielle tilfeller skal gis muligheter til å hospitere på andre aldersnivåer. Hospitering skal foreslås av hovedtrener. Hospitering kan ikke skje på dager, eller til tider som skaper konflikt med annen aktivitet barnet deltar i. Hospitering kan skje fra og med 10 års alder. 3. Allidrett i aldersgruppen 4-7 år: 1.september 1. juni Fotball i aldersgruppen 7-10 år: 1. april 1. oktober med mulighet for å starte sesongen 1. februar hvis dette ikke kommer i konflikt med andre særidretter som er inne i sin høysesong. Håndball 7-10 år i perioden:1.oktober 1. april. Ski 6-12 år i perioden:1. oktober 1. april. For aldersgruppen 7-10 år tilbys èn trening i èn og samme gren èn gang pr. uke for å sikre barna muligheter til å delta i flere aktiviteter. Disse retningslinjene er ikke til hinder for at lag eller medlemmer innen særidrettene kan delta på cup`er eller turneringer utenfor sesong så lenge dette ikke kommer i konflikt med andre særidretter som er inne i sin høysesong. Med høysesong menes periodene som er understreket ovenfor. 4. I aldersgruppen år åpnes det for at særidrettene kan utvide aktivitetstilbudet til helårstilbud. Forslag til endringer: 2. Treningen skal i størst mulig grad tilpasses barnas ferdighetsnivå. Dette åpner for at barn i spesielle tilfeller skal gis muligheter til å hospitere på andre aldersnivåer. Hospitering skal foreslås av hovedtrener. 3. Det er opp til hver enkelt særidrett å avgjøre når man finner det hensiktsmessig å starte med organisert trening, deltagelse i serie og cuper. Særidrettene har prioritet i egen høysesong. Dvs at det skal tilstrebes å unngå kollisjon med treningstider. Det er viktig med godt samarbeid mellom særidrettene og allidrett for å få en glidende overgang fra allidrett til særidrettene. Med høysesong menes: Allidrett: Fotball: Håndball: Ski: 1.september 1.juni 1.april 1.oktober 1.oktober 1.april 1.oktober 1.april

33 4. Det er opp til særidrettene fra hvilket årstrinn man ønsker å gi et helårs aktivitetstilbud. Kommentar: Bakgrunn for forslag til endringer er at jeg mener dagens retningslinjer legger mange meningsløse begrensninger. Konsekvenser er bl.a at mange barn som spiller fotball, men ikke verken går på ski eller spiller håndball, sitter uten tilbud fra 1.oktober 1.februar. Jeg ser ingen grunn til at unge talenter ikke skal kunne hospitere før de er 10 år. Opprinnelig tekst i punkt 2 etter «hovedtrener» virker lite gjennomtenkt. Dette må være opp til foreldre og barnet å bestemme, og ikke reguleres av et regelverk. Hvis et barn driver med 2 særidretter, som enkelte ganger kolliderer, f.eks som følge av begrenset tilgang til treningsfasiliteter, må det være opp til barn/foreldre å velge. 27/ Roger Østebø

34 Følgende kontingentsatser vedtas for 2015 Familie (samme bosted): kr 650 (før 600,-) Barn: kr 250 (før 200,-) Voksen (f.o.m 16 år): kr 350 (før 300,-) Støttemedlem, minimum: kr 200 (uforandret)

35

36

37 Budsjett IF Tyristubben håndball Inntekter: Total alle lag Treningskontingent Pins Grasrot Bingo Spons Kiosk netto Billetter Håndballskole netto (dugnad 98/99) Salg klær (genser,shorter, sokker) 2000 Dugnad Utgifter: Halleie Påmelding cuper Utgifter loppemarked Driftsutstyr, tape, klister etc Drakter Diverse utgifter Beachbanen 8000 Kontorrekv, it, porto etc 3000 Dommerutgifter Trenerkurs Regionserien Mini/Aktivitetsturneringer Beachserien Trenerutgifter Reklamekostnader Kontingent NHF 3000 Bankgebyr Budsjettert resultat

38 periode Budsjett - Resultat (Budsjett 2014) For IF Tyristubben - skigruppe nr. Kontonavn Budsjett Salg kiosk kr 7000, Salg Luer skidresser o.l kr 2500, Treningsavgift kr 18000, Startkontigent kr 17500, Egenandel deltagere treningssamlinger kr 45000, Andre inntekter kr 5000, Pinslotteriet, andel overskudd kr 18000, Grasrotandel kr 25000, Bingoinntekter, andel kr 15000, Sponsorinntekter kr 40000,00 Salgs- og driftsinntekter kr ,00 Varekostnad 4010 Startkontingenter kr 5000, Diverse utgifter arrangement kr 15000, Innkj. Av varer for videresalg kr 4000,00 Varekostnad kr 24000,00 Lønnskostnad 5000 Trenerhonorar kr - Lønnskostnad kr - Driftskost. Og av- og nedskrivninger 6010 Avskrivn. Transportm., maskiner og inventar kr 20000, Bensin, dieselolje kr 18000, Leie lokaler kr 5000, Annen leiekostnad kr Vedlikehold anlegg kr 10000, Rekvisita kr 4000, Reparasjon og vedlikehold av utstyr kr 20000, Kontorrekvisita kr 1500, Aviser, tidsskrifter, bøker o.lign kr Møter, kurs, oppdateringer o.lign kr 15000, Utgifter treningssamlinger kr 50000, Porto kr 250,00 Driftskost. Og av- og nedskrivninger kr ,00 Annen driftskostnad 7100 Bilgodtgjørelse kr 5000, Kontingenter, fradragsberettiget kr 2000, Premier kr 10000, Forsikringspremie kr 9000, Bank- og kortgebyr kr 150, Annen kostnad kr - Annen driftskostnad kr 26150, Renteinntekt bankinnskudd kr 3500,00 Årsresultat kr 2600,00

39 Budsjett Klubbhuset 2014 Inntekter Tilbake fra Naturbarnehagen ,- ( Andel av strøm-,søppel og kloakkavgifter) Leieinntekt Utleie 30000,- Leieinntekt Naturbarnehage 75000,- Leieinntekter Garderober 70000,- Fra Hovedstyret ,- Renteinntekter 500, ,- Utgifter Driftsutgifter 20000,- (Renhold,renholdsmiddler,vaktmester,lysrør/pærer etc.) Strøm 60000,- Olje 0,- Forsikring 50000,- Vannavgift 7500,- Kommunale avgifter 30000,- Vedlikehold , ,- Overskudd ,- Tyristrand 19/ Arild Andresen

40

41 Valgkomiteens forslag til nytt styre for foreningsåret 2014 Arbeidsutvalget: Leder Bård Risøy Nestleder Nina Johansen Kasserer Terje Haug Sekretær Ingvild Vigdal Styremedlem Øyvind Førland Standal Varamedlem Steffen Fossum Gruppeledere: Allidrett Pål Jensen Fotball Odd Einar Reitan Håndball Per Tore Strømsodd Ski/trim Richard Samuelsen Komitèer: Husstyret: Driftsgruppe: Espen Sørensen Stene (leder) Brynhild Stene (kasserer) Petter Præsius-Kristiansen Ole Bjørn Haug Ståle Trinterud Bendik Nafstad Fotballhall prosjektet: Bård Risøy (leder) Geir Jensen (økonomi) Nils C Helgesen (strategi finansiering) Bjørn O Grønseth (strategi finansiering) Morten D Olsen (markedsansvarlig) Innsatsutvalget: Vidar Ros Bjørn Ove Grønseth Herborg Slaatten Revisorer: Bjørn Anders Ulsund Helge Ivar Melbye Berit Skaug (vara) Herborg Slaatten (vara)

42 Valgkomite: Nina Johansen Per Tore Strørnsodd eller representant. Richard Samuelsen eller representant. Odd Einar Reitan eller representant. Pål Jensen eller representant

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Til medlemmer i Åsane amerikansk fotball klubb (Åsane Seahawks) 19.04.2015, Bergen Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 19.03.2015 Sted: Åsane Allianseidrettslags

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S

Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S Hovedstyret har pr. 19. mai mottatt årsmøtepapirer fra Brett Friidrett Fotball Håndball Alpin har sitt årsmøte 26. mai, og deres årsmøtepapirer publiseres på

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmøte 29. mars 2017 Langhus IL, håndball

Årsmøte 29. mars 2017 Langhus IL, håndball Årsmøte 29. mars Langhus IL, håndball Årsmøte Langhus IL Håndball Side 1 Innkalling årsmøte Styre viser til innkalling til årsmøtet av 22. februar. Langhus IL Håndball avholder årsmøte, onsdag 29. mars,

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsmøte. Vear Idrettsforening

Årsmøte. Vear Idrettsforening Årsmøte Vear Idrettsforening 9. mars 2016 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av ordstyrer Valg av to til å underskrive protokollen 4. Årsberetning 2015 5. Årsregnskap

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl Etg Øreåshallen

Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl Etg Øreåshallen Protokoll fra årsmøte i Øreåsen IL Innebandy ONSDAG 28 MARS 2017 kl 18.00 2. Etg Øreåshallen Dagsorden for møtet er som følger: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2015 - Haugsbygd IF Det innkalles til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 9. april kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nesøya Idrettslag mandag 17.mars 2014 kl.19:00

Protokoll fra årsmøte i Nesøya Idrettslag mandag 17.mars 2014 kl.19:00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NESØYA IDRETTSLAG 2014 Protokoll fra årsmøte i Nesøya Idrettslag mandag 17.mars 2014 kl.19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 14 stemmeberettigede ved starten av

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Innkalling til årsmøte Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2016 - Haugsbygd IF Det innkalles til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole (i SFO-basen) den 13. april kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010 ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING Tirsdag 23. mars 2010 SAKSLISTE 1. Konstituering av årsmøte 2009 1.1. Godkjenning av de stemmeberettigede 1.2. Valg av møteleder og referent, samt 2 representanter

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte Tønsberg Innebandyklubb Innkalling til årsmøte 17. mars 2016 Innkalling til årsmøte i Tønsberg Innebandyklubb Tid: Torsdag 17. mars 2016 kl. 1900 Sted: Eikhallen, møterommet Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Årsmøte Protokoll. Sakliste

Årsmøte Protokoll. Sakliste Årsmøte 2012 - Protokoll Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding 4. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Hovedsamarbeidspartner: Budsjett. IL Leik

Hovedsamarbeidspartner: Budsjett. IL Leik Hovedsamarbeidspartner: Budsjett 2017 IL Leik H o v e d s t y r e t Inntekter 3120 Sponsorer 250 000 3210 Medlemskontigent 80 000 3410 NIF/LAM-midler 120 000 3410 MVA-komp driftsmidler 120 000 3430 Kommunale

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL. Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015

Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL. Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015 Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015 Saksliste årsmøte Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av dirigent, referent og to medlemmer til

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Torsdag 19.januar 2017 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer