REKNESKAP ÅTIL Pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013"

Transkript

1 REKNESKAP ÅTIL Pr Rekneskap pr Budsjett Salg klede , , Kiosksalg , , Inntekter Fjord til Fjell , Inntekter målrock , , Inntekter eigne cupar/turnering , , Sponsoravtalar , , Sponsoravtalar buss , , Dugnadsvirksomhet , , Tilskot frå NIF , Kulturmidlar/tilskot fra Årdal Kommune , , Tippemidlar/grasrotandel , , Leigeinntekt , , Inntekter utleige av boder 3701 LAM-midlar , , Refusjonar , , Medlemskontintentar , , Treningsavgift , , Påmeldingsavgift , , Bingoinntekter 3961 Basar , , Inntekter billotteri , , Loddsalg , , Kamptips , , Eigenandel , , Gåver/bidrag/andre inntekter , , Andre inntekter , , Overført fra hovedlaget , , Overført fra gruppene , ,00 SUM INNTEKTER , , Lotteri/basar/bingo , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne ,00m.m , Cuper og turnering , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar , , Idrettsskule , , Leige av buss til turar 6 000, , Andre utgifter cupar og turneringar , , Lagsavgift særkrins , , Klubbkontingent særforbund , Andre utg.utøverar, overgangar mm 1 000, Bane/hallleige , , Dommarutgifter , , Trenings- og kamputstyr , , Medisinsk utstyr/legeutgifter , , Anna rekvisita 2 651, , Kioskinnkjøp , , Kjøp klede , , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m , Gåver og blomster , , Leie lokale , , Renovasjon, vann, avløp o.l , , Lys/varme , , Renhold 105,20

2 REKNESKAP ÅTIL Pr Inventar/utstyr 2 288, , Driftsmateriale 4 049, , Reparasjon og vedlikehold bygninger/anlegg 2 035, , Reparasjon og vedlikehold utstyr 6720 Rekneskapshonorar , , Kontorrekvisita 2 711, , Datakostnader , , Trykksak 6 000, , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l , Møte, kurs, oppdatering o.l , , Telefon/internettkostnader/TV , , Porto 950, Drivstoff , , Vedlikehald transportmidlar , , Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) , , Andre driftskostnader transportmidlar 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , Reisekostnad, oppgavepliktig , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Billettar/ferjekort/bompengar , , Overnatting , , Diettkostnad, oppgavepliktig , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig , Reklame og annonser (salskostnader) 7 662, , Medlemskontingenter 1 000, Lisens særidrett , , Gaver/premier/merker/medaljar , , Overføring til gruppene , , Overføring til drift buss , , Overføring til hovedlaget , Forsikringspremie , , Eiendoms og festeavgift , , Bank- og kortgebyr 1 826, , Divers kostnader 6 970, , Annen kostnad, fradragsberettiget ,00 SUM UTGIFTER , , Renteinntekt , Annen renteinntet 8140 Rentekostnader , Rentekostnad leverandørgjeld 235,00 SUM FINANS ,37 0,00 RESULTAT , ,00

3 ÅTIL 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1570 Reiseforskot 0, Andre forskot/påløpne inntekter 3 000,00 675, Kasse 1 300, , Bank hovedlaget , , Bank fotballdommar 714,64 713, Bank fotball alder , , Bank sponsor buss , , Bank el innebandy , , Bank handball alder , , Bank handballbasar , , Bank ski , , Bank Barneidrett , , Bank Drift buss , , Bank fotball G , , Bank fotball lillegutt G , , Bank fotball lillejente11/ , , Bank fotball gutter 13/ , , Bank fotball jenter 13/ , , Bank aosahytta 1 438, , Bank bingo , , Bank trim , , Bank Symjing , , Bank fotball gutar 15/ , , Bank utstyr fotball , , Bank fotball jenter 15/ , , Bank turn , , Bank dugnad seimsåsen , , Bank billotter 8 712, , Bank Arrangement , , Bank Medlemskontingent , ,63 SUM EIGEDELAR , ,85

4 ÅTIL 2000 Eigenkapital hovedlaget , , Eigenkapital buss , , Eigenkapital fotball alder , , Eigenkapital fotball dommar -714,64-713, Eigenkapital turn , , Eigenkapital handball alder , , Eigenkapital barneidrett , , Eigenkapital trim , , Eigenkapital utstyr - Tommy konto , , Eigenkapital symjing , , Eigenkapital ski , , Eigenkapital Seimsåsen aktivitetssenter , , Eigenkapital bingo , , Eigenkapital billotteri , , EK G , , EK G , , EK G 13/ , , EK G 15/ , , EK J 11/ , , EK J 13/ , , EK J 15/ , , Eigenkapital El innebandy , , Lån ISSB Buss , , Lån ISSB , , Leverandørgjeld , , Anna kortsiktig gjeld , ,50 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,85

5 REKNESKAP HOVEDLAGET 2013 Rekneskap pr Budsjett 2013 Budsjett Salg klede , , Inntekter Fjord til Fjell , , Inntekter målrock , , Sponsoravtalar , , , Tilskot frå NIF , , Kulturmidlar/tilskot fra Årdal Kommune , , , Tippemidlar/grasrotandel , , , LAM-midlar , , , Refusjonar , Medlemskontintentar , , , Treningsavgift , , Andre inntekter , Overført fra gruppene ,00 SUM INNTEKTER , , , Lagsavgift særkrins 2 900, , Klubbkontingent særforbund 3 000, Bane/hallleige 2 813, , , Trenings- og kamputstyr 4 046, , Anna rekvisita 4301 Kjøp klede , , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m 5 000, Gåver og blomster 3 400, , , Leie lokale , , , Renovasjon, vann, avløp o.l , , Inventar/utstyr 6550 Driftsmateriale 2 109, , Rekneskapshonorar , , , Kontorrekvisita 2 000, , , Datakostnader , , , Trykksak 6 000, , , Møte, kurs, oppdatering o.l , , , Telefon/internettkostnader/TV 1 000, Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) , , , Andre kostnader transportmidler 7300 Reklame og annonser (salskostnader) 3 575, , , Gaver/premier/merker/medaljar , , Overføring til gruppene , , Overføring til drift buss , , , Forsikringspremie , , , Bank- og kortgebyr 290,00 500,00 500, Divers kostnader 5 062, , , Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -182, Rentekostnader , Rentekostnad leverandørgjeld 112,00 SUM FINANS ,40 0,00 RESULTAT , , ,00 Side 5 av 27

6 Hovedlaget 1920 Bank hovedlaget , , Bank Arrangement , , Bank medlem , ,63 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital hovedlaget , , Lån , , Lån , , Anna kortsiktig gjeld ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,53 Side 6 av 27

7 REKNESKAP AOSAHYTTA 2013 Rekneskap pr Budsjett 2013 Budsjett Salg klede 3120 Sponsoravtalar 3130 Dugnadsvirksomhet , Kulturmidlar/tilskot fra Årdal Kommune , Leigeinntekt , , Gåver/bidrag/andre inntekter , Andre inntekter -500, , Overført fra hovedlaget , , SUM INNTEKTER , , , Gåver og blomster 6 000, Renovasjon, vann, avløp o.l , , Lys/varme , , Renhold 105, Inventar/utstyr 1 490, , Driftsmateriale 1 245, Reparasjon og vedlikehold bygninger/anlegg2 035, , Reparasjon og vedlikehold utstyr 6804 Datakostnader 6840 Aviser,tidsskrifter, bøker o.l 500, Kurs, avslutningar, møter mm 262, Telefon/internettkostnader/TV , , Drivstoff 3 649, , Vedlikehald transportmidlar 3 231, , Eiendoms- og festavgift , , Bank- og kortgebyr 88,50 100, Diverse kostnader 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -90, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 123,00 SUM FINANS 32,98 0,00 0,00 RESULTAT 7 729,35 0,00 0, Bank aosahytta 1 438, , Bank , dugnad seimsåsen , ,36 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital Årdal aktivitetssenter , , Leverandørgjel 422, , Anna kortsiktig gjeld ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,77

8 REKNESKAP BILLOTTERI 2013 Rekneskap pr Budsjett 2013 Budsjett Inntekter billotteri , , Overført frå hovedlaget SUM INNTEKTER ,00 0, , Lotteri/basar/bingo , , Overføring til hovedlaget , Bank og kortgebyr 13,50 100,00 SUM UTGIFTER ,00 0, , Renteinntekt -89, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -89,00 0,00 0,00 RESULTAT ,00 0, , Bank billotteri 8 712, ,49 SUM EIGEDELAR 8 712, , Eigenkapital billotteri , ,49 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,49

9 REKNESKAP BARNEIDRETT 2013 Rekneskap pr Budsjett 2013 Budsjett Kiosksalg , , , Inntekter fjord til fjell 3112 Inntekter målrock , , Inntekter eigne cupar/turnering 3120 Sponsoravtalar , , , Medlemskontingent -350, Treningsavgift , , , Inntekter billotteri , , , Loddsalg , , Eigenandel , Overført fra hovedlaget SUM INNTEKTER , , , Lotteri/basar/bingo 223,00 250, Cuper og turneringer 5 500, , , Andre utgifter cuper og turneringar 4 000, , Klubbkontingent særforbund 4100 Bane/hallleige 6 960, , , Trenings- og kamputstyr , , , Medisinsk utstyr/legeutgifter 697, , Anna rekvisita 1 070, , , Kioskinnkjøp , , , Gåver og blomster Inventar/utstyr , Avslutningar m.m 7100 Bilgodtgjersle 1 000, , Overnatting 6 500, Gaver/premier/merker/medaljar 8 885, , , Bank- og kortgebyr 59,24 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -106,61 SUM FINANS -106,61 0,00 0,00 RESULTAT , ,00 0, Kasse 1 300, , Bank barneidrett , , Bank , opptur barneidrett SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital barneidrett , , Leverandørgjel ,50-842,40 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,31

10 REKNESKAP BINGO 2013 Rekneskap pr Budsjett Bingo SUM INNTEKTER 0,00 0, Lotteri/basar/bingo 5 761, Leie lokale , Inventar/utstyr 6860 Kurs, avslutninga, møter m.m 886, Overføring til gruppene 7770 Bank- og kortgebyr 12, Divers kostnader 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER ,00 0, Renteinntekt -30,67 0, Rentekostnader 0,00 SUM FINANS -30,67 0,00 RESULTAT ,33 0, Bank bingo , ,42 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital bingo , , Anna kortsiktig gjeld ,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,42

11 REKNESKAP BUSS 2013 Rekneskap pr Budsjett 2013 Budsjett Sponsoravtalar buss , , , Overført fra hovedlaget , , ,00 SUM INNTEKTER , , , Drivstoff , , , Vedlikehald transportmidlar , , , Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) 7 515, , , Billettar/ferjekort/bompengar 602, , , Bank- og kortgebyr 69,50 200,00 200,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt , Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS ,69 0,00 0,00 RESULTAT , , , Bank sponsor buss , , Bank drift buss , ,81 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital buss , , Leverandørgjeld 0,00 0,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,46

12 REKNESKAP EL.INNEBANDY 2013 Rekneskap pr Budsjett Sponsoravtalar , Inntekter billotteri , Gåver/bidrag/andre inntekter , Overført fra hovedlaget , Overført fra gruppene SUM INNTEKTER , , Inventar/utstyr 649, Reparasjon og vedlikehold utstyr , Bank-og kortgebyr 5, Divers kostnader 103, , Annen kostnad, fradragsberettiget ,00 SUM UTGIFTER 757, , Renteinntekt -127, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -127,82 RESULTAT , , Bank , ,97 SUM EIGEDELAR 86602, , Eigenkapital el innebandy , ,97 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,97

13 REKNESKAP FOTBALL 2013 Rekneskap pr Budsjett 2013 Budsjett Kiosksalg , , Inntekter Fjord til Fjell 3112 Inntekter målrock , Inntekter eigne cupar/turnering 3120 Sponsoravtalar , , Dugnadsvirksomhet , , Refusjonar , Treningsavgift , , Påmeldingsavgift 3962 Billotteri , , Loddsalg , , Kamptips , , Eigenandel , , Gåver/bidrag/andre inntekter 3991 Andre inntekter -450, Overført fra hovedlaget 3999 Overført fra gruppene , , SUM INNTEKTER , , , Lotteri/basar/bingo 500, Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne ,00 m.m 200, Cuper og turnering , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar , , Idrettsskule 7 000, , Leige av buss til turar 2 000, Andre utgifter cupar og turneringar , , Lagsavgift særkrins , , Andre utg.utøvarar, overgang m.m 1 000, Bane/hallleige , , Dommarutgifter , , Trenings- og kamputstyr , , Medisinsk utstyr/legeutgifter 8 366, , Anna rekvisita 1 581, , Kioskinnkjøp , , Gåver og blomster 2 552, , Inventar/utstyr 149, Driftsmateriale 695, Trykksak 4 000, Møter/kurs/avslutning , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 8 816, , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , Billettar/ferjekort/bompengar , , Overnatting , , Diettkostnad, oppgavepliktig , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 4 000, Lisens særidrett , , Gaver/premier/merker/medaljar , , Overføring til gruppene , , Forsikringspremier 5 000, Bank- og kortgebyr 751, , Divers kostnader 695,57 500, Annen kostnad, fradragsberettiget 800,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -269, Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -269,53 0,00 0,00 RESULTAT ,62 0,00 0,00

14 FOTBALL ALDERSBESTEMT 1530 Opptjente inntekter , Reiseforskot 1901 Kasse 2 255, Bank dommar 714,64 713, Bank fotb.alder , , Bank G , , Bank G , , Bank J 1/ , , Bank G 13/ , , Bank J 13/ , , Bank G 15/ , , Bank J 15/ , ,87 SUM EIGEDELAR , , EK fotball alder , , EK Fotball dommar -714,64-713, EK G , , EK G , , EK G 13/ , , EK G 15/ , , EK J 11/ , , EK J 13/ , , EK J 15/ , , Leverandørgjeld 0, Anna kortsiktig gjeld 0,00 0,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,18

15 REKNESKAP HANDBALL 2013 Rekneskap pr Budsjett 2013 Budsjett Kiosksalg , , Inntekter Fjord til Fjell , Inntekter målrock , Sponsoravtalar , , Dugnadsvirksomhet , Tippemidlar/grasrotandel , LAM-midlar , Refusjonar , Treningsavgift , , Basar , , Inntekter billotteri , , Eigenandel , , Gåver/bidrag/andre inntekter , , Andre inntekter -978, Overført fra hovedlaget SUM INNTEKTER , , , Lotteri/basar/bingo 6 380, , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne ,00m.m , Cuper og turnering , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar , Idrettsskule 4021 Andre utgifter cupar og turneringar 2 000, Lagsavgift særkrins 7 000, Klubbkontingent særforbund 4100 Bane/hallleige , , Dommarutgifter , , Trenings- og kamputstyr 2 776, , Medisinsk utstyr/legeutgifter 1 663, , Anna rekvisita 4300 Kioskinnkjøp , , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m , Gåver og blomster 1 700, , Leie lokale 2 000, Inventar/utstyr 6550 Driftsmateriale 1 000, Kurs, avslutninger, møter mm 555, Møte, kurs, oppdatering o.l , Porto 950, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 8 168, , Billettar/ferjekort/bompengar , , Overnatting , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 2 000, Reklame og annonser 2 837, Lisens særidrett 6 266, , Gaver/premier/merker/medaljar 7770 Bank- og kortgebyr 145,00 500, Divers kostnader 609,70 500, Annen kostnad, fradragsberettiget 4 000,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -159, Rentekostnader SUM FINANS -159,74 0,00 0,00 RESULTAT ,93 0, , Reiseforskot 0, Andre forskot/påløpt inntekt 0, , Kasse 0, , Bank handball alder , , Bank handballbasar , ,69 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital handball alder , ,60 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,60

16 REKNESKAP SKIGRUPPA 2013 Rekneskap pr Budsjett 2013 Budsjett Salg klede , , , Kiosksalg , , , Inntekter Fjord til Fjell 3112 Inntekter målrock , , Inntekter eigne cupar/turnering , Sponsoravtalar , , , Dugnadsvirksomhet , Leigeinntekt 3921 Treningsavgift , , , Påmeldingsavgift , , , Inntekter billotteri , , , Eigenandel , , , Gåver/bidrag/andre inntekter , , Andre inntekter , Overført fra hovedlaget 3999 Overført fra gruppene ,00 SUM INNTEKTER , , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne ,00m.m , , Kretssamlingar eller regionale aktivitetar , , , Idrettsskule , Andre utgifter cupar og turneringar , , , Lagsavgift særkrins 6 500, , , Trenings- og kamputstyr 1 552, , Anna rekvisita 500, Kioskinnkjøp , , , Kjøp klede 5331 Godtgjersle til styret/trenara 5900 Gåver og blomster 490, , , Kontorrekvisita 711, , , Kurs, avslutning, møter mm 1 892, , , Drivstoff 7040 Forsikring/avgift buss/trakkemaskin (transportmidler) 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 4 873, , , Reisekostnad, oppgavepliktig , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 9 458, , , Billettar/ferjekort/bompengar 514, , , Overnatting , , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 7 500, Reklame og annonser (salskostnader) 1 250, , , Lisens særidrett 2 320, , , Gaver/premier/merker/medaljar , , , Overføring til gruppene 7770 Bank- og kortgebyr 186,00 300,00 200, Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -110, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -110,36 0,00 0,00 RESULTAT 6 949,26 0, , Forskotsbet.kostnader 3 000, Bank ski , ,74 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital ski , , Leverandørgjeld -125, , Anna kortsiktig gjeld , ,50 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,74

17 REKNESKAP SVØMMING 2013 Rekneskap pr Budsjett Inntekter Fjord til Fjell 3112 Inntekter Målrock , Sponsoravtalar , , Dugnadsvirksomhet , Treningsavgift , , Billotteri , , Eigenandel 3997 Overført fra hovedlaget 3999 Overført fra gruppene SUM INNTEKTER , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne m.m , Bane/hallleige 4 384, , Godtgjørelse til styret/trenarar m.m 5900 Gåver og blomster 1 275, Inventar/utstyr 2 000, Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 525, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7141 Billettar/ferjekort/bompengar 7142 Overnatting 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 7410 Medlemskontingenter 1 000, Lisens særidrett 4 000, Bank- og kortgebyr 8, Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER 7 193, , Renteinntekt -62, Rentekostnader 8155 Rentekostnad leverandørgjeld SUM FINANS -62,70 0,00 RESULTAT 1 980,30 0, Bank , ,01 SUM EIGEDELAR 41113, , Eigenkapital symjing , ,01 Underskot SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,01

18 REKNESKAP TRIM 2013 Rekneskap pr Budsjett 2013 Budsjett Inntekter Målrock , Treningsavgift , , ,00 SUM INNTEKTER , , , Bane/hallleige , , , Trenings- og kamputstyr Medisinsk utstyr/legeutgifter 500, Kurs, avslutninger, møter mm 3 000, Lisens særidrett 7 000, Bank- og kortgebyr 51,50 100, Divers kostnader 500, Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -47,72 SUM FINANS -47,72 0,00 0,00 RESULTAT ,72 0, , Bank trim , ,16 SUM EIGEDELAR , , , , Eigenkapital trim , ,16 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,16

19 REKNESKAP TURN 2013 Rekneskap pr Budsjett 2013 B Salg klede , , , Kiosksalg , , Inntekter Fjord til Fjell , Inntekter målrock 3113 Inntekter eigne cupar/turnering , , , Sponsoravtalar , , , Dugnadsvirksomhet , Refusjonar , Treningsavgift , , , Påmeldingsavgift , , , Billotteri , , , Eigendandelar , , , Gåver/bidrag/andre inntekter , ,00 SUM INNTEKTER , , , Påmelding seriespel/skirenn/symjestemne/turnstemne 5 550,00m.m , , Cuper og turnering 9 378, , Kretssamlingar eller reg.aktiviteter , Leige av buss til turar 6 000, , , Andre utgifter cuper og turneringer 6 731, , , Lagsavgift særkrins , , Klubbkontingent særforbund 7 000, Bane/hallleige , , , Trenings- og kamputstyr 2 450, , , Medisinsk utstyr/legeutgifter 1 892, , Anna rekvisita 500, , Kioskinnkjøp , , Kjøp klede , , , Gåver og blomster 1 998, , Møte, kurs, oppdatering o.l , , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 500, Reisekostnader ikkje oppg.pliktig 965, , Billettar/ferjekort/bompengar 6 999, , , Overnatting , , Lisens særidrett 9 100, , Bank- og kortgebyr 146,00 100,00 150,00 SUM UTGIFTER , , , Renteinntekt -35, Rentekostnader SUM FINANS -35,62 0,00 0,00 RESULTAT , , , Bank turn , ,87 SUM EIGEDELAR , , Eigenkapital Turn , ,87 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,87

20 REKNESKAP TOMMY KONTO 2013 Rekneskap pr Budsjett Annen kostnad, fradragsberettiget SUM UTGIFTER 0,00 0, Renteinntekt ,29 0, Rentekostnader 0,00 0, Rentekostnad leverandørgjeld 0,00 0,00 SUM FINANS ,29 0,00 RESULTAT ,29 0, Bank , ,34 SUM EIGEDELAR , , EK utstyrskonto , ,34 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,34

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent Ark10 Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent 43000 47650 48000 Offentlig tilskudd 17353 20000 Agility

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP

VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 3200 INNTEKTER SAL 56 829,00 115 000 152 477,50 3210 INNTEKTER LOTTERI 126 004,00 66 000 82 585,00 3215 INNTEKTER OVERTREKKSDRAKT 14 920,00 8 360,00 3220 REKLAMEINNTEKTER

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer