Innhold. 3 NHO Møre og Romsdal Årsmøte og Årskonferanse Lønns- og arbeidsvilkår. 8 Inkluderende arbeidsliv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 3 NHO Møre og Romsdal 2014. 6 Årsmøte og Årskonferanse 2014. 7 Lønns- og arbeidsvilkår. 8 Inkluderende arbeidsliv."

Transkript

1 Årsberetning

2 Innhold 3 NHO Møre og Romsdal Styret i 2014 Medlemsforhold 5 Regionkontoret i Møre og Romsdal Medlemsarrangement 6 Årsmøte og Årskonferanse Lønns- og arbeidsvilkår 8 Inkluderende arbeidsliv 10 Kompetanse 11 Næringspolitiske saker Forsidebilde: Alnes fyr, Shutterstock.com 2

3 NHO Møre og Romsdal 2014 Næringslivet går foreløpig ganske bra i Møre og Romsdal. Bedriftene er vant til svingninger og snur seg raskt. Fallende oljepris, og stopp i investeringer griper også inn hos oss. Svak krone bidrar til høye importpriser og skaper utfordringer for bedrifter som er avhengig av å importere råvarer til sin produksjon. Møre og Romsdal er et sterkt eksportfylke. Svak krone bidrar godt til eksportmarkedet og har dempet mye av nedgangen. Dersom kronen styrker seg vesentlig fremover vil veksten avta ytterligere i våre viktigste næringer. Eksporten i Møre og Romsdal holder seg på tredje plass nasjonalt. Norsk økonomi viser svakhetstegn. USA har svakere vekst enn forventet, 2,2 % mot en forventning på 2,5 %. Oppgang i de fleste europeiske markedene. Sverige har styrket sin vekst mer enn dobbelt så mye som Riksdagen forventet. Oljeprisen er gått noe opp igjen, men ligger fortsatt godt under det som skal til for å få fart på oljeinvesteringene. Nyhamna Extension går som planlagt og Johan Sverd rup betyr mye for vårt regionale næringsliv, da vi har flere bedrifter som kan levere inn i disse prosjektene. Flere av rederiene i Møre og Romsdal har lagt offshoreskip midlertidig i opplag som følge av mangel på oppdrag. Nye prosjekt ligger foreløpig på vent. Næringen er global og disse bedriftene er avhengig av den globale utviklingen. Møre og Romsdal har utfordringer som resten av landet, men bedriftene har startet omstillingsprosessene tidlig. Vi registrerer mye aktivitet i bedriftene for å bedre produktivitet samt redusere kostnader, det medfører at bedriftene går nøye igjennom sine organisasjoner og nedskalerer i forhold til aktivitet og ordrereserver. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal er fortsatt lav, men vi forventer en økning fremover våren. Til tross for dette så melder fastlandsbedriftene fortsatt om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Nedbemanninger på sokkelen vil kunne bøte på noe av dette. Usikkerhet i arbeidsmarkedet demper det private forbruket i Norge og flere husholdninger sparer fremfor å bruke penger. Situasjonen beskrives ikke som krise hos oss, men utviklingen fremover våren blir avgjørende. Neste år forventes økt vekst i våre viktigste europeiske markeder og USA. Våre bedrifter vil forhåpentligvis dra nytte av fortsatt svak krone. Fremdriften i svært betydningsfulle samferdselsprosjekter her i fylket er god og at dette åpner muligheten og behovet for å planlegge for en ny og spennende hverdag f.eks. Møreaksen, Hafast og Halsafjordforbindelsen. Fylket vårt er tyngdepunktet i en rekke bransjer som satser på felles utvikling nettopp her f.eks. Maritim (GCE Blue Maritime Cluster, LEGASEA Biomarin Cluster), Møbel (Norwegian Rooms og Møbelkraft AS) og IKuben. Ledere og tillitsvalgte i NHO Møre og Romsdal er til for medlemsbedriftene, og arbeider kontinuerlig med å styrke næringslivet og forme fremtiden. Karl Inge Rekdal Styreleder 3

4 Styret i 2014 Leder Karl Inge Rekdal Sykkylven Stål AS Sykkylven Norsk Industri Nestleder Irene Mjelde Regatta AS Ålesund Norsk Industri Styremedlemmer Knut Arve Sæter Møller Bil AS Ålesund NBF Tor Sevaldsen Tor Sevaldsen Prod. AS Kristiansund NHO Mat og Drikke Inger Marie Sperre Brødr. Sperre AS Ellingsøy FHL Stein Arne Schnell Oss-Nor AS Kristiansund Norsk Industri Vanja Braute Quality Hotel Alexandra Molde NHO Reiseliv Bente Anni Ranum Proffice AS Ålesund NHO Service Jan Roger Bjerkestrand GC Rieber Oils AS Kristiansund Norsk Sjømat Odd Kåre Amundsgård Kleive Betongbygg AS Molde BNL Medlemsforhold Medlemsutvikling NHO Møre og Romsdal hadde 1500 medlemsbedrifter pr Disse bedriftene sysselsetter årsverk. I forhold til 2013 viser dette en netto økning på 83 bedrifter. Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening, NHO Service og NHO Reiseliv er de største både når det gjelder antall medlemsbedrifter og antall årsverk. 4

5 Regionkontoret i Møre og Romsdal Regiondirektør Torill Ytreberg Mob Regiondirektør Torill Ytreberg arbeider hovedsakelig med nærings politiske saker og er regionkontorets ansikt utad. Juridisk rådgiver Nils Peter Hole Mob Juridisk rådgiver Nils Peter Hole har ansvar for tariff- og arbeidsgiverspørsmål og arrangerer aktuelle kurs for medlemsbedriftene i fylket. Seniorrådgiver Hanne Hægh Ryste Mob Hanne Hægh Ryste er ansatt som seniorrådgiver og er prosjektleder for «Global Future» og «Ringer i Vannet» og hun sitter i det regionale IA-rådet. Hun har ansvar for nettsider og sosiale medier for regionkontoret. Sekretær Astrid Øverås Mob Astrid Øverås er sekretær, og har ansvar for administrative oppgaver, regnskap, fakturering samt diverse arbeidsoppgaver for andre medlemmer i kontorfellesskapet. Rådgiver Elin Ous Mob Elin er ansatt som rådgiver. Hun har ansvar for kompetansespørsmål, Ungt Entreprenørskap, koordinator for Lektor2-ordningen, reiseliv, medlemspleie og verving. Medlemsarrangement NHO Arena kurs om offentlig innkjøp med Dordi Gjønnes, september 2014, i Kristiansund, Molde og Ålesund. Kristiansund ble dessverre kansellert, da flyet med foredragsholder ikke kunne lande pga. tåke. Det var 7 påmeldte i Kristiansund som fikk tilbud om å delta på kurset i Molde. I Ålesund og Molde var det henholdsvis 27 og 15 påmeldte. HMS kurs Det har vært avholdt HMS kurs for ledere i Ålesund med 13 deltagere og i Molde med 18 deltagere. Informasjonsmøte om matallergener NHO Reiseliv, 2. oktober i Ålesund. Innspillkonferanse om kommunereform Ålesund 3. november Det var 39 påmeldte. 5

6 Årsmøte og Årskonferanse 2014 Årskonferansen Møre og Romsdal 2014 Årskonferansen 2014 ble holdt på Rica Seilet i Molde 15. mai. Tema: «Læringslivet» NHO President Tore Ulstein «Korleis vidareutvikle Norge?» Professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger «Tidlig start» Opplæringskonsulent Fredrik Linge Klock «Yrkesutdanning viktig for næringslivet» Lektor Anne Grethe Slinning Brandal «Lektor 2 Skole og næringsliv» Forsker Asgeir Skålholt «Overgangen mellom utdanning og arbeisliv» Rektor Hallgeir Gammelsæter «Utdanning og næringslivet akademia viktig?» Professor Arne Krokan «Vil IKT endre måten vi lærer på?» Tidligere styreledere i NHO Møre og Romsdal samlet: fra venstre: Jarl Schrøder, Arnt Wærnes, Øystein Sandaa, Terje Dyrseth, Bjørn Berge, Knut Strømsheim, Steinar Loe og Karl Inge Rekdal. Ikke tilstede: Einar Grytnes og Sturla Steinsvik. I forbindelse med Årsmøtet og Årskonferansen ble også NHOs 25-års jubileum feiret med middag med tidligere styreledere og regiondirektører totalt 25 personer med mye kunnskap og historie var tilstede i Molde. Elever fra Spjelkavik videregående skole sammen med lektor Anne Grethe Slinning Brandal. 6

7 Årets nyskapingspris Nyskapingsprisen NHO Møre og Romsdal 2014 gikk til Rolls-Royce Marine AS for deres innovasjon og utvikling av miljøvennlige løsninger. Deres Environship et en av flere nyskapende løsninger de har introdusert i markedet de siste årene. Environship-konseptet kombinerer en rekke innovative systemer fra Rolls-Royce, som sammen bidrar til en reduksjon av CO2-utslipp med mer enn 40 prosent. Dette inkluderer det integrerte ror-propellsystemet Promas, HSG (Hybrid akselgenerator), Rolls-Royce gass motor og -system samt et Wave Piercing skrogdesign. Prisen ble utdelt på NHO Møre og Romsdals Årskonferanse av NHO President Tore Ulstein. Rolls-Royce-konsernet ble stiftet i 1904, og etablerte seg i Norge i Rolls-Royce Marine AS eies av Rolls-Royce plc, som er notert på London-børsen. NHO-president Tore Ulstein deler ut Nyskapingsprisen 2014 til Per Egil Vedlog og Kristian Blø Olsen fra Rolls- Royce Marine. Visjonen til Rolls-Royce-konsernet er «Better Power for a Changing World.» Konsernet opererer i fire hovedmarkeder: Sivil luftfart, militær luftfart, maritim og landbasert energi. Det norske selskapet er en del av Marinedivisjonen. De leverer skipsdesign, - systemer og -utstyr til en rekke ulike fartøy. Offshore, handelsfartøy og service/ettermarked er de tre hovedmarkedene for virksomheten til Rolls-Royce i Norge. Lønnsog arbeidsvilkår Arbeidsgiverservice Arbeidsgiverservice er en kjerneoppgave som regionskontoret har stort fokus på, og det er viktig at bedriftene tar kontakt med vår juridiske rådgiver Nils Peter Hole tidlig når problemstillinger innenfor arbeidsrettsområdet oppstår. Jo tidligere han kobles inn, dess enklere er det å få til en god prosess i saker som krever kompetanse på området. Regionkontoret har stor pågang fra medlemsbedriftene og vår arbeidsgiverservice består av veiledning pr. telefon og e-post, bedriftsbesøk, kurs, opplæring og tvistebistand. De fleste saker løses lokalt, men juristene i NHO og i bedriftenes landsforeninger i Oslo involveres også ved behov. Arbeidet i fjor bar preg av et strammere arbeidsmarked, og en markant økning av oppsigelser i forbindelse med nedbemanning. Mange bedriftsledere har stilt seg uforstående til innstrammingen av permitteringsmulighetene. I tillegg til regionkontorets arbeidsgiverservice, har NHO inngått en samarbeidsavtale med Eurojuris Norge om levering av juridiske tjenester på områder som ikke omfattes av arbeidsrett, med 15% rabatt på timeprisen og en time gratis førstekonsultasjon. Larhammer Aarseth Advokatfirma AS i Molde er Eurojuris kontor i Møre og Romsdal. 7

8 Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv IA NHO Møre og Romsdal er med i fylkets IA-råd, som består av partene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet, Fylket og NAV Arbeidslivssenter. IA-konferansen 2014 IA-rådet i fylket arrangerte IA-konferanse i Molde for 3. gang. Tittelen på konferansen var «Det går likar no? Fokus på psykiske utfordringer i norsk arbeidsliv.» Med Bjarne Brøndbo som innleder og foredragsholdere som blant andre Tom Nordlie og Torkild Berge ble det rekorddeltagelse med 350 personer. IA-utmerkelsene 2014 Det ble delt ut 3 IA-utmerkelser på IA-konferansen, en for hver av delmålene i IA-avtalen. Fra Vikebladet: Kleven Martime AS ved Olav Høydalsvik og Monica Nipen mottok IA-utmerkelsen for delmål 3 i IA-avtalen. Utmerkelse for arbeid med delmål 2 Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne, ble tildelt: Sollid mekaniske verksted, Surnadal Utmerkelse for fokus på delmål 3 Øke den reelle pensjon salderen (seniorpolitikk): Kleven Maritime AS Utmerkelse for arbeid med delmål 1 Redusere sykefravær, ble tildelt: «Ta med magen på jobb» Helseforetaket Møre og Romsdal Ringer i vannet «Ringer i Vannet» er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Bedriftene får en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft. Gjennom kartlegging utført av attføringsbedriften vil NHOs medlemmer få nye arbeidstagere som er egnet for nettopp deres virksomhet. Profesjonell utvelgelse og prekvalifisering av kandidater, samt god oppfølging underveis. I 2014 tegnet blant annet Ulstein Verft og Kleven Maritime rekrutteringsavtale med attføringsbedriften Furene AS. 8

9 Global Future Møre og Romsdal Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre våre bedrifter tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet. I Møre og Romsdal ble første kull gjennomført i perioden februar 2013 til mai 2014, med 24 deltagere fra 14 forskjellig land. Deltagerne har hatt hver sin mentor fra næringslivet i regionen. Totalt sett har 75% av gruppen hatt positiv karrierebevegelse i perioden noen har hatt mer enn én, for eksempel både byttet jobb og fått styreverv. I oktober 2014 startet kull 2 opp, med 25 deltagere fra 19 land deltagerne har minimum en Bachelor og flere har mer enn en Master. Det er også et par stykker med PhD som deltar. Også for dette kullet stiller ledere fra næringslivet og det offentlige i fylket opp som mentorer. Global Future deltagere, mentorer, samarbeidspartnere og fylkesordfører samlet til avslutning for det første kullet i Møre og Romsdal. Uten finansiering fra Fylkeskommunen, NAV Møre og Romsdal og Innovasjon Norge Møre og Romsdal, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre programmet. Representanter for disse tre sitter også i programmets styringsgruppe. 6 NyheteR SUNNMØRSPOSTEN Mandag 3. november 2014 Går glipp av talenter Mange rekrutterer via kjennskap og vennskap framfor kompetanse 6 NyheteR Volda Kollisjon i vegkryss i sentrum SUNNMØRSPOSTEN Lørdag 4. oktober 2014 To personar var involvert i ein trafikksmell i eit vegkryss i Volda sentrum i går kveld. Dei to involverte vart tekne med til lege for ein sjekk, fortalde operasjonsleiar Borge Amdam i Sunnmøre politidistrikt. Politiet tok fredag kveld opp forklaring frå dei involverte og frå vitne. Det er ikkje kjent kva som var årsak til kollisjonen. Klokka var vegen open igjen for trafikk. Bildetekst: VeG forfaller også med ny regjering Høyre og Frp lovet full fart i samferdselspolitikken. Men på ett år er langt fra alle lovnadene innfridd, skriver Opplysningsrådet for Veitrafikken. For det første har de ikke innhentet vedlikeholdsetterslepet på infrastrukturen. Her står de på rødt lys, mener rådet. Ikke har regjeringa utarbeid en nasjonal motorvegplan, og de ikke har ikke etablert et uavhengig vegtrafikktilsyn. næringsliv Det er lett å gå glipp av viktig kompetanse i bedrifter ved at andre hensyn tas som rekruttering via kjennskap og vennskap. Det sier Ragnhild Remøy, administrasjonssjef ved Fiskerstrand Verft. Med en fersk MBA nummer to, denne gangen fra University of Oxford, betegner hun seg som over snittet interessert i ledelse. Det var også lett å si ja til å bli mentor i Global Future programmet for andre gang. fortynnet konkurranseevne. Remøy gir Hanne Hægh Ryste rett når hun hevder at mange bedrifter i Møre og Romsdal rekrutterer på denne måten (se faktaboks). Dessverre er det nok slik i mange byer, men kanskje spesielt på mindre steder. Som arbeidsgiver bør en være oppmerksom på dette fenomenet fordi valg basert på kjennskap og vennskap framfor kvalifikasjon og meritter vil fortynne bedriftenes konkurranseevne. Når det er sagt, kommer en ikke utenom at de som blir rekruttert har en form for kjennskap til virksomheten som andre ikke har, tilføyer hun. Ute i verden konkurrerer bedrifter med doktorgrader på sekretærnivå, påpeker Remøy og tror mange lokale bedrifter på denne måten går glipp av verdifull kompetanse. Uskrevne regler. Remøy har stor tro på kunnskap og utdannelse, men sier det er ikke alt man kan lese seg til. Det kan være vanskelig nok å være ansatt i en norsk bedrift dersom man ikke er innfødt. Å være leder i tillegg kan være svært problematisk om man ikke forstår de subtile uskrevne reglene. Derfor tror jeg det er veldig viktig at innvandrere får hjelp og støtte til å forstå norsk kultur og hvordan en skal te seg i arbeidslivet, sier hun. For henne var det svært lærerikt å være mentor for en fra Budapest. Følgelig lærte også Remøy mye om ungarsk kultur og normer. MBA ved OxfORd: Da Ragnhild Remøy disputerte ved University of Oxford i slutten av september var også konsernsjef Rolf Fiskerstrand til stede. Remøy er administrasjonssjef ved Fiskerstrand Verft. GlOBAl future 2: Prosjektleder fra NHO Møre og Romsdal Hanne Hægh Ryste foran deltakerne på Global Future 2 som deltar i et program fram til desember 2015 og der hver enkelt får tildelt en mentor. Foto: June R. Johansen. FAktA Global Future 2 skal bidra til å mobilisere 25 innvandrere i Møre og Romsdal til sentrale stillinger og styreverv. Prosjektlederen, Hanne Hægh Ryste fra NHO, mener det tett knyttede arbeidsmiljøet i Møre og Romsdal ikke gjør det lettere for utlendinger som vil ut i jobbmarkedet. Her rekrutteres veldig mange via bekjentskap, sier Hægh Ryste. faksimile: Sunnmørsposten lørdag 1. november. Disputerte ved Oxford næringsliv Alt begynner og alt ender med ledelse, sier administrasjonssjef Ragnhild Remøy ved Fiskerstrand Verft. Nylig tok hun sin andre MBA (Master of Business), denne gangen om Global business ved prestisjetunge University of Oxford. De var 24 på kullet, det ble tatt inn en fra hvert land og Remøy var den ene fra Norge. Oxford er krevende. Det er Globalisert verden. Vi lever i en globalisert virkelighet og bedriftene vil være bedre rustet om de klarer å skape komplementære arbeidsstokker der medarbeidere med ulik bakgrunn faglig og kulturelt utfyller hverandre. På Oxford hadde hun 26 medstudenter fra 26 ulike land og lærte vel så mye av disse personene som studiet i seg selv. IngeR OtteRleI veldig høy standard, forteller hun. Fra før har hun en Executive MBA fra NHH. Du må ha vært leder i næringslivet i minimum fem år for å få ta en MBA. Remøy oppholdt seg i utlandet fra hun var 18 til hun var 28 år. Studerte i USA, Frankrike og Australia. Men da hun kom hjem var det vanskelig å få seg jobb. Etter en reportasje om dette i Sunnmørsposten fikk hun jobb i Rolls-Royce. I 2011 begynte hun i stillingen ute i verden konkurrerer bedrifter med doktorgrader på sekretærnivå RAgnhIlD Remøy ResUltAteR: Ledelse er resultater gjennom andre, sier Ragnhild Remøy. som administrasjonssjef hos Fiskerstrand Verft. De er en hjørnesteinsbedrift som opererer mye i utlandet, blant annet bygger de skrogene i Tyrkia, og Remøy fikk konsernsjef Rolf Fiskerstrands velsignelse til å søke MBA studiet ved Oxford for å dyktiggjøre Fiskerstrand Verft i et globalt marked. Nå får hun ansvar for å innføre lean production. kick off: 22 av de 25 deltakerne på årets Global Future-program i Møre og Romsdal som hadde sin første samling i Ålesund i går. De er seks menn og 19 kvinner som kommer fra 19 land. Det var i alt 70 søkere til de 25 plassene. Denne gjengen uttrykte takknemlighet over at de får denne sjansen. Takk for denne sjansen 25 utlendinger deltar i talentutvikling gjennom Global Future 2 Ålesund Dette er et av de mest tettpakkede rom med kompetanse i Norge for øyeblikket, konstaterer Hanne Hægh Ryste i NHO Møre og Romsdal. Det er kick off for Global Future 2, og rommet i konferanseavdelingen på Scandic Ålesund er i ferd med å fylles av utlendinger. Ærefrykt. Dette er like spennende i dag som første gangen. Det er den gjengen! sier prosjektleder Hægh Ryste. Hun får ren ærefrykt når hun tenker på deltakernes CV-er. Men utdanningsbakgrunnen står ikke alltid i stil med jobbene de har fått i Norge. Her er doktorgrader, mastergrader og annen høyere utdanning, samt arbeidserfaring. global future 2 Et talentprogram i regi av NHO for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Dette er andre gang programmet dras i gang i Møre og Romsdal. Deltakerne betaler egenandel for å være med. Møre og Romsdal fylkeskommune betaler størsteparten. NAV, Innovasjon Norge og IMDI er blant bidragsyterne. Noen er jobbsøkere, andre er tilkallingsvikar i barnehage, eller de jobber som pleiearbeider, vaskehjelp eller står i ferskvaredisken. Noen snakker godt prosjektleder: Dette er like spennende hver gang, sier Hanne Hægh Ryste i NHO Møre og Romsdal. norsk, andre sliter litt mer med å uttrykke seg. Noen har bodd i mange år i Norge, og har etablert familie her, andre er ganske ferske. I Møre og Romsdal rekrutteres veldig mange gjennom bekjentskap HaNNe HægH Ryste Noen har også greie jobber, men ønsker seg videre. Jobb via kjente. Mitt inntrykk er at det er flere utlendinger med greie jobber ellers i landet enn i Møre og Romsdal, sier prosjektlederen. Og det kan kanskje være et paradoks i en landsdel som skriker etter mer kompetanse. Hægh Ryste våger påstanden om at det i Møre og Romsdal er et veldig tett knyttet miljø og veldig mange rekrutteres til jobber via bekjentskap. Ferdig i Hvor du kommer fra og hva du heter skal ikke spille noen rolle. Du skal være sidestilt med etnisk norske når du søker jobb. Men slik er ikke alltid virkeligheten. Barrierer på begge sider vil Global Futureprogrammet rive ned. Dessuten får deltakerne en unik mulighet til selvutvikling. De skal følge et program som varer helt fram til desember Det blir totalt 21 samlingsdager, og deltakerne får hver sin mentor. De får blant annet også kurs i styrekompetanse, lederutvikling og selvutvikling, retorikk og det norske politiske system. INgeR OtteRleI JuNe R. JOHaNseN (foto) 9

10 Kompetanse Næringsliv i skolen Næringsliv i skolen er et viktig arbeidsfelt for NHO og hovedmålet er å gi elever bedre innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper, og bidra til at elever får bedre grunnlag for riktige yrkes- og utdanningsvalg. Læreplanene understreker også viktigheten av et godt samspill mellom skole og næringsliv, kunst og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet. Dette kan gjøre opplæringen i fagene mer konkret og forståelig, og resulterer i at elevene får økt lærelyst. NHO ønsker å bidra til å realisere intensjonene i skolens læreplaner på disse områdene, og dermed bidra til at arbeids- og næringsliv blir en viktig læringsarena. NHO Møre og Romsdal har samarbeidet tett med skoler i regionen i forbindelse med arrangementer i skolens regi, for å fremme språkfagene og viktigheten av språkkompetanse som et tillegg til annen kompetanse. Vi har i tillegg deltatt på flere rådgiversamlinger for å understreke viktigheten av god karriereveiledning til elever. NHO Møre og Romsdal er også representert i Forum for kompetanse og rekruttering. Satsing på realfag Lektor2-ordningen Kunnskapsdepartementet har siden 2008 gjennomført en pilot i realfag over hele landet. NHO Møre og Romsdal har i dag 11 skoler som er med i prosjektet Lektor2. NHO er ansvarlig for koordinatorrollen mellom skoler og aktuelle samarbeidsbedrifter. Formålet med Lektor2 er å fremme realfagene. Det innebærer at fagpersoner fra næringslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglærerne ser dette som en mulighet å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. I tillegg til oppfølging av skolene, arrangerer koordinator en samling for Lektor2-ansvarlige på vårparten. Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda er et partssammensatt rådgivende organ for fylkeskommunen, og alle saker som har betydning for fag- og yrkesopplæringa skal legges frem for nemnda før fylkeskommunen gjør vedtak i saken. Viktige oppgaver er dimensjonering, kvalitet og rådgivning/karriereveiledning innenfor fag- og yrkesopplæringen. Antallet inngåtte og løpende lærekontrakter har gått litt ned de siste årene. I år har vi hatt en oppgang fra 1158 inngåtte kontrakter i fjor, til 1247 i år. For løpende kontrakter har vi hatt en nedgang fra 2508 til Antallet avlagte fagprøver har derimot gått opp fra 1556 til Frafallet er fortsatt for høyt så arbeidet med å få utdannet flere fagarbeidere må fortsatt intensiveres. Fagskolestyret Fagskolestyret er det øverste organet for fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal. Styret har ansvaret for at drift, utvikling, undervisning og studiesteder er i samsvar med formål, lover og forskrifter. Økonomien er fortsatt under press som følge av manglende finansiering, og styret har spesielt arbeidet for å få opprettholdt et best mulig fagskoletilbud for næringslivet i fylket. På tampen av året kom en NOU angående fagskolen som er sendt på høring. Elever får praktisk erfaring fra yrker som krever realfagsbakgrunn, et populært innslag i undervisningen. 10

11 Næringspolitiske saker Styret og administrasjonen i NHO Møre og Romsdal har i løpet av 2014 arbeidet med og behandlet følgende saker: Nasjonal Transportplan, fergefri E-39, Politireformen, Statsbudsjettet, endringer i Arbeidsmiljøloven, finansiering av fagskolene, samordning av høgskolene, fergesituasjonen i fylket, forenkling, formuesskatten, permitteringsregler og avskrivingsregler, Ringer i vannet, Lektor2 programmet, IA-avtalen. Flere av disse sakene er nærmere beskrevet i årsberetningen. Nasjonal Transportplan Fergefri E-39 Politireformen Statsbudsjettet Endringer i Arbeidsmiljøloven Finansiering av fagskolene Samordning av høgskolene Fergesituasjonen i fylket Forenkling Formuesskatten Permitteringsregelverket Samferdsel Mandag 14. april 2014 ble regjeringens trasévalg for fergefri E-39 gjennom Møre og Romsdal offentliggjort. Dette var en gledens dag og mange har arbeidet lenge og hardt for å få gjennomslag for Hafast, Møreaksen og Halsafjordsambandet som fremtidig E-39 trase. Nå er det viktig å få tilstrekkelige planmidler på plass for å få fart på arbeidet. Fergesituasjonen i fylket er også en viktig sak for regionkontoret. Kapasiteten på sambandene Halsa-Kanestraum og Vestnes Molde er sprengt. Regionkontoret tok opp saken med Samferdselsdepartementet våren 2014 og fulgte opp med et brev til departementet om situasjonen. Våren 2014 ble det satt inn en ekstra ferge på Halsa Kanestraum for å møte turistsesongen. Denne fergen ble permanent satt i trafikk fra høsten Ekstraferge på Molde Vestnes ble bevilget i Statsbudsjettet for 2015, den settes i trafikk fra Politireformen Arbeidet med den varslede omorganiseringen av 110 sentralen og flytting av politidistriktene har vært krevende. NHO Møre og Romsdal har vært sterkt kritisk til at nødetatene skulle legges under Trøndelag, noe som vil svekke beredskapen i Møre og Romsdal. Justisdepartementet har nå besluttet at Norge skal ha 12 politidistrikter og det medfører at Møre og Romsdal blir et eget politidistrikt. Dette har stor betydning for de utfordringene Møre og Romsdal har som det mest risikoutsatte området langs kysten. Skatter/avgifter: Formuesskatten Formueskatten ble høstens store tema etter at Regjeringens støttepartier ikke ville være med på regjeringens forslag til reduksjon. Våre bedrifter tok sterkt til orde for å forsvare regjeringens forslag og det endte med et kompromiss mellom regjeringen og støttepartiene. Dette er en 11

12 sak som regionkontoret fortsatt skal jobbe med fremover med en målsetting om ytterligere reduksjon i Statsbudsjettet for Nøytral merverdiavgift i statlig sektor Innføres i Helseforetakene i Dette er et viktig grep fra Regjeringens side for at private bedrifter kan levere tjenester på like vilkår uten en konkurranseulempe på 25%. Arbeidsmiljøloven NHO har i mange år arbeidet for å modernisere Arbeidsmiljøloven. Det er behov for å åpne for midlertidige ansettelser, men fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet. Det er behov for mer fleksible arbeidstidsordninger innenfor den alminnelige avtalte arbeidstiden, slik at bedriftene kan tilpasse arbeidsbehovet mer hensiktsmessig i forhold til svingninger i produksjonen. NHO er imidlertid uenig med Regjeringen om å øke aldersgrensen fra 70 til 72 år og senere til 75 år. Permitteringsregelverket Næringslivet er inne i en omstillingsperiode som kan vedvare en tid fremover. Det er derfor viktig at Regjeringen nå endrer permitteringsreglene for å avhjelpe situasjonen. En arbeidsgiverperiode på 20 dager er for mange bedrifter for dyrt og fører til at oppsigelser benyttes isteden. Kompetanse forsvinner ut av bedriftene som får problemer med å få tilbake kvalifisert arbeidskraft når situasjonen bedrer seg. Dette er særlig problematisk for distriktsnæringene som sliter med å finne kompetent arbeidskraft i en normalsituasjon. Antall uker bedriftene kan permittere må økes fra 26 til 52 uker. Kommunereformen NHO Møre og Romsdal følger dette arbeidet med stor interesse. NHO Møre og Romsdal mener at en fremtidsrettet god løsning for vårt fylke er 3 5 store kommuner. Våre store samferdselsprosjekt som skal ferdigstilles i løpet av en 10 års periode vil gi store muligheter for større og mer effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dette vil føre til langt bedre samhandling internt i fylket samtidig som vi ser at størrelse på kommunene vil avgjøre hvilke oppgaver de nye kommunene vil få hånd om i fremtiden. Dette vil kunne bidra til sterkere og bedre fagmiljø i offentlig sektor som skal gi gode tjenester til næringsliv og innbyggere. Møter med Mørebenken NHO Møre og Romsdal har et godt og tett samarbeid med Mørebenken. Det har i løpet av 2014 vært avholdt møter mellom Mørebenken og NHO Møre og Romsdal's styre og løpende dialog med regiondirektør. Mørebenken er svært imøtekommende når vi ber om møter og lytter til innspill fra næringslivet. En engasjert Mørebenk i god dialog med lokalt næringsliv. Mørebenk konferansen var arrangert i regi av NHO Møre og Romsdal, Næringsforeningen i Ålesundsregionen, ÅKP og Maritimt Forum Nordvest. Vi ønsker at dette blir en årlig arena for diskusjoner som er viktige for vår region. 12

13 13

14 Lenker NHO Møre og Romsdals nettside: Facebook: NHO Møre og Romsdal Twitter: NHO Møre og NHO Ung Lektor IIordningen: Ungt Entreprenørskap: NHO Møre og Romsdal Besøksadresse Notenesgt. 1, 6002 Ålesund Postadresse Postboks 678, Sentrum, 6001 Ålesund Telefon E-post 14

15

16 16

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER

Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft - Nye verktøy for

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013

GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013 GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013 FOTO PER EIDE GOWESTMAGAZINE.COM 03 LEDER GO WEST MAGAZINE INNHOLDSFORTEGNELSE GI OSS EN DOSE SUNNMØRING Den maritime klyngen har de siste 20 årene vist

Detaljer

Årsberetning 2013. NHO Hordaland

Årsberetning 2013. NHO Hordaland Årsberetning 2013 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Adm. direktør Bjarte Hordnes Direktør Ove Rosvold Daglig leder Knut J. Helvik Adm. direktør Birte Nilsen Regiondirektør Tom Knudsen

Detaljer

HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15

HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15 SKAPE Et magasin for og om NHO Agder SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15 BEST I VERDEN GE Healthcare i Lindesnes kjemper i verdensmesterskapet hver dag Side 4-5 HÅRFIN

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Innhold Side 1. Medlemssituasjon 3 2. Fakta om NHO Rogaland 3 3. Styrets sammensetning 2013-2014 4 4. NHO Rogalands administrasjon 5

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening 08 Årsrapport 2008 Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning Historien om Tekna i 2008 Teknisk-naturvitenskapelig forening Vi skaper fremtiden! Det har vært et privilegium å få lov til å lede Tekna

Detaljer

FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST

FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST ÅRSMELDING 2013 1 FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST Maritimt Forum Nordvest har som formål å styrke og videreutvikle det maritime miljøet på Nordvestlandet Fokusområder er myndighetskontakt, rekruttering

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni 2014 02 05 08 Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning ISBN 978-82-7724-117-3 Vox 2008 Grafisk design: Månelyst as Trykk: Møklegaard trykkeri Opplag: 500 Innhold Forord 4 1 Innledning 4

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer