Innhold. 3 NHO Møre og Romsdal Årsmøte og Årskonferanse Lønns- og arbeidsvilkår. 8 Inkluderende arbeidsliv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 3 NHO Møre og Romsdal 2014. 6 Årsmøte og Årskonferanse 2014. 7 Lønns- og arbeidsvilkår. 8 Inkluderende arbeidsliv."

Transkript

1 Årsberetning

2 Innhold 3 NHO Møre og Romsdal Styret i 2014 Medlemsforhold 5 Regionkontoret i Møre og Romsdal Medlemsarrangement 6 Årsmøte og Årskonferanse Lønns- og arbeidsvilkår 8 Inkluderende arbeidsliv 10 Kompetanse 11 Næringspolitiske saker Forsidebilde: Alnes fyr, Shutterstock.com 2

3 NHO Møre og Romsdal 2014 Næringslivet går foreløpig ganske bra i Møre og Romsdal. Bedriftene er vant til svingninger og snur seg raskt. Fallende oljepris, og stopp i investeringer griper også inn hos oss. Svak krone bidrar til høye importpriser og skaper utfordringer for bedrifter som er avhengig av å importere råvarer til sin produksjon. Møre og Romsdal er et sterkt eksportfylke. Svak krone bidrar godt til eksportmarkedet og har dempet mye av nedgangen. Dersom kronen styrker seg vesentlig fremover vil veksten avta ytterligere i våre viktigste næringer. Eksporten i Møre og Romsdal holder seg på tredje plass nasjonalt. Norsk økonomi viser svakhetstegn. USA har svakere vekst enn forventet, 2,2 % mot en forventning på 2,5 %. Oppgang i de fleste europeiske markedene. Sverige har styrket sin vekst mer enn dobbelt så mye som Riksdagen forventet. Oljeprisen er gått noe opp igjen, men ligger fortsatt godt under det som skal til for å få fart på oljeinvesteringene. Nyhamna Extension går som planlagt og Johan Sverd rup betyr mye for vårt regionale næringsliv, da vi har flere bedrifter som kan levere inn i disse prosjektene. Flere av rederiene i Møre og Romsdal har lagt offshoreskip midlertidig i opplag som følge av mangel på oppdrag. Nye prosjekt ligger foreløpig på vent. Næringen er global og disse bedriftene er avhengig av den globale utviklingen. Møre og Romsdal har utfordringer som resten av landet, men bedriftene har startet omstillingsprosessene tidlig. Vi registrerer mye aktivitet i bedriftene for å bedre produktivitet samt redusere kostnader, det medfører at bedriftene går nøye igjennom sine organisasjoner og nedskalerer i forhold til aktivitet og ordrereserver. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal er fortsatt lav, men vi forventer en økning fremover våren. Til tross for dette så melder fastlandsbedriftene fortsatt om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Nedbemanninger på sokkelen vil kunne bøte på noe av dette. Usikkerhet i arbeidsmarkedet demper det private forbruket i Norge og flere husholdninger sparer fremfor å bruke penger. Situasjonen beskrives ikke som krise hos oss, men utviklingen fremover våren blir avgjørende. Neste år forventes økt vekst i våre viktigste europeiske markeder og USA. Våre bedrifter vil forhåpentligvis dra nytte av fortsatt svak krone. Fremdriften i svært betydningsfulle samferdselsprosjekter her i fylket er god og at dette åpner muligheten og behovet for å planlegge for en ny og spennende hverdag f.eks. Møreaksen, Hafast og Halsafjordforbindelsen. Fylket vårt er tyngdepunktet i en rekke bransjer som satser på felles utvikling nettopp her f.eks. Maritim (GCE Blue Maritime Cluster, LEGASEA Biomarin Cluster), Møbel (Norwegian Rooms og Møbelkraft AS) og IKuben. Ledere og tillitsvalgte i NHO Møre og Romsdal er til for medlemsbedriftene, og arbeider kontinuerlig med å styrke næringslivet og forme fremtiden. Karl Inge Rekdal Styreleder 3

4 Styret i 2014 Leder Karl Inge Rekdal Sykkylven Stål AS Sykkylven Norsk Industri Nestleder Irene Mjelde Regatta AS Ålesund Norsk Industri Styremedlemmer Knut Arve Sæter Møller Bil AS Ålesund NBF Tor Sevaldsen Tor Sevaldsen Prod. AS Kristiansund NHO Mat og Drikke Inger Marie Sperre Brødr. Sperre AS Ellingsøy FHL Stein Arne Schnell Oss-Nor AS Kristiansund Norsk Industri Vanja Braute Quality Hotel Alexandra Molde NHO Reiseliv Bente Anni Ranum Proffice AS Ålesund NHO Service Jan Roger Bjerkestrand GC Rieber Oils AS Kristiansund Norsk Sjømat Odd Kåre Amundsgård Kleive Betongbygg AS Molde BNL Medlemsforhold Medlemsutvikling NHO Møre og Romsdal hadde 1500 medlemsbedrifter pr Disse bedriftene sysselsetter årsverk. I forhold til 2013 viser dette en netto økning på 83 bedrifter. Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening, NHO Service og NHO Reiseliv er de største både når det gjelder antall medlemsbedrifter og antall årsverk. 4

5 Regionkontoret i Møre og Romsdal Regiondirektør Torill Ytreberg Mob Regiondirektør Torill Ytreberg arbeider hovedsakelig med nærings politiske saker og er regionkontorets ansikt utad. Juridisk rådgiver Nils Peter Hole Mob Juridisk rådgiver Nils Peter Hole har ansvar for tariff- og arbeidsgiverspørsmål og arrangerer aktuelle kurs for medlemsbedriftene i fylket. Seniorrådgiver Hanne Hægh Ryste Mob Hanne Hægh Ryste er ansatt som seniorrådgiver og er prosjektleder for «Global Future» og «Ringer i Vannet» og hun sitter i det regionale IA-rådet. Hun har ansvar for nettsider og sosiale medier for regionkontoret. Sekretær Astrid Øverås Mob Astrid Øverås er sekretær, og har ansvar for administrative oppgaver, regnskap, fakturering samt diverse arbeidsoppgaver for andre medlemmer i kontorfellesskapet. Rådgiver Elin Ous Mob Elin er ansatt som rådgiver. Hun har ansvar for kompetansespørsmål, Ungt Entreprenørskap, koordinator for Lektor2-ordningen, reiseliv, medlemspleie og verving. Medlemsarrangement NHO Arena kurs om offentlig innkjøp med Dordi Gjønnes, september 2014, i Kristiansund, Molde og Ålesund. Kristiansund ble dessverre kansellert, da flyet med foredragsholder ikke kunne lande pga. tåke. Det var 7 påmeldte i Kristiansund som fikk tilbud om å delta på kurset i Molde. I Ålesund og Molde var det henholdsvis 27 og 15 påmeldte. HMS kurs Det har vært avholdt HMS kurs for ledere i Ålesund med 13 deltagere og i Molde med 18 deltagere. Informasjonsmøte om matallergener NHO Reiseliv, 2. oktober i Ålesund. Innspillkonferanse om kommunereform Ålesund 3. november Det var 39 påmeldte. 5

6 Årsmøte og Årskonferanse 2014 Årskonferansen Møre og Romsdal 2014 Årskonferansen 2014 ble holdt på Rica Seilet i Molde 15. mai. Tema: «Læringslivet» NHO President Tore Ulstein «Korleis vidareutvikle Norge?» Professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger «Tidlig start» Opplæringskonsulent Fredrik Linge Klock «Yrkesutdanning viktig for næringslivet» Lektor Anne Grethe Slinning Brandal «Lektor 2 Skole og næringsliv» Forsker Asgeir Skålholt «Overgangen mellom utdanning og arbeisliv» Rektor Hallgeir Gammelsæter «Utdanning og næringslivet akademia viktig?» Professor Arne Krokan «Vil IKT endre måten vi lærer på?» Tidligere styreledere i NHO Møre og Romsdal samlet: fra venstre: Jarl Schrøder, Arnt Wærnes, Øystein Sandaa, Terje Dyrseth, Bjørn Berge, Knut Strømsheim, Steinar Loe og Karl Inge Rekdal. Ikke tilstede: Einar Grytnes og Sturla Steinsvik. I forbindelse med Årsmøtet og Årskonferansen ble også NHOs 25-års jubileum feiret med middag med tidligere styreledere og regiondirektører totalt 25 personer med mye kunnskap og historie var tilstede i Molde. Elever fra Spjelkavik videregående skole sammen med lektor Anne Grethe Slinning Brandal. 6

7 Årets nyskapingspris Nyskapingsprisen NHO Møre og Romsdal 2014 gikk til Rolls-Royce Marine AS for deres innovasjon og utvikling av miljøvennlige løsninger. Deres Environship et en av flere nyskapende løsninger de har introdusert i markedet de siste årene. Environship-konseptet kombinerer en rekke innovative systemer fra Rolls-Royce, som sammen bidrar til en reduksjon av CO2-utslipp med mer enn 40 prosent. Dette inkluderer det integrerte ror-propellsystemet Promas, HSG (Hybrid akselgenerator), Rolls-Royce gass motor og -system samt et Wave Piercing skrogdesign. Prisen ble utdelt på NHO Møre og Romsdals Årskonferanse av NHO President Tore Ulstein. Rolls-Royce-konsernet ble stiftet i 1904, og etablerte seg i Norge i Rolls-Royce Marine AS eies av Rolls-Royce plc, som er notert på London-børsen. NHO-president Tore Ulstein deler ut Nyskapingsprisen 2014 til Per Egil Vedlog og Kristian Blø Olsen fra Rolls- Royce Marine. Visjonen til Rolls-Royce-konsernet er «Better Power for a Changing World.» Konsernet opererer i fire hovedmarkeder: Sivil luftfart, militær luftfart, maritim og landbasert energi. Det norske selskapet er en del av Marinedivisjonen. De leverer skipsdesign, - systemer og -utstyr til en rekke ulike fartøy. Offshore, handelsfartøy og service/ettermarked er de tre hovedmarkedene for virksomheten til Rolls-Royce i Norge. Lønnsog arbeidsvilkår Arbeidsgiverservice Arbeidsgiverservice er en kjerneoppgave som regionskontoret har stort fokus på, og det er viktig at bedriftene tar kontakt med vår juridiske rådgiver Nils Peter Hole tidlig når problemstillinger innenfor arbeidsrettsområdet oppstår. Jo tidligere han kobles inn, dess enklere er det å få til en god prosess i saker som krever kompetanse på området. Regionkontoret har stor pågang fra medlemsbedriftene og vår arbeidsgiverservice består av veiledning pr. telefon og e-post, bedriftsbesøk, kurs, opplæring og tvistebistand. De fleste saker løses lokalt, men juristene i NHO og i bedriftenes landsforeninger i Oslo involveres også ved behov. Arbeidet i fjor bar preg av et strammere arbeidsmarked, og en markant økning av oppsigelser i forbindelse med nedbemanning. Mange bedriftsledere har stilt seg uforstående til innstrammingen av permitteringsmulighetene. I tillegg til regionkontorets arbeidsgiverservice, har NHO inngått en samarbeidsavtale med Eurojuris Norge om levering av juridiske tjenester på områder som ikke omfattes av arbeidsrett, med 15% rabatt på timeprisen og en time gratis førstekonsultasjon. Larhammer Aarseth Advokatfirma AS i Molde er Eurojuris kontor i Møre og Romsdal. 7

8 Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv IA NHO Møre og Romsdal er med i fylkets IA-råd, som består av partene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet, Fylket og NAV Arbeidslivssenter. IA-konferansen 2014 IA-rådet i fylket arrangerte IA-konferanse i Molde for 3. gang. Tittelen på konferansen var «Det går likar no? Fokus på psykiske utfordringer i norsk arbeidsliv.» Med Bjarne Brøndbo som innleder og foredragsholdere som blant andre Tom Nordlie og Torkild Berge ble det rekorddeltagelse med 350 personer. IA-utmerkelsene 2014 Det ble delt ut 3 IA-utmerkelser på IA-konferansen, en for hver av delmålene i IA-avtalen. Fra Vikebladet: Kleven Martime AS ved Olav Høydalsvik og Monica Nipen mottok IA-utmerkelsen for delmål 3 i IA-avtalen. Utmerkelse for arbeid med delmål 2 Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne, ble tildelt: Sollid mekaniske verksted, Surnadal Utmerkelse for fokus på delmål 3 Øke den reelle pensjon salderen (seniorpolitikk): Kleven Maritime AS Utmerkelse for arbeid med delmål 1 Redusere sykefravær, ble tildelt: «Ta med magen på jobb» Helseforetaket Møre og Romsdal Ringer i vannet «Ringer i Vannet» er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Bedriftene får en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft. Gjennom kartlegging utført av attføringsbedriften vil NHOs medlemmer få nye arbeidstagere som er egnet for nettopp deres virksomhet. Profesjonell utvelgelse og prekvalifisering av kandidater, samt god oppfølging underveis. I 2014 tegnet blant annet Ulstein Verft og Kleven Maritime rekrutteringsavtale med attføringsbedriften Furene AS. 8

9 Global Future Møre og Romsdal Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre våre bedrifter tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet. I Møre og Romsdal ble første kull gjennomført i perioden februar 2013 til mai 2014, med 24 deltagere fra 14 forskjellig land. Deltagerne har hatt hver sin mentor fra næringslivet i regionen. Totalt sett har 75% av gruppen hatt positiv karrierebevegelse i perioden noen har hatt mer enn én, for eksempel både byttet jobb og fått styreverv. I oktober 2014 startet kull 2 opp, med 25 deltagere fra 19 land deltagerne har minimum en Bachelor og flere har mer enn en Master. Det er også et par stykker med PhD som deltar. Også for dette kullet stiller ledere fra næringslivet og det offentlige i fylket opp som mentorer. Global Future deltagere, mentorer, samarbeidspartnere og fylkesordfører samlet til avslutning for det første kullet i Møre og Romsdal. Uten finansiering fra Fylkeskommunen, NAV Møre og Romsdal og Innovasjon Norge Møre og Romsdal, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre programmet. Representanter for disse tre sitter også i programmets styringsgruppe. 6 NyheteR SUNNMØRSPOSTEN Mandag 3. november 2014 Går glipp av talenter Mange rekrutterer via kjennskap og vennskap framfor kompetanse 6 NyheteR Volda Kollisjon i vegkryss i sentrum SUNNMØRSPOSTEN Lørdag 4. oktober 2014 To personar var involvert i ein trafikksmell i eit vegkryss i Volda sentrum i går kveld. Dei to involverte vart tekne med til lege for ein sjekk, fortalde operasjonsleiar Borge Amdam i Sunnmøre politidistrikt. Politiet tok fredag kveld opp forklaring frå dei involverte og frå vitne. Det er ikkje kjent kva som var årsak til kollisjonen. Klokka var vegen open igjen for trafikk. Bildetekst: VeG forfaller også med ny regjering Høyre og Frp lovet full fart i samferdselspolitikken. Men på ett år er langt fra alle lovnadene innfridd, skriver Opplysningsrådet for Veitrafikken. For det første har de ikke innhentet vedlikeholdsetterslepet på infrastrukturen. Her står de på rødt lys, mener rådet. Ikke har regjeringa utarbeid en nasjonal motorvegplan, og de ikke har ikke etablert et uavhengig vegtrafikktilsyn. næringsliv Det er lett å gå glipp av viktig kompetanse i bedrifter ved at andre hensyn tas som rekruttering via kjennskap og vennskap. Det sier Ragnhild Remøy, administrasjonssjef ved Fiskerstrand Verft. Med en fersk MBA nummer to, denne gangen fra University of Oxford, betegner hun seg som over snittet interessert i ledelse. Det var også lett å si ja til å bli mentor i Global Future programmet for andre gang. fortynnet konkurranseevne. Remøy gir Hanne Hægh Ryste rett når hun hevder at mange bedrifter i Møre og Romsdal rekrutterer på denne måten (se faktaboks). Dessverre er det nok slik i mange byer, men kanskje spesielt på mindre steder. Som arbeidsgiver bør en være oppmerksom på dette fenomenet fordi valg basert på kjennskap og vennskap framfor kvalifikasjon og meritter vil fortynne bedriftenes konkurranseevne. Når det er sagt, kommer en ikke utenom at de som blir rekruttert har en form for kjennskap til virksomheten som andre ikke har, tilføyer hun. Ute i verden konkurrerer bedrifter med doktorgrader på sekretærnivå, påpeker Remøy og tror mange lokale bedrifter på denne måten går glipp av verdifull kompetanse. Uskrevne regler. Remøy har stor tro på kunnskap og utdannelse, men sier det er ikke alt man kan lese seg til. Det kan være vanskelig nok å være ansatt i en norsk bedrift dersom man ikke er innfødt. Å være leder i tillegg kan være svært problematisk om man ikke forstår de subtile uskrevne reglene. Derfor tror jeg det er veldig viktig at innvandrere får hjelp og støtte til å forstå norsk kultur og hvordan en skal te seg i arbeidslivet, sier hun. For henne var det svært lærerikt å være mentor for en fra Budapest. Følgelig lærte også Remøy mye om ungarsk kultur og normer. MBA ved OxfORd: Da Ragnhild Remøy disputerte ved University of Oxford i slutten av september var også konsernsjef Rolf Fiskerstrand til stede. Remøy er administrasjonssjef ved Fiskerstrand Verft. GlOBAl future 2: Prosjektleder fra NHO Møre og Romsdal Hanne Hægh Ryste foran deltakerne på Global Future 2 som deltar i et program fram til desember 2015 og der hver enkelt får tildelt en mentor. Foto: June R. Johansen. FAktA Global Future 2 skal bidra til å mobilisere 25 innvandrere i Møre og Romsdal til sentrale stillinger og styreverv. Prosjektlederen, Hanne Hægh Ryste fra NHO, mener det tett knyttede arbeidsmiljøet i Møre og Romsdal ikke gjør det lettere for utlendinger som vil ut i jobbmarkedet. Her rekrutteres veldig mange via bekjentskap, sier Hægh Ryste. faksimile: Sunnmørsposten lørdag 1. november. Disputerte ved Oxford næringsliv Alt begynner og alt ender med ledelse, sier administrasjonssjef Ragnhild Remøy ved Fiskerstrand Verft. Nylig tok hun sin andre MBA (Master of Business), denne gangen om Global business ved prestisjetunge University of Oxford. De var 24 på kullet, det ble tatt inn en fra hvert land og Remøy var den ene fra Norge. Oxford er krevende. Det er Globalisert verden. Vi lever i en globalisert virkelighet og bedriftene vil være bedre rustet om de klarer å skape komplementære arbeidsstokker der medarbeidere med ulik bakgrunn faglig og kulturelt utfyller hverandre. På Oxford hadde hun 26 medstudenter fra 26 ulike land og lærte vel så mye av disse personene som studiet i seg selv. IngeR OtteRleI veldig høy standard, forteller hun. Fra før har hun en Executive MBA fra NHH. Du må ha vært leder i næringslivet i minimum fem år for å få ta en MBA. Remøy oppholdt seg i utlandet fra hun var 18 til hun var 28 år. Studerte i USA, Frankrike og Australia. Men da hun kom hjem var det vanskelig å få seg jobb. Etter en reportasje om dette i Sunnmørsposten fikk hun jobb i Rolls-Royce. I 2011 begynte hun i stillingen ute i verden konkurrerer bedrifter med doktorgrader på sekretærnivå RAgnhIlD Remøy ResUltAteR: Ledelse er resultater gjennom andre, sier Ragnhild Remøy. som administrasjonssjef hos Fiskerstrand Verft. De er en hjørnesteinsbedrift som opererer mye i utlandet, blant annet bygger de skrogene i Tyrkia, og Remøy fikk konsernsjef Rolf Fiskerstrands velsignelse til å søke MBA studiet ved Oxford for å dyktiggjøre Fiskerstrand Verft i et globalt marked. Nå får hun ansvar for å innføre lean production. kick off: 22 av de 25 deltakerne på årets Global Future-program i Møre og Romsdal som hadde sin første samling i Ålesund i går. De er seks menn og 19 kvinner som kommer fra 19 land. Det var i alt 70 søkere til de 25 plassene. Denne gjengen uttrykte takknemlighet over at de får denne sjansen. Takk for denne sjansen 25 utlendinger deltar i talentutvikling gjennom Global Future 2 Ålesund Dette er et av de mest tettpakkede rom med kompetanse i Norge for øyeblikket, konstaterer Hanne Hægh Ryste i NHO Møre og Romsdal. Det er kick off for Global Future 2, og rommet i konferanseavdelingen på Scandic Ålesund er i ferd med å fylles av utlendinger. Ærefrykt. Dette er like spennende i dag som første gangen. Det er den gjengen! sier prosjektleder Hægh Ryste. Hun får ren ærefrykt når hun tenker på deltakernes CV-er. Men utdanningsbakgrunnen står ikke alltid i stil med jobbene de har fått i Norge. Her er doktorgrader, mastergrader og annen høyere utdanning, samt arbeidserfaring. global future 2 Et talentprogram i regi av NHO for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Dette er andre gang programmet dras i gang i Møre og Romsdal. Deltakerne betaler egenandel for å være med. Møre og Romsdal fylkeskommune betaler størsteparten. NAV, Innovasjon Norge og IMDI er blant bidragsyterne. Noen er jobbsøkere, andre er tilkallingsvikar i barnehage, eller de jobber som pleiearbeider, vaskehjelp eller står i ferskvaredisken. Noen snakker godt prosjektleder: Dette er like spennende hver gang, sier Hanne Hægh Ryste i NHO Møre og Romsdal. norsk, andre sliter litt mer med å uttrykke seg. Noen har bodd i mange år i Norge, og har etablert familie her, andre er ganske ferske. I Møre og Romsdal rekrutteres veldig mange gjennom bekjentskap HaNNe HægH Ryste Noen har også greie jobber, men ønsker seg videre. Jobb via kjente. Mitt inntrykk er at det er flere utlendinger med greie jobber ellers i landet enn i Møre og Romsdal, sier prosjektlederen. Og det kan kanskje være et paradoks i en landsdel som skriker etter mer kompetanse. Hægh Ryste våger påstanden om at det i Møre og Romsdal er et veldig tett knyttet miljø og veldig mange rekrutteres til jobber via bekjentskap. Ferdig i Hvor du kommer fra og hva du heter skal ikke spille noen rolle. Du skal være sidestilt med etnisk norske når du søker jobb. Men slik er ikke alltid virkeligheten. Barrierer på begge sider vil Global Futureprogrammet rive ned. Dessuten får deltakerne en unik mulighet til selvutvikling. De skal følge et program som varer helt fram til desember Det blir totalt 21 samlingsdager, og deltakerne får hver sin mentor. De får blant annet også kurs i styrekompetanse, lederutvikling og selvutvikling, retorikk og det norske politiske system. INgeR OtteRleI JuNe R. JOHaNseN (foto) 9

10 Kompetanse Næringsliv i skolen Næringsliv i skolen er et viktig arbeidsfelt for NHO og hovedmålet er å gi elever bedre innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper, og bidra til at elever får bedre grunnlag for riktige yrkes- og utdanningsvalg. Læreplanene understreker også viktigheten av et godt samspill mellom skole og næringsliv, kunst og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet. Dette kan gjøre opplæringen i fagene mer konkret og forståelig, og resulterer i at elevene får økt lærelyst. NHO ønsker å bidra til å realisere intensjonene i skolens læreplaner på disse områdene, og dermed bidra til at arbeids- og næringsliv blir en viktig læringsarena. NHO Møre og Romsdal har samarbeidet tett med skoler i regionen i forbindelse med arrangementer i skolens regi, for å fremme språkfagene og viktigheten av språkkompetanse som et tillegg til annen kompetanse. Vi har i tillegg deltatt på flere rådgiversamlinger for å understreke viktigheten av god karriereveiledning til elever. NHO Møre og Romsdal er også representert i Forum for kompetanse og rekruttering. Satsing på realfag Lektor2-ordningen Kunnskapsdepartementet har siden 2008 gjennomført en pilot i realfag over hele landet. NHO Møre og Romsdal har i dag 11 skoler som er med i prosjektet Lektor2. NHO er ansvarlig for koordinatorrollen mellom skoler og aktuelle samarbeidsbedrifter. Formålet med Lektor2 er å fremme realfagene. Det innebærer at fagpersoner fra næringslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglærerne ser dette som en mulighet å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. I tillegg til oppfølging av skolene, arrangerer koordinator en samling for Lektor2-ansvarlige på vårparten. Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda er et partssammensatt rådgivende organ for fylkeskommunen, og alle saker som har betydning for fag- og yrkesopplæringa skal legges frem for nemnda før fylkeskommunen gjør vedtak i saken. Viktige oppgaver er dimensjonering, kvalitet og rådgivning/karriereveiledning innenfor fag- og yrkesopplæringen. Antallet inngåtte og løpende lærekontrakter har gått litt ned de siste årene. I år har vi hatt en oppgang fra 1158 inngåtte kontrakter i fjor, til 1247 i år. For løpende kontrakter har vi hatt en nedgang fra 2508 til Antallet avlagte fagprøver har derimot gått opp fra 1556 til Frafallet er fortsatt for høyt så arbeidet med å få utdannet flere fagarbeidere må fortsatt intensiveres. Fagskolestyret Fagskolestyret er det øverste organet for fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal. Styret har ansvaret for at drift, utvikling, undervisning og studiesteder er i samsvar med formål, lover og forskrifter. Økonomien er fortsatt under press som følge av manglende finansiering, og styret har spesielt arbeidet for å få opprettholdt et best mulig fagskoletilbud for næringslivet i fylket. På tampen av året kom en NOU angående fagskolen som er sendt på høring. Elever får praktisk erfaring fra yrker som krever realfagsbakgrunn, et populært innslag i undervisningen. 10

11 Næringspolitiske saker Styret og administrasjonen i NHO Møre og Romsdal har i løpet av 2014 arbeidet med og behandlet følgende saker: Nasjonal Transportplan, fergefri E-39, Politireformen, Statsbudsjettet, endringer i Arbeidsmiljøloven, finansiering av fagskolene, samordning av høgskolene, fergesituasjonen i fylket, forenkling, formuesskatten, permitteringsregler og avskrivingsregler, Ringer i vannet, Lektor2 programmet, IA-avtalen. Flere av disse sakene er nærmere beskrevet i årsberetningen. Nasjonal Transportplan Fergefri E-39 Politireformen Statsbudsjettet Endringer i Arbeidsmiljøloven Finansiering av fagskolene Samordning av høgskolene Fergesituasjonen i fylket Forenkling Formuesskatten Permitteringsregelverket Samferdsel Mandag 14. april 2014 ble regjeringens trasévalg for fergefri E-39 gjennom Møre og Romsdal offentliggjort. Dette var en gledens dag og mange har arbeidet lenge og hardt for å få gjennomslag for Hafast, Møreaksen og Halsafjordsambandet som fremtidig E-39 trase. Nå er det viktig å få tilstrekkelige planmidler på plass for å få fart på arbeidet. Fergesituasjonen i fylket er også en viktig sak for regionkontoret. Kapasiteten på sambandene Halsa-Kanestraum og Vestnes Molde er sprengt. Regionkontoret tok opp saken med Samferdselsdepartementet våren 2014 og fulgte opp med et brev til departementet om situasjonen. Våren 2014 ble det satt inn en ekstra ferge på Halsa Kanestraum for å møte turistsesongen. Denne fergen ble permanent satt i trafikk fra høsten Ekstraferge på Molde Vestnes ble bevilget i Statsbudsjettet for 2015, den settes i trafikk fra Politireformen Arbeidet med den varslede omorganiseringen av 110 sentralen og flytting av politidistriktene har vært krevende. NHO Møre og Romsdal har vært sterkt kritisk til at nødetatene skulle legges under Trøndelag, noe som vil svekke beredskapen i Møre og Romsdal. Justisdepartementet har nå besluttet at Norge skal ha 12 politidistrikter og det medfører at Møre og Romsdal blir et eget politidistrikt. Dette har stor betydning for de utfordringene Møre og Romsdal har som det mest risikoutsatte området langs kysten. Skatter/avgifter: Formuesskatten Formueskatten ble høstens store tema etter at Regjeringens støttepartier ikke ville være med på regjeringens forslag til reduksjon. Våre bedrifter tok sterkt til orde for å forsvare regjeringens forslag og det endte med et kompromiss mellom regjeringen og støttepartiene. Dette er en 11

12 sak som regionkontoret fortsatt skal jobbe med fremover med en målsetting om ytterligere reduksjon i Statsbudsjettet for Nøytral merverdiavgift i statlig sektor Innføres i Helseforetakene i Dette er et viktig grep fra Regjeringens side for at private bedrifter kan levere tjenester på like vilkår uten en konkurranseulempe på 25%. Arbeidsmiljøloven NHO har i mange år arbeidet for å modernisere Arbeidsmiljøloven. Det er behov for å åpne for midlertidige ansettelser, men fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet. Det er behov for mer fleksible arbeidstidsordninger innenfor den alminnelige avtalte arbeidstiden, slik at bedriftene kan tilpasse arbeidsbehovet mer hensiktsmessig i forhold til svingninger i produksjonen. NHO er imidlertid uenig med Regjeringen om å øke aldersgrensen fra 70 til 72 år og senere til 75 år. Permitteringsregelverket Næringslivet er inne i en omstillingsperiode som kan vedvare en tid fremover. Det er derfor viktig at Regjeringen nå endrer permitteringsreglene for å avhjelpe situasjonen. En arbeidsgiverperiode på 20 dager er for mange bedrifter for dyrt og fører til at oppsigelser benyttes isteden. Kompetanse forsvinner ut av bedriftene som får problemer med å få tilbake kvalifisert arbeidskraft når situasjonen bedrer seg. Dette er særlig problematisk for distriktsnæringene som sliter med å finne kompetent arbeidskraft i en normalsituasjon. Antall uker bedriftene kan permittere må økes fra 26 til 52 uker. Kommunereformen NHO Møre og Romsdal følger dette arbeidet med stor interesse. NHO Møre og Romsdal mener at en fremtidsrettet god løsning for vårt fylke er 3 5 store kommuner. Våre store samferdselsprosjekt som skal ferdigstilles i løpet av en 10 års periode vil gi store muligheter for større og mer effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dette vil føre til langt bedre samhandling internt i fylket samtidig som vi ser at størrelse på kommunene vil avgjøre hvilke oppgaver de nye kommunene vil få hånd om i fremtiden. Dette vil kunne bidra til sterkere og bedre fagmiljø i offentlig sektor som skal gi gode tjenester til næringsliv og innbyggere. Møter med Mørebenken NHO Møre og Romsdal har et godt og tett samarbeid med Mørebenken. Det har i løpet av 2014 vært avholdt møter mellom Mørebenken og NHO Møre og Romsdal's styre og løpende dialog med regiondirektør. Mørebenken er svært imøtekommende når vi ber om møter og lytter til innspill fra næringslivet. En engasjert Mørebenk i god dialog med lokalt næringsliv. Mørebenk konferansen var arrangert i regi av NHO Møre og Romsdal, Næringsforeningen i Ålesundsregionen, ÅKP og Maritimt Forum Nordvest. Vi ønsker at dette blir en årlig arena for diskusjoner som er viktige for vår region. 12

13 13

14 Lenker NHO Møre og Romsdals nettside: Facebook: NHO Møre og Romsdal Twitter: NHO Møre og NHO Ung Lektor IIordningen: Ungt Entreprenørskap: NHO Møre og Romsdal Besøksadresse Notenesgt. 1, 6002 Ålesund Postadresse Postboks 678, Sentrum, 6001 Ålesund Telefon E-post 14

15

16 16

NHO MØRE OG ROMSDAL 2015

NHO MØRE OG ROMSDAL 2015 Årsmelding 2015 NHO MØRE OG ROMSDAL 2015 2015 ble et krevende år for nærings livet i Møre og Romsdal, og situasjonen har forverret seg dramatisk gjennom året og utover i 2016. Det er spesielt den maritime

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Foto: Jo Michael. Arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjoner i fremtiden, hvilken rolle får vi?

Foto: Jo Michael. Arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjoner i fremtiden, hvilken rolle får vi? Foto: Jo Michael Arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjoner i fremtiden, hvilken rolle får vi? Nit 18.oktober 2017 Prinsen Hotel Anna CB Moe, Næringslivets Hovedorganisasjon Trøndelag Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Innhold. 3 NHO Møre og Romsdal Medlemsforhold. 6 Medlemsarrangement. 7 Årskonferansen Markedsaktiviteter. 10 Lønns- og arbeidsforhold

Innhold. 3 NHO Møre og Romsdal Medlemsforhold. 6 Medlemsarrangement. 7 Årskonferansen Markedsaktiviteter. 10 Lønns- og arbeidsforhold Årsberetning 2016 1 Innhold 3 NHO Møre og Romsdal 2016 4 Styret i 2016 Regionkontoret i Møre og Romsdal Medlemsforhold 5 Medlemsforhold 6 Medlemsarrangement 7 Årskonferansen 2016 8 Markedsaktiviteter 10

Detaljer

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner.

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. I DIALOG MED NVIO SIOPS NROF Bæreia Veteransenter Foto: Jo Michael NHO Service NHO Service er den "tredje" største landsforeningen i NHO og organiserer 3 114

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Kompetansearbeidsplassutvalget

Kompetansearbeidsplassutvalget Kompetansearbeidsplasser sverd eller svøpe for M&R? Roar Tobro 23.11.2011 Møre-gåten : Input: Høy utdanningstilbøyelighet, men lav tilbakeflytting Gir lavere utdanningsnivå Jumbo i antall akademikere Lave

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017 YRKESFAG 2020 BNLs opplæringskonferanse 2017 1 Bakgrunn for Yrkesfag 2020 NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

GOD JOBB - GODE FORELDRE?

GOD JOBB - GODE FORELDRE? GOD JOBB - GODE FORELDRE? KAN PARTNERKARRIERE OG FAMILIE KOMBINERES? GEIR MIKALSEN, MARKEDSSJEF BERGEN NÆRINGSRÅD Hvorfor så få kvinnelige partnere? Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirma og rådgivningsselskaper

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Fagskolen som regional utviklingsaktør

Fagskolen som regional utviklingsaktør Fagskolen som regional utviklingsaktør NOKUT-konferanse 20.10.11 i Ålesund Anita Steinbru, seksjonsleder i Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune DISPOSISJON Føringer i sentrale styringsdokumenter

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette å gi sin uttalelse.

Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette å gi sin uttalelse. Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Kristiansund, 25. mars 2015 Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette

Detaljer

Regionale effektar av Mørebyane som mellomstore byar. Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda

Regionale effektar av Mørebyane som mellomstore byar. Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda Regionale effektar av Mørebyane som mellomstore byar Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda 05.06.2012 Opplegg 30 min. STORE ORD Overordna utviklingstrekk Byområda regionar situasjon og utfordringar

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Økt konkurransekraft NHO Østfolds oppspill til Kommune- og Fylkestingsvalget 2015 Presentert partienes lokal- og fylkeslag, høsten 2014

Økt konkurransekraft NHO Østfolds oppspill til Kommune- og Fylkestingsvalget 2015 Presentert partienes lokal- og fylkeslag, høsten 2014 Økt konkurransekraft NHO Østfolds oppspill til Kommune- og Fylkestingsvalget 2015 Presentert partienes lokal- og fylkeslag, høsten 2014 NHO i Østfold 1027 medlemmer 22 800 årsverk Store: 30 bedrifter over

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R HVA ER GLOBAL FUTURE? TALENTMOBILISERING AV INNVANDRERE MED HØYERE UTDANNELSE Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker

Detaljer

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Espen Solberg Forskningsleder NIFU/FI 12.11.2015 Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Konferansen Rett kompetanse, Hordaland fylkeskommune, 12.11.2015 Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Utdannings- og forskningskomiteen Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Avansert IKT-kompetanse og IT-sikkerhetskompetanse Det er et stort gap mellom nasjonens samlede avanserte IKT-kompetanse og det behov

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Foto: Jo Michael NHO og skognæringen Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Om NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24 000 medlemmer og 560 000 årsverk Dette jobber vi for NHO arbeider

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør VA-divisjonen Region Innlandet Næringslivsringen 2 aktuelle

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Petropolen 18.februar 2016. Alf Dahl - Adm.dir

Petropolen 18.februar 2016. Alf Dahl - Adm.dir Petropolen 18.februar 2016 Alf Dahl - Adm.dir En samtale omkring situasjonen i næringslivet i Møre og Romsdal, ledighet og utfordringene knyttet til fallende etterspørsel i olje- og gassindustrien, konsekvenser

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i.

Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i. Logo på kommune/bydel og samarbeidsbedrift Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i. Hovedmål: At deltakere fra introduksjonsprogrammet skal sysselsettes ved..sine hoteller etter å ha gjennomgått

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014

Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Oppsummering av erfaringer fra mentorprogrammer 2014 Det ble gitt tilskudd til fem mentorprogrammer og ett traineeprogram i 2014. Målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn som trenger innpass i arbeidslivet

Detaljer