MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA"

Transkript

1 MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter som skal forenkle våre medlemmers hverdag. Månedsbrevet vil bli sendt ut pr. e-post til våre medlemmer som abonnerer på nyhetsvarsling innen temaene tariff og HMS. Er du ikke registrert, men ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, gå inn på våre hjemmesider: Månedsbrevet for oktober 2012 inneholder: - Sykefraværsstatistikk for noen av våre bransjer 2. kvartal Nye oppholds kort for tredjelandsborgere - Utlysning av FARVE-midler Kurs i arbeidsgiverspørsmål i regi av NHO Mat og Landbruk o Lærerikt kurs i arbeidsrett for våre medlemsbedrifter o Sykefravær og ledelse. Hva er Lov og lurt i sykefraværsarbeidet? o Julefrokost. Lær deg de nye innleiereglene som kommer Spørsmål og svar om de nye reglene om innleie - Om dagpenger ved permitteringer - Folk vil jobbe 3,4 år lengre i dag enn for 10 år siden - Hvem kan du som medlem kontakte i NHO Mat og Landbruk? Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2012 Sykefraværsstatistikk for bransjene skog, kjøtt- og kjøttproduksjon og forproduksjon for 2. kvartal 2012 er nå lagt ut. Nedgangen i det legemeldte sykefraværet fortsetter i alle bransjene i forhold til samme kvartal i fjor! Sykefraværet for skog og forproduksjon er lavere enn NHO-bedriftene totalt. Sykefraværet for kjøtt- og kjøttproduksjon ligger fortsatt over NHO-bedriftene totalt. Les mer på vår hjemmeside: Kontaktperson: 1

2 Nye oppholds kort for tredjelandsborgere Fra 20. mai d.å. har Norge innført tre ulike typer oppholdsdokumenter (oppholdskort) med biometriske data for tredjelandsborgere. Dokumentene er utarbeidet i samsvar med EU forordninger som fastsetter et enhetlig format for oppholdstillatelser for tredjelandsborgere. Utlendinger som får innvilget en midlertidig eller permanent oppholdstillatelse får utstedt et Schengenstandardisert oppholdskort. Kortet er et bevis på rett til å oppholde seg i Norge. I tillegg vil Norge også utstede standardisert oppholdskort til familiemedlemmer av EU/EØS borgere, og til innbyggere på russisk side av den norskrussiske grensen som har fått tillatelse som grenseboere etter grenseboeravtalen mellom Russland og Norge. Utlysning av FARVE-midler 2013 NAV tildeler forsøksmidler for 2013 til prosjekter innen arbeids- og velferdsområdet, gjennom programmet FARVE. Søknadsfristen er 15. november Prosjekter som gir mer kunnskap på følgende områder, vil bli prioritert: Måloppnåelse og kvalitetssikring på viktige innsatsområder for NAV, særlig Arbeid først og Aktive brukere. Mer effektiv realisering av fastsatte mål innen politisk prioriterte områder som Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne og satsinger mot prioriterte målgrupper som ungdom, langtidsledige, personer med nedsatt funksjonsevne og etniske minoriteter. Effekter av arbeidsmarkedstiltak, NAVs tjenester og øvrige virkemidler. Les mer her: +Fors%C3%B8ksmidler/Utlysning+av+FARVE-midler cms Kurs i arbeidsgiverspørsmål i regi av NHO Mat og Landbruk Lærerikt kurs i arbeidsrett for våre medlemsbedrifter Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til et lærerikt juss-kurs i arbeidsrett tirsdag 20. november Kurset vil ha stort fokus på problemstillinger og utfordringer som kan oppstå i hverdagen, og blant annet vil følgende temaer bli gjennomgått: Ansettelse/innleie av arbeidskraft, vikarbyrådirektivet, arbeidstid og ferie, HMS og oppfølging av sykmeldte samt avslutning av arbeidsforhold. Målet med kurset er å samle medlemsbedriftenes ledere, personal- og lønnsmedarbeidere til kompetanseheving innen juridiske arbeidsgiverspørsmål. Dette er en unik mulighet for deg/dine til å møte oss samt likesinnede i bransjen. Les mer om kurset og meld deg på via vår hjemmeside: 2

3 Sykefravær og ledelse. Hva er lov og lurt i sykefraværsarbeidet? Kjenner du til lovendringene fra juli 2011 om tidligere oppfølging av sykmeldte? Hvordan tilrettelegge arbeidet til ansatte med nedsatt funksjonsevne? Trenger du som arbeidsgiver å godta alle egenmeldinger og legeerklæringer? Hva skal til for å kunne si opp en ansatt som er langtidssyk? Dette og mye mer vil du/dere få svar på vårt seminar " Sykefravær og ledelse. Hva er Lov og lurt i sykefraværsarbeidet". Som medlem koster tilegnelsen av denne kunnskapen deg kr. 500,-. Kurset passer også for bedrifter som ikke har inngått IA-avtale. IA-seminaret vholdes i Næringslivets Hus i Middelthunsgate 27, onsdag 21. november Les mer om seminaret og meld deg på via vår hjemmeside: Julefrokost. Lær deg de nye reglene om innleie som kommer Implementering av EUs bemanningsbyrådirektiv i norsk rett innebærer blant annet endringer i arbeidsmiljøloven. Den vesentligste endringen innebærer et krav om at innleide arbeidstakere skal behandles likt som ansatte hos innleier (likebehandlingsprinsippet). Det innføres en rekke tiltak for å sikre at kravet om likebehandling etterleves. De nye reglene stiller krav både til inn- og utleier og vil ha stor praktisk betydning. NHO arrangerer i disse dager informasjonsmøter om de nye reglene om innleie, ute i regionene, les mer her: NHO Mat og Landbruk inviterer til julefrokost hvor temaet er de nye reglene om innleie. Vi håper å se deg der! Påmelding kan gjøres her: Spørsmål og svar om de nye reglene om innleie 1. januar 2013 kommer det nye regler om innleie. - Hva betyr de nye reglene om innleie? - Når trer de nye reglene i kraft? - Hva innebærer likebehandlingsprinsippet? NHO har besvart noen av de mange spørsmålene. Les svarene her: Har du ytterligere spørsmål så meld de inn til din landsforening! Om dagpenger ved permitteringer Arbeidsgiver kan ha gyldig grunn til å permittere uten at arbeidstaker nødvendigvis har rett til dagpenger. Det siste året har det vært en del medieoppmerksomhet rundt regelverket for permittering. Årsaken er at ikke alle permitterte har fått dagpenger fra NAV. Regelverket er ikke endret, men i fjor vinter presiserte Arbeids- og velferdsdirektoratet hvordan regelverket er å forstå, spesielt i forbindelse med sesongpermitteringer. En problemstilling som gjentok seg, var bransjer som måtte permittere sine 3

4 ansatte fordi det var for kaldt til at arbeidet kunne gjennomføres. Hensikten med presiseringen var å sikre lik behandling i hele NAV. Presiseringen gjelder fortsatt. Her kan du lese NAVs oppsummering av gjeldende regler: NHO har fokus på hvorledes regelverket praktiseres for å avdekke eventuell praksisendring. Folk vil jobbe 3,4 år lengre i dag enn for 10 år siden Seniorpolitisk barometer er nå lagt fram for 10. gang. Det viser at det har vært en dramatisk endring i når arbeidstakerne ønsker å gå av med pensjon. På 10 år har ønsket pensjoneringsalder økt med 3,4 år - fra 61,0 år i 2003 til 64,4 år i Over halvparten av arbeidstakerne sier nå at de kan tenke seg å fortsette i jobb etter at de har fått rett til pensjon. I 2003 var det bare 35 prosent som ønsket det. På spørsmål om hva arbeidstakerne vil gjøre etter at de tar ut sin pensjon, svarer 11 prosent at de vil jobbe fulltid, mens hele 58 prosent sier de vil jobbe deltid. Bare 21 prosent vil slutte helt. Arbeidsgiverne ønsker også å beholde seniorene i jobb lenger. 87 prosent av lederne mener det er en fordel for virksomheten at folk jobber helt frem til normal pensjonsalder. Dette er et sterkt signal om at folk ønsker å delta i arbeidslivet lengre enn før. Undersøkelsen viser også at synet på seniorer i arbeidslivet har blitt klart mer positivt siden barometeret ble lagt frem første gang i Både arbeidstakere og arbeidsgivere mener det er en klar økning i seniorers muligheter for å få nye arbeidsoppgaver, og andelen eldre arbeidstakere som opplever at de ikke får lære nye ting har gått ned fra 28 til 16 prosent. Senter for seniorpolitikk er svært fornøyd med den positive utviklingen siden 2003, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. ***** Hvem kan du som medlem kontakte i NHO Mat og Landbruk? NHO Mat og Landbruk har fem advokater/advokatfullmektiger som står til disposisjon for medlemmene i NHO Mat og Landbruk. Vi bistår våre medlemmer med både små og store saker innen tariff- og arbeidslivsspørsmål. Ta kontakt med en av oss pr telefon eller e-post. Camilla Schrader Roander Nikolai Astrup Westlie Caroline Weedon Heide Direktør/advokatfullmektig Direktør/advokat Advokat Tlf: Tlf: mobil: Mobil: Mobil:

5 Anne Løken Advokat Christel Kirkøen Advokatfullmektig/HMS/IA Mobil: Mobil: Neste månedsbrev vil komme ut i løpet av november Har du innspill til hvordan månedsbrevet bør se ut, tema du ønsker behandlet eller spørsmål du vil ha svar på kontakt oss! Mer informasjon om NHO Mat og Landbruk finner du på våre hjemmesider: 5

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime?

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Forskningsrapport Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner Forskere Solveig Osborg Ose, Karin Dyrstad, Ingunn Brattlid, Rune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Forenklet sykefraværsoppfølging. Delrapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Forenklet sykefraværsoppfølging. Delrapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Forenklet sykefraværsoppfølging Delrapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 3. mars 2014 1 Etter enighet mellom avtalepartene i IA-samarbeidet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 26. november 2013

Detaljer

Evaluering av arbeidsevnevurdering

Evaluering av arbeidsevnevurdering R Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV Oppfølgingsundersøkelse 2012 Rapport 2012-10 Proba-rapport nr. 2012-10, Prosjekt nr. 11050 ISSN: 1891-8093 HB, SK, LEB, PDS/AG, 05.11.2012 Offentlig Rapport

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

Aktuelt. Nr. 2 juli 2005 Årg. 11. LA mot år 2010, side 3. Ny Arbeidsmiljølov, side 2 og 4

Aktuelt. Nr. 2 juli 2005 Årg. 11. LA mot år 2010, side 3. Ny Arbeidsmiljølov, side 2 og 4 Nr. 2 juli 2005 Årg. 11 Aktuelt LA mot år 2010, side 3 Ny Arbeidsmiljølov, side 2 og 4 Mellomoppgjøret 2005, og utfordringer for senere lønnsoppgjør, side 6 Sykemeldt vant rettssak om usaklig oppsigelse,

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland. Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet

Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland. Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland Hjelpemidler og tilrettelegging

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 16 November 2012 2400 bedriftsledere og arbeidstakere om: Unges holdninger og arbeidsmoral i et marked med lav ledighet Hvorfor antall unge på trygd i Norge

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

1. INNLEDNING. SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING

1. INNLEDNING. SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING Side 1 SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING 2. GRUNNLAGSDOKUMENTASJON/FAKTA Dokumentasjon Kommuneplanen IA-avtalen Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer

Detaljer