REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven"

Transkript

1 REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven

2 Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også den enkelte region inn i et større bilde Anerkjenne regionenes innsats og forutsetninger Fokusert innsats innenfor temaene i planen som bygger på hvor næringslivet i regionene antas å ha best forutsetninger Ett nytt felleskap i Buskerud innenfor verdiskaping og næringsutvikling Foto: BFK

3 Kommuneregioner og sysselsatte etter arbeidssted Kilde: SSB, 2013

4 Noen forutsetninger i Buskerud Fylket består av seks kommuneregioner med til dels svært ulik næringsstruktur og kompetansebehov. Til tross for et konkurransekraftig næringsliv for fylket sett under ett, så varierer næringslivets robusthet og sårbarhet mellom og i regionene Befolkningsutviklingen er positiv i nedre del av fylket, mens kommuner i andre deler av fylket opplever nedgang i folketallet. Til tross for økt sysselsetting trengs flere kvalifiserte arbeidstakere i hele fylket. Selv om virksomheter innenfor flere næringer i Buskerud er verdensledende og innovative, er det uutnyttede potensialer i alle regionene.

5 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Formål: Å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud. Foto: nodeproject.no

6 En overordnet plan som evner å fange opp utvikling og endrede rammebetingelser.som balanserer den globale og den lokale hverdagen

7 Virkeområdet og virkeperiode 6 år

8 En læringsprosess for alle Hva er fakta om og prioriteringen e til aktørene og regionene? Skape bevissthet om den enkelte regions og helhetens potensialer: Mulighetsstudie for Buskerud Styringsgruppa bearbeider innspillene fortløpende Høring Læring og justering både internt og eksternt underveis Læring og utvikling i fellesskap Funn i mulighetsstudiet testes på regionene og regionene får medvirket til temaene: 6 Regionale halvdagssamlinger 2 innspillsmøter Etter inspirasjon fra Peter Senges Skape felles visjoner og målsettinger Skape felles bilder på utfordringer og potensialer Skaper felles bevissthet om hele fylket: 5 Arbeidsgrupper Samferdselstemaet Kunnskapssamfunnet Mulighetsstudiet i ny versjon

9 Med denne planen vil vi at Buskerud skal: Ha en sterk samarbeidskultur Være grenseoverskridende Utfordre vante forestillinger Være et innovativt kraftsenter som legger til rette for nytenking og nyskaping Ha høy konkurransekraft Være et kompetansefylke Tiltrekke seg de beste hodene, flere bedrifter og økte investeringer

10 Visjon og mål Tydeliggjøres gjennom: Sysselsettingsvekst Omsetningsvekst Lønnsomhet i næringslivet Vekst i nyetableringer Etc.

11 Eksempel på oppbygging av hvert tema - vertskapsattraktivitet

12 Vertskapsattraktivitet Verden Norge Påvirke utover Buskerud Tiltrekke innover Regionene

13 Vertskapsattraktivitet Delmål: Tiltrekke og beholde kapital, bedrifter og talenter Satsingsområder: Øke tilfanget av talenter og bedrifter Øke tilgangen på kapital Tydeliggjøre regionenes unikhet Sterkt samspill i og mellom regioner En offentlig sektor som fremmer verdiskaping

14 Kompetanse Delmål: Mer relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv Satsingsområder: Rett kompetanse Styrke kompetanseutviklingen i eksisterende og fremtidige vekstnæringer Økt samarbeid mellom aktører i Buskerud og ledende miljøer Øke yrkesdeltagelsen

15 Klynger og nettverk Delmål: Flere sterke klynger og nettverk med verdiskaping som hovedmål Satsingsområder: Økt kvalitet i nettverk og klynger Sterke klynger og nettverk i Buskerud som kan ta en nasjonal eller internasjonal posisjon Flere miljøer med klyngestatus Foto:

16 Entreprenørskap Delmål: Fremme flere vekstetablerere med innovasjonshøyde Satsingsområder: Styrke entreprenører med vekstambisjoner Styrke intra- og entreprenørskapskulturen Styrke og koordinere entreprenørskapssystemet Foto: BFK

17 Forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) Delmål: Flere innovative virksomheter i nasjonal og global konkurranse Satsingsområder: Styrke forsknings- og innovasjonskapasiteten Styrke kunnskapsleverandører som forsknings- og innovasjonspartnere Styrke nye muligheter for bærekraftige utnyttelse av naturressurser Utvikle offentlig sektor som drivkraft for forskning og innovasjon

18 Samferdsel en påvirkningsstrategi Delmål: Påvirke for mer effektiv transport av personer og gods for næringslivet Satsingsområder: Styrke kunnskapsbidrag for næringslivets behov i samferdselsprosesser Økt samordning med og medvirkning fra næringslivet i samferdselsprosesser Økt påvirkning gjennom aktiv deltagelse fra næringslivet

19 Handlingsprogram

20 Oppfølging Følge opp planarbeidet mht. samspill, arbeide kunnskaps- og læringsbasert og fortsatt god medvirkning Arbeide med organisering frem mot endelig planbehandling Benytte partnerskap som styringsform Satsingene skal være større og strekke seg over større geografiske områder for å ha kapasitet og finansiering til oppfølging Årlig næringslivskonferanse også innspill til årlige handlingsprogrammer Resultatmåling og evaluering for å dokumentere resultater, effekter og måloppnåelse

21 Forventninger Vi lykkes kun gjennom samspill Buskeruds suksess er summen av kommuneregionenes suksess Vi er avhengige av kjerneaktører som tar ledelse og ansvar for deler av planens prioriteringer i videre oppfølging Å satse på næringsutvikling i Buskerud forutsetter at alle vi som er del av Buskerud satser på BUSKERUD Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang. Å arbeide sammen er suksess Henry Ford

22 Takk for oppmerksomheten! MER INFO: FACEBOOK: VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING I BUSKERUD

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA 2013-2014 Dokumentet er vedtatt i styremøte 6.november 2012 og er basert på 3 workshops som er gjennomført med næringslivet i kommunen,

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Innovasjon gjennom samhandling VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon DEL XX / seksjonstittel Norges forskningsråd er en sentral institusjon i norsk forskning og forvalter årlig om lag 7 milliarder

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer