Velkommen )l Newton ne-verkssamling nr. 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen )l Newton ne-verkssamling nr. 9"

Transkript

1 Velkommen )l Newton ne-verkssamling nr. 9 Bodø oktober 2014 med stø-e fra

2 Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak Newton

3 Agenda Newton-nettverkssamling : Velkommen v/oddleif Olavsen, Fylkesråd for utdanning i Nordland : Landet rundt v/per- Arild Konradsen, daglig leder FIRST Scandinavia : Lunsj Hva er sammenhengen mellom fingerleddene, kaninenes parringssyklus og Nidarosdomen? Inspirasjonsforedrag av Håvard Tjora, norsk sakprosaforfader og lærer : Pause : Gruppediskusjoner og erfaringsutveksling : Pause med le- servering : Prak)sk utprøving av ak)viteter med Håvard Tjora : Sosial stund (i FIRST Scandinavias lokaler) : Middag på Scandic Havet

4 Agenda Newton-nettverkssamling : Ny- og relvant fra Naturfags- Norge v/anders Isnes, Naturfagssenteret : Ny- og relevant fra Matema)kk- Norge v/may Renate SeDemsdal, MatemaHkksenteret : Pause : Nordmenn elsker vitenskap og teknologi, men... v/svein Sjøberg, Professor em. in Science EducaHon, University of Oslo : Om nye moduler og modulutvikling i Newton, avslutnig fellessamling v/ingvill Berg, koordinator Newton- moduler, FIRST Scandinavia : Lunsj : Gruppemøter 1) Regionale Newton- nedverk, 2) Newton ENGIA- rommene, 3) MoDakere av midler fra Nærings- og fiskeridepartementet Hl modulutvikling, 4) Inspirasjon, erfaringer og support.

5 I alt er 34 Newton- rom under etablering, pilotering eller i dri^ 20 rom i dri^ 7 rom i piloteringsfase 7 rom er i etableringsfase (ikke alle vil vises på kartet i )dlig etableringsfase) Vi har registrert 12 aktører som arbeider med forprosjekt og/eller som konkret arbeider for å komme i etableringsfase. Enda flere er i prosess.

6 Newton Larvik Newton- rom i etableringsfase Roboter og matema)kk (5. trinn) Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder (8.trinn) Solceller (vgs. 1.) trinn, Vgs.1 Under planlegging Pilotere og teste ut moduler og logis)kk. Dere-er full dri^. Ikke oppstartet ennå

7 Newton- rom, Firda vgs. Newton- rom i dri^sfase Energi før og nå Energibruk Nordlys og lys frå verdensrommet Ernæring og helse Barneskule, Ungdomsskule Vidaregåande skule Realfagsveka EnergiCamp for 10.trinn Energidag for heile familien Forskarskule for barnetrinn Kurs for lærarar Vidareføring av etablerte ak)vitetar. Vidareutvikling av EnergiCamp og Realfagsveka. Elever: 450 Lærere: 15 Øvrige: 100

8 Newton- rom ved Norsk Oljemuseum i Stavanger Newton- rom i dri^sfase Fossile brensler Fornybare energikilder, geologi Grunnskole Diverse ak)viteter i ferie og fri)d Samarbeide med Newton Camp Preikestolen Fortse-e undervisning av energi modulene. Vil utvikle en matema)kk- modul og kanskje også en geologi modul. Elever: 1476 Lærere: 65 Øvrige: 100

9 Energi og miljørom, Drammen Newton- rom i piloteringsfase Energiøkonomisering og varmepumpe Fornybar energi trinn Vg. 1 Nei Arbeide videre med modul innen fornybar energi. I samarbeid med styret, y-erligere styrke ne-verket og synliggjøre Newton- rommet i regionen - både i næringsliv og offentlig virksomhet. Elever: 973 Lærere: 55

10 Newton- rommet ved Energihuset i Hammerfest Newton- rom i dri^sfase Fornybar energi Fossile brensler Roboter i liv og lære trinn Energidag Hammefest energi, HFK Sommerskole Forskerfabrikken Hammerfest Turist omvisning for turister Stand på Forskningsdagen - UIT Drive som før, men arbeide for å øke lærernes undervisnings)d i Newton- rommet, samt )lby kortere moduler for barneskolen. Elever: 344 Lærere: 21 Øvrige : 115 (ekstra opplegg for 7.trinn, sommerskolen, opplegg for Eni, Energidagen ca1400 elever invitert)

11 Newton Alta Newton- rom i dri^sfase Bygging og programmering av robot Navigering med kart og GPS Elektrisk energi Modellhus Elektrisk produksjon og transport Det digitale øyet - lys, syn og foto trinn Sommerskole i realfag Bygging av modellhus Kurs for lærere i Teknologi og Design i samarbeid med NTNU og RSK- vest. Etablering av Nordnorsk vitensenter avdeling Finnmark offentligjøres med det første Elever: Lærere: 90 Øvrige: 0

12 Newton- rom ved Vitensenteret i Nord- Trøndelag Newton- rom i dri^sfase Mekanisk leke Roboter i liv og lære Verdensrommet Energi for frem)den Kropp og helse, med mer Temakvelder, «Vitenklubb», planlegger «Kodeklubb» Intensiv jobbing med finansiering og videre dri^ av Vitensenter og Newton- rom Barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole Elever: 700 Lærere: 30 Øvrige:

13 Newton Energi- og miljørom Namsos Newton- rom i dri^sfase Roboter i liv og lære, Bevegelse vha fornybare energikilder Mellomtrinn og ungdomstrinn Forskerfabrikken sommerskole Utvikle )lbudet )l flere aldersgrupper Elever: 482 Lærere: 38 Øvrige: 23

14 Midt Norsk Realfag- og Teknologisenter Newton- rom i dri^sfase Matema)kk: Lærerne kan få velge mellom flere ulike tema )l det trinnet de er på. Teknologi: NXT/EV3, yrkesvalg og prak)sk matema)kk (forstå plantegninger, målestokk, areal, volum og %) Barnehage, mellomtrinn, U- trinn og videregående skole Forskerfabrikken(kurs) Lærerkurs på ulike skoler Oppre-holde dri^en, samt finne løsninger for å få )l samarbeid med flere bedri^er. Elever: 2496 Lærere: 115 Øvrige: 44

15 Newton ÅSord Newton- rom i piloteringsfase Roboter - i liv og lære Salmo salar Elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder Fossilt brensel Jobber mot å få med flere kommuner for å sikre mer kon)nuerlig dri^. Bhg )l vgs Elever: 170 Lærere: 9 Øvrige: 95

16 Newton Marinrom Frøya Newton- rom i dri^sfase Frisk som en fisk Klar for havet Roboter i liv og lære Salmo Salar 6. klasse Videregående kurs 2 Forskerfabrikkens sommerskole Fjærevandring i samarbeid med Folkeakademiet. Utvikle to nye havrom/havmiljø moduler, Oseanografi og Kamskjell som miljøindikator. Gi )lbud for elever i barnetrinn/førskolealder. Elever: 134 Lærere: 10 Øvrige 214

17 Newton Energirom Trondheim Newton- rom i dri^sfase Fossilt brensel, Fornybare energikilder Eksperimentklubb i regi av Vitensenteret 9. årstrinn Rommet er fullbooket med 9.trinn neste år, videreutvikle )lbudet samt sporadisk ta inn andre grupper for smakebit Elever: 3112 Lærere: 173 Øvrige: 40

18 Newton Finnsnes energi og havbruksrom Newton- rom i dri^sfase Roboter i liv og lære Fornybare energikilder Salmo Salar Grunnskole og videregående - Forskertorg under forskningsdagene - Samarbeid med FLL - Sambruk av rom i Kunnskapsparken Utvikle moduler om havbruk og energigjenvinning i samarbeid med lokalt næringsliv. Midler fra NFD )l utvikling av modulen «Fra qord )l bord». Elever: 876 Lærere: 40 Øvrige: 40

19 Newton Energi og miljørom, Harstad Newton- rom i dri^sfase Bredt spekter av tema og fag. Fra 7. trinn vg3 Elever: 2328 Lærere: 108 Øvrige: 34 Newton Camp Forskerfabrikkens forskerkurs høst og vinter, i )llegg )l sommerskole. Ferdigs)lle og ta i bruk vår siste modul, Sta)s)kk og sannsynlighet. En høyteknologisk matema)kkmodul hvor GPS og I- pad brukes som digitale hjelpemidler.

20 Newton ENGIA Statoil energirom - Vesterålen Newton- rom i dri^sfase - Roboter og matema)kk- NXT (6.trinn) - ENGIA (9.trinn, 10.trinn og 1vgs) - WeDo (Barnehage og 2.trinn) Bhg vgs1 Forskerkurs i regi av Forskerfabrikken høsten 2014 og våren Høsten 2014: går i gang med Solcelle- modul og «Juleverksted» for 7.trinn Januar 2015: samarbeid med SALT som skal utvikle barnehagemodulen «Et blå- hav» Newton Vesterålen skal være pilot- og utviklingsrom. Våren 2015: Satelli-ene viser vei (8.trinn) Elever: 2077 Lærere: 110 Øvrige: 250

21 Newton ENGIA Statoil energirom - Ofoten Newton- rom i piloteringsfase Brøkregning for mellomtrinnet Funksjoner med GeoGebra Newton Engia Roboter i liv og lære! Solceller Vi løser likninger Grunnskole og VGS Arrangement i samarbeid med Nordnorsk Vitensenter En himmel full av stjerner Matema)sk a^en Flere undervisningsopplegg/moduler for grunnskole og videregående skole er under utvikling, målet er å kunne )lby alle skoletrinn spennende undervisningsopplegg i newtonrommet. ) Elever: 711 Lærere: 24 Øvrige: 300

22 Newton ENGIA Statoil energirom - Sandnessjøen Newton- rom i dri^sfase Fornybar energi Fossile brensler Solcelle Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden Magisk slim, utrolige farger Grunnskole og vgs En ukes sommerskole, samarbeid med forskerfabrikken Forskerkurs, samarbeid med forskerfabrikken ENGIA 9. trinn Solceller vg1 Forskerkurs, samarbeid med forskerfabrikken Opplegg for barnehage og Teambuilding Elever: 300 Lærere: 20 Øvrige: 20

23 Newton ENGIA Statoil energirom - Mosjøen Newton- rom i dri^sfase "Roboter i liv og lære - 5. trinn, "We Do Dyrehagen - førskolebarn "Engia - 9. trinn Barnehage opp )l Vgs Forskerfabrikkens forskerkurs høst og vinter og sommerskole Fortse-e med Fornybar energi og Fossile brensler og i )llegg ta i bruk solcellemodul for vgs. samt utvikle to nye moduler. Inngå samarbeid med Nordnorsk Vitensenter. Elever: 455 Lærere: 20 Øvrige: 41

24 Newton havbruk Gildeskål Newton- rom i dri^sfase WeDo Oppfinner og dyrehage Fisk=mat Roboter i liv og lære Dyr og planter i qæresonen Klar for havet Barnehage, små-, mellom- og ungdomstrinn, videregående skole Omvisninger og ak)viteter i samarbeid med Meløy videregående skole og visningsanlegget Salmon Center. Newtonrommet brukes nå også )l undervisning i akvakultur ved MVS Nye moduler: Hvilken fisk er jeg, Mawiskoppdre- og Salmo salar. Økt lokal Newtonak)vitet og besøk fra andre kommuner. Utvikle )lbud for andre grupper, reiseliv, forretningsbesøk. Elever: 340 Lærere: 50 Øvrige:

25 Newton Meløy Newton- rom i dri^sfase - WeDo dyrehagen: barnehage )l 4. klasse - WeDo oppfinner: 3-5 klasse - Energibruk før og nå: m- trinn - Robot i liv og lære: m- trinn og u- trinn - Produksjon av elektrisk energi: u- trinn Småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn. Li- barnehage og videregående. Kurs og veiledning FLL og jrfll Energidag og deltakelse på Nysgjerrigperdag. Gjøre justeringer på Magne)sme og elektrisitet, Vannhjulet i bekken : barnehagen (under utvikling), Kra^overføring fart og akselerasjon : u- trinn (under utvikling). Energikamp )l våren. Elever: 812 Lærere: 78 Øvrige: 27

26 Newton Sørfold Newton- rom i etableringsfase Robot; )lpasset elever fra barnehage )l vgs Fornybar energi Fossile brensler Oppdre- Mineraler Kurs og veiledning FLL Arbeider med å etablerer ny- Newton- rom i Sørfold Bhg )l vgs Elever: 812 Lærere: 78 Øvrige: 27

27 Newton Beiarn - GroXerommet Newton- ute rom i dri^ Geologi Robotprogrammering Mellomtrinn og ungdomstrinn Kurs og veiledning FLL Drive som før, men er avhengige av at kommuneledelsen vil satse videre Elever: 90 Lærere: 12 Øvrige: 5

28 Newton Steigen Newton- rom i dri^ Romfart, Nordlys GPS, roboter og FLL, El- produksjon Mekanikk, Mineraler og bergarter 5. klasse vg1 (og kronprinsparet ) Ferdigs)lle ny 2- dagers modul om vannkra^: «Energi i hver dråpe». Samarbeid med Nord- Salten Kra^ AS. Kommunestyret på besøk i november Newtonlærerne besøker grendeskolene: Mekanikk og geologi Elever: 511 Lærere: 22 Øvrige: 0

29 Newton Fauske Newton- rom i dri^ Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder Elektriske kretser Roboter - i liv og lære! WeDo - dyrehagen WeDo - oppfinner Excel regneark Barnehage og hele grunnskolen Forskerfabrikkens Sommerskole Kidsa Koder (kveldak)vitet) 2015 Forskerfabrikkens sommerskole 2015 GeoGebra modul frå høsten 2015 Fullbooket høst 2014 og vår 2015 Elever: 1756 Lærere: 94 Øvrige: 4

30 Newton Bodø Newton- rom i dri^ Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder, Roboter i liv og lære Brøkmodul We- do (barnehage, småtrinnet) Salmo salar Tilbud om veiledning for valgfagselever «forsking i praksis». Forskerfabrikkens sommerskole Forskerfabrikkens kveldskurs Lær kidsa koding Få Engiarommet i dri^, samt videreføre modulene, Robot i liv og lære, Brøkmodul, We- do og Salmo salar Barnehage, småtrinnet, og 9. trinn Elever: 1750 Lærere: 85 Øvrige: Ca 70

31 Newton Saltdal Newton- ute - rom i dri^ Fysisk ak)vitet og kosthold med blodsukker- og pulsmåling, vannstudier, GPS og navigasjon. Robotprogrammering trinn Elever: 501 Lærere: 23 Øvrige: 0 Kurs og veiledning FLL Dri^e rom og FLL som før Planlegge og uworme moduler for småtrinn og mellomtrinn. We Do Utvikling av modul kny-e )l båtbyggertradisjonene i Saltdal. Faglig fokus på matema)kk og naturfag. Utvikling av modul i samarbeid med Nordland nasjonalparksenter. Fokus på syn, lys og farger, se- i lys av galleriet )l Kajsa og Per.

32 Newton Hvidovre Newton- rom i piloteringsfase Det første Newton- rom utenfor Norge, og en start på Newton Interna)onal! Roboter og matema)kk trinn Kommer senere Newton- rommet )lbyr undervisning )l de øvrige skolene i Kommunen, 84 undervisningsdager hvorav halparten er booket allerede. Det arbeides ellers med fase 2, hvor rommet skal bygges ut, både fysisk og med flere moduler. Pilotering oppstart 2013/2014 Elever: 27 Lærere: 3 Øvrige: 0

33 Aktører som vurderer å etablere Newton- rom * Fases over i etablering Øksnes Bodø/Iris Skjervøy * Båtsqord Brønnøysund Ulsteinvik Stjørdal* Røros, Tynset, Tolga Fjellregionen Florø* Hamar Elverum Hønefoss Magnor Skedsmo* Sandeqord Kvinesdal

34 Evaluering i Newton - elev

35 Evaluering i Newton - klasselærer

36 Nasjonale midler til nye Newton-moduler

37 Samarbeid med andre formidlere av realfag

38 Samarbeidspartnere Fiskeridepartementet

39 Ny newton.no

40 Newton-modulene (tema) Energi Energibruk før og nå Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse. Newton Engia Produksjon av elektrisk energi Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder Energibruk i fram)den - Vg1 YF Solceller Elektrisitet med digitale hjelpemidler vgs Varmepumpe Geologi, teknologi, med mer WeDo dyrehagen WeDo oppfinner Mekanisk leke Gro-erommet: Geologi over og under jorden Bygg en vindmølle! Naturfag i brann Kyst og hav Salmo salar Mawiskoppdre- Klar for havet Dyr og planter i qæresonen. Hvilken fisk er jeg? MatemaBkk Undersøkende matema)kk: lineære funksjoner (prak)sk og teore)sk) og GeoGebra Brøkregning for mellomtrinnet Matema)sk juleverksted for mellomtrinnet Hybelliv Roboter - i liv og lære! Verdensrommet Romfart - Menneskenes reise i rommet Satelli-ene viser vei 1 Satelli-ene viser vei 2 - Hvem finner nøkkelen? Nordlys - Himmelsk dans

41 Newton-modulene (målgruppe) Småtrinn WeDo dyrehagen WeDo oppfinner Hvilken fisk er jeg? Mellomtrinn Energibruk før og nå Mekanisk leke Brøkregning for mellomtrinnet Dyr og planter i qæresonen. Roboter - i liv og lære! Mawiskoppdre- Satelli-ene viser vei 1 Satelli-ene viser vei 2 - Hvem finner nøkkelen? Matema)sk juleverksted for mellomtrinnet Ungdomstrinn Gro-erommet: Geologi over og under jorden Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse. Newton Engia Produksjon av elektrisk energi Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder Bygg en vindmølle! Hybelliv Nordlys - Himmelsk dans Romfart - Menneskenes reise i rommet Videregående Klar for havet Undersøkende matema)kk: lineære funksjoner (prak)sk og teore)sk) og GeoGebra Elektrisitet med digitale hjelpemidler Energibruk i fram)den - Vg1 YF Solceller Naturfag i brann Varmepumpe

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 23. - 24. OKTOBER 2014 Vi ønsker hjertelig velkommen til den 9. nasjonale Newton nettverkssamling. Som tidligere legges det opp til to inspirerende dager med

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet:

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Det langsiktige målet er å øke interessen for mineralnæringen blant

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2015 12720/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/22 Formannskapet 04.03.2015 15/5 Komitè for levekår 03.03.2015 Behandling av søknader

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2010 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp For ungdomsskoler er det pedagogiske opplegget velegnet 3l bruk i faget Utdanningsvalg. For videregående skoler passer det pedagogiske

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 995 06 196.

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

Skoletilbud, 5.-7. årstrinn 2011-2012

Skoletilbud, 5.-7. årstrinn 2011-2012 Skoletilbud, 5.-7. årstrinn 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende

Detaljer

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp. Det pedagogiske opplegget er velegnet 2l bruk i faget Utdanningsvalg.

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp. Det pedagogiske opplegget er velegnet 2l bruk i faget Utdanningsvalg. Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp Det pedagogiske opplegget er velegnet 2l bruk i faget Utdanningsvalg. 0 1. Formål: Introduksjon -l filmfremvisning Filmen vil

Detaljer

S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER

S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER ÅRSBERETNING FOR 2008 VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over det enkle og komplekse

Detaljer

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp For ungdomsskoler er det pedagogiske opplegget velegnet 2l bruk i faget Utdanningsvalg. For videregående skoler passer det pedagogiske

Detaljer

Skoletilbud, 1.-4. årstrinn 2011-2012

Skoletilbud, 1.-4. årstrinn 2011-2012 Skoletilbud, 1.-4. årstrinn 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

SAMHANDLING OG SAMBRUK

SAMHANDLING OG SAMBRUK Vedlegg 1 Prosjekt SAMHANDLING OG SAMBRUK Referanse 1318582054419 Rapport nr.: 2 juni 2014 1 Prosjektet Samhandling og sambruk 2012 2014 har vært eid av Lenvik bibliotek i samarbeid med Finnsnes AS, Studiesenter

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003 2010. Vitensenterprogrammet

KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003 2010. Vitensenterprogrammet KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003 2010 Vitensenterprogrammet KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003-2010 Av: Snorre Nordal (Universitetet for miljø-

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Håndbok for prosjekteier

Håndbok for prosjekteier Denne håndboka inneholder alle elementer som er viktige i utviklingen av en Newton-modul. Noe av innholdet vil være standardisert av FIRST Scandinavia, mens andre elementer må utvikles av den enkelte prosjekteier.

Detaljer

Strategi- og utviklingsplan for. stiftelsen. for perioden 2007-2011

Strategi- og utviklingsplan for. stiftelsen. for perioden 2007-2011 - og utviklingsplan for stiftelsen for perioden 2007-2011 vedtatt av Rådet 14. desember 2006 NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST - KREATIVITET Innhold 1. Innledning... 4 2. Visjon og overordnede mål... 4 3.

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2014 STANGNES 8-13

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2014 STANGNES 8-13 side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2014 STANGNES 8-13 side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten og tjenester...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 Valgfag På bakgrunn av Stortingsmelding 22 Motivasjon Mestring Muligheter innførte Malvik kommune valgfag som tilbud for elever som

Detaljer

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING Kunnskapsministerens mål er: Mer motivasjon og positive holdninger Høyere ambisjoner for elevene Bedre kunnskaper og ferdigheter HVORFOR

Detaljer

www.sommerskolenoslo.no

www.sommerskolenoslo.no www.sommerskolenoslo.no Kontaktinformasjon: Sommerskoleadministrasjonen: 815 68 443 (kl. 08.00 16.00 24. februar til 29. august) postmottak@ude.oslo.kommune.no Baser og kurssteder: Alle baser og kurssteder

Detaljer

Referat Elevrådet 12.01.2012

Referat Elevrådet 12.01.2012 SKJERVØY UNGDOMSSKOLE MELLOMVN. 1 BOKS 145 G 9189 SKJERVØY DATO:30.07.12 Referat Elevrådet 12.01.2012 Møtt 8A: Kristine Høyer 9B: Åshild Skallebø 10A: Malene Korneliussen 10B: Tanja Johansen/Trond Viggo

Detaljer