Velkommen )l Newton ne-verkssamling nr. 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen )l Newton ne-verkssamling nr. 9"

Transkript

1 Velkommen )l Newton ne-verkssamling nr. 9 Bodø oktober 2014 med stø-e fra

2 Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak Newton

3 Agenda Newton-nettverkssamling : Velkommen v/oddleif Olavsen, Fylkesråd for utdanning i Nordland : Landet rundt v/per- Arild Konradsen, daglig leder FIRST Scandinavia : Lunsj Hva er sammenhengen mellom fingerleddene, kaninenes parringssyklus og Nidarosdomen? Inspirasjonsforedrag av Håvard Tjora, norsk sakprosaforfader og lærer : Pause : Gruppediskusjoner og erfaringsutveksling : Pause med le- servering : Prak)sk utprøving av ak)viteter med Håvard Tjora : Sosial stund (i FIRST Scandinavias lokaler) : Middag på Scandic Havet

4 Agenda Newton-nettverkssamling : Ny- og relvant fra Naturfags- Norge v/anders Isnes, Naturfagssenteret : Ny- og relevant fra Matema)kk- Norge v/may Renate SeDemsdal, MatemaHkksenteret : Pause : Nordmenn elsker vitenskap og teknologi, men... v/svein Sjøberg, Professor em. in Science EducaHon, University of Oslo : Om nye moduler og modulutvikling i Newton, avslutnig fellessamling v/ingvill Berg, koordinator Newton- moduler, FIRST Scandinavia : Lunsj : Gruppemøter 1) Regionale Newton- nedverk, 2) Newton ENGIA- rommene, 3) MoDakere av midler fra Nærings- og fiskeridepartementet Hl modulutvikling, 4) Inspirasjon, erfaringer og support.

5 I alt er 34 Newton- rom under etablering, pilotering eller i dri^ 20 rom i dri^ 7 rom i piloteringsfase 7 rom er i etableringsfase (ikke alle vil vises på kartet i )dlig etableringsfase) Vi har registrert 12 aktører som arbeider med forprosjekt og/eller som konkret arbeider for å komme i etableringsfase. Enda flere er i prosess.

6 Newton Larvik Newton- rom i etableringsfase Roboter og matema)kk (5. trinn) Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder (8.trinn) Solceller (vgs. 1.) trinn, Vgs.1 Under planlegging Pilotere og teste ut moduler og logis)kk. Dere-er full dri^. Ikke oppstartet ennå

7 Newton- rom, Firda vgs. Newton- rom i dri^sfase Energi før og nå Energibruk Nordlys og lys frå verdensrommet Ernæring og helse Barneskule, Ungdomsskule Vidaregåande skule Realfagsveka EnergiCamp for 10.trinn Energidag for heile familien Forskarskule for barnetrinn Kurs for lærarar Vidareføring av etablerte ak)vitetar. Vidareutvikling av EnergiCamp og Realfagsveka. Elever: 450 Lærere: 15 Øvrige: 100

8 Newton- rom ved Norsk Oljemuseum i Stavanger Newton- rom i dri^sfase Fossile brensler Fornybare energikilder, geologi Grunnskole Diverse ak)viteter i ferie og fri)d Samarbeide med Newton Camp Preikestolen Fortse-e undervisning av energi modulene. Vil utvikle en matema)kk- modul og kanskje også en geologi modul. Elever: 1476 Lærere: 65 Øvrige: 100

9 Energi og miljørom, Drammen Newton- rom i piloteringsfase Energiøkonomisering og varmepumpe Fornybar energi trinn Vg. 1 Nei Arbeide videre med modul innen fornybar energi. I samarbeid med styret, y-erligere styrke ne-verket og synliggjøre Newton- rommet i regionen - både i næringsliv og offentlig virksomhet. Elever: 973 Lærere: 55

10 Newton- rommet ved Energihuset i Hammerfest Newton- rom i dri^sfase Fornybar energi Fossile brensler Roboter i liv og lære trinn Energidag Hammefest energi, HFK Sommerskole Forskerfabrikken Hammerfest Turist omvisning for turister Stand på Forskningsdagen - UIT Drive som før, men arbeide for å øke lærernes undervisnings)d i Newton- rommet, samt )lby kortere moduler for barneskolen. Elever: 344 Lærere: 21 Øvrige : 115 (ekstra opplegg for 7.trinn, sommerskolen, opplegg for Eni, Energidagen ca1400 elever invitert)

11 Newton Alta Newton- rom i dri^sfase Bygging og programmering av robot Navigering med kart og GPS Elektrisk energi Modellhus Elektrisk produksjon og transport Det digitale øyet - lys, syn og foto trinn Sommerskole i realfag Bygging av modellhus Kurs for lærere i Teknologi og Design i samarbeid med NTNU og RSK- vest. Etablering av Nordnorsk vitensenter avdeling Finnmark offentligjøres med det første Elever: Lærere: 90 Øvrige: 0

12 Newton- rom ved Vitensenteret i Nord- Trøndelag Newton- rom i dri^sfase Mekanisk leke Roboter i liv og lære Verdensrommet Energi for frem)den Kropp og helse, med mer Temakvelder, «Vitenklubb», planlegger «Kodeklubb» Intensiv jobbing med finansiering og videre dri^ av Vitensenter og Newton- rom Barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole Elever: 700 Lærere: 30 Øvrige:

13 Newton Energi- og miljørom Namsos Newton- rom i dri^sfase Roboter i liv og lære, Bevegelse vha fornybare energikilder Mellomtrinn og ungdomstrinn Forskerfabrikken sommerskole Utvikle )lbudet )l flere aldersgrupper Elever: 482 Lærere: 38 Øvrige: 23

14 Midt Norsk Realfag- og Teknologisenter Newton- rom i dri^sfase Matema)kk: Lærerne kan få velge mellom flere ulike tema )l det trinnet de er på. Teknologi: NXT/EV3, yrkesvalg og prak)sk matema)kk (forstå plantegninger, målestokk, areal, volum og %) Barnehage, mellomtrinn, U- trinn og videregående skole Forskerfabrikken(kurs) Lærerkurs på ulike skoler Oppre-holde dri^en, samt finne løsninger for å få )l samarbeid med flere bedri^er. Elever: 2496 Lærere: 115 Øvrige: 44

15 Newton ÅSord Newton- rom i piloteringsfase Roboter - i liv og lære Salmo salar Elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder Fossilt brensel Jobber mot å få med flere kommuner for å sikre mer kon)nuerlig dri^. Bhg )l vgs Elever: 170 Lærere: 9 Øvrige: 95

16 Newton Marinrom Frøya Newton- rom i dri^sfase Frisk som en fisk Klar for havet Roboter i liv og lære Salmo Salar 6. klasse Videregående kurs 2 Forskerfabrikkens sommerskole Fjærevandring i samarbeid med Folkeakademiet. Utvikle to nye havrom/havmiljø moduler, Oseanografi og Kamskjell som miljøindikator. Gi )lbud for elever i barnetrinn/førskolealder. Elever: 134 Lærere: 10 Øvrige 214

17 Newton Energirom Trondheim Newton- rom i dri^sfase Fossilt brensel, Fornybare energikilder Eksperimentklubb i regi av Vitensenteret 9. årstrinn Rommet er fullbooket med 9.trinn neste år, videreutvikle )lbudet samt sporadisk ta inn andre grupper for smakebit Elever: 3112 Lærere: 173 Øvrige: 40

18 Newton Finnsnes energi og havbruksrom Newton- rom i dri^sfase Roboter i liv og lære Fornybare energikilder Salmo Salar Grunnskole og videregående - Forskertorg under forskningsdagene - Samarbeid med FLL - Sambruk av rom i Kunnskapsparken Utvikle moduler om havbruk og energigjenvinning i samarbeid med lokalt næringsliv. Midler fra NFD )l utvikling av modulen «Fra qord )l bord». Elever: 876 Lærere: 40 Øvrige: 40

19 Newton Energi og miljørom, Harstad Newton- rom i dri^sfase Bredt spekter av tema og fag. Fra 7. trinn vg3 Elever: 2328 Lærere: 108 Øvrige: 34 Newton Camp Forskerfabrikkens forskerkurs høst og vinter, i )llegg )l sommerskole. Ferdigs)lle og ta i bruk vår siste modul, Sta)s)kk og sannsynlighet. En høyteknologisk matema)kkmodul hvor GPS og I- pad brukes som digitale hjelpemidler.

20 Newton ENGIA Statoil energirom - Vesterålen Newton- rom i dri^sfase - Roboter og matema)kk- NXT (6.trinn) - ENGIA (9.trinn, 10.trinn og 1vgs) - WeDo (Barnehage og 2.trinn) Bhg vgs1 Forskerkurs i regi av Forskerfabrikken høsten 2014 og våren Høsten 2014: går i gang med Solcelle- modul og «Juleverksted» for 7.trinn Januar 2015: samarbeid med SALT som skal utvikle barnehagemodulen «Et blå- hav» Newton Vesterålen skal være pilot- og utviklingsrom. Våren 2015: Satelli-ene viser vei (8.trinn) Elever: 2077 Lærere: 110 Øvrige: 250

21 Newton ENGIA Statoil energirom - Ofoten Newton- rom i piloteringsfase Brøkregning for mellomtrinnet Funksjoner med GeoGebra Newton Engia Roboter i liv og lære! Solceller Vi løser likninger Grunnskole og VGS Arrangement i samarbeid med Nordnorsk Vitensenter En himmel full av stjerner Matema)sk a^en Flere undervisningsopplegg/moduler for grunnskole og videregående skole er under utvikling, målet er å kunne )lby alle skoletrinn spennende undervisningsopplegg i newtonrommet. ) Elever: 711 Lærere: 24 Øvrige: 300

22 Newton ENGIA Statoil energirom - Sandnessjøen Newton- rom i dri^sfase Fornybar energi Fossile brensler Solcelle Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden Magisk slim, utrolige farger Grunnskole og vgs En ukes sommerskole, samarbeid med forskerfabrikken Forskerkurs, samarbeid med forskerfabrikken ENGIA 9. trinn Solceller vg1 Forskerkurs, samarbeid med forskerfabrikken Opplegg for barnehage og Teambuilding Elever: 300 Lærere: 20 Øvrige: 20

23 Newton ENGIA Statoil energirom - Mosjøen Newton- rom i dri^sfase "Roboter i liv og lære - 5. trinn, "We Do Dyrehagen - førskolebarn "Engia - 9. trinn Barnehage opp )l Vgs Forskerfabrikkens forskerkurs høst og vinter og sommerskole Fortse-e med Fornybar energi og Fossile brensler og i )llegg ta i bruk solcellemodul for vgs. samt utvikle to nye moduler. Inngå samarbeid med Nordnorsk Vitensenter. Elever: 455 Lærere: 20 Øvrige: 41

24 Newton havbruk Gildeskål Newton- rom i dri^sfase WeDo Oppfinner og dyrehage Fisk=mat Roboter i liv og lære Dyr og planter i qæresonen Klar for havet Barnehage, små-, mellom- og ungdomstrinn, videregående skole Omvisninger og ak)viteter i samarbeid med Meløy videregående skole og visningsanlegget Salmon Center. Newtonrommet brukes nå også )l undervisning i akvakultur ved MVS Nye moduler: Hvilken fisk er jeg, Mawiskoppdre- og Salmo salar. Økt lokal Newtonak)vitet og besøk fra andre kommuner. Utvikle )lbud for andre grupper, reiseliv, forretningsbesøk. Elever: 340 Lærere: 50 Øvrige:

25 Newton Meløy Newton- rom i dri^sfase - WeDo dyrehagen: barnehage )l 4. klasse - WeDo oppfinner: 3-5 klasse - Energibruk før og nå: m- trinn - Robot i liv og lære: m- trinn og u- trinn - Produksjon av elektrisk energi: u- trinn Småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn. Li- barnehage og videregående. Kurs og veiledning FLL og jrfll Energidag og deltakelse på Nysgjerrigperdag. Gjøre justeringer på Magne)sme og elektrisitet, Vannhjulet i bekken : barnehagen (under utvikling), Kra^overføring fart og akselerasjon : u- trinn (under utvikling). Energikamp )l våren. Elever: 812 Lærere: 78 Øvrige: 27

26 Newton Sørfold Newton- rom i etableringsfase Robot; )lpasset elever fra barnehage )l vgs Fornybar energi Fossile brensler Oppdre- Mineraler Kurs og veiledning FLL Arbeider med å etablerer ny- Newton- rom i Sørfold Bhg )l vgs Elever: 812 Lærere: 78 Øvrige: 27

27 Newton Beiarn - GroXerommet Newton- ute rom i dri^ Geologi Robotprogrammering Mellomtrinn og ungdomstrinn Kurs og veiledning FLL Drive som før, men er avhengige av at kommuneledelsen vil satse videre Elever: 90 Lærere: 12 Øvrige: 5

28 Newton Steigen Newton- rom i dri^ Romfart, Nordlys GPS, roboter og FLL, El- produksjon Mekanikk, Mineraler og bergarter 5. klasse vg1 (og kronprinsparet ) Ferdigs)lle ny 2- dagers modul om vannkra^: «Energi i hver dråpe». Samarbeid med Nord- Salten Kra^ AS. Kommunestyret på besøk i november Newtonlærerne besøker grendeskolene: Mekanikk og geologi Elever: 511 Lærere: 22 Øvrige: 0

29 Newton Fauske Newton- rom i dri^ Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder Elektriske kretser Roboter - i liv og lære! WeDo - dyrehagen WeDo - oppfinner Excel regneark Barnehage og hele grunnskolen Forskerfabrikkens Sommerskole Kidsa Koder (kveldak)vitet) 2015 Forskerfabrikkens sommerskole 2015 GeoGebra modul frå høsten 2015 Fullbooket høst 2014 og vår 2015 Elever: 1756 Lærere: 94 Øvrige: 4

30 Newton Bodø Newton- rom i dri^ Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder, Roboter i liv og lære Brøkmodul We- do (barnehage, småtrinnet) Salmo salar Tilbud om veiledning for valgfagselever «forsking i praksis». Forskerfabrikkens sommerskole Forskerfabrikkens kveldskurs Lær kidsa koding Få Engiarommet i dri^, samt videreføre modulene, Robot i liv og lære, Brøkmodul, We- do og Salmo salar Barnehage, småtrinnet, og 9. trinn Elever: 1750 Lærere: 85 Øvrige: Ca 70

31 Newton Saltdal Newton- ute - rom i dri^ Fysisk ak)vitet og kosthold med blodsukker- og pulsmåling, vannstudier, GPS og navigasjon. Robotprogrammering trinn Elever: 501 Lærere: 23 Øvrige: 0 Kurs og veiledning FLL Dri^e rom og FLL som før Planlegge og uworme moduler for småtrinn og mellomtrinn. We Do Utvikling av modul kny-e )l båtbyggertradisjonene i Saltdal. Faglig fokus på matema)kk og naturfag. Utvikling av modul i samarbeid med Nordland nasjonalparksenter. Fokus på syn, lys og farger, se- i lys av galleriet )l Kajsa og Per.

32 Newton Hvidovre Newton- rom i piloteringsfase Det første Newton- rom utenfor Norge, og en start på Newton Interna)onal! Roboter og matema)kk trinn Kommer senere Newton- rommet )lbyr undervisning )l de øvrige skolene i Kommunen, 84 undervisningsdager hvorav halparten er booket allerede. Det arbeides ellers med fase 2, hvor rommet skal bygges ut, både fysisk og med flere moduler. Pilotering oppstart 2013/2014 Elever: 27 Lærere: 3 Øvrige: 0

33 Aktører som vurderer å etablere Newton- rom * Fases over i etablering Øksnes Bodø/Iris Skjervøy * Båtsqord Brønnøysund Ulsteinvik Stjørdal* Røros, Tynset, Tolga Fjellregionen Florø* Hamar Elverum Hønefoss Magnor Skedsmo* Sandeqord Kvinesdal

34 Evaluering i Newton - elev

35 Evaluering i Newton - klasselærer

36 Nasjonale midler til nye Newton-moduler

37 Samarbeid med andre formidlere av realfag

38 Samarbeidspartnere Fiskeridepartementet

39 Ny newton.no

40 Newton-modulene (tema) Energi Energibruk før og nå Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse. Newton Engia Produksjon av elektrisk energi Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder Energibruk i fram)den - Vg1 YF Solceller Elektrisitet med digitale hjelpemidler vgs Varmepumpe Geologi, teknologi, med mer WeDo dyrehagen WeDo oppfinner Mekanisk leke Gro-erommet: Geologi over og under jorden Bygg en vindmølle! Naturfag i brann Kyst og hav Salmo salar Mawiskoppdre- Klar for havet Dyr og planter i qæresonen. Hvilken fisk er jeg? MatemaBkk Undersøkende matema)kk: lineære funksjoner (prak)sk og teore)sk) og GeoGebra Brøkregning for mellomtrinnet Matema)sk juleverksted for mellomtrinnet Hybelliv Roboter - i liv og lære! Verdensrommet Romfart - Menneskenes reise i rommet Satelli-ene viser vei 1 Satelli-ene viser vei 2 - Hvem finner nøkkelen? Nordlys - Himmelsk dans

41 Newton-modulene (målgruppe) Småtrinn WeDo dyrehagen WeDo oppfinner Hvilken fisk er jeg? Mellomtrinn Energibruk før og nå Mekanisk leke Brøkregning for mellomtrinnet Dyr og planter i qæresonen. Roboter - i liv og lære! Mawiskoppdre- Satelli-ene viser vei 1 Satelli-ene viser vei 2 - Hvem finner nøkkelen? Matema)sk juleverksted for mellomtrinnet Ungdomstrinn Gro-erommet: Geologi over og under jorden Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse. Newton Engia Produksjon av elektrisk energi Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder Bygg en vindmølle! Hybelliv Nordlys - Himmelsk dans Romfart - Menneskenes reise i rommet Videregående Klar for havet Undersøkende matema)kk: lineære funksjoner (prak)sk og teore)sk) og GeoGebra Elektrisitet med digitale hjelpemidler Energibruk i fram)den - Vg1 YF Solceller Naturfag i brann Varmepumpe

Velkommen ;l Newton ne5verkssamling nr. 8

Velkommen ;l Newton ne5verkssamling nr. 8 Velkommen ;l Newton ne5verkssamling nr. 8 Bodø 28.- 29. oktober 2013 med stø5e fra Agenda mandag 28.10 2013 10.30-11.15 Lunsj 11.15-11.25 Velkommen v/per- Arild Konradsen, daglig leder FIRST Scandinavia.

Detaljer

Velkommen :l Newton ne4verksmøte nr. 7

Velkommen :l Newton ne4verksmøte nr. 7 Velkommen :l Newton ne4verksmøte nr. 7 Bodø 29.- 30. oktober 2012 med stø4e fra Agenda mandag 29.10 2012 11.15-11.35 Åpning ved Marianne Aasen, leder av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

Detaljer

Velkommen )l Newton ne-verksmøte no. 5

Velkommen )l Newton ne-verksmøte no. 5 Velkommen )l Newton ne-verksmøte no. 5 Bodø 11.- 12. oktober 2010 i samarbeid med Newton Læringssenter Newton Læringssenter Newton Læringssenter Newton Læringssenter Energi og miljørom, Harstad DriE

Detaljer

Newton-kurs 14. april

Newton-kurs 14. april Newton-kurs 14. april Newton-moduler FORARBEID PÅ SKOLEN UNDERVISNING I ROMMET ETTERARBEID PÅ SKOLEN Undervisningen i Newton-rommet FORARBEID UNDERVISNING I ROMMET ETTERARBEID Velkommen og innledning til

Detaljer

Newton.no. Vårt vik/gste verktøy redesignes og fornyes i 2013-14

Newton.no. Vårt vik/gste verktøy redesignes og fornyes i 2013-14 Newton.no Vårt vik/gste verktøy redesignes og fornyes i 2013-14 Newton mal/utgangspunkt for prosjektskisse Et utgangsgpunkt som du selv må skreddersy /l die Newton- rom - Et greit verktøy for å holde selge

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 23. - 24. OKTOBER 2014 Vi ønsker hjertelig velkommen til den 9. nasjonale Newton nettverkssamling. Som tidligere legges det opp til to inspirerende dager med

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 26. - 27. OKTOBER 2015 Velkommen til den 10. nasjonale Newton nettverkssamling Bildet er fra Newton nettverkssamling oktober 2014 PROGRAM MANDAG 26. OKTOBER

Detaljer

januar 2013 Velkommen til Newton-rommene i Norge! Her gjøres realfagene tilgjengelige og praktisk rettet. uke ma ti on to fr lø sø

januar 2013 Velkommen til Newton-rommene i Norge! Her gjøres realfagene tilgjengelige og praktisk rettet. uke ma ti on to fr lø sø 2013 KALENDER Bildene er fra Newton-rommet i Steigen januar 2013 01 31 01 02 03 04 05 06 02 07 08 09 10 11 12 13 03 14 15 16 17 18 19 20 04 21 22 23 24 25 26 27 05 28 29 30 31 01 02 03 Bildene er fra Newton

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 28. - 29. OKTOBER 2013 Det legges opp til to inspirerende dager med erfaringsutveksling, diskusjoner, praktiske øvelser og foredrag. Ikke minst også en trivelig

Detaljer

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Bildene er fra Newton nettverkssamling 2011 Invitasjon til Newton nettverksamling BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet:

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Det langsiktige målet er å øke interessen for mineralnæringen blant

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2011 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger opp til en miks av praktiske øvelser og forelesninger.

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK

STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK EN AV DISSE FULLFØRER ALDRI VIDEREGÅENDE. I skolen har vi en stor bekymring, og det er frafall i videregående skole. I Norge er det slik at en

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2010 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Newton Salten - et interkommunalt samarbeid. Velkommen til Newton-rommene i Salten 2011

Newton Salten - et interkommunalt samarbeid. Velkommen til Newton-rommene i Salten 2011 Newton - et interkommunalt samarbeid Prosjektet Newton ble i 2009 initiert av Regionråd, RKK Indre fikk prosjektledelsen mens prosjektet ble forankret hos- og finansiert av Partnerskap. Prosjektgruppen

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Opplevelser og kunnskap!

Opplevelser og kunnskap! læringssenter Nest etter kjærlighet, trygghet, mat og drikke... Hva er den fineste gaven du kan gi til dine barn? Opplevelser og kunnskap! læringssenter FIRST Scandinavia Per-Arild Konradsen, daglig leder

Detaljer

Elevverksted relasjon til Newton Hvilken rolle kan skolelaboratoriet spille? ved

Elevverksted relasjon til Newton Hvilken rolle kan skolelaboratoriet spille? ved Elevverksted relasjon til Newton Hvilken rolle kan skolelaboratoriet spille? ved Nils Kr. Rossing ved for matematikk, naturfag og teknologi Etablert 1999 Del av Program for lærerutdanning ved Ca. 4 årsverk

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

m co.l mai r@ge rnew.jl

m co.l mai r@ge rnew.jl Sterk satsing på realfag Mattepark og Newton-rom til Larvik /liv og lære jl.werner@gmail.com Foreldremøte - Sliperiet November 2013 /ut av skolen, inn i NAV Magasinet, Dagbladet - juli 2011 /ramler ut

Detaljer

Modul nr. 1188 Fornybare energikilder

Modul nr. 1188 Fornybare energikilder Modul nr. 1188 Fornybare energikilder Tilknyttet rom: Newton Energirom Trondheim 1188 Newton håndbok - Fornybare energikilder Side 2 Kort om denne modulen Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og her

Detaljer

Kvalitetssikring av Newton-moduler Newtonseminar i Bodø 11. oktober 2010

Kvalitetssikring av Newton-moduler Newtonseminar i Bodø 11. oktober 2010 Kvalitetssikring av Newton-moduler Newtonseminar i Bodø 11. oktober 2010 Anders Isnes Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 1 Noen grunnleggende spørsmål: Hva kjennetegner Newtonrom? Hvilke muligheter

Detaljer

Modul nr Fra fjord til bord

Modul nr Fra fjord til bord Modul nr. 1897 Fra fjord til bord Tilknyttet rom: Newton Steigen 1897 Newton håndbok - Fra fjord til bord Side 2 Kort om denne modulen "Fra fjord til bord" er et undervisningsopplegg der elevene gjennom

Detaljer

Er du nysgjerrig? Påmelding NÅ! Foto: CB/Christian Berset. Bli med på. forskerkurs! For 4.-7. trinn. Finn nærmeste kurssted: www.forskerfabrikken.

Er du nysgjerrig? Påmelding NÅ! Foto: CB/Christian Berset. Bli med på. forskerkurs! For 4.-7. trinn. Finn nærmeste kurssted: www.forskerfabrikken. Er du nysgjerrig? Påmelding NÅ! Foto: CB/Christian Berset Bli med på forskerkurs! For 4.-7. trinn. Finn nærmeste kurssted: www.forskerfabrikken.no Kurspakke 1 - Start høst Magisk slim Spøkelseskrystaller,

Detaljer

Modul nr Bygging og styring av robot - LEGO Mindstorms 7.kl

Modul nr Bygging og styring av robot - LEGO Mindstorms 7.kl Modul nr. 1213 Bygging og styring av robot - LEGO Mindstorms 7.kl Tilknyttet rom: Energi og miljørom, Harstad 1213 Newton håndbok - Bygging og styring av robot - LEGO Mindstorms 7.kl Side 2 Kort om denne

Detaljer

Q1 Alder Besvart: 328 Hoppet over: 0

Q1 Alder Besvart: 328 Hoppet over: 0 Q1 Alder Besvart: 328 Hoppet over: 0 1 / 17 Q2 Kjønn Besvart: 328 Hoppet over: 0 Gutt Jente Gutt Jente 63,41% 208 36,59% 120 Totalt 328 2 / 17 Q3 Hvilken klasse går du i? Besvart: 328 Hoppet over: 0 Femte

Detaljer

Modul nr Space Challenge

Modul nr Space Challenge Modul nr. 1762 Space Challenge Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen 1762 Newton håndbok - Space Challenge Side 2 Kort om denne modulen Praktisk informasjon Det er en stor fordel

Detaljer

Modul nr WeDo - dyrehagen

Modul nr WeDo - dyrehagen Modul nr. 1784 WeDo - dyrehagen Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Sandnessjøen 1784 Newton håndbok - WeDo - dyrehagen Side 2 Kort om denne modulen Elevene skal lære hvordan bevegelser

Detaljer

Modul nr Fornybare og ikke-fornybare energikilder [VGS]

Modul nr Fornybare og ikke-fornybare energikilder [VGS] Modul nr. 1728 Fornybare og ikke-fornybare energikilder [VGS] Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen 1728 Newton håndbok - Fornybare og ikke-fornybare energikilder [VGS] Side 2 Kort

Detaljer

VERDISKAPNING LARVIK. Fra gammel industri til nytt bærekraftig bysamfunn

VERDISKAPNING LARVIK. Fra gammel industri til nytt bærekraftig bysamfunn VERDISKAPNING LARVIK Fra gammel industri til nytt bærekraftig bysamfunn Presentasjon 1. Kort om oss 2. Historien 3. Transformasjonen 4. Prosjektene 5. Verdiskapning 6. Fremtiden FRITZØE EIENDOM side 2

Detaljer

Modul nr Fossilt brensel (ENGIA)

Modul nr Fossilt brensel (ENGIA) Modul nr. 1566 Fossilt brensel (ENGIA) Tilknyttet rom: Ikke tilknyttet til et rom 1566 Newton håndbok - Fossilt brensel (ENGIA) Side 2 Kort om denne modulen Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og

Detaljer

Modul nr WeDo - dyrehagen

Modul nr WeDo - dyrehagen Modul nr. 1714 WeDo - dyrehagen Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten 1714 Newton håndbok - WeDo - dyrehagen Side 2 Kort om denne modulen Elevene skal lære hvordan bevegelser kan overføres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2013/3280 4027/2014 Inger Elise Solberg Strategiplan for Kjeller kunnskapssenter 2014-2017 Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg

Detaljer

Struktursaken. Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november Fylkesting desember 2016

Struktursaken. Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november Fylkesting desember 2016 Struktursaken Struktursaken Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november 2016 Fylkesting 5.-8. desember 2016 FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Vanskelig å

Detaljer

Håndbok for prosjekteier

Håndbok for prosjekteier Denne håndboka inneholder alle elementer som er viktige i utviklingen av en Newton-modul. Noe av innholdet vil være standardisert av FIRST Scandinavia, mens andre elementer må utvikles av den enkelte prosjekteier.

Detaljer

Modul nr. 1173 Bygging og programmering av robot - 5. trinn

Modul nr. 1173 Bygging og programmering av robot - 5. trinn Modul nr. 1173 Bygging og programmering av robot - 5. trinn Tilknyttet rom: Newton Alta 1173 Newton håndbok - Bygging og programmering av robot - 5. trinn Side 2 Kort om denne modulen Elevene skal gjennom

Detaljer

Modul nr Solenergi

Modul nr Solenergi Modul nr. 1537 Solenergi Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Mosjøen 1537 Newton håndbok - Solenergi Side 2 Kort om denne modulen Modulen passer best for vg1, og har solceller som gjennomgående

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab

Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab & Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab Innledning til versjon 1 av dokumentet Tanken med å skrive dette dokumentet var å bygge en bru mellom kompetansemålene i kunnskapsløftet og de ulike undervisningsoppleggene

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Skoletilbud, 5.-7. årstrinn 2011-2012

Skoletilbud, 5.-7. årstrinn 2011-2012 Skoletilbud, 5.-7. årstrinn 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende

Detaljer

DNS: Hva skal skolene gjøre?

DNS: Hva skal skolene gjøre? Den naturlige skolesekken og nettstedet friluftsliv i skolen Janne Teigen Braseth, Møte Forum for friluftsliv i skolen, Trondheim, 20.10.2010 DNS: Hva skal skolene gjøre? Skal lage ett eller flere undervisningsopplegg

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

«TETT PÅ REÅLFÅG» HÅRSTÅD KOMMUNE

«TETT PÅ REÅLFÅG» HÅRSTÅD KOMMUNE «TETT PÅ REÅLFÅG» HÅRSTÅD KOMMUNE 2015-2017 Realfagsstrategi for Harstad kommune Harstad kommune er av Utdanningsdirektoratet valgt ut til å være realfagskommune. Alle skolene og et utvalg barnehager deltar

Detaljer

Arbeidet med Jr.FLL kan organiseres på mange ulike måter. Det som er viktig er at du finner en måte å jobbe på som passer for deg og laget.

Arbeidet med Jr.FLL kan organiseres på mange ulike måter. Det som er viktig er at du finner en måte å jobbe på som passer for deg og laget. Jr.FLL er et prosjekt for barn mellom 6-9 år og skal stimulere til undring, bruk av fantasi og kristisk tenkning. Dette får barna gjort gjennom å forske på en reell problemstilling som hvert år blir presentert

Detaljer

Samfunnsfag uke 13-15

Samfunnsfag uke 13-15 Samfunnsfag uke 13-15 Tema/ Lærestoff: Historie 10, kapittel 7 s 108-115. Mål: Drøfte viktige endringer i samfunnet i nyere tid, og reflektere over dagens samfunn og nye endringer Lære om hendelser som

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I NATURFAG 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Globus Naturfag 5 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Naturfag 7 benyttes for 7. klasse av Johansen, Steineger

Detaljer

12. April 2016 Geir Endregard Adm. Direktør

12. April 2016 Geir Endregard Adm. Direktør 12. April 2016 Geir Endregard Adm. Direktør MIN BAKGRUNN - Hovedfag i Naturmiljøkjemi Ansettelser: - 7 år som miljøaktivist - 3 år miljøansvarlig i Norsk Folkehjelp - 7 år Informasjon/markedsansvarlig

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 Etterarbeid Ingen oppgaver på denne aktiviteten Etterarbeid Emneprøve Maksimum poengsum: 1400 poeng Tema: Energi Oppgave 1: Kulebane Over ser du en tegning

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1.

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1. Sandved bydelsutvalg 23.11.09 sak 21/09 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om

Detaljer

Strategiplan Alta som realfagskommune

Strategiplan Alta som realfagskommune 1 2 3 4 5 6 7 8 Strategiplan Alta som realfagskommune Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen realfag, og at dette skal gjennomsyre alle deler av utdanningssystemet. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Detaljer

SKAPER REALFAGSGLEDE! 17. oktober 2014 Geir Endregard Adm. Dir. INSPIRIA

SKAPER REALFAGSGLEDE! 17. oktober 2014 Geir Endregard Adm. Dir. INSPIRIA SKAPER REALFAGSGLEDE! 17. oktober 2014 Geir Endregard Adm. Dir. INSPIRIA 1. Nordnorsk vitensenter 2. Vitensenteret i Trondheim 3. VilVite 4. Jærmuseet 5. Norsk Teknisk Museum 6. INSPIRIA science center

Detaljer

Gjenvinn spenningen!

Gjenvinn spenningen! Lærerveiledning Gjenvinn spenningen! Passer for: Varighet: 5.-7. trinn 90 minutter Gjenvinn spenningen! er et skoleprogram hvor elevene får lære hvordan batterier fungerer og hva de kan gjenvinnes til.

Detaljer

SALTVERN SKOLE Søknad om økonomisk støtte til å etablere et mobilt Newton-rom i naturfag (realfag, teknologi og design)

SALTVERN SKOLE Søknad om økonomisk støtte til å etablere et mobilt Newton-rom i naturfag (realfag, teknologi og design) SALTVERN SKOLE Søknad om økonomisk støtte til å etablere et mobilt Newton-rom i naturfag (realfag, teknologi og design) Saltvern skole arbeider med å opprette et mobilt Newton-rom i form av en såkalt kraftcamp

Detaljer

Modul nr Fysisk aktivitet, ernæring, blodsukker, og puls.

Modul nr Fysisk aktivitet, ernæring, blodsukker, og puls. Modul nr. 1080 Fysisk aktivitet, ernæring, blodsukker, og puls. Tilknyttet rom: Newton Saltdal 1080 Newton håndbok - Fysisk aktivitet, ernæring, blodsukker, og puls. Side 2 Kort om denne modulen Formålet

Detaljer

Engasjer deg lokalt!

Engasjer deg lokalt! LÆR KIDSA KODING! Lær Kidsa Koding! er Et verdine

Detaljer

Modul nr. 1441 Energibruk i framtiden - Vg1 YF

Modul nr. 1441 Energibruk i framtiden - Vg1 YF Modul nr. 1441 Energibruk i framtiden - Vg1 YF Tilknyttet rom: Energi og miljørom, Harstad 1441 Newton håndbok - Energibruk i framtiden - Vg1 YF Side 2 Kort om denne modulen Modulen legger opp til tre

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

Visjon. Integrering skole - bedrift gir økt verdiskapning i skole, bedrift og samfunn

Visjon. Integrering skole - bedrift gir økt verdiskapning i skole, bedrift og samfunn Visjon Integrering skole - bedrift gir økt verdiskapning i skole, bedrift og samfunn 1 Mål Midt-Norsk Partnerskapsenter skal være en pådriver for å skape interesse for tekniske/ mekaniske fag og realfag,

Detaljer

Modul nr. 1782 Brøkregning for mellomtrinnet

Modul nr. 1782 Brøkregning for mellomtrinnet Modul nr. 1782 Brøkregning for mellomtrinnet Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Sandnessjøen 1782 Newton håndbok - Brøkregning for mellomtrinnet Side 2 Kort om denne modulen Formål: Øke

Detaljer

Årsberetning for. stiftelsen

Årsberetning for. stiftelsen Årsberetning for stiftelsen 2005 Årsberetning 2005 Nordnorsk vitensenter VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over

Detaljer

Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012

Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012 Skoletilbud, 8.-10. årstrinn 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende

Detaljer

Ørneblikk på RKK Salten sin region 2014/2015

Ørneblikk på RKK Salten sin region 2014/2015 Ørneblikk på RKK Salten sin region 24/2 Innhold Dette er en oversikt over en del nøkkeltall for skolene i Salten. Dette er tall som kommune selv har rapportert inn og som ligger på åpne ressurser på nettet.

Detaljer

Modul nr Newton Engia Bodø

Modul nr Newton Engia Bodø Modul nr. 1776 Newton Engia Bodø Tilknyttet rom: Newton Bodø 1776 Newton håndbok - Newton Engia Bodø Side 2 Kort om denne modulen Undervisningsforløpet på Engia er et rollespill. Elevene er på Engia (Newton-rommet)

Detaljer

Modul nr Laksens liv i havet

Modul nr Laksens liv i havet Modul nr. 1891 Laksens liv i havet Tilknyttet rom: Newton Arctic Aqua 1891 Newton håndbok - Laksens liv i havet Side 2 Kort om denne modulen Praktisk informasjon Praktisk info som skolen går igjenom før

Detaljer

Modul nr. 1616 Salmo salar

Modul nr. 1616 Salmo salar Modul nr. 1616 Salmo salar Tilknyttet rom: Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms 1616 Newton håndbok - Salmo salar Side 2 Kort om denne modulen Elevene skal få en forståelse av laksens livssyklus, både

Detaljer

Modul nr. 1329 Grotterommet: Geologi over og under jorden

Modul nr. 1329 Grotterommet: Geologi over og under jorden Modul nr. 1329 Grotterommet: Geologi over og under jorden Tilknyttet rom: Newton Beiarn - Grotterommet 1329 Newton håndbok - Grotterommet: Geologi over og under jorden Side 2 Kort om denne modulen Her

Detaljer

Skoletilbud, VGS 2011-2012

Skoletilbud, VGS 2011-2012 Skoletilbud, VGS 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende og allsidig

Detaljer

Fag- og erfaringssamling for realfagskommuner i pulje september

Fag- og erfaringssamling for realfagskommuner i pulje september Fag- og erfaringssamling for realfagskommuner i pulje 1 26.- 27. september DAG 1 Kl. 10.00 10.35 Program mandag 14. mars Kl. 10.35 11.30 Kl. 11.30 11.45 Kl. 11.45 13.00 Kl. 13.00 14.00 Kl. 14.00 15.30

Detaljer

Modul nr WeDo - dyrehagen

Modul nr WeDo - dyrehagen Modul nr. 1596 WeDo - dyrehagen Tilknyttet rom: Newton Gildeskål - Kyst og havbruk 1596 Newton håndbok - WeDo - dyrehagen Side 2 Kort om denne modulen Elevene skal lære hvordan bevegelser kan overføres

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

Modul nr. 1437 Romfart - Menneskenes reise i rommet

Modul nr. 1437 Romfart - Menneskenes reise i rommet Modul nr. 1437 Romfart - Menneskenes reise i rommet Tilknyttet rom: Newton Steigen 1437 Newton håndbok - Romfart - Menneskenes reise i rommet Side 2 Kort om denne modulen I denne modulen skal elevene lære

Detaljer

Modul nr. 1608 Matematisk juleverksted for mellomtrinnet

Modul nr. 1608 Matematisk juleverksted for mellomtrinnet Modul nr. 1608 Matematisk juleverksted for mellomtrinnet Tilknyttet rom: Energi og miljørom, Harstad 1608 Newton håndbok - Matematisk juleverksted for mellomtrinnet Side 2 Kort om denne modulen Denne modulen

Detaljer

Bodø kommune. Rådmann Rolf Kåre Jensen Rådhuset 8001 BODØ. Søknad om støtte Newton Flight Academy

Bodø kommune. Rådmann Rolf Kåre Jensen Rådhuset 8001 BODØ. Søknad om støtte Newton Flight Academy Bodø kommune Rådmann Rolf Kåre Jensen Rådhuset 8001 BODØ Søknad om støtte Newton Flight Academy Kort om FIRST Scandinavia. FIRST Scandinavia (www.firstscandinavia.org) er en ideell stiftelse som ble etablert

Detaljer

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER STRATEGI- OG UTVIKLINGSPLAN 2011-2015 1) INNLEDNING Nordnorsk vitensenter (heretter kalt Vitensenteret) ble stiftet 29.08.02.

Detaljer

Modul nr. 1795 WeDo - Elleville historier

Modul nr. 1795 WeDo - Elleville historier Modul nr. 1795 WeDo - Elleville historier Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Vesterålen 1795 Newton håndbok - WeDo - Elleville historier Side 2 Kort om denne modulen Elevene skal lære hvordan

Detaljer

Newton-modul basedokument med rettledning

Newton-modul basedokument med rettledning Newton-modul basedokument med rettledning En Newton-modul er et tverrfaglig undervisningsopplegg med vekt på realfag, teknologi og design. Det er viktig at undervisningen tilrettelegges på en slik måte

Detaljer

De regionale vitensentrene

De regionale vitensentrene De regionale vitensentrene Et viktig virkemiddel i den nasjonale realfagssatsingen Foto: Vitensenteret Sørlandet Samling 2 for realfagskommuner 26. 27. november 2015 2015: 9 regionale vitensentre som dekker

Detaljer

Modul nr MatchGraph/ Gå grafen

Modul nr MatchGraph/ Gå grafen Modul nr. 1856 MatchGraph/ Gå grafen Tilknyttet rom: Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten 1856 Newton håndbok - MatchGraph/ Gå grafen Side 2 Kort om denne modulen Praktisk informasjon Denne modulen

Detaljer

PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram

PROGRAM. Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram i VGO PROGRAM 16. 18. november 2015 på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo sentrum Bygg og anleggsteknikk (BA) Elektrofag (EL)

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Praksiseksempel fra Høgskolen i Lillehammer

Praksiseksempel fra Høgskolen i Lillehammer Praksiseksempel fra Høgskolen i Lillehammer Berit Dahl Prosessveileder Senter for Livslang Læring Utdrag fra rammeverket: UH skal bidra med kompetanse og faglig veiledning i nettverkene. Det faglige bidraget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 27.01.2010 Tid: Kl. 10:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 27.01.2010 Tid: Kl. 10:30 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 27.01.2010 Tid: Kl. 10:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Strategiplan Alta som realfagskommune

Strategiplan Alta som realfagskommune Strategiplan Alta som realfagskommune Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen realfag, og at dette skal gjennomsyre alle deler av utdanningssystemet. Vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Modul nr Vi utnytter energi fra vind, sol og hydrogen

Modul nr Vi utnytter energi fra vind, sol og hydrogen Modul nr. 1279 Vi utnytter energi fra vind, sol og hydrogen Tilknyttet rom: Ikke tilknyttet til et rom 1279 Newton håndbok - Vi utnytter energi fra vind, sol og hydrogen Side 2 Kort om denne modulen Elevene

Detaljer

Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll

Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll 2012 Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll for lærere på barnetrinnet 13. 14.september 2012 Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen Velkommen til Multi i Vest! Læreren er den viktigste faktoren

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Modul nr Nordlys - Himmelsk dans

Modul nr Nordlys - Himmelsk dans Modul nr. 1861 Nordlys - Himmelsk dans Tilknyttet rom: Newton Steigen 1861 Newton håndbok - Nordlys - Himmelsk dans Side 2 Kort om denne modulen Nordlyset - Himmelsk dans er et undervisningsopplegg om

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Store viktige oppdagelser s. 6-18

Store viktige oppdagelser s. 6-18 LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 6. trinn Timefordeling på trinnet: 2 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 34 36

Detaljer

Håndbok for besøkslærer

Håndbok for besøkslærer Håndbok for besøkslærer I en Newton-modul inngår forarbeid, besøk i Newton-rom og etterarbeid. I denne håndboka finner du en didaktisk beskrivelse av det for- og etterarbeidet som besøkslærer er ansvarlig

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3 NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 GRUNNKURS:

Detaljer