Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet:"

Transkript

1 Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Det langsiktige målet er å øke interessen for mineralnæringen blant unge i Nord-Norge. Slik håper man igjen å bidra til økt lokal rekruttering til denne viktige næringen i landsdelen. Forskning viser at barn og ungdoms interesser påvirkes av hva de eksponeres for tidlig i livet. I dette prosjektet fikk derfor barn i aldersgruppen 9-13 år tilbud om sommerskole med hovedfokus på geologi. Kurset ble arrangert i uke 33 i Longyearbyen. Kurset gikk fra mandag til fredag og varte 6 timer per dag. Det var 27 barn som deltok. Kurset var altså fulltegnet.

2 Evaluering av kurset: Elevene ble intervjuet på siste kursdag. Foreldrene ble intervjuet i etterkant av kurset via en nettbasert spørreundersøkelse. Blant elevene syntes 26 stykker at kurset var veldig gøy og 1 at det var gøy. Videre var det 20 som syntes at de lærte mye og 7 at de lærte litt. De ble også oppfordret til å skrive litt selv om hva de hadde lært. Her er noen utsagn: - At jeg kan finne krystaller på Svalbard. - Jeg lærte om forskjellige steintyper. - Atomer er det som er bygd opp av elektroner og protoner. - Jeg lærte hva geologi er. - Forskjellen mellom bergart og mineral. - Jeg lærte at de spisse fjellene var nye og de flate gamle. - Jeg lærte at magmatiske steiner kommer fra magma. Barnas foresatte ble intervjuet via en nettbasert undersøkelse i etterkant av kurset. Femten familier svarte. Av disse mente 14 at deltageren de hadde sendt på kurset var meget fornøyd mens 1 mente at han eller hun var fornøyd. På samme måte svarte 14 at deltageren deres hadde lært mye mens en at han eller hun hadde lært noe. Disse 14 ønsker også å melde på en ny sommerskole hvis innholdet er annerledes. Her mener flertallet at uke 33 er den uken det er størst behov for sommerskole for barna. Alle disse 15 foresatte hadde høyere utdanning, men halvparten var ikke realister (vedlegg 1). Hele 90 % av foreldrene som hadde barn på Forskerfabrikkens sommerskole, mener at kurset økte barnas interesse for naturvitenskap. Videre viser en spørreundersøkelse blant unge voksne som tok Forskerfabrikkens kurs for 10 år siden, at for 25 % var inspirasjon fra kursene var en medvirkende faktor til at de valgte å utdanne seg i realfag som voksne. Derfor mener vi at sommerskolen, med sine fem fulle dager til fordypning i naturfag, er sentral for å skape en varig interesse for naturvitenskap og teknologi. Vår anbefalning både for Longyearbyen og andre steder er at man prøver å tenke sommerskolen som et fast årlig tilbud. Hele 85 % sier at de er interessert i å melde barna på Forskerfabrikkens sommerskole påfølgende år hvis kursinnholdet er annerledes. Per i dag har Forskerfabrikken utviklet to ulike sommerskole-uker. Årets kurs om Glitrende krystaller, skjelettforskning og ville eksplosjoner vil være opplegget for I 2014 vil sommerskolen hete Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden og vil i likhet med årets kurs ha et bredt realfaglig fokus for å vise barna bredden i naturvitenskapen. Hovedtemaer vil være: Astronomi hvor vi jakter på mikrometeoritter og lærer om hvordan jorda og solsystemet ble til Biologi hvor vi studier av edderkopper, bakterier, betingelser for liv Fysikk hvor vi jobber med krefter og elektrisitet Kjemi hvor vi jobber med kjemiske reaksjoner og krystaller Forskningsmetodikk hvor vi trener på å følge den vitenskapelige metode, samle inn resultater og systematisere dem Hvordan kan prosjektet videreutvikles? Varig interesse og indre motivasjon oppstår gjennom gode opplevelser. Og sannsynligheten for at et barn fortsatt har interesse for naturvitenskap og teknologi som ungdom og voksen, øker hvis de får mange gode opplevelser knyttet til disse fagene. Derfor har Forskerfabrikken et tilbud som går over flere år. I tillegg til sommerskole, har vi etablert Forskerfabrikken for barnehager og arrangerer tenketreningskurs for barn på trinn og forskerkurs for barn på trinn. I disse dager utvikler vi også kurs for barneskoleelever i matematikk. 1

3 Forskerfabrikken tilbyr dessuten etterutdanningskurs for pedagoger. Siden 2006 har vi hatt mer enn 5000 pedagoger på kurs. Prosjektet Mineralinteresse blant unge kan videreutvikles til å involvere både fritid og skole. Hovedmålsetningen bør være å øke barnas interesse for realfag og da i særdeleshet geologi. Fordi geofagene er tverrfaglige, er også fag som fysikk, biologi, kjemi og matematikk relevante. Vi foreslår følgende strategi: Hvor: Byer og tettsteder hvor mineralnæringen trenger økt oppmerksomhet og rekruttering i årene som kommer, velges ut til å delta i prosjektet. Forskerfabrikken samarbeider med stiftelsen FIRST Scandinavia som har etablert et nettverk av Newton-rom i Nord-Norge. Newton-rom (www.newton.no) er naturfagsrom hvor elever i ungdomsskolen får tilbud om undervisningsmoduler innen spesielle temaer i naturfag. All undervisning i Newton-rommene er forankret i norsk læreplan. I flere av byene og tettstedene hvor Mineralklynge Nord har medlemmer, finnes det også Newton-rom. Hvis prosjektet skal gjennomføres på slike steder, foreslår vi derfor at Newton-rom inviteres som samarbeidspartner. Fokusområder: 1. Barnehager Barnehager på de utvalgte stedene får tilbud om å etablere Forskerfabrikken som en fast undervisningsmodul. Det inkluderer både utstyr og kurs om hvordan man kan jobbe med språk, tall- forståelse og utforskning av naturen i barnehagen. 2. Fritidskurstilbud trinn Det etableres sommerskole, forsker- og tenketreningskurs i naturfag/matematikk på de ulike stedene. Kursene arrangeres i Newton-rom hvis det er mulig. Vi har allerede arrangert kurs i Newton-rom i Harstad, Sandnessjøen, Mo i Rana, Bodø og Hammerfest. Mineralklynge Nord profileres på kursmateriell og diplomer. 3. Etterutdanning av lærere på trinn i kjemi og geologi På de utvalgte stedene tilbys lærere etterutdanning i naturfag hvor hovedfokus på kurset er kjemi og geologi. Kurset gir opplæring i læreplanrelevante aktiviteter som kan benyttes på trinn. Samtidig får skoler som sender lærere på kurs, en utstyrspakke for å kunne jobbe med geologi- og kjemirelaterte temaer. 4. Undervisningsmodul i geologi for ungdomstrinnet Lokale Newton-rom får tilbud om å etablere en undervisningsmodul i geologi for elever på ungdomstrinnet. 2

4 Hva kan resultatet bli for et enkelt barn? Barnet møter eksperimenter og får forske allerede i barnehagen. Barnet møter kjemi- og geologirelevante aktiviteter på hvert trinn på barneskolen. Barnet deltar på 2 sommerskoler mens det går på trinn og kan også delta på tenketreningskurs og forskerkurs Barnet deltar på Newton-modul om geologi på ungdomstrinnet og evt. andre moduler som er etablert i Newton-rommet. Forslag til hovedprosjekt Longyearbyen pilot 2014 I henhold til foreslåtte strategi foreslår vi følgende for Longyearbyen i 2014: 1. Barnehager Etterutdanningskurs for pedagoger i barnehage med mulighet til å etablere Forskerfabrikken som en fast undervisningsmodul i barnehagen. Forskerfabrikken har utviklet to barnehagekurs á 3 timer med fokus på aktiviteter knyttet opp mot ulike sesonger. Kursene inspirerer de ansatte til å gjøre eksperimenter, jobbe med matematikk og utforske naturen og naturfenomener med barn i barnehagen. Samtidig vil aktivitetene stimulere barnas språkutvikling. Kursene tar utgangspunkt i natur, teknikk og miljø i rammeplanen for barnehager og er praktisk rettet. Vi har utviklet en Forskerfabrikk-hylle med forskerutstyr og materiell tilpasset aktiviteter fra kurset. Hyllen og deler av materiellet er noe barnehagene vil ha glede av i flere år. Etterutdanningskurs i naturfag og matte for opptil 25 pedagoger (3 barnehager): fokus på vår/sommer/naturfag: ,- fokus på høst/vinter/matematikk: ,- Fabrikkhylle 3 barnehager: ,- eks mva Materiell til hyllen: ,- eks mva Frakt: 5.000,- Reiseomkostninger til ett kurs: 4.000,- Satsning barnehage sum: ,- *vi forutsetter at et barnehagekurs kan avholdes i forbindelse med etterutdanningskurset for lærere 3

5 2. Fritidskurstilbud (sommerskole, forskerkurs og tenketrening) Forskerfabrikkens sommerskole for elever på trinn. Vår målsetning er å utvikle og tilby sommerskolen som et tilbud i hele Norge. Med oppstart av kurs i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard har vi fått på plass et landsdekkende tilbud, men vi ønsker å etablere oss på flere nye steder i Nord-Norge. Med utgangspunkt i årets pris per kursdeltager på kr 2.975, gir dette en total pris på kr for en gruppe på 25 barn per kurs. Med erfaring fra årets tilbud i Longyearbyen og andre tilbud i Nord-Norge ser vi at redusert egenandel ned til kr per kursdeltager har gitt fulle kurs. En redusert egenandel som sikrer tilbudet fordrer økonomisk støtte fra til pr kurs. Tenketrening (SFO-kurs) for elever på trinn er kurs som arrangeres etter skoletid i samarbeid med SFO-personale. Kurset går over 10 uker med kursdag per uke. Her trenger vi på grunnleggende tenketeknikker samtidig som vi gjør eksperimenter og jobber med matematikk. Kurset koster 1000 kroner per deltager og har plass til 20 barn. Forskerkurs (kveldskurs) for elver på trinn er vårt andre fritidstilbud til barn og unge som settes opp høst og vår. Totalt er det snakk om åtte kurskvelder fordelt på Forskerkurs 1 og 2 som hver koster kr 1295 per kursrekke (kr 2590 for 8 kurs) per deltaker. Forskerkursene er utfordrende økonomisk selv med fulle kurs (25 barn) og vil forutsette samarbeidspartnere som ønsker å støtte lokale tilbud. Vi anbefaler i et hovedprosjekt for Longyearbyen å fokusere på sommerskole som en fast årlig aktivitet. Sommerskole, en uke, for 26 barn: 50 % støtte per kursdeltagere (egenandel 1500,-): ,- Reise, kost og losji kursledere: 8.000,- Sommerskole sum: ,- 4

6 3. Etterutdanning av lærere på trinn Etterutdanning med fokus på kjemi og geologi. Kurset er koblet opp mot læreplanmål og gir kursdeltagerne faglig påfyll og ideer til gode aktiviteter. Alle som deltar får kurshefte med hvor sentrale begreper og aktiviteter er inngående forklart. Etterutdanningskurset er et heldagskurs på 6 timer og opptil lærere. En egen utstyrspakke til hver skole vil også være viktig for å sikre fokus og gjennomføring på den enkelte skole. Pakken bør bestå av praktisk materiell for å gjennomføre geologi- og kjemiaktivitetene gjennomgått på kurset som for eksempel steinsett, mikroskop etc. Etterutdanningskurs for lærere 1-7.trinn: ,- Utstyrspakke skole: ,- Reiseomkostninger 2 pers: 5.000,- Kost og losji 2 pers: 4.000,- Etterutdanning sum totalt: ,- 4. Geologimodul for ungdomstrinnet Utvikling av en egen geologimodul for ungdomstrinnet som kan benyttes i undervisningen på Newtonrommene. Kostnadene for utvikling må avklares med FIRST Scandinavia. Kostnader for et hovedprosjekt for Longyearbyen med fokus på barnehage, skole og fritidskurs Område Kostnad Barnehagesatsning, 3 barnehager ,- Sommerskole, 26 barn ,- Etterutdanning for lærere, 1.-7.trinn ,- Sum totalt hovedprosjekt ,- Forskerfabrikken, desember

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2012 Side 4 Johan H. Andresen Sosialt entreprenørskap har stor effekt, men kan vi nå si noe er om hvor stor? Vi ønsker å vise det vi har målt siste året. Side 5 Katinka

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

REPORTASJE Tekst: Mona Sæther Evensen Foto: Henrik Omtvedt Jenssen

REPORTASJE Tekst: Mona Sæther Evensen Foto: Henrik Omtvedt Jenssen REPORTASJE Tekst: Mona Sæther Evensen Foto: Henrik Omtvedt Jenssen Lærelyst: På Forskerfabrikken samles barn for å leke og lære det de ikke får vite på skolen. Det er mulig takket være sosialt entreprenørskap.

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer