Håndbok for prosjekteier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for prosjekteier"

Transkript

1 Denne håndboka inneholder alle elementer som er viktige i utviklingen av en Newton-modul. Noe av innholdet vil være standardisert av FIRST Scandinavia, mens andre elementer må utvikles av den enkelte prosjekteier. Eventuelle avvik i forhold til søknaden til Utdanningsdirektoratet må avklares. Newton-modulen er en tverrfaglig undervisningspakke med vekt på realfag, teknologi og design. Vi ønsker læring gjennom erfaring og undring. Newton-konseptet har fokus på regional satsning på realfag i alle fylker, med særskilt vekt på å styrke utstyrssituasjonen i skolen, og stimulere til lokal samhandling mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv

2 Innledning Velkommen som prosjekteier av et nytt og spennende Newton-rom. Ved å samle alle de gode didaktiske oppleggene og de kreative ideene på et felles nettsted, vil vi bidra til et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Vår tanke er at ved å dele med hverandre, får vi mangedobbelt tilbake. Den får alltid hjelp, som selv kan hjelpe. Newton-konseptet har fokus på å få til økt interesse for og kompetanse i realfag. Vi ønsker aktive elever i et inspirerende læringsmiljø. Newton-rommene gir oss muligheten til å bedre utstyrssituasjonen for skolene. Vi håper også at de lærerne i regionen som benytter de lokale Newton-rommene vil la seg inspirere, og forhåpentligvis få kompetanseheving ved å delta på undervisningen som foregår i rommet. I denne håndboka har vi laget en oversikt over de områdene som er viktig ved etablering av et Newton-rom. Vi er takknemlige for tilbakemeldinger som gjør at Newton-konseptet blir bedre. Denne håndboka vil kunne benyttes både av dere som ønsker å utvikle nye Newton-moduler, og dere som vil benytte moduler som allerede finnes i basen. Newton begreper Her følger noen begrepsbeskrivelser: Newton-rom: Newton-modul: Newton-aktivitet: Newton-lærer: Newton-modul basen: Besøkslærer: Et Newton-rom inneholder en eller flere Newton-moduler. I en Newton-modul inngår forarbeid og etterarbeid på skolen og aktiviteter i Newton-rommet. En Newton-aktivitet er oppgaver og eksperimenter elevene selv utfører i Newton-rommet. Lærer som har ansvaret for aktivitetene i Newton-rommet. En base i en Newton-modul er selve kjernebeskrivelsen som registreres på og som er kilden til Newton håndbøker og web-beskrivelser. Lærer som følger klassen og som har ansvaret for for- og etterarbeid til en Newton-modul. 2/7

3 Prosjekteiers hovedoppgaver Prosjekteieren har følgende hovedoppgaver i forbindelse med etablering av en Newton-modul: 1 Gjennomføre etablering i samsvar med godkjent søknad 2 Lokalisering av Newton-rommet 3 Utvikling av Newton-modul 4 Innrede Newton-rommet 5 Ansette Newton-lærer 6 Gjennomføre pilotperiode i Newton-rommet 1 Gjennomføre etablering i samsvar med godkjent søknad Rammebetingelsene for etableringen av Newton-rommet er beskrevet i Newton søknadsskjema. Her omtales prosjektbeskrivelse, overordnet fremdriftsplan, samt budsjett for oppstartsfase. Dette danner grunnlaget for videre arbeid med etableringen av Newton-rommet. 2 Lokalisering av Newton-rommet Et Newton-rom bør ideelt sett ligge på et sted som gjør at det er tilgjenglig for flere skoler i regionen. Et Newton-rom skal navngis på følgende måte: Newton <tema> rom <stedsnavn> Temaet skal beskrive aktivitetene som utføres i Newton-rommet. Stedsnavn legges til slutt i navnet slik at hvert enkelt rom får et unikt navn. Et Newton-rom kan f.eks. hete Newton Energirom Steinkjer. 3/7 1/2

4 3 Utvikling av Newton-modul En Newton-modul er et tverrfaglig undervisningsopplegg med vekt på realfag, teknologi og design. Det er viktig at undervisningen tilrettelegges på en slik måte at det stimulerer elevene til aktiv læring. Modulen består av et forarbeid som skal utføres på skolen, besøk i Newton-rommet, og avsluttes med et etterarbeid på skolen. Når du skal utvikle en Newton-modul kan du for eksempel gå frem på følgende måte: 1. Se på beskrivelse av andre Newton-moduler på for å få et bilde av hva som kreves. 2. Ta utgangspunkt i valgt tema og tenk ut ideer til hvilke Newton-aktiviteter du vil ha med. 3. Utviklingen av din Newton-modul skjer gjennom å fylle ut Newton-modul basen på Til hjelp får du Newton-modul basedokument med rettledning. (Dokumentet vil sammen med database ferdigstilles i uke 12) 4. Når modulen er ferdig sendes det til Utdanningsdirektoratet for godkjenning og publisering på nettet. Håndbøkene blir generert automatisk. Basedokumentet fylles inn på nett. Informasjon genereres til: Håndbok for Newton-lærer Håndbok for besøkslærer Prosjekteiers arbeidsdokument 4 Innredning av Newton-rommet Et Newton-rom bør utformes slik at det innbyr til kreativitet og aktivitet. Det er viktig å beregne tilstrekkelig areal rundt hver av aktivitetene som elevene skal arbeide med. Vi anbefaler at det avsettes et område til fellessamling for elevene ved oppstart og ved avslutning/ oppsummering av dagen. Newton-rommets egenart/innhold avgjør om det er nødvendig med tilgang til vann, utslagsvasker, ekstra belysning, strømuttak, lagringsplass osv. Når det gjelder interiør og profil henvises det til Newton profilhåndbok. 4/7 1/2

5 5 Resultat av utvikling av en Newton-modul Når du er ferdig med utviklingen av Newton-modulen og First Scandinavia har godkjent modulen, vil følgende dokumenter automatisk bli generert, med utgangspunkt i teksten du har lagt inn i Newton-modul basen: Håndbok for Newton-lærer Håndbok for besøkslærer Prosjektinformasjon Disse håndbøkene inneholder en del faste prinsipper for Newton-modulen samt innhold som er utviklet av prosjekteier og lagret i basen. Innholdsfortegnelse for disse to håndbøkene finner du i vedlegg P2. Prosjektinformasjonen inneholder beskrivelse av prosjekteier, samarbeidspartnere, fremdriftsplan og budsjett. 6 Ansette Newton-lærer Ut fra erfaringer så langt, anbefales det å ansette 2-3 personer i deltidsstillinger som Newton-lærere. Dette gjør at bemanningen i Newton-rommet blir mindre sårbar ved sykdom, kurs ol. Det bør tilsettes pedagoger som innehar nødvendig realfagskompetanse i forhold til Newton-rommets innhold. Et Newton-rom vil inneholde en del teksnisk utstyr som PC-er, smartboard osv. det er derfor viktig at Newton-lærer enten har teknisk innsikt eller man har knyttet til seg en person som kan stille på kort varsel. 7 Gjennomføre pilot i Newton-rommet Det er viktig å gjennomføre en pilotperiode i Newton-rommet før det settes i ordinær drift. Denne piloten må evalueres sammen med besøkslærere og Newton-lærere. Basert på evalueringen fra pilotperioden gjøres tilpassninger og du er i gang med ordinær drift. Instruks for prosjekteier for driftsfasen er beskrevet i vedlegg P1. 5/7 1/2

6 Vedlegg P1 Instruks for prosjekteier Instruksen omfatter ansvar, myndighet og sentrale oppgaver for drift av et Newton-rom. Ansvar og myndighet Prosjekteier har det overordnede (faglige) ansvaret for Newton-rommet. Prosjekteier har ansvar for at rommet drives etter mål og avtaler som er inngått med Utdanningsdirektoratet. Prosjekteier har ansvar for at det avsettes tilstrekkelige økonomiske rammer for driften av rommet. Sentrale oppgaver Prosjekteier skal sørge for å videreutvikle håndbøker/oppgaver Håndbok for besøkslærer Håndbok for Newton-lærer Elevoppgaver Prosjekteier skal sørge for å vedlikeholde og fornye utstyr og installasjoner i rommet Prosjekteier skal sørge for at Newton-læreren holdes faglig oppdatert ut fra rommets emne/tema, og at prosjektet er representert på Newton-konferansene. Prosjekteier skal sørge for at det gjennomføres jevnlige evalueringsmøter med prosjektgruppa for å videreutvikle Newton-modulen og Newton-rommet. Prosjekteier skal skrive en årsmelding som sendes til Utdanningsdirektoratet. Mal for årsmelding finnes på nettverksidene på 6/7

7 Vedlegg P2 Innhold i de andre håndbøkene Håndbok for Newton-lærer inneholder Vedlegg: Vedlegg N1: Vedlegg N2: Vedlegg N3: Vedlegg N4: Vedlegg N5: Vedlegg N6: Vedlegg N7: Vedlegg N8: Forside Didaktisk plan for Newton-modul Didaktisk plan for arbeid i Newton-rommet Instruks for Newton-lærer Installasjoner og utstyr tilhørende Newton-modulen Retningslinjer for bruk og vedlikehold av materiell Praktiske råd og tips Helse, miljø og sikkerhet Didaktisk plan for for-og etterarbeid Evalueringsskjema FIRST Scandinavia Håndbok for besøks-lærer inneholder Forside Didaktisk plan for Newton-modul Didaktisk plan for for-og etterarbeid Vedlegg: Vedlegg B1: Vedlegg B2: Vedlegg B3: Kort om Newton-rommet Praktiske opplysninger i forbindelse med besøket Evalueringsskjema 7/7

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

Funksjoner med GeoGebra. Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten

Funksjoner med GeoGebra. Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten Funksjoner med GeoGebra Newton ENGIA - Statoil energirom - Ofoten 1649 Newton basedokument - Funksjoner med GeoGebra Side 2 Innhold 1 Newton-modul 1.1 Navn på Newton-modul 1.2 Anbefalt årstrinn 2 Informasjon

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?

Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd? Sluttrapport Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH),

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

1. Prosessbeskrivelse

1. Prosessbeskrivelse HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Prosessbeskrivelse Knut Arne Strand, Tor Atle Hjeltnes, Arvid Staupe, Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes og Geir Maribu 10.03.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet i prosjektet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE Oppstart Smil(e) prosjekt Aktivitet 4.3 Digital matematikk Notodden videregående skole Skolen Notodden videregående skole er en kombinert skole (yrkesfag og studiespesialiserende). Sentralt i byen Notodden

Detaljer

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sosial kompetanse gjennom lek... 4 Kulturaktiviteter... 5 Idretts- og friluftsaktiviteter... 6 Faglig utvikling gjennom lekaktiviteter...

Detaljer

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet:

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Det langsiktige målet er å øke interessen for mineralnæringen blant

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen 7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen Kristina Parow Vår erfaring er at økonomien i oppstartingsfasen sjelden utgjør noen hindring selv

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket FITS Utøver IKT-drift for skoleverket Invitasjon til samarbeid Senter for IKT i utdanningen er på utkikk etter kursleverandører som kan tilby todagerskurset FITS Utøver til IKTpersonell i skolesektoren

Detaljer