system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok"

Transkript

1 system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

2

3 UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i

4 Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk medisinsk enhet Utløpsdato Strålesterilisert ii

5 Kjære eier av OneTouch UltraSmart systemet: Du har valgt et av verdens beste systemer for måling av blodsukker. Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om OneTouch UltraSmart systemet for måling av blodsukker. Les nøye gjennom boken. Blodsukkerkontroll er svært viktig for å holde din diabetes under kontroll. Langtidsundersøkelser har vist at dersom blodsukkernivået holdes tett opp mot det normale, reduseres risikoen for utvikling av senkomplikasjoner med opp til 60%.* Resultatene du oppnår med OneTouch UltraSmart systemet hjelper deg og din lege med å overvåke og justere din behandling, slik at din diabetes holdes under kontroll. Ditt OneTouch UltraSmart system bruker en liten bloddråpe (minst 1 mikroliter) og fem sekunder til å gi deg et nøyaktig, plasmakalibrert måleresultat. OneTouch UltraSmart apparatet har også et minne som fungerer som en elektronisk dagbok. Derfor kan du lagre viktig hverdagsinformasjon om insulin, medisinering, måltider, mosjon, sykdom og annen viktig data. Du kan velge å bare bruke OneTouch UltraSmart systemet til å måle blodsukker, eller som et komplett system med informasjon om din diabetesbehandling. * American Diabetes Association position statement on the Diabetes Control and Complications Trial (1993). iii

6 TILTENKT BRUK: OneTouch UltraSmart systemet for måling av blodsukker skal brukes til kvantitativ måling av blodsukker i kapillært fullblod. OneTouch UltraSmart systemet er til utvortes bruk (til in vitro diagnostisk bruk) og benyttes av diabetikere til egenmåling av blodsukkeret i dagliglivet, samt av kvalifisert helsepersonell til kontroll av diabetesbehandlingens effektivitet. OneTouch UltraSmart systemet skal ikke brukes til diabetesdiagnose eller til kontroll av nyfødte. OneTouch UltraSmart systemet for måling av blodsukker har en elektronisk dagbok som kan brukes til å lagre data om insulin og annen medisinering, mat, mosjon, helseinformasjon som sykdom, samt annen viktig informasjon. Apparatet har en dataport slik at brukeren kan laste ned dagboksinformasjon til en datamaskin. FORSIKTIG: Før du bruker et produkt til å måle ditt blodsukker skal alle instruksjoner være lest og en øvelsestest være utført. Alle kvalitetskontroller skal utføres som forklart, og en lege konsulteres. Disse anbefalinger gjelder for alle systemer for kontroll av blodsukker, og støttes av American Association of Diabetes Educators, U.S. Food and Drug Administration og Advanced Medical Technology Association. ADVARSEL: Oppbevar apparatet og måleutstyr utenfor små barns rekkevidde. Batteridøren, batterier, teststrimler, lansetter, beskyttende lansettskiver, dataportens beskyttende deksel og kontrolloppløsningens skrukork kan alle utgjøre en kvelningsfare. iv

7 Viktig informasjon Dehydrering: Alvorlig dehydrering og stort væsketap kan gi utslag i falskt lave resultater. Dersom du tror du muligens er dehydrert, bes du straks kontakte en lege. Lave blodsukkermålinger: Dersom måleresultatet er under 3,9 mmol/l, eller vises som LAVT GLUKOSE, kan dette bety hypoglykemi (lavt blodsukker). Denne tilstanden skal straks behandles i henhold til helsepersonalets anbefalinger. Selv om resultatet kan skyldes en målefeil, er det best å behandle først, og måle på nytt etterpå. Høye blodsukkermålinger: Dersom måleresultatet er over 10,0 mmol/l, eller vises som HØYT BLODSUKKER, kan dette bety hyperglykemi (høyt blodsukker). Dersom du ikke har symptomer på høyt blodsukker, bør du gjenta målingen først. Helsepersonalet kan hjelpe deg med å avgjøre hva som eventuelt bør gjøres dersom måleresultatet fortsatt er høyere enn 10,0 mmol/l, eller dersom du har symptomer på høyt blodsukker. Gjentatte uventede resultater: Kontroller systemet med kontrolloppløsning dersom du får overraskende resultater flere ganger på rad. Se Kontrollere systemet med kontrolloppløsning på side 12. Kontakt helsepersonell dersom du har symptomer som ikke stemmer med måleresultatet, og du har fulgt alle instruksjoner i denne veiledningen. Du må aldri ignorere symptomer eller foreta store endringer i ditt diabetesbehandlingsprogram uten å diskutere dette med kvalifisert helsepersonell. Hematokritt: En hematokrittverdi (prosentdel av blodet som er røde blodlegemer) som enten er svært høy (over 55%) eller svært lavt (under 30%) kan føre til falske resultater. v

8 Innholdsfortegnelse OneTouch UltraSmart SYSTEMET... 1 OneTouch UltraSmart apparat... 2 Navigeringsknapper... 3 SmartButtons... 4 Skjermsymboler... 6 Skjermkontrast... 6 OneTouch Ultra teststrimler... 7 FØR KONTROLLMÅLING... 9 Kontrollere skjermen... 9 Innstille apparatet... 9 Kode inn apparatet Kontrollere systemet med kontrolloppløsning MÅLE BLODSUKKER Klargjøring av OneTouch UltraSoft justerbar blodprøvetaker...20 Stikk og blodprøvetaking fra fingertuppen Stikk og blodprøvetaking fra et alternativt sted Måleprosedyren trinn-for-trinn Kaste brukte teststrimler og lansetter Særlige meldinger SAMMENLIGNING AV APPARAT- OG LABORATORIERESULTATER SYSTEMPLEIE Vedlikehold Rengjøre OneTouch UltraSoft justerbare blodprøvetaker vi

9 Batterier SKJERMMELDINGER ADVARSLER OG FEILMELDINGER PROBLEMER OG MULIGE ÅRSAKER...56 APPARATOPPSETT Åpne modus for basisoppsett Velge displayspråk Stille inn dato og klokkeslett TILPASSE APPARATOPPSETT Menyoppsett Innstillinger Tabletter...68 Insulin...70 Insulinpumpe...72 Avansert valg...72 DIN ELEKTRONISKE DAGBOK Kommentarer Regler for å legge til kommentarer Hvordan legge til en kommentar Inntastinger i dagbok Bruke SmartButtons Regler for inntastinger i dagbok Taste inn dato og klokkeslett Dagboksinntastinger for mosjon...86 Dagboksinntastinger for helse...87 vii

10 Ketoner...89 HbA1c Mikroalbuminuri Kolesterol...92 Blodtrykk...92 Øyekontroll...93 Fotkontroll...93 Vekt/høyde...94 Legevisitt...94 Dagboksinntastinger for medisin...95 Dagboksinntastinger for mat Legge til, endre eller slette dagboksinformasjon OneTouch UltraSmart FastFacts FUNKSJON FastFacts meny Dagbokminne Glukose etter måltider Glukoseanalyse Interaktiv graf av alle resultater Graf for tidspunkt på dagen Gj.snitt for alle resultater Gj.snitt for tidspkt. på dag Gj.snitt for mosjon Glukoseområde info Insulininntak viii

11 Hypoglykemi informasjon Måltidsgjennomsnitt Helsesjekk Datanedlasting SPESIFIKASJONER PRODUKTSIKKERHETSINFORMASJON FORKLARING AV SYMBOLER PÅ APPARATET GARANTI INDEKS ix

12 x

13 OneTouch UltraSmart SYSTEMET OneTouch UltraSmart systemet bruker den nyeste teknologien innen kontroll av blodsukker. Systemet måler blodsukkerinnholdet i en blodprøve med en elektrisk strøm i teststrimmelen som sendes til apparatet for måling. Resultatene er plasmakalibrerte. Det gjør det lettere for deg og din lege å sammenligne apparatets resultater med laboratorieresultater. <Dersom du tidligere har brukt en annen type apparat en som gir fullblodsresultater vil du se at dine resultater med OneTouch UltraSmart systemet er cirka 12% høyere.> OneTouch UltraSmart systemet for måling av blodsukker består av tre hoveddeler: OneTouch UltraSmart apparatet, OneTouch Ultra teststrimler og OneTouch Ultra kontrolloppløsning. Produktene er designet, testet og godkjent som et komplett system som gir nøyaktige blodsukkerresultater. Bruk ikke teststrimler eller kontrolloppløsning med et annet merke enn OneTouch Ultra med apparatet. OneTouch UltraSmart apparat OneTouch Ultra teststrimler OneTouch Ultra kontrolloppløsning OneTouch UltraSoft justerbar blodprøvetaker OneTouch UltraClear hette OneTouch UltraSoft sterile lansetter Brukerhåndbok Bæreveske Hurtigveiledning Hurtigstart-veiledning Garanti registreringskort To AAA alkaliske batterier (installert) OneTouch Ultra teststrimler selges separat 1

14 OneTouch UltraSmart apparat OneTouch Ultra teststrimmel Testport Apparatet slås på når du setter inn en OneTouch Ultra teststrimmel her. Dataport Brukes til å laste ned lagrede data fra dagboken til en datamaskin. Skjerm med bakgrunnsopplysning Måleresultater, meldinger, symboler og annen data vises her. SmartButtons (Se side 4 5 for beskrivelse og bruksområder). 2

15 Navigeringsknapper Merk: Trykk og slipp opp knappene. Hold ikke knappene nede i lengre tid. Tilbake-knapp (Av-knapp) Gå tilbake til forrige display fra visse skjermbilder. Trykk og hold i to sekunder for å slå av apparatet. Pil-knapp Rull gjennom menyer, kodenumre og dagbok. OK-knapp (bakgrunnslysknapp) Aksepter inntastinger og gå videre til neste display. Trykk og hold i to sekunder for å slå på bakgrunnslyset. 3

16 SmartButtons SmartButtons hjelper deg med å få mest mulig ut av ditt OneTouch UltraSmart apparat. Du kan bruke knappene til å legge inn informasjon om din diabetesbehandling i dagbokens omfattende minne. Det finnes SmartButtons for mosjon, helse, medisin og mat. FastFacts SmartButton brukes til å hente frem informasjon fra dagbokens minne. Du kan trykke på hvilken som helst SmartButton for å slå på apparatet og gå direkte til ønsket kategori. 4

17 Mosjon SmartButton Legg inn mosjonsmengde og -nivå. Mat SmartButton Legg inn måltids- og mellommåltidsinformasjon. Helse SmartButton Legg inn informasjon om helse. Medisin SmartButton Legg inn insulin- og tablettinformasjon. FastFacts SmartButton Gå gjennom måleresultater og dagboksminne. Merk: Se side for fullstendig informasjon om bruk av mosjon-, helse-, medisin- og mat-smartbuttons. Se side for mer informasjon om funksjonen FastFacts og FastFacts SmartButton. 5

18 Skjermsymboler Følgende symboler hjelper deg ved bruk av apparatet: Symbol s t st s t Markert felt Betydning Rull (flytt) opp. Rull ned. Rull opp eller ned. Rull opp eller ned. Ingen inntasting. Viser deg hvor du befinner deg på skjermen. Trykk på OK-knappen for å akseptere OK det fremhevede området. Skjermkontrast Du kan endre apparatskjermens kontrast. For å gjøre skjermen mørkere, trykk og hold tilbake-knappen og pil-knappen opp. For å gjøre skjermen lysere, trykk og hold tilbake-knappen og pil-knappen ned. 6

19 OneTouch Ultra teststrimler OneTouch UltraSmart systemet måler blodsukkermengden i fullblod. Blodet påføres øverste kant på OneTouch Ultra teststrimmelen og dras automatisk inn i reaksjonscellen hvor reaksjonen finner sted. Øverste kant Påfør bloddråpen mot den smale kanalen her øverst på teststrimmelen. Kontrollfelt Kontroller at nok blod er blitt påført. Kontaktpunkter Sett denne enden av teststrimmelen først inn i apparatet, med kontaktpunktene opp. Trykk strimmelen så langt inn som mulig. ADVARSEL: Teststrimler må ikke svelges. Teststrimmelbeholderen kan inneholde tørkemidler som er skadelige dersom de inhaleres eller svelges, og kan også føre til hud- eller øyeirritasjon. Se side 19 39, Måle blodsukker, for fullstendig veiledning. 7

20 Viktig informasjon om teststrimmel Oppbevar teststrimmelbeholdere på et kjølig, tørt sted under 30 C. Hold teststrimlene unna direkte sollys og varme. Må ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevar bare teststrimler i originalbeholderen. For å unngå skade eller kontaminering skal teststrimler ikke oppbevares andre steder. Etter å ha tatt ut en teststrimmel fra beholderen, skal lokket straks settes stramt på beholderen igjen. Bruk teststrimmelen straks etter å ha tatt den ut av beholderen. Bruk ikke teststrimler fra en skadd beholder eller en beholder som er blitt etterlatt åpen. Noter kasseringsdatoen (3 måneder etter første gang beholderen ble åpnet) på beholderetiketten når du først åpner den. Kast gjenværende OneTouch Ultra teststrimler etter kasseringsdatoen. Bruk ikke teststrimler etter utløpsdatoen (skrevet på pakken) eller kasseringsdatoen, avhengig av hvilken som kommer først, da dette kan føre til misvisende resultater. Unngå å få skitt, mat eller væske på teststrimmelen. Du kan ta hvor som helst på teststrimmelen med rene, tørre hender. Bøy, klipp eller modifiser ikke en OneTouch Ultra teststrimmel på noen som helst måte. OneTouch Ultra teststrimlene er bare til engangsbruk. Bruk aldri en teststrimmel med blod eller kontrolloppløsning på nytt. Påfør bare OneTouch Ultra kontrolloppløsning eller en blodprøve på teststrimmelen. Det henvises til pakningsvedlegget med OneTouch Ultra teststrimler for ytterligere informasjon. 8

21 FØR KONTROLLMÅLING Kontrollere apparatskjermen Hver gang du slår på apparatet vil skjermens bakgrunn endres fra mørk til lys og vise ordene OneTouch UltraSmart. Da vet du at systemet utfører flere selvdiagnostiske tester for bekrefte at apparatet fungerer korrekt. Dersom grafikken noensinne endres, skal du kontakte LifeScan kundeservice. Innstille apparatet OneTouch UltraSmart apparatet innstilles på fabrikken til å vise resultater på norsk i millimol per liter (mmol/l) Klokkeslett og dato innstilles også på fabrikken. Første gang du bruker enheten, og ønsker å kontrollerer apparatet, setter du en teststrimmel inn i testporten og starter innkoding av apparatet. Ønsker du å endre dato, klokkeslett eller språk, se Apparatoppsett, side Informasjon om å tilpasse apparatet finner du på side 62 76, Tilpasse apparatoppsett. Merk: Det er viktig at klokkeslettet er korrekt innstilt og at medisin og måltider er lagt inn i henhold til ditt personlige skjema. Ellers kan deler av FastFacts informasjonen vises feil. UltraSmart 9

22 Kode inn apparatet Kodenumre brukes til å kalibrere OneTouch UltraSmart apparatet med OneTouch Ultra teststrimler for nøyaktige resultater. Du må kode inn apparatet før du bruker det for første gang, og hver gang du deretter tar i bruk en ny beholder med teststrimler. FORSIKTIG: For å oppnå nøyaktige resultater er det viktig at apparatets kodenummer stemmer med teststrimmelbeholderens kodenummer. Kontroller at kodenumrene stemmer overens hver gang du kontrollmåler. TRINN 1 Åpne kodemodus. Sett inn en OneTouch Ultra teststrimmel for å slå på apparatet. Trykk strimmelen så langt inn som mulig. OneTouch UltraSmart vises et kort øyeblikk på skjermen. Første gang du slår på apparatet vil tre stiplede linjer [---] vises fordi det ikke er lagt inn en kode i minnet. Følg trinn 4 for å kode inn apparatet. 10

23 TRINN 2 Se kodenummeret. Kodenummeret vises på skjermen. (Etter 25 tester vil apparatet vise korrekt kodenummer med meldingen Kontroller kode Trykk OK. Trykk på OK-knappen OK dersom kodenummeret fortsatt er korrekt.) (Eksempel) TRINN 3 Sammenlign kodenumrene. Sammenlign kodenummeret på apparatskjermen med kodenummeret på teststrimmelbeholderen. Dersom kodenumrene passer overens kan du utføre måling. Følg trinn 4 dersom de ikke stemmer overens. (Eksempel) Merk: Kodenummeret vises på skjermen i et kort øyeblikk. Dersom du ikke klarte å endre koden før den forsvant, eller dersom du tastet inn feil kode, trykker du på tilbake-knappen for å vende tilbake til trinn 3. 11

24 (Eksempel) TRINN 4 Kod inn apparatet. Gå opp eller ned med pil-knappen til kodenummeret stemmer overens med kodenummeret på teststrimmelbeholderen. Det nye kodenummeret blinker på skjermen i cirka 3 sekunder, og deretter vil apparatet vise meldingen Påfør blod. Kontrollere systemet med kontrolloppløsning Når en kontrolloppløsningstest skal utføres: OneTouch Ultra kontrolloppløsning brukes til å kontrollere at apparatet og teststrimlene fungerer sammen som et system, og at du utfører testen korrekt. Det er viktig å teste med kontrolloppløsning med jevne mellomrom, for å sikre at dine resultater er nøyaktige. 12

25 Før du starter: Bruk bare OneTouch Ultra kontrolloppløsning. Kontroller utløpsdatoen på kontrolloppløsningens flaske. Noter kasseringsdatoen (åpningsdatoen pluss tre måneder) på flaskeetiketten. Bruk ikke kontrolloppløsningen etter utløpseller kasseringsdatoen, avhengig av hvilken som kommer først. Kontrolloppløsning, apparat og teststrimler bør inneha romtemperatur (mellom 68 og 77 F/mellom 20 og 25 C) før du tester med kontrolloppløsning (se Spesifikasjoner på side 125 for informasjon om temperaturområde for blodsukkermåling). Rist flasken, skyll ut første kontrolloppløsningsdråpe, og tørk av dispenserspissen for å sikre en god prøve og et nøyaktig resultat. Kontrolloppløsningen skal oppbevares med lokket tett påskrudd ved en temperatur under 30 C. Må ikke oppbevares i kjøleskap. ADVARSEL: Svelg ikke kontrolloppløsning. Smør ikke kontrolloppløsning på hud eller øyne, da det kan føre til irritasjon. 13

26 Når en kontrolloppløsningstest skal utføres: For å trene på bruk av apparatet, uten å bruke blod. Når du åpner en ny beholder med teststrimler. En gang per uke. Dersom du tror at det er feil på apparatet eller teststrimlene. Dersom du har fått flere uventede blodsukkerresultater (som beskrevet på side v). Dersom du har mistet apparatet i gulvet. Merk: Det henvises til pakningsvedlegget med OneTouch Ultra kontrolloppløsning for ytterligere informasjon. 14

27 TRINN 1 Sett inn en teststrimmel i apparatet. For å slå på apparatet setter du en teststrimmel inn i testporten slik at kontaktpunktene er først og vender mot deg. Trykk strimmelen så langt inn som mulig. OneTouch UltraSmart vises et kort øyeblikk på skjermen. Deretter vil Kode 9 (eksempel), Kontroller kode vises. Sørg for at apparatets og teststrimmelens koder stemmer overens. Dersom de ikke gjør det skal apparatet kodes inn korrekt (se side 10 12). TRINN 2 Velg Kontr.oppløsn.. (Eksempel) Påfør blod Påfør blod vises først på skjermen. Bruk pil-knappen til å velge Kontr.oppløsn. Apparatet vil automatisk identifisere testen som kontrolloppløsning i dagboken. Det finnes tre alternativer i testmodus. Bruk pil-knappen til å velge ett. Påfør ikke en prøve før ditt valg vises på skjermen. Påfør blod for blodprøve fra fingertuppen. Alternativt sted for blodprøve(r) fra underarm og håndflate. Kontr.oppløsn. for systemkontroll. 15 Kontr.oppløsn. T4b T4a

28 Merk: Du må velge Kontr.oppløsn. for å skjelne mellom kontrolloppløsningstester og blodsukkermålinger. Resultater merket som kontrolloppløsningstester inkluderes ikke i gjennomsnittet. Bruk ikke kontrolloppløsningsmodus til å måle blodsukker. TRINN 3 Påfør kontrolloppløsning på teststrimmelen. For å sikre at kontrolloppløsningstesten er nøyaktig, skal flasken ristes, første dråpe skylles ut, og dispenserspissen tørkes før du starter. smal kanal toppkant påfør dråpe her Berør og hold en dråpe kontrolloppløsning hvor den smale kanalen møter strimmelens ØVERSTE KANT. Merk: Dersom du ikke påfører kontrolloppløsning i løpet av 3 minutter vil apparatet slås av. Ta ut teststrimmelen og sett den inn igjen i testporten for å starte testprosedyren på nytt. 16

29 bekreftelsesvindu Kontrolloppløsningen dras inn i den smale kanalen. Når kontrollfeltet er fullt vil apparatet starte nedtelling fra 5 til 1. (Eksempel) Kontrolloppløsningsresultatet vises på skjermen. ADVARSEL: Kontakt LifeScan kundeservice dersom mmol/l ikke vises sammen med måleresultatet. TRINN 4 Sammenlign kontrolloppløsningsresultatet med verdiområdet trykt på TESTSTRIMMELBEHOLDEREN. FORSIKTIG: Kontrolloppløsningens verdiområde trykt på teststrimmelbeholderen gjelder bare for OneTouch Ultra kontrolloppløsningen. Det er ikke et anbefalt verdiområde for blodsukkermålinger. VERDIOMRÅDE (Eksempel) 17

30 Dersom resultatet ikke ligger innenfor verdiområdet på teststrimmelbeholderen, fungerer apparatet og strimlene muligens ikke korrekt. Gjenta kontrolloppløsningsmålingen. I kontrolloppløsningsmodus vil svært høye eller svært lave avlesninger vises som et tall i stedet for en advarende melding med HØYT eller LAVT. Kontrolloppløsningsresultater utenfor verdiområdet kan skyldes: Bruk av feil måleenhet. Målefeil. Kontrolloppløsningsflasken ble ikke ristet godt nok. Feil innkoding av appar atet. Nedbrytning av teststrimmelen. Feilfungerende apparat. Unnlatelse i å skylle ut første dråpe kontrolloppløsning og tørke dispenserspissen ren. Gammel eller kontaminert kontrolloppløsning. Apparat, teststrimmel eller kontrolloppløsning som er for varm eller for kald. Blodsukker måles i kontrolloppløsningsmodus. FORSIKTIG: Dersom du fortsatt får kontrolloppløsningsresultater som ligger utenfor verdiområdet på teststrimmelbeholderen, fungerer systemet muligens ikke korrekt. Bruk ikke apparatet. Kontakt LifeScan kunseservice. 18

31 MÅLE BLODSUKKER Les dette avsnittet og teststrimmelpakkens pakningsvedlegg nøye igjennom før utførelse av målinger. Sørg for at du har alle deler du trenger for å foreta måling. OneTouch UltraSmart apparat OneTouch Ultra teststrimler OneTouch UltraSoft justerbar blodprøvetaker OneTouch UltraClear hette (til prøvetaking fra underarm og håndflate) OneTouch UltraSoft sterile lansetter FORSIKTIG: Det er viktig å lære korrekt blodpåføringsteknikk (se side 33 35). Dersom blodet ikke påføres teststrimmelen korrekt kan du få misvisende lave eller høye måleresultater eller en feilmelding. LifeScan anbefaler å utvikle god teknikk ved å øve med kontrolloppløsning før OneTouch UltraSmart apparatet brukes til å måle blodsukker for første gang. FORSIKTIG: Kontakt helsepersonell eller LifeScan kundeservice dersom problemer med utstyret forhindrer deg i å kontrollmåle. Måleproblemer kan forsinke behandlingsvedtak og føre til alvorlige medisinske problemer. 19

32 Klargjøring av OneTouch UltraSoft justerbar blodprøvetaker OneTouch UltraSoft justerbar blodprøvetaker Dybdejusteringsknapp Utløser-/avtrekkerkontroll Utløserknapp Lansett med beskyttelsesskive OneTouch UltraClear hette (til prøvetaking fra underarm / alternativt sted) Stikkinnstillinger Dybdeindikator Lansettpunkt Beskyttelsesskive OneTouch UltraSoft hette FORSIKTIG: Gjør følgende for å unngå infeksjon: Del aldri en lansett eller en blodprøvetaker med andre. Bruk alltid en ny, steril lansett. Lansetter er bare til engangsbruk. Sørg for at OneTouch UltraSmart apparatet og blodprøvetakeren er rene. Husk å vaske stikkstedet med såpe og vann før testing. Merk: Dersom du ikke bruker en OneTouch UltraSoft blodprøvetaker, henvises du til ditt stikkinstruments bruksinstruksjoner. 20

33 Velg rett prøvetakingssted til rett tid: Med OneTouch UltraSmart apparatet kan du velge å ta blodprøve fra fingertuppen, underarmen eller håndflaten. Noen ganger kan resultater fra underarmen eller håndflaten avvike fra resultater fra en fingertupp. Diskuter kontrollmåling i underarm eller håndflate med helsepersonell før du starter. Dersom du kontrollmåler: Jevnlig før måltider Før eller mer enn to timer etter: et måltid en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus mosjon Når blodsukkeret endrer seg raskt, som: innenfor to timer etter et måltid innenfor to timer etter en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus, eller under eller innenfor to timer etter mosjon Dersom du er bekymret for at blodsukkeret er for lavt (hypoglykemi) 21 Bruk blodprøve fra: Fingertupp eller underarm / håndflate Fingertupp

34 FORSIKTIG: Kontrollmål ikke med en blodprøve fra underarm eller håndflate dersom: Du har mistanke om at blodsukkeret holder på å falle raskt, som innenfor to timer etter mosjon eller en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus. Kontrollmåling fra fingertuppen kan identifisere hypoglykemi eller en insulinreaksjon raskere enn kontrollmåling fra underarm eller håndflate. Det har gått mindre enn 2 timer etter et måltid, en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus, fysisk trening, eller du tror at blodsukkeret holder på å endre seg raskt. Du er bekymret for at blodsukkeret kan være for lavt (hypoglykemi) eller insulinreaksjon, f.eks. ved bilkjøring. Dette er spesielt viktig dersom du er typen som ikke viser symptomer på hypoglykemi (mangler symptomer på insulinreaksjon). Husk: Diskuter kontrollmåling i underarm eller håndflate med helsepersonell før du starter. 22

35 Velg et nytt stikkområde hver gang du kontrollmåler. Gjentatte stikk på samme sted kan føre til ømhet eller blemmer. Hvis du får blåmerker eller har vanskelig for å få frem en bloddråpe, bør du kanskje heller stikke i fingertuppen. Det kan være lurt å diskutere valg av prøveområder med kvalifisert helsepersonell. Forberede blodprøvetaking Vask hendene og eventuelt armen grundig med varmt såpevann før du tar en blodprøve. Skyll og tørk godt. Stikk og blodprøvetaking fra fingertuppen TRINN 1 Skru av OneTouch UltraSoft hetten. 23

36 TRINN 2 Sett en steril lansett inn i blodprøvetakeren. Sett lansetten i holderen og trykk hardt inn. Vri den beskyttende skiven av lansetten og legg den til side til senere bruk. Vri ikke lansetten. TRINN 3 Skru på plass OneTouch UltraSoft hetten til den sitter stramt. TRINN 4 Juster dybdeinnstillingen. Vri om nødvendig dybdejusteringsknappen mot de mindre prikkene på blodprøvetakeren for et grunnere stikk eller mot de større prikkene for et dypere stikk. 24

37 TRINN 5 Spenn blodprøvetakeren. Skyv utløser-/avtrekkerkontrollen tilbake til et klikk høres. Dersom kontrollen ikke klikker kan den ha blitt spent da du satte inn lansetten. TRINN 6 Stikk fingeren. Hold blodprøvetakeren med et fast trykk mot siden av fingeren. Trykk på utløserknappen. Fjern blodprøvetakeren fra fingeren. Merk: Bruk ikke OneTouch UltraClear hetten på fingeren. 25

38 TRINN 7 Trykk ut en rund bloddråpe. Klem og/eller masser fingertuppen forsiktig til en rund bloddråpe på minst en mikroliter ( faktisk størrelse) dannes på fingertuppen. Klem ikke for mye rundt stikkstedet. Bruk ikke blodprøven dersom blodet smøres eller flyter utover i renner. Tørk området og trykk forsiktig ut en ny bloddråpe, eller stikk på et nytt sted. 26

39 Stikk og blodprøvetaking fra et alternativt sted Kontrollmåling fra underarmen eller håndflaten gjør at du ikke trenger å bruke fingertuppen så ofte. En blodprøve tatt fra et annet sted enn fingertuppen kan virke mindre smertefullt for noen. Blodprøver fra underarm eller håndflate tas ikke på samme måte som blodprøver fra fingertuppen. Blodprøve fra underarmen Velg et kjøttfullt område på armen, som ikke ligger nært opptil ben, synlige vener eller hår. Noen ganger kan det være mindre blodstrøm til armen enn til fingertuppene. Du kan forsiktig massere eller varme opp området for å øke blodstrømmen og få frem en stor nok dråpe. Underarm Blodprøve fra håndflaten Velg et kjøttfullt område på hånden, under tommel eller lillefinger. Velg et område uten synlige vener, vekk fra dype linjer som kan smøre ut blodet. Håndflate 27

40 blå hette brukes bare ved blodprøvetaking fra fingertupp OneTouch UltraClear hette brukes bare til prøvetaking fra underarm og håndflate. Skift ut den blå OneTouch UltraSoft hetten med OneTouch UltraClear hetten. TRINN 1 Skru av OneTouch UltraSoft hetten. TRINN 2 Sett en steril lansett inn i blodprøvetakeren. Sett lansetten inn i holderen og trykk hardt inn. Vri den beskyttende skiven av lansetten og legg den til side til senere bruk. Vri ikke lansetten. 28

41 TRINN 3 Skru på OneTouch UltraClear hetten til den sitter stramt. TRINN 4 Juster dybdeinnstillingen. Det kan være nødvendig å justere blodprøvetakeren til en dypere innstilling, for å få frem tilstrekkelig stor bloddråpe fra underarmen eller håndflaten. Vri dybdejusteringen mot de større prikkene for å øke dybden. TRINN 5 Spenn blodprøvetakeren. Skyv utløser-/avtrekkerkontrollen tilbake til et klikk høres. Dersom kontrollen ikke klikker kan den ha blitt spent da du satte inn lansetten. 29

42 TRINN 6 Stikk underarmen eller håndflaten. Trykk og hold blodprøvetakeren mot underarmen eller håndflaten i noen få sekunder, og trykk deretter på utløserknappen. Hold blodprøvetakeren og OneTouch UltraClear hetten mot huden til en rund bloddråpe formes under hetten. Oppretthold trykket til bloddråpen er på minst 1 µl ( faktisk størrelse). TRINN 7 Ta bort blodprøvetakeren. Løft forsiktig blodprøvetakeren vekk fra huden. Unngå å smøre ut blodprøven. Merk: Det kan ta litt lengre tid å få frem en stor nok bloddråpe fra underarmen eller håndflaten. Klem ikke for mye rundt stedet. Bruk ikke en bloddråpe som løper eller sprer seg ved kontakt med hår eller en linje i håndflaten. Prøv igjen i et område med mindre hår eller linjer. Husk: For å få frem en tilstrekkelig stor bloddråpe kan det være nødvendig å justere blodprøvetakeren til en dypere innstilling ( faktisk størrelse). 30

43 Måleprosedyren trinn-for-trinn TRINN 1 Sett inn teststrimmelen. Sett en teststrimmel inn i testporten slik at kontaktpunktene er først og vender mot deg. Trykk strimmelen så langt inn som mulig. Apparatet slås automatisk på. OneTouch UltraSmart vises et kort øyeblikk på skjermen. Deretter ses kodenummeret. Sørg for at apparatets og teststrimmelens koder stemmer overens. Dersom de ikke gjør det skal apparatet kodes inn korrekt (se side 10-12, Kode inn apparatet). Sett inn denne enden 31

44 TRINN 2 Velg testmodus. Merk: Det finnes tre alternativer i testmodus. For blodsukkermåling bruker du pil-knappen til å velge: Påfør blod for blodprøve fra fingertuppen. Alternativt sted for blodprøver fra underarm og håndflate. Bruk ikke kontrolloppløsningsmodus til å måle blodsukker. Kontr.oppløsn. er til systemkontroll Påfør blod Påfør blod vises først på skjermen. Dersom du tester med blod fra fingertuppen går du videre til trinn 3. Alternativt sted T4a Dersom du kontrollmåler med blodprøve fra underarmen eller håndflaten, bruker du pil-knappen til å rulle til Alternativt sted. Kontroller at Påfør blod eller Alternativt sted vises på skjermen før du måler blodsukker ditt. Det er viktig at korrekt modus er valgt, slik at alle blod- og kontrolloppløsningsmålinger T4b inkluderes eller ekskluderes fra gjennomsnittene som de skal. Valg av feil modus kan føre til feil i resultatgjennomsnittene. 32

45 TRINN 3 Forbered påføring av blodprøve. Blodprøven skal plasseres på toppen av teststrimmelens øverste kant. Påfør ikke blod på teststrimmelens flate del. Dersom blodprøven kommer fra underarmen eller håndflaten, skal underarmen eller håndflaten holdes stille og teststrimmelens øverste kant plasseres øverst på blodprøven med den andre hånden. Fingertupp Underarm Håndflate 33

System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING

System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING AW 06641802A Revisjonsdato: 01/2011 Innhold: Bli kjent med systemet 1 Stille inn klokkeslett og dato, samt kode apparatet 4 Måle blodsukkeret 8 Gå gjennom tidligere

Detaljer

System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING. Erstatter brukerhåndboken

System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING. Erstatter brukerhåndboken System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING Erstatter brukerhåndboken AW 06648201A Revisjonsdato: 06/2009 Innhold: Bli kjent med systemet 1 Oppsett av apparatet 4 Teste ditt blodsukkernivå 8 Legge flagg

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING Erstatter brukerhåndbok AW 06640502A Revisjonsdato: 09/2010 Innhold: Systemoppsett 1 Måle blodsukkeret ditt 5 Legge måltidsmarkering og markering av fastende

Detaljer

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater som finnes på markedet. Uansett om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her.

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. NORSK 2. Systemoversikt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMELPORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAPP OPP/NED ( / ) KNAPPENE TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. ENTER ( ) KNAPP Trykk og hold 2 sekunder

Detaljer

Målesystem for blodsukker. mmol/l 5.2. Før Måltid. Se Alternativer BRUKERVEILEDNING

Målesystem for blodsukker. mmol/l 5.2. Før Måltid. Se Alternativer BRUKERVEILEDNING Målesystem for blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Før Måltid Se Alternativer Bruker kun Bayers CONTOUR NEXT blodsukkerstrimler BRUKERVEILEDNING 84470814_CntrNEXT_UG_NO_FpBp_v3.indd ofc1 FC: 21 mm BC:

Detaljer

Bruksanvisning Blodsukkerapparat

Bruksanvisning Blodsukkerapparat Bruksanvisning Blodsukkerapparat This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Roche USA 53513 V2/1 07656831001 07656831001(01)

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING Takk for at du valgte CONTOUR målesystem for blodsukker! Vi er stolte over å få hjelpe deg med å håndtere din diabetes. Vårt mål er å gjøre dette til det enkleste

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fungerer med CONTOUR DIABETES app som kan lastes ned fra App Store SM eller Google Play. Bruker kun CONTOUR NEXT teststrimler.

BRUKERVEILEDNING. Fungerer med CONTOUR DIABETES app som kan lastes ned fra App Store SM eller Google Play. Bruker kun CONTOUR NEXT teststrimler. Målesystem for blodsukker Fungerer med CONTOUR DIABETES app som kan lastes ned fra App Store SM eller Google Play. Bruker kun CONTOUR NEXT teststrimler. BRUKERVEILEDNING TILTENKT BRUK CONTOUR NEXT ONE

Detaljer

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008 Blodukkermåling Mona Torsteinsen Diabetessykepleier Diabetesforum 2008 Hva er blodsukker? Betegnelse for mengde glukose i blodet Hos ikke-diabetikere ligger blodsukker mellom 3 og 7 Blodsukkerverdier Her

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek.

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek. Roche Diagnostics A/S Industriholmen 59 2650 Hvidovre, Danmark Tlf. 36 39 99 54 www.accu-chek.dk Roche Diagnostics Scandinavia AB Box 147 161 26 Bromma, Sverige Accu-Chek Kundsupport 020-41 00 42 www.accu-chek.se

Detaljer

Brukerveiledning. CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic

Brukerveiledning. CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic Målesystem for blodsukker med trådløs overføring Brukerveiledning CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic Takk

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

Kapittel 1 Innledning

Kapittel 1 Innledning 2.2 Forhåndsregler ved bruk av måleinstrument Takk for at du valgte Lactate Pro TM 2. Denne brukermanualen forklarer hvordan du bruker Lactate Pro TM 2 til å målelaktatnivået i blodet. Vennligst les denne

Detaljer

Innhold. Anbefale måling fra alternative steder til pasienter... 23. Håndtering av prøver... 15. Kode apparatet... 9. Normale blodglukoseverdier...

Innhold. Anbefale måling fra alternative steder til pasienter... 23. Håndtering av prøver... 15. Kode apparatet... 9. Normale blodglukoseverdier... Innhold Kapittel 1: Innledning... 7 Accu-Chek Performa-apparatet... 7 Kode apparatet... 9 Stille inn klokkeslett og dato ved første gangs bruk... 11 Bruke Accu-Chek Performa-systemet... 13 Kapittel 2:

Detaljer

MENARINI KUNDESERVICETELEFON

MENARINI KUNDESERVICETELEFON MENARINI KUNDESERVICETELEFON Menarini kundeservicetelefon: Tel. 047 67829000 Dette nummeret må ikke brukes til nødinformasjon eller medisinsk informasjon GlucoMen LX PLUS er et in vitro diagnostisk medisinsk

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat eller om du er vant med å bruke et blodsukkerapparat,

Detaljer

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING NY! Mindre blod, raskere måleresultat og økt minnekapasitet. 1-2-3 SÅ LETT SOM BARE DET! 1 Åpne apparatet, sett inn disketten og lukk apparatet. 1 2 Trekk i (a)

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount bruksanvisninger For produktet FertilCount Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon FertilCount tester din sædcellekonsentrasjon. Testen

Detaljer

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS Praktisk blodsukkermåling Hvorfor måle blodsukker? Nødvendig for alle som har diabetes Når det er vanskelig å nå behandlingsmålene

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Viktige advarsler Les vennligst følgende viktige advarsler før du går i gang:. Undersøk alltid spaapparatet før bruk.

Detaljer

Care tec. Brukerveiledning GLUKI PLUS. Blodsukkermåler med norsk tale. NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004.

Care tec. Brukerveiledning GLUKI PLUS. Blodsukkermåler med norsk tale. NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004. Care tec GLUKI PLUS Blodsukkermåler med norsk tale Brukerveiledning NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...3 2. Måleinstrumentet (Gluki Plus)...4 3. Kontroll

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient alirokumab Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient Denne brosjyren er basert på pakningsvedlegget til Praluent. Les hele pakningsvedlegget og PRALUENT pennens bruksanvisning før du går i

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12

BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12 BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12 Hvorfor måle blodsukker? Nyttig verktøy Bestemme type behandling/vurdere effekt Trygghet for pasientene Forebygge komplikasjoner Behandlingsmål: - HbA1c

Detaljer

DiabetesDagboken øvingsoppgaver for opplæring

DiabetesDagboken øvingsoppgaver for opplæring DiabetesDagboken øvingsoppgaver for opplæring Oppgave 1 Blodsukkermåling I denne øvelsen skal du måle blodsukkeret ditt med det nye utstyret, og se at målingene kommer over til telefonen. 1. Sjekk kalibrerings-koden

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. Bruksanvisning

SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. Bruksanvisning SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Bruksanvisning Symbolforklaring På emballasjen, på apparatets typeskilt og på blodprøvetakeren, kan du se de følgende symbolene. Disse har følgende betydning: Se bruksanvisningen

Detaljer

Kvalitetskrav og utprøvningsprotokoll for blodsukkertester på blå resept

Kvalitetskrav og utprøvningsprotokoll for blodsukkertester på blå resept Kvalitetskrav og utprøvningsprotokoll for blodsukkertester på blå resept Innhold 1 Kvalitetskrav... 3 1.1 Analytiske kvalitetskrav... 3 2 Utprøvning av «uavhengig instans»... 3 3 Deltagere (personer med

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet Informasjon til helsepersonellet: Instruksjoner vedrørende bruk og destruksjon Lys Doseringsknapp Display for tilførte doser IONSYS (transdermalt system med 40 mikrogram fentanyl per dose, maksimalt 80

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Brukerveiledning for DNA-merking

Brukerveiledning for DNA-merking Brukerveiledning for DNA-merking 1. Merk dine eiendeler 2. Montèr sikringsoblatene ellers kan ikke tyvene se at du har sikret din bolig og dine verdier. 3. Registrer flaskens Kit- og Pinkode på www.selectadna.no

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Aviva Combo. Accu-Chek Aviva Combo. Standard bruksanvisning BLODSUKKERAPPARAT

Aviva Combo. Accu-Chek Aviva Combo. Standard bruksanvisning BLODSUKKERAPPARAT Accu-Chek Aviva Combo Roche USA 43536 V6/1 00048009703 Schwarz 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Roche USA 43536 V6/2 00048009703 Cyan Pumpe 2009 Roche Diagnostics. Med enerett. Roche Diagnostics GmbH

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Vekt EF222BW. Bruksanvisning

Vekt EF222BW. Bruksanvisning Vekt EF222BW Bruksanvisning Innledning og sikkerhetsanvisninger 1. Gratulerer med det nye produktet ditt! Denne vekten vil måle både kroppsfett og vanninnhold i kroppen, samt den vanlige vekten din. Prinsippet

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER INNHOLD I. INNLEDNING 1 II. MODELL 2 III. SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 3 IV. BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR 4 V. HVORDAN RIDIAN MULTITRIMMER VIRKER 5 VI. BRUK

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Produktbeskrivelse Urisys 1100

Produktbeskrivelse Urisys 1100 Produktbeskrivelse Urisys 1100 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generell beskrivelse..3 2. Reagenser/teststrimler.....3 3. Testparametere...4 4. Teststrimler. 4 5. Analyseprinsipp. 5 6. Prøvemateriale...5 7. Kalibrering

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

SelectaDNA Advanced Forensic Marking

SelectaDNA Advanced Forensic Marking SelectaDNA Advanced Forensic Marking Brukerveiledning for DNA-merking 1. Merk dine eiendeler 2. Montèr sikringsoblatene ellers kan ikke tyvene se at du har sikret din bolig og dine verdier. 3. Registrer

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer