system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok"

Transkript

1 system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

2

3 UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i

4 Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk medisinsk enhet Utløpsdato Strålesterilisert ii

5 Kjære eier av OneTouch UltraSmart systemet: Du har valgt et av verdens beste systemer for måling av blodsukker. Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om OneTouch UltraSmart systemet for måling av blodsukker. Les nøye gjennom boken. Blodsukkerkontroll er svært viktig for å holde din diabetes under kontroll. Langtidsundersøkelser har vist at dersom blodsukkernivået holdes tett opp mot det normale, reduseres risikoen for utvikling av senkomplikasjoner med opp til 60%.* Resultatene du oppnår med OneTouch UltraSmart systemet hjelper deg og din lege med å overvåke og justere din behandling, slik at din diabetes holdes under kontroll. Ditt OneTouch UltraSmart system bruker en liten bloddråpe (minst 1 mikroliter) og fem sekunder til å gi deg et nøyaktig, plasmakalibrert måleresultat. OneTouch UltraSmart apparatet har også et minne som fungerer som en elektronisk dagbok. Derfor kan du lagre viktig hverdagsinformasjon om insulin, medisinering, måltider, mosjon, sykdom og annen viktig data. Du kan velge å bare bruke OneTouch UltraSmart systemet til å måle blodsukker, eller som et komplett system med informasjon om din diabetesbehandling. * American Diabetes Association position statement on the Diabetes Control and Complications Trial (1993). iii

6 TILTENKT BRUK: OneTouch UltraSmart systemet for måling av blodsukker skal brukes til kvantitativ måling av blodsukker i kapillært fullblod. OneTouch UltraSmart systemet er til utvortes bruk (til in vitro diagnostisk bruk) og benyttes av diabetikere til egenmåling av blodsukkeret i dagliglivet, samt av kvalifisert helsepersonell til kontroll av diabetesbehandlingens effektivitet. OneTouch UltraSmart systemet skal ikke brukes til diabetesdiagnose eller til kontroll av nyfødte. OneTouch UltraSmart systemet for måling av blodsukker har en elektronisk dagbok som kan brukes til å lagre data om insulin og annen medisinering, mat, mosjon, helseinformasjon som sykdom, samt annen viktig informasjon. Apparatet har en dataport slik at brukeren kan laste ned dagboksinformasjon til en datamaskin. FORSIKTIG: Før du bruker et produkt til å måle ditt blodsukker skal alle instruksjoner være lest og en øvelsestest være utført. Alle kvalitetskontroller skal utføres som forklart, og en lege konsulteres. Disse anbefalinger gjelder for alle systemer for kontroll av blodsukker, og støttes av American Association of Diabetes Educators, U.S. Food and Drug Administration og Advanced Medical Technology Association. ADVARSEL: Oppbevar apparatet og måleutstyr utenfor små barns rekkevidde. Batteridøren, batterier, teststrimler, lansetter, beskyttende lansettskiver, dataportens beskyttende deksel og kontrolloppløsningens skrukork kan alle utgjøre en kvelningsfare. iv

7 Viktig informasjon Dehydrering: Alvorlig dehydrering og stort væsketap kan gi utslag i falskt lave resultater. Dersom du tror du muligens er dehydrert, bes du straks kontakte en lege. Lave blodsukkermålinger: Dersom måleresultatet er under 3,9 mmol/l, eller vises som LAVT GLUKOSE, kan dette bety hypoglykemi (lavt blodsukker). Denne tilstanden skal straks behandles i henhold til helsepersonalets anbefalinger. Selv om resultatet kan skyldes en målefeil, er det best å behandle først, og måle på nytt etterpå. Høye blodsukkermålinger: Dersom måleresultatet er over 10,0 mmol/l, eller vises som HØYT BLODSUKKER, kan dette bety hyperglykemi (høyt blodsukker). Dersom du ikke har symptomer på høyt blodsukker, bør du gjenta målingen først. Helsepersonalet kan hjelpe deg med å avgjøre hva som eventuelt bør gjøres dersom måleresultatet fortsatt er høyere enn 10,0 mmol/l, eller dersom du har symptomer på høyt blodsukker. Gjentatte uventede resultater: Kontroller systemet med kontrolloppløsning dersom du får overraskende resultater flere ganger på rad. Se Kontrollere systemet med kontrolloppløsning på side 12. Kontakt helsepersonell dersom du har symptomer som ikke stemmer med måleresultatet, og du har fulgt alle instruksjoner i denne veiledningen. Du må aldri ignorere symptomer eller foreta store endringer i ditt diabetesbehandlingsprogram uten å diskutere dette med kvalifisert helsepersonell. Hematokritt: En hematokrittverdi (prosentdel av blodet som er røde blodlegemer) som enten er svært høy (over 55%) eller svært lavt (under 30%) kan føre til falske resultater. v

8 Innholdsfortegnelse OneTouch UltraSmart SYSTEMET... 1 OneTouch UltraSmart apparat... 2 Navigeringsknapper... 3 SmartButtons... 4 Skjermsymboler... 6 Skjermkontrast... 6 OneTouch Ultra teststrimler... 7 FØR KONTROLLMÅLING... 9 Kontrollere skjermen... 9 Innstille apparatet... 9 Kode inn apparatet Kontrollere systemet med kontrolloppløsning MÅLE BLODSUKKER Klargjøring av OneTouch UltraSoft justerbar blodprøvetaker...20 Stikk og blodprøvetaking fra fingertuppen Stikk og blodprøvetaking fra et alternativt sted Måleprosedyren trinn-for-trinn Kaste brukte teststrimler og lansetter Særlige meldinger SAMMENLIGNING AV APPARAT- OG LABORATORIERESULTATER SYSTEMPLEIE Vedlikehold Rengjøre OneTouch UltraSoft justerbare blodprøvetaker vi

9 Batterier SKJERMMELDINGER ADVARSLER OG FEILMELDINGER PROBLEMER OG MULIGE ÅRSAKER...56 APPARATOPPSETT Åpne modus for basisoppsett Velge displayspråk Stille inn dato og klokkeslett TILPASSE APPARATOPPSETT Menyoppsett Innstillinger Tabletter...68 Insulin...70 Insulinpumpe...72 Avansert valg...72 DIN ELEKTRONISKE DAGBOK Kommentarer Regler for å legge til kommentarer Hvordan legge til en kommentar Inntastinger i dagbok Bruke SmartButtons Regler for inntastinger i dagbok Taste inn dato og klokkeslett Dagboksinntastinger for mosjon...86 Dagboksinntastinger for helse...87 vii

10 Ketoner...89 HbA1c Mikroalbuminuri Kolesterol...92 Blodtrykk...92 Øyekontroll...93 Fotkontroll...93 Vekt/høyde...94 Legevisitt...94 Dagboksinntastinger for medisin...95 Dagboksinntastinger for mat Legge til, endre eller slette dagboksinformasjon OneTouch UltraSmart FastFacts FUNKSJON FastFacts meny Dagbokminne Glukose etter måltider Glukoseanalyse Interaktiv graf av alle resultater Graf for tidspunkt på dagen Gj.snitt for alle resultater Gj.snitt for tidspkt. på dag Gj.snitt for mosjon Glukoseområde info Insulininntak viii

11 Hypoglykemi informasjon Måltidsgjennomsnitt Helsesjekk Datanedlasting SPESIFIKASJONER PRODUKTSIKKERHETSINFORMASJON FORKLARING AV SYMBOLER PÅ APPARATET GARANTI INDEKS ix

12 x

13 OneTouch UltraSmart SYSTEMET OneTouch UltraSmart systemet bruker den nyeste teknologien innen kontroll av blodsukker. Systemet måler blodsukkerinnholdet i en blodprøve med en elektrisk strøm i teststrimmelen som sendes til apparatet for måling. Resultatene er plasmakalibrerte. Det gjør det lettere for deg og din lege å sammenligne apparatets resultater med laboratorieresultater. <Dersom du tidligere har brukt en annen type apparat en som gir fullblodsresultater vil du se at dine resultater med OneTouch UltraSmart systemet er cirka 12% høyere.> OneTouch UltraSmart systemet for måling av blodsukker består av tre hoveddeler: OneTouch UltraSmart apparatet, OneTouch Ultra teststrimler og OneTouch Ultra kontrolloppløsning. Produktene er designet, testet og godkjent som et komplett system som gir nøyaktige blodsukkerresultater. Bruk ikke teststrimler eller kontrolloppløsning med et annet merke enn OneTouch Ultra med apparatet. OneTouch UltraSmart apparat OneTouch Ultra teststrimler OneTouch Ultra kontrolloppløsning OneTouch UltraSoft justerbar blodprøvetaker OneTouch UltraClear hette OneTouch UltraSoft sterile lansetter Brukerhåndbok Bæreveske Hurtigveiledning Hurtigstart-veiledning Garanti registreringskort To AAA alkaliske batterier (installert) OneTouch Ultra teststrimler selges separat 1

14 OneTouch UltraSmart apparat OneTouch Ultra teststrimmel Testport Apparatet slås på når du setter inn en OneTouch Ultra teststrimmel her. Dataport Brukes til å laste ned lagrede data fra dagboken til en datamaskin. Skjerm med bakgrunnsopplysning Måleresultater, meldinger, symboler og annen data vises her. SmartButtons (Se side 4 5 for beskrivelse og bruksområder). 2

15 Navigeringsknapper Merk: Trykk og slipp opp knappene. Hold ikke knappene nede i lengre tid. Tilbake-knapp (Av-knapp) Gå tilbake til forrige display fra visse skjermbilder. Trykk og hold i to sekunder for å slå av apparatet. Pil-knapp Rull gjennom menyer, kodenumre og dagbok. OK-knapp (bakgrunnslysknapp) Aksepter inntastinger og gå videre til neste display. Trykk og hold i to sekunder for å slå på bakgrunnslyset. 3

16 SmartButtons SmartButtons hjelper deg med å få mest mulig ut av ditt OneTouch UltraSmart apparat. Du kan bruke knappene til å legge inn informasjon om din diabetesbehandling i dagbokens omfattende minne. Det finnes SmartButtons for mosjon, helse, medisin og mat. FastFacts SmartButton brukes til å hente frem informasjon fra dagbokens minne. Du kan trykke på hvilken som helst SmartButton for å slå på apparatet og gå direkte til ønsket kategori. 4

17 Mosjon SmartButton Legg inn mosjonsmengde og -nivå. Mat SmartButton Legg inn måltids- og mellommåltidsinformasjon. Helse SmartButton Legg inn informasjon om helse. Medisin SmartButton Legg inn insulin- og tablettinformasjon. FastFacts SmartButton Gå gjennom måleresultater og dagboksminne. Merk: Se side for fullstendig informasjon om bruk av mosjon-, helse-, medisin- og mat-smartbuttons. Se side for mer informasjon om funksjonen FastFacts og FastFacts SmartButton. 5

18 Skjermsymboler Følgende symboler hjelper deg ved bruk av apparatet: Symbol s t st s t Markert felt Betydning Rull (flytt) opp. Rull ned. Rull opp eller ned. Rull opp eller ned. Ingen inntasting. Viser deg hvor du befinner deg på skjermen. Trykk på OK-knappen for å akseptere OK det fremhevede området. Skjermkontrast Du kan endre apparatskjermens kontrast. For å gjøre skjermen mørkere, trykk og hold tilbake-knappen og pil-knappen opp. For å gjøre skjermen lysere, trykk og hold tilbake-knappen og pil-knappen ned. 6

19 OneTouch Ultra teststrimler OneTouch UltraSmart systemet måler blodsukkermengden i fullblod. Blodet påføres øverste kant på OneTouch Ultra teststrimmelen og dras automatisk inn i reaksjonscellen hvor reaksjonen finner sted. Øverste kant Påfør bloddråpen mot den smale kanalen her øverst på teststrimmelen. Kontrollfelt Kontroller at nok blod er blitt påført. Kontaktpunkter Sett denne enden av teststrimmelen først inn i apparatet, med kontaktpunktene opp. Trykk strimmelen så langt inn som mulig. ADVARSEL: Teststrimler må ikke svelges. Teststrimmelbeholderen kan inneholde tørkemidler som er skadelige dersom de inhaleres eller svelges, og kan også føre til hud- eller øyeirritasjon. Se side 19 39, Måle blodsukker, for fullstendig veiledning. 7

20 Viktig informasjon om teststrimmel Oppbevar teststrimmelbeholdere på et kjølig, tørt sted under 30 C. Hold teststrimlene unna direkte sollys og varme. Må ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevar bare teststrimler i originalbeholderen. For å unngå skade eller kontaminering skal teststrimler ikke oppbevares andre steder. Etter å ha tatt ut en teststrimmel fra beholderen, skal lokket straks settes stramt på beholderen igjen. Bruk teststrimmelen straks etter å ha tatt den ut av beholderen. Bruk ikke teststrimler fra en skadd beholder eller en beholder som er blitt etterlatt åpen. Noter kasseringsdatoen (3 måneder etter første gang beholderen ble åpnet) på beholderetiketten når du først åpner den. Kast gjenværende OneTouch Ultra teststrimler etter kasseringsdatoen. Bruk ikke teststrimler etter utløpsdatoen (skrevet på pakken) eller kasseringsdatoen, avhengig av hvilken som kommer først, da dette kan føre til misvisende resultater. Unngå å få skitt, mat eller væske på teststrimmelen. Du kan ta hvor som helst på teststrimmelen med rene, tørre hender. Bøy, klipp eller modifiser ikke en OneTouch Ultra teststrimmel på noen som helst måte. OneTouch Ultra teststrimlene er bare til engangsbruk. Bruk aldri en teststrimmel med blod eller kontrolloppløsning på nytt. Påfør bare OneTouch Ultra kontrolloppløsning eller en blodprøve på teststrimmelen. Det henvises til pakningsvedlegget med OneTouch Ultra teststrimler for ytterligere informasjon. 8

21 FØR KONTROLLMÅLING Kontrollere apparatskjermen Hver gang du slår på apparatet vil skjermens bakgrunn endres fra mørk til lys og vise ordene OneTouch UltraSmart. Da vet du at systemet utfører flere selvdiagnostiske tester for bekrefte at apparatet fungerer korrekt. Dersom grafikken noensinne endres, skal du kontakte LifeScan kundeservice. Innstille apparatet OneTouch UltraSmart apparatet innstilles på fabrikken til å vise resultater på norsk i millimol per liter (mmol/l) Klokkeslett og dato innstilles også på fabrikken. Første gang du bruker enheten, og ønsker å kontrollerer apparatet, setter du en teststrimmel inn i testporten og starter innkoding av apparatet. Ønsker du å endre dato, klokkeslett eller språk, se Apparatoppsett, side Informasjon om å tilpasse apparatet finner du på side 62 76, Tilpasse apparatoppsett. Merk: Det er viktig at klokkeslettet er korrekt innstilt og at medisin og måltider er lagt inn i henhold til ditt personlige skjema. Ellers kan deler av FastFacts informasjonen vises feil. UltraSmart 9

22 Kode inn apparatet Kodenumre brukes til å kalibrere OneTouch UltraSmart apparatet med OneTouch Ultra teststrimler for nøyaktige resultater. Du må kode inn apparatet før du bruker det for første gang, og hver gang du deretter tar i bruk en ny beholder med teststrimler. FORSIKTIG: For å oppnå nøyaktige resultater er det viktig at apparatets kodenummer stemmer med teststrimmelbeholderens kodenummer. Kontroller at kodenumrene stemmer overens hver gang du kontrollmåler. TRINN 1 Åpne kodemodus. Sett inn en OneTouch Ultra teststrimmel for å slå på apparatet. Trykk strimmelen så langt inn som mulig. OneTouch UltraSmart vises et kort øyeblikk på skjermen. Første gang du slår på apparatet vil tre stiplede linjer [---] vises fordi det ikke er lagt inn en kode i minnet. Følg trinn 4 for å kode inn apparatet. 10

23 TRINN 2 Se kodenummeret. Kodenummeret vises på skjermen. (Etter 25 tester vil apparatet vise korrekt kodenummer med meldingen Kontroller kode Trykk OK. Trykk på OK-knappen OK dersom kodenummeret fortsatt er korrekt.) (Eksempel) TRINN 3 Sammenlign kodenumrene. Sammenlign kodenummeret på apparatskjermen med kodenummeret på teststrimmelbeholderen. Dersom kodenumrene passer overens kan du utføre måling. Følg trinn 4 dersom de ikke stemmer overens. (Eksempel) Merk: Kodenummeret vises på skjermen i et kort øyeblikk. Dersom du ikke klarte å endre koden før den forsvant, eller dersom du tastet inn feil kode, trykker du på tilbake-knappen for å vende tilbake til trinn 3. 11

24 (Eksempel) TRINN 4 Kod inn apparatet. Gå opp eller ned med pil-knappen til kodenummeret stemmer overens med kodenummeret på teststrimmelbeholderen. Det nye kodenummeret blinker på skjermen i cirka 3 sekunder, og deretter vil apparatet vise meldingen Påfør blod. Kontrollere systemet med kontrolloppløsning Når en kontrolloppløsningstest skal utføres: OneTouch Ultra kontrolloppløsning brukes til å kontrollere at apparatet og teststrimlene fungerer sammen som et system, og at du utfører testen korrekt. Det er viktig å teste med kontrolloppløsning med jevne mellomrom, for å sikre at dine resultater er nøyaktige. 12

25 Før du starter: Bruk bare OneTouch Ultra kontrolloppløsning. Kontroller utløpsdatoen på kontrolloppløsningens flaske. Noter kasseringsdatoen (åpningsdatoen pluss tre måneder) på flaskeetiketten. Bruk ikke kontrolloppløsningen etter utløpseller kasseringsdatoen, avhengig av hvilken som kommer først. Kontrolloppløsning, apparat og teststrimler bør inneha romtemperatur (mellom 68 og 77 F/mellom 20 og 25 C) før du tester med kontrolloppløsning (se Spesifikasjoner på side 125 for informasjon om temperaturområde for blodsukkermåling). Rist flasken, skyll ut første kontrolloppløsningsdråpe, og tørk av dispenserspissen for å sikre en god prøve og et nøyaktig resultat. Kontrolloppløsningen skal oppbevares med lokket tett påskrudd ved en temperatur under 30 C. Må ikke oppbevares i kjøleskap. ADVARSEL: Svelg ikke kontrolloppløsning. Smør ikke kontrolloppløsning på hud eller øyne, da det kan føre til irritasjon. 13

26 Når en kontrolloppløsningstest skal utføres: For å trene på bruk av apparatet, uten å bruke blod. Når du åpner en ny beholder med teststrimler. En gang per uke. Dersom du tror at det er feil på apparatet eller teststrimlene. Dersom du har fått flere uventede blodsukkerresultater (som beskrevet på side v). Dersom du har mistet apparatet i gulvet. Merk: Det henvises til pakningsvedlegget med OneTouch Ultra kontrolloppløsning for ytterligere informasjon. 14

27 TRINN 1 Sett inn en teststrimmel i apparatet. For å slå på apparatet setter du en teststrimmel inn i testporten slik at kontaktpunktene er først og vender mot deg. Trykk strimmelen så langt inn som mulig. OneTouch UltraSmart vises et kort øyeblikk på skjermen. Deretter vil Kode 9 (eksempel), Kontroller kode vises. Sørg for at apparatets og teststrimmelens koder stemmer overens. Dersom de ikke gjør det skal apparatet kodes inn korrekt (se side 10 12). TRINN 2 Velg Kontr.oppløsn.. (Eksempel) Påfør blod Påfør blod vises først på skjermen. Bruk pil-knappen til å velge Kontr.oppløsn. Apparatet vil automatisk identifisere testen som kontrolloppløsning i dagboken. Det finnes tre alternativer i testmodus. Bruk pil-knappen til å velge ett. Påfør ikke en prøve før ditt valg vises på skjermen. Påfør blod for blodprøve fra fingertuppen. Alternativt sted for blodprøve(r) fra underarm og håndflate. Kontr.oppløsn. for systemkontroll. 15 Kontr.oppløsn. T4b T4a

28 Merk: Du må velge Kontr.oppløsn. for å skjelne mellom kontrolloppløsningstester og blodsukkermålinger. Resultater merket som kontrolloppløsningstester inkluderes ikke i gjennomsnittet. Bruk ikke kontrolloppløsningsmodus til å måle blodsukker. TRINN 3 Påfør kontrolloppløsning på teststrimmelen. For å sikre at kontrolloppløsningstesten er nøyaktig, skal flasken ristes, første dråpe skylles ut, og dispenserspissen tørkes før du starter. smal kanal toppkant påfør dråpe her Berør og hold en dråpe kontrolloppløsning hvor den smale kanalen møter strimmelens ØVERSTE KANT. Merk: Dersom du ikke påfører kontrolloppløsning i løpet av 3 minutter vil apparatet slås av. Ta ut teststrimmelen og sett den inn igjen i testporten for å starte testprosedyren på nytt. 16

29 bekreftelsesvindu Kontrolloppløsningen dras inn i den smale kanalen. Når kontrollfeltet er fullt vil apparatet starte nedtelling fra 5 til 1. (Eksempel) Kontrolloppløsningsresultatet vises på skjermen. ADVARSEL: Kontakt LifeScan kundeservice dersom mmol/l ikke vises sammen med måleresultatet. TRINN 4 Sammenlign kontrolloppløsningsresultatet med verdiområdet trykt på TESTSTRIMMELBEHOLDEREN. FORSIKTIG: Kontrolloppløsningens verdiområde trykt på teststrimmelbeholderen gjelder bare for OneTouch Ultra kontrolloppløsningen. Det er ikke et anbefalt verdiområde for blodsukkermålinger. VERDIOMRÅDE (Eksempel) 17

30 Dersom resultatet ikke ligger innenfor verdiområdet på teststrimmelbeholderen, fungerer apparatet og strimlene muligens ikke korrekt. Gjenta kontrolloppløsningsmålingen. I kontrolloppløsningsmodus vil svært høye eller svært lave avlesninger vises som et tall i stedet for en advarende melding med HØYT eller LAVT. Kontrolloppløsningsresultater utenfor verdiområdet kan skyldes: Bruk av feil måleenhet. Målefeil. Kontrolloppløsningsflasken ble ikke ristet godt nok. Feil innkoding av appar atet. Nedbrytning av teststrimmelen. Feilfungerende apparat. Unnlatelse i å skylle ut første dråpe kontrolloppløsning og tørke dispenserspissen ren. Gammel eller kontaminert kontrolloppløsning. Apparat, teststrimmel eller kontrolloppløsning som er for varm eller for kald. Blodsukker måles i kontrolloppløsningsmodus. FORSIKTIG: Dersom du fortsatt får kontrolloppløsningsresultater som ligger utenfor verdiområdet på teststrimmelbeholderen, fungerer systemet muligens ikke korrekt. Bruk ikke apparatet. Kontakt LifeScan kunseservice. 18

31 MÅLE BLODSUKKER Les dette avsnittet og teststrimmelpakkens pakningsvedlegg nøye igjennom før utførelse av målinger. Sørg for at du har alle deler du trenger for å foreta måling. OneTouch UltraSmart apparat OneTouch Ultra teststrimler OneTouch UltraSoft justerbar blodprøvetaker OneTouch UltraClear hette (til prøvetaking fra underarm og håndflate) OneTouch UltraSoft sterile lansetter FORSIKTIG: Det er viktig å lære korrekt blodpåføringsteknikk (se side 33 35). Dersom blodet ikke påføres teststrimmelen korrekt kan du få misvisende lave eller høye måleresultater eller en feilmelding. LifeScan anbefaler å utvikle god teknikk ved å øve med kontrolloppløsning før OneTouch UltraSmart apparatet brukes til å måle blodsukker for første gang. FORSIKTIG: Kontakt helsepersonell eller LifeScan kundeservice dersom problemer med utstyret forhindrer deg i å kontrollmåle. Måleproblemer kan forsinke behandlingsvedtak og føre til alvorlige medisinske problemer. 19

32 Klargjøring av OneTouch UltraSoft justerbar blodprøvetaker OneTouch UltraSoft justerbar blodprøvetaker Dybdejusteringsknapp Utløser-/avtrekkerkontroll Utløserknapp Lansett med beskyttelsesskive OneTouch UltraClear hette (til prøvetaking fra underarm / alternativt sted) Stikkinnstillinger Dybdeindikator Lansettpunkt Beskyttelsesskive OneTouch UltraSoft hette FORSIKTIG: Gjør følgende for å unngå infeksjon: Del aldri en lansett eller en blodprøvetaker med andre. Bruk alltid en ny, steril lansett. Lansetter er bare til engangsbruk. Sørg for at OneTouch UltraSmart apparatet og blodprøvetakeren er rene. Husk å vaske stikkstedet med såpe og vann før testing. Merk: Dersom du ikke bruker en OneTouch UltraSoft blodprøvetaker, henvises du til ditt stikkinstruments bruksinstruksjoner. 20

33 Velg rett prøvetakingssted til rett tid: Med OneTouch UltraSmart apparatet kan du velge å ta blodprøve fra fingertuppen, underarmen eller håndflaten. Noen ganger kan resultater fra underarmen eller håndflaten avvike fra resultater fra en fingertupp. Diskuter kontrollmåling i underarm eller håndflate med helsepersonell før du starter. Dersom du kontrollmåler: Jevnlig før måltider Før eller mer enn to timer etter: et måltid en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus mosjon Når blodsukkeret endrer seg raskt, som: innenfor to timer etter et måltid innenfor to timer etter en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus, eller under eller innenfor to timer etter mosjon Dersom du er bekymret for at blodsukkeret er for lavt (hypoglykemi) 21 Bruk blodprøve fra: Fingertupp eller underarm / håndflate Fingertupp

34 FORSIKTIG: Kontrollmål ikke med en blodprøve fra underarm eller håndflate dersom: Du har mistanke om at blodsukkeret holder på å falle raskt, som innenfor to timer etter mosjon eller en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus. Kontrollmåling fra fingertuppen kan identifisere hypoglykemi eller en insulinreaksjon raskere enn kontrollmåling fra underarm eller håndflate. Det har gått mindre enn 2 timer etter et måltid, en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus, fysisk trening, eller du tror at blodsukkeret holder på å endre seg raskt. Du er bekymret for at blodsukkeret kan være for lavt (hypoglykemi) eller insulinreaksjon, f.eks. ved bilkjøring. Dette er spesielt viktig dersom du er typen som ikke viser symptomer på hypoglykemi (mangler symptomer på insulinreaksjon). Husk: Diskuter kontrollmåling i underarm eller håndflate med helsepersonell før du starter. 22

35 Velg et nytt stikkområde hver gang du kontrollmåler. Gjentatte stikk på samme sted kan føre til ømhet eller blemmer. Hvis du får blåmerker eller har vanskelig for å få frem en bloddråpe, bør du kanskje heller stikke i fingertuppen. Det kan være lurt å diskutere valg av prøveområder med kvalifisert helsepersonell. Forberede blodprøvetaking Vask hendene og eventuelt armen grundig med varmt såpevann før du tar en blodprøve. Skyll og tørk godt. Stikk og blodprøvetaking fra fingertuppen TRINN 1 Skru av OneTouch UltraSoft hetten. 23

36 TRINN 2 Sett en steril lansett inn i blodprøvetakeren. Sett lansetten i holderen og trykk hardt inn. Vri den beskyttende skiven av lansetten og legg den til side til senere bruk. Vri ikke lansetten. TRINN 3 Skru på plass OneTouch UltraSoft hetten til den sitter stramt. TRINN 4 Juster dybdeinnstillingen. Vri om nødvendig dybdejusteringsknappen mot de mindre prikkene på blodprøvetakeren for et grunnere stikk eller mot de større prikkene for et dypere stikk. 24

37 TRINN 5 Spenn blodprøvetakeren. Skyv utløser-/avtrekkerkontrollen tilbake til et klikk høres. Dersom kontrollen ikke klikker kan den ha blitt spent da du satte inn lansetten. TRINN 6 Stikk fingeren. Hold blodprøvetakeren med et fast trykk mot siden av fingeren. Trykk på utløserknappen. Fjern blodprøvetakeren fra fingeren. Merk: Bruk ikke OneTouch UltraClear hetten på fingeren. 25

38 TRINN 7 Trykk ut en rund bloddråpe. Klem og/eller masser fingertuppen forsiktig til en rund bloddråpe på minst en mikroliter ( faktisk størrelse) dannes på fingertuppen. Klem ikke for mye rundt stikkstedet. Bruk ikke blodprøven dersom blodet smøres eller flyter utover i renner. Tørk området og trykk forsiktig ut en ny bloddråpe, eller stikk på et nytt sted. 26

39 Stikk og blodprøvetaking fra et alternativt sted Kontrollmåling fra underarmen eller håndflaten gjør at du ikke trenger å bruke fingertuppen så ofte. En blodprøve tatt fra et annet sted enn fingertuppen kan virke mindre smertefullt for noen. Blodprøver fra underarm eller håndflate tas ikke på samme måte som blodprøver fra fingertuppen. Blodprøve fra underarmen Velg et kjøttfullt område på armen, som ikke ligger nært opptil ben, synlige vener eller hår. Noen ganger kan det være mindre blodstrøm til armen enn til fingertuppene. Du kan forsiktig massere eller varme opp området for å øke blodstrømmen og få frem en stor nok dråpe. Underarm Blodprøve fra håndflaten Velg et kjøttfullt område på hånden, under tommel eller lillefinger. Velg et område uten synlige vener, vekk fra dype linjer som kan smøre ut blodet. Håndflate 27

40 blå hette brukes bare ved blodprøvetaking fra fingertupp OneTouch UltraClear hette brukes bare til prøvetaking fra underarm og håndflate. Skift ut den blå OneTouch UltraSoft hetten med OneTouch UltraClear hetten. TRINN 1 Skru av OneTouch UltraSoft hetten. TRINN 2 Sett en steril lansett inn i blodprøvetakeren. Sett lansetten inn i holderen og trykk hardt inn. Vri den beskyttende skiven av lansetten og legg den til side til senere bruk. Vri ikke lansetten. 28

41 TRINN 3 Skru på OneTouch UltraClear hetten til den sitter stramt. TRINN 4 Juster dybdeinnstillingen. Det kan være nødvendig å justere blodprøvetakeren til en dypere innstilling, for å få frem tilstrekkelig stor bloddråpe fra underarmen eller håndflaten. Vri dybdejusteringen mot de større prikkene for å øke dybden. TRINN 5 Spenn blodprøvetakeren. Skyv utløser-/avtrekkerkontrollen tilbake til et klikk høres. Dersom kontrollen ikke klikker kan den ha blitt spent da du satte inn lansetten. 29

42 TRINN 6 Stikk underarmen eller håndflaten. Trykk og hold blodprøvetakeren mot underarmen eller håndflaten i noen få sekunder, og trykk deretter på utløserknappen. Hold blodprøvetakeren og OneTouch UltraClear hetten mot huden til en rund bloddråpe formes under hetten. Oppretthold trykket til bloddråpen er på minst 1 µl ( faktisk størrelse). TRINN 7 Ta bort blodprøvetakeren. Løft forsiktig blodprøvetakeren vekk fra huden. Unngå å smøre ut blodprøven. Merk: Det kan ta litt lengre tid å få frem en stor nok bloddråpe fra underarmen eller håndflaten. Klem ikke for mye rundt stedet. Bruk ikke en bloddråpe som løper eller sprer seg ved kontakt med hår eller en linje i håndflaten. Prøv igjen i et område med mindre hår eller linjer. Husk: For å få frem en tilstrekkelig stor bloddråpe kan det være nødvendig å justere blodprøvetakeren til en dypere innstilling ( faktisk størrelse). 30

43 Måleprosedyren trinn-for-trinn TRINN 1 Sett inn teststrimmelen. Sett en teststrimmel inn i testporten slik at kontaktpunktene er først og vender mot deg. Trykk strimmelen så langt inn som mulig. Apparatet slås automatisk på. OneTouch UltraSmart vises et kort øyeblikk på skjermen. Deretter ses kodenummeret. Sørg for at apparatets og teststrimmelens koder stemmer overens. Dersom de ikke gjør det skal apparatet kodes inn korrekt (se side 10-12, Kode inn apparatet). Sett inn denne enden 31

44 TRINN 2 Velg testmodus. Merk: Det finnes tre alternativer i testmodus. For blodsukkermåling bruker du pil-knappen til å velge: Påfør blod for blodprøve fra fingertuppen. Alternativt sted for blodprøver fra underarm og håndflate. Bruk ikke kontrolloppløsningsmodus til å måle blodsukker. Kontr.oppløsn. er til systemkontroll Påfør blod Påfør blod vises først på skjermen. Dersom du tester med blod fra fingertuppen går du videre til trinn 3. Alternativt sted T4a Dersom du kontrollmåler med blodprøve fra underarmen eller håndflaten, bruker du pil-knappen til å rulle til Alternativt sted. Kontroller at Påfør blod eller Alternativt sted vises på skjermen før du måler blodsukker ditt. Det er viktig at korrekt modus er valgt, slik at alle blod- og kontrolloppløsningsmålinger T4b inkluderes eller ekskluderes fra gjennomsnittene som de skal. Valg av feil modus kan føre til feil i resultatgjennomsnittene. 32

45 TRINN 3 Forbered påføring av blodprøve. Blodprøven skal plasseres på toppen av teststrimmelens øverste kant. Påfør ikke blod på teststrimmelens flate del. Dersom blodprøven kommer fra underarmen eller håndflaten, skal underarmen eller håndflaten holdes stille og teststrimmelens øverste kant plasseres øverst på blodprøven med den andre hånden. Fingertupp Underarm Håndflate 33