System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning."

Transkript

1 System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

2

3 System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1

4 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker er en av de nyeste produktinnovasjonene fra LifeScan. Hvert OneTouch måleapparat er beregnet på å gjøre det enklere å måle blodsukkeret (BS) og hjelpe deg med å kontrollere din diabetes. Denne brukerhåndboken gir en fullstendig forklaring på hvordan du bruker det nye måleapparatet og måleutstyret, og gjennomgår det du skal og ikke skal gjøre når du måler blodsukkeret ditt. Tydelige instrukser og illustrasjoner hjelper deg med å bli vant til å bruke OneTouch Verio Pro-måleapparatet, slik at du kan forvente pålitelige resultater ved hver måling. Oppbevar brukerhåndboken på et trygt sted, siden du kan trenge den på et senere tidspunkt. Vi håper at OneTouch produkter og tjenester fortsatt vil ha en plass i livet ditt. 2

5 Symboler Forholdsregler og advarsler. Se brukerhåndboken og vedlegg som fulgte med systemet for sikkerhetsrelatert informasjon. Se bruksanvisningen Inneholder tilstrekkelig til <n> målinger Likestrøm 2 Ikke til gjenbruk Utløpsdato IVD Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk LOT Partinummer SN Lavt batterinivå Produsent Av/på Separat innsamling av batterier Serienummer Strålesterilisert Begrensninger for oppbevaringstemperatur 3

6 Innhold 1 Systemoppsett 10 2 Måle blodsukkeret (BS) 27 3 Legge til markering på BS-resultatene 57 4 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend 62 5 Måling med kontrolloppløsning 79 6 Stell og vedlikehold 90 4

7 7 Batterier 92 8 Feilsøking 96 9 Detaljert systeminformasjon Stikkordsregister 122 5

8 Før du starter Før du bruker dette produktet til å måle ditt blodsukker (BS), bes du lese nøye gjennom denne brukerhåndboken og vedleggene som følger med OneTouch Verio teststrimler og OneTouch Verio kontrolloppløsning. Bruksområde OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker skal brukes til kvantitativ måling av blodsukker i ferskt kapillært fullblod fra fingertuppen, underarmen eller håndflaten. Venøse fullblodsprøver kan brukes av leger. OneTouch Verio Pro-systemet skal brukes til egenmåling av blodsukker (in vitro diagnostisk bruk) av diabetikere hjemme, samt av helsepersonale i kliniske miljøer som hjelp til kontroll av diabetesbehandlingens effektivitet. Det skal ikke brukes til diagnostisering av diabetes eller måling av nyfødte, og er spesielt indisert for bruk på fingeren, underarmen eller håndflaten. Dette systemet skal kun brukes av en og samme bruker. 6

9 OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker skal ikke brukes til: Diagnostisering av diabetes. Måling av nyfødte. Pasienter som har hatt en D-xylose-absorpsjonstest i løpet av de siste 24 timene, siden det kan føre til unøyaktig høye resultater. Måleprinsipp Glukose i blodprøven blander seg med spesielle kjemikalier i teststrimmelen og danner en liten elektrisk strøm. Strømmens styrke avhenger av blodprøvens blodsukkermengde. Apparatet måler den elektriske strømmen, beregner BS-verdien, viser BS-resultatet, samt lagrer dette i minnet. 7

10 OneTouch Verio Prosystemet til måling av blodsukker Inkludert i settet: A B D C E Kjøpes separat: F G 8

11 A OneTouch Verio Pro måleapparat (med batterier) B Bæreveske C OneTouch Verio teststrimler D Sterile lansetter E Blodprøvetaker F OneTouch Verio kontrolloppløsning* G Gjennomsiktig hette** Hvis en annen type blodprøvetaker fulgte med, se den separate bruksanvisningen for denne blodprøvetakeren. *OneTouch Verio kontrolloppløsning kjøpes separat. Be om kontrolloppløsning der du kjøper teststrimlene. **For tilgjengelighet av gjennomsiktige hetter, kontakt kundeservice på eller besøk oss på m ADVARSEL Oppbevar måleapparatet og måleutstyr utenfor rekkevidde for små barn. Små gjenstander, for eksempel batteridør, batterier, teststrimler, lansetter, beskyttende kapper for lansettene og beholderlokket til kontrolløsningen utgjør kvelningsfare. Ikke spis eller svelg noen av gjenstandene. 9

12 1 Systemoppsett Bli kjent med ditt OneTouch Verio Pro system til måling av blodsukker Måleapparat Display Teststrimmelport Før inn teststrimmelen her for å slå på måleapparatet mmol/l er den forhåndsinnstilte måleenheten, og kan ikke endres Dataport Koble til for å laste ned til datamaskin Opp- og ned-knapper Velg eller endre informasjon OK-knapp Slår måleapparatet av/på Bekrefter menyvalg Slår på bakgrunnslys 10

13 Systemoppsett 1 Teststrimmel Kanal der blodprøve påføres Sølvspisser Sett inn i teststrimmelporten Slå på måleapparatet Trykk og hold inne til oppstartsskjermbildet vises. Når oppstartsskjermbildet vises, slipp. Etter oppstartsskjermbildet vises hovedmenyen. 9 okt 12:45 Siste verdi: 7.8 mmol/l Min historikk Trend logg Innstillinger 11

14 1 Systemoppsett Bruke bakgrunnslyset på displayet Bakgrunnslyset tennes automatisk når måleapparatet slås på. Etter noen sekunder uten aktivitet, dempes bakgrunnslyset. Hvis du trykker på en knapp eller setter inn en teststrimmel, slås bakgrunnslyset på igjen. MERK: Bakgrunnslyset belyser også testporten. Ved testing i mørket, trykk på før du setter inn teststrimmelen for å slå på bakgrunnslyset på displayet og lyset på teststrimmelporten. Dette kan hjelpe deg med å sette inn teststrimmelen og gjennomføre målingen. 12

15 Systemoppsett 1 Grunnleggende innstillinger Stille inn måleapparatets språk, klokkeslett og dato Før du bruker apparatet for første gang, bør du kontrollere disse innstillingene. Når du bruker apparatet for første gang, vil du automatisk starte med skjermbildet Stille inn språk. 1. Velg et språk På skjermbildet Stille inn språk, trykk på eller for å utheve ønsket språk, og trykk på. Stille inn språk Suomi Norsk Svenska English Trykk på for å bekrefte Velkommen hver innstilling. Dette tar deg til neste skjermbilde. MERK: Formatene for klokkeslett og dato er forhåndsinnstilte. Du kan ikke endre disse innstillingene. 13

16 1 Systemoppsett 2. Still inn klokkeslett På skjermbildet Stille inn klokkeslett, trykk på eller for å stille inn time, og trykk på. Gjenta dette trinnet for å stille inn minutter. Stille inn klokkeslett 12 : 45 Still inn med forsiktighet 3. Still inn dato På skjermbildet Stille inn dato, trykk på eller for å endre den første verdien, og trykk på. Gjenta disse trinnene for å stille inn den andre verdien, og deretter året. Stille inn dato 09 okt 2010 Still inn med forsiktighet 14

17 Systemoppsett 1 4. Bekreft innstillingene Hvis innstillingene er riktige, trykk på eller for å utheve Bekreft, og trykk på. Hvis en innstilling er feil, uthev innstillingen og trykk på for å vende tilbake til det relevante skjermbildet for innstilling. Bekreft innstillinger Språk: Norsk Tidspkt: 12:45 Dato: 09 okt 2010 Enheter: mmol/l Bekreft m ADVARSEL Måleenheten mmol/l skal vises her. Hvis displayet viser mg/dl i stedet for mmol/l, kontakt kundeservice på Bruk av feil måleenhet kan føre til at du feiltolker BS-verdien, og kan føre til feil behandling. MERK: mmol/l er den forhåndsinnstilte måleenheten, og kan ikke endres. 15

18 1 Systemoppsett Når du har stilt inn datoen, vises dette skjermbildet på displayet på måleapparatet. For å tilpasse andre funksjoner til måleapparatet, uthev OK og trykk på. For å gå til hovedmenyen, uthev Ikke nå og trykk på. Måleapparatet er nå klar for test. Sette opp verktøy og andre funksjoner? OK Ikke nå 16

19 Systemoppsett 1 Verktøyinnstillinger Måleapparatet har en rekke funksjoner som gir informasjon for å hjelpe deg med å kontrollere din diabetes. Markering BS-resultater Verktøyinnstillinger kan markeres for å angi Markering: På målinger som tas rundt måltider. Høy/lav trend Varsler deg hvis dine BS-verdier utvikler en høy eller lav trend. Høy/lav trend: Meny Av 17

20 1 Systemoppsett Slå markeringsfunksjonen av eller på Etter målingen kan du legge markeringer til BSresultatene. Se side for mer informasjon. Uthev Markering på skjermbildet Verktøyinnstillinger og trykk på. Verktøyinnstillinger Markering: På Høy/lav trend: Av Tilbake For å slå denne funksjonen av eller på, trykk på or for å utheve valget ditt, og trykk på. Markering: På Av 18

21 Systemoppsett 1 Still inn høye/lave trender Måleapparatet kan varsle deg når BS-resultatene utvikler en trend under grensen Lav eller over grensen Før måltid høy som du stiller inn i apparatet. Se side for mer informasjon. MERK: Markeringene Før måltid og Fastende brukes til å bestemme om et BS-resultat skal utløse en melding om høy trend. Pass på at du markerer resultatene nøye (se side 57). Vær forsiktig når markerer BS-resultatene. Feil markering kan føre til at informasjonen som vises i meldinger om høy trend er unøyaktig og/eller feiltolkes. 19

22 1 Systemoppsett m FORSIKTIG Du må forhøre deg med lege angående hvilke grenser for høy og lav trend som passer for deg. Når du velger eller endrer trendgrensene bør du overveie faktorer som livsstil og diabetesbehandling. Utfør aldri store endringer av diabetesbehandlingsplanen uten å forhøre deg med lege. Uthev Høy/lav trend på skjermbildet Verktøyinnstillinger og trykk på. Verktøyinnstillinger Markering: På Høy/lav trend: På Tilbake 20

23 Systemoppsett 1 Uthev deretter Motta varsler og trykk på. Høye/lave trend Motta varsler: Høy/lav grenser På Tilbake For å slå denne funksjonen av eller på, trykk på eller for å utheve valget ditt, og trykk på. Motta varsler På Av Hvis funksjonen er slått på, uthev Høy/lav grenser på skjermbildet Høy/lav trend og trykk på. Høy/lav trend Motta varsler: Høy/lav grenser På Tilbake 21

24 1 Systemoppsett MERK: Trendgrenser for Lav og Før måltid høy gjelder hver time på dagen. På skjermbildet Høy/lav grenser, uthev Lav og trykk på. Høy/lav grenser mmol/l Lav: 3.9 Før måltid høy: 8.3 Tilbake Grensen Lav er uthevet. Trykk på or for å velge en verdi for din lave grense og trykk på. Lav 3.9 mmol L Stille inn for å oppdage Lav trend. 22

25 Systemoppsett 1 Deretter, på skjermbildet Høy/lav grenser, uthev Før måltid høy og trykk på. Grensen Før måltid høy er uthevet. Trykk på eller for å velge en verdi for din høye grense og trykk på. På skjermbildet Høy/lav grenser uthev Tilbake og trykk på for å vende tilbake til skjermbildet Høy/lav trend. Gjenta dette trinnet for å vende tilbake til skjermbildet Verktøyinnstillinger. Før måltid høy: 8.3 mmol L Marker BG-resultat for å oppdage høy trend. Høy/lav grenser mmol/l Lav: 3.9 Før måltid høy: 8.3 Tilbake 23

26 1 Systemoppsett Justere innstillinger etter første oppsett av måleapparatet Du kan justere innstillingene i måleapparatet når som helst. Uthev Innstillinger på hovedmenyskjermbildet og trykk på. 9 okt 12:45 Siste verdi: 7.8 mmol/l Min historikk Trend logg Innstillinger Velg deretter Tidspkt, Dato, Språk eller Verktøyinnstillinger og trykk på. Følg deretter instruksene på side for å endre innstillingene. Innstillinger Tidspkt: 12:45 Dato: 09 okt 2010 Språk: Norsk Verktøyinnstillinger Måleinformasjon Tilbake 24

27 Systemoppsett 1 MERK: Etter endringer av innstillinger på måleapparatet vises ikke skjermbildet Bekreft innstillinger (side 15) som vises etter oppsett av apparatet for første gang. Kontrollere måleapparatetes serienummer og programvareversjon Måleapparatets serienummer og programvareversjon er lagret i apparatet, og du kan kontrollere denne informasjonen når som helst. Velg Måleinformasjon på skjermbildet Innstillinger, og trykk på. Innstillinger Tidspkt: 12:45 Dato: 09 okt 2010 Språk: Norsk Verktøyinnstillinger Måleinformasjon Tilbake 25

28 1 Systemoppsett Informasjonen vises. Trykk på for å vende tilbake til skjermbildet Innstillinger. Målerinformasjon Serienr.: XXXXXXXX Programvare: Enheter: mmol/l Tilbake Slå av måleapparatet etter oppsett Apparatet kan slås av på to måter: Trykk og hold inne i noen sekunder til apparatet slås av. eller, Apparatet slår seg selv av dersom det ikke brukes innen to minutter. 26

29 Måle blodsukkeret (BS) 2 Måle med prøve fra fingertupp Klargjøre målingen Ha disse tingene klare når du måler: OneTouch Verio Pro måleapparat OneTouch Verio teststrimler Blodprøvetaker Sterile lansetter Bruk kun OneTouch Verio teststrimler. I motsetning til enkelte blodsukkermåleapparater, er det ikke nødvendig med et separat trinn for å kode OneTouch Verio systemet. Sørg for at apparatet og teststrimlene har omtrent samme temperatur før du tester. For så nøyaktige resultater som mulig, bør du måle ved romtemperatur (20 25 C). Se side 115 for mer informasjon. 27

30 2 Måle blodsukkeret (BS) Sett lokket godt på beholderen straks etter bruk for å unngå kontaminering og skade. Oppbevar kun ubrukte teststrimler i originalbeholderen. Ikke åpne før du er klar til å ta ut en teststrimmel og utføre en måling. Bruk teststrimmelen straks etter at du har tatt den ut av beholderen. Ikke mål hvis det finnes kondensering (ansamling av vann) på måleapparatet. Flytt apparatet og teststrimlene til et kjølig, tørt sted, og vent til apparatets overflate er tørr før du utfører målingen. Ikke legg den brukte teststrimmelen tilbake i beholderen etter at du har utført en måling. Ikke bruk en teststrimmel med blod eller kontrolloppløsning på nytt. Teststrimler er bare til engangsbruk. Når du første gang åpner en beholder med teststrimler, må du notere kasseringsdatoen på etiketten. Se pakningsvedlegget for teststrimmelen eller beholderetiketten for å fastslå kasseringsdato. 28

31 Måle blodsukkeret (BS) 2 m FORSIKTIG Ikke bruk teststrimler fra en skadet beholder eller en beholder som har stått åpen. Dette kan føre til feilmeldinger eller unøyaktige resultater. Kontakt umiddelbart kundeservice på hvis teststrimmelbeholderen er skadet. Dersom du ikke kan måle på grunn av feil med måleutstyret, bør du kontakte lege. Måleproblemer kan forsinke behandlingsvedtak og føre til alvorlige medisinske problemer. Måleapparatet oppfyller alle gjeldende standarder, men enkelte mobiltelefoner kan forstyrre riktig drift av apparatet hvis de befinner seg i nærheten under måling. Teststrimmelbeholderen kan inneholde tørkemidler som er skadelige dersom de inhaleres eller svelges, og kan også føre til hud- eller øyeirritasjon. Ikke bruk teststrimler etter utløps- eller kasseringsdatoen (trykket på beholderen), den som kommer først. Slik bruk kan føre til unøyaktige resultater. 29

32 2 Måle blodsukkeret (BS) Blodprøvetaker Avtrekkerkontroll Utløserknapp Dybdeindikator Hette til blodprøvetaker (til prøvetaking fra fingertuppen) Lansettupp Steril lansett Beskyttende kappe Gjennomsiktig hette (til prøvetaking fra underarm og håndflate) Se side Hvis blodprøvetakeren som vises her ikke følger med i settet og/eller du vil bruke den til måling på et annet sted, se bruksanvisningen for blodprøvetakeren eller ring kundeservice på

33 Måle blodsukkeret (BS) 2 m FORSIKTIG Gjør følgende for å redusere faren for infeksjon: Husk å vaske prøvestedet med såpe og varmt vann, skylle og tørke det før prøvetaking. Del aldri en lansett eller en blodprøvetaker med andre. Bruk alltid en ny, steril lansett for hver måling. Pass på at måleapparatet og blodprøvetakeren alltid er rene (se side 90 91). Ta blodprøve fra fingertuppen Vask hendene grundig med varmt såpevann før målingen. Skyll og tørk. 1. Vri av hetten på blodprøvetakeren 31

34 2 Måle blodsukkeret (BS) 2. Sett i en steril lansett Skyv lansetten med et fast trykk inn i holderen. 3. Vri av den beskyttende kappen og legg den til side for senere bruk Sett på hetten på blodprøvetakeren. 32

35 Måle blodsukkeret (BS) 2 4. Juster dybdeinnstillingen Vri endestykket på blodprøvetakeren til ønsket innstilling vises. Mindre tall er for grunnere stikk, som kan være mindre smertefulle. Grunnere stikk passer til barn og de fleste voksne. Dypere stikk passer best til personer med tykk eller hard hud. 33

36 2 Måle blodsukkeret (BS) 5. Spenn blodprøvetakeren Skyv avtrekkerkontrollen tilbake til du hører et klikk. Det er ok dersom du ikke hører et klikk. Den kan ha blitt spent da du satte inn lansetten. 34

37 Måle blodsukkeret (BS) 2 6. Sett inn en teststrimmel for å slå på måleapparatet Sølvspisser Sett teststrimmelen inn i teststrimmelporten med teststrimmelens gullside og de to sølvspissene vendt mot deg. Det er ikke nødvendig å utføre separate trinn for å kode apparatet. Teststrimmelport MERK: Ved testing i mørket, trykk og hold inne før du setter inn teststrimmelen for å slå på bakgrunnslyset på displayet og lyset på teststrimmelporten. Dette kan hjelpe deg med å sette inn teststrimmelen og gjennomføre målingen. 35

38 2 Måle blodsukkeret (BS) Når Tilfør blod vises på skjermbildet, kan du påføre blodprøven. Tilfør blod 7. Stikk fingeren Hold blodprøvetakeren med et fast trykk mot siden av fingeren. Trykk på utløserknappen. 36

39 Måle blodsukkeret (BS) 2 8. Trykk ut en rund bloddråpe Klem fingeren forsiktig til du får en rund bloddråpe. Omtrentlig størrelse Bruk ikke blodprøven dersom blodet smøres utover eller løper. Tørk området og trykk forsiktig ut en ny bloddråpe, eller stikk på et nytt sted. 37

40 2 Måle blodsukkeret (BS) Påføre blod og lese av resultater 1. Påfør blodprøven på teststrimmelen Du kan påføre blod på begge sider av teststrimmelen. Påfør prøven i kanalåpningen. Sørg for å påføre prøven omgående når du får frem en bloddråpe. Påfør bloddråpen her Kanal Kanal eller her 38

41 Måle blodsukkeret (BS) 2 Hold måleapparatet litt skråstilt og før kanalen til bloddråpen. Kanal Når den berører prøven, suger teststrimmelen blod inn i kanalen. 39

42 2 Måle blodsukkeret (BS) 2. Vent til kanalen er fylt helt Bloddråpen dras inn i den smale kanalen. Kanalen skal fylles helt. Kanalen blir rød og måleapparatet starter en 5 sekunders nedtelling. Blod skal ikke påføres oppå teststrimmelen eller på teststrimmelens toppkant. 40

43 Måle blodsukkeret (BS) 2 Ikke gni prøven utover eller skrap den med teststrimmelen. Ikke trykk teststrimmelen for hardt mot punksjonsstedet, da dette kan føre til at kanalen blokkeres og ikke fylles skikkelig. Ikke påfør mer blod på teststrimmelen etter at du har tatt bort bloddråpen. Ikke flytt teststrimmelen i måleapparatet under en måling, da dette kan føre til at apparatet slås av. Ikke fjern teststrimmelen før resultatet vises, da dette kan føre til at apparatet slås av. 41

44 2 Måle blodsukkeret (BS) 3. Les av resultatet på apparatet BS-resultatet ditt vises på displayet sammen med måleenhet, dato og tidspunkt for utføring av målingen. Hvis mmol/l ikke vises med BS-resultatet, ta kontakt med kundeservice på Eksempel m FORSIKTIG Hvis ordet Kontrolloppløsning vises på skjermbildet under måling av blodsukkeret, må målingen gjentas med en ny teststrimmel. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice på

45 Måle blodsukkeret (BS) 2 Etter et BS-resultat Når du har oppnådd et BS-resultat, kan du: Legge en markering til dette resultatet hvis markeringsfunksjonen er slått på (se side 57 61). eller, Vende tilbake til hovedmenyen eller, Trykk og hold i flere sekunder til måleren skrur seg av. Måleren vil også automatisk skru seg av hvis den ikke brukes på to minutter. 43

46 2 Måle blodsukkeret (BS) Fjerne den brukte lansetten Ta av hetten på blodprøvetakeren. Plasser lansettens beskyttende kappe på en hard flate og skyv lansettspissen inn i kappen. Ta ut lansetten og kast den i en beholder for skarpe objekter. Sett hetten på blodprøvetakeren igjen. Kassere brukt lansett og teststrimmel Brukte teststrimler og lansetter anses som biologisk risikoavfall. Forsikre deg om at du følger anbefalingene til legen din eller de lokale forskriftene for korrekt avfallshåndtering. 44

47 Måle blodsukkeret (BS) 2 Tolke uventede måleresultater Det henvises til følgende forholdsregler når BS-resultatene er høyere eller lavere enn du forventer. m FORSIKTIG Lave BS-resultater Dersom BS-resultatet er under 3,8 mmol/l, kan dette bety hypoglykemi (lavt blodsukker). Dette kan kreve umiddelbar behandling i henhold til legens anbefalinger. Selv om resultatet kan skyldes en målefeil, er det best å behandle først, og deretter måle på nytt. EKSTREMT LAVT BS vises når BS-resultatet ditt er under 1,1 mmol/l. Du kan ha alvorlig hypoglykemi (svært lavt blodsukker). Dette kan kreve umiddelbar behandling i henhold til legens anbefalinger. Selv om resultatet kan skyldes en målefeil, er det best å behandle først, og deretter måle på nytt. 45

48 2 Måle blodsukkeret (BS) m FORSIKTIG Dehydrering og lave BS-resultater Du kan få falskt lave BS-resultater dersom du er svært dehydrert. Du bør kontakte lege omgående dersom du tror du er svært dehydrert. Høye BS-resultater Dersom BS-resultatet er over 10,0 mmol/l, kan det være tegn på hyperglykemi (høyt blodsukker) og du bør vurdere en ny måling. Forhør deg med lege dersom du er bekymret for hyperglykemi. EKSTREMT HØYT BS vises når BS-resultatet ditt er over 33,3 mmol/l. Du kan ha alvorlig hyperglykemi (svært høyt blodsukker). Mål blodsukkeret på nytt. Dersom resultatet er EKSTREMT HØYT BS på nytt, kan det være tegn på et alvorlig problem med din blodsukkerkontroll. Kontakt lege straks og følg legens anbefalinger. 46

49 Måle blodsukkeret (BS) 2 m FORSIKTIG Gjentatte uventede BS-resultater Dersom du fortsetter å få uventede resultater, bør du kontrollere systemet med kontrolloppløsning. Se måling med kontrolloppløsning, side Dersom du har symptomer som ikke stemmer overens med BS-resultatene og du har fulgt alle instruksjonene i brukerhåndboken, bør du kontakte lege. Du må aldri ignorere symptomer eller foreta store endringer i diabetesbehandlingsprogrammet ditt uten å diskutere det med legen. Unormalt antall røde blodlegemer En hematokrittverdi (prosentdel av blodet som er røde blodlegemer) som enten er svært høy (over 60 %) eller svært lav (under 20 %), kan føre til falske resultater. 47

50 2 Måle blodsukkeret (BS) Måle med blodprøve fra underarm eller håndflate Med OneTouch Verio Pro-måleapparatet kan du bruke en blodprøve fra underarmen eller håndflaten til målingen. Blodprøver fra disse "alternative stedene" kan være mindre smertefullt enn en prøve i fingertuppen. m FORSIKTIG Forhør deg med lege før du måler fra underarmen eller håndflaten. Hvis du måler: Før eller mer enn to timer etter: et måltid en hurtigvirkende insulininjeksjon eller insulinpumpebolus mosjon Bruk blodprøve fra: Fingertupp, underarm eller håndflate 48

51 Måle blodsukkeret (BS) 2 m FORSIKTIG Ikke ta blodprøve fra underarm eller håndflate dersom: Du tror at blodsukkeret endrer seg raskt, som innenfor to timer etter mosjon eller en hurtigvirkende insulininjeksjon eller insulinpumpebolus. Måling fra fingertuppen kan identifisere hypoglykemi eller en insulinreaksjon raskere enn måling fra underarm eller håndflate. Det har gått mindre enn to timer etter et måltid, en hurtigvirkende insulininjeksjon eller insulinpumpebolus, fysisk trening, eller du tror at blodsukkeret holder på å endre seg raskt. Du er syk eller stresset. Du er bekymret for at blodsukkeret kan være for lavt (hypoglykemi) eller insulinreaksjon, f.eks. ved bilkjøring. Dette er spesielt viktig dersom du er typen som ikke er bevisst på hypoglykemi (mangler symptomer på insulinreaksjon). 49

52 2 Måle blodsukkeret (BS) Ta en blodprøve Blodprøver fra underarm eller håndflate tas ikke på samme måte som blodprøver fra fingertuppen. Følg disse instruksjonene for å få tilstrekkelig blod til måling. Vask punksjonsstedet med varmt såpevann før målingen. Skyll og tørk. Den gjennomsiktige hetten er kun til prøvetaking fra underarmen og håndflaten. Bytt ut den svarte hetten med den gjennomsiktige hetten. 1. Sett inn en lansett og smekk på den gjennomsiktige hetten Sett forsiktig inn en ny, steril lansett. Smekk på den gjennomsiktige hetten. 50

53 Måle blodsukkeret (BS) 2 2. Juster dybdeinnstillingen Det kan være nødvendig med en dypere innstilling for å få tilstrekkelig blod til målingen. Vri hetten for å øke dybden. Spenn blodprøvetakeren. 51

54 2 Måle blodsukkeret (BS) 3. Velg et sted å ta blodprøven Velg et sted som er fritt for ben, vener og hår. Masser stedet for å øke blodstrømmen. Velg et område uten synlige vener, og unngå dype linjer som kan smøre blodet utover. Underarm Håndflate 52

55 Måle blodsukkeret (BS) 2 4. Stikk i underarmen eller håndflaten Trykk og hold blodprøvetakeren med et fast trykk mot prøvestedet. Når du ser gjennom den gjennomsiktige hetten, vil du se at prøvestedet skifter farge etter hvert som blodet samles under huden. Dette viser at det er nok blod til å få en tilstrekkelig prøve til målingen. Underarm eller håndflate 53

56 2 Måle blodsukkeret (BS) Trykk deretter på utløserknappen mens du fortsatt holder blodprøvetakeren med et fast trykk. Underarm Håndflate Hold blodprøvetakeren mot huden til en rund bloddråpe formes under hetten. Ikke klem for mye rundt stedet. Underarm eller håndflate 54

57 Måle blodsukkeret (BS) 2 5. Fjerne blodprøvetakeren Løft blodprøvetakeren forsiktig vekk fra huden. Unngå å smøre blodprøven utover. Dersom bloddråpen renner eller sprer seg ved kontakt med hår eller en linje i håndflaten, må prøven ikke brukes. Prøv å stikk igjen i et jevnere område. Hvis du får blåmerker eller har vanskelig for å få frem en bloddråpe, bør du kanskje heller stikke i fingertuppen. Det kan være lurt å diskutere valg av prøveområder med legen. 55

58 2 Måle blodsukkeret (BS) 6. Påfør blodprøven på teststrimmelen Hold underarmen eller håndflaten stille, og bruk den andre hånden til å plassere siden av teststrimmelkanalen mot bloddråpen. Underarm Håndflate Se side for mer informasjon om påføring av blodprøve på teststrimmelen. Se side for mer informasjon om tolking av uventede måleresultater. Se side 44 for informasjon om hvordan du kasserer den brukte lansetten og teststrimmelen. 56

59 Legge til markering på BS-resultatene 3 Med ditt OneTouch Verio Pro måleapparat kan du legge til markering om Før måltid, Etter måltid, Fastende eller Leggetid til et BS-resultat. En BS-måling før måltidet tas rett før måltidet. En BS-måling etter måltidet tas én eller to timer etter at måltidet er påbegynt. En fastende BS-måling tas minst åtte timer etter at du har spist. Normalt er dette dagens første måling. En BS-måling ved leggetid tas rett før du legger deg. Du kan også legge til, endre eller fjerne en markering når du går gjennom ditt Siste resultat i apparatminnet. Vi foreslår at forhører deg med lege om hvordan markeringer for måltid, fastende og leggetid kan hjelpe deg med din diabetesbehandling. 57

60 3 Legge til markering på BS-resultatene MERK: Markeringene Før måltid og Fastende brukes til å bestemme om et BS-resultat skal utløse en melding om høy trend (se side 69). Vær forsiktig når du markerer BS-resultatene. Feil markering kan føre til at informasjonen som vises i meldinger om gjennomsnitt og høy trend er unøyaktig og/eller feiltolkes. 58

61 Legge til markering på BS-resultatene 3 Legge til, endre eller fjerne en markering Hvis du vil legge til markeringer, må markeringsfunksjonen være slått på (se side 18). Legge til en markering Etter måling vises BSresultatet og Legge til markering? er uthevet nederst på displayet på apparatet. mmol L okt 10:13 Legge til markering? Meny 1. Trykk på for å vise skjermbildet Legge til markering 59

62 3 Legge til markering på BS-resultatene 2. Trykk på or for å utheve den ønskede markeringen, og trykk på Tilgjengelige markeringer er: Fastende Før måltid Etter måltid Leggetid Ingen markering Legge til markering Fastende Før måltid Etter måltid Leggetid Ingen markering 10 okt 10:13 mmol L 5.8 Fastende Meny Markeringen din vil vises her 60

63 Legge til markering på BS-resultatene 3 Endre eller fjerne en markering Velg Siste resultat på hovedmenyen og trykk på (se Gjennomgå tidligere resultater, side 63). Skjermbildet Siste resultat vises. Uthev markeringen, trykk på og følg trinn 2 på side 60 for å endre markeringen. For å fjerne en markering, uthev Ingen markering og trykk på. 61

64 4 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend Hvis måleapparatet er avslått, trykk og hold inne til oppstartsskjermbildet vises. Når oppstartsskjermbildet vises, slipp. (Se Slå på måleapparatet, side 11.) Hvis du nettopp har fullført en måling, velg Meny og trykk på for å gå til Hovedmenyen på skjermbildet BS-resultat. 10 okt 10:13 Siste verdi: 10.0 mmol/l Min historikk Trend logg Innstillinger 62

65 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend På hovedmenyen velger du: Siste resultat for å se siste resultat Min historikk for å vise: - Loggresultater - Gjennomsnitt Trend logg for å vise meldinger om høy eller lav trend Trykk på eller for å markere valget, og trykk på. 4 Siste resultat Måleapparatet viser det siste resultatet. Dersom du ønsker å legge til eller fjerne en markering for ditt Siste resultat, se side Måleenhet Siste resultat mmol L 5.8 Fastende Meny Markering Dato/ klokkeslett 10 okt 10:13 63

66 4 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend Min historikk På menyen Min historikk, velg: - Loggresultater - Gjennomsnitt Min historikk Loggresultater Gjennomsnitt Loggresultater Måleapparatet viser fire resultater om gangen, og starter med det siste. Trykk på for å bla tilbake og for å bla fremover gjennom resultatene. Ved å trykke på og holde inne eller kan du bla hurtigere. Tilbake Loggresultater mmol/l 12 okt 8: okt 21: okt 7:35 C okt 8: Tilb. 1/4 Angir fremover/ bakoverretning 64

67 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend 4 Følgende symboler kan også vises: HI dersom BS-resultatet var høyere enn 33,3 mmol/l LO dersom BS-resultatet var lavere enn 1,1 mmol/l C hvis resultatet er fra en kontrolloppløsningsmåling (se side 79 89) hvis BS-resultatet er markert Fastende hvis BS-resultatet er markert Før måltid hvis BS-resultatet er markert Etter måltid hvis BS-resultatet er markert Leggetid 65

68 4 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend For å vise detaljer ved et individuelt resultat, trykk på eller for å utheve resultatet og trykk deretter på. For å gå tilbake til forrige skjermbilde, trykk på Tilbake og trykk på. Gjennomgå resultat mmol L 5.8 Før måltid Tilbake 09 okt 8:03 66

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING Erstatter brukerhåndbok AW 06640502A Revisjonsdato: 09/2010 Innhold: Systemoppsett 1 Måle blodsukkeret ditt 5 Legge måltidsmarkering og markering av fastende

Detaljer

System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING

System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING AW 06641802A Revisjonsdato: 01/2011 Innhold: Bli kjent med systemet 1 Stille inn klokkeslett og dato, samt kode apparatet 4 Måle blodsukkeret 8 Gå gjennom tidligere

Detaljer

System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING. Erstatter brukerhåndboken

System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING. Erstatter brukerhåndboken System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING Erstatter brukerhåndboken AW 06648201A Revisjonsdato: 06/2009 Innhold: Bli kjent med systemet 1 Oppsett av apparatet 4 Teste ditt blodsukkernivå 8 Legge flagg

Detaljer

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater som finnes på markedet. Uansett om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek.

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek. Roche Diagnostics A/S Industriholmen 59 2650 Hvidovre, Danmark Tlf. 36 39 99 54 www.accu-chek.dk Roche Diagnostics Scandinavia AB Box 147 161 26 Bromma, Sverige Accu-Chek Kundsupport 020-41 00 42 www.accu-chek.se

Detaljer

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat eller om du er vant med å bruke et blodsukkerapparat,

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her.

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. NORSK 2. Systemoversikt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMELPORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAPP OPP/NED ( / ) KNAPPENE TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. ENTER ( ) KNAPP Trykk og hold 2 sekunder

Detaljer

Kapittel 1 Innledning

Kapittel 1 Innledning 2.2 Forhåndsregler ved bruk av måleinstrument Takk for at du valgte Lactate Pro TM 2. Denne brukermanualen forklarer hvordan du bruker Lactate Pro TM 2 til å målelaktatnivået i blodet. Vennligst les denne

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Målesystem for blodsukker. mmol/l 5.2. Før Måltid. Se Alternativer BRUKERVEILEDNING

Målesystem for blodsukker. mmol/l 5.2. Før Måltid. Se Alternativer BRUKERVEILEDNING Målesystem for blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Før Måltid Se Alternativer Bruker kun Bayers CONTOUR NEXT blodsukkerstrimler BRUKERVEILEDNING 84470814_CntrNEXT_UG_NO_FpBp_v3.indd ofc1 FC: 21 mm BC:

Detaljer

Innhold. Anbefale måling fra alternative steder til pasienter... 23. Håndtering av prøver... 15. Kode apparatet... 9. Normale blodglukoseverdier...

Innhold. Anbefale måling fra alternative steder til pasienter... 23. Håndtering av prøver... 15. Kode apparatet... 9. Normale blodglukoseverdier... Innhold Kapittel 1: Innledning... 7 Accu-Chek Performa-apparatet... 7 Kode apparatet... 9 Stille inn klokkeslett og dato ved første gangs bruk... 11 Bruke Accu-Chek Performa-systemet... 13 Kapittel 2:

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING Takk for at du valgte CONTOUR målesystem for blodsukker! Vi er stolte over å få hjelpe deg med å håndtere din diabetes. Vårt mål er å gjøre dette til det enkleste

Detaljer

Bruksanvisning for. Tape King. talende målebånd med vinkelmåler og vater

Bruksanvisning for. Tape King. talende målebånd med vinkelmåler og vater Bruksanvisning for Tape King talende målebånd med vinkelmåler og vater INNHOLD 1. Presentasjon 3 2. Fysisk beskrivelse 3 3. Batterier 5 4. Tape Kings funksjoner 6 4.1. Målinger 6 4.2. Målinger med og uten

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie produkter som gir deg en god oversikt over noen av dine viktigste helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. Prøv

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Brukerveiledning. CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic

Brukerveiledning. CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic Målesystem for blodsukker med trådløs overføring Brukerveiledning CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic Takk

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. Bruksanvisning

SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. Bruksanvisning SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Bruksanvisning Symbolforklaring På emballasjen, på apparatets typeskilt og på blodprøvetakeren, kan du se de følgende symbolene. Disse har følgende betydning: Se bruksanvisningen

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Aviva Combo. Accu-Chek Aviva Combo. Standard bruksanvisning BLODSUKKERAPPARAT

Aviva Combo. Accu-Chek Aviva Combo. Standard bruksanvisning BLODSUKKERAPPARAT Accu-Chek Aviva Combo Roche USA 43536 V6/1 00048009703 Schwarz 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Roche USA 43536 V6/2 00048009703 Cyan Pumpe 2009 Roche Diagnostics. Med enerett. Roche Diagnostics GmbH

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS Praktisk blodsukkermåling Hvorfor måle blodsukker? Nødvendig for alle som har diabetes Når det er vanskelig å nå behandlingsmålene

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING NY! Mindre blod, raskere måleresultat og økt minnekapasitet. 1-2-3 SÅ LETT SOM BARE DET! 1 Åpne apparatet, sett inn disketten og lukk apparatet. 1 2 Trekk i (a)

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Care tec. Brukerveiledning GLUKI PLUS. Blodsukkermåler med norsk tale. NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004.

Care tec. Brukerveiledning GLUKI PLUS. Blodsukkermåler med norsk tale. NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004. Care tec GLUKI PLUS Blodsukkermåler med norsk tale Brukerveiledning NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...3 2. Måleinstrumentet (Gluki Plus)...4 3. Kontroll

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008 Blodukkermåling Mona Torsteinsen Diabetessykepleier Diabetesforum 2008 Hva er blodsukker? Betegnelse for mengde glukose i blodet Hos ikke-diabetikere ligger blodsukker mellom 3 og 7 Blodsukkerverdier Her

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Pasientveiledning. Tilhører:

Pasientveiledning. Tilhører: Pasientveiledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PASIENTVEILEDNING TA022-035 NO-3.1 3 Innledning Denne veiledningen forklarer hvordan du bruker Icare HOME-tonometeret. Sørg for å lese alle instruksjoner

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

MENARINI KUNDESERVICETELEFON

MENARINI KUNDESERVICETELEFON MENARINI KUNDESERVICETELEFON Menarini kundeservicetelefon: Tel. 047 67829000 Dette nummeret må ikke brukes til nødinformasjon eller medisinsk informasjon GlucoMen LX PLUS er et in vitro diagnostisk medisinsk

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12

BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12 BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12 Hvorfor måle blodsukker? Nyttig verktøy Bestemme type behandling/vurdere effekt Trygghet for pasientene Forebygge komplikasjoner Behandlingsmål: - HbA1c

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

BRUKERVEILEDNING V-4 NORWEGIAN COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKERVEILEDNING V-4 NORWEGIAN COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FOR EGENMÅLING AV BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING TIL BRUK SAMMEN MED BAYERS CONTOUR BLODSUKKERSTRIMLER 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: September 3, 2009 CLIENT: Bayer Health

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer