System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning."

Transkript

1 System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

2

3 System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1

4 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker er en av de nyeste produktinnovasjonene fra LifeScan. Hvert OneTouch måleapparat er beregnet på å gjøre det enklere å måle blodsukkeret (BS) og hjelpe deg med å kontrollere din diabetes. Denne brukerhåndboken gir en fullstendig forklaring på hvordan du bruker det nye måleapparatet og måleutstyret, og gjennomgår det du skal og ikke skal gjøre når du måler blodsukkeret ditt. Tydelige instrukser og illustrasjoner hjelper deg med å bli vant til å bruke OneTouch Verio Pro-måleapparatet, slik at du kan forvente pålitelige resultater ved hver måling. Oppbevar brukerhåndboken på et trygt sted, siden du kan trenge den på et senere tidspunkt. Vi håper at OneTouch produkter og tjenester fortsatt vil ha en plass i livet ditt. 2

5 Symboler Forholdsregler og advarsler. Se brukerhåndboken og vedlegg som fulgte med systemet for sikkerhetsrelatert informasjon. Se bruksanvisningen Inneholder tilstrekkelig til <n> målinger Likestrøm 2 Ikke til gjenbruk Utløpsdato IVD Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk LOT Partinummer SN Lavt batterinivå Produsent Av/på Separat innsamling av batterier Serienummer Strålesterilisert Begrensninger for oppbevaringstemperatur 3

6 Innhold 1 Systemoppsett 10 2 Måle blodsukkeret (BS) 27 3 Legge til markering på BS-resultatene 57 4 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend 62 5 Måling med kontrolloppløsning 79 6 Stell og vedlikehold 90 4

7 7 Batterier 92 8 Feilsøking 96 9 Detaljert systeminformasjon Stikkordsregister 122 5

8 Før du starter Før du bruker dette produktet til å måle ditt blodsukker (BS), bes du lese nøye gjennom denne brukerhåndboken og vedleggene som følger med OneTouch Verio teststrimler og OneTouch Verio kontrolloppløsning. Bruksområde OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker skal brukes til kvantitativ måling av blodsukker i ferskt kapillært fullblod fra fingertuppen, underarmen eller håndflaten. Venøse fullblodsprøver kan brukes av leger. OneTouch Verio Pro-systemet skal brukes til egenmåling av blodsukker (in vitro diagnostisk bruk) av diabetikere hjemme, samt av helsepersonale i kliniske miljøer som hjelp til kontroll av diabetesbehandlingens effektivitet. Det skal ikke brukes til diagnostisering av diabetes eller måling av nyfødte, og er spesielt indisert for bruk på fingeren, underarmen eller håndflaten. Dette systemet skal kun brukes av en og samme bruker. 6

9 OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker skal ikke brukes til: Diagnostisering av diabetes. Måling av nyfødte. Pasienter som har hatt en D-xylose-absorpsjonstest i løpet av de siste 24 timene, siden det kan føre til unøyaktig høye resultater. Måleprinsipp Glukose i blodprøven blander seg med spesielle kjemikalier i teststrimmelen og danner en liten elektrisk strøm. Strømmens styrke avhenger av blodprøvens blodsukkermengde. Apparatet måler den elektriske strømmen, beregner BS-verdien, viser BS-resultatet, samt lagrer dette i minnet. 7

10 OneTouch Verio Prosystemet til måling av blodsukker Inkludert i settet: A B D C E Kjøpes separat: F G 8

11 A OneTouch Verio Pro måleapparat (med batterier) B Bæreveske C OneTouch Verio teststrimler D Sterile lansetter E Blodprøvetaker F OneTouch Verio kontrolloppløsning* G Gjennomsiktig hette** Hvis en annen type blodprøvetaker fulgte med, se den separate bruksanvisningen for denne blodprøvetakeren. *OneTouch Verio kontrolloppløsning kjøpes separat. Be om kontrolloppløsning der du kjøper teststrimlene. **For tilgjengelighet av gjennomsiktige hetter, kontakt kundeservice på eller besøk oss på m ADVARSEL Oppbevar måleapparatet og måleutstyr utenfor rekkevidde for små barn. Små gjenstander, for eksempel batteridør, batterier, teststrimler, lansetter, beskyttende kapper for lansettene og beholderlokket til kontrolløsningen utgjør kvelningsfare. Ikke spis eller svelg noen av gjenstandene. 9

12 1 Systemoppsett Bli kjent med ditt OneTouch Verio Pro system til måling av blodsukker Måleapparat Display Teststrimmelport Før inn teststrimmelen her for å slå på måleapparatet mmol/l er den forhåndsinnstilte måleenheten, og kan ikke endres Dataport Koble til for å laste ned til datamaskin Opp- og ned-knapper Velg eller endre informasjon OK-knapp Slår måleapparatet av/på Bekrefter menyvalg Slår på bakgrunnslys 10

13 Systemoppsett 1 Teststrimmel Kanal der blodprøve påføres Sølvspisser Sett inn i teststrimmelporten Slå på måleapparatet Trykk og hold inne til oppstartsskjermbildet vises. Når oppstartsskjermbildet vises, slipp. Etter oppstartsskjermbildet vises hovedmenyen. 9 okt 12:45 Siste verdi: 7.8 mmol/l Min historikk Trend logg Innstillinger 11

14 1 Systemoppsett Bruke bakgrunnslyset på displayet Bakgrunnslyset tennes automatisk når måleapparatet slås på. Etter noen sekunder uten aktivitet, dempes bakgrunnslyset. Hvis du trykker på en knapp eller setter inn en teststrimmel, slås bakgrunnslyset på igjen. MERK: Bakgrunnslyset belyser også testporten. Ved testing i mørket, trykk på før du setter inn teststrimmelen for å slå på bakgrunnslyset på displayet og lyset på teststrimmelporten. Dette kan hjelpe deg med å sette inn teststrimmelen og gjennomføre målingen. 12

15 Systemoppsett 1 Grunnleggende innstillinger Stille inn måleapparatets språk, klokkeslett og dato Før du bruker apparatet for første gang, bør du kontrollere disse innstillingene. Når du bruker apparatet for første gang, vil du automatisk starte med skjermbildet Stille inn språk. 1. Velg et språk På skjermbildet Stille inn språk, trykk på eller for å utheve ønsket språk, og trykk på. Stille inn språk Suomi Norsk Svenska English Trykk på for å bekrefte Velkommen hver innstilling. Dette tar deg til neste skjermbilde. MERK: Formatene for klokkeslett og dato er forhåndsinnstilte. Du kan ikke endre disse innstillingene. 13

16 1 Systemoppsett 2. Still inn klokkeslett På skjermbildet Stille inn klokkeslett, trykk på eller for å stille inn time, og trykk på. Gjenta dette trinnet for å stille inn minutter. Stille inn klokkeslett 12 : 45 Still inn med forsiktighet 3. Still inn dato På skjermbildet Stille inn dato, trykk på eller for å endre den første verdien, og trykk på. Gjenta disse trinnene for å stille inn den andre verdien, og deretter året. Stille inn dato 09 okt 2010 Still inn med forsiktighet 14

17 Systemoppsett 1 4. Bekreft innstillingene Hvis innstillingene er riktige, trykk på eller for å utheve Bekreft, og trykk på. Hvis en innstilling er feil, uthev innstillingen og trykk på for å vende tilbake til det relevante skjermbildet for innstilling. Bekreft innstillinger Språk: Norsk Tidspkt: 12:45 Dato: 09 okt 2010 Enheter: mmol/l Bekreft m ADVARSEL Måleenheten mmol/l skal vises her. Hvis displayet viser mg/dl i stedet for mmol/l, kontakt kundeservice på Bruk av feil måleenhet kan føre til at du feiltolker BS-verdien, og kan føre til feil behandling. MERK: mmol/l er den forhåndsinnstilte måleenheten, og kan ikke endres. 15

18 1 Systemoppsett Når du har stilt inn datoen, vises dette skjermbildet på displayet på måleapparatet. For å tilpasse andre funksjoner til måleapparatet, uthev OK og trykk på. For å gå til hovedmenyen, uthev Ikke nå og trykk på. Måleapparatet er nå klar for test. Sette opp verktøy og andre funksjoner? OK Ikke nå 16

19 Systemoppsett 1 Verktøyinnstillinger Måleapparatet har en rekke funksjoner som gir informasjon for å hjelpe deg med å kontrollere din diabetes. Markering BS-resultater Verktøyinnstillinger kan markeres for å angi Markering: På målinger som tas rundt måltider. Høy/lav trend Varsler deg hvis dine BS-verdier utvikler en høy eller lav trend. Høy/lav trend: Meny Av 17

20 1 Systemoppsett Slå markeringsfunksjonen av eller på Etter målingen kan du legge markeringer til BSresultatene. Se side for mer informasjon. Uthev Markering på skjermbildet Verktøyinnstillinger og trykk på. Verktøyinnstillinger Markering: På Høy/lav trend: Av Tilbake For å slå denne funksjonen av eller på, trykk på or for å utheve valget ditt, og trykk på. Markering: På Av 18

21 Systemoppsett 1 Still inn høye/lave trender Måleapparatet kan varsle deg når BS-resultatene utvikler en trend under grensen Lav eller over grensen Før måltid høy som du stiller inn i apparatet. Se side for mer informasjon. MERK: Markeringene Før måltid og Fastende brukes til å bestemme om et BS-resultat skal utløse en melding om høy trend. Pass på at du markerer resultatene nøye (se side 57). Vær forsiktig når markerer BS-resultatene. Feil markering kan føre til at informasjonen som vises i meldinger om høy trend er unøyaktig og/eller feiltolkes. 19

22 1 Systemoppsett m FORSIKTIG Du må forhøre deg med lege angående hvilke grenser for høy og lav trend som passer for deg. Når du velger eller endrer trendgrensene bør du overveie faktorer som livsstil og diabetesbehandling. Utfør aldri store endringer av diabetesbehandlingsplanen uten å forhøre deg med lege. Uthev Høy/lav trend på skjermbildet Verktøyinnstillinger og trykk på. Verktøyinnstillinger Markering: På Høy/lav trend: På Tilbake 20

23 Systemoppsett 1 Uthev deretter Motta varsler og trykk på. Høye/lave trend Motta varsler: Høy/lav grenser På Tilbake For å slå denne funksjonen av eller på, trykk på eller for å utheve valget ditt, og trykk på. Motta varsler På Av Hvis funksjonen er slått på, uthev Høy/lav grenser på skjermbildet Høy/lav trend og trykk på. Høy/lav trend Motta varsler: Høy/lav grenser På Tilbake 21

24 1 Systemoppsett MERK: Trendgrenser for Lav og Før måltid høy gjelder hver time på dagen. På skjermbildet Høy/lav grenser, uthev Lav og trykk på. Høy/lav grenser mmol/l Lav: 3.9 Før måltid høy: 8.3 Tilbake Grensen Lav er uthevet. Trykk på or for å velge en verdi for din lave grense og trykk på. Lav 3.9 mmol L Stille inn for å oppdage Lav trend. 22

25 Systemoppsett 1 Deretter, på skjermbildet Høy/lav grenser, uthev Før måltid høy og trykk på. Grensen Før måltid høy er uthevet. Trykk på eller for å velge en verdi for din høye grense og trykk på. På skjermbildet Høy/lav grenser uthev Tilbake og trykk på for å vende tilbake til skjermbildet Høy/lav trend. Gjenta dette trinnet for å vende tilbake til skjermbildet Verktøyinnstillinger. Før måltid høy: 8.3 mmol L Marker BG-resultat for å oppdage høy trend. Høy/lav grenser mmol/l Lav: 3.9 Før måltid høy: 8.3 Tilbake 23

26 1 Systemoppsett Justere innstillinger etter første oppsett av måleapparatet Du kan justere innstillingene i måleapparatet når som helst. Uthev Innstillinger på hovedmenyskjermbildet og trykk på. 9 okt 12:45 Siste verdi: 7.8 mmol/l Min historikk Trend logg Innstillinger Velg deretter Tidspkt, Dato, Språk eller Verktøyinnstillinger og trykk på. Følg deretter instruksene på side for å endre innstillingene. Innstillinger Tidspkt: 12:45 Dato: 09 okt 2010 Språk: Norsk Verktøyinnstillinger Måleinformasjon Tilbake 24

27 Systemoppsett 1 MERK: Etter endringer av innstillinger på måleapparatet vises ikke skjermbildet Bekreft innstillinger (side 15) som vises etter oppsett av apparatet for første gang. Kontrollere måleapparatetes serienummer og programvareversjon Måleapparatets serienummer og programvareversjon er lagret i apparatet, og du kan kontrollere denne informasjonen når som helst. Velg Måleinformasjon på skjermbildet Innstillinger, og trykk på. Innstillinger Tidspkt: 12:45 Dato: 09 okt 2010 Språk: Norsk Verktøyinnstillinger Måleinformasjon Tilbake 25

28 1 Systemoppsett Informasjonen vises. Trykk på for å vende tilbake til skjermbildet Innstillinger. Målerinformasjon Serienr.: XXXXXXXX Programvare: Enheter: mmol/l Tilbake Slå av måleapparatet etter oppsett Apparatet kan slås av på to måter: Trykk og hold inne i noen sekunder til apparatet slås av. eller, Apparatet slår seg selv av dersom det ikke brukes innen to minutter. 26

29 Måle blodsukkeret (BS) 2 Måle med prøve fra fingertupp Klargjøre målingen Ha disse tingene klare når du måler: OneTouch Verio Pro måleapparat OneTouch Verio teststrimler Blodprøvetaker Sterile lansetter Bruk kun OneTouch Verio teststrimler. I motsetning til enkelte blodsukkermåleapparater, er det ikke nødvendig med et separat trinn for å kode OneTouch Verio systemet. Sørg for at apparatet og teststrimlene har omtrent samme temperatur før du tester. For så nøyaktige resultater som mulig, bør du måle ved romtemperatur (20 25 C). Se side 115 for mer informasjon. 27

30 2 Måle blodsukkeret (BS) Sett lokket godt på beholderen straks etter bruk for å unngå kontaminering og skade. Oppbevar kun ubrukte teststrimler i originalbeholderen. Ikke åpne før du er klar til å ta ut en teststrimmel og utføre en måling. Bruk teststrimmelen straks etter at du har tatt den ut av beholderen. Ikke mål hvis det finnes kondensering (ansamling av vann) på måleapparatet. Flytt apparatet og teststrimlene til et kjølig, tørt sted, og vent til apparatets overflate er tørr før du utfører målingen. Ikke legg den brukte teststrimmelen tilbake i beholderen etter at du har utført en måling. Ikke bruk en teststrimmel med blod eller kontrolloppløsning på nytt. Teststrimler er bare til engangsbruk. Når du første gang åpner en beholder med teststrimler, må du notere kasseringsdatoen på etiketten. Se pakningsvedlegget for teststrimmelen eller beholderetiketten for å fastslå kasseringsdato. 28

31 Måle blodsukkeret (BS) 2 m FORSIKTIG Ikke bruk teststrimler fra en skadet beholder eller en beholder som har stått åpen. Dette kan føre til feilmeldinger eller unøyaktige resultater. Kontakt umiddelbart kundeservice på hvis teststrimmelbeholderen er skadet. Dersom du ikke kan måle på grunn av feil med måleutstyret, bør du kontakte lege. Måleproblemer kan forsinke behandlingsvedtak og føre til alvorlige medisinske problemer. Måleapparatet oppfyller alle gjeldende standarder, men enkelte mobiltelefoner kan forstyrre riktig drift av apparatet hvis de befinner seg i nærheten under måling. Teststrimmelbeholderen kan inneholde tørkemidler som er skadelige dersom de inhaleres eller svelges, og kan også føre til hud- eller øyeirritasjon. Ikke bruk teststrimler etter utløps- eller kasseringsdatoen (trykket på beholderen), den som kommer først. Slik bruk kan føre til unøyaktige resultater. 29

32 2 Måle blodsukkeret (BS) Blodprøvetaker Avtrekkerkontroll Utløserknapp Dybdeindikator Hette til blodprøvetaker (til prøvetaking fra fingertuppen) Lansettupp Steril lansett Beskyttende kappe Gjennomsiktig hette (til prøvetaking fra underarm og håndflate) Se side Hvis blodprøvetakeren som vises her ikke følger med i settet og/eller du vil bruke den til måling på et annet sted, se bruksanvisningen for blodprøvetakeren eller ring kundeservice på

33 Måle blodsukkeret (BS) 2 m FORSIKTIG Gjør følgende for å redusere faren for infeksjon: Husk å vaske prøvestedet med såpe og varmt vann, skylle og tørke det før prøvetaking. Del aldri en lansett eller en blodprøvetaker med andre. Bruk alltid en ny, steril lansett for hver måling. Pass på at måleapparatet og blodprøvetakeren alltid er rene (se side 90 91). Ta blodprøve fra fingertuppen Vask hendene grundig med varmt såpevann før målingen. Skyll og tørk. 1. Vri av hetten på blodprøvetakeren 31

34 2 Måle blodsukkeret (BS) 2. Sett i en steril lansett Skyv lansetten med et fast trykk inn i holderen. 3. Vri av den beskyttende kappen og legg den til side for senere bruk Sett på hetten på blodprøvetakeren. 32

35 Måle blodsukkeret (BS) 2 4. Juster dybdeinnstillingen Vri endestykket på blodprøvetakeren til ønsket innstilling vises. Mindre tall er for grunnere stikk, som kan være mindre smertefulle. Grunnere stikk passer til barn og de fleste voksne. Dypere stikk passer best til personer med tykk eller hard hud. 33

36 2 Måle blodsukkeret (BS) 5. Spenn blodprøvetakeren Skyv avtrekkerkontrollen tilbake til du hører et klikk. Det er ok dersom du ikke hører et klikk. Den kan ha blitt spent da du satte inn lansetten. 34

37 Måle blodsukkeret (BS) 2 6. Sett inn en teststrimmel for å slå på måleapparatet Sølvspisser Sett teststrimmelen inn i teststrimmelporten med teststrimmelens gullside og de to sølvspissene vendt mot deg. Det er ikke nødvendig å utføre separate trinn for å kode apparatet. Teststrimmelport MERK: Ved testing i mørket, trykk og hold inne før du setter inn teststrimmelen for å slå på bakgrunnslyset på displayet og lyset på teststrimmelporten. Dette kan hjelpe deg med å sette inn teststrimmelen og gjennomføre målingen. 35

38 2 Måle blodsukkeret (BS) Når Tilfør blod vises på skjermbildet, kan du påføre blodprøven. Tilfør blod 7. Stikk fingeren Hold blodprøvetakeren med et fast trykk mot siden av fingeren. Trykk på utløserknappen. 36

39 Måle blodsukkeret (BS) 2 8. Trykk ut en rund bloddråpe Klem fingeren forsiktig til du får en rund bloddråpe. Omtrentlig størrelse Bruk ikke blodprøven dersom blodet smøres utover eller løper. Tørk området og trykk forsiktig ut en ny bloddråpe, eller stikk på et nytt sted. 37

40 2 Måle blodsukkeret (BS) Påføre blod og lese av resultater 1. Påfør blodprøven på teststrimmelen Du kan påføre blod på begge sider av teststrimmelen. Påfør prøven i kanalåpningen. Sørg for å påføre prøven omgående når du får frem en bloddråpe. Påfør bloddråpen her Kanal Kanal eller her 38

41 Måle blodsukkeret (BS) 2 Hold måleapparatet litt skråstilt og før kanalen til bloddråpen. Kanal Når den berører prøven, suger teststrimmelen blod inn i kanalen. 39

42 2 Måle blodsukkeret (BS) 2. Vent til kanalen er fylt helt Bloddråpen dras inn i den smale kanalen. Kanalen skal fylles helt. Kanalen blir rød og måleapparatet starter en 5 sekunders nedtelling. Blod skal ikke påføres oppå teststrimmelen eller på teststrimmelens toppkant. 40

43 Måle blodsukkeret (BS) 2 Ikke gni prøven utover eller skrap den med teststrimmelen. Ikke trykk teststrimmelen for hardt mot punksjonsstedet, da dette kan føre til at kanalen blokkeres og ikke fylles skikkelig. Ikke påfør mer blod på teststrimmelen etter at du har tatt bort bloddråpen. Ikke flytt teststrimmelen i måleapparatet under en måling, da dette kan føre til at apparatet slås av. Ikke fjern teststrimmelen før resultatet vises, da dette kan føre til at apparatet slås av. 41

44 2 Måle blodsukkeret (BS) 3. Les av resultatet på apparatet BS-resultatet ditt vises på displayet sammen med måleenhet, dato og tidspunkt for utføring av målingen. Hvis mmol/l ikke vises med BS-resultatet, ta kontakt med kundeservice på Eksempel m FORSIKTIG Hvis ordet Kontrolloppløsning vises på skjermbildet under måling av blodsukkeret, må målingen gjentas med en ny teststrimmel. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice på

45 Måle blodsukkeret (BS) 2 Etter et BS-resultat Når du har oppnådd et BS-resultat, kan du: Legge en markering til dette resultatet hvis markeringsfunksjonen er slått på (se side 57 61). eller, Vende tilbake til hovedmenyen eller, Trykk og hold i flere sekunder til måleren skrur seg av. Måleren vil også automatisk skru seg av hvis den ikke brukes på to minutter. 43

46 2 Måle blodsukkeret (BS) Fjerne den brukte lansetten Ta av hetten på blodprøvetakeren. Plasser lansettens beskyttende kappe på en hard flate og skyv lansettspissen inn i kappen. Ta ut lansetten og kast den i en beholder for skarpe objekter. Sett hetten på blodprøvetakeren igjen. Kassere brukt lansett og teststrimmel Brukte teststrimler og lansetter anses som biologisk risikoavfall. Forsikre deg om at du følger anbefalingene til legen din eller de lokale forskriftene for korrekt avfallshåndtering. 44

47 Måle blodsukkeret (BS) 2 Tolke uventede måleresultater Det henvises til følgende forholdsregler når BS-resultatene er høyere eller lavere enn du forventer. m FORSIKTIG Lave BS-resultater Dersom BS-resultatet er under 3,8 mmol/l, kan dette bety hypoglykemi (lavt blodsukker). Dette kan kreve umiddelbar behandling i henhold til legens anbefalinger. Selv om resultatet kan skyldes en målefeil, er det best å behandle først, og deretter måle på nytt. EKSTREMT LAVT BS vises når BS-resultatet ditt er under 1,1 mmol/l. Du kan ha alvorlig hypoglykemi (svært lavt blodsukker). Dette kan kreve umiddelbar behandling i henhold til legens anbefalinger. Selv om resultatet kan skyldes en målefeil, er det best å behandle først, og deretter måle på nytt. 45

48 2 Måle blodsukkeret (BS) m FORSIKTIG Dehydrering og lave BS-resultater Du kan få falskt lave BS-resultater dersom du er svært dehydrert. Du bør kontakte lege omgående dersom du tror du er svært dehydrert. Høye BS-resultater Dersom BS-resultatet er over 10,0 mmol/l, kan det være tegn på hyperglykemi (høyt blodsukker) og du bør vurdere en ny måling. Forhør deg med lege dersom du er bekymret for hyperglykemi. EKSTREMT HØYT BS vises når BS-resultatet ditt er over 33,3 mmol/l. Du kan ha alvorlig hyperglykemi (svært høyt blodsukker). Mål blodsukkeret på nytt. Dersom resultatet er EKSTREMT HØYT BS på nytt, kan det være tegn på et alvorlig problem med din blodsukkerkontroll. Kontakt lege straks og følg legens anbefalinger. 46

49 Måle blodsukkeret (BS) 2 m FORSIKTIG Gjentatte uventede BS-resultater Dersom du fortsetter å få uventede resultater, bør du kontrollere systemet med kontrolloppløsning. Se måling med kontrolloppløsning, side Dersom du har symptomer som ikke stemmer overens med BS-resultatene og du har fulgt alle instruksjonene i brukerhåndboken, bør du kontakte lege. Du må aldri ignorere symptomer eller foreta store endringer i diabetesbehandlingsprogrammet ditt uten å diskutere det med legen. Unormalt antall røde blodlegemer En hematokrittverdi (prosentdel av blodet som er røde blodlegemer) som enten er svært høy (over 60 %) eller svært lav (under 20 %), kan føre til falske resultater. 47

50 2 Måle blodsukkeret (BS) Måle med blodprøve fra underarm eller håndflate Med OneTouch Verio Pro-måleapparatet kan du bruke en blodprøve fra underarmen eller håndflaten til målingen. Blodprøver fra disse "alternative stedene" kan være mindre smertefullt enn en prøve i fingertuppen. m FORSIKTIG Forhør deg med lege før du måler fra underarmen eller håndflaten. Hvis du måler: Før eller mer enn to timer etter: et måltid en hurtigvirkende insulininjeksjon eller insulinpumpebolus mosjon Bruk blodprøve fra: Fingertupp, underarm eller håndflate 48

51 Måle blodsukkeret (BS) 2 m FORSIKTIG Ikke ta blodprøve fra underarm eller håndflate dersom: Du tror at blodsukkeret endrer seg raskt, som innenfor to timer etter mosjon eller en hurtigvirkende insulininjeksjon eller insulinpumpebolus. Måling fra fingertuppen kan identifisere hypoglykemi eller en insulinreaksjon raskere enn måling fra underarm eller håndflate. Det har gått mindre enn to timer etter et måltid, en hurtigvirkende insulininjeksjon eller insulinpumpebolus, fysisk trening, eller du tror at blodsukkeret holder på å endre seg raskt. Du er syk eller stresset. Du er bekymret for at blodsukkeret kan være for lavt (hypoglykemi) eller insulinreaksjon, f.eks. ved bilkjøring. Dette er spesielt viktig dersom du er typen som ikke er bevisst på hypoglykemi (mangler symptomer på insulinreaksjon). 49

52 2 Måle blodsukkeret (BS) Ta en blodprøve Blodprøver fra underarm eller håndflate tas ikke på samme måte som blodprøver fra fingertuppen. Følg disse instruksjonene for å få tilstrekkelig blod til måling. Vask punksjonsstedet med varmt såpevann før målingen. Skyll og tørk. Den gjennomsiktige hetten er kun til prøvetaking fra underarmen og håndflaten. Bytt ut den svarte hetten med den gjennomsiktige hetten. 1. Sett inn en lansett og smekk på den gjennomsiktige hetten Sett forsiktig inn en ny, steril lansett. Smekk på den gjennomsiktige hetten. 50

53 Måle blodsukkeret (BS) 2 2. Juster dybdeinnstillingen Det kan være nødvendig med en dypere innstilling for å få tilstrekkelig blod til målingen. Vri hetten for å øke dybden. Spenn blodprøvetakeren. 51

54 2 Måle blodsukkeret (BS) 3. Velg et sted å ta blodprøven Velg et sted som er fritt for ben, vener og hår. Masser stedet for å øke blodstrømmen. Velg et område uten synlige vener, og unngå dype linjer som kan smøre blodet utover. Underarm Håndflate 52

55 Måle blodsukkeret (BS) 2 4. Stikk i underarmen eller håndflaten Trykk og hold blodprøvetakeren med et fast trykk mot prøvestedet. Når du ser gjennom den gjennomsiktige hetten, vil du se at prøvestedet skifter farge etter hvert som blodet samles under huden. Dette viser at det er nok blod til å få en tilstrekkelig prøve til målingen. Underarm eller håndflate 53

56 2 Måle blodsukkeret (BS) Trykk deretter på utløserknappen mens du fortsatt holder blodprøvetakeren med et fast trykk. Underarm Håndflate Hold blodprøvetakeren mot huden til en rund bloddråpe formes under hetten. Ikke klem for mye rundt stedet. Underarm eller håndflate 54

57 Måle blodsukkeret (BS) 2 5. Fjerne blodprøvetakeren Løft blodprøvetakeren forsiktig vekk fra huden. Unngå å smøre blodprøven utover. Dersom bloddråpen renner eller sprer seg ved kontakt med hår eller en linje i håndflaten, må prøven ikke brukes. Prøv å stikk igjen i et jevnere område. Hvis du får blåmerker eller har vanskelig for å få frem en bloddråpe, bør du kanskje heller stikke i fingertuppen. Det kan være lurt å diskutere valg av prøveområder med legen. 55

58 2 Måle blodsukkeret (BS) 6. Påfør blodprøven på teststrimmelen Hold underarmen eller håndflaten stille, og bruk den andre hånden til å plassere siden av teststrimmelkanalen mot bloddråpen. Underarm Håndflate Se side for mer informasjon om påføring av blodprøve på teststrimmelen. Se side for mer informasjon om tolking av uventede måleresultater. Se side 44 for informasjon om hvordan du kasserer den brukte lansetten og teststrimmelen. 56

59 Legge til markering på BS-resultatene 3 Med ditt OneTouch Verio Pro måleapparat kan du legge til markering om Før måltid, Etter måltid, Fastende eller Leggetid til et BS-resultat. En BS-måling før måltidet tas rett før måltidet. En BS-måling etter måltidet tas én eller to timer etter at måltidet er påbegynt. En fastende BS-måling tas minst åtte timer etter at du har spist. Normalt er dette dagens første måling. En BS-måling ved leggetid tas rett før du legger deg. Du kan også legge til, endre eller fjerne en markering når du går gjennom ditt Siste resultat i apparatminnet. Vi foreslår at forhører deg med lege om hvordan markeringer for måltid, fastende og leggetid kan hjelpe deg med din diabetesbehandling. 57

60 3 Legge til markering på BS-resultatene MERK: Markeringene Før måltid og Fastende brukes til å bestemme om et BS-resultat skal utløse en melding om høy trend (se side 69). Vær forsiktig når du markerer BS-resultatene. Feil markering kan føre til at informasjonen som vises i meldinger om gjennomsnitt og høy trend er unøyaktig og/eller feiltolkes. 58

61 Legge til markering på BS-resultatene 3 Legge til, endre eller fjerne en markering Hvis du vil legge til markeringer, må markeringsfunksjonen være slått på (se side 18). Legge til en markering Etter måling vises BSresultatet og Legge til markering? er uthevet nederst på displayet på apparatet. mmol L okt 10:13 Legge til markering? Meny 1. Trykk på for å vise skjermbildet Legge til markering 59

62 3 Legge til markering på BS-resultatene 2. Trykk på or for å utheve den ønskede markeringen, og trykk på Tilgjengelige markeringer er: Fastende Før måltid Etter måltid Leggetid Ingen markering Legge til markering Fastende Før måltid Etter måltid Leggetid Ingen markering 10 okt 10:13 mmol L 5.8 Fastende Meny Markeringen din vil vises her 60

63 Legge til markering på BS-resultatene 3 Endre eller fjerne en markering Velg Siste resultat på hovedmenyen og trykk på (se Gjennomgå tidligere resultater, side 63). Skjermbildet Siste resultat vises. Uthev markeringen, trykk på og følg trinn 2 på side 60 for å endre markeringen. For å fjerne en markering, uthev Ingen markering og trykk på. 61

64 4 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend Hvis måleapparatet er avslått, trykk og hold inne til oppstartsskjermbildet vises. Når oppstartsskjermbildet vises, slipp. (Se Slå på måleapparatet, side 11.) Hvis du nettopp har fullført en måling, velg Meny og trykk på for å gå til Hovedmenyen på skjermbildet BS-resultat. 10 okt 10:13 Siste verdi: 10.0 mmol/l Min historikk Trend logg Innstillinger 62

65 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend På hovedmenyen velger du: Siste resultat for å se siste resultat Min historikk for å vise: - Loggresultater - Gjennomsnitt Trend logg for å vise meldinger om høy eller lav trend Trykk på eller for å markere valget, og trykk på. 4 Siste resultat Måleapparatet viser det siste resultatet. Dersom du ønsker å legge til eller fjerne en markering for ditt Siste resultat, se side Måleenhet Siste resultat mmol L 5.8 Fastende Meny Markering Dato/ klokkeslett 10 okt 10:13 63

66 4 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend Min historikk På menyen Min historikk, velg: - Loggresultater - Gjennomsnitt Min historikk Loggresultater Gjennomsnitt Loggresultater Måleapparatet viser fire resultater om gangen, og starter med det siste. Trykk på for å bla tilbake og for å bla fremover gjennom resultatene. Ved å trykke på og holde inne eller kan du bla hurtigere. Tilbake Loggresultater mmol/l 12 okt 8: okt 21: okt 7:35 C okt 8: Tilb. 1/4 Angir fremover/ bakoverretning 64

67 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend 4 Følgende symboler kan også vises: HI dersom BS-resultatet var høyere enn 33,3 mmol/l LO dersom BS-resultatet var lavere enn 1,1 mmol/l C hvis resultatet er fra en kontrolloppløsningsmåling (se side 79 89) hvis BS-resultatet er markert Fastende hvis BS-resultatet er markert Før måltid hvis BS-resultatet er markert Etter måltid hvis BS-resultatet er markert Leggetid 65

68 4 Gjennomgå meldinger for tidligere resultater, gjennomsnitt og høy/lav trend For å vise detaljer ved et individuelt resultat, trykk på eller for å utheve resultatet og trykk deretter på. For å gå tilbake til forrige skjermbilde, trykk på Tilbake og trykk på. Gjennomgå resultat mmol L 5.8 Før måltid Tilbake 09 okt 8:03 66

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

ACCU-CHEK Combo. 10:02 2 Feb 08. BG-måling Bolusråd Pumpe Mine data Innstillinger. Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok

ACCU-CHEK Combo. 10:02 2 Feb 08. BG-måling Bolusråd Pumpe Mine data Innstillinger. Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok ACCU-CHEK Combo 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Mine data Innstillinger Accu-Chek Combo Opplæringshåndbok 2 Kjære bruker, Gratulerer med valget av Accu-Chek Combo-systemet! Ditt nye insulinpumpesystem

Detaljer

User manual SC1992 SC1991

User manual SC1992 SC1991 User manual SC1992 SC1991 5 SC1992, SC1991 NORSK 63 NORSK 63 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Miniguide. HomeChoice Pro. med SmartCare. programversjon 10.4

Miniguide. HomeChoice Pro. med SmartCare. programversjon 10.4 START TRYKK Miniguide HomeChoice Pro med SmartCare programversjon 10.4 2 Introduksjon Oppsett (fortsetter) Oppsettet for HomeChoice Pro er svært enkelt og logisk. Kontrollpanelet gjør det enkelt å bruke

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok 9356921 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer