System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING AW A Revisjonsdato: 01/2011

2 Innhold: Bli kjent med systemet 1 Stille inn klokkeslett og dato, samt kode apparatet 4 Måle blodsukkeret 8 Gå gjennom tidligere resultater 16 Måling med kontrolloppløsning 18 Vedlikehold 20 Feilmeldinger og detaljer om systemet 24 Kontakt LifeScan kundetjeneste på Eller besøk oss på Dersom du ikke kommer frem til LifeScan kundeservice, ta kontakt med din lege for å få hjelp. LifeScan Europe Division of Cilag GmbH International Version G 6300 Zug Switzerland LifeScan Johnson & Johnson Drammensveien 288, Pb. 144 N-1325 Lysaker 2009 LifeScan, Inc.

3 Før du starter Før du bruker dette produktet til å måle ditt blodsukker, bes du lese nøye gjennom denne veiledningen samt vedlegg som følger med OneTouch Ultra teststrimler og OneTouch Ultra kontrolloppløsning. Vær oppmerksom på advarsler og forholdsregler i denne brukerveiledningen, merket med symbolet. Mange foretrekker å øve seg med kontrolloppløsning før måling med blod for første gang. Se del 5: Måling med kontrolloppløsning. Tiltenkt bruk OneTouch UltraEasy -systemet til blodsukkerkontroll skal brukes til kvantitativ måling av blodsukker i kapillært fullblod. OneTouch UltraEasy -systemet skal brukes til egenmåling av blodsukker (in vitro diagnostisk bruk) av diabetikere hjemme, samt av helsepersonale i kliniske miljøer som hjelp til kontroll av diabetesbehandlingens effektivitet. Systemet skal ikke brukes til å stille en diagnose om diabetes eller til å teste nyfødte. Måleprinsipp Glukose i blodprøven blander seg med spesielle kjemikalier i teststrimmelen og danner en liten elektrisk strøm. Strømmens styrke avhenger av blodprøvens blodsukkermengde. Apparatet måler den elektriske strømmen, beregner og viser blodsukkerresultatet, samt lagrer dette i minnet.

4 Bli kjent med systemet OneTouch UltraEasy -systemet til blodsukkerkontroll Inkludert i settet: a. OneTouch UltraEasy -apparat (batteri inkludert) b. Stikkinstrument c. Steril(e) lansett(er) d. Bæreveske e. OneTouch Ultra teststrimler b c a d Kontakt LifeScan kundeservice på dersom settet mangler deler. e Kjøpes separat: f. Gjennomsiktig hette for AST-testing g. OneTouch Ultra kontrolloppløsning Ta kontakt med LifeScan kundeservice på telefon for informasjon om kontrolloppløsningens tilgjengelighet. f g ADVARSEL: Oppbevar apparatet og måleutstyr utenfor små barns rekkevidde. Små deler som batteridekselet, batterier, teststrimler, lansetter, beskyttende lansettskiver og skrukorken til kontrolloppløsningen kan alle utgjøre en kvelningsfare. BLI KJENT MED SYSTEMET 1

5 Bli kjent med systemet Testport Sett teststrimmelen inn her for å slå på apparatet for måling Display mmol/l er den forhåndsinnstilte måleenheten Opp- og ned-knapper Slår apparatet på/av Velger eller endrer informasjon APPARAT TESTSTRIMMEL Kant som blodprøve påføres Kontrollfelt Kontaktpunkter Sett inn i testport BLI KJENT MED SYSTEMET 2

6 Slå på apparatet Sett en teststrimmel så langt inn som mulig når du er klar til å måle. Displayet vil da slås på og apparatet vil utføre en rask systemkontroll. Eller, for å endre klokkeslett og dato, start med apparatet slått av, og trykk og hold deretter i fem sekunder, til oppstart-testskjermen vises. Etter oppstart-testskjermen vises forhåndsinnstilt klokkeslett og dato på displayet. Eller, dersom du ønsker å slå apparatet på for å se gjennom tidligere resultater, skal du starte med apparatet avslått og deretter trykke på og slippe opp. Oppstart-testskjerm Hver gang du slår på apparatet vises en testskjerm for oppstart i to sekunder. Alle displaysegmenter bør vises kort på oppstarttestskjermen for å bekrefte at apparatet fungerer korrekt. For å kontrollere at alle displaydeler fungerer, holder du inne når oppstart-testskjermen vises. Slipp opp for å gå videre til neste trinn. Skift ut apparatbatteriet dersom apparatet ikke slås på. Se Skifte batteri i del 6. Slå av apparatet Apparatet kan slås av på flere måter: Trykk på og hold i to sekunder, mens du ser gjennom tidligere resultater. Apparatet slår seg selv av dersom det ikke brukes innen to minutter. Ta teststrimmelen ut før eller etter en fullført test. FORSIKTIG: Det kan være problemer med apparatet dersom informasjon mangler fra oppstart-testskjermen. Kontakt LifeScan kundetjeneste på BLI KJENT MED SYSTEMET 3

7 2 Stille inn klokkeslett og dato, samt kode apparatet Stille inn klokkeslett og dato Ditt OneTouch UltraEasy apparat kommer med forhåndsinnstilt klokkeslett, dato og måleenhet. Før du bruker apparatet for første gang og etter du har skiftet apparatbatteri bør du kontrollere og oppdatere klokkeslettet og datoen. Følg alle trinn, fra 1 til 6, nedenfor for å lagre dine egne innstillinger. ADVARSEL: Hvis displayet viser mg/dl i stedet for mmol/l, kontakt LifeScan kundeservice på Du kan ikke endre måleenheten. Feil måleenhet kan føre til feiltolking av blodsukkernivået og muligens feilbehandling. Slå på apparatet Trykk og hold i fem sekunder til oppstart-testskjermen vises. Etter testskjermen vises forhåndsinnstilt klokkeslett og dato på displayet i fem sekunder. Timetallet vil da begynne å blinke. MERK: Dersom en innstilling ikke skal forandres, trenger du bare å vente i 5 sekunder. Apparatdisplayet går da automatisk videre til neste innstilling. Still timen Trykk og hold eller mens timetallet blinker for å gå en time frem eller tilbake. Gå raskere frem eller tilbake ved å holde eller nede. Vent i fem sekunder når displayet viser korrekt timetall. Innstillingen lagres og du går videre til neste innstilling. Minuttallet vil da begynne å blinke. Still minuttene Trykk eller for å endre minuttene. Når displayet viser korrekt minuttall, vent i 5 sekunder for å gå videre til neste innstilling. Årstallet (bare de siste to tallene), måned og dag vises på displayet med blinkende årstall. STILLE INN KLOKKESLETT OG DATO, SAMT KODE APPARATET 4

8 Still året Trykk eller for å endre året. Når displayet viser korrekt årstall, vent i 5 sekunder for å gå videre til neste innstilling. Måneden vil da begynne å blinke. Still måneden Trykk eller for å endre måned. Når displayet viser korrekt måned, vent i 5 sekunder for å gå videre til neste innstilling. Dagen vil da begynne å blinke. Still dagen Trykk eller for å endre dagen. Når displayet viser korrekt dag, vent i 5 sekunder for å gå videre til neste skjermbilde. Klokkeslett- og datoinnstillinger vises i fem sekunder. Innstillingene lagres etter fem sekunder, og apparatet slås av. Ønsker du å justere innstillingene, kan du trykke på eller mens klokkeslett og dato fortsatt vises på displayet. Du vender da tilbake til første oppsettskjerm, hvor du kan starte med timetallet. STILLE INN KLOKKESLETT OG DATO, SAMT KODE APPARATET 5

9 Kode apparatet Ha følgende deler tilgjengelig før du måler ditt blodsukker: OneTouch UltraEasy apparat OneTouch Ultra teststrimler Stikkinstrument Sterile lansetter med beskyttelsesskiver FORSIKTIG: Dersom du ikke kan måle på grunn av feil med måleutstyret, skal du ta kontakt med lege eller LifeScan kundeservice på Måleproblemer kan forsinke behandlingsvedtak og føre til alvorlige medisinske problemer. Kontroller kodenummeret på teststrimmelbeholderen før du setter inn teststrimmelen Kodenumre brukes til å kalibrere apparatet med teststrimlene du bruker, for å sikre nøyaktige måleresultater. Du må kode apparatet før du bruker det for første gang, og hver gang du deretter begynner med en ny beholder teststrimler. FORSIKTIG: Teststrimmelbeholderen kan inneholde tørkemidler som er skadelige dersom de inhaleres eller svelges, og kan også føre til hud- eller øyeirritasjon. Sett inn en teststrimmel for å slå på apparatet Start med avslått apparat. Dersom apparatet allerede er slått på, f.eks. i forbindelse med oppdatering av innstillinger eller gjennomgang av tidligere resultater, bør du slå det av nå. Ta ut en teststrimmel fra beholderen. Du kan ta hvor som helst på teststrimmelen med rene, tørre hender. Teststrimlene må ikke bøyes, klippes eller modifiseres. Bruk teststrimmelen straks etter at du har tatt den ut av beholderen. Hold apparatet som vist og sett inn teststrimmelen i testporten. Kontroller at de tre kontaktpunktene vender mot deg. Trykk strimmelen så langt inn som mulig. Ikke bøy teststrimmelen. OneTouch Ultra kontrolloppløsning MERK: Bruk bare OneTouch Ultra teststrimler med ditt OneTouch UltraEasy apparat. Sørg for at apparatet og teststrimlene har omtrent samme temperatur før du tester. Kontrollmåling skal utføres innenfor driftstemperaturen (6 44 C). For så presise resultater som mulig, bør du forsøke å kontrollmåle ved romtemperatur (20 25 C). STILLE INN KLOKKESLETT OG DATO, SAMT KODE APPARATET 6

10 FORSIKTIG: OneTouch Ultra -teststrimlene er bare til engangsbruk. Bruk aldri en teststrimmel med blod eller kontrolloppløsning på nytt. Apparatet viser koden fra siste måling etter oppstart-testskjermen. Dersom et konstant og en blinkende " " vises i stedet for et kodenummer, f.eks. når du bruker apparatet for første gang, skal du følge instruksjonene i trinn 3 for å legge inn en numerisk kode. Sammenlign kodenummeret på apparatet med kodenummeret på teststrimmelbeholderen Dersom apparatets kodenummer ikke stemmer overens med teststrimmelbeholderens kode, trykk på eller for å matche teststrimmelbeholderens kode. Det nye kodenummeret blinker på displayet i tre sekunder. Deretter vises det jevnt i tre sekunder. Displayet går automatisk videre til skjermbildet med det blinkende bloddråpeikonet R. Vent i tre sekunder dersom kodenumrene allerede stemmer overens. Displayet går automatisk videre til skjermbildet med det blinkende bloddråpeikonet R. Apparatet er nå klart til å måle blodsukker. MERK: Dersom skjermbildet med det blinkende bloddråpeikonet R vises før du er sikker på at kodenumrene stemmer overens, skal du ta ut teststrimmelen, vente til apparatet slår seg av, og deretter starte på nytt fra trinn 1 i Kode apparatet. Dersom du ved en feil trykker på, slik at testsymbolet for kontrolloppløsning CtL vises på displayet, trykker du enda en gang på for å endre det tilbake til skjermbildet med det blinkende bloddråpesymbolet R. FORSIKTIG: For å oppnå nøyaktige resultater er det viktig at apparatets kodenummer stemmer med teststrimmelbeholderens kodenummer. Kontroller at kodenumrene stemmer overens hver gang du kontrollmåler. STILLE INN KLOKKESLETT OG DATO, SAMT KODE APPARATET 7

11 3 Måle blodsukkeret Ta en blodprøve Oversikt over stikkinstrumentet Avtrekkerkontroll Utløserknapp Gjennomsiktig hette* (til prøvetaking fra et alternativt sted) Dybdeindikator Beskyttelsesskive Blå (eller svart) hette* (til prøvetaking fra fingertupp) Steril lansett Lansettpunkt * Den blå (eller svarte) hetten og den gjennomsiktige hetten brukes også til dybdejustering. MERK: Dersom du har en annen type stikkinstrument, henvises du til ditt stikkinstruments bruksinstruksjoner. FORSIKTIG: Gjør følgende for å unngå infeksjon: Husk å vaske stikkstedet med såpe og vann før prøvetaking. Del aldri en lansett eller et stikkinstrument med andre. Bruk alltid en ny, steril lansett lansetter er bare til engangsbruk. Sørg for at apparatet og stikkinstrumentet er rent. Se Vedlikehold i del 6. MÅLE BLODSUKKERET 8

12 Forberede blodprøvetaking Vask hendene for eventuelt armen grundig med varmt såpevann før du tar en blodprøve. Skyll og tørk. Stikk for prøvetaking fra fingertuppen Ta av den blå (evt. svarte) hetten ved å vri den av Sett en steril lansett inn i stikkinstrumentet Sett lansetten inn i holderen og trykk hardt inn. Vri den beskyttende skiven av lansetten og legg den til side til senere bruk. Ikke vri lansetten. Sett den blå (evt. svarte) hetten tilbake på plass Juster dybdeinnstillingen Stikkinstrumentet har ni stikkdybdeinnstillinger, fra 1 til 9. De mindre tallene innebærer grunnere stikk, mens de større tallene indikerer dypere stikk. Grunnere stikk passer til barn og de fleste voksne. Dypere stikk passer best til personer med tykk eller hard hud. Vri den blå (evt. svarte) hetten til korrekt innstilling vises. MERK: Et grunnere stikk i fingertuppen kan være mindre smertefullt. Prøv først en grunnere innstilling, og juster dybden til du finner en som gir stor nok bloddråpe ( omtrentlig størrelse). Spenn stikkinstrumentet Skyv avtrekkerkontrollen tilbake til du hører et klikk. Dersom kontrollen ikke klikker, kan den ha blitt spent da du satte inn lansetten. Prikk fingeren Hold stikkinstrumentet med et fast trykk mot siden av fingeren. Trykk på utløserknappen. Fjern stikkinstrumentet fra fingeren. Trykk ut en rund bloddråpe Klem forsiktig og/eller masser fingertuppen til en rund bloddråpe ( omtrentlig størrelse) dannes på fingertuppen. Bruk ikke blodprøven dersom blodet smøres ut eller løper. Tørk området og trykk forsiktig ut en ny bloddråpe, eller stikk på et nytt sted. MÅLE BLODSUKKERET 9

13 Velg rett prøvetakingssted på rett tidspunkt Med OneTouch UltraEasy -apparatet kan du velge å ta blodprøve fra fingertuppen, armen eller håndflaten. Blodprøver fra arm og håndflate kalles også "prøvetaking fra alternativt sted" (AST alternate site testing). Noen ganger kan resultater fra armen eller håndflaten avvike fra resultater fra en fingertupp. Diskuter kontrollmåling i underarm eller håndflate med helsepersonell før du starter. Hvis du måler: Bruk en blodprøve fra: Rutinemessig før måltid Før eller mer enn to timer etter: et måltid Fingertupp, underarm eller håndflate en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus mosjon Når blodsukkeret endrer seg raskt, som: innenfor to timer etter et måltid innenfor to timer etter en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus, eller Fingertupp under eller innenfor to timer etter mosjon Dersom du er bekymret for at blodsukkeret er for lavt (hypoglykemi) FORSIKTIG: Kontrollmål ikke med en blodprøve fra underarm eller håndflate dersom: Du tror at blodsukkeret endrer seg raskt, som innenfor to timer etter mosjon eller en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus. Kontrollmåling fra fingertuppen kan identifisere hypoglykemi eller en insulinreaksjon raskere enn kontrollmåling fra underarm eller håndflate. Det har gått mindre enn 2 timer etter et måltid, en hurtigvirkende insulindose eller insulin pumpebolus, fysisk trening, eller du tror at blodsukkeret holder på å endre seg raskt. Du er bekymret for at blodsukkeret kan være for lavt (hypoglykemi) eller insulinreaksjon, f.eks. ved bilkjøring. Dette er spesielt viktig dersom du er typen som ikke viser symptomer på hypoglykemi (mangler symptomer på insulinreaksjon). MÅLE BLODSUKKERET 10

14 Husk: Diskuter kontrollmåling fra underarm eller håndflate med legen før du starter. Velg et nytt stikkområde hver gang du kontrollmåler. Gjentatte stikk på samme sted kan føre til ømhet eller blemmer. Hvis du får blåmerker eller har vanskelig for å få frem en bloddråpe, bør du kanskje heller stikke i fingertuppen. Det kan være lurt å diskutere valg av prøveområder med kvalifisert helsepersonell. Stikk og blodprøvetaking fra et alternativt sted Kontrollmåling fra håndflaten eller armen gjør at du ikke trenger å bruke fingertuppen så ofte. En blodprøve tatt fra et annet sted enn fingertuppen kan virke mindre smertefullt for noen. Blodprøver fra arm eller håndflate tas ikke på samme måte som blodprøver fra fingertuppen. Blodprøve fra underarmen Velg et kjøttfullt område på armen, som ikke ligger nært opptil bein, synlige vener eller hår. Noen ganger kan det være mindre blodstrøm i armen enn i fingertuppene. Du kan forsiktig massere eller varme opp området for å øke blodstrømmen og få frem en stor nok dråpe. Blodprøve fra håndflaten Velg et kjøttfullt område på hånden, under tommel eller lillefinger. Velg et område uten synlige vener, vekk fra dype linjer som kan smøre ut blodet. Underarm Håndflate Den gjennomsiktige hetten brukes bare til prøvetaking fra arm eller håndflate. Bytt ut den blå (evt. svarte) hetten med den gjennomsiktige hetten. Sett inn en steril lansett og smekk på den gjennomsiktige hetten Juster dybdeinnstillingen Det kan være nødvendig å justere stikkinstrumentet til en dypere innstilling, for å få frem tilstrekkelig stor bloddråpe fra underarmen eller håndflaten. Vri den gjennomsiktige hetten mot større tall for å øke dybden. Spenn stikkinstrumentet. Prikk armen eller håndflaten Trykk og hold blodprøvetakeren med en fast hånd mot armen eller håndflaten i noen få sekunder. Vent til hudoverflaten under den gjennomsiktige hetten endrer farge (ettersom blod samles under huden). Dette tyder på tilstrekkelig blod til en god blodprøve. Trykk deretter på utløserknappen mens du fortsatt holder stikkinstrumentet med et fast trykk. Hold stikkinstrumentet mot huden til en rund bloddråpe formes under hetten. Underarm Håndflate MÅLE BLODSUKKERET 11

15 Ved prøvetaking fra underarmen eller hånden, må bloddråpen være stor nok ( omtrentlig størrelse) før du tar bort stikkinstrumentet fra huden. Fjerne stikkinstrumentet Løft stikkinstrumentet forsiktig vekk fra huden. Unngå å smøre ut blodprøven. MERK: Det kan ta litt lengre tid å få frem en stor nok bloddråpe fra underarmen eller håndflaten. Ikke klem for mye på stedet. Ikke bruk en bloddråpe som løper eller sprer seg ved kontakt med hår eller en linje i håndflaten. Prøv igjen i et område med mindre hår eller linjer. Husk: For å få frem en tilstrekkelig stor bloddråpe kan det være nødvendig å justere blodprøvetakeren til en dypere innstilling ( omtrentlig størrelse). Påføre blod og lese av resultater Når du har tatt en blodprøve og apparatet viser skjermbildet med det blinkende bloddråpeikonet R, er du klar til å avlese blodsukkerresultatet. Ta den ubrukte teststrimmelen ut dersom apparatet ikke viser det blinkende bloddråpeikonet R, og start måleprosessen på nytt. Se Ta en blodprøve i del 3. Klargjør påføring av blodprøven Hold fingeren utstrakt og stille, og flytt apparatet og teststrimmelen mot bloddråpen. Påfør ikke blod på toppen av teststrimmelen. Ikke hold apparatet og teststrimmelen under bloddråpen. Dette kan føre til at det renner blod inn i testporten og skader apparatet. Fingertupp Dersom blodprøven kommer fra armen eller håndflaten, skal håndflaten eller armen holdes stille og teststrimmelens ytterste kant plasseres øverst på blodprøven med den andre hånden. Underarm Håndflate MÅLE BLODSUKKERET 12

16 Påfør blodprøven Plasser teststrimmelen mot bloddråpen slik at den smale kanalen på kanten av teststrimmelen nesten berører kanten av bloddråpen. MERK: Ikke smør ut eller skrap av blodet med teststrimmelen. Ikke påfør mer blod på teststrimmelen etter at du har tatt bort blodprøven. Ikke beveg teststrimmelen under en måling. Vent til kontrollfeltet er fylt helt Bloddråpen dras inn i den smale kanalen og kontrollfeltet skal fylles helt. Berør kanalen forsiktig mot kanten av bloddråpen. Smal kanal Vær forsiktig så du ikke skyver teststrimmelen mot fingertuppen slik at teststrimmelen ikke fylles helt. FORSIKTIG: Det kan vises en Er 5 (feil 5)-melding eller et unøyaktig resultat dersom blodprøven ikke fyller hele kontrollfeltet. Se Forstå feil og andre meldinger i del 7. Kast strimmelen og start måleprosessen på nytt. Når kontrollfeltet er fylt, betyr det at du har påført nok blod. Nå kan du flytte teststrimmelen bort fra bloddråpen og vente til apparatet teller ned fra 5 til 1. Fylt Ikke fylt Kontrollfelt MÅLE BLODSUKKERET 13

17 Les av resultatet på apparatet Blodsukkerverdien vises på displayet sammen med måleenhet, dato og tidspunkt for utføring av målingen. Blodsukkerresultater lagres automatisk i apparatets minne. (Eksempel) FORSIKTIG: Dersom du måler under kalde forhold (6 44 C) og blodsukkernivået ditt er høyt (over 10,0 mmol/l), kan resultatet som vises på apparatet være lavere enn ditt sanne blodsukkernivå. Du bør da snarest gjenta målingen under varmere forhold med en ny teststrimmel. ADVARSEL: Kontakt LifeScan kundeservice på dersom mmol/l ikke vises sammen med måleresultatet. Feil måleenhet kan føre til feiltolking av blodsukkernivået og muligens feilbehandling. Feilmeldinger Hvis du får en Er (feil) -melding på skjermbildet i stedet for et resultat, se Forstå feil og andre meldinger i del 7. Uventede måleresultater Det henvises til forholdsreglene nedenfor dersom måleresultatene er lavere, høyere eller ikke som forventet. MÅLE BLODSUKKERET 14

18 FORSIKTIG: Dehydrering og lave blodsukkerresultater Alvorlig uttørking pga. stort væsketap kan gi utslag i falskt lave resultater. Helsepersonell bør straks kontaktes dersom du mener du muligens er svært dehydrert. FORSIKTIG: Lave blodsukkerresultater Dersom måleresultatet er under 3,9 mmol/l, eller vises som LO (lavt blodsukker), kan du ha lavt blodsukker (hypoglykemi). Dette kan kreve umiddelbar behandling i henhold til legens anbefalinger. Selv om resultatet kan skyldes en målefeil, er det best å behandle først, og deretter måle på nytt. FORSIKTIG: Høye blodsukkerresultater Dersom måleresultatet er høyere enn 10,0 mmol/l, kan dette bety hyperglykemi (høyt blodsukker). Mål på nytt dersom du er usikker på om måleresultatet er korrekt. Helsepersonalet kan hjelpe deg med å avgjøre hva som eventuelt bør gjøres dersom måleresultatet er høyere enn 10,0 mmol/l. Dersom apparatet viser HI (høyt), kan du ha svært høyt blodsukker (alvorlig hyperglykemi) over 33,3 mmol/l. Mål blodsukkeret på nytt. Dersom resultatet viser HI (høyt) på nytt, kan dette være tegn på et alvorlig problem med ditt blodsukker. Det er viktig at du straks kontakter helsepersonell for videre instruksjoner. FORSIKTIG: Gjentatte uventede resultater Dersom du fortsetter å få uventede resultater, bør du kontrollere systemet med kontrolloppløsning. Se del 5: Måling med kontrolloppløsning. Kontakt helsepersonell dersom du har symptomer som ikke stemmer med måleresultatet, og du har fulgt alle instruksjoner i denne brukerveiledningen. Du må aldri ignorere symptomer eller foreta store endringer i diabetesbehandlingsprogrammet ditt uten å diskutere det med legen. FORSIKTIG: Usedvanlig antall røde blodlegemer En hematokritverdi (prosentdel av blodet som er røde blodlegemer) som enten er svært høy (over 55 %) eller svært lav (under 30 %) kan føre til feilaktige resultater. Etter et resultat Når du har lest av et måleresultat kan du: Se gjennom apparatets minne ved å trykke på for å gå videre til minnemodus, se del 4, Gå gjennom tidligere resultater, eller Slå av apparatet ved å ta ut teststrimmelen. Ta ut den brukte lansetten Ta av blodprøvetakerens hette ved å vri den av. Dekk til lansettens spiss før lansetten tas ut. Sett deretter lansettens beskyttende skive på en hard overflate. Trykk lansettspissen inn i skiven. Ta ut lansetten og kast den i en beholder for skarpe objekter. Sett på hetten igjen. Kassere brukt lansett og teststrimmel Det er viktig å kvitte seg med den brukte lansetten på forsvarlig vis etter bruk, for å unngå utilsiktede stikkskader med lansetten. Brukte teststrimler og lansetter anses som biologisk risikoavfall. Forsikre deg om at du følger anbefalingene til legen din eller de lokale forskriftene for korrekt avfallsfjerning. MÅLE BLODSUKKERET 15

19 4 Gå gjennom tidligere resultater Gå gjennom tidligere resultater Apparatet kan lagre opp til 500 blodsukkerresultater. Når minnet er fullt, vil det eldste resultatet overskrives. Resultater lagres automatisk når du tester, sammen med klokkeslett, dato og måleenhet. Du kan se gjennom lagrede resultater i apparatminnet, hvor det ferskeste resultatet vises først. Dersom apparatet er slått av, trykker du på for å slå det på. Etter oppstarttestskjermen vises det sist lagrede måleresultatet på displayet. "M" vises også for å signalisere minnemodus. Dersom du nettopp har utført en måling, lar du teststrimmelen bli i apparatet og trykker på for å åpne minnemodus. Ditt siste blodsukkerresultat vises sammen med "M". Trykk på for å gå videre til neste resultat lagret i apparatet. Trykk deretter på eller for å gå frem eller tilbake gjennom resultatene. Når du er ferdig med gjennomgang av resultatene, trykk og hold i to sekunder for å slå apparatet av. MERK: " " vises på displayet dersom det ikke er lagret resultater i apparatet. GÅ GJENNOM TIDLIGERE RESULTATER 16

20 Laste ned resultater til en datamaskin Du kan bruke apparatet med OneTouch programvaren for diabetesbehandling (DMS) til å lagre dine registreringer og avdekke mønstre for å planlegge måltider, mosjon og medisinering. OneTouch DMS legger inn informasjon fra apparatet i tabeller og grafikk. Hvis du allerede bruker OneTouch DMS, kan det være nødvendig med ekstra programoppdateringer for å kunne bruke OneTouch UltraEasy -apparatet. Se Skaff nødvendig programvare og kabel For bestillingsinformasjon og for å lære mer om OneTouch Diabetes Management Software, se Installer programvaren på en datamaskin Følg installasjonsinstruksjonene som kommer med programvaren. Installer programvaredriveren dersom du bruker en OneTouch USB-datakabel. Datakabel ADVARSEL: For å unngå støt, bør du ikke sette inn en teststrimmel mens apparatet er koblet til en datamaskin med OneTouch datakabel. Gjør klar til overføring av resultater Koble OneTouch -datakabelen til COM- eller USB-porten på datamaskinen. Sørg for at apparatet er slått av. Dersom apparatet allerede er slått på når du setter inn kabelen, vil apparatet ikke reagere på datamaskinens kommandoer. Koble den andre enden av OneTouch datakabelen til apparatets dataport. Overfør data Følg instruksjonene i OneTouch DMS-settet for å laste ned resultatene fra apparatet. Etter at nedlastningskommandoen er blitt sendt fra datamaskinen, vil displayet vise "PC" som tegn på at apparatet er i kommunikasjonsmodus. Du kan ikke utføre blodsukkermålinger mens apparatet er i kommunikasjonsmodus. GÅ GJENNOM TIDLIGERE RESULTATER 17

21 5 Måling med kontrolloppløsning Når skal man teste med kontrolloppløsning OneTouch Ultra kontrolloppløsning inneholder en kjent mengde glukose og brukes til å verifisere at apparatet og teststrimlene fungerer korrekt. Utfør en kontrolloppløsningstest: for å trene på måleprosessen uten å bruke blod, en gang per uke, når du åpner en ny beholder med teststrimler, dersom du tror at det er feil på apparatet eller teststrimlene, hvis du har hatt gjentatte uventede blodsukkerresultater som beskrevet i Påføre blod og lese av resultater i del 3, eller dersom du mister eller skader apparatet. MERK: Bruk bare OneTouch Ultra kontrolloppløsning med OneTouch UltraEasy apparatet. Kontrolloppløsningstester skal utføres ved romtemperatur (20 25 C). Før du måler må du kontrollere at apparatet, teststrimlene og kontrolloppløsningen har romtemperatur. FORSIKTIG: Du må ikke svelge kontrolloppløsninger. De må ikke konsumeres. Kontrolloppløsningen må ikke smøres på hud eller øyne da det kan forårsake irritasjon. Hvordan teste med kontrolloppløsning Start med avslått apparat. Dersom apparatet allerede er slått på, f.eks. i forbindelse med oppdatering av innstillinger eller gjennomgang av tidligere resultater, bør du slå det av nå. 1 Kontroller kodenummeret på teststrimmelbeholderen før du setter inn teststrimmelen Sett inn en teststrimmel for å slå på apparatet Kontroller at de tre kontaktpunktene vender mot deg. Trykk strimmelen så langt inn som mulig. Ikke bøy teststrimmelen. 3 Sammenlign kodenummeret på apparatet med kodenummeret på teststrimmelbeholderen Dersom apparatets kodenummer ikke passer til teststrimmelbeholderens kode, trykk på eller til den stemmer overens med teststrimmelbeholderens kode. Det nye kodenummeret blinker på displayet i tre sekunder. Deretter vises det jevnt i tre sekunder. Displayet går automatisk videre til skjermbildet med det blinkende bloddråpeikonet R. Vent i tre sekunder dersom kodenumrene allerede stemmer overens. Displayet går automatisk videre til skjermbildet med det blinkende bloddråpeikonet R. (Eksempel) 4 Merk målingen som en kontrolloppløsningsmåling VIKTIG: Merk alle kontrolloppløsningstester med CtL. Da vil de ikke bli lagret som blodsukkerresultater. Kontrolloppløsningsresultater merket med CtL er ikke lagret i minnet i apparatet. MÅLING MED KONTROLLOPPLØSNING 18

22 Trykk på slik at kontrolloppløsningens testsymbol CtL vises øverst til høyre på displayet. Du må merke målingen før du påfører kontrolloppløsning. Denne merkingen kan ikke endres etter fullført måling. Apparatet er nå klart til å utføre en kontrolloppløsningsmåling. Dersom du ombestemmer deg og ikke ønsker å utføre en kontrolloppløsningstest, trykker du enda en gang på for å fjerne CtL fra displayet. 5 Forbered og påfør kontrolloppløsning Rist flasken før hver kontrolloppløsningsmåling. Ta av lokket og klem ut en dråpe kontrolloppløsning. Tørk deretter spissen med en ren klut eller rent papir. Hold flasken opp-ned og klem forsiktig ut en hengende dråpe. Berør og hold kontrolloppløsningsdråpen mot den smale kanalen ytterst på teststrimmelen. Sørg for at kontrollfeltet fylles helt opp. Påfør ikke kontrolloppløsning på teststrimmelens flate del. Øverste kant Smal kanal Påfør dråpen her 6 Les resultatet Når kontrollfeltet er fullt, vil apparatet telle ned fra 5 til 1. Resultatet vil da vises på displayet, sammen med CtL og måleenheten. Kontrollfelt 7 Kontroller at resultatet ligger innenfor verdiområdet Sammenlign apparatresultatet med kontrolloppløsningens verdiområde på teststrimmelbeholderen. Teststrimmelbeholdere kan ha forskjellige verdiområder for kontrolloppløsning. Dersom resultatet ikke ligger innenfor dette området, kan det være at apparatet og teststrimlene ikke fungerer korrekt. Gjenta kontrolloppløsningsmålingen. Resultater utenfor verdiområdet kan skyldes: at instruksjonene i trinn 1 7 ikke ble fulgt, utløpt eller kontaminert kontrolloppløsning, utløpt eller skadet teststrimmel, bruk av en teststrimmel eller kontrolloppløsning etter utløpsdatoen, eller et problem med apparatet. 5,5 7,4 mmol/l (Eksempel) FORSIKTIG: Kontrolloppløsningens verdiområde trykt på teststrimmelbeholderen gjelder bare for OneTouch Ultra kontrolloppløsningen. Det er ikke et anbefalt verdiområde for blodsukkermålinger. FORSIKTIG: Dersom du fortsatt får kontrolloppløsningsresultater som ligger utenfor teststrimmelbeholderens trykte verdiområde, skal apparatet, teststrimlene eller kontrolloppløsningen ikke brukes. Kontakt LifeScan kundetjeneste på MÅLING MED KONTROLLOPPLØSNING 19

23 6 Vedlikehold Skifte batteri OneTouch UltraEasy apparatet bruker ett 3,0 Volt CR 2032 litiumbatteri (eller tilsvarende). Nye batterier kan skaffes i de fleste dagligvarebutikkene. Apparatet leveres med batteriet installert. Det vises et batteriikon helt til høyre i displayet for å indikere lavt batteri. Når det er nok strøm til minst 100 målinger, vises batteriikonet. Etter hver test og når du går gjennom tidligere resultater, vil nå batteriikonet blinke for å minne deg på at du må skifte batteri så snart som mulig. Når batteriikonet blinker på displayet, kan du ikke utføre en test. Du må skifte batteri før du kan bruke apparatet. Skifte batteri Ta ut det gamle batteriet Start med avslått apparat. Åpne batteridekselet og dra i batteribåndet. VEDLIKEHOLD 20

24 ADVARSEL: For å unngå støt, bør du ikke skifte batteriet mens apparatet er koblet til en datamaskin med OneTouch -datakabelen. Sett inn det nye batteriet Sett batteriet inn i rommet over båndet, med "+" siden opp mot deg. Trykk ned batteriet til det smekker på plass. Sett batteridekselets to fliker inn i apparatets utskjæringer og trykk ned til du hører dekslet klikke på plass. Dersom apparatet ikke starter etter at du har skiftet batteri, må du kontrollere at batteriet er satt inn korrekt med "+"-siden opp. Kontakt LifeScan kundeservice på dersom apparatet fortsatt ikke slås på. Kontroller klokkeslett og dato Slå apparatet på etter batteriutskifting ved å trykke og holde knappen i fem sekunder for å åpne oppsettmodus. Oppstart-testskjermen vises kort, og deretter ses dato og klokkeslett øverst til høyre i displayet. Kontroller at klokkeslett og dato er korrekt innstilt. Bruk eventuelt og knappene å til innstille apparatet på nytt før kontrollmåling. Se Stille inn klokkeslett og dato i del 2. MERK: Utskifting av apparatbatteriet sletter ikke lagrede resultater. Det kan allikevel være nødvendig å stille inn klokkeslett og dato på nytt. Kast batteriene i henhold til lokale miljøbestemmelser Brukte batterier skal deponeres i henhold til lokale batteriinnsamlingsordninger og i samsvar med de lokale forskriftene. Batterier inneholder kjemikalier som kan skade miljø og helse hvis de kommer ut i omgivelsene. Det overkryssede søppeldunksymbolet angir at man skal deponere batterier på egne innsamlingssteder. VEDLIKEHOLD 21

25 Vedlikehold Ditt OneTouch UltraEasy system for blodsukkerkontroll trenger ikke noe spesielt vedlikehold. Systemoppbevaring Plasser apparatet, teststrimler og kontrolloppløsning i bærevesken etter bruk. Oppbevar delene på et kjølig, tørt sted under 30 C. Systemet må ikke oppbevares i kjøleskap. Beskytt alle deler mot direkte sollys og varme. Sett lokket godt på teststrimmelbeholderen og/eller kontrolloppløsningsflasken straks etter bruk for å unngå kontaminering eller skade. Oppbevar bare teststrimler i originalbeholderen. Kontroll av gamle eller skadde teststrimler og kontrolloppløsning Teststrimler og kontrolloppløsning har påtrykt utløpsdato på beholderne. Når en teststrimmelbeholder eller kontrolloppløsningsflaske åpnes for første gang, må du notere kasseringsdatoen på etiketten: Teststrimler: dato åpnet pluss seks (6) måneder Kontrolloppløsning: dato åpnet pluss tre (3) måneder FORSIKTIG: Bruk ikke teststrimler eller kontrolloppløsning etter utløps- eller kasseringsdatoen på beholderen, avhengig av hvilken som kommer først. Slik bruk kan føre til unøyaktige resultater. FORSIKTIG: Bruk ikke teststrimler fra en skadd beholder eller en beholder som er blitt etterlatt åpen. Dette kan føre til feilmeldinger eller resultater som er høyere enn faktisk verdi. Kontakt LifeScan kundeservice på straks dersom teststrimmelbeholderen er skadet. VEDLIKEHOLD 22

26 Rengjøring av apparatet Tørk apparatet utvendig med en myk klut fuktet med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke alkohol eller andre løsemidler til apparatrengjøring. Væske, skitt, støv, blod eller kontrolloppløsning må ikke komme inn i apparatet gjennom testporten eller dataporten. Rengjøringsoppløsning må aldri sprøytes på apparatet, og apparatet må aldri nedsenkes i væske. Rengjøre stikkinstrumentet og gjennomsiktig hette Tørk disse komponentene utvendig med en myk klut fuktet med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Stikkinstrumentet må ikke nedsenkes i væske. Desinfiser delene med en oppløsning som består av en del husholdningsblekemiddel og ti deler vann. Tørk stikkinstrumentet med en myk klut fuktet i denne oppløsningen. Nedsenk bare hettene i denne oppløsningen i 30 minutter. Skyll godt med vann etter desinfisering og la delene tørkes. VEDLIKEHOLD 23

27 7 Feilmeldinger og detaljer om systemet Forstå feil og andre meldinger OneTouch UltraEasy -apparatet viser meldinger når det er problemer med teststrimmelen, apparatet, eller dersom blodsukkermålingene er høyere enn 33,3 mmol/l eller lavere enn 1,1 mmol/l. Det vises ikke meldinger i alle problemsituasjoner. Feil bruk av apparatet kan gi et misvisende måleresultat uten en advarsel. Melding Hva det betyr Tiltak Du kan ha svært lavt blodsukker (alvorlig hypoglykemi) under 1,1 mmol/l. Dette kan kreve umiddelbar behandling i henhold til legens anbefalinger. Selv om resultatet kan skyldes en målefeil, er det best å behandle først, og måle på nytt etterpå. Du kan ha svært høyt blodsukker (alvorlig hyperglykemi) over 33,3 mmol/l. Mål blodsukkeret på nytt. Dersom resultatet fortsatt viser HØY, bør du straks kontakte helsepersonell for videre instruksjoner. Apparatet har registrert at temperaturen er høyere enn systemets driftsområde. Ikke utfør en test før apparatet og teststrimlene har en temperatur innenfor driftsområdet på 6 44 C. Gjenta testen når apparatet og teststrimlene oppnår en temperatur innenfor driftsområdet. Apparatet har registrert at temperaturen ligger under systemets driftsområde. Ikke utfør testen før apparatet og teststrimlene når en temperatur innenfor driftsområdet på 6 44 C. Gjenta testen når apparatet og teststrimlene oppnår en temperatur innenfor driftsområdet. FEILMELDINGER OG DETALJER OM SYSTEMET 24

28 Melding Hva det betyr Tiltak Det finnes ikke noe resultat i minnet, f.eks. når apparatet tas i bruk for første gang. eller, Apparatet kan ikke hente resultatet. Du kan fortsatt utføre en blodsukkermåling og få et nøyaktig måleresultat. Kontakt LifeScan kundeservice på for å rapportere dette dersom dette ikke er første gang du bruker apparatet. Feilmelding viser et problem med apparatet. Bruk ikke apparatet. Kontakt LifeScan kundetjeneste på Feilmelding kan skyldes en brukt teststrimmel eller et problem med apparatet. Gjenta målingen med en ny teststrimmel; se del 3, Måle blodsukkeret. Kontakt LifeScan kundeservice på hvis denne meldingen fortsatt dukker opp. Feilmeldingen viser at blod eller kontrolloppløsning ble påført før apparatet var klart. Gjenta målingen med en ny teststrimmel. Påfør en blodprøve eller kontrolloppløsningsprøve bare etter at det blinkende bloddråpeikonet R vises på displayet. Kontakt LifeScan kundeservice på hvis denne meldingen fortsatt dukker opp. FEILMELDINGER OG DETALJER OM SYSTEMET 25

29 Melding Hva det betyr Tiltak En av følgende betingelser kan være gjeldende: Du kan ha høyt blodsukkernivå og utført testen i kjølige omgivelser med temperaturer ned mot systemets nedre grense (6 44 C). eller, Det kan være problemer med teststrimmelen. Strimmelen kan for eksempel være skadd eller beveget seg under testing. eller, Prøven ble ikke påført korrekt. eller, Dersom testen ble utført i kjølige omgivelser skal den gjentas i et varmere rom med en ny teststrimmel, se del 3, Måle blodsukkeret. Kontakt LifeScan kundeservice på hvis denne feilmeldingen fortsatt dukker opp. Dersom testen ble utført ved normal eller høy temperatur, gjentas testen med en ny teststrimmel, se del 3, Måle blodsukkeret. Kontakt LifeScan kundeservice på hvis denne feilmeldingen fortsatt dukker opp. Ved feilpåføring av prøven, les gjennom blodpåføringsprosedyren (se del 3, Måle blodsukkeret) eller Måling med kontrolloppløsning (se del 5, Måling med kontrolloppløsning) og gjenta testen med en ny teststrimmel. Kontakt LifeScan kundeservice på hvis feilmeldingen fortsatt dukker opp. Det kan være problemer med apparatet. Kontakt LifeScan kundeservice på hvis denne feilmeldingen fortsatt dukker opp. Apparatet har oppdaget et problem med teststrimmelen. Mulige årsaker er skade på teststrimmelen eller et kontrollfelt som ikke er helt fylt. Gjenta målingen med en ny teststrimmel. Les gjennom blodpåføringsprosedyren (se del 3, Måle blodsukkeret) eller måling med kontrolloppløsning (se del5, Måling med kontrolloppløsning). Apparatets batteri er lavt men har fortsatt nok strøm igjen til å utføre en test. Det er nok strøm igjen til minst 100 målinger når det blinkende batteriikonet først vises. Måleresultatene vil fortsatt være nøyaktige, men batteriet bør skiftes ut så fort som mulig. Ikonet blinker på displayet når batteriet ikke har nok strøm til å utføre enda en måling eller vise tidligere resultater. Skift ut apparatbatteriet. FEILMELDINGER OG DETALJER OM SYSTEMET 26

30 Detaljert systeminformasjon Sammenligne apparat- og laboratorieresultater Måleresultater fra OneTouch UltraEasy -apparatet er plasmakalibrerte. Derfor er det lettere for deg og helsepersonalet å sammenligne apparatets resultater med laboratorieresultater. Dersom du har brukt en annen apparattype en som gir kalibrerte resultater fra fullblod kan du ha lagt merke til at dine resultater med OneTouch UltraEasy -apparatet er cirka 12 % høyere. Både OneTouch UltraEasy -apparatets måleresultater og laboratorieresultater måles i plasmaekvivalente enheter. Apparatets blodsukkermåling kan allikevel variere noe fra laboratorieresultatet på grunn av normale variasjonskilder. Apparatresultater kan påvirkes av ulike faktorer og omstendigheter som ikke påvirker laboratorieresultater på samme måte. OneTouch UltraEasy -apparatets blodsukkerverdi anses som nøyaktig når det ligger innenfor ±20 % av laboratorieresultatet. I visse situasjoner kan avviket være større enn ±20 %: Dersom du nettopp har spist. Blodsukkernivået fra et fingertupp kan være opp til 3,9 mmol/l høyere enn blod fra en vene (veneprøve) som brukes i laboratorium. 1 Du har en hematokritverdi (prosentandel røde blodlegemer i blodet) som er høy (over 55 %) eller lav (under 30 %). Du er svært dehydrert. Du målte ved temperaturer nær driftområdets nedre grense (6 C) og fikk et høyt blodsukkerresultat (dvs. over 10,0 mmol/l). Du bør da snarest gjenta målingen under varmere forhold med en ny teststrimmel. Se teststrimlenes pakningsvedlegg for nøyaktighets- og presisjonsdata, samt viktig informasjon om begrensninger. Følg disse grunnreglene for å maksimere muligheten for en nøyaktig sammenligning mellom apparat- og laboratorieresultater: Før du kommer til laboratoriet På laboratoriet Utfør en kontrolloppløsningstest for å sikre at apparatet fungerer korrekt. Mål ditt blodsukker med apparatet innenfor 15 minutter Ikke spis på minst 8 timer før du måler blodsukkeret. av laboratorietesten. Ta med apparatet til laboratoriet. Bruk bare ferskt kapillærblod fra fingertuppen. Følg alle instruksjoner i denne brukerveiledningen vedrørende blodsukkermåling med apparatet. 1. Sacks, D.B.: "Carbohydrates." Burtis, C.A., and Ashwood, E.R. (ed.), Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Philadelphia: W.B. Saunders Company (1994), 959. Tekniske spesifikasjoner Rapportert resultatverdiområde Kalibrering Prøve Testtid Prøvemetode Apparatets strømkilde Måleenhet Minne 1,1 33,3 mmol/l Plasmaekvivalent Ferskt kapillært fullblod 5 sekunder Glukoseoksidase biosensor Ett utskiftbart 3,0 V CR 2032 litiumbatteri (eller tilsvarende) mmol/l 500 blodsukkerresultater Automatisk avstengning 2 minutter etter siste handling Størrelse 10,8 x 3,20 x 1,70 cm Vekt Omtrent 40 gram med batteri Driftsområde Temperatur: 6 44 C Høyde: opp til 3048 meter Relativ fuktighet: % Hematokrit: % Batteriklassifiseringer Ett 3,0 Volt jevnstrøm, 3 ma (ett CR 2032 batteri) likestrøm FEILMELDINGER OG DETALJER OM SYSTEMET 27

31 Symboler Forholdsregler og advarsler: Det henvises til sikkerhetsmerknader i brukerveiledningen og vedleggene som fulgte med apparatet og måleutstyr. Likestrøm Svakt batteri SN Serienummer LOT Lot-nummer Produsent Utløpsdato IVD In vitro diagnostisk medisinsk anordning Begrensninger for oppbevaringstemperatur Strålesterilisert n Inneholder tilstrekkelig til <n> målinger Se bruksanvisningen Resirkuler 2 Ikke til gjenbruk Separat innsamling av batterier FEILMELDINGER OG DETALJER OM SYSTEMET 28

32 LifeScan selvtestprodukter til blodsukkerkontroll overholder følgende EU-direktiver: IVDD (98/79/EC): Blodsukkerapparat, teststrimler og kontrolloppløsning. MDD (93/42/EEC): Lansetter Blodprøvetaker LifeScan Europe Division of Cilag GmbH International 6300 Zug Switzerland Elektriske standarder og sikkerhetsstandarder Apparatet er testet for immunitet mot nivå 3 i elektrostatisk utladning som spesifisert i IEC Apparatet er testet for immunitet mot radiofrekvensforstyrrelse over frekvensområdet 80 MHz til 2,5 GHz ved 3 V/m som spesifisert i IEC Beskyttelsesgrad: Minimum IP2X. Dette apparatet overholder CISPR 11:2003, klasse B (bare stråling). Utstrålingen av energien som brukes er lav, og vil trolig ikke forstyrre nærværende elektronisk utstyr. Garanti LifeScan garanterer at OneTouch UltraEasy -apparatet er fri for defekter i materiale og utførelse i en periode på 3 år, gyldig fra kjøpsdato. Garantien gjelder bare for opprinnelig kjøper og er ikke overførbar. Systemet som beskrives her omfattes av ett eller flere av følgende amerikanske patenter: 5,708,247, 5,951,836, 6,241,862, 6,284,125, 7,112,265 og D546,216. Bruk av overvåkningsenheten beskrevet her beskyttes av ett eller flere av følgende amerikanske patenter: 6,413,410, 6,733,655, 7,250,105, 7,468,125. Kjøp av overvåkningsenheten gir ikke rett til å utstede brukslisens under disse patenter. Slik lisens utstedes bare når enheten brukes sammen med OneTouch Ultra teststrimler. Bare LifeScan er autorisert teststrimmelleverandør som kan utstede en slik lisens. LifeScan har ikke vurdert resultatenes nøyaktighet når LifeScan-apparater brukes med teststrimler fra andre leverandører. Notater FEILMELDINGER OG DETALJER OM SYSTEMET 29

System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING. Erstatter brukerhåndboken

System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING. Erstatter brukerhåndboken System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING Erstatter brukerhåndboken AW 06648201A Revisjonsdato: 06/2009 Innhold: Bli kjent med systemet 1 Oppsett av apparatet 4 Teste ditt blodsukkernivå 8 Legge flagg

Detaljer

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING Erstatter brukerhåndbok AW 06640502A Revisjonsdato: 09/2010 Innhold: Systemoppsett 1 Måle blodsukkeret ditt 5 Legge måltidsmarkering og markering av fastende

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater som finnes på markedet. Uansett om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat

Detaljer

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek.

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek. Roche Diagnostics A/S Industriholmen 59 2650 Hvidovre, Danmark Tlf. 36 39 99 54 www.accu-chek.dk Roche Diagnostics Scandinavia AB Box 147 161 26 Bromma, Sverige Accu-Chek Kundsupport 020-41 00 42 www.accu-chek.se

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat eller om du er vant med å bruke et blodsukkerapparat,

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her.

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. NORSK 2. Systemoversikt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMELPORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAPP OPP/NED ( / ) KNAPPENE TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. ENTER ( ) KNAPP Trykk og hold 2 sekunder

Detaljer

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater

Detaljer

Bruksanvisning Blodsukkerapparat

Bruksanvisning Blodsukkerapparat Bruksanvisning Blodsukkerapparat This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Roche USA 53513 V2/1 07656831001 07656831001(01)

Detaljer

Innhold. Anbefale måling fra alternative steder til pasienter... 23. Håndtering av prøver... 15. Kode apparatet... 9. Normale blodglukoseverdier...

Innhold. Anbefale måling fra alternative steder til pasienter... 23. Håndtering av prøver... 15. Kode apparatet... 9. Normale blodglukoseverdier... Innhold Kapittel 1: Innledning... 7 Accu-Chek Performa-apparatet... 7 Kode apparatet... 9 Stille inn klokkeslett og dato ved første gangs bruk... 11 Bruke Accu-Chek Performa-systemet... 13 Kapittel 2:

Detaljer

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING Takk for at du valgte CONTOUR målesystem for blodsukker! Vi er stolte over å få hjelpe deg med å håndtere din diabetes. Vårt mål er å gjøre dette til det enkleste

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Kapittel 1 Innledning

Kapittel 1 Innledning 2.2 Forhåndsregler ved bruk av måleinstrument Takk for at du valgte Lactate Pro TM 2. Denne brukermanualen forklarer hvordan du bruker Lactate Pro TM 2 til å målelaktatnivået i blodet. Vennligst les denne

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

Brukerveiledning. CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic

Brukerveiledning. CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic Målesystem for blodsukker med trådløs overføring Brukerveiledning CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic Takk

Detaljer

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient alirokumab Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient Denne brosjyren er basert på pakningsvedlegget til Praluent. Les hele pakningsvedlegget og PRALUENT pennens bruksanvisning før du går i

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fungerer med CONTOUR DIABETES app som kan lastes ned fra App Store SM eller Google Play. Bruker kun CONTOUR NEXT teststrimler.

BRUKERVEILEDNING. Fungerer med CONTOUR DIABETES app som kan lastes ned fra App Store SM eller Google Play. Bruker kun CONTOUR NEXT teststrimler. Målesystem for blodsukker Fungerer med CONTOUR DIABETES app som kan lastes ned fra App Store SM eller Google Play. Bruker kun CONTOUR NEXT teststrimler. BRUKERVEILEDNING TILTENKT BRUK CONTOUR NEXT ONE

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING NY! Mindre blod, raskere måleresultat og økt minnekapasitet. 1-2-3 SÅ LETT SOM BARE DET! 1 Åpne apparatet, sett inn disketten og lukk apparatet. 1 2 Trekk i (a)

Detaljer

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Viktige advarsler Les vennligst følgende viktige advarsler før du går i gang:. Undersøk alltid spaapparatet før bruk.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning Demosett med avleser og sensor Hurtigstartveiledning Innhold Tiltenkt bruk............................................ 1 Systemoversikt... 1 Avleser... 3 Sensor...................................................

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Manual kode MAN-133-nb Revisjon 01 Revidert dato: November 2015 Bruksanvisning for in vitro diagnostiske instrumenter for profesjonell bruk PRODUKTNAVN PRODUKTET DELENUMMER

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet Informasjon til helsepersonellet: Instruksjoner vedrørende bruk og destruksjon Lys Doseringsknapp Display for tilførte doser IONSYS (transdermalt system med 40 mikrogram fentanyl per dose, maksimalt 80

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

Aviva Combo. Accu-Chek Aviva Combo. Standard bruksanvisning BLODSUKKERAPPARAT

Aviva Combo. Accu-Chek Aviva Combo. Standard bruksanvisning BLODSUKKERAPPARAT Accu-Chek Aviva Combo Roche USA 43536 V6/1 00048009703 Schwarz 10:02 2 Feb 08 BG-måling Bolusråd Roche USA 43536 V6/2 00048009703 Cyan Pumpe 2009 Roche Diagnostics. Med enerett. Roche Diagnostics GmbH

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Kvalitetskrav og utprøvningsprotokoll for blodsukkertester på blå resept

Kvalitetskrav og utprøvningsprotokoll for blodsukkertester på blå resept Kvalitetskrav og utprøvningsprotokoll for blodsukkertester på blå resept Innhold 1 Kvalitetskrav... 3 1.1 Analytiske kvalitetskrav... 3 2 Utprøvning av «uavhengig instans»... 3 3 Deltagere (personer med

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Brukerveiledning for DNA-merking

Brukerveiledning for DNA-merking Brukerveiledning for DNA-merking 1. Merk dine eiendeler 2. Montèr sikringsoblatene ellers kan ikke tyvene se at du har sikret din bolig og dine verdier. 3. Registrer flaskens Kit- og Pinkode på www.selectadna.no

Detaljer

Care tec. Brukerveiledning GLUKI PLUS. Blodsukkermåler med norsk tale. NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004.

Care tec. Brukerveiledning GLUKI PLUS. Blodsukkermåler med norsk tale. NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004. Care tec GLUKI PLUS Blodsukkermåler med norsk tale Brukerveiledning NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...3 2. Måleinstrumentet (Gluki Plus)...4 3. Kontroll

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for helsepersonell om behandling av urinsyregiktanfall som ikke responderer på standardbehandling

Detaljer

SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. Bruksanvisning

SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. Bruksanvisning SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Bruksanvisning Symbolforklaring På emballasjen, på apparatets typeskilt og på blodprøvetakeren, kan du se de følgende symbolene. Disse har følgende betydning: Se bruksanvisningen

Detaljer

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave Nokia ladeplate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. utgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokias ladeplate DT-600 kan du lade batteriet i fem kompatible enheter samtidig. DT-600-enheten

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008

Blodukkermåling. Mona Torsteinsen Diabetessykepleier. Diabetesforum 2008 Blodukkermåling Mona Torsteinsen Diabetessykepleier Diabetesforum 2008 Hva er blodsukker? Betegnelse for mengde glukose i blodet Hos ikke-diabetikere ligger blodsukker mellom 3 og 7 Blodsukkerverdier Her

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Målesystem for blodsukker. mmol/l 5.2. Før Måltid. Se Alternativer BRUKERVEILEDNING

Målesystem for blodsukker. mmol/l 5.2. Før Måltid. Se Alternativer BRUKERVEILEDNING Målesystem for blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Før Måltid Se Alternativer Bruker kun Bayers CONTOUR NEXT blodsukkerstrimler BRUKERVEILEDNING 84470814_CntrNEXT_UG_NO_FpBp_v3.indd ofc1 FC: 21 mm BC:

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

MENARINI KUNDESERVICETELEFON

MENARINI KUNDESERVICETELEFON MENARINI KUNDESERVICETELEFON Menarini kundeservicetelefon: Tel. 047 67829000 Dette nummeret må ikke brukes til nødinformasjon eller medisinsk informasjon GlucoMen LX PLUS er et in vitro diagnostisk medisinsk

Detaljer

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS Praktisk blodsukkermåling Hvorfor måle blodsukker? Nødvendig for alle som har diabetes Når det er vanskelig å nå behandlingsmålene

Detaljer