Brukerveiledning. CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic"

Transkript

1 Målesystem for blodsukker med trådløs overføring Brukerveiledning CONTOUR LINK blodsukkerapparat brukes sammen med Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler og kompatible diabetesenheter fra Medtronic

2 Takk for at du valgte CONTOUR LINK systemet for blodsukkerkontroll. Vi håper at dette systemet vil være enkelt og brukervennlig for deg. CONTOUR LINK apparatet gjør mer enn å måle ditt blodsukker det sender automatisk blodsukkerresultatene dine til en kompatibel* Medtronic MiniMed Paradigm insulinpumpe eller til et Guardian REAL Time CGM-system for kontinuerlig blodsukkerkontroll ved hjelp av et trådløst system som benytter radiobølger. TILTENKT BRUK: CONTOUR LINK systemet for blodsukkerkontroll er beregnet for personer med diabetes som måler seg selv, samt helsepersonell som overvåker blodsukkerkonsentrasjoner i fullblod. Det er bare beregnet brukt til in vitro-diagnostikk ( ). Annet materiell Ascensia MICROFILL blodsukkerstrimler brukes til måling av blodsukker og kontrolløsning. Leveres i en praktisk boks med et lokk som er lett å åpne. Ascensia MICROLET stikkepenn brukes til å stikke hull i huden på fingeren med en MICROLET lansett. Batterier bruk to 3-volts (DL2032 eller CR2032) litiumbatterier. Byttes ved behov. Du finner korte, enkle instruksjoner i lommeguiden som også følger med. * For informasjon om kompatible Medtronicenheter, ta kontakt med den lokale Medtronicavdelingen.

3 Innhold Viktig informasjon...2 Blodsukkerapparatet...3 Blodsukkerapparatets display...4 Blodsukkerapparatets egenskaper...5 Symptomer på høyt og lavt blodsukker...6 Viktig å vite...7 Å kommunisere med kompatible Medtronicenheter... 8 Før du begynner...9 Viktig Klargjøring før blodsukkermåling...10 Blodprøven...12 Alternative stikkesteder...13 Måling av blodsukkeret...14 Slå av Send-alternativet for ett enkelt blodsukkerresultat...16 Måling Feilkoder og symboler...19 Måling med kontrolløsning...22 Hjelp Stille inn alternativene...25 Stille inn Send-alternativet, klokkeslett, dato og lyd...25 Stille inn måltidsmarkering og alarm...28 Stille inn alarmtiden...28 Å bruke måltidsmarkering og alarm...29 Vise lagrede resultater...34 Bytte av batterier...36 Vedlikehold av blodsukkerapparatet...37 Overføre blodsukkerresultater til en datamaskin...38 Teknisk informasjon...39 Spesifikasjoner...40 Benyttede symboler...41 Garanti...42 Serviceinformasjon...44 Materiell...45 Ekstrautstyr Alternativer

4 Viktig informasjon Viktig Viktig informasjon Når Send-alternativet på CONTOUR LINK blodsukkerapparatet er ON (på): Dette utstyret har blitt testet og funnet å samsvare med begrensningene spesifisert i R&TTE-direktivet via EN for radiobølgesendere. Disse begrensningene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot forstyrrende interferenser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke er installert og brukt i samsvar med instruksjonene, forårsake forstyrrende interferenser på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferenser ikke vil forekomme i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker forstyrrende interferenser i radio- eller TV-mottaket, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, kan brukeren prøve å eliminere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: Snu eller flytte mottakerantennen. Lage større avstand mellom utstyret og mottakeren. Dette utstyret skal ikke medføre utilsiktet intereferens og utstyret skal fungere som tiltenkt. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Bayers kundeservice på Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

5 Ditt CONTOUR LINK blodsukkerapparat: Viktig Display Opp/ned knapper Strimmelåpning Din MICROFILL blodsukkerstrimmel: Strimmelens prøveende: Strimmelenden der blodet suges inn. Minneknapp (på/av, hente resultater, bekreft) Grå elektrodeende: Sett denne delen av strimmelen inn i strimmelåpningen på apparatet. Måleverktøyene dine MICROLET stikkepenn: Ladehåndtak Utløserknapp Lansettholder Lansett Beskyttelseshette Justerbart endestykke 3

6 Blodsukkerapparatets display Viktig Blodsukkerapparatets display Bildet nedenfor viser alle symbolene som vises i displayet på apparatet. Når apparatet er slått av, trykker du på og holder inne eller knappen. Alle tegnene vises i displayet mens du holder knappen inne. Gjenta så mange ganger du behøver for å sammenligne apparatet med displayet som vises nedenfor. Alle tegn vises, men det er svært viktig å sjekke at vises fullt ut. Hvis det er avvik, ser du på feilkoder og symboler (side 21). Dette kan påvirke måten du ser blodsukkerresultatene dine på. Øverst i displayet vises dato og tid. Viser at en alarm er innstilt. Markerer blodsukkerresultat før måltid. Markerer blodsukkerresultat etter måltid. Viser at Sendalternativet er slått på. Viser at pipetonen er slått på. Det midtre området på displayet viser enten blodsukkerresultat eller eventuelle feilkoder. Markerer kontrollresultat. Viser at apparatet er klart til måling. eller vises hvis apparatet er stilt inn på 12 timer. Viser datoformat. Resultater vises sammen med forhåndsinnstilt måleenhet (mmol/l). Tallet 7 vises når du ser på resultater for de siste 7 dagene. Gjennomsnitt. 4 Markerer et blodsukkerresultat som er unikt eller avvikende. Viser at det er for kaldt eller Viser at batteriene varmt Trenger til at du apparatet hjelp? Ring kan Bayer måle AS, er svake og bør Diabetes nøyaktig. Care på telefon skiftes.

7 Blodsukkerapparatets egenskaper Programmert: CONTOUR LINK apparatet er forhåndsinnstilt fra fabrikken med standardformat for dato, klokkeslett og måleenheten som brukes i landet ditt. Hvis du vil endre disse innstillingene eller bruke avanserte innstillinger, for eksempel markering av måltider, kan du lese avsnittet Alternativer i brukerveiledningen. Enkel: CONTOUR LINK systemet for kontroll av blodsukker dreier seg om enkelhet. Du legger merke til hvor ukomplisert apparatet er første gang du bruker det. Et tydelig display og tre store knapper gjør apparatet svært enkelt å bruke. Automatisk: Du trenger ikke bry deg om å kode apparatet eller merke en kontrollmåling. CONTOUR LINK apparatet gjør dette automatisk. Det forteller deg også når en strimmel ikke har fått sugd opp nok blod. Egenskaper: Praktiske egenskaper som rask måletid, liten blodmengde og en enkel måleprosedyre, uten behov for koding, gjør CONTOUR LINK apparatet til et brukervennlig blodsukkerapparat. Praktisk: CONTOUR LINK apparatets størrelse, elegante design og brukervennlighet gjør at du kan ta det med deg overalt. Kommuniserer med kompatible Medtronicenheter: CONTOUR LINK apparatet sender blodsukkerresultatet ditt automatisk til en kompatibel Medtronic MiniMed Paradigm insulinpumpe. Dette fjerner behovet for å taste inn blodsukkerresultatene manuelt i insulinpumpens Bolus Wizard, som utfører beregningene du eventuelt trenger for å fastslå en bolusdose fa. CONTOUR LINK apparatet kan også sende blodsukkerresultatene dine direkte til et kompatibelt MiniMed Paradigm- eller Guardian REAL-Time CGM-system, og fjerner dermed behovet for å taste inn resultatet manuelt når du skal kalibrere disse systemene. Viktig Blodsukkerapparatets egenskaper 5

8 Viktig Symptomer på høyt og lavt blodsukker Du kan bedre forstå blodsukkerresultatene når du kjenner til symptomene på høyt og lavt blodsukker. Når du kjenner igjen symptomene vil det være lettere for deg å avgjøre hva du skal gjøre, hvis blodsukkerresultatene dine virker avvikende. Dette er noen av de vanligste symptomene: 1 Symptomer på høyt og lavt blodsukker Høyt blodsukker (hyperglykemi): hyppig vannlating svært sterk tørste uklart syn økt tretthet irritabilitet Lavt blodsukker (hypoglykemi): skjelving svetting rask puls uklart syn merkelig oppførsel forvirring besvimelse anfall Ketoner (ketoacidose) på grunn av ubehandlet hyperglykemi: kort pust kvalme og oppkast svært tørr munn Hvis du har noen av disse symptomene, måler du blodsukkeret ditt. Hvis blodsukkerresultatet er under 2,8 mmol/l eller over 13,9 mmol/l, må du vurdere om du må kontakte lege eller annet helsepersonell. Du får mer informasjon ved å kontakte helsepersonell eller besøke Bayers hjemmeside: 6 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

9 Viktig å vite CONTOUR LINK apparatet er glukosespesifikt og refererer til glukoseverdier i plasma/serum. Blodsukkerresultater ved metoder som er kalibrert for plasma/serum, kan være 9 til 15 % høyere enn resultatene for analysemetoder kalibrert for fullblod. Oppbevar alltid strimlene i originalboksen. Lukk boksen godt umiddelbart etter at du har tatt ut en strimmel. Boksen er utformet spesielt for å skape et tørt miljø for strimlene. Blodsukkerstrimlene ødelegges hvis de utsettes for fuktighet i lengre tid ved at du lar boksen være åpen, eller at du ikke oppbevarer strimlene i den originale boksen. Unngå omfattende melking av fingeren når du lager en bloddråpe, og mål umiddelbart etter at bloddråpen er dannet. IKKE drypp blod direkte på strimmelen. Strimmelenden er utformet slik at den enkelt skal suge opp blodet. IKKE trykk strimmelenden mot fingeren. Dette kan hindre at blodet suges opp. IKKE bruk strimler som er brukt eller som ser skadet ut. Strimlene er bare til engangsbruk. VIKTIG: Apparatet er forhåndsinnstilt og låst til å vise resultater i mmol/l (millimol glukose per liter). Resultater i mmol/l har alltid en desimal. I noen land er apparatene forhåndsinnstilt for visning av enheter i mg/dl (milligram glukose per desiliter). Resultater i mg/dl har aldri noen desimaltegn. Sjekk displayet for å sikre at resultatene vises i den forventede enheten. Hvis dette ikke er tilfellet, kontakt Bayer. Viktig Viktig å vite Eksempel: eller 7

10 Å kommuniserer med kompatible Medtronicenheter Viktig Å kommuniserer med kompatible Medtronicenheter CONTOUR LINK apparatet leveres med Send-alternativet slått på. (Se side 25 for informasjon om å slå av dette alternativet.) Hver gang blodsukkerapparatet viser et nytt blodsukkerresultat, sendes resultatet automatisk til din kompatible Medtronicenhet fjernes. Medtronicenheten godtar imidlertid bare blodsukkerresultatene hvis Meter Option (målealternativ) på enhetens Utility Menu (verktøymeny) er på, og du har programmert apparatet med blodsukkerapparatets IDnummer (serienummer). Opptil tre forskjellige måler-ider kan legges inn. 1. Programmér blodsukkerapparatets ID-nummer inn i den kompatible Medtronicenheten. ID-nummeret er serienummeret som står på venstre side av etiketten på baksiden av CONTOUR LINK apparatet. Det er et 6-sifret numerisk eller alfanumerisk nummer (0 9, A F), for eksempel eller B12B3C. Se bruksanvisningen for Medtronicenhet for full informasjon om dette trinnet. 2. Still inn blodsukkerapparatet på samme klokkeslett og dato som på Medtronicenheten (se side 26 i denne brukerveiledningen). Medtronicenheten kan bare motta et blodsukkerresultat hvis du har tastet inn blodsukkerapparatets ID-nummer i apparatet. Dette gjør at ingen andre insulinpumper eller systemer for kontinuerlig blodsukkerkontroll kan motta ditt blodsukkerresultat med mindre ID-nummeret på blodsukkerapparatet ditt har blitt tastet inn i det aktuelle apparatet. Blodsukkerapparatet bruker et trådløst signal til å sende blodsukkerresultatene til Medtronicenheten. Send-alternativet må imidlertid være ON (på) (se side 25), og det må være en avstand på under 1,2 m mellom blodsukkerapparatet og Medtronicenheten. Hvis du ikke bruker en Medtronicenhet, kan du slå Send-alternativet av for å spare batteriene. 8 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

11 Før du begynner 1. Ha utstyret klart før du begynner å måle. Dette omfatter CONTOUR LINK apparatet, MICROFILL blodsukkerstrimler og MICROLET stikkepenn med MICROLET lansetter. Du kan også ha behov for Ascensia MICROFILL kontrolløsning for å kjøre en kvalitetskontroll. 2. Les brukerveiledningen før måling. 3. La apparatet og strimlene tilpasse seg omgivelsestemperaturen der du måler. Hvis blodsukkerapparatet og strimlene flyttes fra en temperatur til en annen, vent 20 minutter før du foretar en blodsukkermåling. Produktene er konstruert for å gi nøyaktige resultater ved temperaturer mellom 5 C og 45 C. 4. Det er viktig at du ikke bruker strimler eller kontrolløsning når utløpsdatoen, som er trykket på forpakningen, boksen eller flasken, er passert eller det er gått seks måneder (180 dager) siden du først åpnet produktet. Det er nyttig å skrive kastedatoen på etiketten når produktet åpnes for første gang. 5. Vask hendene grundig med varmt såpevann, og tørk dem godt. Viktig Før du begynner Mulig biologisk smittefare: Helsepersonell eller personer som bruker dette systemet på flere pasienter, skal følge smitteprosedyren som er godkjent på deres arbeidsplass. Alle produkter eller gjenstander som kommer i kontakt med blod, skal behandles som om de er smittefarlige

12 Klargjøring før blodsukkermåling: Du finner fullstendige instruksjoner ved å lese vedlegget for MICROLET stikkepenn. Måling Klargjøring før blodsukkermåling Ta av endestykket på MICROLET stikkepennen. Vri (ikke fjern) beskyttelseshetten på lansetten en kvart omdreining. Sett inn lansetten til den stopper helt. Dette gjør enheten klar til bruk. MERK: Du kan også trekke og slippe ladehåndtaket. Vri beskyttelseshetten helt av. Ta vare på hetten. Du trenger den når du skal kaste den brukte lansetten. 10 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

13 Sett endestykket tilbake på plass. Ta en blodsukkerstrimmel ut av boksen. Lukk boksens lokk godt umiddelbart etter at du har tatt ut strimmelen. MERK: Kontroller utløpsog kastedatoen. Pass på at strimmelen ikke er skadet. Hold strimmelen med den grå enden pekende oppover. Sett den grå enden av strimmelen inn i strimmelåpningen på apparatet. Ingen koding nødvendig! Apparatet slår seg på. En strimmel med en blinkende bloddråpe vises og forteller deg at apparatet er klart for måling. Send-pilen ( ) viser at apparatet er innstilt for å sende resultatet til din kompatible Medtronicenhet. Måling Klargjøring før blodsukkermåling 11

14 Blodprøven: Grunn Dyp punktering punktering Dybden av punkteringen er avhengig av hvilken innstilling du velger på det justerbare munnstykket, og trykket du bruker mot stikkestedet. Du må avgjøre hvilken kombinasjon som virker best. Måling Blodprøven Press endestykket fast mot stikkestedet, og trykk på den blå utløserknappen. Vent noen få sekunder etter stikket. Stryk deretter fingeren mot stikkestedet for å lage en god bloddråpe. Ikke klem rundt stikkestedet ( melking ). Mål straks etter at du har laget en bloddråpe (se side 14). 12 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

15 Alternative stikkesteder Les vedlegget til stikkepennen for fullstendige instruksjoner. Blodprøver for blodsukkermåling kan tas fra andre steder enn fingertuppene med en stikkepenn som er godkjent for dette (spør helsepersonellet eller ta kontakt med Bayers kundeservice for mer informasjon). Måling med blod fra alternative stikkesteder, som underarmen eller håndflaten, kan gi blodsukkerresultater som avviker vesentlig fra resultatene ved måling av blod fra fingertuppene. Forskjellene oppstår når blodsukkernivåene endres raskt, som f. eks. etter et måltid, etter injisering av insulin og ved fysisk aktivitet. Vi anbefaler følgende: 1. Rådfør deg med helsepersonnell for å finne ut om måling på alternative steder er riktig for deg. 2. Bruk en bloddråpe fra fingertuppene for måling av blodsukkeret når du skal delta i aktiviteter som kan innebære risiko, slik som bilkjøring eller betjening av maskiner, eller når du kalibrerer Medtronic CGM-systemet. 3. Hvis du ikke kjenner symptomene på lavt blodsukker eller ikke vet når du har det, anbefales ikke måling på alternative stikkesteder. 4. Velg et mykt område på huden som er fritt for hår og synlige blodårer, når du skal måle på alternative stikkesteder. Vask stedet med såpe og varmt vann. Skyll og tørk stedet grundig. 5. Bruk alternative stikkesteder for blodsukkermåling bare når det er gått mer enn 2 timer siden: et måltid du har tatt insulin/medisin eller du har trent Måling Alternative stikkesteder 13

16 Måling av blodsukkeret: Berør straks bloddråpen med enden av strimmelen. Blodet blir automatisk sugd inn i strimmelenden. Måling Måling av blodsukkeret Du skal ikke trykke strimmelenden mot huden eller plassere blodet oppå strimmelen. Hold strimmelenden inntil bloddråpen til apparatet piper. Etter pipet ser du apparatet telle ned i fem sekunder til målingen er fullført og resultatet vises. 14 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

17 Blodsukkerresultatet begynner å blinke for å angi at det blir sendt til Medtronicenheten. Det fortsetter å blinke i minst 5 sekunder (i inntil 60 sekunder) til blodsukkerapparatet får melding fra Medtronicenheten om at resultatet er mottatt. Hvis resultatet ikke blinker, må du kontrollere at Send-alternativet er slått på (se side 25). Blodsukkerresultatet blir automatisk lagret i blodsukkerapparatets minne. Du kan stille inn blodsukkerapparatet til å benytte spesielle markeringssalternativer (se side 28). Symbolene må velges mens resultatet vises og før du fjerner strimmelen eller slår av blodsukkerapparatet. MERKNADER: 1. Resultatet LO eller HI sendes ikke til Medtronicenheten selv om Send-alternativet er på. Resultater på 0,6 1,0 mmol/l sendes til Medtronicenheten, men enheten vil ignorere disse resultatene (de vises ikke). 2. Det er en god idé å alltid kontrollere displayet på Medtronicenheten for å sikre at blodsukkerresultatet som vises, samsvarer med resultatet på blodsukkerapparatet. 3. Ikke prøv å sette inn ny strimmel før displayet har sluttet å blinke. Dette vil stoppe overføringen. Måling Måling av blodsukkeret 15

18 Stoppe overføringen av et blodsukkerresultat Måling Slå av Send-alternativet for ett enkelt blodsukkerresultat 16 Hvis du vil stoppe overføringen av et resultat (hvis det ikke har blitt godtatt av Medtronicenheten innen 5 sekunder), trykker du på M. Overføringen avbrytes. Vær oppmerksom på at resultatet ikke kan sendes på nytt. Slå av Send-alternativet for ett enkelt blodsukkerresultat Hvis du IKKE vil sende et blodsukkerresultat til Medtronicenheten, kan du slå av Send-alternativet for én måling. Du kan gjøre dette hvis: noen annen bruker blodsukkerapparatet ditt og du ikke vil at deres resultater skal sendes til din Medtronicenhet. du ikke vil kalibrere Medtronic CGM-systemet ditt. du ikke vil sende et trådløst signal (for eksempel hvis du har blitt bedt om å slå av alle elektroniske apparater i et fly). 1. Sett en strimmel inn i blodsukkerapparatet for å slå det på. Før du starter målingen, må du trykke og holde inne eller knappen til (av) vises. Pilen, som vises ved siden av datoen, forsvinner. Dette angir at Send-alternativet er midlertidig avslått. 2. Utfør målingen som vanlig. Resultatet blinker ikke. Dette angir at det ikke er sendt. 3. Når du slår på blodsukkerapparatet for å ta en ny måling, vil Send-alternativet igjen være slått på (pilen vises). Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

19 Normale verdier: Blodsukkerverdier vil variere avhengig av inntak av mat, insulin/medisindoser, helse, stress, fysisk aktivitet eller sykdom. Snakk med helsepersonell om hvilke blodsukkerverdier som passer for deg. Standardmål for en person med diabetes, i følge American Diabetes Association er: 3 Blodsukker før et måltid: 5,0 til 7,2 mmol/l 2 timer etter et måltid: mindre enn 10,0 mmol/l Mål deg på nytt hvis blodsukkerresultatet ditt er under 2,8 mmol/l, over 13,9 mmol/l, LO eller HI. Hvis blodsukkernivået fremdeles er under 2,8 mmol/l, over 13,9 mmol/l, eller viser LO eller HI, tar du straks kontakt med lege eller annet helsepersonell. Du må ikke endre medisineringen basert på blodsukkerresultater fra CONTOUR LINK uten eller etter råd fra lege eller annet helsepersonell. Apparatet slås enkelt av ved å fjerne blodsukkerstrimmelen. Kast den brukte strimmelen i egnet avfallsbeholder. Apparatet slår seg av automatisk etter tre minutter hvis du ikke fjerner strimmelen. Måling Måling av blodsukkeret MERK: Hvis blodsukkerresultatet fremdeles blir sendt til Medtronicenheten, vil apparatet ikke slå seg av før overføringen er ferdig. 17

20 Måling Fjern den brukte lansetten: Plasser beskyttelseshetten på et flatt underlag med Bayerlogoen nedover. Ta av endestykket. (En annen person må ikke bruke det samme endestykket.) MICROLET ER MENT FOR PERSONLIG BRUK. Mens den brukte lansetten fremdeles er i stikkepennen, trykker du lansettnålen helt inn midt i den synlige siden av beskyttelseshetten. Dette vil klargjøre enheten. Måling av blodsukkeret Trykk på den blå utløserknappen for å gjøre lansetten synlig. Trekk så lansetten rett ut av stikkepennen. Kast den brukte lansetten på en forsvarlig måte for å forebygge skade eller smitte for andre. Du må ikke bruke lansetter om igjen. De er bare til engangsbruk. 18 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

21 Feilkoder og symboler: Hvis du ikke får løst problemet, kontakter du Bayer AS på E 1 E 2 E 3 E 4 HVA DU SER HVA DET BETYR DU SKAL GJØRE (Står i displayet) Svake batterier. Bytt batterier så snart som mulig. (Blinker i ti sekunder, og apparatet slår seg av) Tomme batterier. Bytt batteriene. E 5 E 9 E 6 E 12 E 8 E 13 Feil temperaturområde. Utilstrekkelig fylling av strimmelen for å oppnå nøyaktig resultat. Apparatet registrerer en brukt strimmel, eller blodet ble tilført før apparatet var klart. Strimmelen er ikke satt riktig inn i apparatet. Mulig programvare- eller maskinvareproblem. Flytt deg til en omgivelse som er innenfor bruksområdet for apparatet: 5 45 C. La apparatet tilpasse seg omgivelsestemperaturen i 20 minutter før du måler. Fjern strimmelen, og gjenta målingen med en ny strimmel. Benytt en ny og ubrukt strimmel. Vent til du ser den blinkende bloddråpen i displayet før du tilfører blod. Ta ut strimmelen, og sett den inn igjen riktig (se side 11). Fjern strimmelen, og mål på nytt med en ny strimmel. Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du Bayers kundeservice. E 7 Feil strimmel. Fjern strimmelen, og mål på nytt med MICROFILL blodsukkertrimmel. Hjelp Feilkoder og symboler 19

22 Hvis du ikke får løst problemet, kontakter Hjelp Feilkoder og symboler HVA DU SER HVA DET BETYR DU SKAL GJØRE E 10 E 11 E 15 HI LO Ugyldig dato eller tid. Unormalt resultat. Blodsukkerapparatet har oppdaget en feil og kan ikke sende resultatet til Medtronicenheten. Blodsukkerresultatet er over 33,3 mmol/l. Se instruksjoner for innstilling (side 26) for å stille inn dato og klokkeslett for apparatet. Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du Bayers kundeservice. Fjern strimmelen, og mål på nytt med en ny strimmel. Følg måleinstruksjonene i brukerveiledningen nøye. Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du Bayers kundeservice. Slå Send-alternativet av (se side 25). Gjør en ny måling med ny strimmel (du kan da taste inn resultatene i Medtronicenheten manuelt). Deretter tar du kontakt med Bayers kundeservice (du kan fremdeles bruke blodsukkerapparatet til måling, men resultatene kan ikke sendes til Medtronicenheten). Vask hendene og stikkstedet. Gjenta målingen med en ny strimmel. Hvis resultatet ditt fremdeles er HI kontakter du straks legen din eller annet helsepersonell. Blodsukkernivåer over 13,9 mmol/l kan tyde på en mulig alvorlig medisinsk tilstand. Blodsukkerresultatet er under 0,6 mmol/l. Gjenta målingen med en ny strimmel. Hvis resultatet ditt fremdeles er LO, kontakter du straks legen din eller annet helsepersonell. 20 Blodsukkernivåer under 2,8 mmol/l kan tyde på en mulig alvorlig medisinsk Trenger tilstand. du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

23 du Bayers kundeservice på HVA DU SER HVA DET BETYR DU SKAL GJØRE Blodsukkerresultatet fortsetter å blinke i 60 sekunder. Deretter stopper det. Kontrollmålingen er utenfor referanseområdet. Noen deler i displayet vises ikke når du slår på apparatet. Resultatene vises ikke i forventet måleenhet (mmol/l). Medtronicenheten registrerte ikke mottak av blodsukkerresultatet innen 60 sekunder. Strimmel eller kontrolløsning har passert utløpsdato eller har passert dato for bruk etter åpning. Strimmelen er skadet på grunn av varme eller eksponering for fuktighet. Kontrolløsningen har ikke romtemperatur, eller er ikke godt nok blandet. Feil kontrolløsning ble brukt. Mulig feil ved elektronikken i apparatet. Dette kan påvirke måten du ser resultatene på. Påse at Medtronicenheten er plassert under 1,2 m fra CONTOUR LINK-apparatet. Kontroller at Medtronicenheten er innstilt på godkjennelse av blodsukkerresultatene og at måler-iden er programmert inn i enheten. Kontroller Medtronicdisplayet for å se om blodsukkerresultatet er mottatt av enheten. Hvis ikke kan du taste inn resultatet manuelt. Hvis problemet vedvarer, kontakt Bayers kundeservice. Kontroller alle utløpsdatoer og kastedatoer. Ikke bruk utstyr som er utgått på dato. Forsikre deg om at du bruker MICROFILL kontrolløsning. Vend flasken med kontrolløsning forsiktig for å sikre at kontrolløsningen er blandet godt. Utfør en ny kontrollmåling. Hvis resultatet fremdeles er utenfor referanseområdet, måler du på nytt med ny strimmel og en ny kontrolløsning. Hvis resultatet fremdeles er utenfor referanseområdet, ringer du Bayers kundeservice. Sammenlign displayet med illustrasjonen på side 4. Hvis displayet ikke er korrekt, kontakter du Bayers kundeservice. Kontakt Bayers kundeservice. Hjelp Feilkoder og symboler 21

24 Måling med kontrolløsning: Bruk MICROFILL kontrolløsning for å øve deg på å bruke systemet eller for å utføre en kontroll for å forsikre deg om at apparatet og strimlene virker som de skal. Du kan få feil resultat ved å bruke en annen kontrolløsning. Ta en strimmel ut av boksen. Lukk lokket godt umiddelbart etter at du har tatt ut strimmelen. MERK: Kontroller utløps- og kastedatoen. Pass på at strimmelen ikke virker skadet. Hold strimmelen med den grå enden vendt oppover. Hjelp Sett den grå enden av strimmelen inn i strimmelåpningen på apparatet. Måling med kontrolløsning 22 Apparatet slår seg på. En strimmel med en blinkende bloddråpe vises og forteller deg at apparatet er klart for måling. Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

25 Vend flasken med kontrolløsning forsiktig før du åpner den for å sikre at den er godt blandet. Klem en liten dråpe kontrolløsning ut på en ren, ikke-absorberende overflate (f.eks. vokspapir). Ikke tilfør kontrolløsning på fingeren eller direkte på strimmelen. Sett hetten umiddelbart tilbake på flasken. Berør straks dråpen med kontrolløsning med enden av strimmelen. Løsningen blir automatisk sugd inn i strimmelenden. Hold strimmelen i dråpen til apparatet piper. Etter pipet ser du apparatet telle ned i fem sekunder til kontrollmålingen er ferdig og resultatet vises. Hjelp Apparatet registrerer og markerer automatisk kontrollresultatet med symbolet ( ). MERK: betyr ikke at kontrollmålingen er innenfor spesifisert område. Måling med kontrolløsning 23

26 Sammenlign resultatet for kontrolløsningen med referanseområdene på strimmelboksens etikett eller på bunnen av strimmelforpakningen. Hvis kontrollresultatet er utenfor referanseområdet, ser du på anbefalingene under Hva du skal gjøre på side 21. Hjelp Måling med kontrolløsning 24 Du slår av apparatet ganske enkelt ved å fjerne strimmelen. Resultatet blir automatisk markert med symbolet ( ) og lagret i apparatets minne. Kontrollresultater blir ikke inkludert i blodsukkergjennomsnittet for 14 dager eller for 7 dager. De sendes heller ikke til Medtronicenheten (resultatet blinker ikke). Kast den brukte strimmelen på en forsvarlig måte. Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

27 Stille inn alternativene: Du kan stille inn apparatet til å vise forskjellige alternativer. Du går til innstillingsmodus ved å trykke på og holde inne M i tre sekunder. Et komplett displaybilde vises kort for så å vise klokka i displayet, deretter vil Send alternativet vises i displayet. MERK: Du kan gå ut av innstillingsmodus når som helst ved å trykke på og holde inne M i 3 sekunder. Alle valgene du har gjort til nå, lagres. Stille inn Send-alternativet: Send-pilen ( ) vises øverst i displayet og ordet (på) blinker. Dette alternativet kontrollerer om du vil sende blodsukkerresultatet til Medtronicenheten. Trykk på eller for å velge hvorvidt du vil slå Send-alternativet på eller av. Hvis du ikke bruker Medtronicenheten, kan du slå av Send-alternativet for å spare batteriene. Trykk på M for å bekrefte. Stille inn Send-alternativet Alternativer 25

28 Stille inn klokkeslett: Stille inn klokkeslett, dato og lyd Alternativer Klokkeslettet vises i displayet, og timetallet blinker. Trykk på eller til du har korrekt time. Trykk på M for å bekrefte. Minuttallet blinker nå. Trykk på eller til du har korrekt minutt. Trykk på M for å bekrefte. Hvis klokken er satt til 12-timers visning, blinker nå AM eller PM. Trykk på eller for å velge AM eller PM. Trykk på M for å bekrefte. Stille inn dato: Datoen vises nå i displayet, og året blinker. Trykk på eller til du har korrekt år. Trykk på M for å bekrefte. Nå blinker måneden. Trykk på eller til du har korrekt måned. Trykk på M for å bekrefte. Nå blinker dagen. Trykk på eller for å stille inn dagen. Trykk på M for å bekrefte. 26 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

29 Stille inn lyden: Et symbol i form av en blinkende klokke vises i displayet sammen med ordet (på). Med dette alternativet kontrollerer du om du vil høre pipene under måling. Trykk på eller for å velge om du vil ha lyden av eller på. (Du hører et pip når du bytter til.) Trykk på M for å bekrefte. Innstilling av klokke med 12 eller 24 timer: 24H blinker nå i displayet. Trykk på eller for å velge innstillingen 12H eller 24H. Med dette alternativet kan du stille inn apparatet til å vise tiden med 12 timer pluss AM eller PM, eller med 24-timers visning. Trykk på M for å bekrefte. Stille inn format for måned og dag: d.m blinker nå i displayet. Trykk på eller for å velge hvordan du vil at datoen skal vises (dag.måned eller måned/dag). Trykk på M for å bekrefte. Stille inn klokkeslett, dato og lyd Alternativer 27

30 Stille inn måltidsmarkering og alarm Alternativer Stille inn måltidsmarkering og alarm: Du ser nå tre symbol som vises i displayet sammen med ordet. CONTOUR LINK apparatet gir deg muligheten til å markere resultatene dine. (se side for å lære hvordan du bruker disse alternativene). Trykk på eller for å velge om du vil ha måltidsmarkingsalternativet på eller av. Trykk på M for å bekrefte. Stille inn alarmtiden: Du kan nå velge tidsinnstillingen for når alarmen skal gå av. Standardinnstillingen er 2,0 timer ( ), men dette kan endres til 1,0, 1,5 eller 2,5 timer. Trykk på eller for å endre alarmtiden. Trykk på M for å bekrefte. Du er nå ferdig med innstilling av apparatet. Det endelige displaybildet vises i 3 sekunder og viser de alternativene du har valgt. Hvis du ønsker å endre alternativene du har valgt, går du ganske enkelt tilbake til side 25 og følger instruksjonene for innstilling. 28 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

31 Å bruke måltidsmarkering og alarm: Hvis du har stilt inn apparatet med måltidsmarkinger (se side 28), viser apparatet tre symboler ved siden av blodsukkerresultatet ditt. Hvis Send-alternativet er på, vil symbolene ikke vises før etter at resultatet har blitt sendt til Medtronic enheten og displayet har sluttet å blinke. Påse at du lar den brukte strimmelen være i apparatet til du har markert resultatet ditt. Før måltid = Markerer resultatet av en måling som ble tatt før et måltid. Etter måltid = Markerer resultatet av en måling som ble tatt etter et måltid. Loggbok = Markerer et resultat som er unikt eller avvikende på en eller annen måte, og som du kan notere noe om i dagboken din. Når du ser et resultat med dette symbolet ved siden av seg i minnet, hjelper det deg å huske at det er registrert mer informasjon om dette resultatet. Å bruke måltidsmarkering og alarm Alternativer 29

32 Å bruke måltidsmarkering og alarm Alternativer Trykk på M eller fjern den brukte strimmelen for å lagre blodsukkermålingen automatisk i apparatets minne. ELLER Trykk på eller til alle de tre symbolene forsvinner fra displayet. Trykk på M, og fjern den brukte strimmelen. Kast den brukte strimmelen og lansetten på riktig måte for å forebygge skade eller smitte for andre. Hvis du ønsker å måltidsmarkere et blodsukkerresultat: Trykk på eller for å flytte til det symbolet du vil benytte. Du vet at du har valgt et symbol, når du ser at rammen rundt symbolet blinker. Trykk på M for å bekrefte. Hvis du ikke ønsker å måltidsmarkere et blodsukkerresultat: Hvis du markerer et resultat med, blir vist med en blinkende ramme rundt. Dette gjør det mulig for deg å sette en alarm som blir aktivert etter 2 timer (eller på det tidspunktet du har valgt i innstillingsmodus) for å minne deg om å utføre en måling etter måltidet. Hvis du vil stille inn alarmen, trykker du på M. Hvis du ikke vil stille inn alarmen, trykker du på eller. forsvinner, og en tom, blinkende ramme vises. Trykk på M for å bekrefte. 30 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

33 Alarmen: Når alarmen går, slår apparatet seg automatisk på. Alarmen piper 20 ganger, og displayet viser måltidsymbolet som du markerte da du satte alarmen. Slå av alarmen ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Du kan nå utføre en ny måling ved å plassere en strimmel i strimmelåpningen og følge måleinstruksjonene (side 10). Når du har utført denne målingen, og resultatet vises i displayet, kan du markere med for å vise at dette er et resultat tatt etter måltidet. Hvis du ikke vil utføre noen måling umiddelbart etter at du hører alarmen, slår du apparatet av ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Du kan stille inn én alarm om gangen. Apparatet husker den forrige alarmen som ble innstilt. Alle tidligere alarminnstillinger går tapt. Eksempel: En alarm er innstilt. Du bestemmer deg for å måle før alarmen går. Hvis du markerer målingen med et før måltidssymbol ( ), og setter en ny alarm ( ), blir den gamle alarminnstillingen ignorert, og bare den nye vil gå av etter 2 timer (eller på tidspunktet du valgte i innstillingsmodus). Å bruke måltidsmarkering og alarm Alternativer 31

34 Avbryte en alarm: Å bruke måltidsmarkering og alarm Alternativer Trykk på M for å gå inn i apparatets minne. Gjennomsnittet for 14 dager vises sammen med. Trykk på M igjen, og det vises en ramme som blinker rundt. VELG DU SER BEKREFT Før måltidssymbolet Trykk på eller Alarm Trykk på eller Etter måltidssymbolet Trykk på eller Loggbok Trykk på eller (PÅ) (PÅ) (PÅ) (PÅ) Trykk på M Trykk på M Trykk på M Trykk på M 32 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

35 Trykk på eller. Den tomme boksen ( ) viser at alarmen er slått av. Trykk på M for å bekrefte. DU SER HVA DET BETYR Resultatet er merket som en måling tatt før måltidet. Du kan nå sette en alarm. Alarmen settes frem i tid for å minne deg på å ta en måling etter måltidet. Å bruke måltidsmarkering og alarm Resultatet er merket som en måling etter måltidet. Resultatet er merket i minnet som unikt. Du bør notere resultatet i dagboken. Alternativer 33

36 Bruke minnet: Vise lagrede resultater Alternativer Mens apparatet er slått av, trykker du på M-knappen for å vise lagrede resultater. Gjennomsnitt 14 dager: Gjennomsnittet av alle blodsukkerresultatene fra de siste 14 dagene vises i displayet. Hvis du har satt en alarm som ikke er utløst ennå, ser du også symbolet. Antall resultater: Antallet resultater som er med i gjennomsnittet, vises øverst i displayet. Kontrollresultater er ikke inkludert i gjennomsnittet for 14 dager. Trykk på for å se antall resultater for 7 dager. Total for 7 dager: Apparatet viser totalt antall resultater for de syv siste dagene. Høye og lave resultater: På toppen av displayet ser du antall høye resultater (over 10,0 mmol/l) og lave resultater (under 4,0 mmol/l) i løpet av denne syvdagersperioden. 34 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

37 Trykk for å vise tidligere blodsukkerresultater. Tidligere resultater: Resultatene vises med det nyeste først. Hvert resultat vises med dato og tidspunkt for målingen og med de eventuelle symbolene du har valgt for å markere blodsukkerresultatet. Trykk på eller for å bla forover eller bakover i resultatene. Du kan enten trykke og slippe knappen for å vise et resultat om gangen, eller du kan holde den inne for å gå raskt gjennom resultatene. Når det står (slutt) i displayet, har du sett på alle resultatene i minnet. Apparatet kan lagre 480 resultater i minnet. Når det maksimale antallet er nådd, blir det eldste blodsukkerresultatet fjernet og erstattet av det nyeste blodsukkerresultatet. Trykk på M for å slå av apparatet. Hvis ikke vil det slå seg av automatisk etter tre minutter. Vise lagrede resultater Alternativer 35

38 Bytte av batterier: Du må bruke to 3-volts litiumbatterier (DL2032 eller CR2032). Batteriene skal byttes når apparatet kontinuerlig viser, eller apparatet viser en kort tid for så å slå seg av (se feilkoder og symboler på side 19). Sørg for at apparatet er slått av. Trykk fast på batteridekselet og skyv i pilens retning. MERK: Hvis du ikke setter inn de nye batteriene innen fem minutter etter at du har tatt ut de gamle, kan det hende du må stille inn dato og tid på nytt (se side 26). Andre innstillinger og lagrede resultater forblir lagret. Bytte av batterier Ekstrautstyr 36 Ta ut batteriene ved å trykke på toppen av batteriet. Da løftes bunnen av batteriet opp. Plassér nye batterier under taggene og inn i batterirommet med + -siden opp. Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

39 Skyv batteridekselet tilbake på plass så det passer med de åpne sporene, og lukk det godt. Hold batterier unna barn. Litiumbatterier er giftige. Hvis de svelges, kontakter du lege umiddelbart. Kast batterier i samsvar med lokale miljøbestemmelser. Vedlikehold av blodsukkerapparatet: Oppbevar apparatet i etuiet. Vask hendene og tørk dem grundig før håndtering, slik at du holder apparatet og strimlene fri for oljer og annen forurensning. Behandle apparatet forsiktig så du unngår å skade elektronikken eller forårsaker andre funksjonsfeil. Unngå å eksponere apparatet og strimmelen for betydelig fuktighet, varme, kulde, støv eller smuss. Apparatet kan rengjøres utvendig med et fuktig (ikke vått) lofritt og mykt papir sammen med en mild løsning med vaskemiddel eller desinfeksjonsmiddel, for eksempel 1 del klorløsning blandet med 9 deler vann. Tørk med lofritt, mykt papir etter rengjøring. Vedlikehold av blodsukkerapparatet Ikke la væske flyte ned og inn rundt knappene, og ikke la løsning komme inn i strimmelåpningen. Det kan føre til funksjonsfeil Ekstrautstyr

40 Overføre blodsukkerresultater til en datamaskin: Overføre blodsukkerresultater til en datamaskin Du kan overføre blodsukkerresultater fra CONTOUR LINK apparatet til en datamaskin med Bayers programvare for diabeteskontroll eller Medtronic CareLink programvaren for behandlingskontroll. Resultatene kan deretter oppsummeres i rapporter som er enkle å lese og som du kan dele med diabetessykepleieren/legen din. Du trenger en Bayer datakabel for å benytte deg av denne funksjonen. ADVARSEL: CONTOUR LINK apparatet er ikke blitt testet eller sertifisert av Bayer for bruk med noen annen programvare enn Bayers programvare for diabeteskontroll eller Medtronics CareLink programvare. Bayer er ikke ansvarlig for noen feilaktige resultater oppstått ved bruk av andre leverandørers programvare. Du får mer informasjon ved å kontakte vår kundeservice på telefon , eller gå inn på vår hjemmeside For informasjon om CareLink, gå til carelinkinfo. MERK: Hvis kabelen er koblet til dataporten (selv om kabelen ikke er koblet til en PC), blir resultatene IKKE sendt til Medtronicenheten. Ekstrautstyr 38 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

41 Teknisk informasjon: Nøyaktighet: Nøyaktigheten til CONTOUR LINK systemet for måling av blodsukker er evaluert i tre uavhengige korrelasjonsstudier, som er utført av helsepersonell. I disse studiene er fullblodsprøver fra 108 personer med diabetes målt med CONTOUR LINK systemet for blodsukkermåling. Referansemålinger ble gjort på YSI Glucose Analyzer. Data basert på lineær regresjon sammenfaller godt med resultater fra YSI-metoden. Regresjonsstatistikk (plasma/serum-referanse): Glukose referanseområde (plasma): 4,2 22,0 mmol/l Variasjonskoeffisienter (r) Lot y = 1 1,02x 0,01 mmol/l 0, ,03x 0,24 mmol/l 0, ,95x 0,02 mmol/l 0,974 Presisjon: En studie ble utført med CONTOUR LINK systemet for måling av blodsukker med fem hepariniserte fullblodsprøver med glukosenivåer fra 2,2 til 18,0 mmol/l. Flere replikater (n = 100) ble målt med flere CONTOUR LINK apparater og ett parti av MICROFILL blodsukkerstrimler. Følgende presisjonsresultater ble oppnådd: Plasma/Serum: Middelverdi Standardavvik Variasjonskoeffisienter 2,1 mmol/l 0,10 mmol/l 4,8 % 5,6 mmol/l 0,28 mmol/l 5,1 % Teknisk informasjon 6,5 mmol/l 0,24 mmol/l 3,7 % 11,4 mmol/l 0,38 mmol/l 3,3 % 18,1 mmol/l 0,65 mmol/l 3,6 % 39 Ekstrautstyr

42 Spesifikasjoner: Prøvemateriale: Fullblod Blodsukkerresultat: Med referanse til glukose i plasma/serum Prøvevolum: 0,6 µl Måleområde: 0,6 33,3 mmol/l Måletid: 5 sekunder Minnefunksjon: Lagrer de siste 480 blodsukkerresultatene Radiobølge: 868,35 MHz Utstyrstype: Mottaker klasse 3 Batteritype: To 3-volts litiumbatterier (DL2032 eller CR2032) Batterilevetid: Send-alternativet av: Omtrent 1000 målinger (ett år ved gjennomsnittlig bruk) Spesifikasjoner Ekstrautstyr 40 Send-alternativet på: Omtrent 244 tester (2 måneder med 4 overførte resultater per dag) Temperaturområde: (5 45 C) Luftfuktighet: % relativ luftfuktighet Størrelse: 77 mm (H) x 57 mm (B) x 23 mm (L) Vekt: 52,7 gram Alarm: Piper når en strimmel blir satt inn i eller fjernet fra apparatet, når strimmelen er fylt med blod eller kontrolløsning, og når et blodsukkerresultat vises i displayet. Apparatet piper to ganger ved feil. Du hører tjue pip når en programmert alarm utløses. Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

43 Benyttede symboler: Følgende symboler brukes på alle produktetiketter for CONTOUR LINK systemet for blodsukkermåling (forpakning og etikett for apparat, blodsukkerstrimler og kontrolløsning). Utløpsdato (bruk innen månedens siste dag) Produksjonsnummer Temperaturbegrensninger (5 45 C) Se brukerveiledningen Måler for in vitro-diagnostikk Produsert av Advarsel, les vedlagt dokumentasjon Produktnummer Lav kontroll Normal kontroll Benyttede symboler Høy kontroll 41 Ekstrautstyr

44 Produsentens garanti: Bayer AS garanterer for produktet i fem år fra kjøpsdato, bortsett fra i tilfellene som er nevnt under. I den oppgitte perioden på fem år skal Bayer AS uten vederlag erstatte enheter som er defekte med en likeverdig eller nyere versjon av produktet. Begrensninger i garantien: For denne garantien gjelder følgende unntak og begrensninger: 1. Det utstedes en garanti på kun 90 dager for forbruksmateriell og/eller tilbehør. 2. Denne garantien er begrenset til erstatning ved defekter i materialer og arbeid. Man kan ikke kreve at Bayer AS skal erstatte noen enhet som er skadet på grunn av misbruk, uhell, endring, feil bruk, forsømmelse, vedlikehold utført av andre enn Bayer AS eller unnlatelse av å betjene apparatet i samsvar med instruksjonene. Videre har Bayer AS ikke noe ansvar for funksjonsfeil i eller skade på Bayer apparater som har oppstått etter bruk av andre reagenser/strimler enn de som er godkjent av Bayer AS. 3. Bayer AS forbeholder seg rett til å gjøre endringer i apparatet uten forpliktelse til å inkorporere slike endringer i tidligere produserte produkter. Garanti Ekstrautstyr 42 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

45 4. Bayer AS gir ingen garanti for ytelsen til CONTOUR LINK apparatet når det brukes med strimler som ikke er godkjent for bruk sammen med CONTOUR LINK, eller når MICROFILL strimlene er endret eller modifisert på noen måte. BAYER AS GIR INGEN ANDRE GARANTIER FOR DETTE PRO- DUKTET. MULIGHETEN FOR ERSTATNING ER UTELUKKENDE SOM BESKREVET OVENFOR. IKKE I NOE TILFELLE SKAL BAYER VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE ELLER DIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, SELV OM BAYER AS ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. For garantiservice: Kjøperen må kontakte Bayer AS, Diabetes Care ved å ringe og be om assistanse og/eller veiledning vedrørende service på dette apparatet. Garanti 43 Ekstrautstyr

46 Serviceinformasjon: Hvis du har et problem, og ikke finner løsningen i brukerveiledningen, ringer du Bayer AS, Diabetes Care på telefon Viktig: Snakk med en Bayerrepresentant før du returnerer apparatet ditt for å få den informasjonen du trenger for å få behandlet problemet korrekt og effektivt. Ha CONTOUR LINK blodsukkerapparat ditt og MICROFILL strimlene tilgjengelige når du ringer. Serviceinformasjon Ekstrautstyr 44 Trenger du hjelp? Ring Bayer AS, Diabetes Care på telefon

47 Materiell: Når du ringer eller skriver for å få materiell, må du passe på å oppgi nummeret sammen med artikkelbeskrivelsen. Delenummer* Artikkel volts litiumbatterier (DL2032 eller CR2032) CONTOUR LINK brukerveiledning CONTOUR LINK lommeguide Bayer datakabel Disse produktene er tilgjengelige ved å ringe: eller ved å skrive til: Bayer AS, Diabetes Care Drammensveien 147 B Postboks 14 NO-0212 Oslo * Delenumre kan endres uten varsel REFERANSER 1 Norges Diabetesforbund, 2 Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Third Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), dokument M29-A3, (ISBN ). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania , USA, American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes (Position Statement). Diabetes Care 29 (Suppl. 1):S10, Materiell Ekstrautstyr

48 Importør i Norge: Bayer AS, Diabetes Care Drammensveien 147 B Postboks 14 NO-0212 Oslo Telefon: Bayer Consumer Care AG Postfach 4002 Basel, Switzerland Bayer, Bayer-korset, CONTOUR, Ascensia, MICROFILL, Ingen Koding-logoen og MICROLET er varemerker for Bayer. MiniMed, Paradigm, Guardian, Bolus Wizard og CareLink er varemerker for Medtronic MiniMed, Inc. YSI er et varemerker for YSI Incorporated Bayer Rev. 1/08

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING Takk for at du valgte CONTOUR målesystem for blodsukker! Vi er stolte over å få hjelpe deg med å håndtere din diabetes. Vårt mål er å gjøre dette til det enkleste

Detaljer

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING

MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING NY! Mindre blod, raskere måleresultat og økt minnekapasitet. 1-2-3 SÅ LETT SOM BARE DET! 1 Åpne apparatet, sett inn disketten og lukk apparatet. 1 2 Trekk i (a)

Detaljer

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

Målesystem for blodsukker. mmol/l 5.2. Før Måltid. Se Alternativer BRUKERVEILEDNING

Målesystem for blodsukker. mmol/l 5.2. Før Måltid. Se Alternativer BRUKERVEILEDNING Målesystem for blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Før Måltid Se Alternativer Bruker kun Bayers CONTOUR NEXT blodsukkerstrimler BRUKERVEILEDNING 84470814_CntrNEXT_UG_NO_FpBp_v3.indd ofc1 FC: 21 mm BC:

Detaljer

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater som finnes på markedet. Uansett om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat

Detaljer

BRUKERVEILEDNING V-4 NORWEGIAN COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKERVEILEDNING V-4 NORWEGIAN COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FOR EGENMÅLING AV BLODSUKKER BRUKERVEILEDNING TIL BRUK SAMMEN MED BAYERS CONTOUR BLODSUKKERSTRIMLER 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: September 3, 2009 CLIENT: Bayer Health

Detaljer

Bruksanvisning Blodsukkerapparat

Bruksanvisning Blodsukkerapparat Bruksanvisning Blodsukkerapparat This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Roche USA 53513 V2/1 07656831001 07656831001(01)

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fungerer med CONTOUR DIABETES app som kan lastes ned fra App Store SM eller Google Play. Bruker kun CONTOUR NEXT teststrimler.

BRUKERVEILEDNING. Fungerer med CONTOUR DIABETES app som kan lastes ned fra App Store SM eller Google Play. Bruker kun CONTOUR NEXT teststrimler. Målesystem for blodsukker Fungerer med CONTOUR DIABETES app som kan lastes ned fra App Store SM eller Google Play. Bruker kun CONTOUR NEXT teststrimler. BRUKERVEILEDNING TILTENKT BRUK CONTOUR NEXT ONE

Detaljer

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek.

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek. Roche Diagnostics A/S Industriholmen 59 2650 Hvidovre, Danmark Tlf. 36 39 99 54 www.accu-chek.dk Roche Diagnostics Scandinavia AB Box 147 161 26 Bromma, Sverige Accu-Chek Kundsupport 020-41 00 42 www.accu-chek.se

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat eller om du er vant med å bruke et blodsukkerapparat,

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her.

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. NORSK 2. Systemoversikt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMELPORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAPP OPP/NED ( / ) KNAPPENE TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. ENTER ( ) KNAPP Trykk og hold 2 sekunder

Detaljer

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater

Detaljer

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS Praktisk blodsukkermåling Hvorfor måle blodsukker? Nødvendig for alle som har diabetes Når det er vanskelig å nå behandlingsmålene

Detaljer

System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING

System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING AW 06641802A Revisjonsdato: 01/2011 Innhold: Bli kjent med systemet 1 Stille inn klokkeslett og dato, samt kode apparatet 4 Måle blodsukkeret 8 Gå gjennom tidligere

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING. Erstatter brukerhåndboken

System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING. Erstatter brukerhåndboken System til måling av blodsukker BRUKSANVISNING Erstatter brukerhåndboken AW 06648201A Revisjonsdato: 06/2009 Innhold: Bli kjent med systemet 1 Oppsett av apparatet 4 Teste ditt blodsukkernivå 8 Legge flagg

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Innhold. Anbefale måling fra alternative steder til pasienter... 23. Håndtering av prøver... 15. Kode apparatet... 9. Normale blodglukoseverdier...

Innhold. Anbefale måling fra alternative steder til pasienter... 23. Håndtering av prøver... 15. Kode apparatet... 9. Normale blodglukoseverdier... Innhold Kapittel 1: Innledning... 7 Accu-Chek Performa-apparatet... 7 Kode apparatet... 9 Stille inn klokkeslett og dato ved første gangs bruk... 11 Bruke Accu-Chek Performa-systemet... 13 Kapittel 2:

Detaljer

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING Erstatter brukerhåndbok AW 06640502A Revisjonsdato: 09/2010 Innhold: Systemoppsett 1 Måle blodsukkeret ditt 5 Legge måltidsmarkering og markering av fastende

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Kapittel 1 Innledning

Kapittel 1 Innledning 2.2 Forhåndsregler ved bruk av måleinstrument Takk for at du valgte Lactate Pro TM 2. Denne brukermanualen forklarer hvordan du bruker Lactate Pro TM 2 til å målelaktatnivået i blodet. Vennligst les denne

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

Care tec. Brukerveiledning GLUKI PLUS. Blodsukkermåler med norsk tale. NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004.

Care tec. Brukerveiledning GLUKI PLUS. Blodsukkermåler med norsk tale. NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004. Care tec GLUKI PLUS Blodsukkermåler med norsk tale Brukerveiledning NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...3 2. Måleinstrumentet (Gluki Plus)...4 3. Kontroll

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Høyt- og lavt blodsukker Blodsukkermåling

Høyt- og lavt blodsukker Blodsukkermåling BLODSUKKER Høyt- og lavt blodsukker Blodsukkermåling HØYT BLODSUKKER = HYPERGLYKEMI Symptomer økt vannlatingshyppighet og mye urin tørste og tørre slimhinner vekttap uklart syn rask og kraftig pusting

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12

BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12 BLODGLUKOSEMÅLING HYPOGLYKEMI DIABETESFORUM 30.10.12 Hvorfor måle blodsukker? Nyttig verktøy Bestemme type behandling/vurdere effekt Trygghet for pasientene Forebygge komplikasjoner Behandlingsmål: - HbA1c

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

Bruksanvisning for Diabetesdagboka

Bruksanvisning for Diabetesdagboka Bruksanvisning for Diabetesdagboka Introduksjon Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Diabetesdagboka gir

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Pasientveiledning. Tilhører:

Pasientveiledning. Tilhører: Pasientveiledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PASIENTVEILEDNING TA022-035 NO-3.1 3 Innledning Denne veiledningen forklarer hvordan du bruker Icare HOME-tonometeret. Sørg for å lese alle instruksjoner

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Produktmanual. Wireless

Produktmanual. Wireless Produktmanual Wireless Eskens innhold 4 1. Unimouse 2. Dongel (trådløs mottaker) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Bruksanvisning 2 3 5 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer