Kapittel 1 Innledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 1 Innledning"

Transkript

1 2.2 Forhåndsregler ved bruk av måleinstrument Takk for at du valgte Lactate Pro TM 2. Denne brukermanualen forklarer hvordan du bruker Lactate Pro TM 2 til å målelaktatnivået i blodet. Vennligst les denne brukermanualen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kontakt våre autoriserte distributører. Kapittel 1 Innledning Dette produktet kan lett påvirkes av hematokrit og oksygenpartialtrykk i blodet. Apparatet kan ikke benyttes til å diagnostisere følgende pasienter og sykdommer: Pasienter som behandles i intensivavdelinger Pasienter som gjennomgår kritisk behandling Pasienter på biguanidbehandling Nyfødte og gravide Pasienter som er sikkert diagnostisert med laktoseacidose 1.1 Beregnet bruk Lactate Pro TM 2 apparatet er beregnet for kvantitativ måling av laktatnivå iferskt kapillært fullblod. Den er beregnet for bruk utenfor kroppen (in vitro-diagnostisk bruk). Apparatet benyttes til å måle laktatnivået i blodet. Produktet benyttes sammen med Lactate Pro TM 2 Test Strip. Skal ikke benyttes til andre formål. 1.2 Prinsipper for måling Laktat i blodet reagerer med reagenset i teststrimmelen slik at det produseres en lav elektrisk strøm. Styrken på strømmen er proporsjonal med laktatkonsentrasjonen i blodet. Instrumentet måler denne strømmen og benytter den til å kalkulere laktatnivå.! VIKTIG For nøyaktige testresultater må måleren få tilpasse seg omgivelsene i 20 minutter før bruk. Temperatur: 5 40 C ( F) Fuktighet: % RF (relativ fuktighet) Ikke bruk eller oppbevar apparatet der det er hurtige temperatursvingninger. fuktigheten er høy nok til å forårsake kondens (bad, tørkerom, kjøkken, etc.) i nærheten av sterke elektromagnetiske felt (mikrobølgeovn, mobiltelefon, etc.) Ikke bruk instrumentet etter at det har falt ned i væske eller hvis væske har kommet på innsiden av instrumentet, selv om det er tørket etterpå. Hold fingrer borte fra området der teststrimmelen settes inn i måleinstrumentet. En varmesensor er plassert inne i måleren for å oppnå nøyaktige testresultater. Ikke påfør blod direkte til teststrimmelsporet på måleinstrumentet. Unngå at instrumentet slippes i bakken, da dette kan føre til skade. Ikke berør måleren eller strimmelen med våte hender. 2.3 Forhåndsregler ved bruk av teststrimmel 2.4 Deler! VIKTIG Bruk kun Lactate Pro TM 2 Test Strip for testing med Lactate Pro TM 2. Ikke bruk andre teststrimler, da dette kan føre til unøyaktige testresultater. Ikke bruk teststrimler utover utløpsdatoen. Utløpsdato er skrevet på aluminiumspakken ved siden av «Exp». Oppbevar strimlene i et tørt miljø ved en temperatur på mellom 1 og 30 C. Må ikke fryses. Unngå direkte sollys. Bruk alltid en strimmel straks etter at den er tatt ut av aluminiumforpakningen. Teststrimlene er for engangsbruk. Teststrimler som allerede har absorbert blod eller kontrolløsning, kan ikke benyttes til nye målinger. For flere detaljer om teststrimler kan man lese pakningsvedlegget som følger med strimlene. Lactate Pro TM 2 Skjerm Batterideksel 1.3 Inkludert i pakningen Lactate Pro TM 2 (måleinstrument) Bæreveske Brukermanual Kapittel 2 Testforberedelser Knapp 1 Knapp Hva trengs for å gjennomføre en test? Inngang teststrimmel Tilkoblingsmulighet Lactate Pro TM 2 (måleinstrument) Lactate Pro TM 2 Test Strip* Stikkepenn* 2.5 Skjerm Minnesymbol Vises når man ser på tidligere målinger lagret i minnet. Batteri-indikator Lydløs Vises når lydvolum er satt til av. Lansett* Injeksjonstørk med alkohol.* Blodsymbol Vises når instrument er klart for måling. * Lactate Pro TM 2 Test Strip, stikkepenn, lansetter og bomull selges separat. Måleinstrument og tilleggsutstyr holdes unna barn. Små deler kan utgjøre kvelningsrisiko. Termometersymbol Slett - 1 -

2 2.6 Lactate Pro TM 2 Test Strip Kontrollvindu 2.7 Plassering av teststrimmel i måleinstrument Sett teststrimmelen inn i instrumentet som beskrevet under. 1. Sørg for å ha rene og tørre hender. Åpne først aluminiumforpakningen og ta ut en teststrimmel. Ikke dekk kontrollvinduet på strimmelen med fingrene. Blodet påføres teststrimmelen etter at teststrimmelen er plassert i måleinstrumentet. 2. Teststrimmelen må plasseres helt inn i måleinstrumentet for at målingen skal bli korrekt. Du vil da høre et pip når instrumentet starter opp. Først vil alle symboler i på skjermen vises, deretter vises resultatet fra den siste målingen. Kapittel 3 Prøvetaking 3.1 Forhåndsregler ved behandling av blodprøver. Vis stor forsiktighet ved håndtering av blodprøver. Blod kan inneholde patogene mikroorganismer. Feilhåndtering kan utsette deg og dine omgivelser for smitte. Følgende regler bør følges for å unngå infeksjon:! VIKTIG Ikke benytt samme lansett eller stikkpenn på mer enn én person. Benytt alltid en ny lansett. Lansetter er for engangsbruk og skal kun benyttes én gang. Når prøven tas på en tynn del av kroppen, f.eks. en en øreflipp etc., må ikke denne støttes med fingeren. (Dette kan føre til at man stikker hull på fingeren, noe som igjen kan føre til mulig smitte. Det bør derfor vurderes å ta prøven fra tykkere kroppsdeler, slik at man unngår denne risikoen.) 3.2 Prøvetakingsprosedyre For best mulig resultat bør prøvetakingen utføres som beskrevet under. 1. Området der prøven skal tas, rengjøres med bomull påført alkohol. 2. La det rengjorte området lufttørke ordentlig før prøven tas. Når dagens dato og tid vises på skjermen kan prøven tas. Det er svært viktig at området der prøven skal tas, er helt tørt. Hvis området ikke er tørt, kan det oppstå hemolyse. 3. Benytt lansett eller stikkpenn til å stikke hull på huden. For måling av mg/dl vil «mg/dl» vises istedenfor «mmol/l» på skjermen. Et testresultat med et termometersymbol eller et slettesymbol vil ikke vises som et tidligere testresultat. Etter at apparatet har vært på i 4 minutter og 30 sekunder uten å ha blitt benyttet, vil du høre et pip hvert 5. sekund. Apparatet slår seg av automatisk etter ytterligere 30 sekunder. I dette tilfellet kan teststrimmelen fjernes og settes inn på nytt om man vil gjøre en måling. Hvis ingenting vises på skjermen, fjernes strimmelen og plasseres i måleinstrumentet på nytt. Hvis skjermen fortsatt er svart, må batteriet skiftes. Hvis dette ikke fungerer, må man kontakte forhandler. Hvis en feilkode vises, se kapittel 8 «Hvis en feilmelding vises» og følg trinnene beskrevet der. Ulike stikkpenner kan fungere ulikt. Det er derfor viktig å sette seg inn i hvordan stikkpennen fungerer før prøven skal tas. 4. Påfør press rundt stikkstedet for å presse ut en liten dråpe blod. 5. Benytt rent gasbind for å tørke av den første dråpen. 6. Press ut en ny dråpe blod fra stikkstedet. Stikkstedet må alltid desinfiseres før prøven skal tas dette for å unngå infeksjoner. Etter prøvetakingen må blødningen stanses og stikkstedet beskyttes for å unngå infeksjon

3 Kapittel 4 Testprosedyre 1. Før blodet påføres teststrimmelen, må skjermen vise det blinkende blodsymbolet og dagens tid/dato (se kapittel 2.7 «Plassering av teststrimmel i måleinstrument»). 2. Tuppen av teststrimmelen føres bort til bloddråpen på stikkstedet med en vinkel på 90 grader. La teststrimmelen suge opp blod til kontrollvinduet på strimmelen er fullt. Ikke la blodet dryppe på teststrimmelen. Ikke påfør blod når alle symboler på skjermen lyser. Skjermen skal være som beskrevet i 2.7. Ikke tilfør mer blod etter at strimmelen har sugd opp blod første gang. Dette kan gi unøyaktige målinger. Håndtering av smittefarlig avfall Teststrimler, lansetter og injeksjonstørk kvalifiserer som smittefarlig avfall når de har vært i kontakt med blod. Håndter dem i henhold til lokale forskrifter om biologisk avfall. Kapittel 5 Sortering av testresultater 5.1 Målerkode En målerkode gjør det mulig å sortere resultatene etter hvem som har utført prøven. Dette gir en mer effektiv håndtering av data. Man kan legge til nye målerkoder før eller etter en test utføres. Det er 3 målerkoder tilgjengelig i måleinstrumentet, M01, M02 og M03 Legge til målerkode før testen utføres: 1. Sett inn en teststrimmel i måleinstrumentet og vent til det er klart til bruk. Skjermen viser da blodsymbolet samt aktuell tid og dato. 2. Trykk på knapp 1. Måler-id «M01» vil da vises på skjermen. Det vil ikke oppnås nøyaktige målinger hvis blodet dryppes på kontrollvinduet i stedet for å la strimmelen suge opp bloddråpen fra stikkstedet. Enough Not enough For nøyaktige resultater bør teststrimmelen berøre bloddråpen umiddelbart etter stikking. Ikke test med blod som har rent langs huden og vekk fra det desinfiserte området rundt stikkstedet. Ikke la blodet smøres utover teststrimmelen. Ikke press teststrimmelen mot stikkstedet. Teststrimmelen skal føres forsiktig inntil bloddråpen. Ikke berør teststrimmelen før etter at testresultatet vises på skjermen. 3. Du vil høre et pip når målingen starter, og det vil telles ned fra 15 til 1. For å velge en annen målerkode trykker man på knapp 1 igjen. ID-koden vil da endres i følgende rekkefølge: M01 M02 M03 (ingen måler-id) 3. Etter å ha valgt kode kan testen utføres på vanlig mate. Etter testen vil test dato og målerkode veksle på å bli vist i displayet. 4. Avlesning av resultat. 4. Test strimmelen kan deretter trekkes rett ut av måleinstrumentet. Når «Hi» eller «Lo» vises som testresultat, betyr det at resultatet er utenfor gyldig testområde. «Hi»: Laktatnivået er over 25,0 mmol/l (225 mg/dl). «Lo»: Laktatnivået er under 0,5 mmol/l (5 mg/dl). Når testresultatet ikke er som forventet, kontroller at termometersymbolet ikke er på måleren og teststrimmelen har tilpasset seg til aktuell temperatur og fuktighet før testen teststrimmelen har romtemperatur etter å ha blitt tatt ut av alumimniumforpakningen teststrimmelen ikke er gått ut på dato teststrimmelen ikke er benyttet tidligere svette ikke er blandet med blod på teststrimmelen strimmelen er fylt med nok blod 5. Når målingen er ferdig og resultatet avlest, trekkes strimmelen rett ut av måleinstrumentet. Måleren lagrer testresultatet i minnet og slår seg av. Selv om strimmelen ikke er trukket ut, vil apparatet lagre testresultatet i minnet etter 3 minutter og slå seg av. Minnet har plass til 330 testresultater. Når minnet er fullt, vil nye testresultater begynne å overskrive gamle resultater. De eldste resultatene blir først overskrevet uavhengig av måler-id beskrevet i kapittel Legge til målerkode etter at testen er utført. 1. Når testresultatet vises i displayet trykker man på knapp 1 uten å fjerne teststrimmelen. Målerkode «M01» vil da vises i displayet For å velge en annen målerkode trykker man på knapp 1 til korrekt id kode vises i displayet.. Måler-id endres i følgende rekkefølge for hver gang man trykker på knappen: M01 M02 M03 (ingen måler-id) 2. For å lagre innstillingen trekker man ut strimmelen når skjermen viser korrekt målerkode. Du kan ikke endre eller legge til målerkode til et resultat etter at instrumentet har vært skrudd av. Måleinstrumentet skrus av når teststrimmelen fjernes, eller 3 minutter etter at testen er utført. Hvis ikke teststrimmelen fjernes.

4 5.2 Legge til et sletteflagg Legg til et sletteflagg ved unøyaktige måleresultater. Måleren lagrer målingsresultatene uavhengig av dette flagget. Et sletteflagg indikerer unødvendige data når du går gjennom tidligere resultater. 1. Når måleresultatet vises på skjermen, skal du la teststrimmelen bli værende i måleren og trykke på knapp 2. Sletteflagget «DEL» vises. For å fjerne flagget, trykk på knappen igjen. 2. For å lagre innstillingen og skru av måleren, trekk teststrimmelen rett ut av måleren. Du kan ikke legge til / endre sletteflagget når måleren er i ferd med å skru seg av. Måleren skrur seg av når du fjerner teststrimmelen, eller etter 3 minutter med testing. 5.3 Gå gjennom tidligere resultater Dette systemet kan lagre opptil 330 måleresultater. Du kan gå gjennom de lagrede målingsresultatene fra nyeste til eldste. 1. Forsikre deg om at måleren er av, og at teststrimmelen ikke befinner seg i måleren. 2. Hold knapp 1 nede i 2 sekunder. En helskjerm vises, etterfulgt av gjeldende tid og dato. Minnesymbolet vises øverst på skjermen. 5. Måleresultatene vises fra nyeste til eldste hver gang du trykker på knapp 1. «End» vises etter de eldste dataene i minnet. Etter «End» viser skjermen de nyeste dataene igjen. For å bla gjennom resultatene, hold knapp 1 nede. Datanr. vises ikke når du blar gjennom resultatene. «END» vises når du har bladd gjennom alle resultatene. Hver gang du trykker på knapp 2, vises måleresultatene i motsatt rekkefølge fra eldste til nyeste. 6. For å gå ut av denne modusen og skru av måleren, hold knapp 2 nede i 2 sekunder, eller la måleren stå uvirksom i 3 minutter. 5.4 Slette måleresultater Du kan slette alle målingsresultatene i minnet eller resultater med en bestemt målekode. 1. Forsikre deg om at måleren er av, og at teststrimmelen ikke befinner seg i måleren. 2. Hold knapp 1 nede i 2 sekunder. Du vil høre en pipetone når måleren skrur seg på. En helskjerm vises, etterfulgt av gjeldende tid og dato. Minnesymbolet vises øverst på skjermen. 3. Trykk på knapp 1 for å velge målekoden du vil vise. Målekoden endrer seg på følgende måte for hver gang du trykker på knappen: ALL (alle målingsresultater) M01 M02 M03 3. Trykk på knapp 1. Velg målekoden for måleresultatene du vil slette. Velg «ALL» for å slette alle måleresultatene fra minnet. 4. Hold både knapp 1 og 2 nede i 5 sekunder. Slipp knappene når «del» blinker. Totalt antall målingsresultater med målekoden Målekoden vises med totalt antall måleresultat for den målekoden. 4. Trykk på knapp 2. Det nyeste måleresultatet for den valgte målekoden vises. Under resultatet vises to sett relatert informasjon vekselvis som vist under. Målingsdato Målekode 5. Hold knapp 2 nede i 5 sekunder. Måleren sletter måleresultatene. Tid og dato vises igjen. «del» fortsetter å blinke mens måleren sletter målingsresultatene. Dette kan ta flere minutter. Data nr. Målingstidspunkt Hvis ingen data er lagret, vises «ALL» som «0». I dette tilfellet vil ikke målekoden endres selv om du trykker på knapp 1. Målingsdata vil ikke vises selv om du trykker på knapp 2. For å avbryte innhenting av målingsdata, trykk på knapp 2 i 2 sekunder for å skru av måleren

5 Kapittel 6 Instrument oppsett Innstilling av lydvolum, dato og tid. 1. Kontroller at instrumentet er avskrudd og at det ikke er noen teststrimmel i det. 2. Pres knapp 1 og 2 samtidig i 5 sekunder. Displayet vil da lyse opp og «SET» vil vises når det er klart. 8. Still inn «Month», «Day», «Hour» og «Minute» på samme måte, i denne rekkefølgen. Når «Minute» er stilt inn, vises «END». 9. For å avslutte innstillingen og skru av måleren, trykk på knapp 1. For å gå tilbake til innstillingen av volum på pipetonen trykk på knapp 2. Innstilling av lydvolum 3. Trykk på knapp 1. Gjeldende lydvolum innstilling vil da vises i displayet. 4. Volumet kan da endres ved å trykke på knapp 2. Innstillingene vil endres i følgende rekkefølge. Level 3 (high) OFF Level 1 (low) Level 2 (medium) Lydløs symbolet vil vises når volumet er satt til OFF. Innstilling av dato og tid. 5. Trykk på knapp 1 til «Year» vises på displayet. 6. Trykk på knapp 2 for å endre «Year». For å bla hurtig holdes knapp 2 inne. 7. Trykk på knapp 1 for å bekrefte innstilling av «Year» å gå videre til «Month» innstilling. Innstilling av korrekt måned og tid gjøres på samme måte som for innstilling av korrekt år

6 Kapittel 7 Vedlikehold 7.1 Oppbevaring Oppbevar måleinstrument, teststrimler, stikkepenn, lansetter og instruksjonbok i bærevesken. Må ikke fryses. Unngå varme, fuktighet og direkte sollys. Lagringstemperatur: Måleinstrument: 0 50 C ( F) Teststrimler: 1 30 C (34 86 F) 7.2 Rengjøring av måleinstrument Dette produktet behøver ikke spesiell rengjøring. Hvis apparatet blir skittent, kan det rengjøres med en myk klut fuktet med vann. For å desinfisere instrumentet etter rengjøring kan det tørkes med en myk klut fuktet med 70 % etanol, 70 % isopropanol eller fortynnet klorin (0,05 % natriumhypoklorittløsning). 7.3 Skifte av batteri Når batterisymbolet vises på skjermen, begynner batterinivået å bli lavt. Før man benytter apparatet bør da batteriet skiftes. Tidligere resultater forblir i minnet selv om batteriet tas ut og skiftes. Kapittel 8 Hvis en feilmelding vises Hva gjør man hvis en av følgende feilmeldinger vises på skjermen: Feilmelding Hva er problemet? Hva gjør man? E-1 E-2 Det er et problem inne i måleinstrumentet. Temperaturen i omgivelsene er enten for lav eller for høy. Kontakt leverandør. Måleinstrumentet trenger omgivelser med en temperatur fra 5 til 40 C ( F) og en luftfuktighet på mellom 20 og 80 % RH i minst 20 min for å fungere optimalt. Ikke ta prøver så lenge denne feilmeldingen vises på skjermen. Hvis ikke feilmeldingen forsvinner etter at instrumentet har vært tilstrekkelig lenge i riktige omgivelser, må leverandør kontaktes. Apparatet bruker et CR2032 3V litiumbatteri. Denne typen batteri er tilgjengelig i de fleste butikker. Det lønner seg å ha et ekstra batteri tilgjengelig til enhver tid. Du trenger ikke å stille inn dato og klokkeslett hvis du setter inn et det nye batteriet innen 2 minutter etter fjerning av det gamle batteriet. Selv om du setter inn det nye batteriet innen 2 minutter, kan klokken tilbakestilles hvis: det går lang tid fra batterisymbolet vises til batteriet blir skiftet. batteriet settes inn opp ned. metalldelene på innsiden av måleren blir berørt av hender eller metall Når tiden har vært nullstilt under batteriskifte, vil «12:00» eller «0:00» blinke på skjermen neste gang du setter inn en teststrimmel. I dette tilfellet kan man stille inn riktig dato og klokkeslett som beskrevet i kapittel 6. Prosedyre for batteriskifte: 1. Kontroller at instrumentet er av. 2. Fjern batteridekselet med fingeren. E-3 E-5 E-6 E-7 Kommunikasjonsfeil feil Det er et problem inne i instrumentet. Delen av teststrimmelen som føres inn i instrumentet, er skitten. Det benyttes en brukt teststrimmel. Feil type teststrimmel er benyttet. Teststrimmelen kom I kontakt med nytt blod etter at målingen hadde startet. Teststrimmelen forflyttet seg i instrumentet under målingen. Feil ved sending av data i instrumentet. Prøv igjen med en ny måling. Hvis feilen vedvarer, må leverandør kontaktes. Kontakt leverandør. Utfør testen på nytt med en ny teststrimmel. Benytt alltid Lactate Pro TM 2 Test Strip sammen med dette måleinstrumentet. Ta en ny teststrimmel og gjennomfør en ny måling på korrekt måte. Ikke berør metalldelene på innsiden av måleinstrumentet med finger eller metallgjenstander. Symbol Hva er problemet? Hva gjør man? Lavt batteri Skift batteri som forklart i Fjern gammelt batteri og sett inn det nye batteriet med plussiden pekende ned. Temperaturen i omgivelsene er enten for høy eller for lav. Måleinstrumentet trenger omgivelser med en temperatur fra 5-til 40 C ( F) og en luftfuktighet på mellom 20 og 80 % RF for å fungere optimalt. De må være minst 20 min i slike omgivelser for å fungere optimalt. Det anbefales å ikke ta prøver så lenge denne feilmeldingen vises på skjermen. Måleinstrumentet kan gjøre målinger på blod selv om denne feilmeldingen vises, men dette kan gi unøyaktige resultater. Hvis batteriet innsettes opp ned, vil ikke instrumentet fungere. 4. Batteridekselet kan så settes på plass. Linjen på dekselet skal være på linje med linjen på instrumentet. Gamle batterier håndteres som spesialavfall i henhold til lokale bestemmelser

7 Kapittel 9 Teknisk informasjon 9.4 Symbol 9.1 Spesifikasjoner Produkt Lactate Pro TM 2 Modell LT-1730 Symbol 0 50 Beskrivelse Begrensning i oppbevaringstemperatur In Vitro diagnostisk medisinsk enhet Symbol Beskrivelse Lactate Pro TM 2 følger direktiv 98/79/EC Egnet for selvtesting Testparameter Prøve Prøvevolum Laktatnivå i blod Ferskt, kapillært fullblod 0,3 μl Produsent Biologisk risiko Autorisert representant i Det europeiske fellesskap Serienummer Teststrimmel Testområde Analysetid Lactate Pro TM 2 Test Strip 0,5 25,0 mmol/l (5 225 mg/dl) 15 sek fra deteksjon av blod Advarsel! Les medfølgende vedlegg Batch-kode Les brukermanualen før bruk. Katalognummer Batteri 3 V litiumbatteri (CR2032) 1 Utløpsdato Batterilevetid Strømforbruk Minne Lyd Kommunikasjonsfunksjon Kommunikasjonshastighet Temperaturområde Oppbevaringstemperatur Forventet levetid Størrelse 2000 eller flere målinger* 1 (under spesielle omstendigheter kan antallet målinger være noe redusert) 0,02 W (MAKS) 330 målinger (dette tallet gjelder for summen av målinger fra alle måler-id-er) Ja (fire ulike volumnivåer) Ja* bps Temperatur: 5 til 40 C (41 til 104 F) Fuktighet: % RF (ingen kondensering) 0 50 C ( F) 3 år (ifølge produsentdata) 50 mm (bredde) 100 mm (høyde) 12 mm (lengde) 9.5 Garanti ARKRAY skal reparere eller erstatte din Lactate Pro TM 2 hvis det oppstår feil i materialet eller apparatet innen en periode på ett år fra kjøpsdato. Garantien gjelder ikke hvis 1. problemene har oppstått som følge av uforsiktig behandling 2. problem eller skader har oppstått som følge av uforutsette omstendigheter som f.eks. naturkatastrofer 3. problemer som har oppstått som følge av reparasjoner eller endringer utført av uautorisert personell. 4. problemer der ikke ARKRAY kan stilles ansvarlig * 1 Enheten leveres med et installert batteri. Det er mulig dette batteriet ikke lever opp til forventet batterilevetid etter at det er mottatt av kunden. * 2 Data kan overføres og lagres på datamaskin ved bruk av programvare for dette instrumentet. Kontakt leverandør for nærmere opplysninger. Det kan skje forbedringer på nye produkter uten at nærmere informasjon gis. 9.2 Sikkerhetsinformasjon Elektromagnetisk interferens (EMI) Instrumentet følger CISPR 11: 2003, klasse B. Dette innebærer at det utstråler lavt energinivå som det er liten sjanse for at vil forstyrre annet elektronisk utstyr. Immunitet mot statisk elektrisitet og magnetfelt Instrumentet oppfyller gjeldende krav for nivå 3 elektrostatisk utladning angitt i IEC Instrumentet påvirkes ikke av stråling i området 80 MHz til 2,5 GHz som angitt i IEC Immunitet mot statisk elektrisitet og magnetfelt Instrumentet oppfyller gjeldende krav for nivå 3 elektrostatisk utladning angitt i IEC Instrumentet påvirkes ikke av stråling i området 80 MHz til 2,5 GHz som oppgitt i IEC Avfallshåndtering av apparatet Instrumentet regnes som biologisk avfall, da det har vært benyttet til å teste blod. Når instrumentet skal bortskaffes, fjernes batteriet, og instrumentet kastes i henhold til gjeldende regler om biologisk avfall. Apparatet må ikke følge European Directive 2002/96/EC (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)). Utgitt:

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her.

Brukerhåndbok. 2. Systemoversikt. 1. Beregnet bruk. Blodsukkermåler NORSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. NORSK 2. Systemoversikt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMELPORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAPP OPP/NED ( / ) KNAPPENE TESTSTRIMMELPORT Teststrimmelen skal settes inn her. ENTER ( ) KNAPP Trykk og hold 2 sekunder

Detaljer

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Brukerhefte Distribuert av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä

Detaljer

Care tec. Brukerveiledning GLUKI PLUS. Blodsukkermåler med norsk tale. NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004.

Care tec. Brukerveiledning GLUKI PLUS. Blodsukkermåler med norsk tale. NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004. Care tec GLUKI PLUS Blodsukkermåler med norsk tale Brukerveiledning NB!Gjelder ny versjon fra 1. desember 2004. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon...3 2. Måleinstrumentet (Gluki Plus)...4 3. Kontroll

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1

334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 334-26416_Norwegian1 7/7/05 12:29 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater som finnes på markedet. Uansett om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning

testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning no 2 Kort brukerveiledning testo 610 Kort brukerveiledning testo 610 À Beskyttelseshylster Á Fuktighet/temperaturføler  Display à Kontrolltaster

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

Produktbeskrivelse. cobas h 232

Produktbeskrivelse. cobas h 232 Produktbeskrivelse cobas h 232 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generell beskrivelse 3 2. Instrumentmoduler..4 3. Teststrimmel.5 4. Analyseprinsipp/reagenser....6 5. Prøvemateriale/Kalibrering.....7 6. Svarrapportering/vedlikehold......8

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient alirokumab Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient Denne brosjyren er basert på pakningsvedlegget til Praluent. Les hele pakningsvedlegget og PRALUENT pennens bruksanvisning før du går i

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok

System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING. Erstatter brukerhåndbok System for måling av blodsukker BRUKERVEILEDNING Erstatter brukerhåndbok AW 06640502A Revisjonsdato: 09/2010 Innhold: Systemoppsett 1 Måle blodsukkeret ditt 5 Legge måltidsmarkering og markering av fastende

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Produktbeskrivelse Urisys 1100

Produktbeskrivelse Urisys 1100 Produktbeskrivelse Urisys 1100 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generell beskrivelse..3 2. Reagenser/teststrimler.....3 3. Testparametere...4 4. Teststrimler. 4 5. Analyseprinsipp. 5 6. Prøvemateriale...5 7. Kalibrering

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie produkter som gir deg en god oversikt over noen av dine viktigste helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. Prøv

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Innhold. Anbefale måling fra alternative steder til pasienter... 23. Håndtering av prøver... 15. Kode apparatet... 9. Normale blodglukoseverdier...

Innhold. Anbefale måling fra alternative steder til pasienter... 23. Håndtering av prøver... 15. Kode apparatet... 9. Normale blodglukoseverdier... Innhold Kapittel 1: Innledning... 7 Accu-Chek Performa-apparatet... 7 Kode apparatet... 9 Stille inn klokkeslett og dato ved første gangs bruk... 11 Bruke Accu-Chek Performa-systemet... 13 Kapittel 2:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Vekt EF222BW. Bruksanvisning

Vekt EF222BW. Bruksanvisning Vekt EF222BW Bruksanvisning Innledning og sikkerhetsanvisninger 1. Gratulerer med det nye produktet ditt! Denne vekten vil måle både kroppsfett og vanninnhold i kroppen, samt den vanlige vekten din. Prinsippet

Detaljer

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et av de beste og mest sikre blodsukkerapparater

Detaljer

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brukerveiledning 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester EN-16280:2012 Godkjent Les brukerveiledningen nøye før bruk. Viktig

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING

System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING System blodsukkerkontroll BRUKERVEILEDNING AW 06641802A Revisjonsdato: 01/2011 Innhold: Bli kjent med systemet 1 Stille inn klokkeslett og dato, samt kode apparatet 4 Måle blodsukkeret 8 Gå gjennom tidligere

Detaljer

Bruksanvisning Brecom VR-550

Bruksanvisning Brecom VR-550 Bruksanvisning Brecom VR-550 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCom VR-550 bruksanvisning Vi setter pris på at du har valgt Brecom jaktradio

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 protimeter mms den komplette fuktmåleren Tilkoblingsplugg for hygrometerprobe. Proben passer kun en vei! Tilkobling for piggelektroder, veggelektroder

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek.

Roche Diagnostics Norge AS Brynsengfaret 6B Pb 6610 Etterstad 0607 Oslo, Norge Telefon: 23 37 33 00 Telefon kundestøtte: 815 00 510 www.accu-chek. Roche Diagnostics A/S Industriholmen 59 2650 Hvidovre, Danmark Tlf. 36 39 99 54 www.accu-chek.dk Roche Diagnostics Scandinavia AB Box 147 161 26 Bromma, Sverige Accu-Chek Kundsupport 020-41 00 42 www.accu-chek.se

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje BLODSUKKERAPPARAT / BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Om Accu-Chek Aviva-apparatet er ditt første blodsukkerapparat eller om du er vant med å bruke et blodsukkerapparat,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning GULVVARME Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning 1 2 Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat kan sammen

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Viktige advarsler Les vennligst følgende viktige advarsler før du går i gang:. Undersøk alltid spaapparatet før bruk.

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer