Kapittel 1 Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 1 Innledning"

Transkript

1 2.2 Forhåndsregler ved bruk av måleinstrument Takk for at du valgte Lactate Pro TM 2. Denne brukermanualen forklarer hvordan du bruker Lactate Pro TM 2 til å målelaktatnivået i blodet. Vennligst les denne brukermanualen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kontakt våre autoriserte distributører. Kapittel 1 Innledning Dette produktet kan lett påvirkes av hematokrit og oksygenpartialtrykk i blodet. Apparatet kan ikke benyttes til å diagnostisere følgende pasienter og sykdommer: Pasienter som behandles i intensivavdelinger Pasienter som gjennomgår kritisk behandling Pasienter på biguanidbehandling Nyfødte og gravide Pasienter som er sikkert diagnostisert med laktoseacidose 1.1 Beregnet bruk Lactate Pro TM 2 apparatet er beregnet for kvantitativ måling av laktatnivå iferskt kapillært fullblod. Den er beregnet for bruk utenfor kroppen (in vitro-diagnostisk bruk). Apparatet benyttes til å måle laktatnivået i blodet. Produktet benyttes sammen med Lactate Pro TM 2 Test Strip. Skal ikke benyttes til andre formål. 1.2 Prinsipper for måling Laktat i blodet reagerer med reagenset i teststrimmelen slik at det produseres en lav elektrisk strøm. Styrken på strømmen er proporsjonal med laktatkonsentrasjonen i blodet. Instrumentet måler denne strømmen og benytter den til å kalkulere laktatnivå.! VIKTIG For nøyaktige testresultater må måleren få tilpasse seg omgivelsene i 20 minutter før bruk. Temperatur: 5 40 C ( F) Fuktighet: % RF (relativ fuktighet) Ikke bruk eller oppbevar apparatet der det er hurtige temperatursvingninger. fuktigheten er høy nok til å forårsake kondens (bad, tørkerom, kjøkken, etc.) i nærheten av sterke elektromagnetiske felt (mikrobølgeovn, mobiltelefon, etc.) Ikke bruk instrumentet etter at det har falt ned i væske eller hvis væske har kommet på innsiden av instrumentet, selv om det er tørket etterpå. Hold fingrer borte fra området der teststrimmelen settes inn i måleinstrumentet. En varmesensor er plassert inne i måleren for å oppnå nøyaktige testresultater. Ikke påfør blod direkte til teststrimmelsporet på måleinstrumentet. Unngå at instrumentet slippes i bakken, da dette kan føre til skade. Ikke berør måleren eller strimmelen med våte hender. 2.3 Forhåndsregler ved bruk av teststrimmel 2.4 Deler! VIKTIG Bruk kun Lactate Pro TM 2 Test Strip for testing med Lactate Pro TM 2. Ikke bruk andre teststrimler, da dette kan føre til unøyaktige testresultater. Ikke bruk teststrimler utover utløpsdatoen. Utløpsdato er skrevet på aluminiumspakken ved siden av «Exp». Oppbevar strimlene i et tørt miljø ved en temperatur på mellom 1 og 30 C. Må ikke fryses. Unngå direkte sollys. Bruk alltid en strimmel straks etter at den er tatt ut av aluminiumforpakningen. Teststrimlene er for engangsbruk. Teststrimler som allerede har absorbert blod eller kontrolløsning, kan ikke benyttes til nye målinger. For flere detaljer om teststrimler kan man lese pakningsvedlegget som følger med strimlene. Lactate Pro TM 2 Skjerm Batterideksel 1.3 Inkludert i pakningen Lactate Pro TM 2 (måleinstrument) Bæreveske Brukermanual Kapittel 2 Testforberedelser Knapp 1 Knapp Hva trengs for å gjennomføre en test? Inngang teststrimmel Tilkoblingsmulighet Lactate Pro TM 2 (måleinstrument) Lactate Pro TM 2 Test Strip* Stikkepenn* 2.5 Skjerm Minnesymbol Vises når man ser på tidligere målinger lagret i minnet. Batteri-indikator Lydløs Vises når lydvolum er satt til av. Lansett* Injeksjonstørk med alkohol.* Blodsymbol Vises når instrument er klart for måling. * Lactate Pro TM 2 Test Strip, stikkepenn, lansetter og bomull selges separat. Måleinstrument og tilleggsutstyr holdes unna barn. Små deler kan utgjøre kvelningsrisiko. Termometersymbol Slett - 1 -

2 2.6 Lactate Pro TM 2 Test Strip Kontrollvindu 2.7 Plassering av teststrimmel i måleinstrument Sett teststrimmelen inn i instrumentet som beskrevet under. 1. Sørg for å ha rene og tørre hender. Åpne først aluminiumforpakningen og ta ut en teststrimmel. Ikke dekk kontrollvinduet på strimmelen med fingrene. Blodet påføres teststrimmelen etter at teststrimmelen er plassert i måleinstrumentet. 2. Teststrimmelen må plasseres helt inn i måleinstrumentet for at målingen skal bli korrekt. Du vil da høre et pip når instrumentet starter opp. Først vil alle symboler i på skjermen vises, deretter vises resultatet fra den siste målingen. Kapittel 3 Prøvetaking 3.1 Forhåndsregler ved behandling av blodprøver. Vis stor forsiktighet ved håndtering av blodprøver. Blod kan inneholde patogene mikroorganismer. Feilhåndtering kan utsette deg og dine omgivelser for smitte. Følgende regler bør følges for å unngå infeksjon:! VIKTIG Ikke benytt samme lansett eller stikkpenn på mer enn én person. Benytt alltid en ny lansett. Lansetter er for engangsbruk og skal kun benyttes én gang. Når prøven tas på en tynn del av kroppen, f.eks. en en øreflipp etc., må ikke denne støttes med fingeren. (Dette kan føre til at man stikker hull på fingeren, noe som igjen kan føre til mulig smitte. Det bør derfor vurderes å ta prøven fra tykkere kroppsdeler, slik at man unngår denne risikoen.) 3.2 Prøvetakingsprosedyre For best mulig resultat bør prøvetakingen utføres som beskrevet under. 1. Området der prøven skal tas, rengjøres med bomull påført alkohol. 2. La det rengjorte området lufttørke ordentlig før prøven tas. Når dagens dato og tid vises på skjermen kan prøven tas. Det er svært viktig at området der prøven skal tas, er helt tørt. Hvis området ikke er tørt, kan det oppstå hemolyse. 3. Benytt lansett eller stikkpenn til å stikke hull på huden. For måling av mg/dl vil «mg/dl» vises istedenfor «mmol/l» på skjermen. Et testresultat med et termometersymbol eller et slettesymbol vil ikke vises som et tidligere testresultat. Etter at apparatet har vært på i 4 minutter og 30 sekunder uten å ha blitt benyttet, vil du høre et pip hvert 5. sekund. Apparatet slår seg av automatisk etter ytterligere 30 sekunder. I dette tilfellet kan teststrimmelen fjernes og settes inn på nytt om man vil gjøre en måling. Hvis ingenting vises på skjermen, fjernes strimmelen og plasseres i måleinstrumentet på nytt. Hvis skjermen fortsatt er svart, må batteriet skiftes. Hvis dette ikke fungerer, må man kontakte forhandler. Hvis en feilkode vises, se kapittel 8 «Hvis en feilmelding vises» og følg trinnene beskrevet der. Ulike stikkpenner kan fungere ulikt. Det er derfor viktig å sette seg inn i hvordan stikkpennen fungerer før prøven skal tas. 4. Påfør press rundt stikkstedet for å presse ut en liten dråpe blod. 5. Benytt rent gasbind for å tørke av den første dråpen. 6. Press ut en ny dråpe blod fra stikkstedet. Stikkstedet må alltid desinfiseres før prøven skal tas dette for å unngå infeksjoner. Etter prøvetakingen må blødningen stanses og stikkstedet beskyttes for å unngå infeksjon

3 Kapittel 4 Testprosedyre 1. Før blodet påføres teststrimmelen, må skjermen vise det blinkende blodsymbolet og dagens tid/dato (se kapittel 2.7 «Plassering av teststrimmel i måleinstrument»). 2. Tuppen av teststrimmelen føres bort til bloddråpen på stikkstedet med en vinkel på 90 grader. La teststrimmelen suge opp blod til kontrollvinduet på strimmelen er fullt. Ikke la blodet dryppe på teststrimmelen. Ikke påfør blod når alle symboler på skjermen lyser. Skjermen skal være som beskrevet i 2.7. Ikke tilfør mer blod etter at strimmelen har sugd opp blod første gang. Dette kan gi unøyaktige målinger. Håndtering av smittefarlig avfall Teststrimler, lansetter og injeksjonstørk kvalifiserer som smittefarlig avfall når de har vært i kontakt med blod. Håndter dem i henhold til lokale forskrifter om biologisk avfall. Kapittel 5 Sortering av testresultater 5.1 Målerkode En målerkode gjør det mulig å sortere resultatene etter hvem som har utført prøven. Dette gir en mer effektiv håndtering av data. Man kan legge til nye målerkoder før eller etter en test utføres. Det er 3 målerkoder tilgjengelig i måleinstrumentet, M01, M02 og M03 Legge til målerkode før testen utføres: 1. Sett inn en teststrimmel i måleinstrumentet og vent til det er klart til bruk. Skjermen viser da blodsymbolet samt aktuell tid og dato. 2. Trykk på knapp 1. Måler-id «M01» vil da vises på skjermen. Det vil ikke oppnås nøyaktige målinger hvis blodet dryppes på kontrollvinduet i stedet for å la strimmelen suge opp bloddråpen fra stikkstedet. Enough Not enough For nøyaktige resultater bør teststrimmelen berøre bloddråpen umiddelbart etter stikking. Ikke test med blod som har rent langs huden og vekk fra det desinfiserte området rundt stikkstedet. Ikke la blodet smøres utover teststrimmelen. Ikke press teststrimmelen mot stikkstedet. Teststrimmelen skal føres forsiktig inntil bloddråpen. Ikke berør teststrimmelen før etter at testresultatet vises på skjermen. 3. Du vil høre et pip når målingen starter, og det vil telles ned fra 15 til 1. For å velge en annen målerkode trykker man på knapp 1 igjen. ID-koden vil da endres i følgende rekkefølge: M01 M02 M03 (ingen måler-id) 3. Etter å ha valgt kode kan testen utføres på vanlig mate. Etter testen vil test dato og målerkode veksle på å bli vist i displayet. 4. Avlesning av resultat. 4. Test strimmelen kan deretter trekkes rett ut av måleinstrumentet. Når «Hi» eller «Lo» vises som testresultat, betyr det at resultatet er utenfor gyldig testområde. «Hi»: Laktatnivået er over 25,0 mmol/l (225 mg/dl). «Lo»: Laktatnivået er under 0,5 mmol/l (5 mg/dl). Når testresultatet ikke er som forventet, kontroller at termometersymbolet ikke er på måleren og teststrimmelen har tilpasset seg til aktuell temperatur og fuktighet før testen teststrimmelen har romtemperatur etter å ha blitt tatt ut av alumimniumforpakningen teststrimmelen ikke er gått ut på dato teststrimmelen ikke er benyttet tidligere svette ikke er blandet med blod på teststrimmelen strimmelen er fylt med nok blod 5. Når målingen er ferdig og resultatet avlest, trekkes strimmelen rett ut av måleinstrumentet. Måleren lagrer testresultatet i minnet og slår seg av. Selv om strimmelen ikke er trukket ut, vil apparatet lagre testresultatet i minnet etter 3 minutter og slå seg av. Minnet har plass til 330 testresultater. Når minnet er fullt, vil nye testresultater begynne å overskrive gamle resultater. De eldste resultatene blir først overskrevet uavhengig av måler-id beskrevet i kapittel Legge til målerkode etter at testen er utført. 1. Når testresultatet vises i displayet trykker man på knapp 1 uten å fjerne teststrimmelen. Målerkode «M01» vil da vises i displayet For å velge en annen målerkode trykker man på knapp 1 til korrekt id kode vises i displayet.. Måler-id endres i følgende rekkefølge for hver gang man trykker på knappen: M01 M02 M03 (ingen måler-id) 2. For å lagre innstillingen trekker man ut strimmelen når skjermen viser korrekt målerkode. Du kan ikke endre eller legge til målerkode til et resultat etter at instrumentet har vært skrudd av. Måleinstrumentet skrus av når teststrimmelen fjernes, eller 3 minutter etter at testen er utført. Hvis ikke teststrimmelen fjernes.

4 5.2 Legge til et sletteflagg Legg til et sletteflagg ved unøyaktige måleresultater. Måleren lagrer målingsresultatene uavhengig av dette flagget. Et sletteflagg indikerer unødvendige data når du går gjennom tidligere resultater. 1. Når måleresultatet vises på skjermen, skal du la teststrimmelen bli værende i måleren og trykke på knapp 2. Sletteflagget «DEL» vises. For å fjerne flagget, trykk på knappen igjen. 2. For å lagre innstillingen og skru av måleren, trekk teststrimmelen rett ut av måleren. Du kan ikke legge til / endre sletteflagget når måleren er i ferd med å skru seg av. Måleren skrur seg av når du fjerner teststrimmelen, eller etter 3 minutter med testing. 5.3 Gå gjennom tidligere resultater Dette systemet kan lagre opptil 330 måleresultater. Du kan gå gjennom de lagrede målingsresultatene fra nyeste til eldste. 1. Forsikre deg om at måleren er av, og at teststrimmelen ikke befinner seg i måleren. 2. Hold knapp 1 nede i 2 sekunder. En helskjerm vises, etterfulgt av gjeldende tid og dato. Minnesymbolet vises øverst på skjermen. 5. Måleresultatene vises fra nyeste til eldste hver gang du trykker på knapp 1. «End» vises etter de eldste dataene i minnet. Etter «End» viser skjermen de nyeste dataene igjen. For å bla gjennom resultatene, hold knapp 1 nede. Datanr. vises ikke når du blar gjennom resultatene. «END» vises når du har bladd gjennom alle resultatene. Hver gang du trykker på knapp 2, vises måleresultatene i motsatt rekkefølge fra eldste til nyeste. 6. For å gå ut av denne modusen og skru av måleren, hold knapp 2 nede i 2 sekunder, eller la måleren stå uvirksom i 3 minutter. 5.4 Slette måleresultater Du kan slette alle målingsresultatene i minnet eller resultater med en bestemt målekode. 1. Forsikre deg om at måleren er av, og at teststrimmelen ikke befinner seg i måleren. 2. Hold knapp 1 nede i 2 sekunder. Du vil høre en pipetone når måleren skrur seg på. En helskjerm vises, etterfulgt av gjeldende tid og dato. Minnesymbolet vises øverst på skjermen. 3. Trykk på knapp 1 for å velge målekoden du vil vise. Målekoden endrer seg på følgende måte for hver gang du trykker på knappen: ALL (alle målingsresultater) M01 M02 M03 3. Trykk på knapp 1. Velg målekoden for måleresultatene du vil slette. Velg «ALL» for å slette alle måleresultatene fra minnet. 4. Hold både knapp 1 og 2 nede i 5 sekunder. Slipp knappene når «del» blinker. Totalt antall målingsresultater med målekoden Målekoden vises med totalt antall måleresultat for den målekoden. 4. Trykk på knapp 2. Det nyeste måleresultatet for den valgte målekoden vises. Under resultatet vises to sett relatert informasjon vekselvis som vist under. Målingsdato Målekode 5. Hold knapp 2 nede i 5 sekunder. Måleren sletter måleresultatene. Tid og dato vises igjen. «del» fortsetter å blinke mens måleren sletter målingsresultatene. Dette kan ta flere minutter. Data nr. Målingstidspunkt Hvis ingen data er lagret, vises «ALL» som «0». I dette tilfellet vil ikke målekoden endres selv om du trykker på knapp 1. Målingsdata vil ikke vises selv om du trykker på knapp 2. For å avbryte innhenting av målingsdata, trykk på knapp 2 i 2 sekunder for å skru av måleren

5 Kapittel 6 Instrument oppsett Innstilling av lydvolum, dato og tid. 1. Kontroller at instrumentet er avskrudd og at det ikke er noen teststrimmel i det. 2. Pres knapp 1 og 2 samtidig i 5 sekunder. Displayet vil da lyse opp og «SET» vil vises når det er klart. 8. Still inn «Month», «Day», «Hour» og «Minute» på samme måte, i denne rekkefølgen. Når «Minute» er stilt inn, vises «END». 9. For å avslutte innstillingen og skru av måleren, trykk på knapp 1. For å gå tilbake til innstillingen av volum på pipetonen trykk på knapp 2. Innstilling av lydvolum 3. Trykk på knapp 1. Gjeldende lydvolum innstilling vil da vises i displayet. 4. Volumet kan da endres ved å trykke på knapp 2. Innstillingene vil endres i følgende rekkefølge. Level 3 (high) OFF Level 1 (low) Level 2 (medium) Lydløs symbolet vil vises når volumet er satt til OFF. Innstilling av dato og tid. 5. Trykk på knapp 1 til «Year» vises på displayet. 6. Trykk på knapp 2 for å endre «Year». For å bla hurtig holdes knapp 2 inne. 7. Trykk på knapp 1 for å bekrefte innstilling av «Year» å gå videre til «Month» innstilling. Innstilling av korrekt måned og tid gjøres på samme måte som for innstilling av korrekt år

6 Kapittel 7 Vedlikehold 7.1 Oppbevaring Oppbevar måleinstrument, teststrimler, stikkepenn, lansetter og instruksjonbok i bærevesken. Må ikke fryses. Unngå varme, fuktighet og direkte sollys. Lagringstemperatur: Måleinstrument: 0 50 C ( F) Teststrimler: 1 30 C (34 86 F) 7.2 Rengjøring av måleinstrument Dette produktet behøver ikke spesiell rengjøring. Hvis apparatet blir skittent, kan det rengjøres med en myk klut fuktet med vann. For å desinfisere instrumentet etter rengjøring kan det tørkes med en myk klut fuktet med 70 % etanol, 70 % isopropanol eller fortynnet klorin (0,05 % natriumhypoklorittløsning). 7.3 Skifte av batteri Når batterisymbolet vises på skjermen, begynner batterinivået å bli lavt. Før man benytter apparatet bør da batteriet skiftes. Tidligere resultater forblir i minnet selv om batteriet tas ut og skiftes. Kapittel 8 Hvis en feilmelding vises Hva gjør man hvis en av følgende feilmeldinger vises på skjermen: Feilmelding Hva er problemet? Hva gjør man? E-1 E-2 Det er et problem inne i måleinstrumentet. Temperaturen i omgivelsene er enten for lav eller for høy. Kontakt leverandør. Måleinstrumentet trenger omgivelser med en temperatur fra 5 til 40 C ( F) og en luftfuktighet på mellom 20 og 80 % RH i minst 20 min for å fungere optimalt. Ikke ta prøver så lenge denne feilmeldingen vises på skjermen. Hvis ikke feilmeldingen forsvinner etter at instrumentet har vært tilstrekkelig lenge i riktige omgivelser, må leverandør kontaktes. Apparatet bruker et CR2032 3V litiumbatteri. Denne typen batteri er tilgjengelig i de fleste butikker. Det lønner seg å ha et ekstra batteri tilgjengelig til enhver tid. Du trenger ikke å stille inn dato og klokkeslett hvis du setter inn et det nye batteriet innen 2 minutter etter fjerning av det gamle batteriet. Selv om du setter inn det nye batteriet innen 2 minutter, kan klokken tilbakestilles hvis: det går lang tid fra batterisymbolet vises til batteriet blir skiftet. batteriet settes inn opp ned. metalldelene på innsiden av måleren blir berørt av hender eller metall Når tiden har vært nullstilt under batteriskifte, vil «12:00» eller «0:00» blinke på skjermen neste gang du setter inn en teststrimmel. I dette tilfellet kan man stille inn riktig dato og klokkeslett som beskrevet i kapittel 6. Prosedyre for batteriskifte: 1. Kontroller at instrumentet er av. 2. Fjern batteridekselet med fingeren. E-3 E-5 E-6 E-7 Kommunikasjonsfeil feil Det er et problem inne i instrumentet. Delen av teststrimmelen som føres inn i instrumentet, er skitten. Det benyttes en brukt teststrimmel. Feil type teststrimmel er benyttet. Teststrimmelen kom I kontakt med nytt blod etter at målingen hadde startet. Teststrimmelen forflyttet seg i instrumentet under målingen. Feil ved sending av data i instrumentet. Prøv igjen med en ny måling. Hvis feilen vedvarer, må leverandør kontaktes. Kontakt leverandør. Utfør testen på nytt med en ny teststrimmel. Benytt alltid Lactate Pro TM 2 Test Strip sammen med dette måleinstrumentet. Ta en ny teststrimmel og gjennomfør en ny måling på korrekt måte. Ikke berør metalldelene på innsiden av måleinstrumentet med finger eller metallgjenstander. Symbol Hva er problemet? Hva gjør man? Lavt batteri Skift batteri som forklart i Fjern gammelt batteri og sett inn det nye batteriet med plussiden pekende ned. Temperaturen i omgivelsene er enten for høy eller for lav. Måleinstrumentet trenger omgivelser med en temperatur fra 5-til 40 C ( F) og en luftfuktighet på mellom 20 og 80 % RF for å fungere optimalt. De må være minst 20 min i slike omgivelser for å fungere optimalt. Det anbefales å ikke ta prøver så lenge denne feilmeldingen vises på skjermen. Måleinstrumentet kan gjøre målinger på blod selv om denne feilmeldingen vises, men dette kan gi unøyaktige resultater. Hvis batteriet innsettes opp ned, vil ikke instrumentet fungere. 4. Batteridekselet kan så settes på plass. Linjen på dekselet skal være på linje med linjen på instrumentet. Gamle batterier håndteres som spesialavfall i henhold til lokale bestemmelser

7 Kapittel 9 Teknisk informasjon 9.4 Symbol 9.1 Spesifikasjoner Produkt Lactate Pro TM 2 Modell LT-1730 Symbol 0 50 Beskrivelse Begrensning i oppbevaringstemperatur In Vitro diagnostisk medisinsk enhet Symbol Beskrivelse Lactate Pro TM 2 følger direktiv 98/79/EC Egnet for selvtesting Testparameter Prøve Prøvevolum Laktatnivå i blod Ferskt, kapillært fullblod 0,3 μl Produsent Biologisk risiko Autorisert representant i Det europeiske fellesskap Serienummer Teststrimmel Testområde Analysetid Lactate Pro TM 2 Test Strip 0,5 25,0 mmol/l (5 225 mg/dl) 15 sek fra deteksjon av blod Advarsel! Les medfølgende vedlegg Batch-kode Les brukermanualen før bruk. Katalognummer Batteri 3 V litiumbatteri (CR2032) 1 Utløpsdato Batterilevetid Strømforbruk Minne Lyd Kommunikasjonsfunksjon Kommunikasjonshastighet Temperaturområde Oppbevaringstemperatur Forventet levetid Størrelse 2000 eller flere målinger* 1 (under spesielle omstendigheter kan antallet målinger være noe redusert) 0,02 W (MAKS) 330 målinger (dette tallet gjelder for summen av målinger fra alle måler-id-er) Ja (fire ulike volumnivåer) Ja* bps Temperatur: 5 til 40 C (41 til 104 F) Fuktighet: % RF (ingen kondensering) 0 50 C ( F) 3 år (ifølge produsentdata) 50 mm (bredde) 100 mm (høyde) 12 mm (lengde) 9.5 Garanti ARKRAY skal reparere eller erstatte din Lactate Pro TM 2 hvis det oppstår feil i materialet eller apparatet innen en periode på ett år fra kjøpsdato. Garantien gjelder ikke hvis 1. problemene har oppstått som følge av uforsiktig behandling 2. problem eller skader har oppstått som følge av uforutsette omstendigheter som f.eks. naturkatastrofer 3. problemer som har oppstått som følge av reparasjoner eller endringer utført av uautorisert personell. 4. problemer der ikke ARKRAY kan stilles ansvarlig * 1 Enheten leveres med et installert batteri. Det er mulig dette batteriet ikke lever opp til forventet batterilevetid etter at det er mottatt av kunden. * 2 Data kan overføres og lagres på datamaskin ved bruk av programvare for dette instrumentet. Kontakt leverandør for nærmere opplysninger. Det kan skje forbedringer på nye produkter uten at nærmere informasjon gis. 9.2 Sikkerhetsinformasjon Elektromagnetisk interferens (EMI) Instrumentet følger CISPR 11: 2003, klasse B. Dette innebærer at det utstråler lavt energinivå som det er liten sjanse for at vil forstyrre annet elektronisk utstyr. Immunitet mot statisk elektrisitet og magnetfelt Instrumentet oppfyller gjeldende krav for nivå 3 elektrostatisk utladning angitt i IEC Instrumentet påvirkes ikke av stråling i området 80 MHz til 2,5 GHz som angitt i IEC Immunitet mot statisk elektrisitet og magnetfelt Instrumentet oppfyller gjeldende krav for nivå 3 elektrostatisk utladning angitt i IEC Instrumentet påvirkes ikke av stråling i området 80 MHz til 2,5 GHz som oppgitt i IEC Avfallshåndtering av apparatet Instrumentet regnes som biologisk avfall, da det har vært benyttet til å teste blod. Når instrumentet skal bortskaffes, fjernes batteriet, og instrumentet kastes i henhold til gjeldende regler om biologisk avfall. Apparatet må ikke følge European Directive 2002/96/EC (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)). Utgitt:

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Brukerhefte Brugerpjece. System for blodsukkermåling System til måling af blodsukker

Brukerhefte Brugerpjece. System for blodsukkermåling System til måling af blodsukker Brukerhefte Brugerpjece System for blodsukkermåling System til måling af blodsukker ART22311-116_rev-B.indd 1 FreeStyle Freedom Lite-måleren og hvordan den fungerer Systemkontrollskjermbildet Dette displayet

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2.

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2. MCT-426, MCT-427 Installeringsinstruksjoner Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK MCT-426 (røykvarsler) og MCT-427 (varme- og røykvarsler) er automatiske brannbrannvarslere

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen som er et eksempel på inovativt design. Den gir deg radiokontrollert klokke og

Detaljer

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok INSULINPUMPE Brukerhåndbok Forside Ampullerom Adapter Skjerm Infrarød utgang Taster Bakside Alarmer og advarsler Serienummer Produksjonsår PowerPack-rom Kjære bruker av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe!

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk

Brukerhåndbok. Norsk Brukerhåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON BRUKSANVISNING NO idect M1 System DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON Nr: - BRUKSANVISNING idect M1 System Digital og trådløs telefon Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk. Vi reserverer

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer