1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe"

Transkript

1 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1

2 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen før du tar i bruk maskinen. Sjekk at brukermanualen er komplett og installasjonsveiledning følger med. Denne Air Condition/Varmepumpen bruker kjølemedium R410A som erstatter det konvensjonelle R22, for å hindre skade på ozonlaget. Innholdsfortegnelse For egne notater... 3 Sikkerhetsforeskrifter... 4 Advarsel omkring installering... 4 Advarsel omkring drift... 4 Advarsel omkring reparasjoner og flytting av enheten... 4 Forsiktighetsadvarsel... 5 Beskrivelse... 6 Navn og funksjoner... 7 Trådløs fjernkontroller(funksjoner)... 8 Display Trådløs fjernkontroll Forberedelser før bruk Installering av batterier Stille inn klokkeslett Innsetting av filter på innedelen Begrenset bruk ved flere tilkoblinger

3 3 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E For egne notater 3

4 4 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Sikkerhetsforeskrifter Ikke innstaller enheten selv, la profesjonelle ta seg av dette. Ikke prøv og gjør reparasjoner på egen hånd. Det er ingen deler på maskinen du kan reparere selv. Vær alltid forsiktig men tanke på elektrisk støt ved rengjøring og vedlikehold Advarsel omkring installering Husk å la forhandleren stå for installasjonen eller bruk kun kvalifiserte personer til installeringen av enheten. Hvis den ikke er montert riktig, kan lekkasje, strømfeil og brann være et av resultatene. Husk at en kvalifisert elektriker skal ta seg av det elektriske på maskinen. Maskinen skal kobles til elektrisk tavle med egen kurs med en 25 A type D sikring Advarsel omkring drift Unngå å kjøle/varme et rom for mye, da dette er helsefarlig for kroppen Ikke stikk fingre eller andre gjenstander i sprekker på maskinen, da det er vifter i både inne- og utedel som roterer hurtig. Fare for skade på menneske og maskin. Hvis noe unormalt skulle skje (rar lukt, dårlig virkningsgrad etc.), ta sikringen umiddelbart på hovedtavlen for å skru av enheten og ta kontakt med forhandler. Hvis maskinen arbeider med feil kan dette føre til lekkasje, elektrisk støt, brann og lignende. Ikke søl vann eller lignende på innedelen, dette kan føre til elektriske feil eller støt. Advarsel omkring reparasjoner og flytting av enheten Ikke flytt eller reparer enheten selv. På grunn av høy spenning i enheten er faren for elektrisk støt stor. Hvis du skal flytte på maskinen til et annet sted, ta kontakt med forhandleren og overlat arbeidet til en kvalifisert arbeider. 4

5 5 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Forsiktighetsadvarsel Dreneringsavløpet fra innedelen må ha fall hele veien, for å unngå vannlekkasjer. Enheten trenger egen strømforsyning fra hovedtavlen. Den skal ha en egen kurs. Ikke installer enheten hvor gasslekkasjer kan forekomme, da brannfaren er meget stor. Vær vennlig å les denne brukermanualen før drift av maskinen. Ikke bruk maskinen til noe annet enn det den er tiltenkt for, som f. eks bokhylle. Ikke plasser AC/Varmepumpen i spesialrom og andre spesielle miljøer, da dette forverrer maskinens prestasjoner. Ikke la maskinen blåse varm/kald luft i nærheten av planter eller dyr da dette har en negativ påvirkning. Ikke ta på maskinen eller fjernkontrollen med våte fingre for å unngå elektrisk støt. Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, ta sikringen for sikkerhets skyld. Husk å sjekke underlaget til utedelen regelmessig og at dette er solid. Hvis utedelen står utrygt kan den gjøre stor personskade og materielle skader. Ikke rengjør enheten med vann, for å unngå elektrisk støt. Ikke rengjør enheten med sterke kjemikaler, da dette kan skade overflaten og maskinen. Husk å ta sikringen når du skal rengjøre maskinen. Ikke bruk utedelen som et stigtrinn eller et underlag for noe annet. Den skal stå selvstendig og trygt på et egnet underlag. For best mulig virkning, bruk kun enheten innenfor de temperaturinnstillinger vist i denne manualen. 5

6 6 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Beskrivelse 1. Romtemperatur sensor 2. Frontdeksel 3. Luftinntak rist 4. Luftfilter 5. Luftblåsing 6. Luftspjeld (horisontal) 7. Luftspjeld(vertikal) 8. Display 9. Infrarød mottaker (signal) 10. Fjernkontroll trådløs 11. Fjernkontroll (fast montert, selges separat) 6

7 7 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Navn og funksjoner Display Følgende gjelder for displayet 1. Driftslampe (grønn) lyser ved drift 2. Timerlampe (grønn) lyser når timer funksjon er påslått 3. Standbylampe (oransje) lyser når strømmen er på. OBS! Hvis du bruker timer fra den fastmonterte fjernkontrollen, vil ikke timerlampen lyse. Det samme gjelder ved oppkobling mot flere enheter (gruppekombinasjon). Når strømmen er skrudd på for første gang etter installasjonen vil standbylampen lyse i 5 minutter for å adressere enheten. Når strømmen er på neste gang vil standbylampen lyse ca. 1 minutt. Mens denne lampen lyser er det ikke mulig å gjøre endringer med fjernkontrollen. Dette er med andre ord ikke en feil på enheten. Midlertidig knappen Hvis du skulle miste fjernkontrollen eller ikke har tilgang på batterier, trykk på Midlertidig knappen 1. Åpne frontdekselet. Frontdekselet står av seg selv ved en spesifikk vinkel. Ikke løft lenger opp når du hører klikket. 2. Trykk på Midlertidig knappen for å starte AC/Varmepumpen. Trykk igjen for å stanse maskinen. 7

8 8 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Trådløs fjernkontroller(funksjoner) 1. Infrarød signalsender Sender signaler til innedelen 2. Av/på knapp Trykk knappen for å starte drift Trykk igjen for å stanse driften Hvis du ikke hører et pip når trykker så trykk igjen. 3. Driftmodus knapp Trykk for å velge modus Kjøling Avfukting Varmedrift Viftedrift 4. Temperaturknapp økning (maks 30 C) minkning(min 17 C) 5. Viftehastighet knapp Trykk knappen for å velge hastighet. Auto = automatisk hastighet, avhengig av temperatur. 6. Spjeldinnstilling knapp Trykk denne knappen for å justere spjeldet. Trykk SWING for automatisk spjeldsving. 7. Fix knappen Trykk denne knappen for å justere vinkel på spjeldet automatisk. 8. På-tid Timer Trykk denne knappen for å skru på timeren (på-tid). 9. Av-tid Timer Trykk denne knappen for å skru på timeren (Av-Tid). 8

9 9 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E 10. Sleep knapp Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i gruppekombinasjoner. Trykk denne knappen for å starte sleep funksjonen. Tid til enheten skrur seg av vises i displayet (1,3,5 eller 9 timer). 11. Set knappen Trykk denne knappen for å bekrefte valgte tidsinnstillinger. 12. Kanselleringsknappen (CLR) Trykk CLR for å kansellere PÅ/AV Timer. 13. Minne og forhåndsinnstilling (Preset) Trykk denne knappen for drifte AC/Varmepumpen med forhåndsinnstilt minne. Hold knappen inne i 3 sekunder for å memorere nåværende innstilling og symbolet vises. 14. Automatisk driftmodus Trykk på knappen for automatisk drift (temp. avhengig) 15. High Power Trykk denne knappen for å starte High Power funksjonen ved større varme/kjøle-behov. 16. ECO knappen (økonomi) Trykk økonomiknappen for økonomisk drift 17. Stille knappen Trykk denne knappen for å starte stille drift. Maskinen arbeider nå så støysvakt som mulig. 9

10 10 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Display Trådløs fjernkontroll Display Alle symboler vises ved å trykke på av/på knappen, bortsett fra klokkeslett 1. Transmisjons symbol Dette symbolet vises når du sender signal fra fjernkontrollen til innedelen. 2. Driftmodus display Viser valgt driftsmodus 3. Temperatur display Viser valgt temperaturinnstilling (17 C-30 C) 4. Viftehastighet display Viser valgt viftehastighet, Auto eller de fem andre trinnene 5. Timer og klokkeslett display Timer tid og klokkeslett vises i denne boksen. 6. High Power display Viser om High Power er aktivert. 7. Økonomi display (ECO) ECO vil vises om økonomifunksjonen er aktivert 8. Forhåndsinnstilling display De forhåndsinnstilte programmene vil være aktivert om symbolet vises. 9. Sleep timer display Indikerer når Sleep funksjonen er aktiv, hver gang du trykker sleep endres displayet i følgende sekvens; 1,3,5 eller 9 timer. 10

11 11 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Forberedelser før bruk Installering av batterier 1. Fjern dekselet og sett inn batteriene 2. Trykk på reset knappen Klokkeslettet blinker Still inn klokken og dra dekselet på plass igjen Batterier Bruk to nye AAA batterier ved utskifting av batterier Ved normal bruk vil batteriene vare i ett år Skift batterier når du ikke får kvitteringstone ved bruk av fjernkontrollen. For å unngå driftsfeil, vennligst fjern batteriene når du ikke bruker fjernkontrollen mer enn en gang i måneden. Stille inn klokkeslett Før du tar i bruk AC/Varmepumpen, still inn klokken på fjernkontroll ved å lese denne instruksjonen. Klokken vil alltid fungere, uavhengig om maskinen er på eller ikke. Når batteriene settes inn vil AM 0:00 blinke i displayet 1. Trykk på ON eller OFF justeringsknappene for å endre tiden. Ved å holde inne en av knappene vil tiden endre seg med 10 minutter. 2. Trykk SET knappen når du har fått frem riktig klokkeslett. Klokken starter så å gå. For å endre et klokkeslett, trykk på CLOCK knappen nederst til høyre til klokkeslettet begynner å blinke. Følg så trinn 1 og 2 som før. 11

12 12 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Innsetting av filter på innedelen 1. Åpne frontdekselet og fjern luftfilter 2. Sett inn de medfølgende filtrene (Sasa-Zeolite og Bio-enzyme & Ginko filter) 2 stk hver. 12

13 13 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Begrenset bruk ved flere tilkoblinger Ved to innedeler og en utedel (twin)eller gruppe kombinasjon vil det være en hovedinndel og en slave. Hovedinnedelen mottar signaler fra fjernkontrollen og videresender signalene til slave innedel. Dobbelkombinasjon(Twin) Gruppekombinasjon 13

14 14 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Når en bruker anlegget i Twin eller gruppe kombinasjon vil følgende funksjoner ikke være tilgjenglige: 1. Hi Power 2. ECO (økonomi) 3. Stille Displayet vil vise funksjonene og du vil få kvitteringstone men funksjonen vil altså være deaktivert. Alle enhetene utenom hovedinnedelen vil ikke være mulig å styre med fjernkontroll eller Midlertidig knappen. En velger hovedinnedel under installering av anlegget. Det er mulig å styre spjeldet individuelt på maskinene i Twin og gruppekombinasjon. Timerlampen på hovedinndelen vil ikke lyse når timerfunksjonen er aktiv. 14

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9317263009-01_NO MANUAL AUTO (Trykk i mer enn 3 sekunder)

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Illustrasjonen over viser alle indikatorene

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK Innedel AW YZ14LB AW YZ18LB AW YZ24LB Varmepumpe med aircondition for vegg/tak. Ta vare på denne bruksanvisningen for evt. senere oppslag FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

V A R ME P U MP E Gulvmodell

V A R ME P U MP E Gulvmodell E NG LIS H %58.(50$8$/ E S PAÑOL F R ANÇ AIS DE UT S C H P OR T UG UÊ S P OLS K I V A R ME P U MP E Gulvmodell F or generell bruk Innedeler R A S -B0//8UF V-E serie Utedeler R A S -0//8S A V-E serie R

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk... 7 DRIFT AUTO TØRR KJØLE

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk... 7 DRIFT AUTO TØRR KJØLE

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Din bruksanvisning LG N09SQ http://no.yourpdfguides.com/dref/3904422

Din bruksanvisning LG N09SQ http://no.yourpdfguides.com/dref/3904422 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok

Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok Art. nr: 5058 Byggeforskrifter Enheten må kun installeres og vedlikeholdes av en godkjent tekniker i henhold til gjeldende IEE-reguleringer, byggeforskrifter,

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN ROMLUFTKDISJERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk...

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For duo inverter varmepumpe type MHI. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For duo inverter varmepumpe type MHI. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For duo inverter varmepumpe type MHI www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning duo inverter varmepumpe type MHI Aermec/Sharp...3 Montasje... 3 Tekniske

Detaljer

Brukermanual for Haier varmepumpe

Brukermanual for Haier varmepumpe Markeds-Partner AS Brukermanual for Haier varmepumpe HSU-9 / HSU-12 Hurtigveiviser: Pek fjernkontrollen i fri bane mot varmepumpens innerdel. Du får et bekreftende pip ved hver informasjon. 3 4 1 2 6 7

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Trysil 6500 Gulv. Varmepumpe. Bruksanvisning. Trysil 6500 Gulv. Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13

Trysil 6500 Gulv. Varmepumpe. Bruksanvisning. Trysil 6500 Gulv. Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13 Trysil 6500 Gulv Varmepumpe Bruksanvisning Trysil 6500 Gulv Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13 P. 2 Trysil 6500 Gulv Delenes navn og funksjoner...4 Bruke fjernkontrollen til å betjene enheten...6

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG Brukerveiledning FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... Navn på deler...3 Forberedelser før bruk...6 DRIFT KJØLING "SARARA" TØRKING...8

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAS R28CNH1. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAS R28CNH1. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAS R28CNH1 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Tekniske

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Split air conditioner system

Split air conditioner system NO BRUKERMANUAL KJØLE type AW726CL AW726CLF AW735CL AW735CLF AW752CL AW764CL VARMEPUMPE type AW720HL AW726HL AW726HLF AW735HL AW735HLF AW752HL AW764HL KJØLE type FC735CL FC752CL FC764CL KJØLE type AS71CL

Detaljer