Hvordan lykkes med HMS i en virksomhet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lykkes med HMS i en virksomhet?"

Transkript

1 Hvordan lykkes med HMS i en virksomhet? HMS-konferansen mai 2011 Thorstein Thiseth, EB Nett AS

2 Prosent Bakgrunn Årlig sykefravær Langtidsfravær Korttidsfravær Ingen mirakelkur - kun systematisk arbeid med enkle HMS-tiltak! Hittil 2010 År

3 EB Nett Nettselskap i EB-konsernet Regionalnett i Buskerud Distribusjonsnett i Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker og Finse Kjernekompetanse i eget selskap, men utstrakt kjøp av utførende tjenester Antall ansatte: 66 Inntektsramme (2010): 371 mnok Nettkunder: Etablert i 2001 etter fusjon mellom Drammen Energinett og Buskerud Nett Fusjon med Kongsberg Energi og Nedre Eiker Energi (2002/2003) 3

4 Våre HMS-utfordringer Fokus etter fusjonene var organisering og økonomisk tilpasning Forventet betydelig økonomisk gevinst Vektla en rasjonell organisasjonsstruktur og effektivisering av driften Rask resultatforbedring på 20 mnok Like raske organisasjonsendringer Arbeidsmiljømessige utfordringer Svært ulike kulturer skulle smelte sammen Engasjert ledergruppe men mange frustrerte og misfornøyde medarbeidere Mellomledere slet med å finne sin rolle Med andre ord: Vi i ledelsen fokuserte på økonomisk effektivisering og resultat, men undervurderte betydningen av å få med «alle» i endringsarbeidet 4

5 Ulik opplevelse av omstilling Våre medarbeidere opplevde omstillingene svært ulikt Utfordringen var å unngå at medarbeidere og enheter stagnerte i mistrivsel God hjelp i prosessen av Hjelp 24 (Bedriftshelsetjenesten) KRAV OM ENDRING NY VEKSTFASE AVVISNING USIKKERHET Endringsprosessen GJENNOMBRUDD HANDLING FRUSTRASJON MOBILISERING FORSTÅELSE

6 Nytt fokus Erkjente at HMS er en viktig forutsetning for videre utvikling HMS i prosjekter og drift har historisk vært godt ivaretatt det har vi videreført Arbeidsmiljøet var vår store utfordring HMS-kartlegginger bekreftet utfordringene i arbeidsmiljøet Bred enighet blant ledere og tillitsvalgte om behovet for forbedringer Bedriftskulturen generelt Oppfølging av enkeltpersoner Innså at forbedringsarbeidet var en lang vei å gå Sikre tillit til målsetningen om forbedring i organisasjonen Forankring av kartlegginger, analyser, arbeidsmål og tiltak i AMU Informasjon og involvering av ansatte (intern-info, HMS-dager m.m.) Vi måtte finne våre suksesskriterier og en egnet metodikk!

7 Våre suksesskriterier 1. Opparbeide tillit til at ledelsen virkelig ønsker å forbedre arbeidsmiljøet Felles fora (AMU, allmøter, informasjon etc.) Individuelle samtaler (medarbeidersamtaler, HMS-runder etc.) 2. Ta alle HMS-problemer på alvor stort og smått Dokumentere negative innspill i avvikssystemet Beskrive problemstillinger konkret og lage handlingsplaner, i noen tilfeller «skyte spurv med kanon» Oppfølging og rapportering av alle tiltak 3. Etablere enkle verktøy for HMS-arbeidet Dokumentere mål og rutiner i HMS-arbeidet Systematisk rapportering av status, handlingsplaner, styringsinformasjon m.m. 4. Sjekke status og utvikling ved gjentatte kartlegginger Går utviklingen i positiv retning grunnlag for positiv informasjon? Nye utfordringer på enkeltområder må vi endre arbeidsmål eller tiltak? Behov for tilpasning av systemer og metodikk? 5. Dele de positive historiene!

8 Vår metodikk HMS og arbeidsmiljø er et lederansvar, men lederne trenger «støtteapparat»! HMS-møteplass HMS-system HMSledelse Pådrivere Møteplassen = AMU i EB Nett Systemet = Enkle verktøy for kvalitetsstyring og rapportering (egenutviklet) Pådrivere = HMS-avdelingen i EB Nett

9 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Vår viktigste HMS-møteplass Forankring av mål og overordnede handlingsplaner for HMS Følger opp status i arbeidsmiljøet (kartlegginger tiltak rapportering) Stor takhøyde og åpenhet for å ta opp saker Fokus på at ta opp nye utfordringer tidlig og konkret Fra AMU til Bedriftsutvalg Ønske om en bedre struktur på informasjon til tillitsvalgte (Hovedavtalen) Forsøksordning med AMU/Bedriftsutvalg i tillitsvalgte ble invitert til AMU-møtene Positiv erfaring - ordningen med AMU/Bedriftsutvalg ble videreført i 2010

10 Prosent Antall HMS-systemet EB s personalhåndbok Egne kvalitetsdokumenter for HMS Inkluderende arbeidsliv (IA) Gjort IA-målsetningene til våre Bygget på IA-systematikken Kartlegginger med tiltaksplaner HMS-rapportering Nøkkelinformasjon til medarbeidere, ledere og styre (målstyring) Rapportering til AMU (faste punkter og spesielle undersøkelser) Dokumentnavn IFS-nr Ansvar Mål, systemstruktur, avvikshåndtering THOTHI Prosedyre for KS revisjon BENESP HMS BENSAN Sjekkliste og vurderingsskjema HMS-runde BENESP Handlingsplan HMS-runde BENESP HMS organisasjonsoversikt BENESP HMS Handlingsplan BENESP Akan retningslinjer BENESP Forbedringsmelding BENESP Forbedringsmelding, eksempel BENESP Oversikt over Forbedringsmeldinger BENESP Varsling - Rutiner BENESP Retningslinjer for dialogutvalget BENESP Oppfølging av sykmeldte BENESP Strategisk kompetanseutvikling BENESP Aktivitet 1. kvartal 2011 Antall ansatte Antall samtaler i perioden (forebyggende og oppfølging) Antall sykmeldte pga forhold i jobben Antall sykmeldte med oppfølgingsplaner innen 4 uker i perioden Dialogmøte 8 uker Ledelse Mal for risikovurdering BENESP Dialogmøte 6 mnd 60 Dialogmøte 1 år 55 Oppfølgingsplaner 50 i perioden Akkumulert antall forbedringsmeldinger/nestenulykker Jan Feb Mars April Sykefravær Mai pr Juni kvartal siste Juli 2 år Aug Sept Okt Nov Des Forbedringsmeldinger 2009 Personskader/Nestenulykker 2009 Forbedringsmeldinger 2011 Personskader/Nestenulykker 2011 Langtidsfravær Korttidsfravær / / / / / / / / 2011 Kvartal / År

11 Her diskuterer vi arbeidsmiljøet vårt AMU/Bedriftsutvalg Møter i faste utvalg - AKAN, dialogutvalg etc. ROS for arbeidsmiljøet HMS-runder Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Medarbeidersamtaler / utviklingssamtaler Seniorsamtaler Andre undersøkelser ved behov.med tilhørende handlingsplaner og rapportering! Medarbeiderundersøkelsen 2011

12 Engasjement Lederne har ansvar for arbeidsmiljø og oppfølging av medarbeidere etter våre kvalitetsrutiner men har støtteapparatet i ryggen Kort vei til kompetanse i HMS-avdelingen for ledere og medarbeidere HMS-avdelingen støtter lederne, men er samtidig pådriver og kontrollør! Hver enkelt medarbeiders holdning er en viktig og selvforsterkende drivkraft på godt og vondt Vi har gått fra å fortelle hverandre «hvor mye bedre det var før» til å se det positive i dag og mulighetene fremover! EBs nye verdigrunnlag har vært en inspirasjon for videre utvikling En plattform som har favnet hele EB-konsernet Felles fokus og økt engasjement også på arbeidsmiljøsiden

13 EBs verdiplattform Løfter Visjon Verdier Eierløfte Vi skal skape så store, langsiktige og forutsigbare verdier at det alltid er attraktivt å eie oss Kundeløfte Vi gir våre kunder det de er blitt lovet - og vel så det. Medarbeiderløfte Hos oss skal du få muligheten til å bli klok, stolt og glad. Miljøløfte Vi skal være en pådriver for fornøyelse av energiog nettsektoren og ta miljøansvar i alt vi gjør. Vi sprer energi og skaper fornyelse Medarbeiderløfte - Hos oss skal du få muligheten til å bli klok, stolt og glad! Åpenhet Omtenksomhet Begeistring TÆL Virksomhetsidè EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter med fokus på å skape verdier, ta miljøansvar og bidra til en bedre fremtid. 13

14 Status i dag Selvtillit i organisasjonen tør å si til oss selv og andre at vi har det bra! Positive og engasjerte medarbeiderne HMS-kartlegginger Medarbeiderundersøkelser De gode historiene Evne til å kartlegge nåsituasjonen og se forbedringsmuligheter Trygghet og metodikk til å takle nye utfordringer de kommer! Velordnet og godt samspill med alle tillitsvalgte gjennom AMU/Bedriftsutvalg Vi har erfart at et systematisk HMS-arbeid er tidsbesparende og gir kvalitet! - Målrettet dialog når HMS er tema - Effektiv oppfølging av handlingsplaner

15 Æres den som æres bør HMS-avdelingen i EB Nett Kvalitets- og HMS-leder Bent Sandli HMS koordinator Benedicte Espedal

16 LYKKE TIL med HMS-konferansen og HMS-arbeidet!

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 03.06.14 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og mål

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - Organisering og ressurser N O T A T Tilråding: Styret slutter seg til rektors vurderinger

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Felles innsats delt glede

Felles innsats delt glede Sluttrapport 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Felles innsats delt glede EdLE Utaaker og Bjørg Hegdal, Arbeidstilsynet Innholdsfortegnelse 3 Forord Prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Konsernstyret 6.mars 2015

Konsernstyret 6.mars 2015 Styresak B 24 / 2015 Kompetanse - og organisasjonsutvikling Innledning Kompetanse- og organisasjonsutvikling i SiT står som fast sak på styrets årshjul. Bakgrunnen for at temaet ble satt opp til årlig

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer