Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse"

Transkript

1 Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse

2 Om undersøkelsen Framtidens byer

3 Om undersøkelsen Formål: Kartlegge (måle) hvordan innbyggerne i de 13 kommunene stiller seg til kommunens klimapolitikk i dag, og hvordan de ser på andre mulige klimatiltak. Metode: Web-undersøkelse med medlemmer i GallupPanelet Intervjuene er foretatt i perioden Kontaktperson i Miljøverndepartementet: Ane Kolberg Ansvarlig for gjennomføringen i TNS Gallup: Benedicte Falch-Monsen Målgruppe: Innbyggere i de 13 største byene intervjuer Resultatene er vektet på alder, kjønn og kommunestørrelse GallupPanelet respondenter som har sagt seg villig til å svare på undersøkelser Forskningsmessig sterkt forankret, validert Ingen form for selvrekruttering Framtidens byer > Om undersøkelsen

4 Synspunkter på kommunens arbeid Framtidens byer

5 Mest fornøyde med kommunens arbeid med tilrettelegging for kildesortering, gjenbruk og retur av spesialavfall 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Kildesortering (glass, plast, papir o.l.) 3,9 Gjenbruk, for eksempel vha gjenbruksstasjoner Retur av spesialavfall (batterier, maling, løsemidler o.l.) Fjernvarmesystem Turveier og fortau Grønne lunger for lek og rekreasjon Attraktivt og levende sentrum Miljøsertifiserer sine virksomheter Begrense parkeringsmuligheter i sentrum God kollektivtransport Kollektivfelt Informasjon om hva den enkelte kan gjøre Sortering av matavfall i hjemmet Tilpasse seg klimaendringer, f eks sikring mot flom og ras Sykkelveier Økonomisk støtte til energieffektiviseringstiltak Lokalisere tjenester slik at de kan nås uten bil Begrense utbyggingen av kjøpesentre 3,7 3,6 3,6 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7 Framtidens byer > Synspunkter på kommunens arbeid

6 Best tilfredshet med Drammens arbeid med å tilrettelegge 6, 5,5 Helhetlig tilfredshet 5, 4,5 4, 3,5 3, 3,9 3,2 4,9 4,1 4,1 4,0 3,6 3,5 3,5 4,4 4,4 4,7 4,6 4,6 4,2 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,7 3,7 3,7 2,9 2,9 2,9 Kildesortering (glass, plast, papir o.l.) Gjenbruk (f eks gjenbruksstasjoner) 2,5 2, 1,5 Retur av spesialavfall (batterier, maling, løsemidler o.l.) 1, Helhetlig tilfredshet er 3,2. Kun tre forhold med flere fornøyde enn misfornøyde Drammen kommer best ut med 4,1 Sarpsborg, Fredrikstad og Bergen dårligst med 2,9. Skien, Porsgrunn og Tromsø gode på avfallshåndtering Framtidens byer > Synspunkter på kommunens arbeid

7 Stor forskjell i tilfredshet på en del tiltak 6, 5,5 5, 5,0 4,8 4,8 4,7 5,0 5,0 Helhetlig tilfredshet 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 4,1 3,6 3,2 3,3 3,3 3,0 3,5 3,5 3,1 3,1 4,2 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 2,9 3,1 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,5 2,4 2,1 2,0 2,1 Sortering av matavfall i hjemmet Kollektivtransport Gir plass til grønne lunger for lek og rekreasjon 1,5 1, Stor forskjell i tilfredshet for mange forhold For eksempel tilrettelegging for sortering av matavfall (2,0 i Sarpsborg, 5,0 i Drammen, Skien og Tromsø). Framtidens byer > Synspunkter på kommunens arbeid

8 Flertallet fornøyde med kommunens tilrettelegging for kildesortering Tilrettelegger for kildesortering (glass, plast og papir og lignende) (n=3812) i prosent Svært dårlig arbeid prosent mener kommunen gjør bra, meget bra eller svært bra arbeid med å tilrettelegge for kildesortering Tilfredsheten med kildesortering er best i Drammen (4,9) og dårligst i Oslo (3,5). Svært braarbeid Vet ikke 2 Total Oslo Bergen Trondh. Stav. Bærum Tromsø Kristians. Fredrikst. Drammen Sandnes Sarpsb. Skien Porsgr. 3,9 3,5 3,7 4,4 4,1 4,2 4,6 4,4 3,7 4,9 4,0 3,7 4,7 4,6 Framtidens byer > Synspunkter på kommunens arbeid 8

9 Flertallet misfornøyde med tilrettelegging for sortering av matavfall Tilrettelegger for sortering av matavfall i hjemmet (n=3812) i prosent Svært dårlig arbeid Nær 60 prosent mener kommunen gjør dårlig, meget dårlig eller svært dårlig arbeid med å tilrettelegge for sortering av matavfall. 4 9 Best i Tromsø, Drammen og Skien Dårligst i Bergen, Sarpsborg og Skien Svært braarbeid Vet ikke 3 Total Oslo Bergen Trondh. Stav. Bærum Tromsø Kristians. Fredrikst. Drammen Sandnes Sarpsb. Skien Porsgr. 3,0 2,4 2,1 2,5 4,8 2,1 5,0 4,7 2,9 5,0 4,8 2,0 5,0 3,1 Framtidens byer > Synspunkter på kommunens arbeid 9

10 Flere misfornøyde enn fornøyde med kommunens arbeid med å tilrettelegge Alt i alt, hvor fornøyd/misfornøyd er du med din kommune når det gjelder å tilrettelegge tiltak for at du skal kunne leve mer klimavennlig? (n=3813) i prosent Svært lite fornøyd prosent er misfornøyde med sin kommune når det gjelder å tilrettelegge tiltak for at de skal kunne leve mer klimavennlig (snittscore er 3,2) Innbyggere i Drammen er mest fornøyde (4,1) Innbyggere i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg er minst fornøyde (2,9). 6 - Svært godt fornøyd 2 Vet kke 3 Total Oslo Bergen Trondh. Stav. Bærum Tromsø Kristians. Fredrikst. Drammen Sandnes Sarpsb. Skien Porsgr. 3,2 3,2 2,9 3,4 3,6 3,4 3,2 3,5 2,9 4,1 3,5 2,9 3,3 3,3 Framtidens byer > Synspunkter på kommunens arbeid 10

11 Hva gjør du selv? Framtidens byer

12 85 prosent sorterer glass, papir og lignende Hva gjør du selv for å leve mer klimavennlig? (n=3813) i prosent Sorterer avfall (glass, papir o.l.) 85 Returnerer farlig avfall 73 Tiltak for å red. strømforbruket Går og/eller sykler mer Rep. bevisst mer framfor å kjøpe nytt Gjør innkjøp uten bil Avfallsorterer mat i hjemmet Bruker oftere off. transp. framfor egen bil Kjøper økol. mat og miljømerkede prod. Bruker alternativ til strøm for oppvarming Velger oftere tog/buss i stedet for fly Flyr bevisst mindre Kjøper bevisst mer brukt klær / utstyr Engasjerer meg i en miljøorg. Kjøper klimakvoter ved bruk av fly Byttet til mer miljøvennlig bil Annet, beskriv Ingenting Framtidens byer > Hva gjør du selv? Vet ikke

13 Kvinner gjør mer for å leve klimavennlig enn menn Hva gjør du selv for å leve mer klimavennlig? (n=3813) i prosent Sorterer avfall (glass, papir og lignende) Returnerer farlig avfall Gjør tiltak for å redusere strømforbruket (sparedusj, senket Går og/eller sykler mer Avfallsorterer mat i hjemmet Gjør innkjøp uten bil Reparerer bevisst mer framfor å kjøpe nytt Bruker ofte(re) offentlig transport framfor egen bil Bruker alternativ til strøm for oppvarming, for eksempel pelletsovn Kjøper økologisk mat og miljømerkede produkter Velger ofte(re) tog eller buss i stedet for fly Flyr bevisst mindre Kjøper bevisst mer brukt klær / utstyr Engasjerer meg i en miljøorganisasjon Har byttet til mer miljøvennlig bil (hydrogen, elektrisk, hybrid) Ingenting Kjøper klimakvoter ved bruk av fly Vet ikke Annet, beskriv 8,6 4,5 5,7 4,0 2,7 3,6 1,5 2,7 5,4 0,6 0,6 4,1 7,4 26,9 22,9 19,7 30,2 19,1 24,3 16,4 15,3 19,0 54,6 60,1 50,6 58,1 39,8 44,8 39,0 46,3 38,4 48,3 37,7 46,4 81,1 89,4 70,1 75,4 Menn Kvinner Framtidens byer > Hva gjør du selv?

14 15 prosent mener de i svært eller meget stor grad lever klimavennlig I hvor stor grad lever du klimavennlig? (n=3813) i prosent I svært liten grad prosent gjør det i meget eller svært liten grad lever klimavennlig prosent oppgir at de i svært eller meget stor grad lever klimavennlig 5 13 Snittscoren er 3,5 6 - I svært stor grad 2 Vet ikke 2 Framtidens byer > Hva gjør du selv? 14

15 4 av 5 mener de i liten grad kan påvirke byens klimautslipp og bymiljø I hvilken grad opplever du at du kan påvirke kommunens (byens) klimautslipp og bymiljø? (n=3813) i prosent I svært liten grad prosent opplever at de i svært/meget eller ganske liten grad kan påvirke byens klimautslipp og bymiljø Bare 17 prosent mener de i svært/meget eller ganske stor grad kan påvirke klimautslipp og bymiljø I svært stor grad 1 Total Oslo Bergen Trondh. Stav. Bærum Tromsø Kristians. Fredrikst. Drammen Sandnes Sarpsb. Skien Porsgr. 2,3 2,2 2,3 2,3 2,5 2,2 2,4 2,3 2,1 2,9 2,2 2,2 2,2 2,2 Vet ikke 3 Framtidens byer > Hva gjør du selv? 15

16 Hva bør kommunen prioritere? Framtidens byer

17 Viktigst med utbygging av kollektivtransport og grønne lunger Hvilke av de følgende klimatiltakene mener du kommunen din bør prioritere i årene som kommer? 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, Bygge ut kollektivtransporten Gi plass til grønne lunger for lek og rekreasjon 5,2 5,4 Bygge flere sykkelveier i kommunen Tilrettelegge for et levende og attraktivt sentrum Styrke informasjon til befolkningen om hva den enkelte kan Tilrettelegge bedre for retur av farlig-/spesialavfall Utbygge fjernvarmesystem Tilrettelegge bedre for kildesortering (glass, plast, papir og Gi mer økonomisk støtte til energieffektiviseringstiltak i private Legge til rette for gjenbruk, for eksempel vha gjenbruksstasjoner Lokalisere barnehager og andre av sine tjenester slik at de kan Bygge flere turveier og fortau Tilrettelegge bedre for sortering matavfall i private hjem Innføre kollektivfelt 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 Miljøsertifisere sine virksomheter Tilpasse seg klimaendringer, for eksempel med sikring mot 4,0 4,0 Begrense utbygging av kjøpesentra utenfor sentrum 3,5 Redusere biltrafikken ved å begrense parkeringsmuligheter i 3,2 Innføre rushtidsavgift 2,7 Framtidens byer > Hva bør kommunen prioritere?

18 96 prosent for å prioritere utbygging av kollektivtransporten Bygge ut kollektivtransporten (n=3813) i prosent Bør prioriteres høyt Bør prioriteres middels Hele 96 prosent ønsker at kommunen skal prioritere utbygging av kollektivtransporten. 77 prosent mener dette forholdet bør gis høy prioritet. Bør ikke prioriteres/ønsker ikke tiltaket 2 Snittscoren er 5,4, høyest prioritering av alle tiltakene. Vet ikke 2 Total Oslo Bergen Trondh. Stav. Bærum Tromsø Kristians. Fredrikst. Drammen Sandnes Sarpsb. Skien Porsgr. 5,4 5,4 5,6 5,4 5,1 5,5 5,3 5,4 5,3 5,4 5,1 5,1 5,2 5,1 Framtidens byer > Hva bør kommunen prioritere? 18

19 95 prosent vil at kommunen skal prioritere grønne lunger Gi plass til grønne lunger for lek og rekreasjon (n=3813) i prosent Bør prioriteres høyt Bør prioriteres middels prosent ønsker at kommunen skal prioritere å gi plass til grønne lunger for lek og rekreasjon. Hele 67 prosent mener dette bør prioriteres høyt. Bør ikke prioriteres/ønsker ikke tiltaket 2 Total Oslo Bergen Trondh. Stav. Bærum Tromsø Kristians. Fredrikst. Drammen Sandnes Sarpsb. Skien Porsgr. 5,2 5,3 5,1 5,1 5,1 4,9 5,2 5,0 5,2 5,3 5,1 4,7 5,0 5,4 Vet ikke 3 Framtidens byer > Hva bør kommunen prioritere? 19

20 92 prosent mener sykkelveier bør prioriteres Bygge flere sykkelveier i kommunen (n=3813) i prosent Bør prioriteres høyt 60 Bør prioriteres middels prosent mener kommunen bør prioritere å bygge flere sykkelveier. Bør ikke prioriteres/ønsker ikke tiltaket 6 Hele 60 prosent vil at det skal gis høy prioritet. Vet ikke 3 Total Oslo Bergen Trondh. Stav. Bærum Tromsø Kristians. Fredrikst. Drammen Sandnes Sarpsb. Skien Porsgr. 4,9 4,9 5,0 5,1 4,4 4,7 5,1 4,8 5,0 4,9 4,4 4,9 4,8 4,8 Framtidens byer > Hva bør kommunen prioritere? 20

21 87 prosent vil ha prioritert sortering av matavfall Tilrettelegge bedre for sortering matavfall i private hjem (n=3813) i prosent Bør prioriteres høyt prosent mener kommunen bør prioritere å tilrettelegge bedre for sortering av matavfall. Snittscore er 4,5 Bør prioriteres middels 39 I Oslo, Bergen og Sarpsborg tillegges dette størst vekt (4,8 og 4,6). Bør ikke prioriteres/ønsker ikke tiltaket 10 I Skien og Tromsø tillegges dette minst vekt (3,9). Vet ikke 3 Total Oslo Bergen Trondh. Stav. Bærum Tromsø Kristians. Fredrikst. Drammen Sandnes Sarpsb. Skien Porsgr. 4,5 4,8 4,6 4,2 4,3 4,5 3,9 4,1 4,2 4,1 4,1 4,6 3,9 4,4 Framtidens byer > Hva bør kommunen prioritere? 21

22 Flertallet negative til innføring av rushtidsavgift Innføre rushtidsavgift (n=3813) i prosent Bør prioriteres høyt prosent ønsker ikke at kommunen skal prioritere innføring av rushtidsavgift Snittscore på 2,7 Bør prioriteres middels 21 I Bergen (3,3) og Oslo (3,1) flest positive I Porsgrunn (1,9), Drammen og Sandnes (2,0) mest skepsis Bør ikke prioriteres/ønsker ikke tiltaket 52 Vet ikke 6 Total Oslo Bergen Trondh. Stav. Bærum Tromsø Kristians. Fredrikst. Drammen Sandnes Sarpsb. Skien Porsgr. 2,7 3,1 3,3 2,4 2,5 2,2 2,3 2,5 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 1,7 Framtidens byer > Hva bør kommunen prioritere? 22

23 Tilfredshet vs. prioriteringer Framtidens byer

24 Prioritering vs tilfredshet 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Prioritering Tilfredshet Framtidens byer > Tilfredshet vs. prioriteringer

25 Tilfredshet med og prioritering av tilrettelegging for kildesortering (glass, plast, papir og lignende) 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,9 4,9 4,7 4,6 4,6 4,4 4,4 4,2 4,1 4,0 3,7 3,7 3,7 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 De blå søylene viser tilfredshetsscoren med kommunens arbeid med å tilrettelegge Den røde linjen viser hvor høyt innbyggerne mener forholdet bør prioriteres, omregnet til skala fra 1 til 6. Framtidens byer > Tilfredshet vs. prioriteringer

26 Tilfredshet med og prioritering av sortering av matavfall 6,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 4,7 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 3,0 3,1 2,9 2,5 2,4 2,1 2,1 2,0 2,0 1,5 1,0 De blå søylene viser tilfredshetsscoren med kommunens arbeid med å tilrettelegge Den røde linjen viser hvor høyt innbyggerne mener forholdet bør prioriteres, omregnet til skala fra 1 til 6. Den grønne linjen viser andelen som sorterer matavfall, omregnet fra prosent til skala fra 1 til 6. Framtidens byer > Tilfredshet vs. prioriteringer

27 Tilfredshet med og prioritering av kollektivtransport 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 3,2 3,7 3,5 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,7 2,7 2,6 2,4 2,0 1,5 1,0 De blå søylene viser tilfredshetsscoren med kommunens arbeid med å tilrettelegge Den røde linjen viser hvor høyt innbyggerne mener forholdet bør prioriteres, omregnet til skala fra 1 til 6. Framtidens byer > Tilfredshet vs. prioriteringer

28 Barrierer i fht å leve klimavennlig Framtidens byer

29 For dårlig tilrettelegging fra myndighetene største barriere for å leve klimavennlig I hvilken grad opplever du følgende forhold som barrierer for at du skal kunne leve mer klimavennlig? Barriere Snitt (1 6) For dårlig tilrettelegging fra myndighetene 3,8 Tiltakene er for dyre/for lite å spare på å være klimavennlig 3,7 Politikerne er ikke tydelige nok på behovet/klimatiltak er ikke tilstrekkelig høyt på den politiske dagsorden 3,5 For liten personlig motivasjon/ikke ork/interesse 3,3 For liten personlig kunnskap om hva som praktisk må gjøres 3,2 Føler usikkerhet om klimaendringene er menneskeskapte 2,5 Framtidens byer > Barrierer i fht å leve klimavennlig

30 Halvparten opplever dårlig tilrettelegging som stor barriere for å leve klimavennlig For dårlig tilrettelegging fra myndighetene (n=3813) i prosent Ingen barriere 8 Noe barriere 34 Hele 84 prosent opplever dette som noe eller stor barriere. Ganske stor barriere prosent opplever at dårlig tilrettelegging fra myndighetene oppleves som en stor barriere. Svært stor barriere 18 Vet ikke 8 Framtidens byer > Barrierer i fht å leve klimavennlig 30

31 46 prosent opplever usikkerhet om klimaendringene er menneskeskapte som barriere Føler usikkerhet om klimaendringene er menneskeskapte (n=3813) i prosent Ingen barriere Noe barriere Ganske stor barriere prosent opplever usikkerhet om klimaendringene er menneskeskapte som en barriere for å leve mer klimavennlig. 22 prosent opplever dette som en svært eller ganske stor barriere. På den andre siden opplever 47 prosent at dette ikke er en barriere. Svært stor barriere 8 Vet ikke 8 Framtidens byer > Barrierer i fht å leve klimavennlig 31

32 Stolthet Framtidens byer

33 64 prosent er stolte av byen sin I hvilken grad vil du si at du er stolt av kommunen/byen din? (n=3813) i prosent 1 - I svært liten grad I svært stor grad Vet ikke prosent oppgir at i ganske/meget eller svært stor grad er stolt av kommunen/byen sin. 34 prosent er på den annen side i svært/meget eller ganske liten grad stolt av kommunen/byen sin. Snittscoren på når det gjelder stolthet er 3,9 på en skala fra 1 til 6. Stoltheten varierer en del fra by til by, med Drammensere som mest stolte (snittscore 4,7) og de i Fredrikstad er minst stolte (3,5). Kvinner og menn er i snitt like stolte, og de eldste er litt mer stolte (4,1) av byen enn de yngste (3,8). Graden av stolthet slår ut på alle spørsmål som er kartlagt i denne undersøkelsen. De som er stolte er mer tilfredse med kommunens arbeid, og gjør mer selv med hensyn til miljøet. Stolthet korrelerer med oppfatning av at man kan påvirke byens miljøutslipp og bymiljøet, Total Oslo Bergen Trondh. Stav. Bærum Tromsø Kristians. Fredrikst. Drammen Sandnes Sarpsb. Skien Porsgr. 3,9 3,7 4,0 3,9 4,4 4,0 3,7 4,0 3,5 4,7 4,2 3,8 3,8 4,0 Framtidens byer > Stolthet 33

34 Sammenheng mellom stolthet, tilfredshet og oppfatning av miljøpåvirkning I hvilken grad vil du si at du er stolt av kommunen/byen din? (n=3813) i prosent 6 5,5 5 Stolthet 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Helhetlig tilfredshet Påvirkning klima og bymiljø Framtidens byer > Stolthet 34

35 7 prosent har hørt om prosjektet Framtidens byer Har du hørt om prosjektet Framtidens byer? (n=3813) i prosent Kjenner du til formålet med Framtidens byer? (n=220) i prosent Ja 50 Ja 7 Nei 36 Nei 88 Vet ikke 14 Vet ikke 5 Total Oslo Bergen Trondh. Stav. Bærum Tromsø Kristians. Fredrikst. Drammen Sandnes Sarpsb. Skien Porsgr. 6,8% 2,7% 7,5% 12,8% 8,3% 4,2% 5,5% 5,9% 6,8% 8,7% 8,7% 16,4% 16,7% 13,1% Programmet Framtidens byer skal hjelpe bykommunene til å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. Framtidens byer > Stolthet 35

36 Lykke til videre! Dette var resultatene fra en helt fersk statusrapport Nullpunktmåling Spent på eventuell neste måling for å se resultater av det dere gjør! Ta kontakt hvis dere har spørsmål til undersøkelsen: tlf eller Ane Kolberg i Miljøverndepartementet Framtidens byer > Stolthet

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 2. Om undersøkelsen 3. Synspunkter på kommunens arbeid 4. Hva gjør du selv? 5. Hva bør kommunen prioritere? 6. Tilfredshet

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering p. 3 2. Om undersøkelsen p. 8 3. Synspunkter på kommunens arbeid p. 14 4. Hva gjør du selv? p. 36 5. Hva bør kommunen

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse 2012

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse 2012 Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse 01 Innholdsfortegnelse Side Side 9 Side 17 Side 0 Side 6 Side 7 Side 88 Side 9 Side 10 Oppsummering Om undersøkelsen Helhetsinntrykk av kommunens innstas

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Kursdagene 2012 NTNU - Byomforming Hvordan planlegger vi

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi?

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Marstrand Pladsen Direktør Kommunikasjon, EBL NVE Vindkraftseminar

Detaljer

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Planlegging flytter grenser Bærekraftig by- og regionplanlegging FRAMTIDENS BYER GODE OG KLIMAVENNLIGE Framtidens byer er over halvveis

Detaljer

Støy og stillhet i fremtidens byer

Støy og stillhet i fremtidens byer Støy og stillhet i fremtidens byer - behov for samordning av innsats og virkemidler Norsk forening mot støy er en miljøorganisasjon som siden 1963 har arbeidet for å redusere støyplagen ved å yte direkte

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø

Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø www.framtidensbyer.no Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

Intern miljødag ved Statsbyggs hovedkontor

Intern miljødag ved Statsbyggs hovedkontor ved Statsbyggs hovedkontor www.klimagassregnskap.no Et helhetlig verktøy for klimavennlig planlegging av bygg, beslutningsstøtte og dokumentasjon av klimagassutslipp i fbm: Produksjon av materialer Energibruk

Detaljer

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapporten er levert av TNS Gallup - Norge Oslo 2011 1 Tittel på presentasjon 11. april 2011 Bakgrunn for tilleggsundersøkelsen TNS Gallup har på oppdrag for i løpet

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand 17.06.14 Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet Framtidens byer - avslutningsår 1. Bakgrunn organisering 2. Aktiviteter

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Indikatorer: Hva kjennetegner en klimavennlig by på transportområdet? Vibeke Nenseth, TEMPO 5

Indikatorer: Hva kjennetegner en klimavennlig by på transportområdet? Vibeke Nenseth, TEMPO 5 Indikatorer: Hva kjennetegner en klimavennlig by på transportområdet? Vibeke Nenseth, TEMPO 5 En klimavennlig transportutvikling i byene en dekarbonisering av bytransporten drivkrefter og sentrale sammenhenger

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø Framtidens byer Klimavennlig byutvikling Bedre bymiljø Workshop 6.februar 2012 LITTERATURHUSET I OSLO Inviterte aktører: Framtides byer: 1-3 representanter for Bedre bymiljø Departementer: MD (SD, KRD

Detaljer

Veien mot lavutslippsamfunnet

Veien mot lavutslippsamfunnet Veien mot lavutslippsamfunnet Kjennskap og holdning til Norges klimamålsetting 24. januar 2018 18100272 tka Innhold 1 Oppsummering av funn 3 2 Kjennskap og holdning til klimamålet 5 3 Oppfatninger om hva

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007

Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007 Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 27 Energipriser - holdning Vi bør øke prisen på all energi (bensin, olje, parafin, strøm osv.) for å redusere forbruket og dermed miljøforurensningen Helt

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Velkommen til presentasjon av resultater fra TNS Gallups Klimabarometer 2013

Velkommen til presentasjon av resultater fra TNS Gallups Klimabarometer 2013 Velkommen til presentasjon av resultater fra TNS Gallups Klimabarometer 2013 7. Juni 2013 De største utfordringer Norge står ovenfor Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Høst 2011 Vår 2013 1 Utdanning

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 30. oktober 2017 Kommunedelplan Klima og energi 2017-2030 i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, avdelingsleder Klima og samfunn. Hvorfor har vi en klimaplan

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent

Detaljer

Framtidens byer en mulighet for din bedrift

Framtidens byer en mulighet for din bedrift en mulighet for din bedrift «Framtidens byer» er et samarbeidsprogram mellom fire departementer, KS og de 13 største byområdene i Norge. Programmet er styrt av Miljøverndepartementet og er planlagt å vare

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2.

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2. Hedmarkundersøkelsen - Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Trygghet Helse Sykkelbruk og tilrettelegging for gående

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Framtidens byer tilbakemelding på ønsket om å delta i utviklingsarbeidet

Framtidens byer tilbakemelding på ønsket om å delta i utviklingsarbeidet Byrådsleder Erling Lae Oslo kommune Rådhuset 0037 Oslo Deres ref: 200703708 Vår ref: 200700349 Dato Framtidens byer tilbakemelding på ønsket om å delta i utviklingsarbeidet Vi viser til Oslo kommunes brev

Detaljer

Hvordan komme i gang? Ved Anja Bakken Riise politisk rådgiver Framtiden i våre hender

Hvordan komme i gang? Ved Anja Bakken Riise politisk rådgiver Framtiden i våre hender Ved Anja Bakken Riise @AnjaBRii politisk rådgiver Framtiden i våre hender Viderefører Hvordan arbeidet komme fra Klimavalg2013 i gang? Over 100 organisasjoner; miljøorganisasjoner, fagforeninger, ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Måling angående trafikkregler blant syklister

Måling angående trafikkregler blant syklister Måling angående trafikkregler blant syklister Kort om undersøkelsen Måling angående trafikkregler blant syklister Bakgrunn for undersøkelsen Statens Vegvesen ønsker å avdekke kjennskap til og holdninger

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Hvilke holdninger og forventninger har Ryfylkingene til Ryfast? Banksjef Lars Meling Hultin 30. januar 2014

Hvilke holdninger og forventninger har Ryfylkingene til Ryfast? Banksjef Lars Meling Hultin 30. januar 2014 Hvilke holdninger og forventninger har Ryfylkingene til Ryfast? Banksjef Lars Meling Hultin. januar Kjennskap til Ryfast Kjennskap til at Ryfast er påbegynt? 9 Forsand/Strand/Hjelm 9 Ja 9 Nei - år 9-9

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge?

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Drammen 3. November 2010 Hvem er jeg og hva er IMMA? Jan Tore Endresen Siviløkonom og forretningsutvikler Skapte Oslo Bysykkel i 2002,

Detaljer

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 11 innsatsområder innen ATP+ ett felles for alle nettverk 1.1 Belønningsordningen for økt kollektivtransport

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

Invitasjon til samarbeid om Framtidens byer Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø

Invitasjon til samarbeid om Framtidens byer Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø Statsråden Likelydende til 12 byer ved ordfører/byrådsleder Deres ref Vår ref Dato 200700349- Invitasjon til samarbeid om Framtidens byer Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø Klimatrusselen

Detaljer

Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009

Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009 Framtidens byer Utfordringer for byene og staten? Ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Miljøverndepartementet NTNU 6. januar 2009 + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 2 ºC EUs og Norges mål krever > 50-85 % reduksjon

Detaljer

oljefri.no, bedreby.no og avfallsfri.no

oljefri.no, bedreby.no og avfallsfri.no Internettbaserte miljøløsninger for konkrete resultater og deltakelse: oljefri.no, bedreby.no og avfallsfri.no Fremtidens byer i Kristiansand 19. november 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder - Naturvernforbundet

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Er folk som vann? Hvorfor oppfører folk seg slik de gjør?

Er folk som vann? Hvorfor oppfører folk seg slik de gjør? Er folk som vann? Hvorfor oppfører folk seg slik de gjør? 07.05.2014 Litteraturhuset Fredrikstad e-post: torvald.tangeland@sifo.no DISPOSISJON 1. Problemstilling 2. Teoretiskramme et rammeverktøy for påvirkning

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Lokal overvannshåndtering- prosjekter tildelt midler fra Framtidens byer

Lokal overvannshåndtering- prosjekter tildelt midler fra Framtidens byer Lokal overvannshåndtering- prosjekter tildelt midler fra Framtidens byer 1 Klimatilpasning i Framtidens byer Utvikle strategier for å møte dagens og framtidens klima Arbeidet skal føre til: mer forpliktende

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008 FRAMTIDENS BYER - INTENSJONSAVTALE OG OPPFØLGING I SANDNES

25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008 FRAMTIDENS BYER - INTENSJONSAVTALE OG OPPFØLGING I SANDNES SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801102 : E: K20 : H.I.Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen Formannskapet Bystyret 25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service?

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Kommunekonferansen Politikk og Plan Oppdal, 30. januar 2015 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal- og

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Målgruppe: Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater

omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Målgruppe: Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater Omdømmeprosjektet omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater Målgruppe: Innbyggere i Drammen og Drammensregionen

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet jorgen.brun@kdm.dep.no Nettverkssamling i Framtidens Byer, Tromsø, 25. mars 2014 Disposisjon

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Innhold Figur- og tabelloversikt... 2 Elbil-rapport Eidsiva... 3 Bør elbilfordelene bestå?... 3 Hvilke fordeler er viktigst?... 4 Hedmark - Lav årsavgift

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer