Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra"

Transkript

1 Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1

2 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie Bruk av solarium Tiltak for å hindre hudkreft Føflekker UV- indeks

3 Innledning På oppdrag fra Kreftforeningen har TNS Gallup gjennomført denne undersøkelsen for å avdekke befolkningens solvaner både egne og på vegne av barn. Vi kartlegger solvaner innenlands og utenlands samt i solarium. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført i 1999, 2004, 2012 og, men dette er andre gjennomføring gjort av TNS Gallup. Der det er mulig er resultater sammenlignet med det som er avdekket i de tidligere målingene. Relevante nedbrytninger er kommentert fortløpende i rapporten. Statens strålevern har bidratt med delfinansiering og faglige innspill. Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Kontaktperson hos Kreftforeningen har vært Frank Hermann Hernes. Ansvarlig for gjennomføring, analyse og rapportering i TNS Gallup har vært Morten Løbak Hestmann. Materiale og metode Datainnsamlingen er gjennomført ved bruk av webintervjuer gjennomført på TNS Gallups webpanel. Respondentene har fått tilsendt en med link til undersøkelsen. Årets undersøkelse ble gjennomført i uke i. Målgruppen for undersøkelsen er befolkningen 18 år og eldre. Utvalget er landsrepresentativt. Det er tatt 1147 intervju. Data er vektet på kjønn, alder og geografi, slik at sammensetningen av utvalget med hensyn til disse faktorene er korrekt i henhold til offisiell statistikk. Dette gjør vi for å redusere virkningene av de utvalgsskjevheter som normalt oppstår ved gjennomføring av denne type undersøkelser. 3

4 Hovedfunn Solvaner i Norge 9 av 10 svarer at de soler seg ute. Den viktigste grunnen til at folk soler seg ute er fordi det er behagelig og for å bli brun og få farge. Utendørsaktiviteter som ikke er knyttet til soling er den vanligste situasjonen man blir solbrent. Den vanligste måten å beskytte seg i solen hjemme i Norge er fortsatt å bruke solkrem med faktor. Stadig færre beskytter seg ikke i det hele tatt, og andelen er nede i 8%. Folk har fått et mer bevisst forhold til bruk av solfaktor. De aller fleste bruker middels faktor, og andelen har økt over tid. Også andelen som bruker høy faktor har økt, mens andelen som bruker lav faktor er halvert på fire år. Folk har bedret sine solvaner, og solbrenthet ser ut til å være et noe mindre problem enn for to år siden. Det kan også knyttes til økt bruk av solkrem med høyere faktor. Fortsatt opplever 37% å bli solbrent ute i solen hjemme i Norge, men det er færre enn tidligere. Bare et fåtall av de som blir solbrent opplever dette ofte. 37% av de som blir solbrente blir så solbrente at de får blemmer eller flasser av, men andelen er lavere enn tidligere. Alle med noen svært få unntak ser til at barna beskyttes mot solen og oppgir at de smører barna med solkrem når barna er ute i solen hjemme i Norge. Over halvparten sørger for at de bruker solbriller, solhatt eller klær som beskyttelse. Folk soler seg mindre nå enn for fem år siden, og dette er enda tydeligere enn for to år siden. Bare 8% soler seg mer, mens 38% soler seg mindre. Over halvparten soler seg like mye som tidligere. Det er først og fremst kvinner og de over 60 år som har redusert sin soling de siste årene. Solvaner på sydenferie 3 av 4 har vært på sydenferie de siste tre årene, og det kan se ut til at hyppigheten på antall sydenturer er noe lavere i år enn for to år siden. Den vanligste måten å beskytte seg i solen på sydenferie er å bruke solkrem med faktor, noe alle gjør. 4 av 5 bruker solbriller. Bare 1% beskytter seg ikke i det hele tatt. Andelen som beskytter seg mot sola på sydenferie er betydelig høyere enn det som er tilfelle hjemme i Norge. Dette er særlig tilfelle for bruk av solhatt og pauser midt på dagen. I tillegg beskytter man seg på flere måter når man er på sydenferie. Bruk av solfaktor med høy faktor har økt betydelig på bekostning av både lav og middels faktor. Ikke bare bruker folk oftere solkrem med faktor på sydenferie enn hjemme, men de bruker altså betydelig høyere faktor enn hjemme også. Bruk av solkrem med solfaktor er veldig 4

5 ulik på sydenferie enn hjemme i Norge. Mens 45% bruker høy faktor i syden gjør bare 17% det hjemme i Norge. 3 av 4 er mer opptatt av å beskytte seg mot solen når de er på sydenferie enn når de er ute i solen hjemme i Norge. 1 av 3 har opplevd å bli solbrent på sydenferie. Dette er noe færre enn andelen som blir solbrent hjemme. 1 av 3 av de som blir solbrente blir så brent at de får blemmer eller flasser av og antallet er lavere enn for to år siden. Andelen som opplever dette på Sydenferie er relativt lik det som skjer hjemme i Norge. Nesten alle ser til at barna beskyttes mot solen på sydenferie. Det er også slik at foreldre beskytter sine barn mot solen på flere måter når de er på sydenferie. Omtrent alle oppgir at de smører barna med solkrem med faktor når barna er ute i solen i syden, og andelen er økt signifikant. Foreldre beskytter barna sine på flere måter på sydenferie enn hjemme i Norge. Bruk av solarium 14% har brukt solarium siste 12 måneder mot 17% i. Kvinner tar solarium i signifikant større grad enn menn, de med lavere utdanning tar solarium i større grad enn de med høyere utdanning og andelen som tar solarium synker med økt alder. Bruken av ubetjent solstudio er noe lavere enn tidligere, selv om andelen storbrukere er høyere enn før. De fleste som tar solarium gjør dette i ubetjent solstudio, men andelen som bruker betjent solstudio har økt. Den viktigste grunnen til at folk tar solarium er for å bli brun og få farge. Nesten like mange oppgir at de tar solarium for å forberede huden før sydenferie. Andelen som tar solarium for å få vitamin D og fordi det er sunt øker kraftig. De aller fleste tar solarium i minutter, og andelen som tar solarium lengre enn dette er redusert de to siste år. 4 av 5 har fått informasjon på solstudioet. 2 av 3 har fått informasjon om 18-årsgrene og om hudtype og solingstider. 1 av 3 har fått med seg informasjon om at det øker risikoen for hudkreft. 6 av 10 mener skriftlig informasjon i solstudio er tilstrekkelig, mens 1 av 4 mener det bør være tilgjengelig betjening dersom man lurer på noe. 5

6 14% har opplevd å bli solbrent i solarium. De oppgir da at det har hendt, men ikke ofte. Solbrenthet skjer sjeldnere i solarium enn ute i solen. Dette er stabilt siden 2012, mens det har sunket kraftig siden 2004, da 1 av 3 den gangen ble solbrent i solarium. Tiltak for å hindre hudkreft Folk tror solkrem med faktor er det som i størst grad minsker risikoen for å få hudkreft mer enn 9 av 10 er enige om det. Like mange mener at det å beskytte huden med klær og å unngå å bli solbrent vil minske risikoen. 8 av 10 mener det å ta pauser fra sola midt på dagen vil minske risikoen. Det ser ut til å være en gap mellom kunnskapsnivået og faktisk adferd. Føflekker 16% har registrert at de har føflekker som har vokst eller endret farge. Kvinner er signifikant mer bevisst på dette enn menn. 2 av 3 tok kontakt med lege, 1 av 3 fulgte nøye med på det, mens 5% ikke har gjort noe. 1 av 4 følger aktivt med på om føflekkene forandrer seg. Halvparten vet at de skal følge med, mens 17% synes det er vanskelig å følge med fordi de har så mange føflekker. UV- indeks 74% har hørt om UV- indeks, men bare 14% har noen gang sjekket den. Andelen som har sjekket UV- indeksen har økt signifikant de to siste år. UV- indeksen er best kjent blant eldre og de med høyere utdanning. 6

7 Solvaner i Norge Nei 8 % Ja 92 % Hender det at du soler deg ute? N= av 10 svarer at de soler seg ute. Kvinner soler seg i signifikant større grad enn menn, og de med høyere utdanning soler seg signifikant mer enn de med lavere utdanning. Grad av enighet i utsagn om solvaner Jeg soler meg ute fordi det er behagelig Jeg soler meg ute for å bli brun/få farge Jeg soler meg ute for å få vitamin D Jeg soler meg ute fordi det er sunt % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene om når du soler deg ute? N=957 7

8 Den viktigste grunnen til at folk soler seg ute er fordi det er behagelig og for å bli brun og få farge. 8 av 10 gjør dette. Videre oppgir 3 av 4 at de soler seg for å få vitamin D, mens over halvparten soler seg ute fordi de mener det er sunt. De yngste er signifikant mer opptatt av å få farge enn eldre, og kvinner er mer opptatt av dette enn menn. Kvinner er også signifikant mer opptatt av det er behagelig. Kvinner, de over 44 år og de med høyere utdanning vektlegger i signifikant høyere grad at det er sunt. Kvinner og eldre vektlegger i tillegg behovet for vitamin D i større grad enn andre. Utvikling i grad av enighet i utsagn om solvaner Jeg soler meg ute for å bli brun/få farge Jeg soler meg ute fordi det er behagelig Jeg soler meg ute for å få vitamin D 65% 60% 83% 74% 79% 87% 73% 79% 76% Jeg soler meg ute fordi det er sunt 50% 52% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012 Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene om når du soler deg ute? N=957 Motivasjonen for å sole seg er høyere enn tidligere, men dette henger trolig sammen med at vi i år har filtrert bort de som svarer at de ikke soler seg. Uavhengig av dette ser det ut til at motivasjonen har økt reelt sett. Dette gjelder særlig det at det er behagelig å sole seg. 8

9 Situasjoner man blir solbrent Når jeg gjør andre ting enn å sole meg (f.eks er på kafe, steller i hagen, driver med sport el.l) Når jeg er ute for å sole meg Når jeg tar solarium % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært ofte Ganske ofte Sjelden Aldri Vet ikke I hvilke situasjoner blir du ofte solbrent? N=1146 Utendørsaktiviteter som ikke er knyttet til soling er den vanligste situasjonen man blir solbrent. 1 av 3 oppgir at de blir solbrent i slike situasjoner. Videre oppgir 1 av 6 at de blir solbrent når de er ute for å sole seg. Bare 3% blir solbrent i solarium. Færre enn tidligere blir solbrent når de er ute for å sole seg, men ellers er det på nivå med det vi så i. Måter å beskytte seg mot solen på hjemme i Norge Bruker solkrem med faktor Bruker solbriller Tar pauser midt på dagen (i skyggen eller Bruker klær som beskyttelse Bruker solhatt/noe på hodet Oppholder meg mest mulig i skyggen Annet Beskytter meg ikke spesielt 1% 1% 12% 13% 14% 8% 12% 19% 30% 30% 32% 29% 27% 31% 23% 24% 24% 72% 75% 73% 61% 65% 65% 0% 20% 40% 60% 80% 2012 Du vil nå få noen spørsmål om dine solvaner når du er hjemme i Norge. beskytter du deg i solen hjemme i Norge? N=1147 På hvilken måte Den vanligste måten å beskytte seg i solen hjemme i Norge er fortsatt å bruke solkrem med faktor, noe 3 av 4 gjør. Videre bruker 2 av 3 solbriller, men det er færre enn tidligere. 1 av 3 9

10 tar pauser midt på dagen enten i skyggen eller inne og bruker klær som beskyttelse. 1 av 4 bruker solhatt. Stadig færre beskytter seg ikke i det hele tatt, og andelen er nede i 8%. Menn oppgir i større grad enn kvinner at de ikke beskytter seg spesielt, mens kvinner oppgir i signifikant større grad at de bruker solkrem. De med høyere utdanning er flinkere til å beskytte seg enn de med lavere utdanning. De under 45 år er flinkere til å beskytte seg mot solen enn de over 45 år. Bruk av solkrem med faktor hjemme i Norge 23% 60% 17% Lav faktor (6-12) 38% 53% 9% Middels faktor (15-25) Høy faktor (30 eller høyere) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hvilken faktor bruker du vanligvis hjemme i Norge? Base: hvis bruker solkrem med faktor N=854 Folk har fått et mer bevisst forhold til bruk av solfaktor. De aller fleste bruker middels faktor, og andelen har økt over tid. Også andelen som bruker høy faktor har økt, mens andelen som bruker lav faktor er halvert på fire år. Bruk av solfaktor er svært lik i ulike grupper av befolkningen. 10

11 Solbrenthet ute i solen i Norge 35% 2% 63% Ja, det hender Ja, ofte 39% 3% 58% Nei, aldri % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Har du opplevd å bli solbrent (ubehagelig rødhet, kløe i huden) når du har vært ute i solen hjemme i Norge de siste 12 månedene? N=1144 *) tekst i parantes er lagt til i målingen i og lå ikke inne i 2012 Folk har bedret sine solvaner, og solbrenthet ser ut til å være et noe mindre problem enn for to år siden. Vi så et skifte fra 2012 til, mens forskjellen de to siste år er noe mindre. Fortsatt opplever 37% å bli solbrent ute i solen hjemme i Norge, men det er færre enn tidligere. Bare et fåtall av de som blir solbrent opplever dette ofte. De som er yngre enn 45 år blir oftere solbrent enn andre. De som beskytter seg mot solen på ulike måter og de som bruker høy solfaktor på solkremen blir oftere solbrent enn de som ikke beskytter seg eller bruker lav faktor. Dette har nok sammenheng med at de som vet de lett blir solbrent faktisk også beskytter seg mer mot solen (selv om det ikke alltid er tilstrekkelig). Solbrenthet i form av blemmer på huden og /eller avflassing Ja, ofte Ja, det hender Nei, aldri % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ble du så solbrent at du fikk blemmer på huden og /eller flasset av? 11

12 Base: Hvis har opplevd å bli solbrent ute i solen hjemme i Norge siste 12 måneder N=424 37% av de som blir solbrente blir så solbrente at de får blemmer eller flasser av. Andelen er signifikant lavere enn tidligere. De fleste opplever dette i blant, mens et fåtall opplever dette ofte. Beskyttelse av barn i solen hjemme i Norge Smører dem med solkrem med faktor 93% 94% 97% Sørger for at de bruker klær som beskyttelse 53% 59% 61% Passer på at de bruker solhatt/noe på hodet 56% 56% 58% Passer på at de bruker solbriller 51% 52% 52% Passer på at de tar pauser midt på dagen (i skyggen 31% 35% 42% Passer på at de oppholder seg minst mulig i direkte sol 14% 28% Annet 1% 1% Beskytter dem ikke spesielt 2% 1% 3% 0% 50% 100% 2012 På hvilken måte beskytter du barna i solen når de er ute i solen hjemme i Norge? Base: de som har barn som er 12 år eller yngre N=245 Alle med noen svært få unntak ser til at barna beskyttes mot solen og oppgir at de smører barna med solkrem når barna er ute i solen hjemme i Norge. Over halvparten sørger for at de bruker solbriller, solhatt eller klær som beskyttelse. Videre passer 1 av 3 på at barna tar pauser fra solen midt på dagen, mens 28% påser at barna oppholder seg minst mulig i direkte sol. 12

13 Solvaner på sydenferie Sydenferier de siste 3 årene 6 ganger eller mer 4-5 ganger 3 ganger 2 ganger 1 gang Ingen Du vil nå få noen spørsmål om dine solvaner når du er på sydenferie. Hvor mange ganger har du vært på sydenferie de siste 3 årene? N= av 4 har vært på sydenferie de siste tre årene, og det kan se ut til at hyppigheten på antall sydenturer er noe lavere i år enn for to år siden. Måter å beskytte seg mot solen på når man er på sydenferie Bruker solkrem med faktor Bruker solbriller Tar pauser midt på dagen (i skyggen eller Bruker solhatt/noe på hodet Bruker klær som beskyttelse Oppholder meg minst mulig i solen Annet Beskytter meg ikke spesielt 2% 2% 1% 1% 3% 10% 12% På hvilken måte beskytter du deg i solen når du er på sydenferie? Base: hvis har vært på sydenferie siste 3 år N=805 Den vanligste måten å beskytte seg i solen på sydenferie er å bruke solkrem med faktor, noe alle gjør. 4 av 5 bruker solbriller. Videre tar 6 av 10 pauser midt på dagen enten i skyggen 13 45% 45% 45% 37% 36% 40% 58% 61% 61% 78% 82% 82% 94% 96% 96% % 25% 50% 75% 100%

14 eller inne, mens omtrent 4 av 10 bruker solhatt eller klær som beskyttelse. Bare 1% beskytter seg ikke i det hele tatt. Måter å beskytte seg mot solen på Bruker solkrem med faktor Bruker solbriller Tar pauser midt på dagen (i skyggen eller inne) Bruker solhatt/noe på hodet Bruker klær som beskyttelse Oppholder meg minst mulig i solen Annet Beskytter meg ikke spesielt 12% 12% 2% 1% 1% 8% 30% 45% 23% 37% 29% 94% 75% 78% 61% 58% I syden Hjemme i Norge 0% 25% 50% 75% 100% Andelen som beskytter seg mot sola på sydenferie er betydelig høyere enn det som er tilfelle hjemme i Norge. Dette er særlig tilfelle for bruk av solhatt og pauser midt på dagen. I tillegg beskytter man seg på flere måter når man er på sydenferie. Selv om man tar litt lettere på dette når man er hjemme, blir man altså mer bevisst når man drar til land der man gjerne er betydelig mer eksponert mot solen enn her hjemme. 14

15 Bruk av solkrem med faktor på sydenferie 5% 50% 45% Lav faktor (6-12) Middels faktor (15-25) Høy faktor (30-50) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hvilken faktor bruker du vanligvis når du er på sydenferie? Base: hvis bruker solkrem med faktor N=805 Bruk av solfaktor med høy faktor har økt betydelig på bekostning av både lav og middels faktor. Andelen er nær doblet på fire år og forskjellen er signifikant. Ikke bare er folk flinkere til å bruke solkrem med faktor på sydenferie enn de er hjemme, men de bruker altså betydelig høyere faktor enn hjemme også. De som bruker lav faktor hjemme bruker gjerne solkrem med middels faktor når de er på sydenferie. De som bruker middels faktor hjemme er delte på om de bruker middels eller høy faktor i Syden. De som benytter solkrem med høy faktor i Norge benytter også dette i utlandet. Bruk av solkrem med faktor I syden 5% 50% 45% Lav faktor (6-12) Middels faktor (15-25) Hjemme i Norge 23% 60% 17% Høy faktor (30-50) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 15

16 Bruk av solkrem med solfaktor er veldig ulik på sydenferie enn hjemme i Norge. Mens 45% bruker høy faktor i syden gjør bare 17% det hjemme i Norge. Beskyttelse mot solen på sydenferie og ute i solen hjemme i Norge Nei, jeg er like opptatt av solbeskyttelse uavhengig av hvor jeg er Ja, jeg er mer opptatt av solbeskyttelse på sydenferie % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Er du mer opptatt av å beskytte deg mot solen når du er på sydenferie enn når du er ute i solen hjemme i Norge? Base: hvis har vært på sydenferie siste 3 år N=805 På direkte spørsmål oppgir 3 av 4 at de er mer opptatt av å beskytte seg mot solen når de er på sydenferie enn når de er ute i solen hjemme i Norge, noe som bekreftes av både hvordan man svarer at man beskytter seg på sydenferie og bruk av høyere solfaktor. Holdningen til å beskytte seg mot solen hjemme og på sydenferie er med andre ord svært forskjellig. Men andelen som er mer opptatt av dette er sunket signifikant på fire år, noe som kan skyldes at folk er blitt flinkere generelt også hjemme i Norge derfor er ikke forskjellen på solvanene i Norge og i syden like forskjellig som før. De under 30 år er i størst grad blitt mer opptatt av beskyttelse mot solen når de er på sydenferie. Vi ser også at menn er blitt mer bevisst på dette enn kvinner, noe som trolig skyldes at kvinner har vært opptatt av dette også tidligere. De med høyere utdanning svarer også i størst grad at de er blitt mer opptatt av dette. 16

17 Solbrenthet ute i solen på sydenferie Har du opplevd å bli solbrent (ubehagelig rødhet, kløe i huden) når du har vært ute i solen på sydenferie de siste 12 månedene? Base: hvis har vært på sydenferie siste 3 år N=805 1 av 3 har opplevd å bli solbrent på sydenferie. Dette er noe færre enn andelen som blir solbrent hjemme. Dette kan skyldes både at man naturlig nok er sjeldnere i Syden enn hjemme, og at man er flinkere til å beskytte seg mot solen når man er på sydenferie. De fra sørvestlandet har i signifikant større grad enn de på østlandet opplevd å bli solbrent på sydenferie. Tilbøyeligheten til å bli solbrent i syden synker med økt alder. 17

18 Solbrenthet i form av blemmer på huden og/eller avflassing i syden Ble du så solbrent at du fikk blemmer på huden og/eller flasset av? Base: Hvis har opplevd å bli solbrent ute i solen på sydenferie siste 12 måneder N=259 1 av 3 av de som blir solbrente blir så solbrente at de får blemmer eller flasser av og andelen er lavere enn for to år siden. Andelen som opplever dette på Sydenferie er relativt lik det som skjer hjemme i Norge. På hvilken måte beskytter du barna i solen når de er ute i solen på sydenferie? Smører dem med solkrem med faktor Passer på at de tar pauser midt på dagen (i Sørger for at de bruker klær som beskyttelse Passer på at de bruker solbriller Passer på at de bruker solhatt/noe på hodet Passer på at de oppholder seg minst mulig i Beskytter dem ikke spesielt 0% 5% 0% 26% 26% 76% 66% 77% 70% 65% 71% 69% 58% 69% 66% 65% 75% 94% 98% 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 På hvilken måte beskytter du barna i solen når de er ute i solen på sydenferie? Base: de som har vært på sydenferie siste 3 år og som har barn som er 12 år eller yngre N=179 Nesten alle ser til at barna beskyttes mot solen på sydenferie. Det er også slik at foreldre beskytter sine barn mot solen på flere måter når de er på sydenferie. Omtrent alle oppgir at de smører barna med solkrem med faktor når barna er ute i solen i Syden, og andelen er økt signifikant. 2 av 3 passer på at de tar pauser midt på dagen og at barna bruker klær eller solhatt, noe som er signifikant økt på to år. Videre sørger over halvparten for at barna bruker solbriller. På hvilken måte beskytter du barna i solen når de er ute i solen? Smører dem med solkrem med faktor Passer på at de tar pauser midt på dagen (i Sørger for at de bruker klær som beskyttelse Passer på at de bruker solbriller Passer på at de bruker solhatt/noe på hodet Passer på at de oppholder seg minst mulig i Beskytter dem ikke spesielt 0% 2% 26% 28% 35% 52% 59% 70% 69% 66% 56% 76% 94% 93% I syden 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hjemme i Norge Foreldre beskytter barna sine på flere måter på sydenferie enn hjemme i Norge. Dette gjelder særlig pauser midt på dagen, men også bruk av klær, solhatt og solbriller som beskyttelse. Bruken av solkrem er relativt lik, selv om bruken av faktor er ulik. 19

20 Beskyttelse mot solen for barna på sydenferie og ute i solen hjemme i Norge % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja, jeg er mer opptatt av å beskytte barna i solen på sydenferie Nei, jeg er like opptatt av solbeskyttelse uavhengig av hvor vi er Er du mer opptatt av å beskytte barna mot solen når du og familien er på sydenferie enn når barna er ute i solen hjemme i Norge? Base: Hvis har vært på sydenferie siste 3 år N=179 6 av 10 oppgir at de er mer opptatt av å beskytte barna mot solen når de er på sydenferie enn når de er hjemme. Dette er signifikant lavere enn for to år siden, men kan nok knyttes til bedre vaner generelt uavhengig av hvor man befinner seg Solvaner nå og for fem år siden 54% 38% 8% Like mye Mindre 53% 34% 13% Mer % 41% 11% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 20

21 Soler du deg mer, mindre eller like mye nå som for fem år siden (både hjemme i Norge og i utlandet)? N=1147 Folk soler seg mindre nå enn for fem år siden, og dette er enda tydeligere enn for to år siden. Det kan tyde på at solvanene er kontinuerlig bedret over tid. Bare 8% soler seg mer, mens 38% soler seg mindre. Over halvparten soler seg like mye som tidligere. Det er først og fremst kvinner og de over 60 år som har redusert sin soling de siste årene. Bruk av solarium 14% 17% 0% 5% 10% 15% 20% Har du tatt solarium i løpet av de 12 siste månedene? N=1147 Tidligere har vi spurt alle om hyppighet, uavhengig av om de gjør det eller ikke. I har vi først spurt om de har tatt solarium og deretter har vi spurt de som gjør det om hvor ofte de tar solarium ulike steder. Resultater fra er justert for dette. 14% har brukt solarium siste 12 måneder mot 17% i. Kvinner tar solarium i signifikant større grad enn menn, de med lavere utdanning tar solarium i større grad enn de med høyere utdanning og andelen som tar solarium synker med økt alder. 21

22 Solarium hjemme/privat de siste 12 månedene 5-9 ganger ganger 4 7 Ingen Hvis har tatt solarium Hvor mange ganger har du tatt solarium hjemme/privat de siste 12 månedene? N=148 Bruk av solarium hjemme er nesten ikke-eksisterende. Solarium i ubetjent solstudio de siste 12 månedene 40 ganger eller mer ganger ganger 5-9 ganger ganger Ingen Hvis har tatt solarium Hvor mange ganger har du tatt solarium i ubetjent solstudio de siste 12 månedene? N=148 Bruken av ubetjent solstudio er noe lavere enn tidligere. Andelen som bruker solarium ofte er høyere enn før. 22

23 Solarium i betjent solstudio de siste 12 månedene 40 ganger eller mer ganger ganger 5-9 ganger ganger 9 23 Ingen Hvis har tatt solarium Hvor mange ganger har du tatt solarium i betjent solstudio de siste 12 månedene? N=148 De fleste som tar solarium gjør dette i ubetjent solstudio, men andelen som bruker betjent solstudio har økt. Grad av enighet i utsagn om solarium Jeg bruker solarium for å bli brun/få farge Jeg bruker solarium for å forberede huden før sydenferie/sommeren Jeg bruker solarium for ikke å være vinterblek før sydenferie/sommeren Jeg bruker solarium fordi det er behagelig Jeg bruker solarium for å få vitamin D Jeg bruker solarium fordi det er sunt Jeg bruker solarium på grunn av problemer med huden Jeg har blitt anbefalt å ta solarium av legen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene om når du soler deg i solarium? Base: hvis bruker solarium N=148 23

24 Den viktigste grunnen til at folk tar solarium er for å bli brun og få farge, da 9 av 10 er enige i dette utsagnet. Nesten like mange 3 av 4 - oppgir at de tar solarium for å forberede huden før sydenferie. 7 av 10 tar solarium for ikke å være vinterblek. 3 av 5 tar solarium fordi det er behagelig. Videre oppgir halvparten at de tar solarium for å få vitamin D. Utvikling i grad av enighet i utsagn om solarium Jeg bruker solarium for å bli brun/få farge Jeg bruker solarium for å forberede huden før Jeg bruker solarium for ikke å være vinterblek før Jeg bruker solarium fordi det er behagelig Jeg bruker solarium for å få vitamin D Jeg bruker solarium fordi det er sunt Jeg bruker solarium på grunn av problemer med huden Jeg har blitt anbefalt å ta solarium av legen Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene om når du soler deg i solarium? Base: hvis bruker solarium N=148 Andelen som tar solarium for å få vitamin D og fordi det er sunt øker kraftig. For øvrig er det små forskjeller sammenlignet med i. 24

25 Varighet ved bruk av solarium Mer enn 30 minutter minutter minutter 5-10 minutter Mindre enn 5 minutter Omtrent hvor lenge tar du vanligvis solarium? Base: hvis bruker solarium N=148 De aller fleste tar solarium i minutter, og andelen som tar solarium lengre enn dette er redusert de to siste år. Informasjon i solstudioet Soling og solingstider 0 71 At det er 18-årsgrense Hudtype og solingstider 0 64 At det øker risikoen for hudkreft 0 30 Nei, ingen av disse Da du tok solarium sist, så du eller fikk du informasjon i solstudioet om følgende? Base: hvis bruker solarium N=148 *) Svaralternativene er endret noe siden 4 av 5 har fått informasjon på solstudioet. 2 av 3 har fått informasjon om 18-årsgrene og om hudtype og solingstider. Kun 1 av 3 har fått med seg informasjon om at det øker risikoen for hudkreft. 25

26 Solbrenthet i solarium Ja, ofte Ja, det hender Nei, aldri % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Har du opplevd å bli solbrent når du har tatt solarium de siste 12 månedene? Base: hvis bruker solarium N=148 14% har opplevd å bli solbrent i solarium. De oppgir da at det har hendt, men ikke ofte. Solbrenthet skjer sjeldnere i solarium enn ute i solen. Dette er stabilt siden 2012, mens det har sunket kraftig siden 2004, da 1 av 3 den gangen ble solbrent i solarium. Solbrent i form av blemmer/avflassing i solarium Ja, ofte Ja, det har hendt Nei, aldri % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Har du i løpet av de siste 12 månedene opplevd å bli solbrent (all form for ubehagelig rødhet), eller så solbrent at du fikk blemmer på huden og/eller flasser når du har tatt solarium? Base: Hvis har opplevd å bli solbrent når du har tatt solarium siste 12 måneder N=21 16% som er blitt solbrent i solstudio har fått blemmer og eller har flasset av. 26

27 Forventet oppfølging og informasjon i solarium % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Man bør bli møtt av betjening som gir oppfølging og informasjon Det bør være betjening man kan spørre ved behov Skriftlig informasjon bør være tilstrekkelig Ser ikke behov for informasjon, hverken skriftlig eller av betjening Vet ikke Hva slags oppfølging og informasjon mener du man bør få når man skal ta solarium? Base: Hvis har tatt solarium siste 12 måneder N=148 6 av 10 mener skriftlig informasjon i solstudio er tilstrekkelig, mens 1 av 4 mener det bør være tilgjengelig betjening dersom man lurer på noe. 27

28 Tiltak for å hindre hudkreft Vurdering av ulike forhold som kan minske risikoen for å få hudkreft Bruke solkrem med faktor Unngå å bli solbrent Beskytte huden med klær Ta pauser fra sola midt på dagen Unngå solarium Forberede huden med noen ganger i solarium før sydenferie % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I svært stor grad I ganske stor grad Verken eller I ganske liten grad I svært liten grad Du skal nå besvare noen spørsmål om andre tema. I hvilken grad mener du følgende forhold kan minske risikoen for å få hudkreft? N=1147 Folk tror solkrem med faktor er det som i størst grad minsker risikoen for å få hudkreft mer enn 9 av 10 er enige om det. Videre mener 90% at det å beskytte huden med klær og å unngå å bli solbrent vil minske risikoen. 8 av 10 mener det å ta pauser fra sola midt på dagen vil være et godt tiltak. 2 av 3 mener det å unngå solarium vil minske risikoen for hudkreft. Utvikling i vurdering av ulike forhold som kan minske risikoen for å få hudkreft Bruke solkrem med faktor Beskytte huden med klær Unngå å bli solbrent Ta pauser fra sola midt på dagen Unngå solarium Forberede huden med noen

29 Du skal nå besvare noen spørsmål om andre tema. I hvilken grad mener du følgende forhold kan minske risikoen for å få hudkreft? N=1147 Signifikant flere enn for to år siden oppfatter det å unngå å bli solbrent og å unngå solarium som gode tiltak for å redusere risikoen for hudkreft. 29

30 Føflekker Ja 16 % Nei 84 % Har du tidligere lagt merke til om en av føflekkene dine har forandret seg (for eksempel vokst eller endret farge)? N= % har registrert at de har føflekker som har vokst eller endret farge. Kvinner er signifikant mer bevisst på dette enn menn. Har ikke gjort noe spesielt 5 % Har holdt et ekstra øye med den 32 % Tok kontakt med lege 63 % Hva gjorde du da du oppdaget det? N=180 2 av 3 tok kontakt med lege, 1 av 3 fulgte nøye med på det, mens 5% ikke har gjort noe. 30

31 Jeg følger ikke med på hudforandringer Jeg vet ikke hva 5 % jeg skal se etter 4 % Jeg har mange føflekker og synes det er vanskelig å se om noen har forandret seg 17 % Vet ikke 1 % Jeg kjenner kroppen min og følger godt med på om en føflekk skulle forandre seg (for eksempel vokse eller endre farge) 24 % Hvilken påstand passer best for deg N=1147 Jeg er oppmerksom på at jeg skal følge med hvis en føflekk skiller seg veldig ut fra de andre 49 % 1 av 4 følger aktivt med på om føflekkene forandrer seg. Halvparten vet at de skal følge med, mens 17% synes det er vanskelig å følge med fordi de har så mange føflekker. 31

32 UV- indeks Kjennskap til UV- indeks 14% 60% 26% 10% 61% 29% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja, jeg har også sjekket UV-indeks en eller flere ganger Ja, men jeg har aldri sjekket UV-indeks Nei UV-indeks er et mål på hvor intense solstrålene er. Hvis tallet er over 3 kan det være nødvendig å beskytte seg mot solen. Har du hørt om UV-indeks? N= % har hørt om UV-indeks, men bare 14% har noen gang sjekket den. Andelen som har sjekket UV-indeksen har økt signifikant de to siste år. UV-indeksen er best kjent blant eldre og de med høyere utdanning. 32

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-4 år, april Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium. Forebyggingspotensialet

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-24 år, april 2014 Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium.

Detaljer

OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT

OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT NYT SOLA 4. Unngå solarium det øker risikoen for føflekkreft 3. Bruk solkrem med minst faktor 15 UNNGÅ Å BLI SOLBRENT SOLVETT- REGLER 1. Ta pauser fra sola

Detaljer

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Dette bør du vite før du tar solarium! Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Statens strålevern fraråder

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Merking av matvarer Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Utvalg og metode Om undersøkelsen Resultatene som presenteres

Detaljer

SKJEMA: Tilsyn med solarier

SKJEMA: Tilsyn med solarier SKJEMA: Tilsyn med solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post adresse / hjemmeside: Telefon: Tilsyn utført av: Til stede frå

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Mat- og drikkevaner

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Mat- og drikkevaner Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014 Mat- og drikkevaner Innledning Kreftforeningen har spurt unge i alderen 15-24 år om mat- og drikkevaner. Kreftforeningen er opptatt av å følge med på utviklingen

Detaljer

Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene.

Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene. r æ l g o Lek la o s om Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene. Beskytt barna mot sola Solbeskyttelse har betydning hele livet, men sørg likevel for at barn er ekstra beskyttet. Ved

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Jofrid Egeland, Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen, Statens strålevern Nasjonalt melanommøte, 30.

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

UV-sensorer for personlig bruk

UV-sensorer for personlig bruk UV-sensorer for personlig bruk Nyt solen og de helsebringende strålene uten å bli brent! Med SunSense har du kontroll på soleksponeringen. Vi kjenner vel alle følelsen av hva vårens første solstråler gjør

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier Skjemaet kan brukes ved Melding til kommunen før solariet tas i bruk, ved eierskifte eller større ominnredninger Kommunalt tilsyn miljørettet helsevern Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Adresse Postadresse

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015 Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge Gjennomført november 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Forslag til aktiviteter i barnehager

Forslag til aktiviteter i barnehager Forslag til aktiviteter i barnehager Aktivitetene er laget for å gjøre barna mer bevisst på hvorfor, hvordan og når vi bør beskytte oss mot solen. Barnas solvettregler: Ha mulighet til å leke mer i skyggen

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om pensjon

Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Oppsummering/konklusjon

Oppsummering/konklusjon Sunne matvarer Oppsummering/konklusjon De fleste i Norge er opptatt av å spise sunne matvarer i hverdagen. Både kjønn og utdannelse har betydning for hvor opptatt en er av dette, og spesielt kvinner med

Detaljer

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler God kollega Undersøkelse gjennomført for Manpower 17.03.2016 Reidar Dischler Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Manpower Sven Fossum Datainnsamling gjennomført i webpanel FORMÅL Undersøke synet på

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger.

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Lærerundersøkelse Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Strender Kanariøyene. Trykk på bildene for å få status.

Strender Kanariøyene. Trykk på bildene for å få status. Strender Kanariøyene Trykk på bildene for å få status. Informasjon om de enkelte Kanariøyer Siden om Strender Kanariøyene omhandler: Sikkerhetsinformasjon Blått flagg Oversikt over strender og vannkvalitet

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 2016

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 2016 NORGE I ENDRING BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 16 Human-Etisk Forbund BAKGRUNN Hvert fjerde gjennomfører TNS Gallup en befolkningsundersøkelse på vegne Årets undersøkelse ble gjennomført i februar/mars 16 med

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Julebordsplaner og ferieplaner julen 2016 og ferieplaner vintersesongen

Julebordsplaner og ferieplaner julen 2016 og ferieplaner vintersesongen Julebordsplaner og ferieplaner julen 2016 og ferieplaner vintersesongen 2016-207 Innhold 1 Julebordsesongen 2016 4 2 3 Hva med vinteren for øvrig? 18 Reiseplaner i julen - Norge og utlandet 7 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005. Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005

Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005. Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005 Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005 Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005 Bakgrunn, formål og metode Formålet med undersøkelsen var å kartlegge kjennskapen til NITO samt å kartlegge noen holdninger

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Saksbehandler: Anniken Blichfeldt Muren Arkiv: J77 &13 Arkivsaksnr.: 09/ Dato:

Saksbehandler: Anniken Blichfeldt Muren Arkiv: J77 &13 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anniken Blichfeldt Muren Arkiv: J77 &13 Arkivsaksnr.: 09/8910-6 Dato: 24.03.2011 HØRING - FORSLAG OM NY FORSKRIFT OM STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLEVERN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Jannicke Rabben, spesialrådgiver

Jannicke Rabben, spesialrådgiver Våre hovedmål Bidra til at færre får kreft Bidra til at flere skal overleve Sikre god livskvalitet for kreftrammede og pårørende Mål for det forebyggende arbeidet Kreftforeningens hovedmål 1: Bidra til

Detaljer

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

FRA A TIL Å OM SOL...

FRA A TIL Å OM SOL... A Aftersun: Aftersun er lettere i konsistensen enn et vanlig fuktighetsprodukt. Aftersun er tilsatt beroligende/ kjølende ingredienser og bør derfor brukes etter soling fremfor en fetere lotion/ krem.

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Prisene på bensin og diesel varierer

Detaljer

Holdningsundersøkelse om språk uke 21/09. NRK Forskningen

Holdningsundersøkelse om språk uke 21/09. NRK Forskningen Holdningsundersøkelse om språk uke 21/09 NRK Forskningen Om undersøkelsen Metode: Web/Internett Utvalg: Spørreskjemaet ble sendt ut til 2.500 respondenter fra GallupPanelet. Dato for feltarbeid: Uke 21

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Hvilke holdninger og forventninger har Ryfylkingene til Ryfast? Banksjef Lars Meling Hultin 30. januar 2014

Hvilke holdninger og forventninger har Ryfylkingene til Ryfast? Banksjef Lars Meling Hultin 30. januar 2014 Hvilke holdninger og forventninger har Ryfylkingene til Ryfast? Banksjef Lars Meling Hultin. januar Kjennskap til Ryfast Kjennskap til at Ryfast er påbegynt? 9 Forsand/Strand/Hjelm 9 Ja 9 Nei - år 9-9

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS Frivillighet Norge Innhold 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 16 5 Om frivillig

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16

Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Digitalradioundersøkelsen Rapport for Nordland okt nov 16 Kommentarer til undersøkelsen Digitalradioundersøkelsen (DRU) har fra oppstart i 2012 målt innehav av alle typer av utstyr som benyttes til radiolytting,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014. Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup

Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014. Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014 Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer og opplevelser i forbindelse

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012

Kurs i solarietilsyn for kommunene. Utarbeidet av Statens strålevern, 2012 Kurs i solarietilsyn for kommunene Utarbeidet av Statens strålevern, 2012 Statens strålevern strålevern og atomsikkerhet Tilsyn Forvaltning Forskning og utvikling Overvåkning Statens strålevern Kvalitetssikring

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2016 Om undersøkelsen Hva: Hvem: Når: Ansvarlig: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus

Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus Foto: Colourbox Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Februar 2017 Målgruppe og utvalg Landsrepresentativt

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer