Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 2007"

Transkript

1 Holdninger til livsstil og forbruk Norsk Monitor 27 Energipriser - holdning Vi bør øke prisen på all energi (bensin, olje, parafin, strøm osv.) for å redusere forbruket og dermed miljøforurensningen Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent 88 27,5 28,3 28, ,7 24,3 52, ,6 29,4 81, ,7 17,1 99, 3 1, 1, 1, ,4 1, 8 2,6 32 1, Vi bør øke prisen på all energi (bensin, olje, parafin, strøm osv.) for å redusere forbruket og dermed miljøforurensningen Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent , 29,4 29, ,4 26,7 56, ,3 27,7 83, ,6 14,8 98,5 56 1,5 1,5 1, ,7 1, 5 1, ,

2 Miljøvern - interesse Jeg er opptatt av hva jeg personlig kan gjøre for å verne om miljø og naturressurser Stemmer meget godt Stemmer nokså godt Stemmer litt Stemmer ikke i det hele tatt Frequency Percent Percent Percent 61 19,2 19,7 19, ,9 36,9 56, ,9 41, 97,6 7 2,3 2,4 1, ,3 1, 8 2,7 32 1, Jeg er opptatt av hva jeg personlig kan gjøre for å verne om miljø og naturressurser Stemmer meget godt Stemmer nokså godt Stemmer litt Stemmer ikke i det hele tatt Frequency Percent Percent Percent 7 18,5 18,6 18, ,9 39,2 57, ,4 37,6 95, ,6 4,6 1, ,4 1, 23, , Miljøvernorganisasjoner - støtte Jeg støtter miljøvernorganisasjoner Stemmer meget godt Stemmer nokså godt Stemmer litt Stemmer ikke i det hele tatt Frequency Percent Percent Percent 39 12,3 12,5 12, ,9 23,3 35, ,8 43,6 79,5 64 2,1 2,5 1, , 1, 6 2, 32 1,

3 Jeg støtter miljøvernorganisasjoner Stemmer meget godt Stemmer nokså godt Stemmer litt Stemmer ikke i det hele tatt Frequency Percent Percent Percent ,9 13, 13, ,8 25, 38, , 44,3 82, ,5 17,7 1, ,3 1, 25, , Markedsmakt Når jeg hører at en produsent forurenser miljøet, lar jeg være å kjøpe produktene deres Stemmer meget godt Stemmer nokså godt Stemmer litt Stemmer ikke i det hele tatt Frequency Percent Percent Percent 44 13,7 14,3 14,3 8 25,1 26,1 4, ,6 44,3 84, ,8 15,4 1, 38 96,2 1, 12 3,8 32 1, Når jeg hører at en produsent forurenser miljøet, lar jeg være å kjøpe produktene deres Stemmer meget godt Stemmer nokså godt Stemmer litt Stemmer ikke i det hele tatt Frequency Percent Percent Percent ,2 15,3 15, ,6 27,8 43, ,4 42,8 86, ,9 14, 1, , 1, 38 1, ,

4 Miljøbekymring - drivhuseffekt Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? Drivhuseffekt og klimaendring Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent 71 22,1 22,5 22,5 1 31,4 32, 54, ,4 37,1 91,6 26 8,3 8,4 1, , 1, 6 2, 32 1, Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? Drivhuseffekt og klimaendring Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent 13 26,6 26,7 26, ,5 33,6 6, ,3 32,5 92,8 27 7,1 7,2 1, ,5 1, 18, , Miljøbekymring - ozonlag Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? Nedbryting av ozonlaget Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent 47 14,7 15, 15, 1 31,4 32,2 47, ,1 42,1 89,3 33 1,5 1,7 1, ,6 1, 8 2,4 32 1,

5 Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? Nedbryting av ozonlaget Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent 77 2,4 2,5 2, ,2 34,4 54, ,3 36,4 91, ,7 8,7 1, ,5 1, 19, , Miljøbekymring sur nedbør Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? Sur nedbør Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent 31 9,8 1, 1, 99 3,8 31,5 41, ,1 49,1 9,6 29 9,2 9,4 1, ,8 1, 7 2,2 32 1, Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? Sur nedbør Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent ,1 12,2 12, ,1 31,3 43, ,6 44,9 88, ,5 11,6 1, ,3 1, 25, ,

6 Miljøbekymring - utbygging Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? At vassdrag og fjellstrøk bygges ut Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent 34 1,6 1,8 1, ,9 2,4 31, ,9 37,8 69, 97 3,4 31, 1, ,8 1, 7 2,2 32 1, Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? At vassdrag og fjellstrøk bygges ut Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent , 11,1 11, ,2 23,4 34, , 4,3 74, , 25,2 1, ,2 1, 31, , Miljøbekymring - urbanisering Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? At dyrket mark bygges ned Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent 68 21,2 21,7 21, ,9 3,6 52, ,8 33,5 85, ,9 14,2 1, ,8 1, 7 2,2 32 1,

7 Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? At dyrket mark bygges ned Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent ,9 18, 18, ,9 3,1 48, ,1 37,4 85, ,3 14,4 1, ,3 1, 26, , Miljøbekymring - kulturlandskap Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? Gjengroing av kulturlandskapet Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent 54 17, 17,4 17, ,7 36,6 54, 16 33,2 34, 88, 37 11,7 12, 1, ,6 1, 8 2,4 32 1, Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? Gjengroing av kulturlandskapet Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent ,9 2,1 2, ,3 31,6 51, ,7 32, 83, ,2 16,3 1, ,1 1, 33, ,

8 Miljøbekymring biologisk mangfold Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? At dyre- og plantearter dør ut Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent 93 29, 29,8 29, ,5 34,4 64,2 99 3,9 31,7 95,9 13 4, 4,1 1, ,4 1, 8 2,6 32 1, Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? At dyre- og plantearter dør ut Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent ,6 31,8 31, ,1 35,4 67, ,3 27,5 94, ,2 5,3 1, ,3 1, 25, , Miljøbekymring - kulturminner Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? Tap av kulturminner Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent 41 12,8 13,1 13, ,6 35,5 48, ,6 38,5 87,2 4 12,5 12,8 1, ,4 1, 8 2,6 32 1,

9 Hvor bekymret er du for følgende miljøproblemer? Tap av kulturminner Meget bekymret Ganske bekymret Litt bekymret Ikke bekymret Frequency Percent Percent Percent ,9 17, 17, ,1 31,3 48, ,3 39,6 87, , 12,1 1, ,3 1, 26, , Miljøbekymring - fremtidsutsikter Her er fire oppfatninger om forurensing og miljøproblemer. Hvilken oppfatning ligger nærmest din egen? Det hele har gått for langt. Det er for sent å gjøre noe. Vi går mot en katastrofe Situasjonen er alvorlig. Det er nødvendig med øyeblikkelig og drastiske tiltak om vi skal løse problemene Med tålmodighet og utholdenhet skal vi på sikt klare å snu tendensen til miljøforringelse Det står ikke så dårlig til, vi har lett for å overdrive alvoret i situasjonen Frequency Percent Percent 1 3, 3,1 3, ,8 39, 42, ,2 43,5 85, , 14,4 1, 31 97, 1, 1 3, 32 1, Percent

10 Her er fire oppfatninger om forurensing og miljøproblemer. Hvilken oppfatning ligger nærmest din egen? Det hele har gått for langt. Det er for sent å gjøre noe. Vi går mot en katastrofe Situasjonen er alvorlig. Det er nødvendig med øyeblikkelig og drastiske tiltak om vi skal løse problemene Med tålmodighet og utholdenhet skal vi på sikt klare å snu tendensen til miljøforringelse Det står ikke så dårlig til, vi har lett for å overdrive alvoret i situasjonen Frequency Percent Percent 79 2,1 2,1 2, , 47,4 49, ,5 38,8 88, ,6 11,7 1, ,2 1, 32, , Percent Miljøtiltak - kollektivtransport Brukt kollektivt transportmiddel selv om du hadde anledning til å bruke bil Ofte Av og til Sjelden eller aldri Ikke aktuelt Frequency Percent Percent Percent 44 13,9 14,5 14, ,2 28,4 42, ,2 43, 85, ,5 14,1 1, 36 95,7 1, 14 4,3 32 1,

11 Brukt kollektivt transportmiddel selv om du hadde anledning til å bruke bil Ofte Av og til Sjelden eller aldri Ikke aktuelt Frequency Percent Percent Percent 791 2,9 21,3 21, ,8 31,4 52, ,6 34,3 87, ,8 13, 1, ,2 1, 69 1, , Miljøtiltak resirkulering av spesialavfall Levert spesialavfall eller elektronisk utstyr til miljøstasjon eller butikk Ofte Av og til Sjelden eller aldri Ikke aktuelt Frequency Percent Percent Percent 25 64, 66,6 66, ,3 23,2 89,8 28 8,6 8,9 98,7 4 1,2 1,3 1, 38 96,1 1, 12 3,9 32 1, Levert spesialavfall eller elektronisk utstyr til miljøstasjon eller butikk Ofte Av og til Sjelden eller aldri Ikke aktuelt Frequency Percent Percent Percent ,5 63,5 63, ,4 25,8 89, , 9,2 98,5 56 1,5 1,5 1, ,4 1, 62 1, ,

12 Miljøtiltak - ENØK Hvor ofte har du gjort følgende ting fordi du har ønsket å ta mer hensyn til miljøet? Redusert strømforbruket Ofte Av og til Sjelden eller aldri Ikke aktuelt Frequency Percent Percent Percent ,8 4,6 4, ,6 45,6 86, ,3 12,9 99,2 3,8,8 1, 36 95,5 1, 14 4,5 32 1, Hvor ofte har du gjort følgende ting fordi du har ønsket å ta mer hensyn til miljøet? Redusert strømforbruket Ofte Av og til Sjelden eller aldri Ikke aktuelt Frequency Percent Percent Percent ,3 42, 42, ,3 43,1 85, ,1 12,4 97,5 93 2,5 2,5 1, ,2 1, 67 1, , Frykt for forurensning og miljø-ødeleggelser Folk føler frykt for ulike ting i tilværelsen. Hvor stor frykt føler du for hver av følgende ting? Forurensing og miljø-ødeleggelser Stor frykt En viss frykt Liten eller ingen frykt Frequency Percent Percent Percent 4 12,4 12,7 12, ,2 59,7 72, ,9 27,6 1, ,4 1, 8 2,6 32 1,

13 Folk føler frykt for ulike ting i tilværelsen. Hvor stor frykt føler du for hver av følgende ting? Forurensing og miljø-ødeleggelser Stor frykt En viss frykt Liten eller ingen frykt Frequency Percent Percent Percent ,7 16,9 16, , 57,6 74, ,2 25,5 1, , 1, 38 1, , Viktige saker - miljøvern Samfunnspolitiske saker som er spesielt viktige å løse i. Styrke miljøvernet i Frequency Percent Percent Percent ,2 58,2 58, ,8 41,8 1, 32 1, 1, Samfunnspolitiske saker som er spesielt viktige å løse i. Styrke miljøvernet i Frequency Percent Percent Percent ,9 56,9 56, ,1 43,1 1, , 1, Politisk standpunkt grønne skatter At det innføres skatter og avgifter som gjør miljøforurensende varer dyrere Liker - er riktig Liker ikke - er galt Ikke opptatt av det Frequency Percent Percent Percent 192 6,1 62,8 62, ,1 25,2 88, ,4 11,9 1, 36 95,6 1, 14 4,4 32 1,

14 At det innføres skatter og avgifter som gjør miljøforurensende varer dyrere Liker - er riktig Liker ikke - er galt Ikke opptatt av det Frequency Percent Percent Percent ,9 63,5 63, ,4 26,1 89,7 38 1,1 1,3 1, ,4 1, 1 2, , Organisasjonsmedlemskap - miljøvern Hvilke av disse organisasjonene er du personlig medlem av? En miljøvernorganisasjon Frequency Percent Percent Percent ,2 97,2 97,2 9 2,8 2,8 1, 32 1, 1, Hvilke av disse organisasjonene har du støttet økonomisk i løpet av de siste 3 år bortsett fra vanlig medlemskontingent? En miljøvernorganisasjon Frequency Percent Percent Percent 291 9,9 9,9 9,9 29 9,1 9,1 1, 32 1, 1, Hvilke av disse organisasjonene er du personlig medlem av? En miljøvernorganisasjon Frequency Percent Percent Percent ,1 96,1 96, ,9 3,9 1, , 1, Hvilke av disse organisasjonene har du støttet økonomisk i løpet av de siste 3 år bortsett fra vanlig medlemskontingent? En miljøvernorganisasjon Frequency Percent Percent Percent ,4 91,4 91, ,6 8,6 1, , 1,

15 Organisasjonsmedlemskap - Naturvernforbundet Hvilke av disse organisasjonene er du personlig medlem av? s Naturvernforbund Frequency Percent Percent Percent ,7 98,7 98,7 4 1,3 1,3 1, 32 1, 1, Hvilke av disse organisasjonene har du støttet økonomisk i løpet av de siste 3 år bortsett fra vanlig medlemskontingent? s Naturvernforbund Frequency Percent Percent Percent ,7 98,7 98,7 4 1,3 1,3 1, 32 1, 1, Hvilke av disse organisasjonene er du personlig medlem av? s Naturvernforbund Frequency Percent Percent Percent ,5 98,5 98,5 55 1,5 1,5 1, , 1, Hvilke av disse organisasjonene har du støttet økonomisk i løpet av de siste 3 år bortsett fra vanlig medlemskontingent? s Naturvernforbund Frequency Percent Percent Percent ,2 97,2 97,2 16 2,8 2,8 1, , 1,

16 Organisasjonsmedlemskap - Turistforeningen Hvilke av disse organisasjonene er du personlig medlem av? Den Norske Turistforening Frequency Percent Percent Percent ,4 88,4 88, ,6 11,6 1, 32 1, 1, Hvilke av disse organisasjonene har du støttet økonomisk i løpet av de siste 3 år bortsett fra vanlig medlemskontingent? Den Norske Turistforening Frequency Percent Percent Percent ,1 98,1 98,1 6 1,9 1,9 1, 32 1, 1, Hvilke av disse organisasjonene er du personlig medlem av? Den Norske Turistforening Frequency Percent Percent Percent ,9 88,9 88, ,1 11,1 1, , 1, Hvilke av disse organisasjonene har du støttet økonomisk i løpet av de siste 3 år bortsett fra vanlig medlemskontingent? Den Norske Turistforening Frequency Percent Percent Percent ,9 96,9 96, ,1 3,1 1, , 1,

17 Tilfredshet miljø og forurensning Hvor fornøyd er du med situasjonen på følgende samfunnsområder i i dag? Miljø og forurensing Meget fornøyd Ganske fornøyd Hverken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Meget misfornøyd Frequency Percent Percent Percent 1,2,2, ,4 11,9 12, ,3 42, 54,1 97 3,2 31,5 85, ,9 14,4 1, 37 96, 1, 13 4, 32 1, Hvor fornøyd er du med situasjonen på følgende samfunnsområder i i dag? Miljø og forurensing Meget fornøyd Ganske fornøyd Hverken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Meget misfornøyd Frequency Percent Percent Percent 27,7,7, , 14,3 15, ,3 38, 53, ,3 36, 89, 48 1,8 11, 1, ,1 1, 7 1, , Fremtidig utvikling miljø og forurensning \A137 Miljø og forurensing Bedre Verre Ikke store forandringer Vet ikke Frequency Percent Percent Percent ,8 37,2 37,2 9 28, 29,1 66, ,6 26,6 92,8 22 6,9 7,2 1, 38 96,4 1, 12 3,6 32 1,

18 \A137 Miljø og forurensing Bedre Verre Ikke store forandringer Vet ikke Frequency Percent Percent Percent ,4 3, 3, ,8 36,6 66, ,7 26,2 92, , 7,2 1, ,9 1, 78 2, , Utvikling til nå miljø og forurensning \A138 Miljø og forurensing Bedre Verre Ikke store forandringer Vet ikke Frequency Percent Percent Percent 51 15,8 16,4 16, ,6 51,6 68, 89 27,7 28,7 96,7 1 3,2 3,3 1, 38 96,3 1, 12 3,7 32 1, \A138 Miljø og forurensing Bedre Verre Ikke store forandringer Vet ikke Frequency Percent Percent Percent 61 16,2 16,5 16, ,4 51,5 68, 99 26,2 26,8 94, ,1 5,3 1, ,9 1, 78 2, ,

19 Energibruk - oppvarming Hvilken type hovedoppvarming er det i din bolig? Olje/parafin Elektrisitet Ved Annet Frequency Percent Percent Percent 12 3,6 3,7 3, ,8 69,9 73,7 66 2,6 21,3 94,9 16 4,9 5,1 1, 31 97, 1, 1 3, 32 1, Hvilken type hovedoppvarming er det i din bolig? Olje/parafin Elektrisitet Ved Annet Frequency Percent Percent Percent 342 9,1 9,3 9, ,7 59,1 68, ,7 26,3 94, ,2 5,3 1, ,7 1, 87 2, , Energibruk ideell oppvarming Hvis du kunne velge fritt i dag hvilken type hovedoppvarming du ville ha i din bolig, hvilken type oppvarming ville du d Olje/parafin Elektrisitet Ved Annet Tvil/vet ikke Frequency Percent Percent Percent 1,4,4, ,1 33, 33,4 8 24,9 25,6 59, 88 27,4 28,1 87,1 4 12,5 12,9 1, ,2 1, 9 2,8 32 1,

20 Hvis du kunne velge fritt i dag hvilken type hovedoppvarming du ville ha i din bolig, hvilken type oppvarming ville du d Olje/parafin Elektrisitet Ved Annet Tvil/vet ikke Frequency Percent Percent Percent 146 3,9 3,9 3, ,9 33,6 37, ,6 26,1 63, ,2 26,7 9, ,4 9,6 1, , 1, 75 2, , Enøk-tiltak stand-by Skrur av stand-by funksjon på elektriske apparater Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent ,3 54,5 54, ,1 27,8 82, ,6 17,7 1, 31 94,1 1, 19 5,9 32 1, Skrur av stand-by funksjon på elektriske apparater Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent ,7 61,7 61, ,6 23,3 85, ,5 15, 1, ,8 1, 123 3, ,

21 Enøk-tiltak innetemperatur Senker temperaturen i oppholdsrom Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent ,8 41,5 41, ,2 37,8 79, ,8 2,7 1, 37 95,8 1, 13 4,2 32 1, Senker temperaturen i oppholdsrom Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent ,5 42,8 42, ,4 37,5 8, ,1 19,7 1, , 1, 112 3, , Enøk-tiltak oppvarming om natten Stenger av det meste av oppvarmingen om natten Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent ,1 46,8 46, ,7 22,5 69, ,5 3,6 1, 38 96,3 1, 12 3,7 32 1,

22 Stenger av det meste av oppvarmingen om natten Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent ,6 43,9 43, , 24,7 68, ,4 31,4 1, , 1, 113 3, , Enøk-tiltak lufting Lufter kort, men med gjennomtrekk eller alle vinduer åpne Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent 12 37,4 38,8 38,8 13 4,6 42,1 8, ,4 19,1 1, 39 96,4 1, 11 3,6 32 1, Lufter kort, men med gjennomtrekk eller alle vinduer åpne Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent ,5 41,9 41, ,5 42,9 84, ,7 15,2 1, ,7 1, 126 3, ,

23 Enøk-tiltak belysning Slår av lyset i rom ingen oppholder seg Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent 25 78,2 8,7 8, ,5 14,9 95,6 14 4,3 4,4 1, 31 97, 1, 1 3, 32 1, Slår av lyset i rom ingen oppholder seg Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent ,4 79,9 79, , 17,3 97,2 14 2,8 2,8 1, ,2 1, 69 1, , Enøk-tiltak elektriske produkter Kjøper A-merkete/ A++-merket elektriske apparater Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent 94 29,3 31,7 31, ,9 44,2 75, ,4 24,2 1, ,6 1, 24 7,4 32 1,

24 Kjøper A-merkete/ A++-merket elektriske apparater Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent ,2 33,7 33, , 39,8 73, ,3 26,5 1, ,5 1, 171 4, , Enøk-tiltak forbrukskontroll Leser av strømmåleren for å sjekke forbruket Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent ,8 39,3 39, ,2 36,5 75, ,3 24,2 1, 38 96,4 1, 12 3,6 32 1, Leser av strømmåleren for å sjekke forbruket Ofte Av og til Sjelden/aldri Frequency Percent Percent Percent ,6 3,4 3, ,6 35,6 66, ,2 34, 1, ,4 1, 99 2, ,

25 Enøk-tiltak tak Legge nytt/ reparere tak Frequency Percent Percent Percent ,3 83,3 83, ,7 16,7 1, 32 1, 1, Legge nytt/ reparere tak Frequency Percent Percent Percent ,7 75,7 75, ,3 24,3 1, , 1, Enøk-tiltak isolasjon Ekstra isolasjon i tak eller gulv Frequency Percent Percent Percent ,2 79,2 79,2 67 2,8 2,8 1, 32 1, 1, Ekstra isolasjon i tak eller gulv Frequency Percent Percent Percent 338 8,5 8,5 8, ,5 19,5 1, , 1,

26 Enøk-tiltak sparedusj Installere sparedusj Frequency Percent Percent Percent 194 6,6 6,6 6, ,4 39,4 1, 32 1, 1, Installere sparedusj Frequency Percent Percent Percent 228 6,4 6,4 6, ,6 39,6 1, , 1, Enøk-tiltak sparelyspærer Ta i bruk sparelyspærer som bruker lite strøm Frequency Percent Percent Percent 99 3,8 3,8 3, ,2 69,2 1, 32 1, 1, Ta i bruk sparelyspærer som bruker lite strøm Frequency Percent Percent Percent , 35, 35, , 65, 1, , 1,

27 Enøk-tiltak vinduer Skifte/utbedre vinduer Frequency Percent Percent Percent 23 71,9 71,9 71,9 9 28,1 28,1 1, 32 1, 1, Skifte/utbedre vinduer Frequency Percent Percent Percent , 69, 69, , 31, 1, , 1, Enøk-tiltak termostat Installere termostatstyring på panelovner eller radiatorer Frequency Percent Percent Percent 24 63,8 63,8 63, ,2 36,2 1, 32 1, 1, Installere termostatstyring på panelovner eller radiatorer Frequency Percent Percent Percent ,8 64,8 64, ,2 35,2 1, , 1,

28 Enøk-tiltak varmepumpe Installere varmepumpe Frequency Percent Percent Percent 26 81,1 81,1 81,1 6 18,9 18,9 1, 32 1, 1, Installere varmepumpe Frequency Percent Percent Percent ,5 83,5 83, ,5 16,5 1, , 1, Enøk-tiltak sentralvarme Installere anlegg for sentral temperaturregulering, med romtermostater og tidsur Frequency Percent Percent Percent ,4 91,4 91,4 28 8,6 8,6 1, 32 1, 1,

29 Installere anlegg for sentral temperaturregulering, med romtermostater og tidsur Frequency Percent Percent Percent ,7 93,7 93, ,3 6,3 1, , 1, Enøk-tiltak vedovn Tatt i bruk vedovn/ peisovn Frequency Percent Percent Percent 129 4,4 4,4 4, ,6 59,6 1, 32 1, 1, Tatt i bruk vedovn/ peisovn Frequency Percent Percent Percent ,8 45,8 45, ,2 54,2 1, , 1, Enøk-tiltak ny vedovn Byttet til ny vedovn/ peisinnsats Frequency Percent Percent Percent ,6 76,6 76, ,4 23,4 1, 32 1, 1,

30 Byttet til ny vedovn/ peisinnsats Frequency Percent Percent Percent 326 8,2 8,2 8, ,8 19,8 1, , 1, Enøk-tiltak pelletsovn Tatt i bruk pelletsovn/ pelletskamin Frequency Percent Percent Percent ,8 98,8 98,8 4 1,2 1,2 1, 32 1, 1, Tatt i bruk pelletsovn/ pelletskamin Frequency Percent Percent Percent ,7 98,7 98,7 48 1,3 1,3 1, , 1, Enøk-tiltak energianalyse Gjennomført energi-analyse av boligen Frequency Percent Percent Percent ,4 98,4 98,4 5 1,6 1,6 1, 32 1, 1,

31 Gjennomført energi-analyse av boligen Frequency Percent Percent Percent ,6 97,6 97,6 92 2,4 2,4 1, , 1, Enøk-tiltak oppvarming Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Byttet / endret oppvarmingssystem i boligen for å redusere energikostander Frequency Percent Percent Percent ,8 88,8 88, ,2 11,2 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Byttet / endret oppvarmingssystem i boligen for å redusere energikostander Frequency Percent Percent Percent ,9 88,9 88, ,1 11,1 1, , 1,

32 Planlagte enøk-tiltak tak Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Legge nytt/ reparere tak Frequency Percent Percent Percent 38 96,2 96,2 96,2 12 3,8 3,8 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Legge nytt/ reparere tak Frequency Percent Percent Percent ,9 89,9 89, ,1 1,1 1, , 1, Planlagte enøk-tiltak isolasjon Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Ekstra isolasjon i tak eller gulv Frequency Percent Percent Percent 31 93,9 93,9 93,9 19 6,1 6,1 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Ekstra isolasjon i tak eller gulv Frequency Percent Percent Percent ,4 9,4 9, ,6 9,6 1, , 1,

33 Planlagte enøk-tiltak sparedusj Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Installere sparedusj Frequency Percent Percent Percent ,8 91,8 91,8 26 8,2 8,2 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Installere sparedusj Frequency Percent Percent Percent ,2 92,2 92, ,8 7,8 1, , 1, Planlagte enøk-tiltak sparelyspærer Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Ta i bruk sparelyspærer som bruker lite strøm Frequency Percent Percent Percent ,2 85,2 85, ,8 14,8 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Ta i bruk sparelyspærer som bruker lite strøm Frequency Percent Percent Percent ,5 88,5 88, ,5 11,5 1, , 1,

34 Planlagte enøk-tiltak vinduer Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Skifte/utbedre vinduer Frequency Percent Percent Percent ,4 85,4 85, ,6 14,6 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Skifte/utbedre vinduer Frequency Percent Percent Percent ,1 83,1 83, ,9 16,9 1, , 1, Planlagte enøk-tiltak termostat Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Installere termostatstyring på panelovner eller radiatorer Frequency Percent Percent Percent 37 95,9 95,9 95,9 13 4,1 4,1 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Installere termostatstyring på panelovner eller radiatorer Frequency Percent Percent Percent ,7 94,7 94,7 2 5,3 5,3 1, , 1,

35 Planlagte enøk-tiltak varmepumpe Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Installere varmepumpe Frequency Percent Percent Percent , 77, 77, 74 23, 23, 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Installere varmepumpe Frequency Percent Percent Percent 352 8,8 8,8 8, ,2 19,2 1, , 1, Planlagte enøk-tiltak sentralvarme Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Installere anlegg for sentral temperaturregulering, med romtermostater og tidsur Frequency Percent Percent Percent 39 96,6 96,6 96,6 11 3,4 3,4 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Installere anlegg for sentral temperaturregulering, med romtermostater og tidsur Frequency Percent Percent Percent ,4 96,4 96, ,6 3,6 1, , 1,

36 Planlagte enøk-tiltak vedovn Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Tatt i bruk vedovn/ peisovn Frequency Percent Percent Percent ,4 93,4 93,4 21 6,6 6,6 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Tatt i bruk vedovn/ peisovn Frequency Percent Percent Percent ,7 94,7 94,7 21 5,3 5,3 1, , 1, Planlagte enøk-tiltak ny vedovn Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Byttet til ny vedovn/ peisinnsats Frequency Percent Percent Percent 291 9,9 9,9 9,9 29 9,1 9,1 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Byttet til ny vedovn/ peisinnsats Frequency Percent Percent Percent ,9 9,9 9, ,1 9,1 1, , 1,

37 Planlagte enøk-tiltak pelletsovn Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Tatt i bruk pelletsovn/ pelletskamin Frequency Percent Percent Percent ,4 98,4 98,4 5 1,6 1,6 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Tatt i bruk pelletsovn/ pelletskamin Frequency Percent Percent Percent ,8 97,8 97,8 84 2,2 2,2 1, , 1, Planlagte enøk-tiltak energianalyse Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Gjennomført energi-analyse av boligen Frequency Percent Percent Percent ,5 93,5 93,5 21 6,5 6,5 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Gjennomført energi-analyse av boligen Frequency Percent Percent Percent ,8 94,8 94, ,2 5,2 1, , 1,

38 Planlagte enøk-tiltak oppvarming Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Byttet / endret oppvarmingssystem i boligen for å redusere energikostander Frequency Percent Percent Percent ,3 93,3 93,3 21 6,7 6,7 1, 32 1, 1, Hvilke av disse tingene har du/dere planer om å gjøre i boligen i løpet av de neste 2-3 år? Byttet / endret oppvarmingssystem i boligen for å redusere energikostander Frequency Percent Percent Percent ,3 93,3 93, ,7 6,7 1, , 1,

39 Holdninger til enøk Her presenteres tre holdninger til bruk av energi i boliger, enten det er til oppvarming, belysning, eller til elektrisk Jeg tenker sjelden på å begrense bruken av energi eller bruke energi mer effektivt Det hender jeg gjør ting for å begrense bruken av energi eller bruke energi mer effektivt (f.eks. ved å sette ned temper Jeg forsøker systematisk å begrense bruken av energi eller bruke energi mer effektivt (f.eks. ved nesten alltid å senke Frequency Percent Percent 25 7,7 8, 8, ,9 51,1 59, ,1 4,9 1, 36 95,7 1, 14 4,3 32 1, Percent Her presenteres tre holdninger til bruk av energi i boliger, enten det er til oppvarming, belysning, eller til elektrisk Jeg tenker sjelden på å begrense bruken av energi eller bruke energi mer effektivt Det hender jeg gjør ting for å begrense bruken av energi eller bruke energi mer effektivt (f.eks. ved å sette ned temper Jeg forsøker systematisk å begrense bruken av energi eller bruke energi mer effektivt (f.eks. ved nesten alltid å senke Frequency Percent Percent 262 6,9 7,1 7, ,8 51,3 58, ,4 41,6 1, ,1 1, 11 2, , Percent

40 Naturvernholdninger - vassdrag Vi bør bygge ut flere vassdrag for å sikre kraftforsyningen Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent 73 22,9 23,9 23, ,2 28,4 52,3 65 2,2 21,1 73, ,9 17,6 91, 28 8,6 9, 1, 36 95,8 1, 14 4,2 32 1, Vi bør bygge ut flere vassdrag for å sikre kraftforsyningen Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent 788 2,9 21,3 21, ,4 32,1 53, ,1 21,5 74, ,6 17,9 92, , 7,1 1, ,9 1, 8 2, , Naturvernholdninger - gasskraftverk Vi bør bygge gasskraftverk for å sikre kraftforsyningen Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent 7 21,8 22,9 22, ,4 35,1 58, 64 19,9 21, 79, 4 12,6 13,3 92,2 24 7,4 7,8 1, 34 95,1 1, 16 4,9 32 1,

41 Vi bør bygge gasskraftverk for å sikre kraftforsyningen Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent ,5 18,9 18, ,7 33,5 52, ,6 21, 73, ,8 18,2 91,7 38 8,2 8,3 1, ,8 1, 83 2, , Energinasjonalisme - eierskap Norske kraftverk kan godt eies av utlendinger Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent 19 5,9 6,1 6,1 31 9,7 1,1 16,2 35 1,9 11,3 27, ,3 68,2 95,8 13 4, 4,2 1, 36 95,7 1, 14 4,3 32 1, Norske kraftverk kan godt eies av utlendinger Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent 15 4, 4,1 4, ,7 7,9 12, ,5 15,9 27, ,8 65,3 93, ,7 6,9 1, ,7 1, 86 2, ,

42 Energinasjonalisme - forbruk Når det ser ut til å bli lite vann i magasinene, bør all kraft som produseres i selges innenlands Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent ,5 58,3 58, ,8 24, 82,3 23 7,1 7,5 89,7 6 1,8 1,9 91,7 25 7,9 8,3 1, 35 95,2 1, 15 4,8 32 1, Når det ser ut til å bli lite vann i magasinene, bør all kraft som produseres i selges innenlands Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent ,2 56,3 56, ,3 26,8 83, ,5 6,6 89, ,1 3,2 92, , 7,1 1, 37 98, 1, 75 2, ,

43 Holdninger til energiforbruk energieffektive hus Nye hus må bygges slik at de krever lite energi til drift og oppvarming, selv om dette gjør husene adskillig dyrere Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent ,9 39,3 39, ,5 48,2 87,5 2 6,2 6,4 93,9 4 1,4 1,4 95,4 14 4,5 4,6 1, 39 96,4 1, 11 3,6 32 1, Nye hus må bygges slik at de krever lite energi til drift og oppvarming, selv om dette gjør husene adskillig dyrere Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent ,8 41,4 41, ,6 43,2 84, ,5 8,6 93,3 13 2,7 2,8 96, ,9 3,9 1, ,5 1, 57 1, ,

44 Holdninger til energiforbruk energiimport Når vannkraftproduksjonen i ikke dekker vårt forbruk, må vi godta å bruke kraft som kommer fra mindre miljøvennlig produksjon i utlandet, slik som kullkraft eller atomkraft Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent 33 1,4 1,8 1, ,5 3,6 41, ,8 23,7 65,1 8 24,9 25,8 9,9 28 8,7 9,1 1, 38 96,2 1, 12 3,8 32 1, Når vannkraftproduksjonen i ikke dekker vårt forbruk, må vi godta å bruke kraft som kommer fra mindre miljøvennlig produksjon i utlandet, slik som kullkraft eller atomkraft Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Helt umulig å svare Frequency Percent Percent Percent ,6 11,8 11, ,6 27,1 39, ,6 28,1 67, ,9 25,3 92, ,5 7,6 1, ,2 1, 69 1, ,

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer.

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer. Undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune Utført av elever ved Averøy ungdomsskole våren 29 Det ble sendt ut 29 spørreskjemaer. 17 personer svarte. Aldersfordeling: 13 16 år: 4 stk 17 2 år: 2 stk.

Detaljer

Miljø- og klimautfordringene kan løses! Karl Kristensen, Bellona Ung@miljø, 14. oktober 2015

Miljø- og klimautfordringene kan løses! Karl Kristensen, Bellona Ung@miljø, 14. oktober 2015 Miljø- og klimautfordringene kan løses! Karl Kristensen, Bellona Ung@miljø, 14. oktober 2015 Globale trender Source: «The Impact Potential of The Sahara Forest Project a scenario towards 2050» Mer farlig

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Energisparing for deg som bor i leilighet

Energisparing for deg som bor i leilighet Leilighet Energisparing for deg som bor i leilighet Fremtidens energiløsninger gode å leve med LEILIGHET De 3 mest effektive tiltakene for deg som bor i leilighet 1. Installer varmestyringssystem 2. Bytt

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Bergveien 13 Postnr 1903 Sted Andels- /leilighetsnr. GAN / Gnr. 65 Bnr. 12 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 150365848 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-632683 Dato 03.02.2016 Eier Innmeldt av Stein Trygve

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Om undersøkelsen Framtidens byer Om undersøkelsen Formål: Kartlegge (måle) hvordan innbyggerne i de 13 kommunene stiller seg til kommunens klimapolitikk

Detaljer

Notater. Ann Christin Bøeng, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen Kartlegging av oppvarmingsutstyr i husholdningene.

Notater. Ann Christin Bøeng, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen Kartlegging av oppvarmingsutstyr i husholdningene. Notater Documents 2014/45 Ann Christin Bøeng, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen Kartlegging av oppvarmingsutstyr i husholdningene Notater 2014/45 Ann Christin Bøeng, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen

Detaljer

Oppvarming i boliger. Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i husholdningene 85 2014

Oppvarming i boliger. Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i husholdningene 85 2014 Oppvarming i boliger Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i husholdningene 85 2014 R A P P O R T Oppvarming i boliger Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i

Detaljer

Bygninger og naturvern: Hva må til?

Bygninger og naturvern: Hva må til? Bygninger og naturvern: Hva må til? Lars Haltbrekken/Torhildur Fjola Kristjansdottir Leder/Energirådgiver Norges Naturvernforbund lh@naturvern.no, tfk@naturvern.no 20. november 2007 Energifrigjøring i

Detaljer

Økoteam på Torød, energi:

Økoteam på Torød, energi: Økoteam på Torød, energi: Møte tre i Kirkestuen på Torød mandag 28.april 2014 kl 17.30 til ca 20.00 Enkelt vedlikehold som sparer energi, tetting og justeringer. Oppvarmingskilder og enkle styringsmetoder,

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Haresporet 25 Postnr 6800 Sted Førde Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 822 Seksjonsnr. 2 Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-22781 Dato 01.09.2010 Ansvarlig Utført av Øyvind Oppedal Øyvind Oppedal

Detaljer

Husholdningenes energieffektiviseringsinnsats. Knut H. Sørensen og Henrik Karlstrøm Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU

Husholdningenes energieffektiviseringsinnsats. Knut H. Sørensen og Henrik Karlstrøm Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU Husholdningenes energieffektiviseringsinnsats Knut H. Sørensen og Henrik Karlstrøm Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU Energieffektivisering et fata morgana? På dagsorden siden «oljekrisen» i

Detaljer

SLIK SPARER DU BÅDE STRØM OG PENGER

SLIK SPARER DU BÅDE STRØM OG PENGER SLIK SPARER DU BÅDE STRØM OG PENGER Hei, Jeg heter Bjørn og er elektriker i Lefdal Installasjon. gjøre for å spare både strøm, penger og miljøet. Husk at jeg ikke er langt unna hvis du har spørsmål om

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Frekhaugskogen 13 Postnr 5918 Sted Andels- /leilighetsnr. FREKHAUG / Gnr. 23 Bnr. 171 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 175999434 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-637441 Dato 18.02.2016 Eier Innmeldt

Detaljer

Forbrukeren i sentrum av det grønne skiftet

Forbrukeren i sentrum av det grønne skiftet Forbrukeren i sentrum av det grønne skiftet Forbruksforskningsinstituttet SIFO Norges energidager 2016 Scandic Holmenkollen Park, 14.10.2016 Vil flere nye smarte teknologier gjøre at forbrukerne i større

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av SEEN Nordic AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert. Der

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt.

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. Energieffektiv Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. De betaler jo tross alt for rommet. Derfor forventer de varmt vann, et godt

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Problem. Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked. Lite brukervennlige tjenester

Problem. Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked. Lite brukervennlige tjenester Problem Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked Lite brukervennlige tjenester Massemarked vekst er nå drevet av stand-alone produkter som Phillips

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Terneveien 30 Postnr 1642 Sted Andels- /leilighetsnr. SALTNES / Gnr. 93 Bnr. 440 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 148254788 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-645962 Dato 15.03.2016 Eier Innmeldt av Wanja

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Karuslia 30 Postnr 1481 Sted Andels- /leilighetsnr. Hagan 17 / Gnr. 36 Bnr. 23 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-612278 Dato 31.10.2015 Eier Innmeldt av Morten Jordbrånen Morten

Detaljer

Miljøkostnader av Vindkraft. Ståle Navrud og Lene Axelsen Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap

Miljøkostnader av Vindkraft. Ståle Navrud og Lene Axelsen Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap Miljøkostnader av Vindkraft Ståle Navrud og Lene Axelsen Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap Key Findings Folk er villig til å betale mer for miljøvennlig

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

HYTTE Energisparing for deg som har hytte

HYTTE Energisparing for deg som har hytte HYTTE Energisparing for deg som har hytte Fremtidens energiløsninger gode å leve med hytte De 5 mest effektive tiltakene for deg som har hytte 1. Installer varmestyringssystem 2. Bytt til 3-lags lavenergivindu

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Boligdata som er grunnlag for energimerket Adresse Øyaveien 18c Postnr 1900 Sted Andels- /leilighetsnr. Fetsund / Gnr. 15 Bnr. 133 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-624438 Dato 29.12.2015 Eier Innmeldt av Svein Mosesen Svein

Detaljer

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2 Østfoldkonferansen Agenda Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS Bedriftspresentasjon Sammen bedre på klima Hva kan moderne miljøvennlige vedovner

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Solveien 59 B Postnr 1170 Sted Andels- /leilighetsnr. OSLO / Gnr. 156 Bnr. 302 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80794843 Bolignr. Merkenr. A2014-472537 Dato 12.08.2014 Eier Innmeldt av Privat Tina

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll: Det er nettopp hva evohome

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Hva bestemmer og hvordan kan man påvirke etterspørselen rselen etter bioenergi i husholdningene. Bente Halvorsen Statistisk sentralbyrå

Hva bestemmer og hvordan kan man påvirke etterspørselen rselen etter bioenergi i husholdningene. Bente Halvorsen Statistisk sentralbyrå 1 Hva bestemmer og hvordan kan man påvirke etterspørselen rselen etter bioenergi i husholdningene Bente Halvorsen Statistisk sentralbyrå Disposisjon Hva er bestemmende for forbruket? Beskrivelse av dagens

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Elektrisitetens fremtidsrolle

Elektrisitetens fremtidsrolle Energy Foresight Symposium 2006 Elektrisitetens fremtidsrolle Disposisjon: Elektrisitetens historie og plass Trender av betydning for elektrisiteten Hva har gjort elektrisiteten til en vinner? En elektrisk

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Vi bruker mindre energi i hjemmet enn før

Vi bruker mindre energi i hjemmet enn før Vi bruker mindre energi i hjemmet enn før Klimaendringene har økt interessen for hvordan vi selv bruker energi, og hva som er konsekvensene av våre valg. Hva gjør den enkelte for å begrense energiforbruk

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Skrivarjordet 35 A Postnr 9540 Sted Andels- /leilighetsnr. Talvik / Gnr. 12 Bnr. 161 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-589691 Dato 25.08.2015 Eier Innmeldt av Finnmarkssykehuset

Detaljer

Energimerkerapport. ENERGIMERKET angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energimerkerapport. ENERGIMERKET angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av SEEN Nordic AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert. Der

Detaljer

EUs energidirektiv på norsk

EUs energidirektiv på norsk EUs energidirektiv på norsk Kursdagene ved NTNU 2005 Hvordan dokumentere byggets energiytelse forenklede metoder Dr.ing./Byggmester Tor Helge Dokka SINTEF Arkitektur og byggteknikk & ProgramByggerne ANS

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med NY BOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 1. Etterisoler

Detaljer

Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse i Oppsummering av resultater.

Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse i Oppsummering av resultater. Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse i 2000. Oppsummering av resultater. Inneklima, energibruk og drift av norske kirker. Analyse av data fra en spørreundersøkelse

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...13. 2 Integrert design...25

Innhold. 1 Innledning...13. 2 Integrert design...25 Innhold 1 Innledning...13 1.1 Hvor for må vi byg ge passivhus og plussenergihus i fram ti den?...13 1.2 Et pa ra doks...16 1.3 Hvil ken kunn skap lig ger til grunn for bygg fa ge ne?...17 1.4 Definisjoner

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

DEMO. Energimerkerapport

DEMO. Energimerkerapport Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av REJLERS Consulting AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert.

Detaljer

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bransjen er positiv til økt bruk av biodrivstoff Satsningsområde Et viktig tiltak for å redusere

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Ålesundgata 3A Postnr 0470 Sted Oslo Leilighetsnr. 421 Gnr. 222 Bnr. 3 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. 421 Merkenr. Dato Ansvarlig Utført av Energimerket angir boligens energistandard.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre Infor masjonsbrosjyre Boliggass fra Norsk Gassnett Norsk Gassnett CO 2 - AVGIFT Stortinget har vedtatt at det skal innføres CO2-avgift på bruk av naturgass og LPG fra 1. september 2010. Selskapene som

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15.

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15. Fra: Ole Johnny Bråten Sendt: 13. mars 2015 16:12 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 Høring nye energikrav til bygg/ TEK-15 Vedlegg: Innspill til TEK-15.pdf; Eliaden 2014 Elvarme

Detaljer

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Konsekvenser og utfordringer Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

Energimerkerapport. ENERGIMERKET angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energimerkerapport. ENERGIMERKET angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av SEEN Nordic AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert. Der

Detaljer

Hvor varmt er det i norske hjem?

Hvor varmt er det i norske hjem? Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt Hvor varmt er det i norske hjem? Rapport fra Forskningskampanjen Valgfri undertittel 2012: «Ta hjemmetempen» over to linjer Ureros nos delisi

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Nygårdsveien 15 Postnr 4044 Sted Andels- /leilighetsnr. HAFRSFJORD / Gnr. 38 Bnr. 1506 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 4408659 Bolignr. Merkenr. A2013-337537 Dato 13.06.2013 Eier Innmeldt av Birte

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av SEEN Nordic AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert. Der

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Åsaveien 1B Postnr 0362 Sted Andels- /leilighetsnr. Oslo / H0201 Gnr. 215 Bnr. 4 Seksjonsnr. 37/46 Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. Dato Eier Eivind Lande Innmeldt av Energimerket angir boligens

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Rye Strand Postnr 4990 Sted Søndeled Leilighetsnr. Gnr. 27 Bnr. 164 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-215700 Dato 03.06.2012 Eier Innmeldt av Rye Strand as Thore Olav Strand

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Hafslund i dag Produksjon Varme Nett Marked Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter

Detaljer

Våt sommer = Lave kraftpriser

Våt sommer = Lave kraftpriser Nr. 3 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Våt sommer = Lave kraftpriser Våt sommer = Lave kraftpriser Besøk våre nye hjemmesider! Din side gir deg god oversikt over ditt forbruk og kundeforhold Ditt bilde

Detaljer

Miljøvennlig boligpolitikk

Miljøvennlig boligpolitikk Miljøvennlig boligpolitikk Nr. 3-2017 Miljøvennlig boligpolitikk Innledning Husholdningene står for 21 prosent 1 av energibruken i Norge. Husholdningene utgjør derfor et stort potensial med hensyn til

Detaljer

Miljøvennlig boligpolitikk

Miljøvennlig boligpolitikk Miljøvennlig boligpolitikk Nr. 2-2016 Miljøvennlig boligpolitikk Innledning Huseiernes Landsforbund (HL) er opptatt av miljøvennlig boligpolitikk og dette er sentralt i vårt arbeidsprogram som er vedtatt

Detaljer