Indikatorer: Hva kjennetegner en klimavennlig by på transportområdet? Vibeke Nenseth, TEMPO 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indikatorer: Hva kjennetegner en klimavennlig by på transportområdet? Vibeke Nenseth, TEMPO 5"

Transkript

1 Indikatorer: Hva kjennetegner en klimavennlig by på transportområdet? Vibeke Nenseth, TEMPO 5

2 En klimavennlig transportutvikling i byene en dekarbonisering av bytransporten drivkrefter og sentrale sammenhenger som preger by- og transportutviklingen Indikatorer - for å kunne påvise status: hva-skjer - tiltak: hva-gjøres - framgang: blir-det-bedre - sammenhenger: drivkrefter-tilstand-politikk

3 Indikatorutvikling på miljøfeltet fra enkeltindikatorer (trender og prognoser) til sammensatte indikatorer - indikatorsett - for f eks klimavennlig bytransport som får fram sammenhenger - koblinger på tvers av politiske mål, politikkområder, sektorer som brukes til sammenligninger - i tid og rom, historisk eller regionalt, og som (mulig) kursendrende kappestrid ( benchmarking ) - mellom land, byer, virksomheter 3

4 Vekt på indikatorer forankret i høyst ulike policydiskurser fra regel- til målstyring med vekt på resultatmåling og resultatindikatorer gjennom innføringen av markedsorientert styringsideologi New Public Management fra hierarkisk kommando-og-kontroll til større vekt på kommunikative styringsmidler, frivillige avtaler og selvregulering/korrigering gjennom horisontale policynettverk (fra governing til governance ) miljøpolitisk kursendring til et integrert bærekraftperspektiv som kobler miljø, velferd og økonomi ( sustainability indicators fra Rio 1992) 4

5 indikatorsett for miljøvennlig bytransport basert på transport-miljø-relasjonens kausalkjede samfunnsmessige DRIVKREFTER ØKONOMI, DEMOGRAFI, BYSTRUKTUR, SOSIAL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR TRANSPORT REISEVANER: OMFANG, TRANSPORTMIDDELFORDELING, TRANSPORTTILBUD OG - INFRASTRUKTUR PLAN OG POLITIKK FYSISKE, ØKONOMISKE, REGULATIVE, INSTITUSJONELLE, KOMMUNIKATIVE TILTAK for å PÅVIRKE BILBRUK, KOLLEKTIVTRANSPORT, GANGE OG SYKKEL, BYSTRUKTUR KLIMA OG MILJØ klima- og miljøendringer: utslipp og inngrep fra transport KONSENTRASJONER, NIVÅER: KLIMAGASS- OG LOKALE LUFTUTSLIPP, AREALINNGREP sosiale og økonomiske KONSEKVENSER NÆRINGSLIV, BYLIV, HANDEL, MØTEPLASSER, TILGJENGELIGHET, VELFERD, HELSE, SIKKERHET 5

6 Mer folk, flere biler, flere bilkm Folkemengde Kjørelengde personbiler (1000 km) Bilbestand % folkevekst % vekst i kjørelengde % vekst i antall biler Data: Statistikkbanken/ssb.no

7 Bilkm per innbygger på retur - har peak car allerede skjedd? 7600 bilkm / cap (kjørelengde/bil x bil/cap) Data: Statistikkbanken/ssb.no

8 Hvorfor bilbrukstopp? For norske byer? mer trafikkork? bedre kollektivtilbud? vellykkete trafikkreduserende tiltak (gågater, parkeringsrestriksjoner, bomstasjoner, redusert veikapasitet, o.a.)? finanskrise? større (oppmerksomhet på) kostnader ved bil? (økt opplevelse av) herket ved å ha bil i by? økt miljøbevissthet/klimaoppmerksomhet? færre bilbrukere blant dem som bidrar mest til folkeveksten? markeds- og politikkdrevet urbanisering og fortetting? urbanismekultur, caffelattefiseringen? redusert bilinteresse blant ungdom og (andre) bybeboere? digitalisering, e-handel og e-samhandling? => redusert bilbruk, flere gående, syklende, kollektivbrukende - i byene?

9 Transportens klimagassutslipp øker vei annen transport

10 Stadig flere biler/bilkm - slipper ut mindre svevestøv

11 Stadig flere biler/bilkm - slipper ut mindre NOx

12 Storbyene kjører minst og har (stort sett) færrest biler per innbygger bilkm/cap biler/10000 cap Data: Statistikkbanken/ssb.no

13 mindre CO2 med færre km som bilfører minst utpendling - lavest CO2 rød: flest km, mest utslipp rød: mest utpendling, mest utslipp grønn: færrest km, minst utslipp grønn: minst utpendling, minst utslipp 13

14 Lavest vekst i klimagassutslipp fra vei i byer med høyere inntektsvekst Trondheim Sandnes Stavanger CO 2- vei % (lavest) Asker Bærum Oslo Tønsberg Drammen Larvik Sandefjord Kristiansand Tromsø Porsgrunn Skien Arendal Ålesund Sarpsborg Fredrikstad Bergen Bodø Skedsmo Inntekt% Y= *X (r=0.423)

15 lavest bilavhengighet i byer med høyere utdanningsnivå Oslo Tromsø lav bilvhengighetl Drammen Bergen Asker Trondheim Bærum Tønsberg Stavanger Kristiansand Ålesund Bodø Porsgrunn Sandefjord Fredrikstad Skien Skedsmo Arendal Sandnes Larvik Sarpsborg LOG (høyt utdanningsnivå) Y= *X (r=0.796) *andel av daglig reisetid som bilfører

16 Bilavhengighet, inntekt og utdanning RVU/TØI 2009

17

18 Hvorfor et samlet blikk på klima og bytransport? for å synliggjøre synergier - målkonflikter eller vinn-vinn - situasjoner for å se/oppdage nye tendenser og sammenhenger (indikatorers varslings- eller antennefunksjon) få satt ting på dagsorden, sette problemer under debatt for å få fram utvidete årsakssammenhenger livssyklusanalyser (LCA), DPSIR-modell, o.l for å få en integrering og institusjonalisering av klimahensyn inn alle planer og programmer, horisontalt og vertikalt climate mainstreaming for å kunne se mange miljøproblemer ett sted, ikke ett og samme miljøproblem mange steder et territorielt perspektiv på klima og transport 18

19 Utfordringer framover reise spørsmål ved om høyutslippsbyer egentlig er så attraktive - for velferds- og næringsutviklingen, for utbyggere og innbyggere få fram mer heldekkende og kontinuerlige indikatorer for plan og politikk, ikke bare om tiltak finnes eller ikke styrke institusjonell kapasitet for bruk av indikatorer for klima og transport, fordi indikatorbruk og (egen)evalueringer i seg selv kan ha politikkformende kraft (kursendrende benchmarking ) vise nye sammenhenger (bruke sociological imagination ) for hvilke drivkrefter som særlig (må) påvirkes for å fram en mer klimavennlig bytransport 19

20 takk for oppmerksomheten! 20

prosjektet: indikatorer for miljøvennlig bytransport

prosjektet: indikatorer for miljøvennlig bytransport forskningsleder vibeke nenseth gruppe for bærekraftig mobilitet transportøkonomisk institutt norsk senter for samferdselsforskning prosjektet: indikatorer for miljøvennlig bytransport hva er og hvorfor

Detaljer

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Planlegging flytter grenser Bærekraftig by- og regionplanlegging FRAMTIDENS BYER GODE OG KLIMAVENNLIGE Framtidens byer er over halvveis

Detaljer

KollektivLøftet. Effektiv og miljøvennlig bytransport

KollektivLøftet. Effektiv og miljøvennlig bytransport KollektivLøftet Effektiv og miljøvennlig bytransport 02/03 FORORD KollektivLøftet effektiv og miljøvennlig bytransport Behovet for mer effektiv og miljøvennlig transport i norske byer er stadig økende.

Detaljer

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Styringsgruppens forslag, april 2011 1 ra5102509 2 Forord Bodø står overfor mange oppgaver innen samferdsel og byutvikling.

Detaljer

Nye kollektive mobilitetsløsninger bildeling som case

Nye kollektive mobilitetsløsninger bildeling som case Sammendrag: Nye kollektive mobilitetsløsninger bildeling som case TØI rapport 1218/2012 Forfatter(e): Vibeke Nenseth, Tom Erik Julsrud og May Hald Oslo 2012 36 sider Presset på utfasing av fossilt drivstoff

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING Det faglige nettverket Byutviklingens Lange Linjer (BULL) v/ Kjell Spigseth, Sigurd lversens vei 39A, 0281 Oslo Regjeringen ved miliøvernminister Bård Vegar Solhjell M i ljøve rndepa rte me ntet Postboks

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050 Regional transportplan - for Østfold mot 2050 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 Kap. 1 Innledning... 9 1.1 Planens innretning... 10 Kap. 2 Føringer og mål... 12 2.1 Føringer og pågående

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 NOTAT NR 2/2007 Alberte Ruud Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 2 Innhold Forord...

Detaljer

Klima som utfordring for transport i byområder i

Klima som utfordring for transport i byområder i Klima som utfordring for transport i byområder i Norge med fokus på mellomstore byregioner Arvid Strand Transportøkonomisk institutt 13.06.2007 Side 1 Utslipp i Norge i dag (2005) Klimagassutslipp i norske

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Guro Berge, Vegdirektoratet. Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk

Guro Berge, Vegdirektoratet. Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk Guro Berge, Vegdirektoratet Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk Guro Berge, Vegdirektoratet Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk Perspektiver

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy Bystrategi Region sør Helhetlige strategier og verktøy Rapport fra Bystrategisamlingen i Kristiansand 5. 6. mai 2010 1 Bystrategiprosjektet Prosjekt bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. 51b/2014

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. 51b/2014 Rapport 51b/2014 Hilde Solli Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Ellis Tormod Wergeland Haug Mads Berg Mari Betanzo Bård Norheim Ringvirkninger av arealplanlegging for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering p. 3 2. Om undersøkelsen p. 8 3. Synspunkter på kommunens arbeid p. 14 4. Hva gjør du selv? p. 36 5. Hva bør kommunen

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Rapport Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk Forord På oppdrag fra Statens Vegvesen region Nord har

Detaljer