En liten historie om Renal denervering. Tommy Hammer Overlege ved St Olavs hospital Klinikk for bildediagnostikk Seksjon for kar-thorax-radiologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En liten historie om Renal denervering. Tommy Hammer Overlege ved St Olavs hospital Klinikk for bildediagnostikk Seksjon for kar-thorax-radiologi"

Transkript

1 En liten historie om Renal denervering Tommy Hammer Overlege ved St Olavs hospital Klinikk for bildediagnostikk Seksjon for kar-thorax-radiologi

2 Tema Hypertensjonsepidemiologi Sympaticusintervensjon Renal denervering ved St Olavs Hospital Renal denervering gamle og nye studier Hvor står vi i dag?

3 Hypertensjon, epidemiologi Hypertensjon er en stor global helsebyrde Affiserer omkring ¼ av voksne i I-land Ledende tilskrivbar årsak til mortalitet i verden Hver 20/10 mmhg økning i BT dobler kardiovaskulær mortalitet Svært mange vet ikke at de har høyt blodtrykk

4 Hypertensjon, epidemiologi Av behandlede pasienter når omtrent 12% ikke behandlingsmål Andelen faller til omkring 7,5% ved bruk av 24t BT-målinger

5 Hypertensjon, epidemiologi Behandlingsresistent hypertensjon oppnår ikke behandlingsmål Tross kostholdsintervensjon Tross livsstilsintervensjon Bruker 3 ulike klasser av antihypertensiva, hvor ett skal være et diuretikum Maksimal anbefalt og tolerert dose

6

7

8 Hypotensiv effekt av sympathectomi Reduserer respons til stimuli som kulde, stress, smerte Vasodilatasjon som reduserer perifer motstand Mindre adrenerg respons Bivirkninger til splanchnicectomi Postural hypotensjon Diaré Ejakulasjonsforstyrrelser

9

10 Renal denervering Hva er renal denervering? Hvorfor virker det? Fjerner sympatikusinnervasjon til nyrer Redusert sympatikustonus kan måles Noradrenalin spillover, redusert med 47% (1) MSNA (muscle sympatetic nerve activity) Påvirker Renin-Angiotensin-System (RAS)

11

12 Renal denervering Hva er renal denervering? Hvorfor virker det? Fjerner sympatikusinnervasjon til nyrer Redusert sympatikustonus kan måles Noradrenalin spillover, redusert med 47% (1) MSNA (muscle sympatetic nerve activity) Påvirker Renin-Angiotensin-System (RAS)

13 RAS

14 RAS

15

16 RDN ved St Olavs Hospital Behandlet 10 pasienter Derav 3 piloter Ledd i St Jude Medical studie - EnligHTN II Substudie CMR Cardiac MR

17 MANN, 59 ÅR

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 SAMME MANN - fortsatt 59 ÅR

44

45

46

47

48 FØR - ETTER

49 FØR - ETTER

50 Historien bak RDN 2009, Krum et al Ikke-randomisert Ardian ablasjonsutstyr La grunnlaget for Symplicity HTN , Esler et al Symplicity HTN-2 Randomisert, ikke blindet studie

51

52 Historien bak RDN 2009, Krum et al Ikke-randomisert Ardian ablasjonsutstyr La grunnlaget for Symplicity HTN , Esler et al Symplicity HTN-2 Randomisert, ikke blindet studie

53 Symplicity HTN pasienter - flere senter Inklusjonskriterier Forhøyet kontor-bt ( 160 mm Hg) tross bruk av 3 medikamenter, hvorav minst ett diuretikum Eksklusjonskriterier egfr <45 ml/min Type 1 diabetes mellitus Kjent sekundær hypertensjon Nyrearteriestenoser Alder under 18 år

54 Mean systolic and diastolic BP changes after renal sympathetic denervation procedure over 24-months of followup. Error bars represent 95% CIs.

55 Symplicity HTN-2

56

57

58 EnligHTN 46 pasienter

59 Hva skjedde så? Ardian ble kjøpt opp for $800 mill Minst 10 selskapet utviklet egen teknologi for RDN Refusjon ble tidlig innført i Tyskland, deretter i Sveits, Sverige og Nederland pasienter er hittil behandlet i Europa

60

61 Hva skjedde så? Ardian ble kjøpt opp for $800 mill Minst 10 selskapet utviklet egen teknologi for RDN Refusjon ble tidlig innført i Tyskland, deretter i Sveits, Sverige og Nederland pasienter er hittil behandlet i Europa

62 400 Publikasjoner i Pubmed, søkeord "Renal denervation"

63

64 Begrensninger til gjennomførte studier Ikke blindede Liten sample-size Lite eller manglende måling av 24t-BT Manglende (sham-) kontroller Symplicity HTN-3 skulle korrigere disse manglene

65

66 Symplicity HTN-3 Primært endepunkt Sekundært endepunkt Etter 6 mnd Etter 6 mnd Kontor-BT Fall i BT på minst 5 mmhg sammenlignet med kontrollgruppe 24 t BT Fall i BT på minst 2 mmhg sammenlignet med kontrollgruppe

67 Flytskjema HTN-3 Henvisning Forundersøkelse Hos spesialist i blodtrykkssykdom Kontor- og 24t-BT 2 uker, dagbok Registrert inntatt medisin BT målt hjemme Bekreftende kontroll Kontor BTsyst > 160 mmhg 24t-Btsyst > 135 mmhg

68 535 egnede pasienter Renal angiografi Randomisering RDN (n = 364) Kontrollgruppe (n = 171)

69

70 Primary Efficacy End Point. Bhatt DL et al. N Engl J Med 2014;370:

71 Primary Efficacy End Point. Bhatt DL et al. N Engl J Med 2014;370:

72 Primary Efficacy End Point. Bhatt DL et al. N Engl J Med 2014;370:

73 Primary Efficacy End Point. Bhatt DL et al. N Engl J Med 2014;370:

74 Bhatt DL et al. N Engl J Med 2014;370:

75 Bhatt DL et al. N Engl J Med 2014;370:

76

77 2

78 Ekskluderte 45 av 65 derav: 14 Ikke tatt medisin 6 Hvit-frakk hypertensjon 6 Normalt BT etter justering av medikasjon 4 Primær hyperaldosteronisme FINNES EGENTLIG BEHANDLINGSRESISTENT HYPERTENSJON?

79 2

80 2

81 Lærdom fra studien Utvelging av pasienter bør skje av en som er spesialist i behandling av HT Kun 40% ble vurdert som egnet for RDN i en 11- senter Europeisk studie (Persu et al, Hypertens Res 2014) 24t BT-kontroll er essensielt Faktisk tatt medikasjon? Serumspeil rettferdiggjort ved såpass invasiv og kostbar behandling?

82 Resultater fra St Olavs Hospital Multidisiplinært Radiolog/radiograf Nefrolog Kardiolog Anestesiressurser Postoperativ overvåkning

83 6 mnd Pilot Pilot 2 Pilot Gjennomsnitt 50 0 Før Utskriving 1 mnd 6 mnd

84 12 mnd Pilot 1 Pilot 2 Pilot Gjennomsnitt 50 0 Før Utskriving 1 mnd 6 mnd 12 mnd

85 på vegne av Cardiovascular og Interventional News

86

87 Lærdom fra RDN Få hypertensjonspasienter viser seg å ha reell behandlingsresistent hypertensjon Må utredes av spesialist på feltet Blindete studier er nødvendig ved utprøving av ny terapi Effekten av RDN er dårligere enn optimalisert medikasjon

88 Lærdom fra RDN For godt til å være sant Det enkle er ofte det beste, foruten når du behandler livsstilssykdommer

89 FINE?

ESC - Retningslinjer i Lommeformat

ESC - Retningslinjer i Lommeformat ESC - Retningslinjer i Lommeformat 2007 Veiledning for håndtering av hypertensjon* ESH-ESC Ekspertkomité for praktisk veiledning om hypertensjon Leder: Giuseppe Mancia (ESH) Leder: Guy de Backer (ESC)

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER. En rapport fra Legemiddelindustriforeningen L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N

RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER. En rapport fra Legemiddelindustriforeningen L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER En rapport fra Legemiddelindustriforeningen Innhold Sammendrag side 3 1. Innledning side 5 2. Hva er riktig legemiddelbruk?

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

«Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014

«Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014 «Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014 Sykehusapotekene i Midt-Norge har de siste årene økt aktiviteten innen forskning og utvikling. Forskningen vår er

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2012 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene til drøyt

Detaljer

Djevelens advokat Hvordan vurdere studiene

Djevelens advokat Hvordan vurdere studiene Djevelens advokat Hvordan vurdere studiene Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, RiT Institutt for fysiologi og biomed. teknikk, NTNU http://www.ifbt.ntnu.no/~stigs Advocatus Diaboli Viktig embede

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT)

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT) SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE (RCT) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til hjelp i praksis? Under

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 1 2006. Nefrologisk Forum. Årgang 12, nr. 1 April 2006

Nefrologisk Forum Nr 1 2006. Nefrologisk Forum. Årgang 12, nr. 1 April 2006 Nefrologisk Forum Årgang 12, nr. 1 April 2006 1 Innhold Redaktørens spalte..........3 Formannsnytt... 4 Nyremedisinsk avdeling ved Ullevål universitetssykehus v/ Else Wiik Larsen og Ingrid Os.....5 Kjønnsaspekter

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av AKTUELT Av Hanne Aanensen Akupunktur for øyelidelser Akupunktur brukes i behandling av et bredt spekter sykdommer og plager. Anvendelsen av akupunktur for øyelidelser har dessverre ikke fått den samme

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter

Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter Stein A. Evensen Leder REK Sør-Øst D 2007-13 Røros oktober 2013 Hva er post-marketing studier? Studier som gjøres etter at det er gitt markedsføringstillatelse

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Rapport nr. 7/2004 Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Medisinsk metodevurdering basert på internasjonal

Detaljer

Hvordan skal man vurdere vitenskapelig kvalitet og forsvarlighet i kvantitative studier?

Hvordan skal man vurdere vitenskapelig kvalitet og forsvarlighet i kvantitative studier? Hvordan skal man vurdere vitenskapelig kvalitet og forsvarlighet i kvantitative studier? (implisitt: vitenskapelig kvalitet er et forskningsetisk anliggende) Finn Wisløff REK 29. august 2013 VITENSKAPELIG

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 2 2008. Nefrologisk Forum. Årgang 14, nr. 2 Oktober 2008. Haukeland Universitetssykehus Profilering av Bergensgruppen

Nefrologisk Forum Nr 2 2008. Nefrologisk Forum. Årgang 14, nr. 2 Oktober 2008. Haukeland Universitetssykehus Profilering av Bergensgruppen Nefrologisk Forum Årgang 14, nr. 2 Oktober 2008 Haukeland Universitetssykehus Profilering av Bergensgruppen 1 Partners. For life. T R A N S P L A N T A S J O N 1997, Novartis Norge AS, Postboks 237 Økern,

Detaljer

Karbohydratrestriksjons påvirkning på glykemisk kontroll

Karbohydratrestriksjons påvirkning på glykemisk kontroll Karbohydratrestriksjons påvirkning på glykemisk kontroll Evidensen for å endre diettbehandling hos type 2 diabetikere Foto: Sigrid Berge 5. eksterne eksamen Sigrid Berge Resymé Av Sigrid Berge Bakgrunn:

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Verden rundt med knipeøvelser

Verden rundt med knipeøvelser INTERVJU Verden rundt med knipeøvelser Kari Bø (58) Rektor ved NIH fra 1. august 2013. Professor i treningsvitenskap og fysioterapi. NIH-rektor Kari Bø er en skikkelig entusiast. Etter over 20 år og minst

Detaljer

Pasienters erfaringer med legemiddelinformasjon ved revmatologiske avdelinger på utvalgte sykehus.

Pasienters erfaringer med legemiddelinformasjon ved revmatologiske avdelinger på utvalgte sykehus. Mastergradsoppgave i klinisk farmasi for graden Master i farmasi Pasienters erfaringer med legemiddelinformasjon ved revmatologiske avdelinger på utvalgte sykehus. av Anne-Lise Reiersen Avdeling for farmakologi,

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer