Skoleanleggskonferansen 2011 i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleanleggskonferansen 2011 i Trondheim"

Transkript

1 Vi skaper varig lærelyst Skoleanleggskonferansen 2011 i Trondheim Fra utredning av skolebehov til realisering av et prosjekt som fikk Statens Byggeskikkpris i 2010 Bilde er tatt av Kai Krog Halse

2 Gjerdrum hvor er det? 20 km til Gardermoen 30 km til Oslo Landbrukskommune Sterk befolkningsvekst 6000 innbyggere

3 NØKKELTALL 2011/ elever 27 pedagogiske årsverk 3.5 årsverk brukes til spesped (41 elever) 1 dataansvarlig/miljøkontakt 4 assistenter (250%) Sekretær (80%)

4 Sterk befolkningsvekst Gardermo-effekt. Sak til tjenesteutvalg og formannskap, mai Skolebehov og skolestruktur Norconsult utarbeidet en analyse: Skoleanlegg og skolestruktur i Gjerdrum kommune. Juni 2005 Brukermedvirkning. Stort politisk og upolitisk engasjement ved valg av skolestruktur Mars 2006: Kommunestyrevedtak vedrørende videre utvikling av Gjerdrum ungdomsskole og Gjerdrum barneskole.

5 Videre Norconsult utarbeidet funksjons- og arealprogram med alternativer for fremtidig utbygging. Sept 2006: Politisk vedtak om ny Gjerdrum ungdomsskole Politisk vedtak om arkitektkonkurranse. Prekvalifisert konkurranse etter oppsatte kriterier Juryering i februar 2007 Arbeid med totalentreprise og fagbeskrivelser Arkitekt og prosjektleder. Brukermedvirkning

6 Politisk styring på planarbeidet Plan- og byggekomite (3 sentrale politikere) Tjenesteutvalg Formannskap Kommunestyre Etter at anbud ble vedtatt ble prosjektet overtatt av administrasjonen

7 Politikerne i Gjerdrum la føringer for funksjons- og arealprogrammet Anlegget skal være et godt eksempel på ny pedagogisk tenkning Fleksible undervisningsarealer som i varetar ulike elevgrupperinger og arbeidsmåter Trådløs teknologi og bredbånd slik at IKT kan være et hjelpemiddel i alle fag. Også sentrale samlinger av IKT-utstyr i bygget. Anlegget skal ha arkitektoniske løsninger som gir et godt og inspirerende arbeidsmiljø for elever og ansatte. Gode estetiske løsninger både innvendig og utvendig Alle elever skal kunne bruke anlegget Uteområdet skal fungere som arena for aktivitet og læring. Utendørs amfi til 100 personer Aktivitet/utleie etter skoletid på avgrenset område Innemiljø. Innesko, skitten/ren sone

8 Fra anbud til ferdig bygg! Skoleprosjektet lagt ut på anbud januar 2008 Byggestart juni 2008 Grunnsteinsnedleggelse Skolen ble overtatt av Gjerdrum kommune Skolen ble tatt i bruk av elevene

9 Brukermedvirkning i forprosjektet Ansatte på skolen Arbeidsgruppe bestående av 2 fra ledelsen, dataansvarlig, verneombud og plasstillitsvalgt Innspill til skoleanalysen. Pedagogiske behov, tekniske behov, plassbehov Skolebesøk Elever: - Prioriteringer og skolebesøk Foreldre, FAU. Brev til politikere. Skolebesøk Samarbeidsutvalget. Brev til politiker Lag, foreninger og interesserte. Innspill. Folkemøter

10 Over skigarden Nr Infoavis for Gjerdrum kommune

11

12

13 Brukermedvirkning i utarbeidelse av totalentreprise og fagbeskrivelser Ansatte på skolen Vyer for skolen Suksesskriterier - Arbeidsgruppe, samordning. Skolebesøk Undergrupper avdelingsvis Plenumsarbeid Elever FAU Folkemøte

14 Vyer for den nye skolen Gjerdrum er ei grønn bygd og det ønsker vi skal gjenspeile seg i bygget Miljø. Et levende og aktivt skolemiljø Fysisk aktivitet og friluftsliv. Nærhet til skogen og til idrettparken Trivsel ute og inne Møteplass. Fellesskap og samspill For elever og ungdom For bygda Mangfold og Mestring. En skole som gir inspirasjon og lærelyst Pedagogisk mangfold Fleksible læringsarealer Sambruk

15 Suksesskriterier Gjerdrum er ei grønn bygd og det ønsker vi skal gjenspeile seg i bygget Dette mener vi vil være kjennetegn på at vi har lykkes med skoleutbyggingen (suksesskriterier, effektmål) Rom med ulik størrelse innenfor hvert trinnareal som gjør det mulig med fleksible gruppestørrelser Alle elever og lærere bruker IKT som et naturlig verktøy i læringsarbeidet Elever og ansatte er stolte av skolen sin Økt trivsel blant elever og ansatte Et pedagogisk løft som gir bedre resultater på avgangsprøvene, nasjonale prøver og elevundersøkelsen Høyt aktivitetsnivå i arealene som er satt av til sambruk Elevene bruker skolen utover undervisningstid Biblioteket er et sentralt samlingspunkt i skolen Skolebygg og uteområde fører til at elevene er mer fysisk aktive Elevene benytter seg daglig av kantinetilbudet Lagerløsninger som gjør at det ser ryddig og pent ut, og som gjennom strategisk og funksjonell plassering, letter den daglige driften Gode elevarbeider er synlige i bygget Det foregår aktiv elevmetodikk inne i trinnarealene Lærerarbeidsplassene er slik at lærerne kan gjøre mer av arbeidet sitt på skolen Lederkontorene er utformet på en måte som både gir fellesskap til trinnene og til ledergruppa

16

17 Byggearbeidene Kostnadsramme 166 mill. Resultat ca. 150 mill Byggherre: Gjerdrum kom. Prosjektleder Henry Dahl Johansen Byggeleder: Siv.ing Thorvaldsen Roar Andersen Arkitekt: Kristin Jarmund arkitekter A/S Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo A/S Totalentreprenør Agathon Borgen A/S Underentreprenører: CFK Romerike Elektro Nordby Maskin Gunnar Karlsen Noractor Åkrene Mek Ellinggård

18 Spesielle fokusområder fra byggherre: 1. Universell utforming - bistand fra Ullensaker kommune i forprosjekt - rådgiver hos totalentreprenør ved utførelse 2. Energiforbruk - tilfredsstille nye TEK. - rammekrav på 135 kwh/m2/år - nye krav til tetthet lekkasjetall Tett oppfølging av byggherre i utførelsesfasen - prosjektleder

19 Universell utforming Alle funksjonshemninger Hørsel Syn - Rullestolbrukere Tilpasninger inne Alt på en flate 3 HC-toalett Teleslynger i alle formidlingsrom Gode fargekontraster God lydisolasjon HC-tilpasset kjøkken Ledelinjer gulvmerking Tydelig rom-merking Stellerom Døråpnere

20 Uteområder universell utforming HC-parkering Asfalterte stier med riktig helling i forhold til rullestolbrukere Mange aktivitetsarenaer God belysning Åpne rom og få kanter Lett og nær tilgang til bussholdeplassen

21 HVA HAR VI FÅTT? Et bygg som er et kunstverk Lys, luft, plass og farger Trinnområder med noe ulik utforming: Auditorium, klasserom, storklasserom, ulike rom for grupper Lærerarbeidsrom i trinnområdene Godt utstyrte spesialrom God datatilgang i hele bygget Ungdomsklubb Et bygg som er tilpasset ulike funksjonshemninger Et fantastisk uteområde

22 SKITTEN OG REN SONE låsbare skap

23

24 FANTASTISKE UTEOMRÅDER Basket Volleyball Sandvolleyball Bordtennis Løpebaner Hoppegrop Svermestier Beplantning Sykkelparkering Parkering Søppelstasjon Overvåking på kveldstid

25 STATENS BYGGESKIKKPRIS 2010

26 Juryens begrunnelse Gjerdrum ungdomsskole får Statens Byggeskikkpris for 2010 med følgende begrunnelse: Gjerdrum ungdomsskole er et signalbygg med et moderne og utfordrende formspråk som peker inn i fremtiden, og skaper et samlingssted for hele bygda. Skolen er resultat av en forbilledlig programmering, samt prosjekterings- og byggeprosess. Brukerbehovene, inkludert universell utforming, er ivaretatt gjennom hele prosessen. Gjerdrum ungdomsskole er noe helt for seg selv. Den manifesterer seg i det store åpne jordbrukslandskapet ved en gjennomarbeidet konseptuel form og et ekspressivt uttrykk. Dessuten representerer Gjerdrum ungdomsskole en innovativ tolkning av skolen som læringsarena og møtested.

27 NAVN I SKOLEN Campus Culina Musica Creo Scientia Laboro Juventa Colosseum Atrium Liber

28 Aktive uteområder

29 Hva er nødvendig for at et skoleprosjekt skal gå godt? Grundige utredninger/analyser Politisk vilje til å satse/ se fremover/gjøre vedtak Kommuneledelse som driver prosjektet framover Prosjektledelse. Tett på bygget Entusiasme og engasjement fra de som skal bruke bygget. En med god datakunnskap/nettverkskunnskap En som tenker el-tilgang der det er nødvendig Sette av tid for de som er involvert i prosjektet (bygg og inventar)

30 Hvordan fungerer skolen? De to første årene har vært en opptur for alle Bygget har gitt muligheter som vi ikke har hatt tidligere (aktiv pedagogikk nett-tilgang utstyr- kantine) Bygget gir fleksibilitet i forhold til ulike grupperinger og metodikk (avisuke elevbedrift storyline- oppdrag) Bygget er åpent og gjennomsiktig. Alle er mer synlige. Lærerne er tettere på elevene/elevene tettere på lærerne Elevene er på skolen mye utover skoletid Stor grad av trivsel elever og ansatte Bedre resultater elevundersøkelsen og karakterer Uteområdet brukes mye på kveldstid (idrettslig aktivitet turområde ungdom) Ungdomsklubben fungerer godt

31 Arbeidsmetoder Fra tradisjonell tavleundervisning til elevaktive arbeidsformer Klare læringsmål og kriterier på måloppnåelse Ukeplaner og arbeidsplaner Periodeplaner og aktivitetsplaner Elevansvar og elevdemokrati Teknisk utstyr

32 Bruk av data og digitale hjelpemidler Hvert trinn har stasjonære pc er som er tilgjengelige for elevene hele dagen Hver trinn har bærbare pc er i tillegg Skolen bruker mange nettbaserte ressurser i undervisningen Elevene bruker aktivt pc i skolearbeidet Skolen bruker en digital læringsplattform: ITL

33 Den nye skulen Som ein skinande juvel av framtidsvoner du ligg der i di prakt! Kva i all verda var det dei tenkte som ga deg slik ei drakt? Jau, det er eit tydeleg og prangande signal: Ein arnestad for framtidsdraumar i tusental! Fritt og fint med utsyn til alle kantar. Nok av rom og plass for vidsyn og nye tankar. Her skal ingen gøymast bort bak slå og stengsler, men få fritt utlaup for både voner og lenglser Her skal alle vekse i saman og løfte i flokk, alle blir sett og ingen skal være seg sjølv nok. Traust du står i Gjerdrumsjorda. Eit spanande tilskot til den gamle flora. For sjølv om du har fått ein moderne vri, du er med bygda i full harmoni. Luft og lys og fargar mange, hindrar grums og tankar trange. Nærkontakt med natur og himmelens skyer, gir næring til fantasi og framtidsvyer. Rikeleg med plass til alle både inne og ute, og ein praktvegg i sør som mot nord seg luter. Med plass til leik og idrett av ymse slag. Ja, det er tatt omsyn til også dei fysiske fag. For livet er best når det er i balanse, all ekstremisme må vi lære å tøyle og stanse. Dette anlegg som no i bygda ligg, gjer hugen stolt og sjela glad og pigg! Det er ei perle, det er eit smykke. Heile bygda ynskjer til lykke! Steinar Wøllo

34

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Levanger kommune Skole Kvalitetsplan 2006-2009. Tilpasset opplæring - Læringsstrategier og Læringsstiler

Levanger kommune Skole Kvalitetsplan 2006-2009. Tilpasset opplæring - Læringsstrategier og Læringsstiler Levanger kommune Skole Kvalitetsplan 2006-2009 Tilpasset opplæring - Læringsstrategier og Læringsstiler RAPPORT FORPROSJEKT Levanger, 06.11. 2006 Innholdsfortegnelse Side 1 ANBEFALINGER... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

NY KROHNBORG BYDELSSENTER

NY KROHNBORG BYDELSSENTER BYGGEPROGRAM NY KROHNBORG BYDELSSENTER -BYDELSSENTER MED GRUNNSKOLE, IDRETTSHALL, KULTURHUS, BARNEHAGE, GATETUN OG BYDELSTORG JUNI 2008 Forord... 4 Sammendrag... 5 Målsetting for byggeprosjektet...5 Eksisterende

Detaljer

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT RAPPORT Det følgende er en oversikt/oppsummering/samling av noe av administrasjonens arbeid og vurderinger i forbindelse med kommunestyrets vedtak

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030. Prosjektgruppa 09.10.14

Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030. Prosjektgruppa 09.10.14 Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030 Prosjektgruppa 09.10.14 Innhold Innledning... 2 Nasjonale føringer og lovverk:... 3 Kommunale/interkommunale planer og satsinger:... 5 Bakgrunn...

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Når kunnskap gir resultater--- KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 Rambøll Management Hoffsveien 21-23

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Søknad til Skoleeierprisen 2009 1 Innledning... 3 1.1 Kort begrunnelse for søknaden... 4 1.2 Kvalitetsarbeid i Sørum kommune... 4 1.3 Utvalgt dokumentasjon av innsatsområder

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Ungdomstrinnet i et samfunnsperspektiv

Ungdomstrinnet i et samfunnsperspektiv Læringsarenaer for Motivasjon Mestring Muligheter Ungdomstrinnet i et samfunnsperspektiv November 2011 Vedtaksdokument SAMMENDRAG Ungdomstrinnet i et samfunnsperspektiv Utredningen har lagt til grunn et

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 Innholdsfortegnelse A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 A.1 BAKGRUNN... 5 A.11 Bestillingen... 5 A.12 Deltagere/ roller... 5 A.2 OVERORDNET KONSEPT OG VISJON... 6 A.21 Overordnet visjon... 6 A.22 Profilering...

Detaljer

Eksempelsamling Fra Handlingsplan til Program for digital kompetanse noen innovative eksempler på bruk av IKT fra grunnskole til høyere utdanning.

Eksempelsamling Fra Handlingsplan til Program for digital kompetanse noen innovative eksempler på bruk av IKT fra grunnskole til høyere utdanning. IKT i norsk utdanning Eksempelsamling Fra Handlingsplan til Program for digital kompetanse noen innovative eksempler på bruk av IKT fra grunnskole til høyere utdanning. Utdanning.no alt på ett sted Utdanning.no

Detaljer

Ny barnehage- og skolestruktur i Grue Kommune

Ny barnehage- og skolestruktur i Grue Kommune Rapport fra BARSK prosjektet Ny barnehage- og skolestruktur i Grue Kommune 2006 2009 Vedtatt i styringsgruppa 26.01.2010 1 Rapporten er utarbeidet av: Anne Berit Gullikstad, leder i enhet for utvikling

Detaljer

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Endrete undervisnings- og arbeidsformer har medført en rekke nye tiltak ved utforming av

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE

BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SEL KOMMUNE 2010-2013 Leik, empati og trygghet. Vekst og utvikling for alle i et inkluderende miljø. 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 3 3. Visjon, verdiplattform og mål...

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Møteinnkalling. [Oiwi. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 56-66 Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. [Oiwi. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 56-66 Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune mi o Saksnr: 56-66 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Kommunestyresalen, Rødberg Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS

Detaljer