Organisering av opplæringen i fleksible og varierte skoleanlegg. Knut Berge Trond Skutlaberg Beate Aske Løtveit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering av opplæringen i fleksible og varierte skoleanlegg. Knut Berge Trond Skutlaberg Beate Aske Løtveit"

Transkript

1 Organisering av opplæringen i fleksible og varierte skoleanlegg Knut Berge Trond Skutlaberg Beate Aske Løtveit

2 Tema for sesjonene 1. Hvorfor kan det være aktuelt/klokt å tenke annerledes enn tradisjonelle skolebygg når vi planlegger ny skole? 2. Hvordan kan vi sikre at utforming av bygg og pedagogikk henger sammen? 3. Hvordan drive opplæring i moderne skoleanlegg, og hvordan kan da teamsamarbeid og ledelse se ut?

3 Hva gjorde vi? Etablerte et samarbeid mellom Mathopen, Garnes og Norconsult om et felles utviklingsprosjekt Mål: Økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø i basene Viktig prinsipp: Involvering av hele det pedagogiske personalet Felles møte med de to skolenes plangruppe Avklaring av nåsituasjon og ønsket framtid Plan for innhold og organisering av utviklingsarbeidet Skolebesøk To felles kursdager Hvordan få til et kreativt og løsningsfokusert utviklingsarbeid Konkrete eksempler og modeller for organisering av opplæring i alternative skolebygg Veiledning av alle trinn/team på de to skolene 3 ganger á 3 timer til hver veiledningsgruppe Felles erfaringsutveksling

4 Hvordan sikre et utviklingsorientert og løsningsfokusert pedagogisk utviklingsarbeid? Mennesket i endrings- og omstillingsprosesser Hvordan skape en god og konstruktiv prosess? Kommunikasjon og samarbeid Hva vil det si å ha endrings- og utviklingskompetanse? Løsningsfokusert utviklingsarbeid Bevisstgjøring av egen rolle, involvering og aktiv deltakelse

5 Organisering av opplæringen i moderne skoleanlegg 1. Regler og rutiner, systemer og strukturer 2. Undervisningsmetodikk 3. Måter å organisere elevene 4. Bruk av voksenressursene 5. Bruk av og innredning av læringsarealer

6 MATHOPEN SKOLE

7 SKISSE AV SKULEN

8 RAMMEFAKTORAR PERSONANE I BASEN 4 kontaktlærarar 2 assistentar 49 elevar på basen, delt i to grupper Ei rekkje krevjande elevar både med og utan diagnosar. AREALET TIL BASEN Stor base delt i to hovuddelar. PC og arbeidskrok Arbeidsareal bak bokhyllene 1 grupperom 1 formidlingsrom

9 SKISSE AV BASEN

10 TILPASSA OPPLÆRING PÅ BASEN Trinnet delt i 3: Fagleg svake elevar Fagleg middels elevar Fagleg sterke elevar Tredelt differensiering: Lekseplan Arbeidsplan Vekeprøve Matte, norsk og engelsk. Spesialundervising på grupperom. Ressurslærar på ekstra svake elevar.

11 LÆRINGSSTILANE PÅ BASEN Arbeid med ordklassar i norsk Felles innføring på tavla. Arbeid med stoffet: Skriftlige oppgåver i bøkene. Digitale oppgåver på PC. Ordklassespel på grupperommet. Ordklassestafett ute.

12

13 STASJONSARBEID

14 TEMABASERT ARBEID I GRUPPER Brukast ofte i samfunnsfag, naturfag og RLE. Ansvar for å presentere sitt emne for resten av klassen. Fokus på levande og kreative presentasjonsmåtar.

15 TEMAARBEID

16 TEMAARBEID ER TEAMARBEID Fleksibel ordning av elevane Våre elevar Samhandling Fagleg og sosialt fellesskap på trinnet

17 3 veker med 10 timar temaarbeid i veka. REISELIVSMESSA 5. trinn = Noreg 6. trinn = Europa 7. trinn = Verda Tverrfagleg arbeid: Norsk (skriftleg og munnleg) Matematikk (statistikk) Samfunnsfag Digitale verktøy Kunst og handverk Musikk Mat og helse

18 ARBEID PÅ TEAM Sosialt med 3-4 lærarar på kvart team. Kvalitetssikring av arbeidet. 3 gonger så kreativt. Full utnytting av lærarane sin fagkompetanse. Deling av kunnskap og kompetanse.

19 STASJON 1: Matematikk - Multiplikasjon

20 STASJON 2: Geografi Kart

21 STASJON 3: Engelsk Lyttestasjon

22 STASJON 4: Engelsk Munnleg aktivitet

23 STASJON 5: Naturfag Vatn

24 Garnes skule

25 Rammefaktorar på 5. trinn 5. trinn 54 elevar 3 kontaktlærarar,1 assistent Både nynorsk og bokmål

26 Skisse av området til 4.- og 5. trinn Praksisareal Samtalekrok Samtalekrok Base 5. trinn Samtalekrok PC -arbeidsplassar Auditorium PC -arbeidsplassar Base 4. trinn

27 Organisering av læringsaktivitetar Ulike aktivitetar Musikk Ulike fag samme nivå Nivådeling Song Music delta RLE Nivå 1 Nivå 2 Instrument Samfunnsfag Naturfag Nivå 3

28 Frå kaos til god organisering god utnytting av rom og undervisningsmateriell varierte metodar, større fokus på praktisk undervisning betre fagfokus auka elevaktivitet ro i timane elevar som trivs og som utviklar kompetanse

29 Samtalegrupper

30 Arbeid i basen

31 Data på gangen

32 Film på auditoriet

33 Skrivedans

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Hvordan utformes skolebygg i Bergen slik at dett samsvarer og støtter opp under gjeldende pedagogiske mål og metoder?

Hvordan utformes skolebygg i Bergen slik at dett samsvarer og støtter opp under gjeldende pedagogiske mål og metoder? Hvordan utformes skolebygg i Bergen slik at dett samsvarer og støtter opp under gjeldende pedagogiske mål og metoder? Er dette en større utfordring for våre ungdomsskoler enn våre barneskoler? 26.09.2014

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduksjon. 2. Lismarka skole gjennom 22 år. Innledning. Organisering av skolen. o Lismarka prosjektet. o Innføring av L-97. Læreplanarbeid.

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Sveberg skole/malvik kommune

Sveberg skole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering Sveberg skole/malvik kommune Vurderingsområde: RESSURSUTNYTTING I SKOLE OG SFO Dato: 9. 12.03 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2008

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering for læring Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering på Løren skole Tilstanden ved Løren skole, 2009; Fra pilotskoler til en skole i oppstart med VFL Svært ulik praksis

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE

ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ Hvordan jobber vi mot vold og mobbing og for et godt læringsmiljø? Hvilke undersøkelser blir vi vurdert etter? * Brukerundersøkelsen * Elevundersøkelsen 1 Strategisk

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

ERFARINGER MED Å TA I BRUK ET NYTT SKOLEANLEGG

ERFARINGER MED Å TA I BRUK ET NYTT SKOLEANLEGG ERFARINGER MED Å TA I BRUK ET NYTT SKOLEANLEGG Visjon for ferdigstilt skolebygg " skal være en fleksibel skole som er tilrettelagt for samarbeid mellom skole, skolefritidsordning, barnehage, kultur og

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Tverrfagleg samarbeid i skulen

Tverrfagleg samarbeid i skulen 1 Tverrfagleg samarbeid i skulen god og trygg skulekvardag for alle elevar 3 Denne brosjyra er blitt til i samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Fellesorganisasjonen (FO). Målet er å klargjere nokre

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling

Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling Spesialpedagogisk prosjekt Kurs i spesialpedagogikk HiT/NKS, 2010 Solveig Nyborg,

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer