Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?"

Transkript

1 Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør

2 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående skoler Kombinert grunn- og videregående skole 6 Voksenopplæringssentre Oslo musikk- og kulturskole Sjøskolen Fagskolen elever/lærlinger elever i grunnskolen elever i videregående skoler elever i voksenopplæringssentre lærlinger Ca Ca ansatte årsverk Budsjettramme 2009: 9,0 milliarder NOK

3 Satsingsområder

4 Fullføre og bestå

5 Hovedutfordringer 2009 Bedre kvalitet i undervisningen struktur og faglig innhold Forskjeller i elevresultater mellom skoler Forskjeller i elevresultater innad på skolene For mange elever fullfører ikke og består videregående opplæring Elever som får særskilt norskopplæring

6 Nasjonale ambisjoner og føringer et kort tilbakeblikk Ambisiøse plandokumenter og forpliktelser i læreplanene digitale ferdigheter Handlingsplanen IKT i norsk utdanning. Plan for Den enkelte og samfunnets kompetansebehov må imøtekommes, Norge som konkurransedyktig i et internasjonalt marked Program for digital kompetanse Øke den pedagogiske bruken av IKT i læringsarbeidet gjennom fire satsningsområder: Infrastruktur, Kompetanse, FoU og Digitale læringsresurser, læreplaner og arbeidsformer Fra IKT i L-97 til digitale ferdigheter i K-06 Å kunne bruke digitale verktøy i alle fag Elevene skal kunne utforske, måle, visualisere, simulere, levendegjøre, registrere, beregne, informere, utøve kildekritikk, velge informasjon, utarbeide, komponere, redigere, kritisk vurdere gjennom digitale verktøy og læringsressurser

7 Noen utfordringer med K06 Læreplanstrukturen K06: Få målestasjoner Stor tiltro til lærernes kompetanse Stor tiltro til lokal konkretisering/operasjonalisering av kompetansemål Stor tiltro til ledelse og oppfølging

8 Hva gir elevene uttrykk for? Elevundersøkelsen 09 3 av 10 elever på 5 årstrinn svarer at læreren gir tilbakemelding om hva de skal gjøre for å bli bedre i fagene

9 2 av 10 på vg3 svarer at læreren gir tilbakemelding om hva de skal gjøre for å bli bedre i fagene Når elevene ikke får tilstrekkelig tilbakemelding i kjente fag hvordan står det da til i det digitale feltet?

10 Gjennomsnitlig rangering av de 20 beste grunnskolene på Osloprøven i Digital kompetanse Gjennomsnitlig rangering (av totalt 98) Osloprøven i Digtal kompetanse Nasjonal prøve i lesing Osloprøven i naturfag 20 beste skoler i DK 20 dårligste skoler i DK

11 Den tilfredse skoleleder og lærer (TALIS) Tilfredse med jobben Tilfredse med seg selv (mer positive enn i andre land) Relativt svak pedagogisk skoleledelse (styring etter skolens mål, undervisningsledelse og kontroll av undervisning og lærernes arbeid) Svakt utviklet oppfølgingskultur blant norske rektorer Lærere stor frihetsgrad til utforming av undervisning, og store forskjeller i rektors oppfølging Lærerne etterspør faglig utvikling på område IKT i undervisning og læring Tilbakemelding, evaluering og oppfølging en mangelvare Skoleeier skoleledelse Skoleledelse lærere Lærere elever

12 Tilfeldigheter og ildsjeler - lett å spore av i feltet Uklare føringer og forpliktelser (planer og kompetansemål) Ikke kunnskapsbaserte beslutninger/prioriteringer (manglende konkretiseringer og kartleggingsverktøy) Tilfeldig engasjement (ikke målrettet og systematisk) Manglende dokumentasjon på elevenes læringsutbytte (digital kompetanse) Ikke tilstrekkelig fokus på innhold og kvaliteten på den pedagogisk bruken

13 Krav til prioritert (strategisk) ledelse Rammefaktorer Infrastruktur/tilgang Ressurser til IKT drift Midler til digitale verktøy/læringsressurser Bruk av LMS Kvalitet Kartlegging av elevenes digitale kompetanse Kartlegging av lærernes og ledernes kompetanse Systematisk kompetanseutvikling av lærere (dokumenterte behov) Ressurser til pedagogiske veiledere/støttespillere Skolelederopplæring

14 En våken skoleeier Politisk vilje til å satse Stabilitet i mål samt klare ambisjoner (måltall) Gode støttestrukturer Sentral drift (standarder med utgangspunkt i pedagogiske behov) Faglig veiledning/oppfølging Solid dokumentasjon (både på systemnivå og elevenes læringsutbytte) Kartlegging av elevenes og lærernes digitale kompetanse (grunnleggende ferdigheter, pedagogisk bruk og innovativ bruk)

15 Funn i ITU monitor 2009 Ledelse en forutsetning for vellykket integrering av IKT i skolens virksomhet Klar sammenheng mellom skoleledernes prioriteringer om pedagogisk bruk av IKT i fagene og elevenes digitale kompetanse Strukturelle og organisatoriske kjennetegn ved skolene, som for eksempel hvordan skolens IKT-satsning er utformet, påvirker elevenes digitale kompetanse Hva betyr disse funnene for innsatsen i Osloskolen IKT strategiske mål inn i skolens plandokumenter Fokus på konkrete og handlingsorienterte mål og tiltak Kartlegging av elevenes og lærernes digitale kompetanse som grunnlag for oppfølging

16 Oslo politisk og faglig vilje til å prioritere Hva har vi gjort i Oslo? Investeringer i teknologi og infrastruktur (innsikt) Kompetansehevende tiltak Tilgang til pedagogisk programvare (innsikt) Læringsplattform for alle skolene Utviklingsprosjekter (bredde og spydspiss) IKT-ABC Osloprøven i digital kompetanse Kartlegging av lærernes digitale kompetanse (skal gjennomføres) Strategisk kart (styringsparameter) Skolelederutdanning for Oslo

17 Skolegruppevise resultater fra kartlegging av leseferdighet 2.trinn 2009 Andel elever som skårer på eller under "kritisk grense" per delprøve ved kartlegging av leseferdighet 2.trinn våren ,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Delprøve 3 Delprøve 4 Delprøve5 Delprøve 6 Delprøve 7 Delprøve 8 Delprøve 9 Skolegruppe A Skolegruppe B Skolegruppe C Skolegruppe D Skolegruppe E Skolegruppe F Osloskolen Standardiseringsgruppen

18

19 Hva er deres motivasjon? Jeg har veldig lyst til å lage god skole og vil motivere kolleger til det samme. Å se at skoleresultatene forbedres inspirerer meg, sier Myrlund. Jeg ville bytte ut synsing om pedagogikk med dokumentasjon på hva som faktisk fungerer, sier Sundby. Og du må levere gode resultater. Du må svare på hvorfor målet ikke er nådd og hvilke forbedringstiltak du vil sette inn, sier Malme. Hva kreves av en god rektor i dag? Du må vise tydelig pedagogisk ledelse, sette klare mål og forholde deg til foreldre som brukere. Det handler om ledelse mer enn bare administrasjon, sier Myrlund.

20 Slik fikk de opp bestått-andelen Saja Al-Batat rakk ikke bussen. Dermed havner hun i Hellerud-rektor Jan Ljøners bok og må få med seg en grønn passérseddel for å komme videre inn i klasserommet. FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL Nær åtte av ti osloelever på videregående fikk i år bestått i alle fag. Det er 600 flere enn i fjor. SOLRUN DREGELID Oppdatert: kl. 23:36 Publisert: kl. 14:16

21

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014 Oslo kommune Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANSVARSOMRÅDE... 6 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING... 8 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 8 2.2 Målsettinger,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Foredragsholder: Arrangement: Arrangør: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Skolen i digital utvikling NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Dato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Strategiplan for grunnskolen 2011-2014 Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Bakås skole 18.12.2014. Bakås skoles strategiske plan 2015-18

Bakås skole 18.12.2014. Bakås skoles strategiske plan 2015-18 Bakås skole 18.12.2014 Bakås skoles strategiske plan -18 1 Hva er en strategisk plan? En strategi er handlinger med hensikt å nå spesifikke mål. Strategisk plan er et styringsdokument skolen. Strategisk

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Per-Oskar Schjølberg Rådgiver KS Nord-Norge

Per-Oskar Schjølberg Rådgiver KS Nord-Norge Per-Oskar Schjølberg Rådgiver KS Nord-Norge Nr Tid Innhold Ansvar etc. Momenter, etc. 1 09:30 Åpning; Velkommen, formål, intensjon og prosess 2 09:40 Innsats og resultat - Kvalitet - Strukturkvalitet -

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer