Bacheloroppgave, forprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bacheloroppgave, forprosjekt"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Ombygging av lagerrobot Gruppedeltakere: Gitt dato: Innleveringsdato: Antall sider/bilag: 12/4 Veileder: Thomas Johansen Per Olav Slenes Iver A. Stenstad Morten Mikalsen Studieretning: e-post: e-post: e-post: e-post: Dag Aune Tlf: Prosjektnummer: Automatiseringsteknikk E0905 Oppdragsgiver: VisionTech Kontaktperson hos oppdragsgiver: Sigurd Gossé Tlf: Fritt tilgjengelig Tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver X Rapporten frigitt etter

2 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E0905 Forord Hovedprosjekt er et avsluttende prosjekt i 3. klasse ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dette prosjektet utgjør 18 studiepoeng, noe som tilsvarer omtrent 450 timer pr. student. Hovedprosjektet er et eksternt prosjekt gitt av VisionTech i Trondheim. VisionTech har igjen fått oppdraget hos Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS. Krigsvoll AS er et grossistfirma med et automatisert lager der de har 9 lagerroboter/palleheiser som plukker varer automatisk på lageret etter mottatt ordre fra et overordnet lagersystem. Oppgaven vår i dette prosjekt er å oppgradere styresystemet på én palleheis. Utover dette vil hensikten også være å skaffe seg nyttig og relevant arbeidserfaring, noe som kommer godt med på fremtidig jobbsøking. Samtidig som vi får relevant arbeidserfaring tilegner vi oss kunnskaper om moderne styresystemer og ikke minst prosjektarbeid som arbeidsform. Gruppa består av 4 studenter der alle går på linja for automatiseringsteknikk ved HiST. Våre interesser gjør at dette er et prosjekt vi ønsker å jobbe med. Dette blir et spennende prosjekt med mange utfordringer. Trondheim Thomas Johansen Per Olav Slenes Iver Andreas Stenstad Morten Mikalsen Bacheloroppgave 2009 Side 2 av 12

3 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E0905 Sammendrag Prosjektet er gitt av Trondheimsfirmaet VisonTech som igjen har fått oppdraget av Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS. GK AS er en importør/grossist av verktøy og maskiner. De leverer varer til forhandlere over hele landet og har siden 1995 også levert varer til Sverige. Som grossist har de et stort automatisert lager for vareinnhenting og - uthenting. Palleheisene som henter varene på lageret har et styringssystem som begynner å gå ut på dato. GK AS tenker fremover og vil sikre levetiden på palleheisene, derfor vil de bytte ut styringsenheten med en som blir brukt i dagens marked. Det er her vi kommer inn i bildet. Vår oppgave blir å programmere og idriftsette den nye styringsenheten. Resultatet skal være en palleheis som fungerer akkurat som før. Denne rapporten er et forstudie til hovedprosjektet der vi planlegger arbeidsfordeling, tidsforbruk, kostnader og hvilke målsetninger vi ønsker å oppnå i løpet av prosjektet. Bacheloroppgave 2009 Side 3 av 12

4 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E0905 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn Oppgaven Definisjoner Rapportens oppbygging Teknisk del Problemstilling Prosjektmål Effektmål Resultatmål Prosessmål Prosjektbeskrivelse Spesifikasjoner Problemområder Sikker Jobb Analyse Arbeidspakker Prosjektorganisering Prosjektdeltagere Utstyr og ressurser Utstyr Ressurser Prosjektleveranser Tids- og kostnadsplan Ganttskjema Budsjett S-diagram Kvalitetssikring Statusrapportering Standardiserte skjemaer Sjekklister Dokumentplan Vedlegg: Vedlegg 1: CVer Vedlegg 2: Arbeidspakker Vedlegg 3: Ganttskjema Vedlegg 4: S-diagram Bacheloroppgave 2009 Side 4 av 12

5 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Innledning 1.1 Bakgrunn Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS har i dag 9 palleheiser som er automatisert opp mot et overordnet lagersystem. Tybring Gjedde, som den gang holdt til i lokalene, investerte i lagersystemet midt på 90 tallet. GK AS tenker fremover og vil sikre levetiden på palleheisene. Styringen til heisene er programmert på Siemens S5, som er en utgående PLS-modell. Vår oppgave er å fornye/oppgradere én palleheis med ny PLS (Simatic S7). Dette vil gjøre heisene mer kompatibel i dagens marked med tanke på drift og vedlikehold. GK AS ønsker og å oppnå en bedre forståelse av sekvensen til heisene, da det hender at disse gjør operasjoner utenom det vanlige. Økt forståelse vil også gjøre feilsøking enklere og mer effektivt. 1.2 Oppgaven Oppgaven er å oppgradere én palleheis med ny PLS og nytt program. Aktivitetene i oppgaven blir: Gjennomgang og forståelse av anlegg og dokumentasjon. Programmering av S7. Testing av S7 program og kommunikasjon. Utskifting og idriftsettelse av PLS. Dokumentasjon. Administrativt. 1.3 Definisjoner CPU - Central Processing Unit, hjernen til PLSen. E Prosjektnummeret for dette prosjektet. HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Ganttskjema - GK AS - Gisle Krigsvoll AS MS Project - Microsoft Project, verktøy til prosjektstyring. PLS - Programmerbar logisk styring. S7 - Step 7 S5 - Step 5 SJA - Sikker jobb analyse. 1.4 Rapportens oppbygging Rapporten består av 4 hovedkapitler med underkapitler der vi tar for oss hvordan vi ønsker at prosjektet skal løses i henhold til målsetting, arbeidsfordeling, budsjett og tidsfrister. - Kapittel 1, informer om prosjektoppgaven og hensikten, gir deg også oppbyggingen av rapporten og definisjoner som blir benyttet i rapporten. - Kapittel 2, inneholder den tekniske delen som trengs for å forstå prosjektforslaget. Kapitlet beskriver prosessen, teknisk status, tidligere resultater og erfaringer. Mål som prosjektgruppa har satt vi skal nå gjennom prosjektet. - Kapittel 3, beskriver de forskjellige arbeidspakkene som skal gjennomføres i løpet av prosjektet. - Kapittel 4, gir deg oversikt over prosjektgruppa, utstyr og ressurser som er tilgjengelig under prosjektet. Tids - og kostnadsplan er også presentert her. Bacheloroppgave 2009 Side 5 av 12

6 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Teknisk del 2.1 Problemstilling Palleheisen har en egen Siemens S5 PLS som står fysisk montert på hver enkelt palleheis inne i et skap. Lagerrobotene er snart 15 år gamle, og PLSene feiler innimellom. Det er misstanke om at det er CPUene som begynner å feile. Palleheis/systemet fungerer forøvrig veldig bra, så det er ønskelig å kjøre med disse i ytterligere år. I den forbindelse ønsker kunden å bytte Siemens S5 PLSene med Siemens S7 PLSer. 2.2 Prosjektmål Effektmål Ingen driftsstans på palleheisene som skyldes feil på PLS. Bedre dokumentasjon på PLS, både på hardware og software. Lavere syklustid på palleheis. Økt inntjening Resultatmål Ivareta samme egenskaper på palleheis. Herunder funksjoner og sikkerhet. Gjøre anlegget mest mulig identisk til det gamle anlegget slik at store endringer i koblingsskjemaer ikke behøves. Palleheisen skal være i full drift innen 25. Mai Kostnadene skal holde seg innenfor budsjettet Prosessmål Jobbe jevnt og følge Gantt diagrammet best mulig. Fordele arbeidet jevnt slik at det blir like stor arbeidsmengde på alle i gruppa. Oppnå god karakter på prosjektet. Øke ferdighetene i samarbeidsjobbingen. Tilegne oss mer kompetanse på de ulike fagområdene vi gjennomgår. 2.3 Prosjektbeskrivelse I oppstarten av prosjektet må alle gruppemedlemmene jobbe med å sette seg inn i elektriske skjemaer, kommunikasjon og strukturen i og rundt palleheisen. Dette er nødvendig for å få en god oversikt over anlegget før vi begynner å gjøre fysiske inngrep på koblinger og PLSprogram. Deretter må vi hente ut PLS-programmet fra Siemens S5 PLSen.Når vi har det gamle programmet kan vi få skrevet det om til Siemens S7 PLSen. Når vi har et program som er ferdig til uttesting må vi få byttet ut den gamle PLSen med den nye. Dette må gjøres slik at vi på enkelt vis kan sette inn den gamle PLSen igjen hvis det ikke funker med den nye. Uttesting av palleheisen vil i første omgang foregå manuelt for å unngå havari og krasj. Før idriftsettelse vil vi gjennomføre en full sjekk av systemets kommunikasjon og signaler. Etter sjekken kan vi konstatere om alt er riktig koblet og at det oppgraderte anlegget er klart til å settes i drift. Alt arbeid på palleheisen må utføres på kveldstid eller i helgene når den ikke er i drift. Når den oppgraderte heisen fungerer tilfredsstillende vil alle nye og oppgraderte skjema, tegninger og programmer bli dokumentert. Det vil tilslutt bli laget en hovedprosjektrapport. Bacheloroppgave 2009 Side 6 av 12

7 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Spesifikasjoner Prosjektet følger NEK-400 for oppkobling og dokumentasjon av anlegget. Ved programmering benyttes språkene: ladder eller funksjonsblokk. 2.5 Problemområder PLS programmet finnes bare på Siemens S5 PLSen der man får hentet dem ut som instruksjonsliste. Dette Kan gjøre arbeidet med å lage et tilsvarende program til Siemens S7 PLS omfattende og vanskelig. Alt arbeid på selve heisene må utføres når de ikke er i drift. Det er hovedsaklig om ettermiddagene etter kl. 18:00 og i helgene. 2.6 Sikker Jobb Analyse Forskriften skal sikre at Sikker Jobb Analyse brukes (SJA) ved planlegging av kritiske arbeidsoppgaver og at SJA utføres på en systematisk måte. Det skal utføres SJA for et arbeid når det foreligger eller kan oppstå risikoelementer som ikke er tilstrekkelig belyst og kontrollert gjennom prosedyrer eller arbeidstillatelser, eller det er krav i prosedyrer, direktiv eller arbeidsprogram. I vårt tilfelle så er det i hovedsak fire hovedmomenter som må tas med i SJA. Fare for å komme i kontakt med spenningsførende deler (230V,400V). Bevegelige deler kan føre til klemfare. Om det skulle være nødvendig med jobb i høyden så kan det føre til fallfare. Rasfare. Bacheloroppgave 2009 Side 7 av 12

8 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Arbeidspakker Arbeidspakker er deler av aktiviteter hvor aktivitetene er brutt ned til et nivå hvor arbeidsoppgavene er klart og entydig definert og har en varighet som er hensiktsmessig i forhold til oppfølging. Arbeidspakkene er å betrakte som arbeidsordre for prosjektdeltagerne. Vi har i dette prosjektet kommet frem til seks arbeidspakker som er vist på figur 3.1. En mer detaljert beskrivelse av arbeidspakkene ligger i vedlegg 2. Figur 3.1: Flytskjema arbeidspakker Bacheloroppgave 2009 Side 8 av 12

9 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Prosjektorganisering Prosjektet skal styres etter en flat struktur hvor hver deltaker har ansvar for sin(e) arbeidspakke(r) med hjelp fra de andre på gruppa. Gruppen møtes regelmessig for å jobbe med prosjektet. På denne måten vil alle på gruppa holdes oppdatert på fremdriften i prosjektfasene. Oppdragsgiver og veileder innkalles hver 14. dag til en statusmøte. 4.1 Prosjektdeltagere Navn: Thomas Johansen Alder: 25 E-post: Mobil: Utdannelse: Fagbrev IKT CV: Vedlegg 1 Navn: Per Olav Slenes Alder: 24 E-post: Mobil: Utdannelse: Fagbrev Automatiker CV: Vedlegg 1 Navn: Morten Mikalsen Alder: 26 E-post: Mobil: Utdannelse: IT-driftskandidat, Allmenn fag CV: Vedlegg 1 Navn: Iver Andreas Stenstad Alder: 24 E-post: Mobil: Utdannelse: Fagbrev Automatiker CV: Vedlegg 1 Bacheloroppgave 2009 Side 9 av 12

10 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Utstyr og ressurser Utstyr Av utstyr har prosjektgruppa tilgang til: Diverse utstyr samt elektrisk og mekanisk verksted ved HiST. VisionTech ordner med software og lisenser for å programmere SIMATIC S7 Telefon og Fax i kontortiden ved HiST Ressurser I tillegg til gruppens deltagere har gruppa også mulighet til å bruke følgende ressurser. Veileder Dag Aune Oppdragsgiver VisionTech ved Sigurd Gossé Ansatte ved VistionTech for spørsmål av teknisk art. IT-ansvarlig Tore Steen ved GK AS. Bibliotek ved HiST og NTNU til litteraturstudier. 4.3 Prosjektleveranser Utstyr, rapporter etc. som skal leveres under prosjektperioden inkluderer: Toukersrapporter Hovedprosjektrapport Siemens SIMATIC S7 PLS med program og programdokumentasjon. Møteinnkallinger og møtereferat. Bacheloroppgave 2009 Side 10 av 12

11 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Tids- og kostnadsplan Ganttskjema Prosjektstyring er viktig tema i prosjektet, verktøyet vi bruker til det er MS Project. Ganttskjemaet blir generert i programmet, der har du oversikt over arbeidsfordeling, arbeidspakker og tidsperspektivet på prosjektet. Se vedlegg Budsjett Tabell 4.1: Budsjettforslag 1 Enhet Antall Pris PLS S7 16I/O ,- Tellerkort ,- Analog utgangskort 2O ,- Digital inngangskort 32I ,- Diverse 2000,- Sum 23790,- Tabell 4.2: Budsjettforslag 2 Enhet Antall Pris PLS S7 24I, 16O, 2AO ,- Tellerkort ,- Digital inngangskort 16I ,- Diverse 2000,- Sum 19510,- Vi har to forslag til budsjett. Forslag 1 (tabell 4.1) gir et likt moduloppsett som i dagens skap. Det vil også gi mindre endring i dokumentasjonen. Forslag 2 (tabell 4.2) er et rimeligere forslag, men fører med seg en del endringer i dokumentasjonen S-diagram Prosjektet har et estimert tidsforbruk på 450 timer per person som er gitt av skolen, timene tilsvarer 18 studiepoeng. S-diagrammet viser det estimerte og det faktiske tidsforbruket gjennom prosjektet. Se vedlegg 4 Bacheloroppgave 2009 Side 11 av 12

12 Forprosjektrapport 2009 Ombygging av lagerrobot Prosjektnr. E Kvalitetssikring Statusrapportering Det blir gitt jevnlige statusoppdateringer til veileder og oppdragsgiver under prosjektet. Rapporter leveres hver 14. dag i forbindelse med prosjektmøte og skal inneholde: Timelister Arbeid utført siste periode Avvik fra plan Planer for neste periode Rapport om hva hver enkelt prosjektdeltaker har bidratt med i siste periode og timeforbruk. I tillegg blir nettsiden oppdatert regelmessig med informasjon og statusoppdateringer Standardiserte skjemaer Prosjektgruppen bruker følgende standardiserte skjemaer: Møteinnkalling. Sendes senest tre arbeidsdager før møtet. Møtereferat. Utleveres senest to arbeidsdager etter møtet. S-diagram for timebruk. SJA, sikker jobb analyse Sjekklister Det skal utarbeides sjekklister for: Testing av funksjoner. Testing av sikkerhet. Testing av syklustid. Vi benytter oss også av eksisterende sjekkliste for rapportskriving av Dag Gundersen Dokumentplan Dokumenter som skal produseres i løpet av prosjektet: Hovedprosjekttrapport. Prosjektrapport inkludert vedlegg. Programdokumentasjon Bacheloroppgave 2009 Side 12 av 12

13 Vedlegg 1 CV er

14 CV for Thomas Johansen Personalia Navn: Thomas Johansen Født: Adresse: Osloveien 12b 7018 Trondheim Telefon: Epost: Yrkeserfaring Engineering Research Center AS Langhus Sommerjobber Prosjektering, montering og idriftsetting av RO-maskiner til reservekraftanlegg på Tjeldbergodden og yhamna. Prosjektering, innkjøp og idriftsetting av nytt nettverk og ny serverpark Pickup Musikkbar A/S Fauske Butikkmedarbeider Salg/utleie av film, musikk og spill Fauske Kommune Fauske Lærling IKT-Driftsoperatør Migrering fra ovell til MS Windows Server plattform Drift av serverpark, Windows Server og Linux Support for ca 450 klienter Programmering av nettside for Fauske Kommune. Utdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Ingeniør, elektro og datateknikk 3-årig, Studieretning for Automatiseringsteknikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Forkurs for ingeniørutdanning Fauske Kommune Fauske Lærling IKT-Driftsoperatør m/fagbrev Fauske Videregående Skole Fauske VK1 IKT-Driftsoperatør Fauske Videregående Skole Fauske VK1 Allmenne fag Fauske Videregående Skole Fauske Gr. Kurs Allmenne og Økonomiske fag Kurs 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Linux/Unix kurs 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim ettsideprogrammering, HTML/PHP/Java/CGI Interesser Musikk, film, fotball, PC

15 Navn: Per Olav Slenes Adresse: Rød, 6460 Eidsvåg Mobiltlf: Fødselsdato: 7 Juli, 1984 Sivilstatus: Ugift, ingen barn Curriculum Vitae Utdannelse: Høgskolen I Sør-Trøndelag, Trondheim Automasjons ingeniør Høgskolen i Ålesund, Ålesund Forkurs ingeniør 2005 Fagbrev automatiker Kristiansund videregående skole, Kristiansund Videregående kurs 2, automatiker Romsdal videregående skole, Molde Grunnkurs elektro og videregående kurs, automasjon Arbeidserfaring: Hydro Aluminium Sunndal, Sunndalsøra Ferievikar, produksjon Hydro Aluminium Sunndal, Sunndalsøra Lærling, automatiker Annen informasjon: Kurs: Truck (T1, T4), Kran G4, Lift, Ex-kurs

16 Personalia: Navn: Iver Andreas Stenstad Adresse: Nedre Møllenberg gate 87A 7043 TRONDHEIM Mobil: E-post: Født: CurriculumVitae økkelkvalifikasjoner: Godt humør og meget omgjengelig. Liker variert arbeid og utfordringer. Arbeidserfaring: Sommervikar som automatiker/montør NTE Entreprise Trondheim d.d. Montør på nytt trådløst nettverk Trådløse HiST HiST Trondheim Studentassistent i ingeniørmatte 2 HiST Trondheim Studentassistent i ingeniørmatte 1 HiST Trondheim Sykehjemsassistent Buran Sykehjem Trondheim Sommervikar som automatiker Norske Skog Skogn Skogn Sommervikar som automatiker Norske Skog Skogn Skogn Sommervikar som automatiker Norske Skog Skogn Skogn Lærling som automatiker Norske Skog Skogn Skogn Tidligere Gårdsgutt/avløser Div.gårder Inderøy/Røra Utdanning: Ingeniør, elektro og datateknikk 3-årig, Studieretning for Automatiseringsteknikk HiST Trondheim Forkurs for ingeniør HiST Trondheim VKII Automatiker Frol vg.skole Levanger VKI Automasjon Frol vg.skole Levanger Grunnkurs elektro Egge vg.skole Steinkjer Kurs: Truckførerkurs Dykkekurs Open Water Diver Kurs i FSL og FSH, NEK400 og ESD, Norske Skog Jegerkurs Verv: Styremedlem i Møllenberg Borettslag Vara-tillitsvalgt på 1.års kurs ingeniørfag, Elektro og datateknikk Tillitselev på VKII Automtiker, Frol videregående skole Tillitselev på VKI Automasjon, Frol videregående skole Språk: Engelsk godt skriftlig og muntlig, samt noe tysk Referanser: -Reidar Sundal, formann ved El/Auto avdelinga på Norske Skog Skogn. Tlf Anders Fostad, tidligere arbeidskolega ved El/Auto avdelinga på Norske Skog Skogn. Tlf

17 Personalia: Navn: Morten Mikalsen Adresse: Svenningdal, 8680 Trofors Telefon: E-post: Født: 11 August 1982 CV Morten Mikalsen Erfaring: Tidsrom Firma Sted Stilling 2008(juni aug) ISS Industri AS Mosjøen Hjelpemontør, Ferievikar 2007(juni aug) ISS Industri AS Mosjøen Hjelpemontør, Ferievikar 2006(juni aug) Trofors Veiservice AS Trofors Ekspeditør, Ferievikar 2005(des) Trofors Veiservice AS Trofors Ekspeditør, Ansatt (Jun-Nov) Trofors Bensinstasjon AS Trofors Ekspeditør, Ansatt Utdanning: Tidsrom Skole Sted Linje 2006(aug) Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Ingeniørfag Elektro og datateknikk 2006(jan juni) Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Realfagskurs It - Akademiet Trondheim It driftskandidat Mosjøen videregående skole Mosjøen Allmenne fag Kurs/sertifisering: Tidsrom Emne Sted Kursholder 2009 AutoCadLT2008 Trondheim HiST 2007 Allen Bradley PLS Mosjøen Triple-s Word, Excel, Access, Trondheim It-Akademiet Windows 2000, Windows 2000 server, CompTIA Militærtjeneste Tidsrom Avdeling Sted Stilling Hæren Setermoen Sjåfør Sertifikater: Førerkort B Truck 1, 2, 4, 9 (10.1, 10.2, 10.3)

18 Vedlegg 2 Arbeidspakker

19 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Gjennomgang og forståelse av anlegg og dokumentasjon. Aktivitet nr.: 01 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: Etterfølgende aktiviteter: 02, 03, 04, 05, 06 Arbeidsbeskrivelse: For at gjennomgangen av prosjektet skal ha best mulig flyt er det viktig at alle på gruppen har satt seg godt inn i anlegget og dokumentasjonen. Her skal vi skaffe oss oversikt over utstyrsbehov, bestille utstyr og anskaffe av nødvendig programmeringsverktøy. Mål: Oppnå forståelse av anlegg og dokumentasjon. Bestille utstyr. Budsjett: Se forslag til budsjett i kap Antall timeverk: 96 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Thomas Johansen Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

20 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Programmering av S7. Aktivitet nr.: 02 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: 01 Etterfølgende aktiviteter: 03, 04, 05, 06 Arbeidsbeskrivelse: Her skal vi programmere en Siemens Simatic S7. Siden det ikke er mulig å overføre dagens program som er programmert i Simatic S5 til S7, så må alt programmeres på nytt. Vi kommer til å ta utgangspunkt i tilgjengelig dokumentasjon og utskrift av programmet i Simatic S5 for å komme mål. Dokumentering av programmet blir gjort underveis. Mål: S7 program. Budsjett: Antall timeverk: 388 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Iver Andreas Stenstad Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

21 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Testing av S7 program og kommunikasjon. Aktivitet nr.: 03 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: 01 Etterfølgende aktiviteter: 04, 05, 06 Arbeidsbeskrivelse: Her skal vi foreta en full sjekk av systemets kommunikasjon og signaler. Formålet med sjekken er at vi skal konstatere med at alt er riktig koblet og at anlegget er klart for idriftsettelse. For at dette skal gå oversiktelig og systematisk for seg så blir det laget en sjekkliste av alt som skal testes. Dette er en jobb som må kunne reverseres i uttestingsperioden, det vil si at vi ikke kan koble ned PLSen som står der i dag. Mål: Oppnå et S7 program som virker. Budsjett: Antall timeverk: 260 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Per Olav Slenes Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

22 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Utskifting og idriftsettelse av PLS. Aktivitet nr.: 04 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: 01, 02, 03 Etterfølgende aktiviteter: 05, 06 Arbeidsbeskrivelse: Her skal vi foreta utskifting av en Simatic S5 til Simatic S7. Vi skal da koble opp den nye PLSen mest mulig identisk som den gamle, slik at store endringer i gamle elektriske tegninger ikke er nødvendig. Når all kommunikasjon er testet og godkjent så er det klart får å idriftsette anlegget. Før anlegget blir satt i automatisk drift så kommer det til å bli en del testing i manuell drift. Her vil det også bli laget en sjekkliste. Nødvendig dokumentering vil bli gjort. Mål: Bytte PLS og idriftsette anlegget. Budsjett: Antall timeverk: 140 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Morten Mikalsen Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

23 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Dokumentasjon Aktivitet nr.: 05 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: 01, 02, 03, 04 Etterfølgende aktiviteter: 06 Arbeidsbeskrivelse: Her skal vi ferdigstille dokumentasjonen. Mye av arbeidet som blir gjort kommer også til å bli dokumentert underveis. Mål: Oppnå god og oversiktelig dokumentasjon av anlegg og PLS program. Budsjett: Antall timeverk: 400 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Thomas Johansen Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

24 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM FAG: PO200E-A 08H Bacheloroppgave Dato : 28/01/2009 Prosjekt : Ombygging av lagerrobot Aktivitet : Administrativt Aktivitet nr.: 06 Start : Slutt : Foregående aktiviteter: Etterfølgende aktiviteter: Arbeidsbeskrivelse: Under prosjektet skal vi ha møter hver 14. dag. Til disse møtene skal vi skrive møteinnkalling, møtereferat og toukersrapport. Her skal vi skrive hovedprosjektrapporten. Det skal skrives en 2 siders faglig artikkel for en teknisk tidskrift. Timeforbruket vil bli ført opp mot den arbeidspakken som blir jobbet med. Daglige aktiviteter skal loggføres. Mål: God prosjektstyring og møteledelse. Faglig artikkel. Hovedprosjektrapport. Budsjett: Antall timeverk: 252 Fordeling Iver Andreas Stenstad 25 % Per Olav Slenes 25 % Morten Mikalsen 25 % Thomas Johansen 25 % Faglig ansvarlig: Morten Mikalsen Prosjektmedarbeidere: Iver Andreas Stenstad (IAS) tlf Per Olav Slenes (POS) tlf Morten Mikalsen (MM) tlf Thomas Johansen (TJ) tlf

25 Vedlegg 3 Ganttskjema

26 ID Task Name Duration Start Finish 1 Hovedprosjekt 75 days Mon Mon February 2009 March 2009 April 2009 May 2009 June 2009 July Gjennomgang og forståelse av anlegg og dokumentasjon 6 days Mon Mon IAS[90%];MM[90%];POS[90%];TJ[90%] 3 Programmering av S7 41 days Tue Sun Testing av S7 program og kommunikasjon 37 days Fri Sun Utskifting og idriftsettelse av PLS 5 days Tue Mon Nytt anlegg skal være I drift 0 days Mon Mon Dokumentasjon 22 days Tue Mon Administrativt 75 days Mon Mon Innlevering av hovedprosjektrapport 0 days Mon Mon IAS[60%];MM[60%];POS[60%];TJ[60%] IAS[30%];MM[30%];POS[30%];TJ[30%] IAS[90%];MM[90%];POS[90%];TJ[90%] IAS[90%];MM[90%];POS[90%];TJ[90%] IAS[10%];MM[10%];POS[10%];TJ[10%] to-ukers møte 70,25 days Mon Mon Project: E0905 Ombygging av lagerrob Date: Wed Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Page 1

27 ID 1 August 2009 September 2009 October 2009 November 2009 December 2009 January 2010 February 2010 March 2010 April 2010 May Project: E0905 Ombygging av lagerrob Date: Wed Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Page 2

28 Vedlegg 4 S-diagram

29 S-diagram 2000 Forventet Faktisk 1500 Timer Dato

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot HiST AFT Rapport nr 01-2009 Ombygging av lagerrobot HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi RAPPORT Tittel: Ombygging av lagerrobot Forfattere: Thomas Johansen (HiST), Per Olav Slenes (HiST),

Detaljer

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, E1009 Oppgradering av industrirobot forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: USB Trådløse hodetelefoner. Project title: USB wireless headphones. Andreas

Detaljer

Korttids energilagring I samarbeid med

Korttids energilagring I samarbeid med Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser. Forprosjekt

Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser. Forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Forprosjekt Utarbeidet av: Øyvind

Detaljer

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen E1020 General IO Controller Forprosjektrapport 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Elektronisk tavle for vektløftstevner Dato: 27.01.2006 Project title: Weightlifting

Detaljer

Toakset solkonsentrator

Toakset solkonsentrator HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bachelorprosjekt E1105 Toakset solkonsentrator Forprosjektrapport HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Prosjekttittel: Regulering av enkrystalltrekker Gruppedeltakere: Kenneth Njuolla tlf: 91567753

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler. Forprosjekt. PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo

Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler. Forprosjekt. PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler Forprosjekt PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 1 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 25.08.05

Detaljer

[ FORPROSJEKTRAPPORT ]

[ FORPROSJEKTRAPPORT ] 2013 [ FORPROSJEKTRAPPORT ] Hovedoppgave for gruppe H13B07 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann og avløp Overvannshåndtering i Låbyområdet Planlagt startdato: 03.04.2013

Detaljer

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Forprosjektrapport Automatisk avemballering av pall Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Ingeniørfag - maskin IRM37516 vår 2017 B17M01 Forord I forbindelse med emnet IRM37516 skal det skrives

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia Hovedoppgave Gruppe B16E02 Fredrik Halstensen, og Forord Vi er 3 studenter som tar en bachelor ved. To av oss går Digital Elektronikk, og en Elkraft. Som hovedoppgave har vi valgt en oppgave relatert til

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title:

Detaljer

CURRICULUM VITAE KJELL INGE HOLTHE

CURRICULUM VITAE KJELL INGE HOLTHE CURRICULUM VITAE KJELL INGE HOLTHE PERSONALIA Foto Navn Holthe Fornavn Kjell Inge Adresse Verven 8 Postnummer 4608 By KRISTIANSAND Telefon +4791600034 E post kjell.inge.holthe@gmail.com Kjønn Mann Nasjonalitet

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 9. Intermodulasjon i RF LNA. Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS

Forprosjektrapport. Gruppe 9. Intermodulasjon i RF LNA. Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS Forprosjektrapport Gruppe 9 Intermodulasjon i RF LNA Ett prosjekt fra Kongsberg Seatex AS Utarbeidet av: Torstein Buan Ibrahim Karaga Richard Veland Sammendrag På oppdra fra Kongsberg Seatex AS skal vi

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Statusrapport Uke 7-9

Statusrapport Uke 7-9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Statusrapport 7-9 Prosjektnummer: 05/25 : 7-9 Periode: 15/02 01/03 Dato: 28.02.05 Prosjekttittel: Utvikling

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi

E1117 Batterilader med switch-mode teknologi er! ;9#!09+,.!)#0/0.')!4+0.!B#!-',,#-.#*!B#.(##,!NF3!1,*!NF2!.'!+0#!.9#!*/%%#)#,./1$! /,&+.!4'*#:!NF3!4+0.!)#&$1-#!NWX!1,*!"NI!4+0.!B#!Y(/.9'+.!0'$*#)Z!K*/%%#)#,.!'%! *#%1+$.!-',%/A+)1./',L:!!! [1.#!&/,!1,*!"'+)-#!&/,0!'%!\25!4+0.!B#!*/0-',,#-.#*:!

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Kraftverksimulator SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Kraftverksimulator Project title: Power Simulator Dato: 29.09.2005 Antall sider/bilag:

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Forprosjektrapport

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Vedlegg 1 av 38 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: 04.03.2015 Sluttdato: 24.03.2015 Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram

Detaljer

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport MODBUS TIL ZIGBEE Forprosjektrapport og I samarbeid med Høgskolen i Østfold og NxTech AS 07.04.2017 Forprosjektrapport FORORD Denne forprosjektrapporten er utarbeidet av to elektronikkingeniørstudenter

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11 Forprosjektrapport Bachelor for gruppe Aleksander Fjellgaard John Fredrik Hansen Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Avdeling for ingeniørfag 07.04.17 0 Forord Denne forprosjektrapporten er utarbeidet

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Forstudierapport Ole Jørgen Levy & Emma Marie Skjærstad Fremdriftsplanlegging

Detaljer

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 LimHuynh,CathrineKristiansen,JorunnGjuvsland Innhold Innledning.... 2 1.0 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 1.2 Mål for

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. MARS 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAGERE 3 FREMDRIFTSPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 2 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 03.10.05

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07

Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07 Forprosjektrapport til bacheloroppgave for Trygg Industri A/S, prosjektnr. B17M07 Fridtjof Vigen, Emil N. Redzep, Tor Henning T. Segerblad 24. mars 2017 Innhold Prosjektinformasjon...........................

Detaljer

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode.

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode. Dieseldrevet korntørkevifte Prosjektoppstart, sjekkliste og godkjenning Utført av: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo Dato utført: 17.09.2014 Versjonsnummer: Referanse Mål for prosjektet Bakgrunn Prosjektoppgaven

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Mikrokontrollerstyrt effekttest av alkaliske batterier Project title: Gruppedeltakere:

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11 FORPROSJEKTPLAN Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder:

Detaljer

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE 1 Gruppe HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Dato: 20.01.07 Electronic

Detaljer

Utvikling av alarmsystem for oppdrettsanlegg Forprosjekt Gruppe 25

Utvikling av alarmsystem for oppdrettsanlegg Forprosjekt Gruppe 25 1 av 24 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av alarmsystem for oppdrettsanlegg Fag: PO500E Hovedprosjekt

Detaljer

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 - Byggeteknikk 11.02.09 Gruppe 1 Pål Ø. Solberg Olav Skårer Håvard M. Kveum Kristian Nilsen Skolens veileder Siv.ing. Harald B.

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

Forprosjektrapport Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015

Forprosjektrapport Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 rapport Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA våren 2015 Gruppe 5 Prosjektoppgave, forprosjekt Prosjekt Styresystemer & Reguleringsteknikk Gruppe 5 (AR) Oppgavens tittel: Prosjektoppgave i faget Styresystemer

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forprosjektrapport Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som går det siste av tre år på avd. for ingeniørfag-bygg. Vi har valgt studieretning innen

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Jeg startet min karriere hos Telenor i 1998 og jobbet den første tiden med programvaredistribusjon.

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 Portable boat support 4. APRIL 2016 TORP MEKANISKE VERKSTED AS Innhold Prosjektinformasjon... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektmål... 2 Resultatmål... 2 Effektmål... 2 Prosessmål...

Detaljer

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 H11M05 - HONEMASKIN Forprosjektrapport H11M05 Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 Innhold Problemstilling...3 Oppgavedefinisjon...3 Oppgaveformulering...3 Avgrensninger...3 Mål med delmål (milepæler)...3

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT B17M11. Andreas Skofterud og Adrian De Matos

FORPROSJEKTRAPPORT B17M11. Andreas Skofterud og Adrian De Matos FORPROSJEKTRAPPORT B17M11 Andreas Skofterud og Adrian De Matos Innhold Prosjektinformasjon... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 5 Prosjektmål... 7 Problemstilling... 8 Rammer og avgrensinger... 8 Prosjektplan

Detaljer

Elektro og automatisering. Nett- og bedriftsinterne kurs

Elektro og automatisering. Nett- og bedriftsinterne kurs Elektro og automatisering Nett- og bedriftsinterne kurs Norsk Industri-Ifea komplette FSE kurs Det er lovpålagt med en årlig gjennomgang av Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Vann og Avløp. A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn:

Vann og Avløp. A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn: Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann og Avløp Mulighetsstudie: Hovedløsninger for VA-systemet ved utvikling av Peterson-området Planlagt startdato: 24.03.14 Varighet:

Detaljer

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10 Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt 2016 Gruppe B16B10 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 2 B. Prosjektbeskrivelse... 2 Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

Forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Avdeling for teknologi Program for Elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG. Avdeling for teknologi Program for Elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for Elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Fulldigital bitsynkroniser Project title: Full digital bitsynchroniser

Detaljer

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no E UROPEISK CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONLIGE OPPLYSNINGER Navn LASSEN,KJETIL Adresse Telefon 92094167 Faks E-post Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge 061393@student.hit.no Nasjonalitet Norsk Fødselsdato

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015

Forprosjektrapport. Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Høgskolen i Sør-Trøndelag Forprosjektrapport Prosjektoppgave i Styresystemer 2AEL13H våren 2015 Gruppe 6 Emil Hatletveit Kristian Strøm Terje Magnus Sørensen Stian Berg Dyrnes Snorre Vongraven Andreas

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Navn : Martin Bråten Adresse : Gamle Drammensvei 245a, 1383 Asker Født : 05.12.1968 Sivilstand : Samboer, 2 barn på 12 og 15 Telefon : 948 11 227 E-post adresse : martin@madeby.no

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2

Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2 REFORM 94 Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2 Serviceelektroniker Mars 2005 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for geovitenskap Allé gt. 41, 5007 Bergen Fagprøve VK2 serviceelektroniker Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Hovinenga leilighetsprosjekt

Hovinenga leilighetsprosjekt Hovinenga leilighetsprosjekt FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Bachelor. Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Elkraft. Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Detaljer

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Rev.dato: 20.04.2012 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 3 B. Prosjektbeskrivelse... 3 Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse...

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSTAKER PLANLAGT STARTDATO VARIGHET UTFYLT AV. Omdømmebygging hos Statens vegvesen

PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSTAKER PLANLAGT STARTDATO VARIGHET UTFYLT AV. Omdømmebygging hos Statens vegvesen Avdeling for ingeniørfag Postadresse: Postboks 700,1757, Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 00 Org.nr.: 971 567 376 PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN Omdømmebygging hos Statens vegvesen PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Forprosjekt. Håndholdt styringssystem H09E05. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold

Forprosjekt. Håndholdt styringssystem H09E05. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold Forprosjekt En studie i bruk av multimediakontroller i industrielle styresystemer H09E05 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Østfold Anders Hansen Bård Kjellhov Daniel Paulsen Simona G. Popita Martin O. Torp

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode. Prosjektnummer: B16M05. Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert

Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode. Prosjektnummer: B16M05. Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert Tittel: Bevegelig innfesting av termineringshode Prosjektnummer: B16M05 Studenter: Kristian Degnes, Pål B. Grønberg og Fredrik Reymert Oppdragsgiver: Nexans Norway AS Ekstern veileder: Karl-Erik Svanholm

Detaljer